Урок №1: „Степінь з цілим показником" ст Урок №2:" Степінь з цілим показникомСкачати 237.59 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації30.04.2016
Розмір237.59 Kb.
1   2
Тема уроку: Тотожні перетворення раціональних виразів.

Мета уроку: Повторити матеріали про раціональні вирази. Продовжити формування навичок і вмінь виконувати тотожні перетворення раціональних виразів. Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення. Виховувати самостійність, наполегливість, культуру математичної мови, любов до предмета.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: картка №1, таблиця№ 3, підручники.

Учні повинні:

- уміти виконувати тотожні перетворення раціональних виразів, самостійно застосовувати набуті знання.

ХІД УРОКУ:

1.Організація класу.

2Перевірка домашнього завдання.

Наявність письмового домашнього завдання перевіряється взаємоперевіркою.( робота в парах).

Теоретична розминка. Два або три учні виходять до дошки. Клас ставить їм запитання за вивченим матеріалом.

Орієнтовні запитання:

Які дії можна виконувати з дробовими виразами?

Який порядок виконання дій?

Як додати (відняти ) два дроби?

Як знайти частку двох дробів?

Як піднести дріб до степеня?

Сформулювати означення степеня з натуральним показником.

Сформулювати означення степеня з цілим показником.

Що означає записати число у стандартному вигляді?

Як виконуються дії над числами, записаними в стандартному вигляді? Математичний диктант по темі „Стандартний вигляд числа”:

1.Подайте в стандартному вигляді числа 3200; 35,7; 0, 0042.

2.Запишить числа, подані в стандартному вигляді: 2,7*10; 1,08*10.

3.Виконайте дії:

2,31*10*1,2*10;

6,6*10( 1, 1*10).

4.Порівняйте числа:

3,28*10 і 3,27*10;

1,2*10 і 1,2 *10.

5.Виразіть в кілометрах, використовуючи стандартний вигляд числа 3333483 м; 63,8 м.

3.Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя за планом.

1.Означення раціонального виразу. Талиця №3”Види виразів”.Приклади.

2.Спрощення (перетворення ) раціональних виразів. Приклади.

3.Що треба знати, щоб навчитися перетворювати раціональні вирази?(формули скороченого множення, властивості степеня з цілим показником, основну властивість дробу, порядок дій та інше).

4.Розв”язування вправ під керівництвом вчителя на дошці з коментуванням.

Учні розв”язують вправи:

письмово з коментарем( на дошці) - № 137, 141 аналізуючи умову, встановлюючи порядок дій, пригадуючи правила додавання та віднімання цілого виразу та дробу.

157 а) – аналізуючи умову, повторюють, що означає довести тотожність.5.Самостійна робота.

( робота з підручником)

1 варіант 2 варіант

вправа № 137 а) № 137 б)

138 а) № 139 б)додаткова вправа* №158 а).

6.Підсумок уроку.

Вчитель відповідає на запитання учнів.

Задає питання учням:

1.За допомогою яких правил, властивостей можна перетворювати раціональні вирази?

2.Заповніть пусті клітинки:

=( 6*(х-2а))/(х-2а)*(х+2а) =

3.Знайдіть вираз:

(застосовується технологія опрацювання дискусійних питань –метод „Прес”)

картка №1

Відповідь:1ах

Оцінювання навчальних досягнень учнів коментоване протягом уроку.

6.Домашнє завдання.

Вивчити правила.

139;159 а)- б) *

8 клас алгебра

Тема уроку: Тотожні перетворення раціональних виразів.

Мета уроку: Продовжити формувати в учнів вміння перетворювати раціональні вирази різного рівня складності, застосовуючи формули скороченого множення. Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення. Виховувати самостійність, наполегливість, культуру математичної мови, любов до предмета.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: картки№1,2; дидактичний матеріал, підручники,

збірник завдань А.М. Капіносова

Учні повинні:

- уміти виконувати тотожні перетворення раціональних виразів різних типів складності..

ХІД УРОКУ:

1.Організація класу.

2Перевірка домашнього завдання.

Наявність письмового домашнього завдання перевіряється взаємоперевіркою.( робота в парах).

1-2 учнів за записами з пропусками на дошці відтворюють правильне виконання вправ домашньої роботи.

Гра „Лови помилку”

На дошці перелік формул скороченого множення та дії з раціональними виразами записані з помилками. Одне завдання виконується разом з класом. А вже група учнів одного з рядів виконує завдання ланцюжком.

Картка №1

а= (а-в) * (а+в)

(а+в)= а+ав +в

(а+в)+3 ав+3 а в+ в

(а-в)= а-3 ав+3 а в+ в

а+ в=(а-в)*( а-ав +в)

Картка №2

*==

:==

Фронтальне опитування. „Ланцюжок питань”.

Обираю учня. Задаю запитання, наприклад, „Дайте означення раціонального виразу”, якщо він відповідає правильно, то вже цей учень задає наступне запитання однокласнику. Якщо перший учень відповідає неправильно, то питання переадресовую.

Обов”язкова умова – ланцюжок питань розкриває тему у логічному порядку.

3.Розв”язування вправ.

На дошці з коментарем із збірника завдань А.М.Капіносова

Виконати дії: сторінка 11,

вправи 1)-4)

Деяким учням (з високим рівнем навчальних досягнень) дати карточки.

Зразок карточки:4.Робота з підручником.

Вправа №142 – самостійно;

143,140 б)- заповнити пропуски.*Додаткова вправа №158 б)

6.Підсумок уроку з використанням технології „Мікрофон”.

Оцінювання навчальних досягнень учнів коментоване в кінці уроку.

6.Домашнє завдання.

157;*Додаткова вправа:

Відновіть витерті записи:8 клас алгебра

Тема уроку: Розв”язування вправ.

Мета уроку: Узагальнити, систематизувати знання, вміння, навички учнів засвоїли з тем: „Степінь з цілим показником. Властивості степеня з цілим показником”,Стандартний вигляд числа., „ Тотожні перетворення раціональних виразів”. Розвивати мислення, увагу, пам”ять. Виховувати інтерес до математики, довіру до товаришів.

Тип уроку: Урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок. Урок - КВК.

Обладнання: пісочний годинник, кольорові картки для оцінювання в особистій першості, картки із завданнями, таблиця для виставлення балів за результатами конкурсів.

ХІД УРОКУ:

1.Організація класу.

2.Повідомлення теми, теми та цілей уроку.

Учні розсаджуються за партами так, щоб члени однієї команди сиділи в одному ряді.Кожний ряд - то команда КВК. Учні – капітани, помічники капітанів, консультанти з відповідними емблемами.

Розминка.

Вчитель після повідомлення теми, мети та цілей уроку повідомляє завдання, в яких необхідно виконати дії:

Картка№1

а)7-5*2; б)3* 3;

в)(у); г)х: х;

д) (в)в; ж).

Учні виконують вправи на аркушах паперу і здають їх. Консультанти із команди суперників разом з вчителем перевіряють правильність виконання завдань та оцінюють їх.

Бліц – турнір

(Проводиться в той час, коли консультанти перевіряють роботи).

Виконується завдання на відшкодування помилки у записі:

Картка № 2

===.

Учні відповідають лише за бажанням. Команді, яка першою відшукала помилку, присуджується 5 балів. Команда, яка найраціональніше роз”язала і запропонувала краще пояснення, додатково отримує 1-5 балів. Троє учнів, які першими правильно виконали перетворення, отримують червоні картки. Кількість балів, зароблених командою, фіксується в підсумковій таблиці.

Домашнє завдання

Усі зошити, зібрані раніше, перевірені вчителем, а капітани і консультанти доповідають класу по результати перевірки, одночасно вказуючи на зроблені помилки. Кількість балів, що в сумі отримала кожна команда фіксується в підсумковій таблиці.

Конкурс капітанів

Капітани отримують картки із завданням

Картка№3

Виконати дії:

а) (2,4*10)*(5*10);

б) ;

в)(5*10).

Члени команди також виконують це завдання і можуть допомагати своїм капітанам. Капітани коментують рішення. Вищий бал отримує той капітан, чия відповідь повна та правильна, а запитання до суперника цікавіше.

Конкурс консультантів.

Трьом консультантам (по одному від кожної команди) додається картка із завданням такого виду

Картка №4

Спростіть вираз:

2у*0,8 ху ху*.

Кожний консультант виконує завдання біля дошки, коментуючи. Члени інших команд розігрують нерозуміння і ставлять консультантам свої запитання.

У цей час кілька учнів, що добре знають математику від кожної команди виконують індивідуальні завдання, записані на картках.

Картка № 5

,  

Верхній рядок запису підказує операцію, яку необхідно виконати над алгебраїчними виразами в нижньому рядку. Учні мають побачити, що:

2*10: (8*10)= 0,25*10=2,5*10.

Діючи аналогічно, вони отримають 1 як результат від ділення в нижньому рядку. Ті учні. Які правильно виконали завдання отримують червоні картки, а зароблені бали фіксуються в підсумковій таблиці.

Математичний футбол.

Кожна команда отримує вираз, записаний на кружечку, що символізує м”яч. Таким виразом може бути, наприклад, -.

Членам команди слід придумати запитання, що може стосуватися виразу, наприклад:”Яке правило використовується для спрощення цього виразу?”, „Як читається цей вираз?”, „Для яких значень змінної а він існує?” тощо, і віддати „м”яч” з аналогічним завданням суперникам, тобто „дати пас”.

3.Підведення підсумків КВК.

Заключне слово вчителя. Учні які під час гри були активні і давали правильні відповіді на запитання, отримують відповідні бали.

4.Домашнє завдання.

Підготуватися до тематичної контрольної роботи.

8 клас алгебра

Тема уроку: Тематична контрольна робота.

Мета уроку: Перевірити, як учні засвоїли матеріал з тем: „Степінь з цілим показником. Властивості степеня з цілим показником”,Стандартний вигляд числа., „ Тотожні перетворення раціональних виразів”. Розвивати навички учнів застосовувати набуті знання на практиці.

Виховувати самостійність, наполегливість.

Тип уроку: контроль навчальних досягнень

Обладнання: тести.

ХІД УРОКУ:

1.Організація класу.

2.Контрольна робота (тести):

1).Чи правильне твердження:

а) Вираз, складений з чисел за допомогою дій додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня, називається раціональним;

б) Вираз, складений з чисел і змінних за допомогою дій додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня, називається раціональним;

в) Вираз, складений з чисел і змінних.

2). Чи правильне твердження:

а) Властивості степенів з цілими показниками такі ж самі, як і степенів з натуральними показниками;

б) Властивості степенів з цілими показниками частково схожі на властивості степенів з натуральними показниками;

в) Властивості степенів з цілими показниками відмінні від властивостей степенів з натуральними показниками;

3). Основною властивістю степенів з цілими показниками є:

а) ()= б) *= в) :=.

4).Чи правильне твердження:

а) Над числами, записами у стандартному вигляді, математичні дії можна виконувати подібно до того, як їх виконують над одночленами.

б) Над числами, записами у стандартному вигляді можна виконувати лише додавання.

в) Над числами, записами у стандартному вигляді не можна виконувати жодних дій.

5).Обчислити 2:

а) 8 б) -8 в).

6).Записати вираз у вигляді дробу 10:

а)  б) в).

7).Записати число 4900 в стандартному вигляді:

а) 4,9 *10 б) 4,9 * 10 в) 4,9 *10.

8).Записати число 1,4*10 у вигляді десяткового дробу:

а) 0,014 б) 0,0014 в) 0,00014.

9).Спростити вираз  - :

а)  б) в) 1.

10).Виконати дії: -.

11). Виконати дії: : 

12). Яким може бути порядок добутку двох чисел, якщо порядок кожного з них дорівнює 5?3.Підсумок уроку.

4.Домашнє завдання.

Повторити пройдений матеріал.

* Скласти кросворд на вивчені теми.

1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка