Управління освіти департаменту з гуманітарних питань харківської міської ради науково-методичний педагогічний центрСторінка1/4
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.68 Mb.
#1655
ТипПрограма
  1   2   3   4
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ДЕПАРТАМЕНТУ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Науково-методичний педагогічний центр

Методичний посібник для заступників директорів ЗНЗ та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми
Організація роботи з обдарованими учнями: досвід харківських шкіл

(за результатами відкритого конкурсу-захисту проектів)

Харків

2009
Засоби реалізації програми «Обдаровані діти»Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36

Харківської міської ради Харківської області
Ричкова Л.В., директор ХЗОШ №36

Рудіч Л.Г., учитель української мови та літератури

У національній доктрині розвитку освіти ставиться завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу. Він повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й творчої активності, що має зміцнити демократичні основи громадянського суспільства та прискорити його розвиток. Перед учителями постало завдання формувати й зміцнювати в школярів внутрішні джерела мотивації не тільки щодо навчальної діяльності, але й до саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих здібностей, а також їх успішної соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно створювати ситуації успіху, розвивати творчу, пошукову, дослідницьку активність та навички колективно злагоджених дій.

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 знаходиться в історичному, культурному та науковому центрі міста і вже 85 років є осередком виховання творчої та інтелектуальної еліти України. Наша школа презентує програму «Обдаровані діти», яка є логічним та більш досконалим продовженням програми 2003 – 2008 років.

Програма «Обдаровані діти» на більш високому рівні сприяє розкриттю інтелектуального та творчого потенціалу обдарованої молоді, а також спрямована на стимулювання творчого самовдосконалення учнів, сприяння їхній самореалізації, соціалізації в сучасному суспільстві.Метою Програми «Обдаровані діти» є:

 • розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дітей;

 • створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня;

 • забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу, діагностики обдарованих учнів, визначення особливостей їх обдарованості;

 • покращення якості підготовки учнів щодо стандартів базової загальної та середньої освіти;

 • підвищення результативності олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН;

 • створення умов для ранньої профілізації учнів;

 • підвищення рівня компетентності та педагогічної майстерності вчителів школи.

Завдання Програми:

 • розробка заходів з пошуку й цілеспрямованого відбору обдарованих дітей;

 • створення системи психолого-педагогічної підтримки та супроводу обдарованих учнів;

 • створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку учнів та надання їм можливості для самореалізації;

 • розробка методичних рекомендацій і програм для ефективного навчання та розвитку обдарованих дітей, їх професійної орієнтації;

 • оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими дітьми;

 • підготовка вчителів до роботи з обдарованою учнівською молоддю;

 • створення системи стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих учнів і вчителів, які з ними працюють;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості, підготовленої до професійного самовизначення шляхом поглибленого вивчення профільних дисциплін за програмами, створеними викладачами ВНЗ

Програма «Обдаровані діти» має бути реалізована через 4 підпроекти: «Інтелектуал», «Натхнення», «Гармонія», «Лідер», які реалізують вищезазначені завдання, враховуючи види обдарованості учнів:

1) творчо-інтелектуальна обдарованість;

2) творчо-мистецька обдарованість;

3) спортивно-оздоровча;

4) високий рівень соціалізації (спрямованість на розвиток соціокомунікативних навичок, обдарованості лідера).Однією з ефективних форм роботи з обдарованою молоддю в школі є науково-дослідницька діяльність учнів у МАН. Найвищим продуктом цієї роботи є науково-творча конференція, яка проводиться щорічно в листопаді. Науково-дослідницька робота реалізується чотирма відділеннями: філологічним, фізико-математичним, хіміко-біологічним, історико-географічним. Кожна з секцій цих відділень веде безперервну роботу з обдарованими учнями, спрямовуючи всі зусилля на розвиток творчо-інтелектуальної, оздоровчої обдарованостей дитини, а також на її соціалізацію. Себто втілюють завдання таких підпроектів, як: «Інтелектуал», «Гармонія», «Лідер»

Окреме місце в системі навчально-виховного комплексу в школі посідає естетична секція, представлена кафедрами музики, малювання, фізичної культури. Саме ця секція впроваджує в життя розвиток, вдосконалення, гранування творчо-мистецької, спортивно-оздоровчої обдарованостей за підпроектами «Натхнення», «Гармонія».

Для реалізації Програми «Обдаровані діти» застосовуються традиційні засоби:


  1. виявлення обдарованості учнів;

  2. психолого-педагогічний супровід обдарованих учнів;

  3. залучення до участі в предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-творчих конференціях, зокрема МАН тощо.

Крім вищезазначених засобів, активно застосовуються й інноваційні:

 1. Проект «Зелене яблуко»

 2. Профілізація учнів

 3. Програма соціального партнерства

Проект «Зелене яблуко» призначений заохочувати до науково-творчої діяльності учнів 5 – 7 класів, він реалізує потребу дітей у творчій, дослідницькій, пошуковій, мистецькій діяльності, що сприяє втіленню особистих ідей, прагнень дитини, які спрямовані на створення нового.

З метою оптимізації та забезпечення умов для профорієнтації учнів було запроваджено комплекс заходів з організації профільного навчання. Профільна освіта складається з двох напрямів:

І – філологічний напрям, профіль – українська філологія (це сучасна риторика та програма поглибленого вивчення української мови та літератури);

ІІ напрям – технологічний, профіль – соціально-орієнтовані технології (це основи пожежно-профілактичної діяльності, основи пожежної справи, основи хімічної технології та промисловості, основи адаптації та самореалізації особистості).

Соціальне партнерство реалізовано через різні пріоритетні напрями співпраці з ВНЗ та ДНЗ. Наприклад, орієнтація випускників на вибір професії у системі МНС, створення умов для якісної спеціалізованої підготовки майбутніх абітурієнтів – це пріоритетний напрям соціального партнерства школи з Академією цивільного захисту України; системна робота з орієнтації обдарованої молоді на професії філологічного профілю – партнерство з Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна; орієнтація учнів старшої школи на вчительську професію – з кафедрою соціальної педагогіки Харківського національного університету імені Г.С.Сковороди.

А соціальне партнерство з Харківським автодорожним університетом, Харківським політехнічним університетом «ХПІ», Харківською академією культури спрямоване на забезпечення глибокого вивчення основ наук і набуття навичок, для навчання та розвитку обдарованих дітей на основі інноваційних педагогічних технологій, що використовуються викладачами вищих навчальних закладів.

Очікуваними результатами від реалізації програми є:


 • вдосконалення системи моніторингу, відбору та підтримки обдарованих дітей;

 • підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних працівників, які працюють з обдарованими учнями;

 • створення всіх необхідних умов для повнішого розкриття інтелектуального, творчого потенціалу учнів.

Система роботи з обдарованими учнями

(з досвіду роботи Харківської спеціалізованої школи № 16)
Веліканова О.Г., директор ХСШ №16

Дзюбенко О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи ХСШ №16
На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце вихованню людини інтелектуально розвинутої, з високими моральними якостями. Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для Батьківщини. За останні роки змінилися погляди батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки мають можливість вибирати ту школу, яка, на їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а і виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. Тому у школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Задача номер один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було бажання відвідувати школу з радістю і надією. Основою формування іміджу успішності є розуміння наступних положень:

- кожна дитина має задатки;

- кожна дитина прагне реалізувати свої здібності.

Виходячи з цього, адміністрацією та педагогічним колективом нашої школи була визначена стратегічна мета – формування і розвиток соціально зрілої та творчої особистості.

Що для цього потрібно? По-перше, згуртований колектив однодумців, людей з високою культурою, бажаючих працювати по-новому, орієнтуючись на дитину, на її особистісний розвиток. По-друге, адміністрація, яка була би каталізатором всього нового, перспективного, зуміла би адаптувати всі нововведення для даної школи, мотивувати колектив на плідну роботу.

Аналіз ситуації в мікрорайоні школи та психолого-педагогічного мікроклімату в школі, переміщення акцентів з жорстоко дозованої суми знань, що вкладалась в дитину, на уміння мислити, самостійно здобувати знання, самореалізовуватися примусили педагогічний колектив шукати нові шляхи для формування іміджу школи через здійснення соціально-орієнтованого підходу до процесу навчання і виховання. В основі всіх перетворень в закладі – позитивна мотивація на успіх. Результат пошуку – програма «Система роботи з обдарованою молоддю».

Система роботи з обдарованими учнями створювалась декілька років. Вона пройшла ряд етапів. Велике значення мали створені в 2003-2004 навчальному році Наукова організація учнів та Наукова організація вчителів, які були першим кроком в організації творчої роботи вчителів та учнів.

Здібності та задатки розвиваються та реалізуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій. Ми визначаємо обдаровану дитину як таку дитину, що відрізняється від однолітків яркими видатними здібностями, або вона має внутрішні передумови для високих досягнень, в тому або іншому виді діяльності. А під здібностями ми розуміємо індивідуальні особливості, які дозволяють при сприятливих умовах успішно оволодівати діяльністю.

Обдарованість — це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а й своєрідний сплав її особистісних якостей. Розвиток і виховання обдарованих дітей вирішує проблему формування творчого потенціалу суспільства. Виховати з обдарованої дитини особистість, адаптовану до складностей сучасного життя, досить важко. У розвитку творчих можливостей учнів велике значення має випереджальний характер навчання й виховання. Його обґрунтував відомий психолог Л. Виготський і пояснив так: «Лише те навчання є добрим, яке передує розвиткові дитини, тоб­то спонукає дитину до життя, пробуджує та приводить у дію низку внутрішніх процесів розвитку».

Мета програми «Система роботи з обдарованими учнями»:


 • Створення освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості шляхом здійснення переходу від ідеї розвитку особистості до ідеї саморозвитку, самоактуалізації всіх учасників освітнього процесу.

 • Задоволення потреб суспільства в творчих, обдарованих учнях.

 • Реалізація технологічного пошуку, відбору і творчого розвитку обдарованих дітей в процесі впровадження нетрадиційних форм і методів навчання.


Головні завдання, які ставить перед собою педколектив, підрозділяються на загальні і, враховуючи спеціалізацію школи, спеціальні.

Загальні завдання

1. Виховання морально і фізично здорового покоління.

2. Створення умов для здобуття освіти понад державний мінімум.

3. Здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, збагачення на її основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави.

4. Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватись, формування громадської позиції, національної свідомості, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

5. Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними вміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності відповідно професійної орієнтації.

6. Створення сприятливих умов для гуманізації освіти.

7. Формування в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння майбутньою професією.

8. Виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

9. Розробка сучасних науково-методичних концепцій, форм, видів діяльності, матеріалів для використання їх у навчально-методичної роботі.

10. Ефективне впровадження інноваційних технологій навчання:

- технологія творчості (м/о вчителів початкової школи);

- технологія критичного мислення (м/о вчителів української мови та літератури, історії та географії );

- комунікативна технологія (м/о вчителів іноземної мови);

- проектна технологія(м/о вчителів фізики, математики, хімії).

11. Створення дієвої моніторингової системи оцінки навчальних досягнень учнів.Спеціальні завдання

1. Виховання позитивного ставлення до вивчення іноземних мов через створення реальних можливостей для духовного розвитку та емоційного самовираження, через почуття власного успіху, морального комфорту.

2. Забезпечення постійного стимулювання інтелекту, розвитку мисленнєвих процесів: аналізу, умовиводів, осмислення, що підвищить рівень вивчення іноземних мов та інших предметів, поліпшить комунікативну спроможність та культуру спілкування учнів.

3. Оволодіння методами та прийомами самостійного вивчення іноземної мови, формування достатньої основи для набуття навичок, знань і світогляду, які необхідні для досягнення незалежності в організації навчання, роботи і відпочинку.

4. Розвиток розуміння структури мови і сприяння її засвоєнню і використанню в типових комунікативних контекстах і основних видах мовленнєвої діяльності (компонентах спілкування): слухання, говоріння, читання, письмо, оволодіння чотирма компонентами спілкування в межах комунікативних цілей.

5. Поглиблене вивчення іноземних мов, економічних наук.

6. Розвиток підприємницьких якостей у молоді; вмінь приймати рішення, пристосовуватись до гнучких умов ринку праці.

7. Розвиток економіко-правової культури.

8. Розвиток комунікативних навичок, необхідних для придбання ділових відносин.
Девіз: «Самий сильний той, хто має силу керувати собою»
Ідеї, на які опирається педколектив при реалізації визначених завдань і які визначають гуманістичну філософію освіти:

- ідея індивідуально орієнтованого навчання К. Роджерса;

- ідея гуманізації освіти В.Сухомлинського;

- ідея самоактуалізації особистості Маслоу;

- ідея глобальної полікультурної освіти;

- ідея безперервної освіти упродовж усього життя;

- ідея профільної диференціації;

- ідея здорового способу життя;

- ідея співтворчості учасників освітнього процесу;

- ідея “школи життя” Ш. Амонашвілі;

- ідея діалогу культур, що походить від Сократа;

- ідея “філософії серця” (Г.С.Сковорода, П.Д.Юркевич, М.В.Гоголь ).


Принципи реалізації програми

1. Єдність - передбачає спільність мети і завдань кожного з ступенів, наступність і взаємозв’язок між ними, надання усім дітям однакових стартових умов для здобуття загальної середньої освіти незалежно від соціального становища батьків. Школа є невід’ємною ланкою системи безперервної освіти і забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти на наступних її етапах.

2. Варіативність - означає визнання правомірності різних шляхів реалізації єдиної мети і завдань шкільної освіти на основі застосування різних педагогічних систем і технологій.

3. Демократичність – визначається відкритістю перед суспільством, участю учнів, їхніх батьків, педагогічного колективу і представників громадськості у розробці та реалізації стратегії і змісту її діяльності, відповідальністю навчального закладу за якість освітніх послуг перед споживачем і державою.

4. Поєднання національного і загальнолюдського – означає, що домінантою виховного процесу має стати виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їх майбутнє, а з іншого – відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства – гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру, національного примирення, збереження природи.

5. Світський характер – означає побудову освітнього процесу на засадах наукових знань, розгляд будь-якого предмету вивчення у відповідності з даними про нього сучасної науки. Втручання в діяльність школи релігійних організацій, пропаганда релігійних віровчень, прилучення учнів до релігійної віри у школі не допускаються. Водночас у процесі вивчення гуманітарних предметів доцільне загальне ознайомлення школярів з релігіями як феноменом загальнолюдської культури.

Програма складається з 4 розділів, кожний з яких охоплює всі напрями роботи щодо виявлення, навчання, виховання і розвитку обдарованої учнівської молоді, допрофесійну підготовку особистості.

Організація навчально-виховного процесу в закладі спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємось створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати. Приклади формування різних видів обдарованості наведені в таблиці:
Види обдарованості

Приклади формування

Інтелектуальна

обдарованість* НОУ

* наукова шкільна конференція «Мій внесок в наукову скарбницю країни»

* інтелектуальні конкурси

* участь в наукових конференціях ВНЗ

* публікації наукових статей учнів


Академічна обдарованість

* олімпіади

* інноваційні технології навчання на уроках

* індивідуальні консультації

* самоосвітаХудожня обдарованість


* гурток малювання

* гурток художньої вишивки

* шкільний театр

* співробітництво із школою мистецтвЛідерство


організація «Ділова дитина»

*«Євроклуб»

* шкільна система самоврядування, участь в районній організації «ШУМ»

* щорічний парад «Переможців»

* загальношкільні щотижневі лінійки


Спортивна обдарованість


* гурток бальних танців

* гурток ЮКС (сучасні танці)

* художня гімнастика (співробітництво з ДЮСШ «Комунар»)

* рукопашний бій (співробітництво з федерацією бойових мистецтв)

* футбол

* баскетбол (співробітництво з ДЮСШ № 1)
Очікувані результати від реалізації Програми

 • розробка і впровадження механізму пошуку і відбору обдарованої молоді;

 • створення науково-педагогічної інформаційної системи;

 • впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

 • підвищення професійного рівня педагогів;

 • створення системи морального заохочення обдарованій молоді до науково-дослідницької діяльності;

 • виховання особистості, збереження традицій і досвіду педагогічного колективу школи.

Одним із найважливіших засобів для виконання Програми є моніторинг динаміки розвитку творчого потенціалу учнів, який здійснюється за напрямками:

- визначення рівня знань учнів з конкретних навчальних дисциплін за допомогою експертних контрольних робіт (за текстами адміністрацій); аналіз динаміки цього показника;

- аналіз динаміки ефективності навчання за шкільними статистичними матеріалами семестрової підсумкової успішності;

- вивчення та аналіз динаміки рівня особистісної зрілості та адаптованості учнів за допомогою експериментальної програми „Психолого-педагогічне супроводження розвитку соціальної особистості учня";

- оцінка професійного потенціалу педагогічного колективу школи за статистичними матеріалами і аналіз його динаміки;

- виявлення рівня розвитку творчих здібностей учнів старших класів за допомогою оригінальних психологічних експрес-методик і аналіз динаміки цього показника, зв'язок його з навченістю та рівнем соціального та особистісного розвитку;

- дослідження психологічних установок, мотивації, ціннісних орієнтацій педагогів школи за допомогою спеціально розроблених анкет, аналіз динаміки цих показників;

- проведення експрес-дослідження соціально-психологічних особливостей розвитку навчального закладу і подальше відстеження динаміки цього розвитку;

- застосування інноваційної моніторингової методики контролю залишкових знань учнів.

Алгоритм моніторингу динаміки розвитку творчого потенціалу учня складається з етапів:

1. Збір інформації про рівень розвитку творчих здібностей учнів.

2. Систематизація зібраної інформації.

3. Планування.

4. Мотивація.

5. Координація.

6. Системний контроль і облік.

Моніторинг динаміки розвитку творчого потенціалу учня забезпечує продуктивну організацію роботи з академічно здібними учнями.

Позитивна мотивація, системна робота щодо реалізації програми дали свої результати. Від п’яти призових місць старшої школи в районних олімпіадах в 2003-2004 навчальному році і відсутності перемог в початковій школі (до речі протягом 33 років існування школи) до 19 призових місць в 2007-2008 навчальному році і 22 в 2008-2009 навчальному році, до першого командного місця початкової школи в районі в 2008 році, до призових місць в міській міжпредметній олімпіаді випускників школи І ступня.

З’явились у школи перемоги в міських конкурсах і турнірах, призові місця в обласних олімпіадах, а також вперше в 2008 році – переможці МАН не лише обласного рівня (що спостерігається протягом останніх 4-х років), а і Всеукраїнського. В 2008 році школа ввійшла в число кращих шкіл року за підсумками перемог в олімпіадах і МАН, що в свою чергу багато в чому досягнуто завдяки проведенню щорічної шкільної конференції «Мій внесок в наукову скарбницю країни», де членами журі є викладачі вищих навчальних закладів міста, з якими школа протягом останніх років встановила дієве співробітництво.

Позитивними є результати закладу і у зовнішньому незалежному оцінюванні 2007-2008 навчального року – один з кращих результатів в районі з математики і один з кращих 15 результатів в місті та області. У школи з’явився свій переможець в міському конкурсі «Учень року» в 2006 році в номінації «Лідер року» (Велікнова К.), кращий учень міста Харкова - 2007 в номінації «Спортивна обдарованість» (Казьмирчук Н.), нагороджений на святі, присвяченому закінченню навчального року. Одним із результатів спільної роботи школи і батьків стало нагородження Кручки М.В. міським головою як одного з кращих батьків міста 2008 року.

Реалізація спеціальних задач, що визначені в програмі, привела до перемоги учениці школи Левіної Ганни в міжнародній програмі USA - USU в 2006 році і запрошення на безкоштовне навчання в США, виходу Малько Ганни в 2008 році в третій етап програми «FLEKS» .

Значними є і спортивні досягнення учнів школи завдяки створеній розгалуженій мережі шкільних гуртків: Савченко Сергій посів І місце в Чемпіонаті Європи з військово-спортивних багатоборств у розділі „Бойове багатоборство” за версією Б-1. Гуменюк Владислав, Панова Вікторія, Люшукова Олександра, Тимошенко Антон є призерами Світового та Європейського чемпіонату сучасного естрадного танцю, Відкритого Чемпіонату України з сучасного танцювального спорту, Чемпіонату України з сучасних танців, Відкритого Кубку Росії, Всеукраїнського відкритого турніру „Кубок Присамар`я-2007”, Відкритої Першості Полтавської області з акробатичного рок-н-ролу, „Весняний вітер”, „Кубка Восточного региона по современным танцам”, Обласного конкурсу сучасного та естрадного танцю „Різдвяний бал”, чемпіонату Харківської області з сучасного естрадного танцю.

За результатами 2007-2008 навчального року 76 учнів школи були нагороджені на щорічному шкільному «Параді переможців», який проходить при підтримці депутатів.

Педагогічний колектив усвідомлено працює над створенням освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості. Враховуючі сучасні тенденції, поступово здійснюється перехід до нової педагогічної установки - від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку, самоактуалізації всіх учасників освітнього процесу в школі

Проект щодо організації роботи з обдарованою молоддю

Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області

«ЗІР»

Медведєва В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи ХГ № 43

Руднєва І.Д., практичний психолог ХГ № 43
Педагогічний колектив Харківської гімназії № 43 розуміє, що необхідно створити модель такої навчально-виховної системи, яка б відповідала сучасним вимогам і мала за мету виховання творчої, високоінтелектуальної, духовно багатої особистості з почуттям свободи і гідності, здатної протистояти нівелюючій тенденції. Саме навчально-виховна система «ЗІР» може реалізувати концепцію національного виховання через створення умов для гармонійного розвитку дитини у декількох сферах діяльності.

Суть навчально-виховної системи полягає у переконанні, що кожна дитина в чомусь обдарована, треба їй тільки дати шанс проявити себе, зробити правильний вибір, допомогти не розгубити природні здібності. Кожен гімназист має можливість піднятися на ту висоту, на якій бачить себе. А допомогти йому повинні вчителі. Проте наші вихованці мають бути не тільки ерудованими, але й вихованими, інтелігентними, шляхетними молодими людьми. І патріотами України! Тому наголос у своїй діяльності робимо на досягненні гармонії між інтелектуальною, емоційною та духовною сферами життя.Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> Розвиток творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках географії Актуальність теми дослідження
metod -> Гендер як соціокультурний феномен
metod -> Методичні матеріали щодо особливостей корекційної роботи соціального педагога і шкільного психолога з важковиховуваними підлітками Довідка
metod -> Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в україні
metod -> Шкільне наукове товариство як форма розвитку обдарованих учнів
metod -> До програми курсу за вибором
metod -> Психологічні причини та шляхи подолання агресії в освітньому середовищі
metod -> Особливості навчання дорослих
metod -> Відділ освіти Христинівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Верхняцький навчально-виховний комплекс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка