УроК №1 Тема : Що таке право власності. Мета урокуСторінка1/4
Дата конвертації27.04.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4Цикл уроків з теми:

«Ти - І ЦИвільно-правові відносини»

уроК № 1

Тема: Що таке право власності.

Мета уроку:

 • сформувати уявлення про право власності та як людина стає власником;

 • навчити аналізувати правові ситуації, що регулюються нормами цивільного права;

 • розвивати комунікативні здібності.

Після цього уроку учні зможуть:

 • Пояснювати юридичний зміст права власності і характеризувати підстави набуття права власності, ілюструвати їх прикладами.

 • Розрізняти форми власності, наводити приклади права володіння, користування, розпорядження майном.

 • Розповідати як дитина стає власником і як вона може розпорядитися належним їй майном.

 • Аналізувати правові ситуації на підставі окремих положень цивільного законодавства.

 • Оцінювати важливість для людини бути власником.

Обладнання:

 • підручник для 9 кл.: Пометун О. І. Правознавство. Практичний курс. 9 клас: підручник для 9 кл.. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 192 с.

 • відеофрагмент з мультфільму «Попелюшка»;

 • тексти: витяги з Конвенції ООН про права дитини, Загальної декларації прав людини

Основні поняття:

 • права людини;свободи людини;права дитини

Тип уроку: урок засвоєння нового навчального матеріалу

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

ІІІ. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

ІV. Вивчення нового матеріалу

 1. Що таке право власності.

 2. Хто і як може стати власником.

 3. Як реалізувати право власності.

V. Систематизація й узагальнення нових знань і умінь

VІ. Підведення підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та уявленьучнів

 1. У яких значеннях застосовується слово «право»?

 2. У якому розділі Конституції України містяться права і свободи людини і громадянина?

 3. Назвіть економічні права і свободи, визначені Конституцією України.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

З метою мотивації пізнавальної діяльності, учитель пропонує учням виконати завдання та відповісти на запитання:  • Працюючи в парах, придумайте і запишіть 1-2 речення зі словами «право власності».

  • Чи можуть перебувати у приватній власності конкретної людини зірки, моря, океани, гори? Чому?

  • Чи є на вашу думку, такі цінності, що мають належати усім людям Землі чи громадянам певної держави? Якщо так, то які саме?

ІV. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

Вчитель оголошує тему уроку і пропонує учням зачитати очікувані результати за текстом підручника.V. Вивчення нового матеріалу

 1. Що таке право власності

Вчитель записує на дошці основні поняття уроку: «цивільне право», «право володіння», «користування», «розпорядження», «право власності» і просить учнів знайти у тексті підручника (пункт 1) визначення даних понять. Учні відповідають на запитання, що вони дізнались про нові юридичні поняття і в чому їх значення для нашого життя, коментують статті Цивільного кодексу, наведені у підручнику.

Вчитель об’єднує учнів у пари і пропонує навести приклади майна, власниками якого є їхні батьки, та пояснити, що означає бути власниками.

З пар вчитель утворює малі групи, яким пропонує виконати завдання:

Прочитайте наведені положення і вирішіть, чи відповідають вони положенням цивільного законодавства. Свою думку обґрунтуйте. 1. Вік, з досягненням якого неповнолітні мають право розпоряджатися самостійно своїм заробітком чи стипендією, настає з 14 років.

 2. Неповнолітні, які придбали річ за свій заробіток, стипендію чи інший дохід, можуть розпоряджатися нею без згоди батьків.

 3. У випадку купівлі іншою людиною якоїсь речі у малолітньої дитини батьки останньої мають право вимагати повернення цієї речі.

 4. Неповнолітні, яким виповнилося 16 років, можуть подарувати людині, яка їм подобається, будь-яку річ, що їм належить.

 5. Законодавство не встановлює вікових обмежень для розпорядження людиною своїм майном.

 6. Законодавство чітко визначає, які дії можуть чинити з майном неповнолітні.

По закінченню роботи учитель пропонує учням презентувати результати своєї діяльності.

 1. Хто і як може стати власником

Учні продовжують роботу в парах з текстом підручника (пункт 2) та

виконують наступні завдання: 1. На основі тексту підручника та статей Конституції, складіть список з двох-трьох речей, які є вашою власністю. Визначте у кожному конкретному випадку, як виникло ваше право власності на ці речі.

 2. Додайте до вашого списку ті об’єкти державної та комунальної власності (два-три), якими ви користуєтесь для задоволення власних потреб.

 3. Додайте тепер приклади двох-трьох речей, якими ваша родина володіє на правах приватної власності.

 4. Завершіть складання списку, додавши ті дві-три речі, якими ви володієте та користуєтесь, але вони є приватною власністю інших осіб чи груп людей.

Учні представляють результати своєї роботи – зачитують складені ними переліки. Учитель запитує, який висновок відносно того, хто і як може стати власником вони тепер можуть зробити.

 1. Як реалізувати право власності.

Вчитель пропонує учням індивідуально прочитати текст підручника (пункт 3) для виконання завдання:

 1. Як ви розумієте наведені положення Цивільного кодексу, зокрема «на власний розсуд», «будь-які дії, що не суперечать закону», «моральні засади суспільства», «рівні права», «власність зобов’язує»?

 2. Які межі реалізації права власності встановлює законодавство?

 3. Чи не суперечать одне одному пункти 1 і 4 статті 319?

 4. Якщо існують такі обмеження, то чи відповідає реальності пункт 6 названої статті?

VІ. Систематизація й узагальнення нових знань і умінь

Учитель пропонує пригадати сюжет роману Д.Дефо «Робінзон Крузо» і відповісти на запитання: • Кому належали речі, якими користувався Робінзон на безлюдному острові?

 • Чи вважав він їх своїми?

 • Що змінилось з появою П’ятниці?

 • Чому Робінзон нервувався, коли П’ятниця намагався скористатися чимось з його речей?

VІІ. Підведення підсумків уроку. Оцінювання учнів

Завдання учням:

Використовуючи метод ПРЕС, сформулюйте власний висновок про те, наскільки для людини важливо бути власником. Захищаючи свою позицію, намагайтесь дотримуватися структури методу «ПРЕС».

1. ПОЗИЦІЯ Я вважаю, що ...

(висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваш погляд)

2.ОБҐРУНТУВАННЯ ...тому, що...

(наведіть причину появи цієї думки,

тобто на чому ґрунтуються докази

на підтримку "вашої позиції)

3. ПРИКЛАД ... наприклад...

(наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію)

4. ВИСНОВКИ Отже ( тому), я вважаю...

(узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, то необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти вашу позицію)

Учитель пропонує визначити найбільш активних учнів на уроці, коментує їх роботу та виставляє оцінки.VІІІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати текст підручника.

 2. Пригадати історичні події, у центрі яких стояло питання власності. Підготуватися до обговорення в класі ходу цих подій та їх наслідків.

УРОК № 2

Тема: Які договори є цивільно-правовими. Які договори можуть укладати неповнолітні.

Мета:

 • ознайомити учнів з видами цивільно-правових договорів, формами та змістом договорів, договорами, які можуть укладати малолітні та неповнолітні;

 • розвивати вміння приймати рішення, правомірно діяти та захищати свої права з використанням правових можливостей та механізмів.

Після цього уроку учні зможуть:

 • Пояснювати, що таке договір, називати види цивільно-правових договорів, наводити приклади.

 • Розповідати, хто і як укладає договори.

 • Аналізувати зразок типового договору щодо його предмету, сторін та змісту.

 • Моделювати процедуру укладання договору та розв’язувати ситуації, що можуть виникнути при укладанні договорів неповнолітніми особами.

 • Висловлювати власне ставлення до важливості дотримання умов цивільно-правових договорів.

Обладнання:

 • підручник для 9 кл.: Пометун О. І. Правознавство. Практичний курс. 9 клас: підручник для 9 кл.. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 192 с.

 • відеофрагмент з мультфільму «Троє із Простоквашино»;

 • тексти: витяги з Цивільного кодексу України

Основні поняття:

 • права людини;цивільно-правовий договір; фізичні, юридичні особи

Тип уроку: комбінований

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

V. Вивчення нового матеріалу. 1. Які договори є цивільно-правовими.

 2. Якими є види договорів.

 3. Якими є форми та зміст договору.

 4. Які договори можуть укладати малолітні та неповнолітні.

VI. Систематизація й узагальнення нових знань і умінь.

VІI. Підсумки уроку.

VIІI. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь.

Дляактуалізації у пам’яті учнів уже наявних знань,осмислення того, що вони вже знають з теми: «Як закон регулює право власності» та підготовки учнів до розуміння нових ідей учитель використовує один зметодів графічних організаторів – асоціативний кущ.Учням пропонується:

 записати назву теми в зошиті;

записувати всі слова, які спадають їм на думку, не оцінюючи їх. Під час запису зв’язок між словами необхідно позначити прямими лініями.

По закінченню роботи вчитель запрошує кількох учнів представити свої результати. Схема запису може бути приблизно такою:

Приклад:

користування

Володіння

Державна, комунальна, особиставласності

власність

розпорядження
Форми власності

Приклад:


Практикум.

Визначте форми власності у наведених прикладах різних видів майна:

А) книга зі шкільної бібліотеки;

Б) шкільна сумка учня;

В) будинок Кабінету Міністрів України.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

1. Учні читають у ролях фрагмент за книгою Е. Успенського «Троє із Простоквашина» і відповідають на запитання вчителя: • Навіщо трьом друзям гроші?

 • Які варіанти вирішення цієї проблеми пропонувались?

2. Учні розігрують в ролях сценку «У магазині». Учитель запитує:

 • Що відбулося?

 • Чому це називається договором купівлі - продажу?

 • Які права і обов’язки мали учасники цієї правової ситуації?

ІV. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

Учитель оголошує тему, учні зачитують очікувані результати уроку у підручнику.V. Вивчення нового матеріалу.

Учитель повідомляє учнів, що на уроці вони працюватимуть методом «ажурна пилка» та об’єднує учнів у 4 групи («домашні»). Кожна з груп опрацює один із фрагментів змісту теми, наведених у підручнику. Потім створюються експертні групи, де кожен учасник має навчити інших того, про що вони дізнались в «домашній групі», а також уважно вислухати інших членів «експертної групи». По завершенню роботи експертних груп учитель пропонує учням повернутися в «домашні» групи і повторити матеріал за запитаннями: • Що називається договором?

 • Що є предметом, змістом, сторонами договору?

 • Як укладаються договори?

 • Які види договорів ви знаєте? Наведіть приклади.

 • Які договори можуть укладати неповнолітні особи?

VI. Систематизація й узагальнення нових знань і умінь.

Учитель пропонує учням проаналізувати юридичну ситуацію та відповісти на запитання:17-річний Л. працює на підприємстві. Він купив мотоцикл на гроші, які відкладав зі своєї зарплати на банківський рахунок. Коли його батьки довідалися про купівлю, вони почали вимагати від Л. розірвати договір і повернути мотоцикл у магазин, а гроші – на банківський рахунок, адже Л. неповнолітній, а своєї згоди на укладення договору й на зняття грошей із рахунку батьки не давали. Крім того, вони звернулися із заявою до директора підприємства з вимогою зарплату сина видавати їм у зв’язку із необґрунтованістю її витрачання. Л. відповів, що він має право на такі дії оскільки працює, а тому має повну цивільну дієздатність. Виник спір, батьки подали позов до суду. Яке рішення прийме суд?

VІI. Підсумки уроку. Оцінювання роботи учнів.

Вчитель просить визначити та назвати види договорів, про які йдеться в уривку про героїв з Простоквашино. Далі пропонує учням продовжити речення: « Після цього уроку я знаю, що …», використавши уявний мікрофон.VIІI. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати текст підручника.

 2. Підготувати відповіді на запитання і завдання до вказаного параграфа.

 3. Скласти цивільно-правовий договір (купівлі-продажу, міни, дарування, позики, тощо), використовуючи витяги із Цивільного кодексу України.


УРОК № 3

Тема. Як захистити особисті немайнові та майнові права. Що таке цивільно-правова відповідальність. Цивільно-правова відповідальність малолітніх та неповнолітніх осіб.

Мета:

 • ознайомити учнів з майновими та немайновими правами громадян, особливостями і порядком притягнення до цивільно-правової відповідальності, особливостями цивільно-правової відповідальності неповнолітніх, судовим захистом цивільних прав;

 • формувати уміння аналізувати правові ситуації щодо цивільної відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб;

 • виховувати почуття відповідальності за свої дії та розуміння можливої відповідальності за завдану шкоду.

Після цього уроку учні зможуть:

 • Розрізняти особисті немайнові і майнові права та наводити приклади.

 • Називати підстави цивільно-правової відповідальності.

 • Складати за зразком позовну заяву і моделювати процедуру захисту цивільних прав у суді.

 • Аналізувати правові ситуації щодо цивільної відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб.

 • Висловлювати оцінки вчинків і поведінки неповнолітніх, пов’язані з цивільно-правовою відповідальністю.

Обладнання:

 • підручник для 9 кл.: Пометун О. І. Правознавство. Практичний курс. 9 клас: підручник для 9 кл.. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 192 с.

 • папір, маркери, дошка, зразки позовної заяви;

 • тексти: витяги з Конституції України, Цивільного кодексу України, пам’ятка «Як скласти позовну заяву»

Основні поняття:

 • права людини;свободи людини;права дитини; цивільно-правова відповідальність, позовна заява

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Як реалізувати цивільні права.

2. Як захистити свої цивільні права.

3. Що таке цивільно-правова відповідальність.

VI. Систематизація й узагальнення нових знань і умінь.

VІI. Підсумки уроку.

VIІI. Домашнє завдання.Епіграф до уроку

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі

Конституція України, ст. 41

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів.


 1. Учні наводять приклади своєї участі у цивільно-правових відносинах.

 2. Один учень на дошці, решта - в зошитах заповнюють таблицю:

Вид цивільного договору

Належна форма договору3. Учитель пропонує учням, використовуючи метод ПРЕС, відповісти на проблемне запитання: Чому важливо дотримуватися умов цивільно-правових договорів?

Учні відповідають, дотримуючись певних правил роботи, які озвучуються у вигляді чітких інструкцій учням щодо виконання завдання.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель зачитує епіграф до уроку,і,використовуючи технологію обговорення в загальному колі, пропонує учням відповісти на запитання: • Про що йде мова у ст..41 Конституції України?

 • Чому положення про шкоду, завдану використанням власності, прописане в Основному законі держави?

IV. Оголошення теми уроку та очікуваних навчальних результатів.

Учитель оголошує тему уроку, пропонує учням озвучити очікувані результати уроку та відповісти на запитання:- У яких випадках життя ці знання і навички стануть вам у нагоді?

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Як реалізувати цивільні права.

Учні отримують завдання у 5 групах: • Прочитайте текст підручника (пункт 1) і положення законодавства, оберіть одне запитання, поясніть свої відповіді на прикладах:

1. Що означає здійснювати цивільні права на власний розсуд?

2. Чому деякі цивільні права є й обов’язками?

3. Як людина може відмовитись від майнового права чи передати його?

4. Що означає розумна й добросовісна поведінка особи у цивільних відносинах?

5. Які обмеження і чому встановлені законодавством у здійсненні цивільних прав?

Учні презентують свої результати.2. Як захистити свої цивільні права.

Бесіда


 • Як ви розумієте правове поняття «захист прав»?

 • В яких випадках потрібно захищати свої цивільні права?

 • Яким чином це можна зробити?

Учитель пропонує порівняти відповіді з інформацією підручника (пункт 2). Текст і стаття 16 Цивільного кодексу опрацьовується методом коментованого читання.

Учні продовжують роботу в малих групах, аналізуючи текст позовної заяви у підручнику, визначають основні структурні елементи заяви та представляють результати своєї роботи класу. 1. Що таке цивільно-правова відповідальність.

Учитель пропонує учням опрацювати текст у підручнику, використовуючиметод «читання тексту з позначками на полях»

Учні уважно знайомляться|ознайомлюються| з|із| текстом, роблячи|чинити| олівцем відповідні позначки на берегах тексту:

V – знайома інформація;

+ – нова, несподівана|неочікувана| інформація;

– – інформація, якасуперечить|суперечить| поглядам учнів;

? – інформація до кінця не з'ясована (не цілком зрозуміла).Текст

Якщо будь-який учасник цивільних відносин не виконує зобов’язання чи заподіює майнову шкоду або якщо хтось посягне на немайнові права людини як-то гідність, ділова репутація, він нестиме цивільно-правову відповідальність. Змістом її є компенсація й повне відшкодування збитків (реальних втрат, неотриманих доходів), тобто шкоди, вираженої у грошовій формі.

Відшкодування збитків не звільняє особу від виконання обов’язків, які вона має виконати, наприклад, за договором. Так, продавець, який не передав товар покупцеві у передбачений договором термін, зобов’язаний не тільки відшкодувати збитки, а й передати йому товар. Окрім відшкодування збитків, можуть сплачуватися, наприклад, штраф чи пеня. Цивільне законодавство передбачає також відшкодовування моральної шкоди.

Із Цивільного кодексу України

Стаття 23

1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

2. Моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом…

При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди…

На відміну від кримінальної чи адміністративної, цивільно-правова відповідальність може наставати і без вини, приміром, внаслідок діяльності, пов’язаної з предметом, що не піддається повному контролю людини, а тому становить підвищену небезпеку для оточення (транспортні засоби, механізми, вибухові речовини, домашні тварини тощо). Завдану таким предметом шкоду і збитки відшкодовує, як правило, його власник.

Якщо шкоди завдано за обставин, які не можна передбачити — землетрус, повінь, лісова пожежа, воєнні дії, страйк та ін., — відповідальність на настає.

Неповнолітні відповідають за заподіяну шкоду в особливому порядку. Розрізняють відповідальність осіб до 14 років, з 14 до 18 років, а також у певних ситуаціях з 16 до 18 років.Із Цивільного кодексу України

Стаття 1178

1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи…Стаття 1179

1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.

2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди.Стаття 1180

… 2. У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником… Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з досягненням особою, яка завдала шкоди, повноліття.

Після завершення роботи педагог пропонує учням обговорити результати роботи в класі, використовуючи знакову систему

VI. Систематизація й узагальнення нових знань і умінь.

Для практичного застосування отриманих учнями знань учитель пропонує в парах визначити: • Хто буде нести відповідальність у наведених ситуаціях?

 • Пояснити, спираючись на положення законодавства, особливості відповідальності людей різних вікових груп.

 1. 13-річний Микола узяв у свого друга Петра велосипед і , катаючись, серйозно пошкодив його.

 2. 15-річна Маряна, бажаючи скоротити шлях до школи, перескочила через паркан ботанічного парку й випадково розтоптала рідкісні квіти.

 3. Троє хлопців 9, 10 і 14 років, граючи м’ячем, «влучили» у вітрину магазину одягу і розбили скло.

 4. 17- річний Андрій, який працює диск-жокеєм у барі, пошкодив відеомагнітофон, що належить власникові бару.

 5. 17-річна Уляна заробляла гроші від продажу косметики відомої фірми. Одного дня вона необачно залишила сумку з продукцією для реалізації в таксі.

VІI. Підсумки уроку. Оцінювання роботи учнів.

Вчитель просить учнів уявити, що ситуація у казці про трьох поросят врегульовується цивільним законодавством України і відповісти на питання: • Які права, передбачені цивільним законодавством, порушені?

 • Як саме Ніф-Ніф, Нуф-Нуф та Наф-Наф можуть захистити свої майнові права та відшкодувати завдані збитки?

Вчитель дає учням завдання:

 • Сформулювати і записати власний короткий висновок про особливості цивільно-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності.

VIІI. Домашнє завдання.

1. Опрацювати текст підручника.

2. Учням пропонується скласти позовну заяву (у випадку можливого порушення цивільних прав)

УРОК № 4

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка