Урок 1 Тема: Вступ до курсуСкачати 51.68 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір51.68 Kb.

УРОК 1

Тема: Вступ до курсу


Мета: ознайомити учнів із специфікою та особливостями нового предмету, основними питаннями етики та психології сімейного життя.

Обладнання: ватман, маркери.

Перебіг заняття


І. Організаційний момент

1.1.Вправа «Знайомство» (10 хв.)

Учитель просить учнів по черзі назвати своє ім’я, життєвий девіз, або принцип.1.2.Вироблення правил роботи “Сімейний статут”- 15 хвилин

Учитель пропонує учням уявити себе членами великої родини. Для того, щоб уникнути сімейних конфліктів та непорозумінь, доцільно виробити й прийняти своєрідний “сімейний статут”, який закріпить правила поведінки, права та обов’язки “членів сім’ї”. Методом мозкового штурму учні пропонують свої варіанти правил. Учитель записує їх на ватмані ( ці правила повинні бути присутні на всіх наступних заняттях)ІІ. Основна частина

2.1. Лекція (20 хв)

Ми починаємо вивчати новий для вас курс «Етика та психологія сімейного життя».Зі свого власного, поки що невеликого, життєвого досвіду ви вже засвоїли певні знання про стосунки людей різних статей, про шлюб, про сім’ю.Тепер перед вами стоїть завдання – систематизувати накопичені знання, більш усвідомлено пропустити їх через себе, краще пізнати себе для того, щоб у недалекому майбутньому створити власну сім’ю. Ми з вами спробуємо з’ясувати багато практичних питань сімейного життя, порівняти власні уявлення з уявленнями інших людей. Успіх нашої роботи багато в чому буде залежати від взаємної відвертості, довіри, бажання співпрацювати.

Отже, ви вже знаєте, що етикою називають науку про мораль. У цьому визначенні поєднано два іншомовних слова – «етика» (грецьке) та «мораль» (латинське).У перекладі вони означають одне й те саме: галузь пізнання, що досліджує, які риси властиві досконалій людині. Слово «етика» в цьому значенні відоме понад двадцять три століття! Сьогодні терміни «етика» та «мораль» розрізняються, хоч можуть вживатися як синоніми. Мораль – це норми та правила поведінки в ставленні людей один до одного та до суспільства, а етика – наука, що вивчає мораль.

А що ж таке психологія? Спочатку психологія розвивалась як наука про душу.Таке визначення психології дали понад дві тисячі років тому. Всі незрозумілі явища в житті людини (сон, втрата свідомості, психічні захворювання, смерть тощо) намагалися пояснити існуванням душі. Душа розумілася як окрема щодо тіла сутність, тотожна йому за формою і заняттями.

Перше систематичне викладання психологічних явищ і фактів було здійснено великим давньогрецьким філософом Арістотелем у трактаті «Про душу», у зв’язку з чим його вважають основоположником психологічної науки.

Слово «психологія» стало в Європі загальновідомим після видання книг німецького вченого Християна Вольфа (1679 – 1754) «Емпірична психологія» і «Раціональна психологія».

Довгий час психологія розглядалась як частина філософії. З другої половини 19 ст. психологія утверджується у статусі самостійної науки, завдяки працям вченого Вільгельма Вундта.

У перекладі з давньогрецької, слово «психологія» означає «душа» і «наука».Поняття душа використовується як синонім слова «психіка». Психіка – це внутрішній світ особистості, який виникає у процесі взаємодії людини з довкіллям, у процесі активного відображення цього світу.Психологія – це наука про факти, закономірності й механізми психічного життя людей і тварин.

Поняття «психологія людини» складають: пізнавальні процеси, стани, властивості, ставлення. Пізнавальні процесивключають у себе відчуття, сприйняття, увагу, пам’ять, мислення, мовлення та уяву.До психічних станів належать емоції й мотивація поведінки. Психологічні властивості людини – це здібності, темперамент, характер.Ставлення охоплюють ставлення людини до себе, інших людей, подій життя, різних об’єктів і предметів.

Отже, «Етика та психологія сімейного життя» - це предмет,який розкриває основи наукових знань про сім’ю. Ми будемо вивчати питання, які багатьом із вас здаються добре відомими. Дійсно, коли ви спостерігаєте за взаємостосунками у батьківській родині, в родинах близьких та знайомих, розмірковуєте над долями героїв художніх творів, кінофільмів, вивчаєте різноманітні предмети у школі, спілкуєтесь з друзями, ви певною мірою пізнаєте науку про сім’ю. Але, чи достатньо цих знань для того щоби у майбутньому сімейному житті зробити як можна менше помилок?

Існує думка про те, що сімейне життя – це галузь дуже особистих стосунків, що не піддаються вивченню, для яких не характерні будь-які закономірності, що культура міжстатевих та шлюбно-сімейних стосунків формується тільки у процесі безпосереднього життєвого досвіду, який є найкращим вчителем. Але якщо б люди у своїй поведінці та діяльності керувались тільки своїм життєвим досвідом, чи далеко просунулось би людське суспільство в своєму розвитку?

Як приклад – всі ви одинадцять років залучені у навчально-виховний процес у школі. Усі ці роки ви спостерігаєте за досвідом викладання предметів різними вчителями. Але, чи достатньо цього досвіду та спостережень, щоб відразу після школи стати вчителем?…

Отже, життєвий досвід, що ми отримуємо у батьківській родині, а також знання, отримані із спостережень за взаєминами в інших родинах, безперечно, необхідні, але їх недостатньо для створення власної сім’ї.

У сім’ї переплетені та взаємопов’язані соціальні, моральні, психологічні, педагогічні, естетичні та інші стосунки подружжя, батьків та дітей. Тому сім’я є об’єктом вивчення різноманітних суспільних дисциплін: соціології, демографії, етики, психології, педагогіки, історії тощо.

Курс етики та психології сімейного життя починається з вивчення важливих психологічних характеристик особистості. Це не випадково. Для того, щоб розібратись у проблемах сім’ї, необхідно перш за все мати цілісне уявлення про власну особистість.

Другий розділ допоможе вам дізнатись як відрізнити любов від закоханості, як можна «виміряти» досконалість любовних взаємин, чи варто закохуватись на дискотеці, тощо.

Вивчаючи третій розділ, ми ознайомимось з особливостями сучасної сім’ї, з станом репродуктивного здоров’я молоді на Україні, основними функціями, типами сімей. Спробуємо визначити найоптимальніші умови створення сім’ї.ІІІ. Підсумок заняття

ІV. Домашнє завдання

Уявіть собі,що ви вже стали дорослими людьми. Однак, доля не була прихильною до вас. Ви через різні обставини (які від вас не залежать) до певного віку, який, на ваш погляд, є критичним, так і не створили сім’ю. Для вирішення цієї проблеми ви звернулись за допомогою до служби знайомств. Кожному, хто сюди звертається, пропонують заповнити анкету, у якій необхідно охарактеризувати (описати, оцінити) уявного обранця та власні риси характеру. Ваше завдання скласти таку анкету, т.т. перелік головних якостей особистості сім’янина, за якими ви будете оцінювати свого майбутнього обранця. Після чого дати відповіді на питання анкети, ставлячи певні вимоги до свого обранця та оцінюючи себе як майбутнього сім’янина.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка