Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Одеський обласний інститут удосконалення вчителівСкачати 157.33 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір157.33 Kb.
Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Завдання міського етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. 2015/2016 н. р.
8 клас. Тестові завдання з однією правильною відповіддю (20 балів).

1. Яка година за місцевим часом спостерігатиметься на 900 сх. д., якщо на нульовому меридіані за місцевим часом буде полудень – 12 годин:

1) 6 год. ранку; 2) 18 год; 3) 14 год; 4) 24 (0) год.2.Який кут відраховується від напрямку осьового меридіана до напрямку на об’єкті:

1) дирекційний кут; 3)азимут дійсний;

2) азимут магнітний; 4) магнітне схилення.

3.Материк, на якому є національні парки Іґуасу, Араґуая, Ріу-Неґру:

1) Африка; 2) Австралія; 3) Євразія; 4) Південна Америка.

4. Найбільша кількість опадів в Африці випадає:

1) в западині Конго; 3) на навітряних схилах Атлаських гір;

2) на навітряних схилах Драконових гір; 4) на навітряних схилах вулкану Камерун.

5. Особливістю річок басейну Північного Льодовитого океану є те, що вони:

1) живляться переважно за рахунок літніх дощів,

2) більшість річок мають льодовикове живлення,

3) своє скресання починають з верхів’я,

4) усі при впадіння у море утворюють дельту.

6.Межею більшості морів Північного Льодовитого океану є ізобата:

1) 500 м; 2) 300 м; 3) 200 м; 4) 100 м.7. Яку назву за античних часів мало місто Феодосія:

1) Ольвія; 2) Тіру; 3) Кафу; 4) Пантікапей.8.У липні термічний екватор Землі розташовується на:

1) екваторі; 3) південному тропіку;

2) північному тропіку; 4) південному полярному колі.

9.У районах Північної Африки, де дмуть пасати, дощі:

1) майже не випадають; 3) випадають улітку;

2) випадають узимку; 4) випадають дуже часто.

10.Мусонні вітри на території Євразії дмуть улітку з океанів:

1) Індійського й Атлантичного; 3) Атлантичного й Тихого;

2) Тихого й Індійського; 4) усіх названих.

11.Озеро Чад безстічне, але прісне завдяки:

1) положенню в екваторіальному поясі; 3) підземному стоку;

2) великій кількості атмосферних опадів; 4) штучному опрісненню води.

12. Яку картографічну проекцію використовують за умови спотворення кутів і форм географічних об’єктів:

1) рівновелику; 3) довільну;

2) рівнокутну; 4) рівнопроміжну.

13.Район, де утворилися численні гіпсові печери:

1) Кримські гори; 3) Українські Карпати;

2) Подільська височина; 4) Тарханкутська височина.

14.Відстань між двома населеними пунктами становить на місцевості 2 км. Обчисліть масштаб карти, якщо на ній ця відстань відповідає відрізку довжиною 2 см.

1) 1:10 000; 3) 1:50 000;

2) 1:20 000; 4) 1:100 000.

15. Яка з областей України межує з найбільшою кількістю областей:

1) Івано-Франківська; 3) Закарпатська;

2) Одеська; 4) Харківська.

16. В межах гірського поясу Кордильєр немає:

1) Скелястих гір; 3) Алеутського хребта;

2) Мексиканського нагір’я; 4) Верхоянського хребта.

17. Хто з вітчизняних географів заснував першу в Україні метеорологічну станцію та обґрунтував необхідність створення державної метеорологічної мережі:

1) В.Н. Каразін; 2) О.В. Клосовський; 3) О.А. Тілло; 4) П.П. Чубинський.18.Видатний ґрунтознавець, вивчав ґрунти Лісостепу і Степу України, зокрема Полтавщини:

1) В. Вернадський; 3) В. Докучаєв; 2) С. Рудницький; 4) В. Кубійович.19.Місто, на території якого знаходиться археологічна пам’ятка світового значення - залишки Неаполя Скіфського – столиці пізньоскіфської держави (III ст. до н.е. – III ст. н.е), яка згадується в «Географії» Страбона і яку знищили готи у III ст.:

1) Севастополь; 2) Дніпропетровськ; 3) Сімферополь; 4) Одеса.20. Які з процесів мали вирішальний характер влив на формування рельєфу на території України в антропогені:

1) неотектонічні рухи; 3) вулканізм;

2)процеси осадконакопичення; 4) ерозія.

Бліц-тур (дати короткі відповіді; максимальна кількість балів за кожне питання 4 бали)

1. Які наслідки впливу Атлантичного океану на природу Африки (вкажіть не менше двох)?

2. Які переваги мають електронні джерела інформації перед іншими. Назвіть не менше двох.

3. Про вітер «бора» найчастіше говорять як про такий, якому люди не раді. Поясніть чому?

Теоретичні питання


  1. Охарактеризуйте  історію  географічного  вивчення  території  України. Який  внесок  зробили  відомі  вчені  у  вивчення  й  дослідження природних  умов  і  ресурсів  України (починаючи  від  найдавніших  часів  до  сьогодення) ? Нанесіть на контурну карту території сучасної України, які були описані античними авторами та Г.Л. де Бопланом. (12 балів)

  2. Відомо, що проблема забруднення вод Світового океану зросла настільки, що становить загрозу для співжиття людини і природи. Визначте джерела забруднення вод кожного океану та запропонуйте шляхи розв’язання даних проблем. (12 балів)

Практичне питання

Визначте кількість дерев на ділянці лісу та дайте характеристику деревостою за такими літеро– цифровими позначеннями: береза . Ліс зображений на плані масштабу 1: 10000 у вигляді прямокутника зі сторонами 4 і 8 см. (6 балів)Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Завдання міського етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. 2015/2016 н. р.
9 клас. Тестові завдання з однією правильною відповіддю (20 балів).

1.Яку частину від площі суходолу Землі приблизно становить територія України?

а) 1/44; б) 1/88; в) 1/225; г) 1/607.2.Виміряна на плані відстань становить 7,7 см. У якому масштабі виконаний план, якщо ця відстань на місцевості становить 770 м?
а) 1:100; б) 1:1000; в) 1:10000; г) 1:7770.

3.21 березня висота Сонця ополудні над крайньою північною точкою України становить:

а) 38° б) 52° в) 44°; г) 61°.4.Які географічні координати має місто, якщо Сонце в ньому сходить на 11 год 28 хв пізніше, ніж на 180° д., а висота Полярної зірки становить 48° ?
а) 42° пн. ш., 8° сх. д. б) 42° пн. ш., 8° зх. д.

в) 48° пн. ш., 8° сх. д. г) 48° пн. ш., 172° сх. д.5.На яких широтах у сонячний день тінь від дерева або вертикально поставленого стовпчика ніколи не може бути орієнтована строго на південь?

а) між південним тропіком і південним полярним колом;

б) між північним полюсом і північним полярним колом;

в) на екваторі;

г) між північним полярним колом і північним тропіком.

6.Яка з пустель відрізняється від усіх інших за розташуванням і переважаючим чинником утворення?

а) Західна Сахара; б) Каліфорнійська пустеля; в) Атакама; г) Руб-Ель-Халі.7.Як називають субтропічний степ у Південній Америці?
а) пампа б) прерія в) сельва г) льянос

8.Яка характеристика не відноситься до серединно-океанічних хребтів?

а) розташовані на межах літосферних плит;

б) у центральних частинах розташовані рифтові западини;

в) відбувається розсування земної кори;

г) затягується один блок земної кори під інший блок.

9. Яка область України є найменшою за площею?

а) Чернівецька; б) Чернігівська; в) Рівненська; г) Івано-Франківська.10.Яка область України є найменшою за густотою населення (менше 39 чол./км2)?

а) Чернівецька; б) Чернігівська; в) Рівненська; г) Херсонська.11.До палеогенової товщі осадових порід у межах Українського щита приурочені поклади:

а) базальтів; б) бурого вугілля; в) уранових руд; г) озокериту.12.Корисна копалина, родовища якої розробляються у Харківській області:

а) природний газ; б) залізні руди; в) граніти; г) графіт.13Дубові ліси сформувалися на ... ґрунтах:

а) дерново-підзолистих; б) сірих лісових; в) чорноземах типових; г) буроземах.14Природний заповідник «Казантипський» розташований:

а) у Кримських горах; б) Карпатських горах;

в) Керченському півострові; г) Тарханкутському півострові.

15.Укажіть національний природний парк зони лісостепу України:

а) «Святі гори»; б) «Подільські Товтри»;

в) Шацький; г) «Яворівський»

16.Який вид корисних копалин видобувають переважно із розсипних родовищ?

а) марганцеві руди; б) титанові руди; в) самородну сірку; г) самородну мідь.17. Продовжить речення «Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський, Причорноморський – це…..»

а) артезіанські басейни; б) канали;

в) річкові басейни; в) вододіли

18. В якій області України найбільший відсоток сільського населення (47%)?

а) Закарпатська; б) Рівненська; в) Чернівецька; г) Херсонська.19. Виберіть із переліку пропущену одиницю фізико-географічного районування: «країна – зона – підзона - … - область – район»:

а)клас; б) тип; в) вид; г) край.20. Місто, яке виникло 1770 р., одержало свою сучасну назву 1921 р. і зараз є обласним центром. Природний та історичний об’єкт у межах міста – гранітний острів на ріці, який відомий з античних часів. Цей острів увійшов до числа 7 чудес України. Щоби побачити цей острів, треба поїхати до:

а) Херсона; б) Києва; в) Запоріжжя; г) Львова.


Бліц-тур (дати короткі відповіді; максимальна кількість балів за кожне питання 4 бали)

1. Чим пояснити той факт, що північна межа степової зони в Україні в західній і східній частині відрізняється аж на 30 : на заході – 470 20/ , на сході 500 20/.

2. Чому геохронологічну шкалу називають шкалою геологічного літочислення?

3. Як за топографічною картою визначити крутизну схилу?


Теоретичні питання

1. В чому полягають особливості рельєфу України? Нанесіть на контурну карту головні орографічні одиниці (гори, височини, низовини) нашої країни. Яким чином зміни клімату впродовж останнього мільйона років прямо чи опосередковано вплинули на розвиток рельєфу території нинішньої України. Наведіть приклади. (12 балів)


2. Охарактеризуйте міграційні процеси в Україні. Назвіть їх види, причини і наслідки. Що вам відомо про міграцію людей інтелектуальних професій? Чи характерний цей вид міграції для України? (12 балів)
Практичне питання

Відстань від Києва до пункту А, що лежить від нього на північ на меридіані 30° сх. д., становить 1000 км. Встановіть висоту полуденного сонця у цьому пункті у дні осіннього і весняного рівнодення та у дні зимового і літнього сонцестояння. (6 балів).Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Завдання ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. 2015/2016 н. р.
10-11 клас. Тестові завдання з однією правильною відповіддю (25 балів).

1. Вкажіть між якими паралелями розташована територія України.

1) 53° та 44° пн.ш.; 2) 22° та 40° сх.д.; 3) 51° та 40° пн.ш; 4) 20° та 35° сх.д..2. Визначте різницю (приблизно) між місцевим часом у крайньої східної та крайньої західної точок, якщо відстань між цими точками становить приблизно 18°.

1) 72 хвилини; 2) 60 хвилин; 3) 63 хвилини; 4) 73 хвилини.3. Визначте атмосферний тиск біля підніжжя горба, відносна висота якого становить 45 м, атмосферний тиск на його вершині – 720мм рт. ст. :

1) 765мм рт. ст.; 2) 675мм рт. ст.; 3)450мм рт. ст.; 4) 720мм рт. ст.4. Визначте масштаб карти, якщо відстань від Одеси до Тернополя становить приблизно 650 км, а на карті це складає 12 см:

1) 1:5 000 000; 2) 1:500 000; 3) 1:500 000 000; 4) 1:50 000.5.Визначте, якою буде середньодобова температура повітря, якщо протягом доби через кожні 3 години вимірювання будуть такими: +1; +3; +6; +6; 0; -2; -4; +2°С:

1) +1,7°С; 2)+3°С; 3) +1,5°С; 4) +5°С.6. Вкажіть найдавнішу за часом утворення область України.

1) Вінницька; 2) Львівська; 3) Херсонська; 4) Полтавська.7. Вкажіть найдавніше із перелічених міст України.

1) Запоріжжя; 2) Чернігів; 3) Кривий Ріг; 4) Кіровоград.8.Що відбувається, коли перетинаєш лінію переміни дат зі сходу на захід?

1) Сьогоднішня дата стає учорашньою 2) Сьогоднішня дата стає завтрашньою;

3) Дата міняється у той чи інший бік по сезонах 4) Дата міняється, але день тижня – ні.

9.Межа розділення Африки на так звану низьку Африку (з висотами до 1000 м) та високу Африку (понад 1000 м) проходить по:

1) Великих Африканських розломах; 3) долині ріки Ніл

2) западині Конґо; 4) напівпустелі Калахарі.

10.В якому з міст у сонячний полудень 22 грудня тінь від 10-метрового дерева буде найдовшою:

1) Санкт-Петербург; 2) Ріо-де-Жанейро; 3) Київ; 4) Дубаї.11. Вкажіть компонент природи, який В. Докучаев називав «дзеркалом ландшафту»?

1) рослини; 2) вода; 3) ґрунти; 4) клімат.12. Землетрус на Гаїті свідчить, що цей острів – область складчастості:

1) архейської; 2) альпійської; 3) герцинської; 4) мезозойської13.Установість розміщення країн-монархій у напрямку із заходу на схід:

1) Марокко; 2)Японія; 3) Норвегія; 4) Саудівська Аравія.14.Країна, що входить до «Великої сімки», але не є членом НАТО:

1) Японія; 2) Канада; 3) Росія; 4) Франція.15. Назвіть місто де знаходиться штаб-квартира концерну «Volvo»:

1) Мюнхен; 2) Париж; 3) Турін; 4) Ґетеборг.16.Ураховуючи сукупність природних факторів, назвіть російський морський порт лісоекспортного призначення:

1) Мурманськ; 2) Владивосток; 3) Санкт-Петербург; 4) Архангельськ.17. Держава, з якою Україна має поромне залізничне й автомобільне сполучення (з порту Іллічівськ):

1) Румунія; 2) Болгарія; 3) Туреччина; 4) Росія.18. Наукова станція США Амундсен-Скотт в Антарктиді, що діє з 1957 р., знаходиться зараз не на полюсі, а в 100 м від нього, тому що:

1) у 1957 р. неправильно визначили місце полюсу;

2) станцію перенесли, бо на полюсі небезпечно;

3) лід Антарктиди рухається разом зі станцією;

4) Південний полюс змістився на 100 м на північ.

19. Назвіть країну у якій конституцією 2009 р. затверджено 39 офіційних мов:

1) Аргентина; 2) Болівія; 3) Бразилія; 4) Мексика.20. Країна Азії, яка в XX столітті була колонією США (а перед тим Іспанії). На півдні країни діють ісламські сепаратисти:

а) Ірак; б) Індонезія; в) Філіппіни; г) Шрі-Ланка.21. Яке твердження є правильним:

1) АСЕАН є міжнародною організацією країн-експортерів нафти;

2) усі країни Близького Сходу є імпортерами нафти;

3) нині 1/3 нафти у світі видобувається на шельфі Світового океану;

4) основні нафтогазоносні басейни розташовані на давніх платформах.

22. Острів, на якому розташована єдина у своїй частині світу держава, де у складі населення переважають представники монголоїдної раси:

1) Гаїті; 2) Мадаґаскар; 3) Ісландія; 4) Тасманія.23. Затока, яку називають районом екологічного лиха внаслідок надмірного забруднення її акваторії:

1) Гудзонова; 2) Перська; 3) Ботнічна; 4) Біскайська.24. Вважають, що останнім великим відкриттям стало відкриття у 1913 р. експедицією Бориса Вількицького острова, який одержав назву Тайвай. Острів виявився архіпелагом, і його двічі перейменовували. Сучасна назва:

1) Камчатка; 2) Північна Земля; 3) Сахалін; 4) Ісландія.25.Перший президент цієї ісламської країни заборонив постійно носити національний чоловічий костюм. Сталося це на початку XX століття у:

1) Саудівській Аравії; 2) ОАЕ; 3) Непалі; 4) Туреччині.


Бліц-тур (дати короткі відповіді; максимальна кількість балів за кожне питання 4 бали)

  1. Наведіть приклади зональних та азональних природних комплексів.

  2. Що таке картографічна генералізація? Які причини зумовлюють ступінь генералізації на картах?

  3. Чому східні схили Великого Вододільного хребта отримують велику кількість опадів упродовж цілого року? Вкажіть не менше двох причин.


10 клас Теоретичні питання

1. Охарактеризуйте особливості сучасної соціально-економічної типології країн світу, наведіть приклади. Які показники використовуються для визначення того чи іншого типу країн? До якого типу країн відносять Україну і чому? Які у нашої держави перспективи зайняти більш високе місце в соціально-економічній ієрархії країн світу? (12 балів)
2. Запропонуйте 12 географічних об’єктів, які, на Вашу думку, є «візитною карткою» України та нанесіть їх на карту за допомогою умовних позначень відповідно до обраної Вами класифікації. Обґрунтуйте свої пропозиції. (12 балів)
10 клас. Практичне питання

Ентомологічний заказник, де є гнізда рідкісних земляних бджіл, створений у верхів’ях балки і має форму трикутника (АВС). На топографічній карті масштабу 1:25 000 дві вершини цього трикутника мають такі координати: А (X=6067200; Y=4311900) і В (X=6066800; Y=4311900). На карті відстань від точки А до точки С – 2 см, від точки В до точки С – 1,2 см. Розрахуйте площу заказника на карті (у кв. см) і на місцевості (у га). (6 балів).
11 клас Теоретичні питання

1. Дайте характеристику основних потоків мінеральної сировини на земній кулі. Зробіть висновки про їх закономірності. Нанесіть на контурну карту світу країни, що забезпечують поставки нафти до європейських країн, а також шляхи транспортування нафти. Виділить країни, що входять до складу ОПЕК. (12 балів)


2. Чи мають рацію спеціалісти і науковці, які вважають сільське господарство пріоритетною галуззю господарського комплексу України? Охарактеризуйте сучасне сільське господарство України. Якою, на вашу думку, у майбутньому буде галузева структура сільського господарства нашої держави? (12 балів).
11 клас Практичне питання

У класній кімнаті, розміри якої становлять 5 метрів ширини, 5 метрів довжини і 4 метри висоти, температура повітря складає +20˚С, а відносна вологість 80%. Скільки грам роси випаде при зниженні температури до +10˚С, якщо максимально можлива абсолютна вологість повітря при температурі +20˚С становить 17 грам/м³, а при температурі +10˚С дорівнює 9 грам/м³? (6 балів)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка