Упорядник ССторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України


БІБЛІОГРАФІЯ
досліджень історії української філософії,

опублікованих в Україні

в 19391959 роках


Упорядник

СКудра
Київ – 2011

ISBN 978-966-02-6217-1
Переднє слово
У цій «Бібліографії» подано перелік досліджень української історії філософії, а саме журнальних статей, монографій, збірників текстів опублікованих в Україні періоду 1939–1959 років.

Прізвища авторів і назв монографій подано в абетковій послідовності, назви праць розміщено у хронологічному порядку. По можливості вказано також обсяг текстів і конкретні сторінки, де розміщені доробки кожного з авторів.

Звичайно, цей бібліографічний покажчик не може претендувати на бездоганність і вичерпність, і тому перепрошуємо за можливі похибки, а також за можливе неврахування творів деяких авторів.

Будемо вдячні за будь-які зауваження і маємо надію, що при перевиданні «Бібліографії» вони будуть взяті до уваги.Висловлюємо вдячність за змістовну й технічну співпрацю у підготовці цього видання і ретельну роботу над текстом Вікторії Вікторівні Момот і Наталії Борисівни Пчельник.

Упорядник. 1. Аврахов Г.Г. Леся Українка про освіту: виховання // Радянська школа. – 1956. – № 2. – С. 11–16.

 2. Альтман П. Т.Г. Шевченко. – К.: Держполітвидав, 1939. – 64 с.

 3. Альтман П. Великий поет – революціонер – демократ (До 125-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка) // Більшовик України. – 1939. – № 2. – С. 59–69.

 4. Андрієвський В. Атеїзм в творах Т.Г.Шевченка // Атеїст Тернопільщини. – 1959. – № 2. – С. 15–18.

 5. Анісов В.І., Середа Є. (Про книгу Я.Д. Дмитерка “Общественно-политические и философские взгляды Т.Г. Шевченка) // Література в школі. – 1952. – №1. – С. 80 – 83.

 6. Антоненко В.Г. Боротьба за торжество марксистсько-ленінської ідеології на Україні в перші роки радянської влади // З історії вітчизняної філософської та суспільно-політичної думки. Наукові записки Інституту філософії АН УРСР. – 1959. – Т. 6. – С. 3–21.

 7. Бабушкін О.К. Леся Українка в боротьбі проти українського буржуазного націоналізму. – К., 1954. – 36 с.

 8. Балака І. Боротьба Івана Франка за дружбу і єдність народів // Прапор. – 1956. – № 5. – С. 113–119.

 9. Балака І.Т. Велич Франка // Прапор. – 1956. – № 8. – С. 6–12.

 1. Балакирева Р.С. Некоторые вопросы эстетики Л. Украинки // Харковские записки ХТУ, труды каф.диал. и ист.мат., 1957. – Т.1. – С. 221–241.

 2. Балковий П.М. Великий російський народ на чолі братерської співдружності народів СРСР. – К., 1954. – 32 с.

 3. Барская Б.Я. Т.Г. Шевченко и В.С. Курочкін // Наукові записки Одеського педагогічного інституту. – Одеса. – 1957. – Т. 18. – С. 3–22.

 4. Басс І.І. До питання про суспільно-політичні погляди Івана Франка // Радянське літературознавство. – 1955. – № 18. – С. 145–165.

 5. Басс И. В огне борьбы. О революционной деятельности Ивана Франко // Советская Украина. – 1956. – № 8. – С. 158–169.

 6. Безпальчий В.Г. Суспільно-політичні погляди П. Грабовського // Більшовик України. – 1952. – № 7. – С. 51–62.

 7. Безпальчий В. Общественно-политические взгляды П.А. Грабовского // Большевик Украины. – 1952. – № 7. – С. 51–62.

 8. Безпальчий В. Полум’яний борець проти українського буржуазного націо­налізму (До 50-річчя з дня смерті П. Грабовського) // Вітчизна. – 1952. – № 12. – С. 160–167.

 9. Безпальчий В. П.Я. Грабовский – выдающийся украинский поэт-революционер // Украинские революционные демократы. – М.: Госполитиздат, 1954. – С. 187–215.

 10. Бендриков. Г.С. Сковорода – выдающийся украинский философ и педагог (1722–1794) // Советская педагогика. – 1951. – № 8. – С. 43–58.

 11. Беляєв В. Ватікан без маски. Публіцистика Я. Галана – гостра зброя в боротьбі проти католицької реакції // Сучасне і майбутнє. – 1950. –№7 – С. 39–43.

 12. Бердник П. Великі однодумці (Про М.Г. Чернишевського і Т.Г. Шевченка) // Мистецтво. – 1957. – № 2. – С. 12–14.

 13. Бернштейн М.Д. Літературно-естетичні погляди Панаса Мирного // Радянська література. – 1950. – № 14. – С. 31–39.

 14. Бернштейн М.З. З ранньої діяльності Франка. Критика // Жовтень, Львів. – 1956. – № 3. – С. 78–89.

 15. Білан Ю. Російський народ – провідна нація серед рівноправних соціалістичних націй СРСР. – К.: Держполітвидав, 1954. – 84 с.

 16. Білецький О.І. Г.С. Сковорода (1722–1794) // Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури. – К., 1949. – С. 424–425.

 17. Білецький О.І. Г.С. Сковорода (1722–1794) // Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури. – 2-ге вид. – К., 1952. – С. 457–458.

 18. Білецький О.І. Г.С. Сковорода // Історія української літератури : У 2 т. – К., 1954. – Т. 1. С. 113–121.

 19. Білецький О.І. Іван Франко. Життя і творчість. – К.: АН УРСР, 1956. – 360 с.

 20. Білецький О.І. Велич Івана Франка // Вісник АН УРСР, 1956. – С. 3–18.

 21. Билыч Т.А. Некоторые вопросы Г.С. Сковороды // IX научная сессия. Тезисы докладов. Секция философии. – К.: Изд-во КГУ, 1952. – С. 22–26.

 22. Билыч Т.А. Г.С. Сковорода выдающийся украинский философ XVIII века. – К.: Изд-во КГУ, 1953. – 39 с.

 23. Білич Т.А. Світогляд Г.С. Сковороди. – К.: Вид-во КДУ, 1957. – 112 с.

 24. Билыч Т.А. Г.С. Сковорода – критик религии // Наука и релігія. – 1959. – № 4. – С. 86–87.

 25. Білич Т.А. Г.С. Сковорода // Календар атеїста. К., 1959. – С. 304–306.

 26. Білоус О. Філософські погляди І.Я. Франка // Більшовик України. – 1948. – № 12. – С. 45–49.

 27. Білоус О. Філософські і суспільні погляди І.Я. Франка. – К., 1949. – 30 с.

 28. Білоус О. І.Я. Франко в боротьбі проти попівщини та фідеїзму // Вісник АН УРСР. – 1949. – № 4. – С. 39–49.

 29. Білоус О. Іван Франко – поборник дружби українського і російського народів. – К.: Держполітвидав, 1950. – 48 с.

 30. Білоус О. Світогляд Івана Франка. – К., 1956. – 52 с.

 31. Білоус О.Г. Вчений і громадський діяч (До 100-річчя з дня народження І. Франка.) // Наука і життя. – 1956. – № 8. – С. 8–10.

 32. Білоусов С.М. Розвиток української соціалістичної нації. – К., 1953. – 39 с.

 33. Бистренко П.П. З історії поширення марксизму і створення перших соціал-демократичних організацій на Україні (кінець XIX ст.). – К., 1958. – 156 с.

 34. Блохин Ю. Естетичні погляди і творчий метод Івана Франка // Літературний журнал. – 1940. – № 3. – С. 108–123.

 35. Богаченко А.Е. Прогрессивная общественно-экономическая мысль на Украине накануне крестьянской реформы // Одесский гос.университет // Научные записки. – 1975. – Т.8. – С.120-136.

 36. Брагінець А.С. Іван Франко видатний атеїст-просвітитель. – Львів, 1956. – 67 с.

 37. Брагінець А.С. Філософські і суспільно-політичні погляди Івана Франка. – Львів: Книжно-журнальне видавництво, 1956. – 410 с.

 38. Богомолець О. Радянська Україна і українські націо­налісти в Канаді. – М.: Укрдержвидав, 1943. – 16 с.

 39. Бойко І.З. Іван Франко 1856–1916. Бібліографічний покажчик. – К.: АН УРСР, 1954. – 203 с.

 40. Бондаренко В.П. Я. Галан пристрасний борець проти католицько-уніатської реакції. – К., 1957. – 24 с.

 41. Бородін В.С. Соціально-побутові поеми Т.Г. Шевченка періоду «трьох літ» (1843–1845). – К.: Вид-во АН УРСР. – 1958. – 46 с.

 42. Бортніков А. Шевченко і організація Кирило-Мефодієвського товариства // Наукові записки Київського державного університету : Зб. філосфського факультету. – 1939. – № 1. – С. 275–298.

 43. Булаховский А.А. Александр Афанасьевич Потебня. – К.: Изд-во Киевского государственного университета, 1952. – 46 с.

 44. Бухалов Ю. П.А. Грабовський // Харків. – 1953. – № 2. – С. 161–173.

 45. Бухалов Ю. Боротьба П.А. Грабовського проти українського буржуазного націоналізму // Зб. наукових праць Харківського державного університету, присвячених 300-літтю возз’єднання України з Росією, 1954. – С. 183–196.

 46. Бухалов Ю.Ф. Суспільно-політичні погляди П.А. Грабовського. – К.: Держполітвидав, 1957. – 152 с.

 47. Возіанов В.Ф. І.Я. Франко про специфіку художньої творчості // Студентські наукові праці Київського державного університету. – 1958. – Зб. 23. – С. 139–154.

 48. Великий поет-революціонер (До 125-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка). – Одеса, 1939. – 300 с.

 49. Венгеров Я. Т.Г. Шевченко великий патріот українського народу // Соціалістична культура. – 1939. – № 2. – С. 38–41.

 50. Вервес Г.Д. Виступи Івана Франка в 1897 р. проти буржуазно-націо­налістичної реакції в Галичині // Радянська література. – 1955. – № 18. – С. 161–189.

 51. Вервес Г.Д. Іван Франко і питання українсько-польських літературно-громадських взаємин 70–90-х років XIX с. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 364 с.

 52. Веремієва О.П. Т.Г. Шевченко – борець проти церкви і релігії // Праці кафедр суспільних наук Львівського університету. – 1959. – Вип. 5. – С. 71–83.

 53. Вірник Д.Ф. Суспільно-економічні погляди І.Я. Франка // Наукові записки Інституту економіки АН УРСР. – № 5. – С. 56–86.

 54. Возняк М. Викриття реакційної суті християнської моралі в «Легенді про світового Маріна» Ів. Франка // Іван Франко. Збірник. – Х., 1952. – № 3. – С. 25–30.

 55. Возняк М. Іван Франко в боротьбі з Ватіканом, як лютим ворогом слов’янських народів // Наукові доповіді ін-ту суспільних наук (Львів). – 1953. – №. 1. – С. 37–46.

 56. Возняк М.С. Іван Франко популяризатор передової російської літератури. – К., АН УРСР, 1953. – 58 с.

 57. Возняк М.С. Іван Франко в боротьбі з Ватіканом, лютим ворогом слов’янських народів. – Львів, 1954. – 16 с.

 58. Возняк М.С. З життя і творчості Івана Франка. – К.: АН УРСР, 1955. – 340 с.

 59. Возняк М.С. Нариси про світогляд Івана Франка. – Львів, 1955. – 196 с.

 60. Возняк М. Михайло Павлик (український громадський діяч і письменник. 1853–1915) // Вітчизна. – 1956. – № 7. – С. 170–180.

 61. Войтуненко В.Д. І. Франко і Л. Толстой // Наукові записки Київського педагогічного інституту. – 1956. – Т. 22. – С. 91–106.

 62. Волощенко П. Суспільно-політичні і філософські погляди декабристів Південного товариства // Вісник АН УРСР. – 1953. – № 12. – С. 20–29.

 63. Волянюк М.М. Марксистська література в Галичині в другій половині XIX – на початку XX ст. // Питання філософії. Праці кафедри суспільних наук Львівського державного університету. – 1959. – вип. 5. – С. 35–55.

 64. Волянюк М., Яцкевич Е. Неопублікована стаття Івана Франка // Жовтень. – 1955. – № 12. – С. 69–73.

 65. Воробйов І. Про виникнення і розвиток української соціалістичної нації. – К.: Держполітвидав, 1955. – 184 с.

 66. Ворона Г.Н. До питання про світогляд Лесі Українки // Наукові записки Сумського інституту. – 1951. – Т. 2. – С. 3–28.

 67. Гай Ю. Шевченко і Герцен // Літературний журнал – 1939. – № 3. – С. 122–145.

 68. Галан Я., Кондра Я. Іван Франко // Жовтень. – 1956. – № 9. – С. 41–49.

 69. Галан Я. Що таке унія. – Львів: Книжково-журнальне вид-во, 1957. – 36 с.

 70. Гербільський Г.Ю. Передова суспільна думка в Галичині (30-ті – середина 40-х рр. XIX ст.). Львів: Вид-во ЛДУ, 1959. – 160 с.

 71. Головаха І. Суспільно-політичні і філософські погляди Лесі Українки. – К.: Держполітвидав, 1953. – 212 с.

 72. Головаха І. Т.Г. Шевченко і російські революційні демократи 50–60-х років XIX ст. – К., 1953. – 152 с.

 73. Головаха І.П. Атеїзм українських революційних демократів. – К., 1956. – 40 с.

 74. Головаха І. Атеїзм Т.Г. Шевченка // Наука і життя. – 1956. – № 3. – С. 32–34.

 75. Гончаренко М.В. Естетичні погляди І.Я. Франка // Вісник АН УРСР. – 1950. – № 10. – С. 37–47.

 76. Горбатюк В.М. Т.Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство // Праці літературного факультету Одеського державного університету. – 1939. – Т. 1. – С. 45–58.

 77. Горбатюк В.Т. М. Грушевський та його так звана школа // Наукові записки Львівського університету, серія історія. – 1946. – Т. 1, в. 1. – С. 3 –39.

 78. Горбач Н.І. Іван Франко – поборник дружби українського і російського народів / КДУ// Студентські наукові праці. – 1956. – Зб.22. – С. 13 – 25.

 79. Горбач Н.І. і Малишева Л.П. І. Франко – поборник дружби українського і російського народів. – К.: Вид-во Київського державного університету, 1956. – 19 с.

 80. Грабовський П. Вибрані твори. – К.: Держполітвидав, 1949. – 368 с.

 81. Губар О. До питання про погляди Івана Франка на мистецтво та літературу // Наукові записки Чернівецького державного університету. – 1956. – Т. 20. – Серія філологічних наук. – Вип. 3. – С. 71–89.

 82. Гудзій М. Шевченко і російська революційно-демократична думка // Жовтень. – 1951. – № 3. – С. 81–91.

 83. Гузій М.К. Іван Франко і російська культура // Радянська література. – 1957. – № 3. – С. 38–54.

 84. Гузій А.М. Філософські погляди петрашевців // Праці кафедри суспільних наук Львівського університету. – 1959. – Вип. 5. – С. 84–97.

 85. Гузь О. Т.Г. Шевченко – борець проти релігії // Атеїст Рівенщини. – 1959. – С. 42–47.

 86. Гуревич Л. Идеи просвещения народа в творчестве П.А. Грабовского // Ученые записки ХДУ. – 1952. – Т. 45. – Праці філософського факультету. – Т. 2. – С. 169–177.

 87. Гуревич Л.І. Думки Грабовського про народну освіту // Радянська школа. – 1952. – № 12. – С. 30–33.

 88. Гуржій І. Мужній борець проти релігії (До 100-річчя з дня народження І.Я. Франка) // Соціалістична культура. – 1956. – № 6. – С. 6–8.

 89. Гуржій І. Франко як історик трудящих мас // Вітчизна. – 1956. – № 8. – С. 147–159.

 1. Гуфельд В. Літературно-естетичні погляди Шевченка // Літературна критика. – 1939. – № 2–3. – С. 98–121.

 1. Даденков М.Ф. Школа на Україні в XVI–XVII ст. у боротьбі за зміцнення культурних зв’язків українського і російського народів. – К., 1954. – 20 с.

 2. Данилейко В.Ф. До питання про суспільно-політичні погляди І.П. Котляревського // Наукові записки Інституту філософії АН УРСР. – 1958. – Т. 4. – С. 115–135.

 3. Данилейко В.Ф. Суспільно-політичні погляди І.П. Котляревського // Наукові записки Полтавського музею І.П. Котляревського. – 1959. – Вип. 2. – С. 3–36.

 4. Дей О. і Щурат С. Боротьба Івана Франка проти ідеології буржуазного націо­налізму // Наукові записки Інституту суспільних наук Львівського філіалу АН УРСР. – 1953. – Т. 1. – С. 49–69.

 5. Дей О. Іван Франко і перша російська революція. – Львів, 1955. – 84 с.

 6. Дей О. Іван Франко і перша російська революція // Жовтень. – 1955. – № 5. – С. 75–84.

 7. Дей О. Іван Франко і народна творчість. – К.: Держполітвидав, 1955. – 300 с.

 8. Денисенко М. Атеїзм Марка Вовчка // Наука і життя. – 1957. – № 8. – С. 32–34.

 9. Денисенко М. Борець проти католицизму (До 125-річчя з дня народження Ю. Федьковича) // Наука і життя. – 1959. – № 7. – С. 55–56.

 10. Дігтяр С. Іван Франко про завдання і значення літературної критики // Наукові записки Чернігівського державного університету. – 1956. – Т. 20. Серія філол. наук. – Вип. 3. – С. 90–110.

 11. Дмитриченко В.С. До полеміки про двох Я.П. Козачинських // З історії суспільно-політичної та філософської думки на Україні. – К., 1956. – С. 65–77.

 12. Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П. Козельського. – К.: Вид-во Київського державного університету, 1957. – 68 с.

 13. Дмитриченко В.С. і Павлов В.Т. Питання теорії пізнання та логіки в творах Я.П. Козельського // Наукові записки Київського державного університету, т. 16, вип. 4. Збірник філософського факультету. – 1957. – № 3 – С. 131–145.

 14. Дмитриченко В.С. Г.С. Сковорода (1722–1794) // Дмитриченко В.С. Хрестоматия по истории общественно-политической и философской мысли народов СССР эпохи феодализма : (По XVIII в. Включительно). – К., 1959. – Ч. 1. – С. 250–251.

 15. Дорошенко К. Т.Г. Шевченко – великий патріот Батьківщини. – К., 1951. – 31 с.

 16. Дорошенко І.І. Естетика праці в поетичній творчості Івана Франка. – Львів: Вид-во ЛДУ. – 1956. – 67 с.

 17. Дослідження творчості Івана Франка. Збірник матеріалів. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – 304 с.

 18. Дослідження творчості Івана Франка. Зб. статей. Вип. 2. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 217 с.

 19. Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди Панаса Мирного // Комуніст України. – 1955. – № 6. – С. 60–72.

 20. Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди Панаса Мирного // К.: АН УРСР, 1955. – 192 с.

 21. Євдокименко В.Ю. Зброєю сміху. (До 125-річчя з дня народження С.В. Руданського) // Наука і життя. – 1959. – № 1. – С. 54–59.

 22. Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди і діяльність Лазаря Барановича // Наукові записки Інституту філософії АН УРСР. – 1959. – Т. 6. – С. 54–79.

 23. Ємельяненко Г. Ленін і боротьба проти махізму на Україні в роки реакції // Більшовик України. – 1949. – № 5. – С. 27–41.

 24. Ємельяненко Г. Поширення марксистсько-ленінських філософських ідей на Україні (Друга половина XIX і начало XX ст.) // З історії суспільно-політичної та філософської думки на Україні. – К., 1956. – С. 110–145.

 25. Ємельяненко Г. «Матеріалізм і емпіріокритицизм» і боротьба проти філософської реакції на Україні // Геніальний філософський твір В.І. Леніна. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – С. 52–87.

 26. Ємельяненко Г. Могутня ідейна зброя в боротьбі за марксистський світогляд на Україні. (До 50-річчя з дня виходу в світ книги В.І. Леніна «Матеріалізм і емпіріокритицизм».). – К., 1959. – 44 с.

 27. Єневич Ф. Суспільно-філософські погляди Г.С. Сковороди // Пропагандист і агітатор. – 1946. – № 4. – С. 30–37.

 28. Єневич Ф. Американський фальсифікатор ідейної спадщини Т.Г. Шевченка // Більшовик України. – 1949. – № 8. – С. 26–40.

 29. Єневич Ф. Великий син українського народу. (До 90-х роковин з дня смерті Т.Г. Шевченка) // Більшовик України. – 1951. – № 3. – С. 20–29.

 30. Єрофеїв І.Ф. Г.С. Сковорода. (1794–1944) // Україна. – 1944. – № 11–12. – С. 34–35.

 31. Єрьомін І.П. Іван Вишинський. – К., Х.: Укрдержвидав, 1944. – 16 с.

 32. Жабокрицький В.А. Деякі питання історії південних слов’ян в творчості Івана Франка // Наукові записки Київського державного університету. – Т. 15. – Вип. 8. Зб. історико-філософського факультету. – 1956. – № 8. – С. 115–125.

 33. Жовінеська М. Боротьба Лесі Українки проти «утішительства» // Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. 2. – К., 1956. – С. 353–369.

 34. Жук Н.И. Літературно-естетичні погляди М.М. Коцюбинського // Наукові записки Київського педагогічного інституту. – 1952. – Т. XIV, філософська серія. – № 4. – С. 99–122.

 35. Журавська І. Григорій Савич Сковорода (1722–1794) // Соціалістична культура. – 1939. – № 10. – С. 43–45.

 36. Журавська І. Г.С. Сковорода (1722–1794) // Літературна критика. – 1939. – Кн. 11. – С. 31–48.

 37. Загайко П.К. Українські письменники-полемісти кінця XVI – початку XVII ст. в боротьбі проти Ватікану і унії. – К.: Вид-во АН УРСР. – 1957. – 58 с.

 38. Засенко О. За глибоке марксистсько-ленінське висвітлення дожовтневої української літератури // Вітчизна. – 1952. – № 4. – С. 148–170.

 39. Збірник Філософського факультету Київського державного університету. – К., 1954. – № 1, Т. 13, вип. II. – 251 с.

 40. З історії суспільно-політичної та філософської думки на Україні (АН УРСР. Інститут філософії; Ред.кол.: Д.Х. Острянин (відп.ред.) та ін. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – 148 с.

 41. З історії вітчизняної філософської та суспільно-політичної думки / Ред.кол.: Д.Х. Острянин та ін. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 140 с.

 42. Іван Франко у спогадах сучасників. – Львів, 1956. – 496 с.

 43. Іванов Л. Літературно-естетичні погляди М. Коцюбинського 1890–1900 років Коцюбинського // Наукові записки Дніпропетровського університету. – 1950. – Т. XXXVI. Сб.работ филологического факультета. – Вип. 5. – С. 49–101.

 44. Іщук М. Борець проти українських буржуазних націо­налістів (М.Коцюбинський) // Жовтень. – 1953. – № 4. – С. 103–110.

 45. Калениченко Н. Іван Франко і Михайло Коцюбинський // Дніпро. – 1956. –№10. – С. 114—119

 46. Калініченко В.Я. Погляди І. Франка на роль народних мас і особи в історії // Наукові записки Дніпропетровського університету. – Т. 57. Збірник праць історико-філологічного факультету. – Дніпропетровськ, 1956. – Вип. 10. ч. 2. – С. 43–48.

 47. Калініченко В.Я. Погляди І.Франка на роль народних мас і особи в історії // Наукові записки Київського державного університету. – Т. 15. – Вип. 8. – Збірник історико-філософського факультету. – К., 1956. – № 8. – С. 61–82.

 48. Калинович М.Я. Суспільні науки на Україні за 25 років Жовтня // Вісті АН УРСР. – 1943. -- № 1-2. – С. 110 – 129

 49. Каспрук А. Іван Франко про літературну працю // Вітчизна. – 1956. – № 7. – С. 149–157.

 50. Каспрук А. Леся Українка. – К.: Держполітвидав УРСР, 1958. – 103 с.

 51. Кеніксберг М.І. Іван Франко – видатний український революційний письменник. – К., 1956. – 38 с.

 52. Киричек П.М. Иван Яковлевич Франко – выдающийся украинский писатель революционер-демократ. – Симферополь, 1956. – 20 с.

 53. Кирилюк Є. Іван Франко 1856–1916. – Саратов: Укрдержвидав, 1943. – 12 с.

 54. Кирилюк Є.П. Іван Франко – великий український письменник. – К., 1950. – 32 с.

 55. Кирилюк Є.П. Тарас Григорович Шевченко. Критико-біографічний нарис. – К.: Держполітвидав України, 1951. – 100 с.

 56. Кирилюк Є.П. Шевченко і передова російська культура. – К., 1954. – 43 с.

 57. Кирилюк Є. Шевченко і передова російська культура // Дніпро. – 1954. – № 3. – С. 95–102.

 58. Кирилюк Є.П. Шевченко і Чернишевський // Праці Київського державного університету. – 1954. – Т. 1. – С. 157–168.

 59. Кирилюк Є. Реалізм Іван Франка // Дніпро. – 1956. – № 8. – С. 105–111.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка