Управління регіональною мережею банкуСторінка5/12
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

За результатами діяльності Банку «Банк» у 2012 році сума доходів склала 2 787 млн. гри., а загальна сума витрат - 2 786 млн. грн Відповідно до статистичної звітності НБУ чистий прибуток Банку за рік склав 1 млн. грн.

Головною статтею доходів в формуванні фінансового результату Банку були процентні доходи в обсязі 1 687 млн грн.. що склало близько 63% від загального об'єму доходів.

В структурі витрат найбільшу питому вагу займали процентні витрати - 1 425 млн. грн.. близько 51% від загального обсягу витрат (73% у 2011 році). За рік обсяг процентних витрат зменшився майже на 700 млн грн. Чистий процентний дохід за 2012 рік склав 263 млн грн

За рахунок зростання клієнтської бази та збільшення обсягів операційної діяльності досягнуто зростання чистого комісійного доходу Банку за рік на 71 млн. грн

Активізація роботи Банку на міжбанківському ринку дозволила збільшити торгівельній дохід, який за підсумками 2012 року склав приблизно 72,4 млн. грн

За результатами діяльності у 2012 році показник рентабельності капіталу Банку складав 0,03%, показник рентабельності активів - 0.004%.

Аналіз динаміки показників ефективності банку ПАТ «КБ «Банк» показав, що протягом аналізованого періоду банк мав невисоке значення показника загального рівня рентабельності за доходом.

Прибутковість статутного капіталу станом на 01.01.2013 року становила 0,02 %, станом на 01.01.2011 прибутковість статутного капіталу становила 0,4%. Таке зниження прибутковості статутного капіталу викликане значними обсягами капіталізації банку. Теж саме відбулося з прибутковістю балансового капіталу, яка зменшилася, і на кінець аналізованого періоду становила 0,021 %, при цьому банк працює ефективно в тому разі, коли значення показника не менше 15 %.

Прибутковість активів відображає внутрішню політику банку, професіоналізм його менеджерів, які підтримують оптимальну структуру активів і пасивів з погляду доходів і витрат. Станом на 01.01.2011 року прибутковість активів склала 0,04%, що не відповідає мінімальному значенню в 1,5 %. Дохідність активів залишалась майже на тому ж рівні протягом аналізованого періоду, так на 01.01.2013 року дохідність активів становила 0,004%.

За результатами проведеного всебічного аналізу діяльності ПАТ «КБ «Банк» можна зробити висновок, що банк успішно функціонує на ринку банківських послуг, розвивається та розширює лінійку продуктів з метою залучення нових груп клієнтів. Про ефективність роботи даної кредитної установи на ринку банківських послуг України, свідчить поступове зростання масштабів та обсягів її діяльності, підвищення основних показників.

2.2 Аналіз регіональної мережі ПАТ «КБ «Банк»

Для комерційного банку фактор розвиненості та структурної досконалості мережі філій значною мірою визначає їх конкурентоспроможність на фінансовому ринку України. Тому задача побудови оптимальної географічної та ієрархічної структури територіальних відокремлених підрозділів є однією з головних при управлінні банком.

ПАТ «КБ «Банк» станом на 01.01.2013 р. має 26 філій і 543 операційних відділень по всій Україні (01.01.2012р.: 26 філій і 509 операційних відділень), а також представництво в Будапешті (Угорщина). Головний офіс банку розташований у м. Києві. У 2012 році середня кількість персоналу ПАТ «КБ «Банк» складала 6270 співробітників (протягом 2011 р. - 5776 співробітників), а станом на 01.01.2013 р. - 6116. Кількість працівників регіональної мережі по Україні склала 4715 осіб.

Аналізуючи регіональну мережу ПАТ «КБ «Банк» в Сумській області, ми бачимо, що банк представлений одним Сумським регіональним управлінням та 17 відділеннями. З цих 17 відділень 10 відділень мають признаки бренду ПАТ «КБ «Банк».

З 17 відділень регіональної мережі ПАТ «КБ «Банк» в Сумській області 9 відділень розміщені в м. Суми. Решта відділень розміщені в таких районних центрах: Шостка, Буринь, Лебедин, Кролевець, Глухів, Конотоп, Ахтирка, Ромни.

Як ми бачимо з географічного розміщення відділень банку, 52% відділень розташовані в м. Суми. Інші відділення розташовані у більш-менш розвинених районних центрах. Всі відділення розміщені переважно в тих містах і районах де спостерігаються високі показники розвитку малого бізнесу (рис 2.4).

Також в цих містах спостерігається достатньо високий рівень доходів населення. Саме ці причини були основними для відкриття відділень у цих містах.

Крім того вагомим показником у виборі розміщення відділень банку є добробут населення.
Рисунок 2.4 – Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення та відділень ПАТ «КБ «Банк» по містах і районах у 2012 році.
Як ми бачимо з рисунку 2.5 відділення банку також намагались розташовувати в містах з високим доходом населення, що дозволить здійснювати більшу кількість продаж банківських продуктів.
Рисунок 2.5 – Оплата праці найманих працівників на малих підприємствах по містах та районах та кількість відділень у 2012 році (грн.)

Незважаючи на збільшення рівня оплати праці найманих працівників на малих підприємствах Сумської області, цей показник є нижчим від рівня по Україні загалом.

Крім того на розташування більшості відділень банку вплинули також й інші фактори. Суми — місто обласного підпорядкування, адміністративний центр Сумської області. Населення міста становить 270 тис. осіб, площа — 145 км². Густота населення складає 1855 осіб/км². Суми – це також найбільший промисловий центр області. В місті знаходяться такі підприємства: Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе, Сумихімпром, ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпрессормаш», Завод електронних мікроскопів та електроавтоматики «СЕЛМІ», Червонозоряний цукрорафінадний завод, Чавуноливарний завод «Центроліт», Лікеро-горілчаний завод, Молокозавод, Взуттєва фабрика, Сумський комбінат хлібопродуктів, Сумський фарфоровий завод та інші підприємства.

За даними головного управління статистики в Сумській області середньомісячна заробітна плата одного працівника на початок 2013р. складає 2483 грн. Крім того щорічно зростають доходи населення і це є привабливим для ведення банківської діяльності (табл. 2.2).


Таблиця 2.2 – Доходи населення Сумської області за 2008-2012 роки.

 

2008

2009

2010

2011

2012

Доходи всього, млн. грн.

19819

20318

24918

28347

30766

Наявний доход на одну особу, грн.

13187,2

13426,4

16875,5

19592,9

21032.4

Реальний наявний доход, у відсотках до попереднього року

107,8

88,5

114,3

107,8

106.5

Конкуренцію ПАТ «КБ «Банк» в м. Суми та сумській області складають такі банки: ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «ОTP банк», ПАТ «ВіЕйБі Банк» та інші банки.

Далі проаналізуємо ефективність роботи відділень ПАТ «КБ «Банк» (рис 2.6). Одним з основних вартісних показників банківської діяльності є прибутковість, що є базою загальної оцінки фінансового стану банку. Фінансовий результат характеризує ефективність роботи відділення банку: продуктивність або віддачу фінансових ресурсів.

Рисунок 2.6 – Фінансовий результат по відділеннях ПАТ «КБ «Банк» в Сумській області на початок 2013 року (грн.)


З рисунку 2.6 ми бачимо, що далеко не у всіх відділеннях ефективність роботи висока. Від’ємний фінансовий результат пов'язаний з тим, що деякі відділення мають значні витрати. Багато відділень банку розраховані на велику кількість відвідувачів, тому деякі відділення змушені нести великі витрати пов’язані з орендою приміщень. В деяких відділеннях ця стаття витрат є основною. Також на відділення додатково покладаються алокаційні витрати. І це також накладає відбиток на фінансовий результат відділень.

За останній рік ПАТ «КБ «Банк» закрив одне відділення в м. Суми. Це зумовлене тим, що була піднята орендна плата за користування приміщенням. В наслідок цього відділення ставало занадто збитковим та безперспективним.

Отже ми бачимо, що керівництво банку намагається проводити політику оптимізації регіональної мережі а також скорочення витрат відділень.

2.3 Характеристика механізму управління регіональною мережею ПАТ «КБ «Банк»

Організація збуту послуг банку передбачає вирішення завдань про розташування пунктів збуту послуг, а саме про вибір місць розташування і про кількість точок продаж. Якщо порівнювати із чисельністю населення найбільша в світі густота регіональної мережі банківських установ склалася у країнах Західної Європи (кількість банків приблизно один філіал на тисячу осіб, а в окремих країнах, таких як Бельгія та Швейцарія банківська регіональна мережа є ще більш насиченою), Японії (1700 осіб на 1 відділення), США (24 осіб на 1 відділення). Доцільність та ефективність регіональної мережі сьогодні стає головною та першочерговою проблемою для світових банків у боротьбі за підвищення ефективності їхньої діяльності. Згідно прогнозу відомого фахівця Х.-У. Дьоріга (Швейцарія) у найближчі кілька років скорочення регіональної банківської мережі у Європі може скласти 30-40 % [7]. В українській банківській системі на сьогодні має місце зворотня тенденція: спостерігається нарощування територіальної регіональної мережі переважною більшістю банків.

Механізм управління регіональною мережею ПАТ «КБ «Банк» передбачає такі питання як рішення про відкриття і вибір місця розташування відділень та філій. У вирішенні даного питання комерційний банк повинен прийняти до уваги наступні чинники:На основі практики роботи банківських установ України можна запропонувати уніфіковану методику оцінки привабливості регіону щодо відкриття на його території відокремленого підрозділу банківської установи (філії, відділення). Вважається, що вирішення вищевказаного питання, банки повинні зробити вибір «за - проти» при виборі регіону на базі таких основних параметрів.Фінансове становище підприємств області:

Банківська система регіону, що досліджується:

1) кількість і найменування банків, що діють на території регіону;

2)аналіз основних показників діяльності банківських установ регіону:


 1. обсяг виданих кредитів, галузева, валютна структура кредитів;

 2. величина простроченої кредитної заборгованості, а також частка проблемної кредитної заборгованості;

 3. величина депозитних ресурсів і їхня структура по галузях;

3) порівняння вищенаведених показників діяльності банків із аналогічними показниками банків по інших регіонах;

4) базові показники роботи найбільших банків регіону: 1. обсяг капіталу;

 2. величина активи і їх структура;

 3. обсяг ресурсної бази;

 4. обсяг прибутку;

5) загальна кількість збиткових банків;

6) число філій іногородніх банків, які діють у даному регіоні та показники їх роботи;

7) наявність спеціалізації у великих банків та філій і відділень іногородніх банків, які діють у даному регіоні;

8) число банків, що мають відношення до адміністрації країни або регіону.

Визначається також політика, що проводиться керівництвом регіону, по відношенню до співробітництва з банківськими установами, зокрема, щодо присутності в даному регіоні немісцевих банківських структур. Також можна визначити пропозиції з боку адміністрацій даного регіону щодо співпраці з банком (загальна оцінка запропонованих інвестиційних проектів).

Важливою складовою механізму управління регіональною мережею ПАТ «КБ «Банк» є управління збутовою діяльністю банку. Зазначимо, на відміну від традиційного маркетингу, в банківському маркетингу збутова політика має досить значні специфічні особливості, які головним чином пов’язані з відмінністю банківських послуг від звичайного товару. Специфіка банківських послуг полягає у тих характерних рисах, що їм притаманні:Специфіка самих банківських продуктів зумовлює специфіку їх збуту: у фінансовій сфері не працюють стандартні схеми каналів розподілу з використанням цілого ланцюга посередників, а часто використовується простий «нульовий» канал збуту – канал «банк-клієнт». Використання в основному нульового каналу збуту продуктів банку значно обмежує його можливості щодо управління банківськими каналами розподілу, що по суті зводиться до формування великих максимально розгалужених мереж регіональних територіальних представництв банку, його філій та відділень, а також банкоматів.

Стратегія ПАТ «КБ «Банк» в напрямку розміщення банківських установ відповідає переважно за виробничу сферу, збутову сферу або товарорух по-суті, передбачає доведення кожної послуги до потенційного клієнта банку, тобто це всі дії банку, що спрямовані на підвищення її доступності для цільової аудиторії клієнтів. Слід відзначити два аспекти:Для збуту банківських послуг в ПАТ «КБ «Банк» використовуються такі типи каналів:Отже, одним із найважливіших компонентів механізму управління регіональною мережею ПАТ «КБ «Банк» є диференціювання способів обслуговування клієнтів, розвиток нових альтернативних каналів обслуговування клієнтів, інтеграція традиційних та інноваційних шляхів придбання та використання банківських продуктів, відкриття відділень нового формату, направленого на максимальне зближення з клієнтом, швидке реагування на запити та потреби клієнта.

Висновки до розділу 2

За результатами виконання другого розділу можна зробити наступні висновки.

За підсумками 2012 р. ПАТ «КБ «Банк» збільшив капітал на 100 млн. грн. шляхом залучення коштів від приватного інвестора на умовах субординованого боргу.

Протягом аналізованого періоду значними темпами відбулося збільшення власного капіталу банку порівняно з його зобов’язаннями.

За аналізований період загальний обсяг зобов’язань збільшувався завдяки всім складовим, але у більшій мірі за рахунок коштів клієнтів. Але в свою чергу зазнали зменшення такі статті, як: інші зобов’язання на 65% та кошти фізичних осіб на 36%.

У структурі активів банку найвагомішою складовою протягом усього періоду дослідження були кредити та заборгованість клієнтів. За період дослідження залишки даної статті активів зменшились на 13%. За 2012 рік кредитний портфель ПАТ КБ «Банк» збільшився на 517 млн.грн

Аналіз динаміки прибутку банку ПАТ «КБ «Банк» показав, що за результатами 2012 року банк отримав прибуток 1010 тис. грн, що є позитивним для банку.

Головною статтею доходів в формуванні фінансового результату Банку були процентні доходи в обсязі 1 687 млн грн.. що склало близько 63% від загального об'єму доходів.

За результатами діяльності у 2012 році показник рентабельності капіталу Банку складав 0,03%, показник рентабельності активів - 0.004%.

ПАТ «КБ «Банк» станом на 01.01.2013 р. має 26 філій і 543 операційних відділень по всій Україні (01.01.2012р.: 26 філій і 509 операційних відділень). Головний офіс банку розташований у м. Києві. У 2012 році середня кількість персоналу ПАТ «КБ «Банк» складала 6270 співробітників (протягом 2011 р. - 5776 співробітників), а станом на 01.01.2013 р. - 6116. Кількість працівників регіональної мережі по Україні склала 4715 осіб.

Керівництво банку намагається проводити політику оптимізації регіональної мережі а також скорочення витрат відділень. Одним із найважливіших компонентів механізму управління регіональною мережею ПАТ «КБ «Банк» є диференціювання способів обслуговування клієнтів, розвиток нових альтернативних каналів обслуговування клієнтів, відкриття відділень нового формату, направленого на потреби клієнта.

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ В ПАТ «КБ «БАНК»

3.1 Комплексна модель визначення доцільності відкриття точок продажу банківських продуктів ПАТ «КБ «Банк»

За останній рік регіональна мережа ПАТ «КБ «Банк» розширилась на 34 відділення. Взагалі, політика банку направлена на те, щоб оптимізувати свою регіональну мережу. Суть оптимізації полягає в тому, що правління банку намагається оптимізувати витрати банку. Це досягається наступним чином: нерентабельні відділення підлягають закриттю або скороченню своєї діяльності. Також відкриваються нові точки продажів. Для того щоб нові відділення працювали ефективно в ПАТ «КБ «Банк» існує ряд методів стратегічного та тактичного розвитку регіональної мережі. Слід зазначити, що дані методи потребують вдосконалення.

Вихідним етапом розвитку регіональної мережі ПАТ «КБ «Банк» є розробка основних напрямків і цільових параметрів розвитку, а також стратегічне фінансове планування діяльності кожного відділення. За своєю суттю стратегія – це набір правил для прийняття рішень, якими банк керується в своїй діяльності. Відповідно до класифікації, виділяють наступні групи стратегій (рис. 3.1):

Стратегії

Аналіз стратегічних орієнтирів

Продуктово-ринкова стратегія

Організаційна концепція

Оперативне управління

Рисунок 3.1 – Стратегії розширення регіональної мережі

Оперативне управлінн використовується в ході оцінки результатів діяльності банку в поточному періоді та на перспективу. Якісну сторону критеріїв оцінки звичайно називають орієнтирами, а кількісний зміст - завданнями.

Продуктово-ринкова стратегія передбачає правила, за якими складаються відносини банку з зовнішнім середовищем, що визначають, які продукти та технології розроблені, куди та кому вони збуваються та яким чином досягаються переваги над банками-конкурентами. Цей набір правил має назву продуктово-ринкової стратегії або стратегії бізнесу.

Аналіз стратегічних орієнтирів – це правила, за якими встановлюються відносини в самому банку.

Організаційна концепція – це ті правила, за яким банк організує свою повсякденну діяльність, тобто основні оперативні прийоми управління фінансовою діяльністю.

Відповідно до наведеної класифікації, стратегія ПАТ «КБ «Банк» щодо організації роботи регіональної мережі входить до другої групи банківських стратегій, а саме, – до визначення пріоритетів збутової (дистрибуційної) стратегії банку.

На нашу думку, стратегічне планування розвитку регіональної мережі банку являє собою управлінський процес, що забезпечує реалізацію цілей банку на регіональних ринках в межах наявних ресурсів та обмежень в умовах мінливого зовнішнього середовища. Воно є необхідною умовою успішного розвитку територіальної мережі банківської установи шляхом створення нових та реорганізації вже існуючих територіальних відокремлених структурних підрозділів.

Процес розробки стратегічних планів ПАТ «КБ «Банк», в першу чергу, передбачає проведення аналізу середовища того регіону, в якому банк планує розпочати і/або збільшувати обсяги своєї діяльності. В результаті проведення такого аналізу повинні виявляються стратегічні регіони діяльності банку – ті регіони, на які банк хоче одержати вихід і/або збільшити обсяги своєї діяльності.

Стратегічні регіони діяльності ПАТ «КБ «Банк» описуються наступними параметрами:


 • характеристика наявних клієнтів банку;

 • потреби клієнтів;

 • перспективи зростання клієнтської бази;

 • перспективи економічного зростання в регіоні;

 • бар’єри для входу на ринок;

 • потенціал прибутковості банку в регіоні;

 • нестабільність в регіоні;

 • стратегія банку;

 • продукти та послуги;

 • імідж банку.

Основною проблемою в ході проведення такої оцінки є те, що стратегічні регіони діяльності банку описуються безліччю змінних і, щоб прийняти раціональні рішення щодо розподілу ресурсів для забезпечення конкурентоздатності банку та підтримки стратегії розвитку регіональної мережі, в процесі дослідження ринку менеджерами банку повинна враховуватись значна кількість комбінацій різноманітних факторів, що істотно різняться між собою. При цьому необхідно відібрати досить вузьке коло стратегічних регіонів, інакше рішення за ними втратять повноту та здійсненність.

Як показує практика, розміщення відділень ПАТ «КБ «Банк» залежить не тільки від бажання керівників та їх інвестиційного потенціалу, а й від об'єктивних умов, пов'язаних з архітектурною концепцією місця, розселенням мешканців, вартістю землі та іншими містоутворюючими факторами, а також з муніципальною політикою. На жаль, нерідко відділення виявляються не там, де вони потрібні, а де було чи є місце для будівництва. Схему аналізу зовнішнього середовища можемо побачити на рисунку 3.2.

Аналіз зовнішнього середовища регіону
Клієнтська база

Соціально-економічні показники


Потенціал прибутковості банку в регіоні
Нестабільність в регіоні
Конкуренція
Вибір регіону для відкриття відділення

Рисунок 3.2 – Схема аналізу зовнішнього середовища


Місце розташування – суттєвий фактор привабливості в умовах конкуренції серед відділень банків, так як воно є одним з визначальних з точки зору прибутковості. Під місцем розташування відділення в даному контексті розуміють фізичні характеристики його розташування, які дають можливість споживачеві скористатися пропонованими банківськими послугами.

Вибір раціонального розташування відділення банку важливий з ряду причин. У зв'язку з тим, що відкриття відділення вимагає початкових інвестицій, доцільно вибирати таке місце розташування, яке поверне інвестовані кошти в найкоротші терміни. Крім того, відділення повинне приносити прибуток, а він визначається обсягом реалізації банківських продуктів та надання послуг, а це безпосередньо залежать від розташування відділення

Споживачам потрібно зручне розташування торговельних об'єктів, щоб задовольнити свої потреби і потреби в різноманітних продуктах і послугах. Це означає, що такі заклади, як відділення банків, продуктові магазини, аптеки і служби побуту повинні бути в доступному місці. Люди досить часто звертаються до послуг, що надаються вище переліченими роздрібними об'єктами, а тому очікують, що вони знаходяться в безпосередній близькості від місця їх проживання або роботи. При виборі місця для розташування відділення доцільно враховувати, які магазини і підприємства сфери обслуговування знаходяться поблизу. Найбільш бажаними вважаються місця, в яких знаходяться магазини, які залучають значну кількість самих різних груп покупців. І навпаки, слід, по можливості, уникати місць по сусідству з магазинами, не мають значного припливу покупців. Так, найбільш переважним вважається сусідство відділення банку з продовольчими магазинами.

Аналіз тенденцій розвитку інфраструктури має на меті одержання відповіді на питання про те, чи планується в цікавому районі будівництво або знесення житлових будинків, прокладання ліній метрополітену, розміщення інших торгових точок та об'єктів служби побуту.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка