Управлінська діяльність щодо організації системи роботи з обдарованими учнямиСторінка1/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.11 Mb.
#507
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Управління освіти Шепетівського міськвиконкому

Методичний кабінет
Управлінська діяльність щодо організації системи роботи з обдарованими учнями

Заступники директора з навчально-виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Лихобаба Олена Володимирівна

Пасічник Зоя Вікторівна

2012 р.
Укладачі: заступники директора з навчально-виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Лихобаба О.В., Пасічник З.В.

Рецензент: Собчук Н.М., директор Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

У посібнику «Управлінська діяльність щодо організації системи роботи з обдарованими учнями» розроблені матеріали скоординованої системи з виявлення, розвитку та стимулювання обдарованої молоді. Матеріали посібника можуть використовуватися для організації роботи з обдарованими дітьми в навчальних закладах.

Передмова


Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість, честь України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави надавали виняткового значення формуванню розумового потенціалу українського громадянства, вважаючи, що тільки еліта може просувати суспільство й державу до висот досконалості. І наше завдання полягає в тому, щоб дбайливо плекати таланти, починаючи з найменших літ.

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності у нашій школі набула система роботи з обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв’язання стала організація такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку та відбору обдарованих учнів і створив умови для розвитку їх природних творчих потенцій.

Кожна обдарована дитина - індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого середовища, зокрема, спеціальної освіти, яка виходить, як правило, за межі навчання в звичайній школі.

Яка ж школа потрібна обдарованим? Та, мабуть, яка розвиває здібності дитини. Але цього, зазвичай, мало. Школа існує для того, аби допомогти дитині розвинути в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була готова до цієї складної й самостійної роботи.

Ідея формування творчої особистості є провідною в роботі багатьох навчально-виховних закладах. Це, передусім, творче середовище, де формуються юні громадяни України як креативні особистості, розкриття яких збагатить наше суспільство, забезпечить перспективний його розвиток. І в цьому контексті на перший план виходить організація роботи з обдарованими дітьми, головною метою якої є створення умов формування високо інтелігентної, творчої особистості.

ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ


У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях, розглядаючи про­блему виховання і навчання обдарованих дітей, робиться акцент на індиві­дуальну роботу з дитиною дошкільного віку в родині або в професійній сфері в підлітків і старших школярів. З погляду А. К. Дусавицького, проблема розвитку обдарованості в молодшому шкільному віці фактично

«випала» із досліджень.

А. К. Дусавицький у своїх численних дослідженнях показав, що ви­значальні зміни в розвитку дитини відбуваються саме в молодшому шкіль­ному віці. Адже, як відомо, саме в цьому віці відбувається формування мотивів навчання; визначаються міжособистісні відносини між дітьми, засновані на творчому співробітництві; активно формується самосвідо­мість. Таким чином, можна говорити про те, що саме в початковій школі закладається необхідний фундамент подальшого розвитку дитини.

Як правило, пропонуються різні підходи для вирішення проблеми обдарованості. Найчастіше педагоги і психологи мають на увазі спеціаль­ну підготовку вчителів для роботи з обдарованими дітьми, створення спеціальних навчальних закладів та ін. Однак, як показують результати досліджень, у спеціальних групах для обдарованих дітей погіршуються умови їхнього розвитку як особистісно, так і творчо. Пояснити це можна тим, що обдарованим дітям у середовищі собі подібних важко виявити свою неповторність. Тому не можна не враховувати сприятливий вплив обдарованих дітей у системі масової освіти.

Які ж ознаки обдарованих дітей? У роботах закордонних педагогів і психологів виділено десять особливостей обдарованих дітей:


 1. Вони завжди чим-небудь зайняті і дуже активні.

 2. Хочуть знати більш докладно і вимагають від дорослих додаткової

інформації.

 1. Навчання приносить їм задоволення: вони хочуть учитися і домага­ються успіхів.

 2. Здатні займатися самостійно.

 3. Уміють критично оцінювати оточуючу їх дійсність і прагнуть про­никнути в суть явищ, не задовольняючись поверхневими пояснен­нями.

 1. Урок представляє для них інтерес тоді, коли використовуються про­блемні методи.

 2. На відміну від однолітків краще вміють розкривати відносини між явищами і сутністю, систематизувати, класифікувати.

 1. Прагнуть працювати і працюють більше від своїх однолітків.

 1. Ставлять безліч питань дорослим, що знаходяться поруч, і чекають вичерпної відповіді на своє питання.

 2. Мають сильно виражене почуття справедливості.

Методика А. А. Лосевої дозволяє виявити обдарованих дітей. МЕТОДИКА А. А. ЛОСЄВОЇ

Інструкція. Нижче перераховані 10 сфер, у яких учень може виявити свої таланти. До кожної сфери наведені характеристики. Вам необхід­но за нижче запропонованою шкалою оцінити кожну з цих характери­стик:

5 балів — характеристика властива учневі найбільшою мірою; 4 бали — характеристика властива учневі в ступені вище середнього; З бали— характеристика властива в середньому ступені; 2 бали— найнижчий ступінь.

Ця методика проводиться на основі спостережень за дитиною. Одну дитину повинні оцінювати кілька експертів: батьки, учителі з різних предметів, психолог.I. Інтелектуальна сфера

 1. Висока пізнавальна активність, мобільність.

 2. Швидкість і точність виконання розумових операцій.

 3. Стійкість уваги.

 4. Оперативна пам'ять — швидко запам'ятовує почуте або прочитане без спеціальних завчань, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.

 5. Навички логічного мислення, добре міркує, ясно мислить, не плу­тається в думках.

 6. Багатство активного словника.

 7. Швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій. Добре вловлює зв'язок між однією подією й іншою, між причиною і на­слідком. Добре розуміє недоговорене, здогадується про те, що часто прямо не висловлюється дорослими, але мається на увазі. Вловлює причини вчинків інших людей, мотиви їхнього поводження.

 8. Виражена установка на творче виконання завдань.

 9. Розвиненість творчого мислення й уяви.

 1. Володіння основними компонентами уміння учитися.

 2. Здатність контролювати власну творчу діяльність, підвищений темп розумового розвитку.

 3. Можливість передбачення результату діяльності.

II. Сфера академічних досягнень

1.Багатий словниковий запас, використання складних синтаксичних структур.

2. Підвищений інтерес до обчислень, математичних відносин.

3. Підвищена увага до явищ природи, проведення дослідів.4. Демонстрація розуміння причинно-наслідкових відносин.

 1. Виражає свої думки ясно і точно (усно або письмово).

 2. Читає книги, статті, науково-популярні видання з випереджанням своїх однолітків на рік-два.

 3. Гарна «моторна» координація, особливо між зоровим сприйняттям і рукою (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

 4. Читання науково-популярної літератури приносить більше приєм­ностей, ніж читання художньої.

 5. Не сумує, якщо його проект не підтриманий або якщо його «експе­римент» не вийшов.

 1. Намагається з'ясувати причини і зміст подій.

 2. Приділяє багато часу створенню власних «проектів».

 3. Любить обговорювати наукові відкриття, винаходи, часто задумується про це.

III. Творчість

 1. Висока продуктивність з безлічі різних речей.

 2. Винахідливість у використанні матеріалів і ідей.

 3. Схильність до завершеності і точності в заняттях.

 4. Задає багато питань з предмета, що його цікавить.

 5. Любить малювати.

 6. Виявляє тонке почуття гумору.

 7. Не боїться бути таким, як усі.

 8. Схильний до фантазій, гри.

IV.Літературні сфери

 1. Може легко «побудувати» розповідь, починаючи від зав'язки сюжету і кінчаючи розв'язанням якогось конфлікту.

 2. Придумує щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось уже знайоме і відоме усім.

 3. Дотримується тільки необхідних деталей у розповідях про події, усе несуттєве відкидає, залишає головне, найбільш характерне.

 4. Уміє добре дотримуватися обраного сюжету, не втрачає основної думки.

 5. Уміє передати емоційний стан героїв, їхні переживання і почуття.

 6. Уміє ввести в розповідь такі деталі, що важливі для розуміння події, про які йдеться, і в той же час не упускає основну сюжетну лінію.

 7. Любить писати розповіді або статті.

 8. Зображує у своїх розповідях героїв «живими», передає їхні почуття і настрої.

V. Артистична сфера

 1. Легко входить у роль іншого персонажа, людини.

 2. Цікавиться акторською грою.

 3. Змінює тональність і вираження голосу, коли зображує іншу лю­дину.

 1. Розуміє і зображує конфліктну ситуацію, коли має можливість розі­грати яку-небудь драматичну сцену.

 2. Передає почуття через міміку, жести, рухи.

 3. Прагне викликати емоційні реакції в інших людей, коли про що-небудь із захопленням розповідає.

 4. З великою легкістю драматизує, віддає почуття й емоційні пережи­вання.

 5. фіастичний і відкритий для всього нового, «не зациклюється» на старому. Не любить уже випробуваних варіантів, завжди перевіряє виниклу ідею і тільки після «експериментальної» перевірки може від неї відмовитися.

VI. Музична сфера

 1. Відзивається дуже швидко і легко на ритм мелодії.

 2. Добре співає.

 3. У гру на інструменті, у спів або танець вкладає багато енергії і по­чуттів.

 4. Любить музичні заняття. Прагне піти на концерт туди, де можна слухати музику.

 5. Може співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і добре.

 6. У співі або музиці виражає свої почуття, стан.

 7. Складає оригінальні, свої власні мелодії.

 8. Добре грає на якому-небудь інструменті.

VII. Технічна сфера

 1. Добре виконує всякі завдання з ручної праці.

 2. Цікавиться механізмами і машинами.

 3. У світ його захоплень входить конструювання машин, приладів, мо­делей потягів, радіоприймачів.

 4. Може легко полагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок.

 5. Розуміє причини «капризів» механізмів, любить загадкові поломки.

 6. Любить малювати креслення механізмів.

 7. Читає журнали і статті про створення нових приладів і машин.

VIII. Рухова сфера

 1. Тонкість і точність моторики.

 2. Розвинута рухово-моторна координація.

 3. Прагне до рухових занять (фізкультури).

 4. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

 5. Постійно процвітає в якому-небудь виді спортивної гри.

 6. У вільний час любить ходити в походи, грати в рухливі ігри (хокей, футбол, баскетбол тощо).

IX. Сфера художніх досягнень

 1. Виявляє велику цікавість до візуальної інформації.

 2. Виявляє велику цікавість до серйозних занять у художній сфері.

 3. Малюнки і картини відрізняються розмаїтістю сюжетів.

 4. Серйозно відноситься до творів мистецтва. Стає вдумливим і дуже серйозним, коли бачить гарну картину, чує музику, бачить незвичайну скульптуру, красиво і художньо виконану річ.

 5. Оригінальний у виборі сюжету (у малюнку, творі, описі якої-небудь події), складає оригінальні композиції (із квітів, малюнків, каменю і т. д.).

 1. Завжди готовий використовувати який-небудь новий матеріал для виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, у будівництві дитячих будиночків на ігровому майданчику, у роботі з ножицями, клеєм.

 2. Коли має вільний час охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє призначення (прикраса для будинку, одягу і т. д:).

 3. Вдається до малюнка або ліплення для того, щоб виразити свої по­чуття і настрій.

 1. Любить працювати з клеєм, пластиліном, глиною, для того щоб зображувати події або речі в трьох вимірах у просторі.

 2. Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Може дати свою власну оцінку і спробує відтворити побачене у своїх ро­ботах.

X. Спілкування і лідерство

 1. Легко пристосовується до нової ситуації.

 2. Завжди виконує свої обіцянки, відповідальний.

 3. Висока товариськість з оточуючими.

 4. Прагне до домінування серед однолітків.

 5. Однолітки звертаються за порадою.

Обробка отриманих результатів. Підсумуйте бали за всіма характери­стиками всередині кожної «галузі» таланту. Загальну кількість набраних балів усередині однієї галузі розділіть на кількість питань. Для полегшення обробки даних рекомендується використовувати таблицю:

Назва сфери

Загальна кількість балів (Б)

Кількість пи­тань (П)

Коефіцієнт обда­рованості (К)

К = Б/П

І. Інтелектуальна сфера
12
ІІ. Сфера академічних
12
ІІІ. Творчість
8
Іv. Літературна сфера
8
V. Артистична сфера
8
VI. Музична сфера
8
VII. Технічна сфера
7
VIII. Рухова сфера
6
IX. Сфера художніх до­сягнень
10
X. Спілкування і лі­дерство
5
Коефіцієнт обдарованості за кожною сферою порівняйте між собою. Виділіть 3-4 найвищих показника, і, орієнтуючись на них, спробуйте створювати умови для розвитку здібностей.

Кожен учитель навчально-виховний процес повинен будувати таким чином, щоб сприяти розвиткові здібностей і обдарованості дитини. Пропонуємо визначити, наскільки ви зацікавлені в розвитку здібностей учнів молодших класів. В основу тесту «Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів» покладені питання, складені Д. Льюїсом.

ТЕСТ «ЧИ РОЗВИВАЄТЕ ВИ ЗДІБНОСТІ СВОЇХ УЧНІВ»


 1. Яка ваша освіта: середня, середня спеціальна, вища? (Потрібне під­кресліть.)

 2. Чим захоплюєтесь у вільний час?

Далі на кожне із запропонованих питань відповідайте: «так», «ні», «іноді».

 1. На чи всі питання дітей ви відповідаєте терпляче?

 2. Чи сприймаєте ви серйозно «дорослі» питання і висловлення ді­тей?

 3. Є чи у вас у класі стенд, на якому діти можуть продемонструвати свої роботи?

 4. Чи завжди чи доручаєте дитині завдання, що їй під силу?

 5. Чи допомагаєте дітям приймати рішення?

 6. Чи організовуєте подорож по цікавих місцях?

 7. Чи допомагаєте школярам поліпшити свої результати?

 1. Чи встановлюєте для учнів прийнятий стандарт поводження і вима­гаєте, щоб вони його дотримувалися?

 2. Чи часто говорите дитині, що вона гірша за інших?

 3. Чи караєте дитину, принижуючи її при цьому?

 4. Чи підбираєте цікаві книги і завдання для того, щоб привабити ді­тей?

 5. Чи привчаєте ви учнів мислити самостійно?

 6. Чи примушуєте ви учнів придумувати історії, фантазувати?

 7. Чи, хвалите дітей за вивчені вірші, пісні, розповіді?

 1. Чи використовуєте ви практичні експерименти, щоб допомогти шко­лярам більше довідатися і краще зрозуміти що-небудь?

 2. Чи дозволяєте ви дітям гратися з різними предметами, пристосова­ними дитиною для гри?

 3. Чи примушуєте ви дітей знаходити проблеми і вирішувати їх?

 4. Чи знаходите ви в заняттях дітей щось гідне похвали?

 5. Чи існують теми, які ви зовсім виключаєте в розмові з дітьми?

 6. Чи даєте ви можливість дитині самій приймати рішення?

 1. Чи підказуєте ви дітям, які телепрограми заслуговують їхньої ува­ги?

 2. Відстороняєтеся від невдач дитини, говорячи: «Не переживай, я теж цього не вмію»?

 3. Чи заохочуєте ви максимальну незалежність дітей від дорослих?

 4. Чи віддаєте ви перевагу самостійному виконанню головної частини роботи дитиною (за яку вона сама узялася), навіть якщо невпевнені в позитивному кінцевому результаті?

27. Чи учите ви дітей вільно спілкуватися з дорослими будь-якого віку?

28. Чи обговорюєте ви з дітьми можливі класні заходи, екскурсії?


Оцінювання результатів

Питання № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26: «так» — 1 бал, «іноді» — 1 бал, «ні» — 0 балів.

Питання № 9, 10, 19, 22: «так» — 0 балів, «іноді» — 1 бал, «ні» — 2 бали.

Додайте суму балів за трьома критеріями і оцініть рівень відповідного показника: • зацікавленість в інтелектуальному розвитку дітей (критерій включає питання № 1, 2, 11, 18, 15, 19, 21, 26):

 • високий рівень — 13—16 балів;

 • середній рівень — 5—12 балів;

 • низький рівень — 0-4 бали;

 • націленість на творчі досягнення ваших учнів (критерій включає питання № 3, 6, 7, 13, 16, 17, 25):

 • високий рівень 11—14 балів;

 • середній рівень — 7-13 балів;

 • низький рівень — 0—6 балів;

 • формування здібності до саморегуляції (критерій включає питання № 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24):

 • високий рівень — 19-24 бали;

 • середній рівень — 7—18 балів;

 • низький рівень — 0—6 балів.

Якщо ваша відповідь знаходиться в області «високого» рівня, то можна говорити про те, що ви прикладаєте всіх зусиль для повного розвитку у ваших учнів їхніх здібностей і талантів. Ви підтримуєте кожен порив ваших дітей, намагаєтеся сформувати такі риси характеру, як самостій­ність, доброзичливість, контактність, уміння організувати себе й інших, тобто ті якості, що є дуже важливими для реалізації творчої особистості. Крім того, ви розвиваєте адекватну самооцінку, що, у свою чергу, забез­печує збереження психологічного здоров'я дітей.

Учителям необхідно пам'ятати, що для обдарованих дітей характер­ні:

 • різнобічні інтереси і потреби в різноманітній інформації;

 • знання в різних питаннях;

 • переважання завдань та ігор, що вимагають зосередженості та стій­кості уваги, а також припускають прояв розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація тощо);

 • прагнення відкривати і досліджувати нове (наприклад, любов до за­вдань на кмітливість);

 • уміння тривалий час самостійно грати і працювати;

 • багатий словниковий запас для свого віку;

 • наявність терпіння, що виявляється в їхній діяльності;

 • підвищене почуття відповідальності;

 • велика працездатність і прагнення працювати якнайбільше (що ви­являється у вирішенні складних задач, написанні об'ємних творів тощо);

 • самостійне читання додаткової літератури з найрізноманітніших питань;

 • бажання брати участь у заходах, що підвищують інтерес до навчання (наприклад, олімпіади, вікторини тощо).

Методи навчання обдарованих дітей

Категорії обдарованих дітей

М.Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей: 1. Учні з ранньою розумовою реалізацією.

 2. Учні з прискореним розумовим розвитком.

 3. Учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.


Як навчати обдарованих?

Методи навчання обдарованих дітей мають відповідати:

 • своїм основним завданням — наданню допомоги обдарованим учням в отриманні знань;

 • рівню інтелектуального та соціального розвитку дитини, різним вимогам і можливостям, аби виявляти основний та послідовний варі­анти розвитку здібностей дитини;

 • переходу від перцептивного рівня пізнання до вищих понятійних рівнів.

Творчі методи під час викладання спрямовані на:

 • визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей;

 • повагу до бажання дітей самостійно працювати;

 • уміння стримуватися від втручання у процес творчої діяльності;

 • надання дитині свободи вибору;

 • індивідуалізацію навчальної програми залежно від особливос­тей учня;

 • створення умов для конкретного втілення творчої ідеї;

 • заохочення роботи над проектами, пропозиціями самих учнів;

 • уникання будь-якого тиску на дітей;

 • підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей;

 • схвалення результатів діяльності дітей;

 • надання можливості загального внеску в роботу групи;

 • повагу до потенційних можливостей учнів, які мають низький рівень навчальних досягнень;

 • демонстрацію ентузіазму;

 • надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють іншу Думку;

 • організацію безпосереднього спілкування звичайних дітей із обдарованими;

 • отримання максимальної користі від захоплення дітей;

 • терпимість (хоча б тимчасову) до безладдя;

 • уміння переконувати та пропагувати;

 • здібність до самоаналізу.

Учитель повинен:

 1. Бути доброзичливим і чуйним. Знати психологічні особливості обдарованих дітей, розуміти їхні потреби та інтереси.

 1. Мати досвід роботи в закладах для дітей молодшого та дошкіль­ного віку (зокрема й з власними дітьми).

 2. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 3. Мати широке коло інтересів і вмінь.

 4. Бути готовим до виконання найрізноманітніших обов'язків, по­в'язаних із навчанням обдарованих дітей.

 5. Володіти почуттям гумору (але без нахилу до висміювання).

 6. Бути самокритичним, готовим до перегляду своїх поглядів і по­стійного самовдосконалення.

 7. Мати творчий особистий світогляд.

 1. Мати добре здоров'я і високу життєздатність.

10.Мати спеціальну та післявузівську підготовку до роботи з об­дарованими дітьми й бути готовим до подальшого оволодіння спеціаль­ними знаннями.

Реалізація мети щодо роботи з обдарованими здійснюється в таких аспектах:  • організація позакласної діяльності;

  • забезпечення участі батьків у творчій діяльності дітей;

  • розвиток співпраці між молодшими і старшими учнями;

  • удосконалення взаємовідносин «учень-учитель-батьки».

Звичайно, робота з обдарованими тісно пов'язана з проблемним питанням, над яким працює школа: «Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально - виховному процесі - одна з важливих умов розвитку творчої особистості».
Планування роботи з обдарованими дітьми  

1.    Створити інформаційні банки даних "Обдарованість". 

2.   Взяти участь в обласному конкурсі авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей. 

3.  Розробити систему адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів. 

4.  Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості. 

5.   Проведення проблемних та навчальних семінарів з метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

6.   Удосконалення структури учнівських наукових товариств. 

7.   Організація відкритого захисту власних проектів із організації роботи з обдарованими дітьми 

8.   Проведення учнівських науково-практичних конференції, конкурсів. 

9.   Організація і проведення предметних олімпіад. 

10. Розробка авторських програм спецкурсів у системі факультативних занять із врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей. 

11. Формування груп для сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі. 

12. Підготовка до друку методичних вказівок, розроблених вчителями, які працюють з обдарованими дітьми в системі факультативних занять. 

13. Організація і проведення творчих звітів за результатами роботи факультативів, предметних гуртків, студій. 

14. Введення нових розвивальних курсів. 

15. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей. 

16. Організація постійно діючого семінару для класних керівників "Обдаровані діти в умовах масової школи" із залученням лікаря, психолога, спеціалістів управління освіти. 

17. Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, республіканських конкурсах різного напряму. 

18. Удосконалення діяльності шкільного театру. 

19. Розробка системи діагностики рівня професійної компетенції вчителів, які працюють з обдарованими дітьми 

20. Розробка системи стимулювання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

21. Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей. 

22. Організація роботи з виявлення професійних нахилів обдарованих дітей - учнів 9-их класів. 

23. Обговорення проблем організації роботи з обдарованими дітьми і визначення подальших перспектив на педраді (засіданні науково-методичної ради, засіданнях методичних об'єднань. 

24. Розробка пам'яток. алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності. 

25. Створення в навчальних кабінетах картотеки матеріалів підвищеного рівня складності. 

26. Оформлення стенду "Організація роботи з обдарованими дітьми": 

· психолого-педагогічні основи змісту роботи з обдарованими дітьми; 

· що таке обдарованість; · інформаційний бюлетень про новинки психолого-педагогічної літератури з даної проблеми; 

· перспективи роботи з обдарованими дітьми. 

27. Організація творчих звітів учителів, які працюють з обдарованими дітьми за напрямами: · гуманітарним; 

· фізико-математичним; 

· природничонауковим; 

· художньо-естетичним. 

28. Організація семінару для молодих спеціалістів, які працюють з обдарованими дітьми. 

29. Ознайомлення педагогічних колективів з міською і районною програмами "Обдарована дитина".

 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка