Урок №1 Тема. Демократія. Демократичні принципи і цінностіСторінка1/4
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4


Розділ І Розробки уроків
Урок № 1

Тема. Демократія. Демократичні принципи і цінності.

Мета: підвести учнів до розуміння понять «демократія», «демократичні цінності» та їх складових; розкрити процес формування демократичних принципів в Україні; сформувати переконання, що демократичний режим є найбільш прийнятний для української політичної нації на сучасному етапі розвитку.

Очікувані результати:

Після уроку учні зможуть:

- тлумачити терміни «демократія», «демократичні принципи»,

- характеризувати основні принципи демократії,

- осягнути й усвідомити ідеали та цінності демократії.

Основні поняття і терміни: Демократія, демократичні принципи, демократичні цінності.

Обладнання: роздатковий матеріал, підручник, табличка «Народна платформа», мультимедійна дошка.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.
Хід уроку

І. Організаційний момент уроку.

Урок розпочинається «мозковим штурмом» .

Учні дають версії відповідей на питання: Що означає термін «демократія»?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вчитель. Ми починаємо з вами вивчення нової теми «Демократія. Вибори». Під час вивчення теми ми дізнаємось, що таке демократія, які її основні ознаки; вивчимо детально основні складові місцевого самоврядування, дізнаємось, що більшість органів влади формується одним з найдемократичніших шляхів - шляхом виборів. Тож підсумком вивчення означеної теми стануть вибори президента вашого класу. Ми будемо готуватися до цього акту 1,5 місяці – стільки ми будемо вивчати дану тему.

Учням пропонується цитата ведучого телевізійної передачі «Велика політика» Євгена Кисельова: «Україну називають останнім на пострадянському просторі островом демократії, площа якого постійно зменшується».

Чи мав підстави так говорити відомий телеведучий?

До цього питання ми повернемось в кінці уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Бесіда


 1. Під час вивчення історії ви вже зустрічались з такою формою правління як демократія. Де і коли вона виникла?

 2. Чи існувала коли-небудь демократія на наших землях?

Вчитель. Мабуть, у сучасному політичному житті немає більш популярного поняття, ніж демократія. Без нього не обходиться жодна політична промова чи програма, бесіда чи стаття. Хто тільки не називав і не називає себе демократом! Більшість політичних партій нашої країни у своїй назві містять слово «демократична». Виникає питання: що ж таке демократія? Може це лише ідеал, щось на кшталт «золотого яблука» на розкішному дереві людської цивілізації?

Обговоривши це питання, ми вивчемо роль демократії в геополітичному значенні, а й спробуємо розглянути перспективи демократії в сучасній Україні.IV. Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу.

Вчитель. На попередньому уроці ви отримали завдання:створити презентації про ознаки демократії у:

І група - афінському полісі;

ІІ група - англійському парламенті;

ІІІ група - французькій революції;

IV група - американській конституції;

V група - козацькій республіці.

Передбачувані відповіді (коментарі) учнів до слайдів.

І група. Слайд №1.

Опис слайду №1.

Політичний устрій Давньої Греції увійшов в історію правової думки як афінський поліс, чи афінська демократія, ідеї якої зберігають актуальність навіть через 2,5 тисячі років. Саме в ті часи у свідомості людей сформувалося розуміння того, що людина, яка живе в суспільстві, наділена певними правами, свободою, обов’язками і відповідальністю.

ІІ група. Слайд №2.

Опис слайду №2

Створення англійського парламентаризму в ХІІІ столітті стало важливим кроком на шляху розвитку демократії. Тут уперше була здійснена спроба представити інтереси різних груп населення – те, що згодом стане найважливішою ознакою будь-якої демократичної системи. Цьому інституту тоді було ще далеко до парламенту в його сучасному розумінні. Уже в середині XIV столітті він став двопалатним, об’єднавши в собі палату громад і палату лордів.

ІІІ група .Слайд №3

Опис слайду №3 Під час Французької революції було прийнято Декларацію прав людини і громадянина, яка лягла в основу змісту Загальної декларації прав людини, прийнятої в 1948 році.

IV група. Слайд №4

Опис слайду №4

Конституція США затверджена в 1789 році діє в державі до сьогодні. Особливість цієї Конституції полягає в тому, що вона перша й остання Конституція США з окремими змінами.

V група. Слайд №5

Опис слайду №5

Створена в Україні Запорозька Січ - це зразок демократичної республіки. Серед особистих якостей, притаманних українським козакам, особливо важливою була повага до думки інших, тобто те, що ми сьогодні називаємо толерантністю.

Вчитель. Здійснюючи нашу подорож шляхами століть, ми змогли побачити, як поступово трансформувалось і наповнювалось поняття «демократія». Кожна епоха привносила до нього безліч ідей, пропозицій. Давня ідея і сьогодні хвилює розум тих, хто намагається відшукати раціональний політичний устрій. Ці намагання увінчались появою в сучасній політології визначення терміну.

Самостійна робота за підручником (Арцишевський Р.А.) ст. 105 1. Дайте визначення терміну«демократія».

 2. Які існують форми демократії?

 3. Назвіть очевидні переваги і недоліки цієї форми правління.

Учні мають прийти до висновку, що демократія – це форма політичної організації суспільства, заснована на визначенні народу джерелом влади, послідовному здійсненні принципів рівності і свободи людей, їхній реальній участі в управлінні справами держави і суспільства.

Слайд №6


Опис слайду №6Зміст слайду – вислів А. Лінкольна «Демократія – це форма правління, що йде від народу, здійснюється народом і для народу».

Вчитель. Але як же народ може правити всією державою? В зв’язку з цим виникло 2 форми демократії.

Схема 1.

Демократія


Представницька Безпосередня (пряма)
Вчитель. Люди розробили основні принципи, на яких має базуватись демократичне суспільство. Як правило, ці принципи в демократичних країнах стають частиною Конституції.

Проаналізуємо основні принципи демократії за таблицею 1(Слайд № 8).
1. Громадська ініціатива

Означає участь громадян в управлінні державою. Це не тільки їхнє право, але й обов’язок. Має декілька форм: участь у виборах, голосування, обговорення проблем, відвідування мітингів, мирні протести, можливість бути членом організації.

2. Рівність

У демократичному суспільстві всі люди рівні. Вони мають рівні можливості незалежно від расової, національної та релігійної приналежності, гендерної та сексуальної орієнтації.

3. Політична толерантність

Це означає, що коли влада належить більшості, права меншості мають бути захищені. Меншість людей інколи називають опозицією, бо їхні ідеї відрізняються від ідей більшості. Вони мають право об’єднуватися та вільно висловлювати свої думки.

4. Відповідальність

Усі обрані та призначені представники повинні бути відповідальні перед народом за свої дії. Вони повинні приймати рішення лише згідно з бажаннями та інтересами народу.

5. Прозорість

Громадяни мають право й можливість бути повною мірою обізнаними про те,що відбувається в країні. Преса й громадяни мають можливість отримувати інформацію про всі офіційні рішення всіх гілок влади.


6. Регулярні, вільні та чесні вибори

Громадяни обирають своїх представників до уряду країни, демократія наполягає, щоб ці представники були обрані вільним і чесним шляхом, без залякування, підкупу та погроз.

7. Економічна незалежність

Це означає, що уряд дозволяє мати приватну власність і підтримує підприємницьку діяльність. Люди можуть вільно обирати роботу та вступати в профспілки. Існує вільний ринок.

8. Контроль за зловживанням владою

Одним із найбільш поширених зловживань владою є корупція. Урядові чиновники використовують владу незаконним шляхом, користуються різними фондами заради власного достатку. Для контролю за діяльністю чиновників створюються різні комісії, незалежні суди, громадські організації.

9. Людські права

Демократія намагається захистити права громадян, що виховують повагу до людського життя та гідності: недоторканість особистості, свободу слова й совісті, право на вільне самовираження та ін.

10. Верховенство закону

У демократичній державі всі підкоряються закону, навіть монарх, або президент. Закон однаковий для всіх. Кожен повинен підкорятися закону та бути покараним за його порушення.

Вчитель. Отже, демократія існує, тому що люди вірять у неї і живуть згідно з демократичними принципами, ідеями, загальними правилами, нормами поведінки, які властиві демократії.

Нам відомо з курсу історії, що тоталітарні держави – антиподи демократичних. Україна була частиною такої тоталітарної держави. Зараз вона йде демократичним шляхом. Якими мають бути умови в суспільстві для існування демократії?

Вправа «Дерево рішень».

Орієнтовно учні прийдуть до таких висновків:

Умовами для існування демократії є: • соціальні – це рівень, ступінь готовності суспільства жити за демократичних умов, перебудова громадянського суспільства.

 • економічні – наявність ринкової, конкурентної економіки, відсутність глибокої матеріальної поляризації суспільства.

 • політичні – багатопартійність, поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, наявність чинного контролю суспільства над державною владою.

Міні-дослідження.

Учні знайомляться з текстом підручника ст. 109, роблячи позначки «+» (мені це відомо), «-» (мені це невідомо), «V» - це непередбачувана ідея, я маю про це спитати у вчителя.

Після закінчення цієї стадії учні обмірковують свої знання отримані в ході опрацювання тексту і почуті від вчителя. Після чого дають відповіді на питання:


 1. Який найбільш важливий аспект тексту?

 2. Яке найважливіше речення у тексті?

V. Узагальнення і систематизація знань і вмінь.

Повернімось до нашого проблемного питання: «Україну називають останнім на пострадянському просторі островом демократії, площа якого постійно зменшується». Учні висловлюють свої думки біля імпровізованої трибуни «народна платформа».


VI.Домашнє завдання.

1 рівень. Проаналізувати відповідний параграф підручника.

2 рівень. Відповісти на питання 1-7 ст. 111 підручника.

3 рівень. Напишіть есе, епіграфом до якого будуть слова В. Черчілля: “Демократія найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі інші, котрі час від часу піддавалися перевірці”.


VII. Рефлексія.

Прийом «Незакінчене речення». • Демократія – це…

 • Основними принципами демократії є - …

 • Головними цінностями демократії я вважаю…


Урок №2

Тема. Здійснення народовладдя через місцеве самоврядування.

Мета: ознайомитись з діяльністю органів місцевого самоврядування, принципами їх організації, процесом прийняття суспільних рішень і формами участі громадян у житті суспільства на місцевому і національному рівнях виховувати культуру спілкування та вміння ставити запитання.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть: • пояснювати мету і суть діяльності органів місцевого самоврядування;

 • характеризувати процес прийняття суспільних рішень;

 • називати форми участі громадян у житті суспільства.

Основні поняття і терміни: «народовладдя», «самоврядування».

Обладнання:папір, дошка, маркери, роздатковий матеріал, анкети, листи самооцінки вмінь, навичок учнів, таблиці з висловлюваннями відомих людей на дошці, підручник, комп’ютер.

Тип уроку: комбінований
Хід уроку

І. Організаційний момент уроку.

1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки класного приміщення до занять.

3. Вправа «Передай гарний настрій».


ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель. Дуже багато молодих людей вважає, що залучення до громадських справ є нудним, а навіть підозрілим. Вони говорять: «Шкода часу», «І навіщо мучатись», «Так нічого не зміниш…»

А що ви думаєте з цього приводу?

Прокоментуйте вислови, які ви бачите на дошці:

«Демократія пропонує правити кожному з нас, - інакше кажучи, всі ми маємо владу втручатися в суспільні справи». Ортега-і-Гасет.

«Найбільшою небезпекою для свободи є пасивність народу» Г. Брандейс.


ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Метод «Мозковий штурм».

Дайте відповідь на питання: Що вам відомо про самоврядування в Україні з курсу історії?

Учні мають відзначити, що місцеве самоврядування в Україні має давні традиції ще з часів Київської Русі, перше документальне затвердження датується 1710 роком (Конституція Пилипа Орлика), в період існування УНР 1918 року визнавалось місцеве самоврядування. Але за часів радянської влади всі органи місцевого самоврядування в Україні були ліквідовані.


ІV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

Учитель. Кращою школою демократії та кращою гарантією її успіхів є практика місцевого самоврядування. Самоврядування є там, де є право й реальна можливість територіальних громад, діючи в межах закону, регулювати значну частину суспільних справ, керувати ними, де місцеві справи вирішуються не представниками уряду, а особами, обраними від місцевого населення. Місцеве самоврядування є формою залучення громадян України до участі в управлінні своїми справами. Це – здійснення демократії на місцевому рівні.

Для більш ефективного розуміння та запам’ятовування змісту поняття «місцеве самоврядування», «територіальна громада» пропонується дати визначення цим поняттям опрацювавши в парах Ст. 3 Європейської Хартії місцевого самоврядування. Ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування», Ст. 140 Конституції України.
Картка 1.Ст 3 Європейської Хартії місцевого самоврядування. «Поняття місцевого самоврядування».

Під місцевим самоврядуванням розуміється право та реальна можливість органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ та управляти нею, діючи в рамках закону, під свою відповідальність та в інтересах місцевого населення.


Картка 2. Поняття місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно, або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.


Картка 3. Ст. 140 Конституції України.

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Учні представляють результати роботи в парах.

Учні самостійно опрацьовують пункт 2 параграфу 2 про систему місцевого самоврядування, її елементи і складають схему «Система місцевого самоврядування».

Вона може виглядати наступним чином:

1.Територіальна рада (формується з обраних територіальною громадою депутатів, а також сільський, селищний голова, міський голова)

Створює виконавчі комітети, які • затверджують місцевий бюджет, програми економічного і соціального розвитку окремого регіону;

 • встановлюють місцеві податки і збори;

 • регулюють питання розпорядження муніципальною власністю, охорони суспільного порядку.

Територіальна громада може створювати органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні).

Перегляд презентації « Місцеве самоврядування як форма народовладдя».

Слайд №1

Опис слайду №1. Законодавство про органи місцевого самоврядування

- згі­дно ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпо­середньо і через органи державної влади та органи місцево­го самоврядування.

- органи місцевого самоврядування не входять до єдиного державного механізму і, в силу цього, місцеве самоврядування можна розглядати як окрему фор­му реалізації народом належної йому влади.

Слайд №2

Опис слайду №2.Основні форми місцевої демократії є (див. схему 1):Схема 1.


Слайд №3.

Опис слайду №3 Як специфічна форма реалізації належної народові вла­ди місцеве самоврядування характеризується:

- місцеве самоврядування має особливого суб'єкта – територіальну громаду, тобто жителів села чи добровільно­го об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, се­лища та міста.

- територіальна громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо та через органи місцевого самоврядування;

- місцеве самоврядування займає окреме місце в полі­тичній системі (в механізмі управління суспільством та державою).

- місцеве самоврядування, його органи, згідно Конституції України, не входять до механізму державної влади, хоча це й не означає його повної автономності від держави, державної влади.

- взаємозв’язок місцевого само­врядування з державою досить тісний і знаходить свій вияв у тому, що, по-перше, і місцеве самоврядування, і державна влада мають єдине джерело - народ (ч. 1 ст. 5 Конституції України); по-друге, органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади (ст. 143 Конституції України) і стан їх реалізації контролюється відповідними органами виконав­чої влади.

Таке становище місцевого самоврядування в політичній системі дозволяє характеризувати його як самостійну (по­ряд з державною владою).

3) місцеве самоврядування має особливий об'єкт управ­ління - питання місцевого значення, перелік яких у вигляді предметів відання органів та посадових осіб місцевого са­моврядування визначено в Законі України від 21травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні».

Слайд №4

Опис слайду №4 Взаємодія органів самоврядування з місцевим населенням.


 • щоб громадяни активно брали участь у суспільних справах, влада має інформувати їх про те, чим повинна займатися і чим займається місцева влада;

 • рішення місцевої влади мають бути надбання громадськості;

 • діяльність органів місцевої влади має бути прозорою і зрозумілою людям;

 • місцеві ЗМІ мають висвітлювати діяльність влади.

Слайд №5


Опис слайду №5. Громадяни мають право знати.

 • як використовуються об’єкти муніципальної власності;

 • як витрачаються фінансові ресурси;

 • брати участь у розробці рішень про місцевий бюджет та у контролі за їх виконанням;

 • висловлювати побажання про те, як краще облаштовувати їхнє життя, а влада повинна зважати на думку народу.

Слайд №6


Опис слайду №6. Довіра до представників місцевої влади зростає, якщо:

 • розв’язуються конкретні проблеми територіальної громади (транспортні, житлові чи екологічні, будується спортивний майданчик, ремонтується школа чи будинок культури).

Слайд №7

Опис слайду №7. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування за свою діяльність перед територіальною громадою.


 • зобов’язані періодично, але не рідше, ніж двічі на рік, інформувати населення про виконання місцевого бюджету, програм соціально-економічного і культурного розвитку;

 • звітувати про свою діяльність.

Вчитель. Проаналізуйте зміст слайдів № 1-6, дайте відповідь на питання:

1. Які існують органи місцевого самоврядування?

2. Як громадяни здійснюють право на місцеве самоврядування?

3. Назвіть елементи системи місцевого самоврядування.

4. За якими принципами здійснюється місцеве самоврядування в Україні?

V. Узагальнення і систематизація знань і вмінь

Рольова гра «Громадські слухання» 1. Опрацюйте розповідь «Великі проблеми маленького міста» ст117 підручника, розподіліть ролі (депутати, представники від населення, головний лікар міської лікарні, журналісти, громадський інспектор охорони навколишнього природного середовища, громадські активісти, глядачі ), проведіть громадські слухання за алгоритмом (ст..149 підручника),

 2. Проведіть колективне обговорення результатів гри.

VI. Домашнє завдання

 1. Прочитати відповідний параграф підручника.

 2. Підготувати презентації на тему «Вибори», «Види виборчих систем», «Історія української демократії».

 3. Із засобів масової інформації, або з Інтернету дізнатися про методи впливу на виборців та способи боротьби з нечесними способами і створити комп’ютерні презентації.

VII.Рефлексія

Прийом «Незакінчене речення»

- На сьогоднішньому уроці я дізнався (дізналася)…

- Я думаю, в майбутньому мені знадобляться наступні знання…


Урок №3

Тема. Демократичні вибори

Мета: З’ясувати, що таке демократичні вибори, які існують види виборчих систем формувати навички критичного мислення; виховувати активну політичну позицію, роз’яснити цінності досягнення демократії – право обирати та бути обраними, сприяти формуванню в учнів розуміння важливості свідомого громадянського вибору.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть: • визначати поняття «вибори» та пояснювати, що таке «демократичні вибори»;

 • розуміти вибори, як один з важелів демократії;

 • характеризувати типи виборчих систем; визначати їх позитивні і негативні ознаки;

 • пояснювати поняття «порушення виборчого процесу», види порушень, а також основні методи боротьби та запобігання виборчим махінаціям.

Основні поняття та терміни: демократичні вибори, виборчі системи, мажоритарна, пропорційна, змішана виборча система.

Обладнання: Конституція України, підручник, комп’ютер, мультимедійна дошка, роздатковий матеріал, аплікація «квітка успіху».

Тип уроку:комбінований

Хід уроку

І. Організаційний момент

«Квітка успіху»

Я дарую вам квітку успіху, нехай вона буде талісманом сьогоднішньої зустрічі і допоможе вам бути активними, позитивними, уважними, впевненими у власних силах.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

Дайте визначення поняттям: «демократія», «самоврядування» Бесіда за питаннями:- назвіть головні демократичні принципи

- за яким принципом формуються органи влади місцевого масштабу і загальнодержавні?

Учні мають дійти висновку (самостійно, або за допомогою вчителя), органи місцевого самоврядування і загальнодержавні формуються шляхом виборів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує учням розглянути декілька фотографій і карикатур, присвячених виборам, та відповісти на запитання: • Що об’єднує всі фотографії та карикатури?

 • Чому ви робите такий висновок?

 • Хто може брати участь у виборах?

 • Що дає конкретній людині участь у виборах?

 • Таке право є у жителів всіх держав світу чи лише в деяких?

Слайд №1

Опис слайду №1 Вислів Уінстона Черчилля

«Якщо ви не цікавитесь політикою, то політика зацікавиться вами»

Запитання для учнів: • Як ви розумієте цей вислів?

Учні методом «Займи позицію» мають висловити власну думку щодо того, чи потрібно брати участь у виборах. У результаті учні об’єднуються в дві групи, кожна з яких мотивує свою позицію. Наступним кроком може стати використання методичного прийому «Зміни позицію», що вимагає переконливої аргументації кожної позиції.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу

Вчитель. Прочитайте текст “Що таке вибори”, звернувши увагу на те, що таке вибори як процедура і чому вибори є поєднанням прямої та непрямої демократії.

Що таке вибори

В демократичній правовій державі єдиним джерелом влади є народ. Народ може здійснювати владу безпосередньо, прямо виявляючи свою волю. Однак пряме волевиявлення, наприклад, референдум, не завжди доцільне і зручне, воно потребує великих затрат грошей і часу, організаційних зусиль тощо. Тому створюються представницькі органи влади, яким народ делегує (передає) владні повноваження.

Створюються такі органи шляхом виборів. Вибори - спосіб формування представницьких органів законодавчої влади та самоврядування, реалізація громадянами свого виборчого права.

Вибори - це поєднання безпосередньої і представницької демократії. Люди виражають свою волю на виборах прямо, віддаючи свій голос за конкретного кандидата, і водночас вони передають своєму обранцю повноваження діяти від їхнього імені.

Вибори відбуваються на основі принципів, закріплених в Конституції держави та законодавстві про вибори. Ці закони закріплюють волю народу, роблять передачу влади від громадян до представницьких органів легітимною (законною).

Розрізняють дві виборчі системи. Пропорційна система, за якої виборці голосують за політичні партії, а відсоток голосів, які партія отримує на виборах, визначає відсоток представників цієї партії в Законодавчому органі (наприклад, якщо в Законодавчий орган держави налічує 100 членів, а партія отримала 47% голосів всіх виборців, то вона матиме 47 місць у Законодавчому органі).  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка