Управлінська діяльність щодо організації системи роботи з обдарованими учнями


ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ ШЕПЕТІВСЬКОЇ ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ №6Сторінка2/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.11 Mb.
#507
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ ШЕПЕТІВСЬКОЇ ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ №6


   Програму роботи з обдарованими учнями розроблено з метою створення в школі сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу школярів, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

Комплексом психолого – педагогічних, організаційних, правових, економічних і науково – практичних заходів Програми передбачається розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій пошуку навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для гармонійного розвиткуМета програми:

 • всебічне сприяння розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді,

 • формування творчої особистості,

 • створення системи роботи з обдарованими дітьми.

Основні завдання Програми

 • забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу на основі співпраці у системі “обдарована дитина—творчий учитель”;

 • визначення основних напрямків роботи з обдарованими учнями, впровадження інноваційних методів роботи;

 • підвищення соціального статусу обдарованих учнів та їх наставників.

Шляхи реалізації Програми

 • діагностика та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів на основі використання інноваційних педагогічних технологій;

 • створення банку даних про обдарованих учнів;

 • випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованих учнів та надання їм соціально-педагогічної підтримки;

 • активне залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької, творчої діяльності в гуртках, філіях МАН тощо;

 • популяризація здобутків обдарованих учнів, кращого педагогічного досвіду роботи з ними;

 • розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих учнів та їх наставників.

Очікувані результати ефективності Програми

 • сформувати систему виявлення і відбору обдарованих дітей та надання їм соціально-педагогічної підтримки;

 • консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у роботі з обдарованими учнями;

 • підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованих учнів;

 • розробити дієвий механізм стимулювання обдарованих дітей, педагогічних працівників, котрі проводять з ними роботу.

І. НАУКОВО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
     1. Ввести до переліку гуртків, секцій, клубів, факультативів спеціальні курси, орієнтовані на роботу з обдарованими дітьми. Працювати над підбором відповідних фахівців. (Постійно)

2. Налагодити обмін досвідом роботи з обдарованими дітьми через інформаційну систему Інтернет.(Постійно.)

    3. Створити інформаційний банк даних “Обдарованість”

4.Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, огляд творчих колективів, наукових учнівських конференцій, виставок учнівських наукових робіт, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді. (Адміністрація школи, голови МО, вчителі. Постійно)ІІ. НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ.

1. Розширити мережу гуртків, факультативів, індивідуальних занять, удосконалити форми і методи позашкільної освіти в позаурочний та позанавчальний час. Здійснити заходи щодо вдосконалення організації роботи Малої Академії Наук України. (Адміністрація школи, голови МО, вчителі)

   2. Сприяти публікації у науково – популярних виданнях для дітей та юнацтва художніх збірок учнів, творів юних поетів, дослідницьких учнівських статей

(Адміністрація школи, голови МО, вчителі. Постійно.)

3. На базі вузів, з якими укладено угоди, створити умови для дистанційної роботи з обдарованими дітьми. (Адміністрація школи, голови МО, вчителі. Постійно)

4. Забезпечити обдарованим учням безкоштовний доступ до інформаційної мережі Інтернет (Постійно)     

5. Забезпечити проведення “круглих столів”, нарад з питань виявлення навчання і розвитку здібностей обдарованих дітей

(Постійно. Адміністрація школи, голови МО)ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО – ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ     

 1. Створити систему адресної підтримки обдарованих учнів, які є переможцями та призерами олімпіад, конкурсів, турнірів.(Постійно. Адміністрація школи)

 2. Розробити і запровадити систему матеріального заохочення для педагогічних та науково – педагогічних працівників, учні яких стали переможцями олімпіад, конкурсів, турнірів тощо (Адміністрація школи).


СИСТЕМА РОБОТИ 3 ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ


Обдарованість, з точки зору біології, — це вияв ро­зумових, художніх, фізичних можливостей людини, які значно перевищують середній рівень. Народження обда­рованої дитини визначається спадковістю, а й" розвиток — навчанням і вихованням. Обдарована людина має, як правило, особливу будову і функціональні особливості го­ловного мозку, а також окремих його аналізаторів.

Тривалий час явище обдарованості вивчали в рамках педагогіки. Згодом його дослідженням стали займатися психологи. І тільки в останні 50 років фун­даментальні наукові дослідження біологічних основ обдарованості людини стали предметом анатомії, фі­зіології, генетики та біохімії.

Обдарованість може проявлятися в різних ви­дах діяльності, її не можна визначити за якимось од­ним критерієм, оскільки вона виявляється в наборі взаємопов'язаних якостей. Так, в обдарованих людей добра пам'ять, увага, логічне або ж образне мислення.

Одним із компонентів креативності є дивергент­не — творче (Дж. Гілфорд), нешаблонне (Е. ле Боно) мислення.

За Дж. Гілфордом, дивергентне мислення харак­теризується такими особливостями:

легкість і продуктивність тобто наскільки швидко індивід може створювати певні продукти творчості: ідеї, думки, об'єкти тощо;

гнучкість здатність швидко переключатися з однієї проблеми на іншу або об'єднувати їх;

оригінальність своєрідність мислення, не­звичний підхід до проблеми, її нове розв'язання;

точність (відповідність) стрункість розу­мових операцій щодо тієї чи іншої проблеми, вибір рішення, адекватного поставленій меті.

Обдарованість може проявлятися в різні періоди розвитку людини. Для обдарованих дітей характер­ними є рання мова, великий словниковий запас, до­питливість. Творча дитина, як правило, енергійна, дотепна, відрізняється розвиненою пам'яттю і вияв­ляє значну самостійність у думках і поведінці. Обда­ровані діти здатні класифікувати інформацію, вміють користуватися накопиченими знаннями. Вони з задо­воленням сприймають складні завдання, під час ви­конання яких виявляють неабияку увагу, наполегли­вість. Дитина високої творчої спрямованості здатна з головою заглибитися в те, що її цікавить, вона дуже винахідлива в образотворчій діяльності, іграх, вико­ристанні різних матеріалів, висловлює багато різних міркувань з приводу конкретної ситуації, здатна по-новому підійти до розв'язання проблеми.

Обдарованість може бути загальною, коли дити­на має потяг до різних видів праці та мистецтва, але може бути і спеціальною, коли інтерес проявляється до якогось одного виду діяльності (музичний, худож­ній, спортивний напрями тощо).

Зрозуміло, що здатність до творчості, поєднана з високим інтелектуальним рівнем, — це виняток, рідкісне явище у звичайному шкільному класі. Про­те потенційна творчість, як свідчать зарубіжні та ві­тчизняні психологічні дослідження, притаманна кож­ній дитині. Завдання педагога — створювати умови, за яких схильність дітей до нового, нестандартного, їхнє бажання самостійно вирішувати поставлені за­вдання можуть набути розвитку.

Структура роботи з обдарованими учнями
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка