Урок № Дата проведенняСторінка2/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Особливості композиції:

2 прологи (зав’язка);

1 частина — 25 сцен (1806) — не розбита на дії, як того вимагає форма драматичного жанру;

2 частина — 5 дій (1825–1831) — забагато для драматичного твору.

Висновок: несценічна п’єса.
3. Індивідуальна робота

Ідейно-тематичний аналіз трагедії «Фауст»

Завдання: визначити жанр твору і пов’язати з його тематикою.

Після обговорення результатів роботи учнів робиться узагальнення.


ІІІ. Рефлексія

Заверште речення:

«Сьогодні на уроці я дізнався (здивувався, відчув, уявив) …».


IV. Домашнє завдання

Характеризувати образ Фауста.


Урок № ____ Дата проведення__________

Тема. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і

призначення людини

Мета: характеризувати образ Фауста; розвивати вміння учнів висловлювати особисте ставлення до

проблем та дійових осіб твору; розвивати логічне мислення, монологічне мовлення й уміння

працювати в групі; формувати етичні погляди на світ.

Обладнання: роздаткові картки для роботи в групах.

Тип уроку: аналіз драматичного твору.

Таємниця життя незбагненна, але ми не можемо відмовитися від спокуси все ж таки пізнати її і зрозуміти.

Й. В. Ґете

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Експрес-опитування: • Які сюжети використав Ґете для написання трагедії «Фауст»?

 • Поет використав лише фабулу творів чи їх сюжети повністю?

 • Якими є особливості композиції твору?

 • Поясніть особливості жанру твору.

 • Кого можна назвати головними героями трагедії? Чому?

 • Які проблеми розглядаються в трагедії?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Фауста вважають утіленням динамізму нової європейської цивілізації. Докази цьому ми спробуємо сьогодні віднайти. Також ми поговоримо про різні погляди на призначення людини та сенс людського буття. Ґете замислювався над тим, чим є життя; він уважав, що «таємниця життя незбагненна, але ми не можемо відмовитися від спокуси все ж таки пізнати її і зрозуміти». Нехай ми не зможемо збагнути всі сторони життя, але намагатимемось хоча б спробувати наблизитись до його розуміння.

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Робота в групах


Завдання для групи 1

1) Опрацювати «Пролог на небі»; підготувати виразне читання його у ролях.

2) Скласти схему системи образів «Прологу на небі».

3) Визначити ідейний і композиційний зміст «Прологу...».

4) Проаналізувати ставлення до світу та людини учасників «Прологу...».
Завдання для групи 2

1) Скільки життів мав Фауст? Якою була його мета в кожному житті?

2) Чи був Фауст послідовним у досягненні мети свого життя?

3) Порівняйте два монологи Фауста (з 1 частини «Ніч» та з 2 ча-стини 5 дії (останній)). Підготуйте виразне читання монологів.


Завдання для групи 3

1) Прослідкувати основні етапи другого життя Фауста.

2) Яким виявився результат експерименту, задуманого Богом і Мефістофелем?

3) Які думки стосовно людини в «Пролозі на небі» вдалося підтвердити, а які було спростовано?

4) Що недооцінив Мефістофель у Фаусті?

5) Підтвердження своїм думкам знайдіть у тексті та підготуйте його виразне читання.


2. Образ Фауста. Індивідуальна робота

Завдання: охарактеризувати образ Фауста.

План

1) Ім’я та місце літературного героя в художньому творі.2) Соціальне становище, вік, певні риси характеру, емоційний стан.

3) Істотне в характері героя; зв’язок між образом героя, окремими фактами суспільного життя та історичною епохою.

4) Еволюція образу (вплив життєвих обставин на формування поглядів, характеру, появу або зникнення певних пріоритетів тощо).

5) Авторські засоби творення художнього образу. Роль монологів у розкритті сутності героя.

6) Авторське ставлення до героя.
3. Узагальнення

Бесіда


Досягнення яких ідеалів прагнув Фауст у своєму житті?

Ідеали Фауста: не абстрактно, а на практиці пізнати свою сутність, повністю y yсамовиявитися, самореалізуватися; пізнати світ: його бездонну премудрість, гармонію, хаос, красу y yта потворність;

змінити умови життя людей: повернути людство до життя в гарy yмонії з природою та Богом, щоб кожна людина змогла б виявити свою «справжню, добру, природну» сутність.
ІІІ. Рефлексія

1. Гронування за темою «Фауст»2. Підсумкова бесіда

У художньому творі кожен образ є носієм певної ідеї. Яка ж ідея пов’язана з образом Фауста? (У художній концепції твору образом Фауста Ґете стверджує думку про творчі зусилля людини на землі, у яких і полягає сенс буття.)

Як в образі Фауста втілено динамізм нової європейської цивіy yлізації? (Героєві притаманний постійний творчий неспокій, схильність до пошуків нових знань, проникнення в суть життя тощо.)
IV. Домашнє завдання

Характеризувати образи Мефістофеля та Маргарити; із додаткової літератури дізнатись про ставлення до жінки за часів Ґете в Німеччині та в інших країнах.

Урок №_____ Дата проведення__________

Тема: Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Трагічний конфлікт

Фауст — Маргарита

Мета: розглянути основи філософської концепції Ґете про закон єдності і боротьби протилежностей, його

втілення в трагедії; довести, що Фауст і Мефістофель — «вічні образи» світової літератури;

формувати етичні погляди на світ; пробуджувати в учнів філософський інтерес до власної

особистості; учити висловлювати своє ставлення до запропонованих проблем та аргументувати

свою точку зору; розвивати логічне мислення, навички групової роботи.

Тип уроку: аналіз художнього твору.

Не лише похмурі, невдоволені шукання Фауста, а й знущання й гірка іронія Мефістофеля становлять частину моєї власної душі.

Й. В. Ґете

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Бесіда


 • Як поводився Мефістофель під час експерименту над Фаустом і як поводився Фауст?

 • З якою метою Бог послав людині Мефістофеля, якою була справжня мета вчинків чорта?

 • Яку рису людини не взяв до уваги Мефістофель?

 • Як ви думаєте, для чого автор увів у трагедію жіночий образ?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Твір Ґете, як кожен класичний твір, є багатотемним і багатоідейним. Звісно, ми не можемо торкнутися усіх тем, які є у творі (наприклад проблеми влади, війни і релігії в суспільстві). Однак ми обговоримо тему добра і зла та тему кохання, щоб розкрити найпотаємніші сторони людської душі.

Погляньте, будь ласка, на вислів Ґете, який став епіграфом сьогоднішнього уроку: автор частками своєї душі вважає і Фауста, і Мефістофеля. Чому? Це ми спробуємо зрозуміти

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Дослідницька робота в 4 групах

Завдання для групи 1

Порівняйте образи Мефістофеля та Фауста. Чим продиктовано поведінку кожного з них? Яку роль відіграє Мефістофель у житті Фауста?

Завдання для групи 2

Охарактеризуйте образ Маргарити. Чи закономірним є фінал життя Маргарити? Як ви думаєте, чому Маргарита була прощена Богом?

Завдання для групи 3

Проаналізуйте взаємини між Фаустом і Маргаритою. Чим закінчується їхнє кохання? На чиї плечі лягає відповідальність за наслідки їхніх взаємин? Чому Маргарита відмовляється втекти з Фаустом із в’язниці і Фауст залишає її там?

Завдання для групи 4

Чи змінило Фауста кохання до Маргарити? Якщо так, то яким чином? У чому подібне та відмінне в його коханні до Маргарити та Єлени?
2. Повідомлення учнів про ставлення до жінки за часів Ґете в Німеччині та в інших країнах

(за випереджувальним завданням)


ІV. Рефлексія

1. Узагальнення.

Сенс опозиції Фауст — Мефістофель, з одного боку — спокуса людини таємними знаннями, з іншого — перемога людяності над темними силами, що видно у фіналі трагедії. У творі отримуємо трактування Бога та Божественного. Але Бог Ґете — це Бог природи і кохання. Тож і для Маргарити знаходиться виправдання.

Фауст постає перед нами як певна людина, яка має свою долю, і як символ людини взагалі, у якій читач упізнає власні духовні пошуки. Ми разом із Фаустом шукаємо істину, щоб зрозуміти сенс і свого власного існування.


Дорожча не та істина, що сприймається на віру, а та, що здобута власним досвідом.

Істину людина повинна сприйняти не лише розумом, а й усім серцем; це має бути особистісно сприйнята істина.

Істина має носити активний характер і виявлятися у вчинках людини.

Істина має бути співвіднесена із загальними законами Всесвіту, з природою. А природа в Ґете — радісна, прекрасна і любляча, інша назва її — Бог.

Людина, яка зрозуміла, у чому є вища істина буття, має стати творцем. Людина йде з життя, але після неї залишається її творчість.

«Вічними» ж образи Фауста та Мефістофеля стали тому, що Фауст — уособлення нестримного прагнення людського духу вперед, а Мефістофель — уособлення скептичного заперечення.


V. Домашнє завдання

Підготуватись до уроку додаткового читання — виразно читати та аналізувати поезії Ґете; для 1–2 учнів: підготувати повідомлення на теми «Ґете і Україна», «Переклади Ґете українською»; готуватись до написання контрольного твору за творчістю поета.

Урок № ____ Дата проведення__________

Тема. Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії

Мета: поглибити знання про поетичний талант Ґете; розвивати творчі здібності учнів, виховувати повагу

до виявів чужих почуттів; працювати над виразним читанням віршів.

Тип уроку: додаткове читання з елементами аналізу ліричних творів.

Я створював лише те, що палило мене зсередини й вимагало втілення.

Й. В. Гете

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо знайомство з творчістю відомого німецького поета-філософа та поета-просвітителя Йоганна Вольфґанґа Ґете. Ми поговоримо про провідні мотиви його лірики.

Спочатку спробуємо пригадати, що ми вже знаємо про поета та його творчість.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ґете — насамперед геніальний поет. Кохання, природа, то зворушливо-ніжна, то бурхлива, нестримні поривання душі, дивовижні й прекрасні явища в житті — ось теми його віршів. Завжди в центрі цих віршів — сам автор, який одночасно виступає й у ролі ліричного героя, духовно активного та чутливого, завжди готового до зустрічі з дивом. Він не просто споглядає реальність, а перетворює її на згустки яскравих, захопливих вражень. Сьогодні ми перегорнемо ще одну сторінку творчості поета та познайомимося з лірикою Ґете.

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Виразне читання та аналіз поезій Ґете

Учитель. Зараз звучатимуть вірші у виконанні ваших товаришів. Завдання: після кожного прочитання будемо заповнювати (у зошитах і на дошці) відповідні графи таблиці. На роботу над кожною поезією матимемо 2–3 хвилини.2. Узагальнення

Учитель. Повернемось до таблиці і спробуємо узагальнити.

Ґете — геніальний лірик. Основні мотиви його лірики: замилування природою, щасливі любовні переживання, ствердження духу бунтарства. За ствердженням поета, любов панує і в природі, і в житті людини; цивілізація не в змозі подарувати людині такої радості та повноти світовідчуття, як природа. Природа для поета — ніжна і добра мати; її вільний і прекрасний світ — джерело життя і натхнення. Ґете яскраво змальовує пейзажі. Ідеал Ґете — внутрішньо вільна, закохана в життя людина, яка прагне звільнитися від пут змертвілих традицій.

Лірика Ґете тісно пов’язана з традиціями народної поезії. Вірші його вирізняються оптимізмом, активним бойовим характером. Поета цікавить історія, сучасність, рідна земля, чужі краї, філософія і мистецтво.
3. Повідомлення учнів за темами «Ґете і Україна», «Переклади Ґете українською» (за випереджувальним завданням)

Асоціації

Завдання для учнів: підібрати та записати слова-асоціації для характеристики Ґете-людини і Ґете-поета. На роботу відводиться 2 хв. Учні за бажанням зачитують. Найцікавіші характеристики дописуються до тих, які було написано на дошці (або аркуші паперу) на початку уроку.
V. Домашнє завдання Повторити вивчене, підготуватись до написання контрольного твору.
Урок №___ Дата проведення___________

Тема. Контрольний твір за творчістю Й. В. Ґете

Мета: розвивати письмове зв’язне мовлення та творчі здіб-ності учнів; виховувати інтерес до аналізу

літературних творів; учити аргументувати власну точку зору; провести контроль знань з теми

«Життя та творчість Й. В. Ґете».

Тип уроку: урок контролю.

Хід уроку

I. Оголошення мети уроку

II. Ознайомлення з темами для творів
Теми для творів

1) Проблема вибору в трагедії Й. В. Ґете «Фауст».

2) Боротьба добра і зла як рушійна сила розвитку, змін та динаміки буття (за трагедією Й. В. Ґете «Фауст»).

3) У чому полягає сенс життя для Фауста (за однойменною трагедією Й. В. Ґете)?

4) «…робить лиш добро, бажаючи лиш злого» (роль Мефістофеля в трагедії Й. В. Ґете «Фауст»).

5) Тема кохання в трагедії Й. В. Ґете «Фауст».

6) «Природа є Бог» (за лірикою Й. В. Ґете).

7) Як я відкрив (-ла) для себе Ґете.

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити відомості про епоху Просвітництва; для 1–2 учнів: підібрати найцікавіший (з їхньої точки зору) матеріал про життя та творчість Фрідріха Шіллера, підготувати короткі повідомлення.

Урок № ____ Дата проведення__________

Тема: Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759–1805) — виразник просвітницьких ідей свободи і

справедливості. Зв’язок драми «Вільгельм Телль» з ідеологією Просвітництва

Мета: повторити відомості про добу Просвітництва; ознайомитись з життям та діяльністю Фрідріха

Шіллера; підготувати учнів до сприйняття змісту драми «Вільгельм Телль», показати зв’язок

драми з ідеологією Просвітництва; розвивати читацький інтерес учнів.

Обладнання: портрет Ф. Шіллера, ілюстрації із зображенням архітектурних пам’яток, замків Німеччини

ХVІІ –ХVІІІ ст.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

«Геній, який легкими кроками ступає по стежині світла», якого наділено «волею до краси, до істини і добра, до моральної чистоти, до внутрішньої свободи, до мистецтва, до любові, до світу, до рятівного усвідомлення власної гідності».

Т. Манн

Хід урокуІ. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності

Експрес-опитування • Укажіть хронологічні рамки епохи Просвітництва.

 • У чому основна сутність епохи?

 • Яка ідея є однією із провідних ідей Просвітництва?

 • Поясніть ідеологію доби Просвітництва.

 • Яку роль у ХVІІІ ст. відігравала література?

 • Назвіть найвідоміших просвітителів.

II. Мотивація навчальної діяльності


Епохи бувають різними, та дуже цікавою є епоха 1770–1780 років, відома під назвою «Буря і натиск» («Sturm und Drang»). Як і попередні, вона народила свого героя. Герой «Бурі і натиску» був закоханим у свободу мрійником, який не боявся ризикувати. У його грудях жило гаряче серце, що не могло миритися з обставинами, у яких він жив. Саме таким у житті й у творчості був Фрідріх Шіллер — німецький поет, драматург, філософ і історик.
ІІІ. Робота над темою уроку

1. Повідомлення учителя та учнів про життя та творчість Шіллера (за випереджувальним завданням)

Паралельно з повідомленнями учні роблять стислий запис у зошити, готуючись формулювати

запитання для взаємоперевірки.

2. Взаємозапитання у вигляді конкурсу «Так чи ні?»

Фрідріх Шіллер народився в містечку Марбах Вюртемберзького герцогства. Так чи ні? (Так)

3. Народна драма «Вільгельм Телль»

Драма «Вільгельм Телль», остання із завершених п’єс Шіллера, зображує боротьбу трьох швейцарських лісових кантонів проти тиранії імператорської Австрії.

Дія в драмі відбувається в трьох швейцарських кантонах, розташованих навколо Фірвальдштетського озера, які раніше були вільними, а тепер їх утискує Австрія. Це спричинило конфлікт між швейцарцями та ландгофтами (намісниками австрійського імператора). Свій опір жителі кожного з трьох кантонів чинять спершу по-різному. Серед селян найстарішого кантона виділяється Вернер Штауффахер, бо «всім пригнобленим він батько» і дбає про батьківщину.

ІІІ. Рефлексія

1. Робота над епіграфом уроку

Поясніть, чому слова Томаса Манна узяті епіграфом до уроку.

2. Заверште речення

«Сьогодні на уроці я дізнався (-лася) про…»


IV. Домашнє завдання: Прочитати драму Шіллера «Вільгельм Телль»; учневі-«історику» підготувати коротке повідомлення про Швейцарські кантони та їх визвольну боротьбу.

Урок № ____ Дата проведення_________

Тема: Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і

свободу особистості

Мета: ознайомитися зі змістом драми Шіллера «Вільгельм Телль»; пояснити символічний сенс сцени на

Рютлі; продовжувати вчити учнів працювати в групах.

Обладнання: картки із завданнями для групової роботи.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Актуалізація знань

«Порушена послідовність» — робота в групах


 • Порятунок Вільгельмом Теллем мисливця Баумгартена.

 • Рада в Рютлі.

 • Убивство Баумгартеном намісника імператора.

 • Колективна, скріплена клятвою згода відстоювати свою свободу.

 • Постріл в яблуко на голові Вальтера.

 • Дівчата несуть капелюх на жердині.

 • Ув’язнення Телля Геслером.

 • Зустріч Геслера з Армгардою.

 • Вимога вклонятись австрійському капелюху Геслера.

 • Роздмухування пожежі повстання кантоном Урі.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

На території швейцарських кантонів точилась національно-визвольна боротьба. Шіллер поетизував цю боротьбу за національну незалежність і свободу особистості, закінчуючи свій твір трикратним повтором слова «свобода». Детальніше із зображенням одного епізоду такої боротьби ми ознайомимось на цьому уроці.
ІІІ. Робота над темою уроку

1. Повідомлення учня-«історика»2. Поетизація в драмі «Вільгельм Телль» боротьби за національну незалежність і свободу особистості

Робота в 5 групах. Час на підготовку повідомлення — 10 хв.

Завдання для групи 1

Підготувати повідомлення про раду в Рютлі (галявина на західному березі озера, легендарна колиска незалежності Швейцарії). Повідомлення підкріпити цитатами із тексту.

Завдання для групи 2

Підготувати повідомлення про Штауффахера як одного із голов-

них організаторів демократичного об’єднання кантонів. Повідом-лення підкріпити цитатами із тексту.

Завдання для групи 3

Підготувати повідомлення про Вінкельріда та його пораду розпочати повстання на Різдво. Повідомлення підкріпити цитатами із тексту.

Завдання для групи 4

Підготувати повідомлення про зав’язку сюжету (Баумгартен із Унтервальдена, Мельхталь). Повідомлення підкріпити цитатами із тексту.

Завдання для групи 5

Підготувати повідомлення про силу патріотизму трудової людини в драмі («свій край готові захищати»). Повідомлення підкріпити цитатами із тексту.

Очікувана відповідь

За закон, запропонований Мельхталем, проголосували навіть монастирські селяни (кріпаки) з Унтервальдена. Вони запевнили, що також «свій край готові захищати». У цьому єднанні проявилась сила патріотизму трудової людини. Селяни із Унтервальдена готові з боєм взяти замки Розберга та Сарнера раніше, ніж туди прибуде з військом сам імператор.


ІV. Рефлексія

1. Запитання до класу


 • Що вам відомо про тестя Штауффахера, Іберга?

 • Чому Штауффахер закликав «ганьбу ярма нового» не терпіти?

 • Чому повстання було призначене саме на Різдво?

 • Чому Баумгартен утік з дому?

 • Як ландфогт покарав Мельхталя за його вчинок? Що це був за вчинок?

 • Що стало причиною зібрання ради в Рютлі?

 • Символом чого стала рада в Рютлі?

2. Підсумок

Сцена на Рютлі має символічне значення: швейцарці різних кантонів об’єднуються для боротьби за незалежність своєї батьківщини.

V. Домашнє завдання

Перечитати 3-тю дію драми; характеризувати образи Вільгельма Телля та Геслера; для їхньої характеристики підібрати цитати із твору; скласти кросворди.

Урок № ____ Дата проведення_________

Тема: Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння

Мета: продовжити вивчення драми «Вільгельм Телль»; аналізувати причини і характер протистояння

Вільгельма Телля та Геслера; розвивати критичне мислення учнів.

Тип уроку: проблемний урок з елементами дослідницької роботи.

Допомагать не вмію я словами.

Аот як справжнє діло закипить —

покличте Телля, й піде він за вами…

Ф. Шіллер

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Робота над запропонованими учнями кросвордами
ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. На попередньому уроці ми визначили основну тему драми Шіллера «Вільгельм Телль» — визвольна боротьба народу. Однак багато уваги автор приділяє і темі протистояння двох головних персонажів твору — Вільгельма Телля та Геслера. Сьогодні ми про це протистояння поговоримо докладніше.

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Вступне слово вчителя

Телль не вклонився австрійському капелюху Геслера, за що й був покараний: йому наказали стріляти в яблуко на голові власного сина Вальтера, який повністю довіряє батькові. У душі Телля деякий час триває внутрішня боротьба. Він навіть перепрошує ландфогта, але Геслер рішень не міняє, не жартує. Телль дуже хвилюється, ховає ще одну стрілу за пазуху (ландфогт це побачив), стріляє і влучає в яблуко. Цей винятковий героїзм не здивував ката, який за правдиву відповідь про призначення захованої стріли ув’язнює героя. Ув’язнений Геслером, Телль звільняється під час бурі на озері, тікає від ландфогта і стає месником, убачаючи свій обов’язок у помсті кривдникові. У своїх роздумах Телль обґрунтовує і соціальну провину ландфогта й вирішує покарати Геслера. Обравши зручне для пострілу місце обабіч кривої дороги, якою мав їхати ландфогт, Телль стає ще й свідком зіткнення Геслера з бідною жінкою Армгардою, яка навколішки молить про звільнення ув’язненого чоловіка. Коли жінка в розпачі кидається під ноги коневі Геслера, Телль випускає свою стрілу, поціливши ландфогта в серце, який перед смертю встигає збагнути: «Це постріл Телля». Мети досягнуто: гнобителя вбито, народ — вільний.

Сьогодні ми зупинимося на питанні протистояння Телля і Ге-слера.

2. Причини і характер протистояння

Бесіда


 • Чому Телль відмовився вшанувати капелюх? Чи було це виявy yленням бунту?

 • Чому цю сцену вважають однією з центральних у драмі?

 • До чого призводить учинок Телля? (Це — сигнал до бою.)

 • Чи одразу готовий Телль до боротьби?

 • Що робить його месником?
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка