Управління формуванням ресурсів банку із депозитних джерелСторінка1/12
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка

до випускної роботи


освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РЕСУРСІВ БАНКУ ІЗ ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ

Виконав: студент 4 курсу, групи БС-03

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Шелюк О. П.

Керівник: Башлай С.В.

Рецензент: Бірюк П.П.

Суми – 2014 рокуРЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 112 сторінок, 19 таблиць, 14 рисунків, список використаних джерел з 60 найменувань.


Актуальність теми пов’язана з необхідністю більш детального вивчення процесу забезпечення банків необхідними обсягами депозитних коштів. Це є ніщо іншим, як одним з пріоритетних завдань, що визначають стратегічні напрями розвитку як їхньої діяльності, так і економіки України загалом. У банківській сфері актуальною є проблема формування оптимальних за структурою, строками і вартістю депозитних ресурсів, що дає можливість стверджувати про необхідність та важливість формування та залучення ресурсів банку з депозитних джерел.

Об’єктом дослідження є система управління формуванням ресурсів банку з депозитних джерел в сучасних умовах розвитку банківської системи та процес охорони праці увідділенні № 1 АТ «Банк».

Предметом виступає механізм формування ресурсів банку з депозитних джерел; нормативно-правові, санітарно-гігієнічні заходи з охорони праці та профілактики травматизму й професійних захворювань у банку.

Метою випускної роботи є розробка та обґрунтування організаційно - теоретичних засад розвитку депозитних джерел формування ресурсів банку з урахуванням конкурентної позиції на ринку, а також дослідження стану організації охорони праці в банківській установі.

У процесі написання випускної роботи застосовувалися наступні методи дослідження: аналіз та синтез; індукція, дедукція; групування; економічний аналіз; графічний аналіз; табличний метод; конкретизація, порівняння тощо.

За результатами дослідження можна зробити висновки про те, для формування ресурсів банку із депозитних джерел, перш за все, необхідна ефективна депозитна політика. Якісно розроблена депозитна політика повинна задовольняти потреби клієнтів шляхом індивідуального підходу до кожного клієнта або розробки нових депозитних послуг.

Для забезпечення залучення достатнього обсягу коштів на поточні та строкові рахунки банку для здійснення активних операцій на вигідних для банку умовах необхідна якісна система управління формуванням депозитних ресурсів, яка повинна являти собою взаємодоповнюючи та взаємопов’язані підсистеми, які забезпечують залучення достатнього обсягу коштів на поточні та строкові рахунки банку для здійснення активних операцій на вигідних для банку умовах.

Аналіз депозитних ресурсів банку визначає АТ «Банк» як активного учасника на ринку депозитних послуг. Структура щодо залучення депозитних ресурсів є досить оптимальною, що підтверджується більшою часткою строкових коштів вкладників.Окрім аналізу стану ринку банківських депозитів та депозитного портфелю банку була проведене оцінка конкурентної позиції АТ «Дельта Банк» на ринку депозитних послуг . Формування стійкої конкурентної позиції досягається внаслідок реалізації можливостей банку підтримувати намічену конкурентну позицію на ринку протягом тривалого часу, забезпечувати стабільно високий рівень конкурентоспроможності та конкурентних переваг, а також оперативно адаптуватися до негативного впливу факторів зовнішнього середовища.

Аналіз депозитних вкладів у банківських металах показав, що даний продукт орієнтований на довгострокове залучення коштів. Відсотки за розміщення банківських металів більше ніж на рік можуть вдвічі перевищувати відсотки, що пропонуються за розміщення банківських металів на півроку чи три місяці.

Ключові слова: банк, депозит, залучені ресурси, конкурентна позиція, депозитні джерела ресурсів, банківський метал

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи
Випускна робота

на тему: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РЕСУРСІВ БАНКУ ІЗ ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Виконав: студент 4 курсу, групи БС-03

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Шелюк О.П.


Керівник: к.е.н., доцент Башлай С.В.

Консультант: к.т.н., доцент Бондаренко А.Ф.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка