Урок №1 Тема уроку: Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени реченняСкачати 93.18 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір93.18 Kb.
Конспекти уроків української мови

в 6 класі з теми

з використанням педагогічної технології

розвитку критичного мислення


Урок №1

Тема уроку:

Словосполучення і речення.

Головні та другорядні члени речення.

Однорідні члени речення
Мета: повторити теоретичні відомості з синтаксису про будову словосполучення й речення; формувати вміння їх розрізняти;визначати будову словосполучення, головні та другорядні члени в реченні; виховувати шанобливе ставлення до мови
Тип уроку: урок повторення набутих знань.
Хід уроку


 1. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 2. Актуалізація знань.

Робота біля дошки. Записати речення. Записати 2-3 словосполучення. Сформулювати поняття словосполучення, його будову.

Наша українська мова – це одна із шести тисяч мов сучасного світу. Люди, що розмовляють цими мовами, можуть мати однакові думки та почуття, але виражають їх по-різному своїми мовами.

Бесіда.


 • Що таке словосполучення? Яка його будова?

 • Які слова ним не є? Чим словосполучення відрізняється від речення7

 • Колективне заповнення таблиці

Знаємо

Хочемо дізнатися

Дізналися

Визначення словосполучення та речення, головні та другорядні члени речення, однорідні.

Як розрізняти словосполучення й речення, як не помилятися у визначення видів присудків, додатка й обставини.
 • Робота в парах.

Спільне виконання завдань (обмін думками, спільні висновки).

Завдання. • Прочитати речення. Виділити словосполучення, визначити головна й залежне слово, члени речення. Добре слово варте задатку. Дружи з розумним – не будеш дурнем. Знання роблять життя кращим. Розум – скарб людини.

Самостійна робота.

Відновити тексти, доповнюючи речення однорідними членами. Накреслити схеми речень з узагальнювальними словами. У чудових українських піснях, ..., ... зустрічаємо слова з пестливими, зменшувальними суфіксами. Це створює атмосферу доброзичливості й ... . Українську мову шанують у світі. Твори наших письменників перекладено в багатьох країнах ..., ..., ... . • Однорідні члени речення підкреслити.

 • Якою частиною мови вони виражені?

 • З’ясувати позицію однорідних членів стосовно пояснюваних ними слів.

„Мозкова атака”.

Учні висловлюють думки щодо вживання розділових знаків у виписаних реченнях. Вони їх записують у вигляді великої літери Т (дві колонки під одним дахом).Запитання

Позитивна відповідь

Негативна відповідь

 • Робота біля дошки.

Аналіз мовних явищ на основі тексту. Впр.20.

 1. Рефлексія на рівні самоосмислення.

Учні пригадують усе, що відомо з теми (робота із системою орієнтирів).

Основні одиниці синтаксису

Роль словосполучення і речення в мові

Поняття про однорідні члени реченьВідмінність словосполучення від речення 1. Змістово-пошуковий блок.

Ігровий пошук „Вірю-не вірю”.

Учні повинні погодитися із твердженням учителя або спростувати.

До словосполучень належать поєднання таких слів:


 • підмет + присудок;

 • повнозначне слово + повнозначне слово;

 • службове слово + повнозначне слово;

 • повнозначне слово = повнозначне слово (з’єднані сурядним зв’язком).

 1. Експериментування.

Записати речення, розставивши розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір.

Калиновою, солов’їною назвали прекрасну українську мову поети П.Тичина, М.Рильський, А.Малишко. 1. Узагальнення знань.

 • Бесіда по темі:

 • Заповнення таблиці „З – Хд – Д”.

 1. Рефлексія.

 • Як ви почувалися на уроці?

 • Що винесете з уроку?

 • Який вид роботи був найбільш вдалим?

 1. Дом. завдання. §1. Впр. 21.


Урок №2

Тема уроку.

Звертання.

Вставні слова та словосполучення слів.
Мета: повторити теоретичні відомості про особливості вживання звертань, вставних слів та сполучень; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в реченні зазначені одиниці; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків, на основі дидактичного матеріалу сприяти осмисленню рідної мови.

Тип уроку: осмислення набутих знань

Хід уроку

 1. Актуалізація здобутих знань.

Методичний коментар.

На цьому етапі уроку вчитель: • актуалізує, „поновлює” знання, здобуті учнями раніше;

 • спонукає школярів оцінити вартісність цих, уже наявних знань;

 • зосереджує увагу на темі уроку;

 • спонукає учнів самостійно визначати мету й завдання уроку;

 • скеровує, налаштовує школярів на самостійне поповнення знань.

  • Самостійне опрацювання таблиць „Звертання” та „Вставні слова, словосполучення, речення”.

   1. Ознайомлення із завданням уроку. Робота з таблицею „З – Хд – Д”.

Ми знаємо, що

    • вставні слова виражають ставлення мовця до висловленої ним думки;

    • виражають упевненість або невпевненість, почуття мовця, зв’язок думок, джерело повідомлення, привернення уваги;

    • вставні слова граматично не пов’язані з членами речення;

    • місце розташування вставних слів;

    • не бувають вставними слова навіть, майже, приблизно, все-таки, мовби, неначе, нібито.

Ми хочемо дізнатися

Таким чином, повторюємо матеріал про звертання . Учні із підручника заповнюють таблицю.

Що таке звертання?За будовою

Непоширені

Поширені

Виражаються

Іменником у кличному відмінку

Дієприкметником, прикметником, числівником

У реченні стоять:

На початку

У середині

В кінці

Не є членами речення

   1. Виконання вправ.

 1. Впр. 23. Назвати звертання, пояснити розділові знаки.

 2. Впр. 26. з’ясувати значення кожного вставного слова.

 3. Гра „Діалог у колі”. Робота в групах. Ставши у два кола – зовнішнє та внутрішнє – гравці утворюють пари і стають обличчям одне до одного. Учитель окреслює ситуацію спілкування (читає умову ситуативної вправи): діалог – знайомство, діалог-привітання зі святом, діалог-прощання, діалог-вибачення і т.д.), тривалість (2хв.). Закріплюються знання.

   1. Підбиття підсумків.

Учні заповнюють третю частину таблиці, роблять висновки щодо рівня досягнення, сформульованої на початку уроку мети.

   1. Домашнє завдання. §2. Впр. 30 (І, ІІ).


Урок №3

Тема уроку:

Пряма мова. Діалог.
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про пряму мову й діалог, удосконалювати навички вживання розділових знаків при них; вчити правильно інтонувати речення з прямою мовою та діалогом; розвивати логічне мислення, мовлення, увагу; виховувати працелюбність
Тип уроку: урок повторення набутих знань
Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 2. Ознайомлення із темою, завданням уроку.

 3. Виконання системи завдань.

  1. Робота з текстом.

Прочитати, правильно інтонуючи речення з прямою мовою. Пояснити розділові знаки. Накреслити схеми речень з прямою мовою. Впр. 37.

  1. Коментоване письмо. Впр. 34.

Перевірити за підручником.

  1. Гра «Аукціон». (Завдання підготовлене вдома). Назвати якнайбільше прислів’їв про працю.

  2. Редагування.

Бабуся промовила, що посиджу, бо втомилася. Мама сказала, що, Олю, дорогою додому не забудь купити хліба.

  1. Творча робота.

Прочитати вірш, пояснити розділові знаки. Скласти за змістом діалог, інсценізувати його.

Струмок

Ти куди біжиш, струмок?

Через поле у ярок. І зупинишся в ярку?

Ні, звідтіль в Десну-ріку!

А з Десни-ріки куди?

До Дніпровської води.  1. Поетична хвилинка.

Прочитати вірш в особах. Чи це діалог? Як передано ставлення автора до вітру?

  • Чом, вітриську, розходився, хазяйнуєш у саду?

  • Це я в листі заблудився і дороги не знайду.

  • А навіщо трусив сливи у некошену траву?

  • Бо удався нелінивим, без роботи не живу!

Т.Коломієць

   • Усно намалювати картину про господарку осінь.

   • Зробити синтаксичний розбір одного речення, виписати з цього речення словосполучення, виконати синтаксичний розбір одного з них.

  1. Робота в парах.

Впр. 40. Текст відтворити за особами. На продовження тексту запропонувати свою версію; яка основна думка, придумати заголовок.

  1. Робота в групах.

1 група: «Кореспонденти». Підготувати для шкільної газети інтерв’ю з однокласниками, вироби яких сподобались на виставці «Умілі руки».

2 група: «Юні поети». Написати вірш або твір «Хай праця буде святом».
 1. Підсумок уроку.

 2. Домашнє завдання. §Впр. 41.


Урок №4

Тема уроку:

Тематична контрольна робота із розділу «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого»

(тести)
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями даної теми; розвивати увагу, уміння зосереджуватися, логічне мислення; виховувати працелюбність


Тип уроку: перевірка знань, умінь, навичок
Хід уроку:

 1. Організаційно-вступна частина.

 2. Завдання для перевірки.

  1. Словосполучення складається із:

а) рівноправних слів;

б) головного й залежного;

в) слів, що виступають граматичною основою.  1. Речення є:

а) засобом вираження думки;

б) засобом називання предметів, дій, ознак;

в) поєднання звуків, з якими пов’язане певне значення.


  1. Граматична основа речення складається:

а) з головних членів речення;

б) з одного головного й другорядного;

в) з другорядних членів речення.


  1. Після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення ставиться:

а) кома;

б) тире;


в) двокрапка.

  1. У реченні «Лелеки клекотали завзято й стурбовано» однорідними є:

а) присудки;

б) означення;в) обставини.

  1. Однорідні члени речення – це … . Навести власний приклад.

  2. У реченні звертання:

а) є головним членом речення;

б) є другорядним членом речення;в) не є членом речення.

  1. У реченні Мабуть, не з тої ноги встав (Нар. тв.) вставне слово стоїть:

а) на початку речення;

б) у середині речення;

в) у кінці речення.


  1. Звертання:

а) називає того, хто звертається;

б) називає до кого звертаються;

в) виражає ставлення мовця до повідомлюваного ним.  1. Пряма мова береться:

а) в лапки;

б) в дужки;

в) з обох боків - тире.


  1. Висловлювання:

  • Поїхали з нами, бабусю!

  • Ніколи, синку, їхати, треба йти (Нар. тв.).

а) є речення з прямою мовою;

б) є діалогом з двох реплік;

в) є діалогом із 3 реплік.  1. Діалог – це:

а) висловлювання однієї особи;

б) різновид прямої мови;в) слова, що вказують, кому належить пряма мова.


 1. Підсумок уроку.

 2. Домашнє завдання. Впр. 38, повт. §1-3.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка