УПравління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиСторінка5/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема: Організаційно-методичні напрямки становлення мовленнєвої компетентності дошкільника за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Мета: активізувати та поповнити знання сучасними підходами щодо розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Заняття 1

Тема: Основні напрямки формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

 1. Мовлення як особлива форма дитячої діяльності. Пріоритети дитячого мовлення.

 2. Зміст та особливості комунікативної компетентності дошкільників.

 3. Технологічні аспекти мовленнєвого розвитку.

Практичне: Підібрати вправи на розвиток комунікативної поведінки. Вправляння у способах відповідної поведінки в уявлюваних ситуаціях.
Заняття 2

Тема: Навчання розповідання дошкільників, особливості розвитку діалогічного мовлення.

 1. Навчання розповідання на основі домінуючого психічного процесу.

 2. Типи мовлення та їх використання.

 3. Міркування, як найбільш складний тип мовлення. Особливості діалогу.

Практичне: Складання розповідей на основі логіко-синтаксичних схем..
Заняття 3

Тема: Сучасні підходи до організації роботи з кар­тиною.

 1. Значення картини як дидактичного засобу освіти дошкільників. Види картин.

 2. Особливості організації занять. Варіанти міні-занять та їх структура.

 3. Методика сприймання зображеного на картині різними органами чуттів.

Практичне: вправляння у використанні методів активізації дошкільників щодо сприймання картини.

Заняття 4

Тема: Використання педагогічних технологій мовленнєвого розвитку.

 1. Роль мовленнєвого етикету у становленні мовленнєвої особистості.

 2. Використання сенсомоторних ігор і вправ.

 3. Казкотерапія та її роль у становленні мовленнєвої особистості.

Практичне: Складання діалогів. Програвання ігор-драматизацій з комунікативно-мовленнєвими діями.
Література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти //./Наук. кер. О.Л.Кононко.–К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання».1999.

 2. Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. К. Видавничий Дім «Слово» , 2006.

 3. Гавриш Н.В. Методика розвитку зв’язного мовлення.–Луганськ: ЛДПУ. 2004.

 4. Гончаренко А. Комунікативна компетентність – головна мета.// «Дошкільне виховання», 2008, №7.

 5. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб../Наук. кер. О.Л.Кононко.–К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання».2003.–243 с.

 6. «Я у Світі». Базова програма розвитку дитини дошкільного віку. / Наук. кер. О.Л.Кононко.–К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання».2008.–149 с.


Перелік питань для обговорення на методичних

об’єднаннях вихователів


 1. Сучасна компетентнісна парадигма освіти. Головні пріоритети Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

 2. Збереження фізичного та психічного здоров'я дошкільників у сучасних умовах.

 3. Збагачення емоційного життя дошкільників, розвиток емоційної сфери.

 4. Оптимізація пізнавальної діяльності дошкільників в умовах реалізації завдань Базової програми «Я у Світі».

 5. Розвиток художньо-естетичного потенціалу зроста­ючої особистості.

 6. Дитяча креативність крізь призму Базової програми «Я у Світі».

 7. Особистісно-орієнтований підхід у формуванні ставлення дошкільнят до природи.

 8. Комунікативна компетентність дошкільників за Базовою програмою «Я у Світі».

 9. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві.


Педагогічний тренінг
Тема: Розвивальне середовище та умови його створення за Базовим компонентом дошкільної освіти.

Мета: поглибити знання про створення розвивального середовища для дошкільників. Розвивати професійну компетент­ність вихователів.

План

 1. Вправа «Мені приємно тобі сказати» /Слухачі традиційно вітають один одного з обов’язковим використанням фрази: «Мені приємно тобі сказати»/

 2. Педагогічна розминка

 • Що таке середовище?

 • За яких умов середовище можна вважати розвивальним?

 • Для кого середовище має бути розвивальним – для дитини чи для педагога?

 • Назвіть головні складові розвивального середовища за Базовою програмою «Я у Світі».

 1. Вправа «Презентація». Кожен учасник презентує розвивальні осередки своєї групи. Доводить ефективність їх використання.

4. Розв’язання проблеми. Розвивальне середовище для роботи групи та для розвитку кожного. Визначення вимог до організації розвивального середовища в умовах особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти.

5. Вправа «Побажання». Учасники кидають м’яча тому, кому хочеться сказати добрі слова і висловлюють побажання на сьогоднішній день. Ведучий наголошує на тому, що бажано, щоб м’яч побував у кожного.6. Підведення підсумків тренінгу. Вправа на релаксацію «Що я відчуваю».
Педагогічна вікторина
Тема: Використання казки як виховної технології мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

Мета: систематизувати знання вихователів щодо використання казки та удосконалювати практичні уміння у процесі роботи з казкою.

Перелік питань до педагогічної вікторини:

 1. Дати характеристику казкотерапії як виховній технології.

 2. Визначити принципи казкотерапії.

 3. Назвати форми роботи з казкою.

 4. Розглянути етапи казкотерапії.

 5. Визначити можливості казкотерапії у повсякденному житті.

 6. З’ясувати вимоги до складання казок.

Практичне завдання: Складання казок за структурно-логічними схемами.

Підсумок: з’ясувати прогнозований результат використання казки для підвищення професійної майстерності вихователя в умовах реалізації завдань Базової програми «Я у Світі».
Орієнтовна тематика групових консультацій


 1. Зіставлення навчально-дисциплінарної та особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти.

 2. Створення предметно-розвивального середовища у різних вікових групах.

 3. Особливості інтеграції виховного процесу за Базовою програмою «Я у Світі».

 4. Об’єднання дітей у підгрупи за психологічним віком. Особливості роботи.

 5. Зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності.

 6. Зіставлення традиційних та варіативних способів планування.

 7. Створення соціального середовища. Мікроклімат у різних вікових групах.

 8. Проблема наступності. Обґрунтування філософських основ програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко» та Базової програми розвитку дошкільника «Я у Світі».

 9. Використання супровідних методичних матеріалів до Базової програми розвитку дошкільника «Я у Світі».

 10. Компенсуюче виховання в умовах реалізації завдань Базової програми розвитку дошкільника «Я у Світі».


Семінар-практикум
Тема: Емоційний розвиток дітей раннього віку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Мета: поглибити теоретичні знання щодо категорій емоційно-ціннісного розвитку: «почуття», «емоції», «емоційна сфера», «емоційний стан», «фундаментальні емоції»; з’ясувати особливості емоційного розвитку дітей раннього віку; визначити шляхи забезпечення сприятливого емоційного розвитку дітей.

План роботи

 1. Створення умов ефективної співпраці. /Учасники поділяються на дві групи, презентують назву та педагогічне кредо своєї групи/

 2. Визначення понять «емоції» та «почуття». За якими критеріями можна ототожнити ці поняття, за якими розмежувати? З’ясування того, що найважливішим фактом є те, що емоції – то є короткочасні, ситуаційні переживання (як наприклад, радість), а почуття – то є стійкі переживання, тривалі за часом (як, наприклад, кохання).

 3. Практичне завдання. Робота з малюнками. Розібратися, які ситуації демонструють прояв емоцій, а які почуттів. Вправа «Вгадай емоцію».

 4. Визначення «фундаментальних емоцій» та «емоційних станів» /Зняття негативного емоційного стану потребує більш тривалої роботи ніж зняття негативної емоції/.

 5. Визначення особливостей емоційної сфери дітей раннього віку. /Із запропонованого списку одна група вибирає позитивні емоції, друга – негативні./ З’ясовуємо, чому самі ці категорії є характерними для дітей у віці до 3 років. І позитивні і негативні емоції приносять дитині користь. Позитивні – підкріплюються позитивною енергією, негативні – дозволяють позбутися своєї негативної енергії. Вправа «Друкарська машинка».

 6. Практичне завдання. Робота з карточками. Перша група вибирає із запропонованих ознаки емоційного напруження, друга – ознаки емоційного комфорту. Слухачі аргументують свій вибір, підкреслюємо важливість створення емоційного комфорту у період адаптації до умов у дошкільному закладі.

 7. Робота над проектом «Шляхи забезпечення сприятливого емоційного розвитку дітей». Визначаємо шляхи забезпечення сприятливого емоційного розвитку дітей та вибудовуємо їх у порядку важливості.

 8. Підбиття підсумків роботи. Вправа «Мої очікування».


Література

 1. Адаменко Л. Дітям про емоції // Дошкільне виховання, - 2004. - №6. Заняття психолога з малятами / Упоряд. Т. Гончаренко. - К.: Вид. Дім «Шкіл. Світ», 2005. - 128 с.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти // Ред. журн. Дошкільне виховання. № 1-1999.

 3. Кононко О. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід). - К.: Стилос, 2002.

 4. Кононко О. Соціально-емоційний розвиток особистості. - К.: Освіта, 1998.

 5. Кряжева Н.Л. Развитие змоционального мира детей. - Ярославль: Академия развития, 1996 - 08 с.

 6. Лаврентьєва Г., Титаренко Т. Практична психологія для вихователя. - К.: ВІПОЛ, 1993.-Вип. 2.

 7. Минаева В. Знакомим детей с змоциональным миром человека. // Дошкольное воспитание — 2003. - №2.

 8. Психічний розвиток дитани-дошкільника: Навч. посіб. для педагогів дит. дошк. закладів /С. Кулачківська, С Ладивір, Т. Піроженко та ін. - К.: Світич, 2004.

 9. «Я у світі». Базова програма розвитку дитини дошкільного віку./Наук. кер. О.Л.Кононко.–К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання».2008.–149 с.

Ділова гра

Проблема: Шляхи оптимізації пізнавальної лінії розвитку дітей дошкільного віку.

1 етап. Розподіл на групи за словами «пізнавальна», «активність».

Проведення інтелектуальної розминки «Загадки».

Визначення ролей:

Ведучий – слідкує та спрямовує груповий процес, слідкує за часом, координує роботу групи;

Секретар – веде протокол, фіксує думки учасників. Спікер - озвучує роботу, що провела група.

Секретаріат – учасники групи, що працюють над вирішенням проблемного питання.

Експерти – оцінюють роботу в групах, ефективність вирішення проблемного питання.

2 етап.

Обговорити в групах питання: «Які типові помилки вихователя в організації пізнавальної діяльності дітей?». Час на роботу – 10 хв.

Після обговорення ведучий пропонує спікерам групи озвучити визначені помилки, фіксує їх на інтерактивній дошці.

3 етап.

Робота над питанням «Методи та прийоми оптимізації пізнавальної діяльності дітей». Час на роботу – 10 хв. Перша група за основу бере вікові особливості дітей молодшого дошкільного віку, друга – старшого.

Спікери доповідають про результати проведеної в групі роботи, представляють напрацьовані методи та прийоми.

4 етап.

Визначення спільних умов оптимізації дієвості «напрацьованих» методів та прийомів. Оцінка роботи експертами.5 етап.

Підведення підсумків роботи.

Зворотній зв'язок.

Висловлення кожного учасника:

Почуття та емоції тут і зараз?

Який досвід ви отримали, працюючи в групі?

Як ви можете це використати?

АНОТОВАНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ ФАХОВИХ ВИДАНЬ
Науково-теоретичні засади програми та шляхи її впровадження
Бєлєнька Г. Сучасна дитина і соціум

наукове обґрунтування проблеми впливу соціуму на психіку дитини; шляхи розв’язання соціальних проблем; рекомендована література

//Дошк. вих. – 2005. – №10.

Бех І. Законопростір сучасного виховного процесунауково-теоретичне обґрунтування процесу морально-духовного виховання дошкільників: закономірності, принципи, вимоги; рекомендована література //Дошк. вих. – 2004. – №2.

Большакова І. Ігротека для першокласниківметодичні рекомендації з облаштування ігрових кімнат; опис ігрових центрів //Палітра педагога – 2005. – №1.

Бурова А. Фізвиховання дошкільнят: сучасний стан і вимогисутність традиційних та нетрадиційних форм фізвиховання; умови створення належної матеріальної бази; умови ефективності моделі фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми у поєднанні з нетрадиційними технологіями //Дошк. вих. – 2007. – №7.

Бурова А., Долинна О. Інтеграційні процеси в освітіорганізаційно-методичні рекомендації щодо навчання дітей шестирічного віку //Палітра педагога – 2007. – №4.

Бушуєва Н. Шестирічки: формування повноцінної навчальної ситуаціїметодика формування передумов навчання; результати досліджень психологів щодо залучення шестирічок до трудової діяльності, як джерела новоутворень; наукова класифікація мотивів навчальної діяльності //Дошк. вих. – 2007. – №9.

Гавриш Н. Інтеграція – питання не тактики, а стратегіїнауково-теоретичні аспекти інтегрованого заняття; зразки інтегрованих занять //Дошк. вих. – 2005. – №4.

Гавриш Н. Сучасне заняття: формальні, змістові та структурні ознакитлумачення ключових понять; розуміння структурно-логічної організації освітнього процесу у дошкільному заклад;. методичні рекомендації педагогам щодо складання планів-конспектів занять, розгорнутого конспекту заняття тощо //Дошк. вих. – 2007. – № 8.

Гавриш Н. Робота над помилкамианаліз принципових помилок у плануванні та проведенні навчальних занять вихователями; методичні рекомендації щодо проведення сучасного заняття //Дошк. вих. – 2008. – №2.

Гончаренко А. Особистісно орієнтована модель освіти: підготовка педагогаметодичний аспект підготовки вихователя до роботи за новою Базовою програмою; види та форми підвищення культурно0освітнього та фахового рівня педагогів дошкільного навчального закладу

//Дошк. вих. – 2008. – № 1.

Гуріна З. Допоможемо малюкові зростати самостійнимнауково-теоретичні аспекти формування самостійності у дітей раннього віку; аналіз її проявів та діагностування

//Дошк. вих. – 2006. – №11.

Гураш Л. Раннє дитинство: специфіка, особливостіаналіз стану освітньо-виховного процесу в групах раннього віку; рекомендації щодо організації перебування дитини в умовах родини та дошкільному закладі //Дошк. вих. – 2002. – № 1.

Демченко Н. Освітній процес має бути здоровя’збережувальнимвисвітлення компонентів здоров’язбережувальної діяльності, сутності особистісно орієнтованих технологій у фізвихованні; перелік відповідної літератури //Дошк. вих. – 2007. – №7.

Денисенко Н. Працездатність дитининаукове висвітлення проблеми розвитку та корекції працездатності дитини дошкільного віку //Дошк. вих. – 2005. – №9.

Денисюк О. У центрі уваги – раннє дитинстводосвід розробки та реалізації проекту, присвяченого розвитку дітей раннього віку //Дошк. вих. – 2003. – № 8.

Долинна О. Науково-методичне забезпечення фізичного виховання дошкільняттеоретичне обґрунтування проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей; завдання і зміст фізичного виховання дошкільників у світі Базового компонента дошкільної освіти; матеріали психолого-педагогічних досліджень. //Дошк. вих. – 2007. – №7.

Долинна О., Низковська О. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку: апробацію завершенонауково-теоретичні засади Базової програми: думки практиків, щодо сприймання та осмислення програми //Дошк. вих. – 2007. – №3.

Долинна О., Низьковська О. Алгоритм введення Базової програмитехнологія вивчення та впровадження нової програми у масову педагогічну практику

//Дошк. вих. – 2008. – № 1.

Долинна О., Низьковська О. Про поетапне впровадження Базової програмитехнологія вивчення та впровадження нової програми у масову педагогічну практику

//Дошк. вих. – 2009. – № 1.

Кіненджі О. Гендерне виховання змалкунауково-теоретичні засади гендерного виховання; вікові особливості статевої ідентифікації та диференціації; результати наукових досліджень; методичні рекомендації щодо нової ідеології гендерного виховання //Дошк. вих. – 2006. – №3, 2.

Кононко О. Збережемо простір дитинстванауково-теоретичне обґрунтування концептуальних засад сучасної дошкільної освіти //Дошк. вих. – 2004. – №1.

Кононко О. Орієнтир сьогодення – компетентна особистістьнауково-теоретичний виклад сучасної концепції дошкільної освіти, життєвої компетентності як нової освітньої стратегії

//Дошк. вих. – 2005. – №7.

Кононко О. Особистісне зростання в ранньому віці: суть та умови сприяннянауково-теоретичні основи формування особистості; практичні поради вихователям //Дошк. вих. – 2006. – №10.

Кононко О. Особистісна орієнтація – пріоритет сьогоденнянаукові засади модернізації національної системи дошкільної освіти; вихідні умови оновлення; розкриття ідеї цілісного розвитку особистості //Дошк. вих. – 2007. – №5.

Кононко О. Плекаймо у дітей життєдайне самоставленнянауково-теоретичне обґрунтування аспекту особистісного становлення дошкільника; методичні поради, інструментарій //Дошк. вих. – 2002. – № 2.

Кононко О. Про Базову програму розвитку дошкільниканауково-теоретичні засади програми; особливості змісту та структурування

//Дошк. вих. – 2008. – № 1.

Кононко О. «Я у Світі»:нова світоглядна позиціяособливості змісту та структурування програми, аналіз важливих аспектів навчально-виховної роботи за Базовою програмою

//Дошк. вих. – 2009. – № 1.

Кононко О. Сучасний дитсадок: який він?основні характеристики сучасного ДНЗ; теоретичні аспекти контрольно-діагностичної функції в контексті сучасної дошкільної освіти //Дошк. вих. – 2006. – №7.

Коршунова Т. Мене довірено вам!науково-методичні рекомендації щодо переходу до особистісно-орієнтованої педагогічної системи //Дошк. вих. – 2005. – №6.

Кочерга О. Дівчатка: які вони: психофізіологічні особливостірезультати психолого-педагогічних досліджень психофізіологічних особливостей дівчаток дошкільного віку //Дошк. вих. – 2007. – №3.

Кочерга О. Хлопчики: які вони?результати психофізіологічних досліджень особливостей протилежних статей дошкільників; поради до гендерного виховання //Дошк. вих. – 2007. – №2.

Кузьменко В. Виховна психологічна ситуація – засіб розвитку індивідуальностейтеоретичний аспект проблеми розвитку індивідуальностей засобом створення психолого-педагогічних ситуацій; ключові положення виховних психологічних ситуацій; умови забезпечення високої ефективності використання //Дошк. вих. – 2007. – №8, 9.

Кузьменко В. Індивідуальний підхід: десять кроківнауково-теоретичне обґрунтування циклічності індивідуального підходу на різних етапах його реалізації //Дошк. вих. – 2006. – №7.

Кузьменко В. Наріжний камінь особистісно орієнтованої моделінауково-методичні рекомендації щодо врахування індивідуальних відмінностей дітей дошкільного віку у навчально-виховному процесі

//Дошк. вих. – 2008. – № 3.

Кузьменко В. Індивідуальні освітні програми як засіб урахування відмінностей «нестандартної дитини»методичні рекомендації щодо розробки індивідуальних програм, вимоги, принципи, структурні компоненти; зразок індивідуальної програми //Дошк. вих. – 2008. – №6.

Кулачківська С. Новий погляд на стару проблемунауково-теоретичний аспект гуманітарного підходу до розвитку дитини; результати наукових досліджень //Дошк. вих. – 2002. – № 7.

Кузьменко В. Виховна психологічна ситуація – засіб розвитку індивідуальностіметодика формування досвіду поведінки: психологічний аспект; обґрунтування та характеристика основного змісту виховних психологічних ситуацій //Дошк. вих. – 2007. – № 9.

.Ладивір С. Виховуючи всіх – виховувати кожногонауково-теоретичні аспекти індивідуалізації освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі //Дошк. вих. – 2005. – №12.

Ладивір С. Індивідуалізація виховання дитини в дитячому садкунауково-теоретичне обґрунтування принципу індивідуалізації дитини; реалізація принципу в педагогічній практиці //Дошк. вих. – 2003. – № 1.

Ладивір С. Плекаймо дослідників і мудрих мислителівнауково-теоретичне обґрунтування пізнавальної активності як дієвого чинника розвитку особистості дитини дошкільного віку

//Дошк. вих. – 2006. – №7.

Ладивір С. Педпроцес потребує радикальних зміннауково-теоретичні аспекти докорінної перебудови освітнього процесу з позиції дитиноцентризму згідно із сучасними вимогами //Дошк. вих. – 2006. – №1.

Литвиненко І. Стежками самопізнаннярозкриття шляхів реалізації завдань змістової лінії «Я психічне» Базового компоненту дошкільної освіти; практичний матеріал з проблеми // Палітра педагога – 2005. – №3.

Максименко С. Психологія торує шлях модернізації освітинауково-теоретичне обґрунтування психологічного аспекту модернізації освіти //Дошк. вих. – 2005. – №1.

Олійник Л. Табу чи відверта розмова?особливості статевого виховання дошкільнят; обґрунтування становлення механізмів статевої диференціації та ідентифікації, рекомендації батькам та педагогам; перелік літератури //Дошк. вих. – 2007. – №11.

Олійник л. Статева соціалізація дошкільнятнауковий аспект статевої соціалізації дітей дошкільного віку; зміст та особливості статевого виховання; роль дорослого у цьому процесі

//Дошк. вих. – 2008. – №11.

Олійник Л., Романюк І. Комбіновані заняття – оптимальна форма навчання малятметодичні аспекти організованої навчальної діяльності дітей раннього віку; рекомендації щодо структури різних видів діяльності; конспекти комбінованих занять для дітей першої молодшої групи //Дошк. вих. – 2007. – № 8.

Поніманська Т. Гуманізація педагогічної позиції у просторі дитинстванауково-теоретичні засади проблеми взаємодії дорослого і дитини; історичний погляд на проблему; гуманізація стосунків

// Дошк. вих. – 2003. – № 12.

Поніманська Т. Гуманність: ціннісний аспектнауково-теоретичні засади гуманістичного виховання; вікові прояви соціальної компетентності дошкільнят; методи ознайомлення дошкільнят зі світом людей // Дошк. вих. – 2002. – № 4.

Цимерман І. Проблеми впровадження нової програмиорганізаційні, методичні та змістові аспекти апробації нової програми; проблеми та досвід їх розв’язання

//Дошк. вих. – 2008. – № 1.

Шинкаренко В. Програма «Я у Світі» вже у світіПроблеми модернізації освітньої політики; теоретичні засади Базової програми; організаційні аспекти впровадження

//Дошк. вих. – 2009. – № 1.

Шавровська В. Готуємось до роботи за Базовою програмоюОсобливості формування психологічної готовності педагогів до впровадження Базової програми; організаційні та методичні аспекти впровадження Програми

//Дошк. вих. – 2009. – № 1.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка