Урок №18 (геометрія 7 клас) Тема. Трикутник І його елементиСкачати 38.93 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір38.93 Kb.
УРОК № 18

(геометрія 7 клас)

Тема. Трикутник і його елементи

Мета: формування в учнів уявлення про зміст понять: медіана, бісектриса, висота трикутника, внутрішня та зовнішня області трикутника, кут трикутника; вироблення вмінь: на готовому рисунку розпізнавати медіани, висоти, бісектриси трикутника, називати його кути, виконувати зображення елементів трикутника; закріплення знань учнів про означення та властивості сторін трикутника і відпрацювання вмінь застосовувати ці знання при розв'язуванні задач.

Тип уроку: формування знань, вироблення вмінь.

Обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя, таб­лиця № 9 «Трикутник».

Хід уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Розв'язання домашніх задач учні перевіряють за готовими зразками (у вигляді або роздаткового матеріалу, або записів на дошці, або у вигляді проекції на екран).

Можна (за наявності часу) провести математичний дик­тант № 6 за вивченим на попередньому уроці матеріалом.

Математичний диктант № 6 1. Виберіть три точки М, N, K [S, Р, Т] так, щоб:

а) вони не були вершинами трикутника;

б) були вершинами трикутника.

Назвіть цей трикутник.


 1. Назвіть:

а) вершини;

б) сторони трикутника FTK [MNO]. 1. Виконайте необхідні вимірювання і обчисліть периметр трикутника з п.1.

 2. Порівняйте довжину сторони МК із сумою довжин MN та NK [SP із сумою довжин ST та РТ]. Чи може бути, щоб MK > MN + NK [SP = ST + + PT]? Чому?


III. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Запитання до учнів 1. Назвіть геометричні фігури, з яких складається трикутник.

 2. Які властивості названих фігур ви знаєте?

 3. Як називаються елементи цих фігур, що ділять їх навпіл?

 4. Чи збережуться ці властивості в трикутнику?

Обговорення відповідей на ці запитання наводить на думку, що слід вивчити інші елементи трикутника, пов'язані з середи­ною сторони трикутника та бісектрисою його кута — це і є по суті основною дидактичною метою уроку.

IV. Актуалізація знань учнів

Усні вправи

На рис 48:

а) назвіть елементи кожного з трикутників;

б) укажіть найбільший кут у кожному трикутнику, виз­начте його вид.

Як тепер можна назвати кожний з трикутників?
V. Засвоєння нових знань

План вивчення матеріалу 1. Означення медіани трикутника; властивість медіан.

 2. Означення бісектриси трикутника; властивість бісект­рис.

 3. Означення висоти трикутника; властивість висот.

 4. Положення висоти в трикутниках різних видів.

 5. Взаємне розміщення висоти, медіани, бісектриси, прове­дених з однієї вершини трикутника.

Методичний коментар

При вивченні нового матеріалу уроку традиційно вивча­ються означення медіани, бісектриси та висоти трикутника і формулюються (без доведення) деякі властивості цих елементів (про перетин трьох медіан в одній точці і таке інше).

При цьому варто звернути увагу учнів на необхідність точ­ного формулювання означень названих елементів трикутника (відпрацювати цей момент можна на усних вправах).

Хоча в підручнику на додаток до традиційного матеріалу розглядається питання про взаємне розміщення медіани, висоти і бісектриси, проведених з однієї вершини трикутника, автор вва­жає за необхідне додати до цього ще й матеріал про положення висоти, проведеної з вершини гострого кута трикутника.


VI. Первинне усвідомлення матеріалу

Усні вправи 1. У трикутнику DEF проведено відрізок ЕА (рис. 49). Визначте, чи є цей відрізок медіаною, бісектрисою або висотою даного трикутника, якщо: AF = DA; DAE = FAE; DEA = FEA. 1. Чи може всередині трикутника лежати тільки одна з трьох його висот; тільки дві з трьох його висот?

 2. Назвіть, чим є відрізки КС, NL, EF і DB в трикутниках КОР, MNK і ADE (рис. 50). 1. У трикутнику ABC проведено бісектрису ВК і медіа­ну ВМ, АС = 8 см, ABC = 140°. Знайдіть довжину відрізка AM і градусну міру кута АВК.

Графічні вправи 1. Накресліть три трикутники: гострокутний, тупокутний і прямокутний. Використовуючи косинець, проведіть у кожному з них висоту з вершини гострого кута

 2. Накресліть довільний трикутник. Скільки медіан можна в ньому провести? Побудуйте ці медіани, використовуючи лінійку з поділками.

Письмові вправи 1. У трикутнику ABC сторони АВ і ВС рівні, BD — медіана. Периметр трикутника ABD дорівнює 21 см, а периметр трикутника CBD дорівнює 18 см. Знайдіть периметр трикутника ABC, якщо BD = 7 см.

 2. № 280.


VII. Підсумки уроку

На рис. 51 зображено трикутник АМК. Зробіть необхідні позначки, щоб відрізок АВ був зображенням:а) медіани; б) висоти; в) бісектриси трикутника.VIII. Домашнє завдання

 1. § 9, с. 76 — вивчити означення.

 2. Письмово: № 262, 265, 279 на повторення № 288.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка