Урок №1 Тема уроку. Уявлення про десяткові дроби. Мета уроку: формувати поняття про десятковий дріб, уміння записувати йСторінка1/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4
УРОК №1

Тема уроку. Уявлення про десяткові дроби.

Мета уроку: формувати поняття про десятковий дріб, уміння записувати й

читати десяткові дроби, спираючись на знання розрядів

десяткового дробу;

розвивати логічне мислення і математичну мову; виховувати

почуття відповідальності, вміння працювати в колективі.

Очікувані результати

Після цього уроку учні будуть:

мати уяву про десяткові дроби;

знати: будову десяткових дробів; розряди цілої та дробової частини;

уміти: записувати звичайні дроби із знаменником 10, 100, … в іншому вигляді – у вигляді десяткового дробу.

Обладнання: таблиця розрядів та класів.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Пролунав дзвінок,

Починаємо урок.

Працюватимемо старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім п’ятім класі

Діти – просто молодці.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учням на парти вчитель роздає заздалегідь підготовлені тексти, в яких зустрічаються десяткові дроби. Це можуть бути тексти з періодичної преси і інші. Пропонує одному учневі зачитати даний текст. ( Власна швидкість моторного човна дорівнює 16,4 км/год, швидкість течії річки – 1,8 км/год. Знайдіть швидкість човна за течією річки і його швидкість проти течії річки). Діти роблять висновок про те, що такі числа вони ще не вивчали і хотіли б про них дізнатись більше.Оголошення теми і визначення очікуваних результатів.

Діти записують в зошиті дату і тему уроку, зачитують очікувані результати.III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Прийом « Мозковий штурм».

Вчитель роздає дітям листки з надрукованою таблицею розрядів та класів натуральних чисел та дробовою частиною десяткового дробу. Частина таблиці зігнута.Завдання: заповнити таблицю класами та розрядами, які вже вивчили в 5 класі. (За правильну відповідь учні отримують жетон).
2. Вправи.


 1. Як прочитати число, якщо воно складається з трьох одиниць розряду тисяч, однієї одиниці розряду сотень, п'яти одиниць розряду десятків і чотирьох одиниць? [3154]

 2. Як зміниться це число, якщо цифри 5 і 1 поміняти місцями?

[3514: збільшиться на 360].

Отже, кожна цифра має певне значення, залежно від того, де вона стоїть в записі числа.

 1. Знайти значення степеня: 101, 102, 103, 104,10п, якщо п — натуральне число.

 2. 1) Яку частину метра становить 1 см, 3 дм, 4 мм?

2) Яку частину тонни становить 1 кг, 5ц, 346 кг?

3) Яку частину квадратного метра становить: 1 дм2, 8 см2?

[1)1 см = м, 3 дм = м, 4мм = м;

2) 1 кг = т, 5 ц = т, 346 кг = т;

3) 1 дм2 = м2, 8см2 = м2.]

IV. Формування знань.

Зверніть увагу на знаменники одержаних дробів. Знаменники є числами, записаними одиницею та нулями, тобто 10, 100, 1000, …. З такими дробами, як бачимо, часто доводиться мати справу у повсякденному житті, робити над ними обчислення. А тому, для запису дробів, в яких знаменники 10, 100, 1000, …, використовують позиційний принцип зображення чисел у десятковій системі числення і називають десятковими. Отже, дроби, в яких знаменники є степенями десяти, тобто числами 10, 100, 1000, …, називають десятковими дробами.

Десятковий дріб роз­глядається як «скорочена» форма запису звичайного дробу, тобто за­пис, в якому знаменник відсутній і знаменником якого є степінь чис­ла 10.

Запишемо числа у вигляді суми розрядних доданків:

2754=2000+700+50+4=2·1000+7∙100+5·10+4∙1;

13604=10000+3000+600+4;

50005=50000+5.

Ми знаємо, що розрядна одиниця кожного наступного розряду в 10 разів більша від розрядних одиниць попереднього розряду. Якщо якогось розряду немає, то в запису числа на його місце ставимо 0.Увага! - Який найменший розряд для натуральних чисел?(Розряд одиниць).

- Чи може бути ще менший розряд? (Так, якщо скористатись дробами).

- Як ви вважаєте, у скільки разів має бути меншим розряд, який ми

розташуємо на першому місці праворуч від розряду одиниць?(В 10 разів).

Цей розряд ми назвемо десяті долі одиниць, наступний - соті долі, тисячні,

десятитисячні, стотисячні.(Діти заповнюють таблицю).

Межею між цілими та дробовими частинами буде кома, яку будемо ставити після цифри, що стоїть в розряді одиниць.

Десятковим дробом можна записати як правильні дроби ( = 0,3;

= 0,07), — тоді в цілій частині ми маємо 0 (нуль цілих), так і непра­вильні дроби, (попередньо виділивши в них цілу частину, і мішані числа ( = 4 = 4,3).

Під час запису звичайного правильного дробу десятковим необхідно одразу

перевірити, чи співпадає кількість цифр чисельника із кількістю нулів знаменника (якщо ні — дописати необхідну кількість нулів перед чисельником у дробовій частині десяткового дробу).

Завдання:

1) Запишіть число 17. Допишіть два нулі перед числом 17; нуль після числа 17.

2) У запису 0,17 назвіть цілу та дробову частину. Допишіть один нуль (два нулі) перед числом 17 у дробовій частині.

3) Запишіть у вигляді десяткового дробу: ; ; ; .

4) Прочитайте десяткові дроби: 1,6; 12,8; 5,24; 6,325; 0,5; 0,05; 0,005.

Десятковий дріб є позиційним записом (кожна цифра має певне значення за­лежно від того, на якому місці (в якому розряді) в запису десяткового чис­ла вона стоїть). Назви розрядів: 1-й розряд після коми — десятих, дру­гий — сотих, третій — тисячних і т. д.


V. Закріплення знань та формування вмінь.

1. Фронтальне опитування:

- Які дроби називаються десятковими?

-З яких частин складається десятковий дріб?

- Як називаються розряди в дробовій частині десяткового дробу?

- Прочитати десяткові дроби:

а) 2,7; 11,4; 401,1; 0,8; 99,9; 909,9.

б) 5,64; 21,87; 381,77; 54,60; 0,55; 0,09; 2,02.

в) 1,597; 12,882; 326,803; 0,321; 0,049; 0,001.

г) 203,6; 20,36; 0,0236; 2,0306; 0,01.

- Запишіть десяткові дроби (під диктовку):

5,8; 2,25; 0,95; 15,7 3,286; 34,34; 6,6; 6,06; 6,006; 0, 3333; 4,00004.2. Інтерактивна вправа «Робота в парах»

Учні виконують вправи №№ 770(1-10); 773(1-4); 775(1-8). Здійснюють взаємоперевірку за готовими відповідями, які вчитель роздає на парти. Вчитель проводить аналіз помилок.

3. Самостійна робота. I варіант:№№770(11-13), 775(9, 10), 773(5);

II варіант: №№770(14-16), 775(11, 12); 773(6).

Роботи перевіряє вчитель.

VI. Підсумок уроку.

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

Учні висловлюють свої думки щодо очікуваних результатів уроку, чи отримали вони знання та вміння, які запланували. Вчитель спонукає учнів до самооцінки:

1) Мені все було зрозуміло, я впорався зі всіма самостійними завданнями.

2) Мені було зрозуміло майже все, але під час виконання самостійних завдань я припустився кількох помилок.

3) Мені було важко виконувати запропоновані вправи, але я розумію, що причина-недостатність знань; цей недолік я буду намагатись виправити.

VII. Домашнє завдання.

п. 27, №№ 772 (1-8); 774 (1-3); 776 (1-6); 778. Скласти 4 – 5 запитань до теоретичного матеріалу.


Додатково
З історії виникнення десяткових дробів

Десяткові дроби були відомі з давніх-давен. У деяких країнах Азії вони застосовувалися ще до нашої ери.

У XV ст. знання про десяткові дроби значно розвинув провідний учений найкращої на той час у світі Самаркандської астрономічної обсерваторії аль Каші. У творі «Ключ до арифметики» (1427 р.) він дав правила дій над десят­ковими дробами. Десяткові дроби аль Каші зображав різними способами: ці­лу частину відокремлював вертикальною рискою або писав її іншим кольо­ром, або надписував над цифрами назви розрядів.

Згодом десяткові дроби з'являються і в Європі. У 1585 році вийшла праця про десяткові дроби нідерландського інженера Симона Стевіна.

Кому, як знак дробовості, запропонував англійський математик Непер у 1617 році. Але ще раніше її застосовували німецький учений Кеплер та італійський астроном Маджіні.

УРОК №2

Тема. Уявлення про десяткові дроби.

Мета: закріпити знання способу запису звичайних дробів, знаменник яких можна подати як степінь числа 10, у вигляді десяткового дробу; сформувати вміння записувати й читати десяткові дроби та використову­вати їх для запису значень метричних величини; розвивати логічне мислення; виховувати взаємоповагу.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

записувати й читати десяткові дроби;

використовувати їх для запису значень метричних величин;Тип уроку: застосування знань, вмінь, навичок.

Обладнання: таблиця «Міри довжини» та «Міри маси».

Хід уроку

I. Організаційний момент (аутотренінг).

Діти промовляють слова: Я – учень,

Я ходжу до школи…

Мене навчають вчитись,

Я все розумію, я все хочу,

Я буду дисциплінованим, уважним, зібраним,

активним.

II. Перевірка домашнього завдання

(Вчитель збирає учнівські зошити)

Опитування теоретичного матеріалу. Інтерактивна вправа

«Робота в парах»

Учні ставлять запитання одне одному, які підготували вдома до теоретичного матеріалу.

1) Які дроби називають десятковими?

2) З яких частин складаються десяткові дроби?

3) Який знак відділяє цілу частину десяткового дробу від дробової?

4) З яких розрядів складається дробова частина десяткового дробу?

5) Як називаються долі частини дробової частини десяткового дробу?

III. Актуалізація опорних знань

1. Математичний диктант

(Учні виконують на листочках, які здають вчителю)Варіант 1 (2)

 1. Запишіть десятковий дріб 3, 7 (2,3).

 2. Запишіть десятковий дріб 2,03 (1,007).

 3. Запишіть десятковий дріб 5,032 (3,027). Скільки одиниць у розряді сотих цього дробу?

 4. Запишіть десятковий дріб 352,17 (831,24). Скільки одиниць у розряді сотень цього дробу.

(Один учень записує дані завдання за дошкою; самоперевірка; учні отримують за правильні відповіді смайлики; вчитель оцінює роботу учня біля дошки)

2. Усне розв’язування

Клоун придумав для виступу 6 рівностей, написаних на карточках, із звичайними і десятковими дробами, ліві частини кожної рівності – десятковий дріб, праві – числа, записані звичайним дробом. Вийшовши до публіки, він забув, які із цих дробів рівні, і розмістив їх у такому порядку:

1,347=4; 42,4=6; 4,8=4; 4,256=42; 0,86=1; 6,45= .

Які карточки треба перемістити і на яке місце?

( Учні за правилу відповідь отримують смайлик).

III. Мотивація навчальної діяльності та оголошення теми і очікуваних результатів уроку.

Розглянемо міри довжини та міри маси, які ми вже вивчили. Чи можна їх записати у вигляді десяткових дробів?
Міри довжини

метр

дециметр

сантиметр

міліметр

кілометр

1000

10 000

100 000

1 000 000

метр

1

10

100

1000

дециметр1

10

100

сантиметр

1

10

міліметр1


Міри маси

г

кг

ц

т

повна назва

г

1грам

Кг

1000

1

кілограм

ц

100 000

100

1
центнер

т

1 000 000

1000

10

1

тонна

Основна мета нашого уроку — навчитись застосовувати десят­кові дроби для запису значень величини в метричній системі. Записуємо дату і тему уроку.IV. Вдосконалення знань, робота з підручником.

Учні розбирають за підручником приклади 1 і 2 (п. 27, с. 191).V. Формування вмінь і навичок

Розв'язування задач і вправ. Колективна робота № 777.

779.1) 48 см = 4 дм 8 см = 4 дм = 4,8 дм;

2) 424 см = 42 дм 4 см = 42 дм = 42,4 дм;

3) 8 см 6 мм = 86 мм = дм = 0,86 дм;

4) 64 см 5 мм = 6 дм 45 мм = 6 дм = 6,45 дм;

5) 6 мм = дм = 0,06 дм;

6) 3 см = дм = 0,3 дм.

780.

1) 1347 г = 1 кг 347 г = 1 кг = 1,347 кг;

2) 4256 г = 4 кг 256 г = 4 кг = 4,256 кг;

3) 382 г = кг = 0,382 кг;

4) 48 г = кг = 0,048 кг;

5) 9 г = кг = 0,009 кг;

6) 5 кг 24 г = 5 кг = 5,024 кг;

7) 10 кг 6 г = 10 кг = 10,006 кг;

8) 2 ц 358 г = 200 кг 358 г = 200 кг = 200,358 кг.

№№ 782.
Додаткові задачі


 1. Запишіть десятковий дріб у вигляді суми розрядних доданків:

1) 0,1; 2) 80,888; 3) 63,712; 4)8,08080; 5) 808,05; 6) 8,080800.

 1. Найбільша глибина Чорного моря 2,211 кілометрів. Виразіть глибину моря в метрах.

 2. Розмістіть у порядку зростання дроби: ; ; ; ; .

VI. Домашнє завдання

п. 27, №№781, 783, 774(4-6), на повторення №789.VII. Підсумок уроку. Рефлексія.

Для запису яких величин можна використовувати десяткові дроби? Чого ви навчились на уроці? Чи поповнили свої знання? Чи сподобався вам урок?
УРОК №3

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка