Український культурний менталітетСторінка1/22
Дата конвертації26.04.2016
Розмір2.67 Mb.
#19959
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1.

Український культурний менталітет:


A.

патріархальний;


B.

державницький;


C. *

персоналістський;


D.

колективістський;


E.

немає вірної відповіді.


2.

На скільки періодів традиційно поділяють українську культуру:


A.

три;


B.

шість;


C. *

сім;


D.

чотири;


E.

немає вірної відповіді.


3.

У системі цінностей української культурної традиції домінує:


A.

розум;


B. *

серце;


C.

воля;


D.

дія;


E.

немає вірної відповіді.


4.

“Літопис Биховця” доведений до:


A. *

1506 р.;


B.

1560 р.;


C.

1406 р.;


D.

1566 р.;


E.

немає вірної відповіді.


5.

Хто одним з перших зробив опис території України та народів, що її населяли:


A. *

Геродот;


B.

Боплан;


C.

Сократ;


D.

Нестор;


E.

немає вірної відповіді.


6.

Де і коли з’явилися перші колонії на території сучасної України:


A.

у Подніпров’ї в середині Х ст.;


B.

на Правобережжі у V ст.;


C.

на Лівобережжі у ХІ ст.;


D. *

на острові Березань проти Дніпровського лиману вкінці VII ст. д. н. е.;


E.

немає вірної відповіді.


7.

Антропогенез на території України бере початок з:


A.

білогрудівської культури;


B. *

найдавніших ашельських комплексів у с. Королеве на Закарпатті ;


C.

трипільської культури;


D.

комарівської культури;


E.

немає вірної відповіді.


8.

Кам’яна Могила – це культурна пам’ятка періоду:


A.

палеоліту;


B.

неоліту;


C. *

мезоліту;


D.

протоенеоліту;


E.

немає вірної відповіді.


9.

Керамічний посуд з’являється у добу:


A. *

неоліту;


B.

палеоліт;


C.

мезоліту;


D.

раннього заліза;


E.

немає вірної відповіді.


10.

Автором теорії “трьох світів” і “двох натур” був:


A.

П. Куліш;


B.

М. Драгоманов;


C. *

Г. Сковорода;


D.

І. Огієнко;


E.

немає вірної відповіді.


11.

У працях І. Огієнка висунуто концепцію історії культури українців від:


A. *

найдавніших часів;


B.

середньовіччя;


C.

античності;


D.

Відродження;


E.

немає вірної відповіді.


12.

“Українська культура” за редакцією Д. Антоновича видана:


A. *

у Подєбрадах в 1940 р.;


B.

у Києві у 1939 р.;


C.

у Варшаві в 1940 р.;


D.

у Львові в 1938 р.;


E.

немає вірної відповіді.


13.

Головний зміст культури за Д. Донцовим полягає:


A.

у об’єднанні народів в ім’я спільного майбутнього;


B.

у запозиченні українською культурою “чужих ідей”;


C. *

у її відповідності “духу нації”;


D.

у волюнтаристському трактуванні суті культури;


E.

немає вірної відповіді.


14.

Суть концепції культури М. Хвильового полягала у тому, що;


A. *

він висунув ідею “азіатського ренесансу”;


B.

він висунув ідею європейського Відродження;


C.

він висунув ідею прилучення до джерел минулого;


D.

він висунув ідею реалізації сподівань народу;


E.

немає вірної відповіді.


15.

Хронологічно культура кіммерійців охоплює період:


A.

з 2000 по 1800 рр. до н. е.;


B. *

з 1500 по 700 рр. до н. е.;


C.

з 800 по 500 рр. до н. е.;


D.

з 1000 по 500 рр. до н. е.;


E.

немає вірної відповіді.


16.

Мідний вік на Україні датується:


A.

2000 – 1500 рр. до н. е.;


B.

3000 – 2500 рр. до н. .е;


C.

3500 – 3000 рр. до н. е.;


D. *

3300 – 2800 рр. до н. е.;


E.

немає вірної відповіді.


17.

Бронзовий вік на Україні датується:


A.

2500 – 2100 рр. до н. е.;


B.

2200 – 1500 рр. до н. е.;


C. *

2800 – 1200 рр. до н. е.;


D.

2900 – 2600 рр. до н. е.;


E.

немає вірної відповіді.


18.

У V – VI ст. на території сучасної України сформувалися два великих слов’янських об’єднання:


A. *

склавини та анти;


B.

гуни і сармати;


C.

кіммерійці та скіфи;


D.

трипільці та анти;


E.

немає вірної відповіді.


19.

Оранта – це зображена:


A. *

Богоматір з піднятими до неба руками, на рівні її грудей розміщено круглий медальйон, у якому зображено Ісуса Христа, якого ще називають Спас Емануїл;


B.

Богоматір з маленьким Ісусом на руках, Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення;


C.

Богоматір, схилившись до Ісуса, обнімає й пестить Сина, Ісус ніжно обнімає Матір за шию, притулившись до її щоки;


D.

Богоматір з піднятими до неба руками, Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення;


E.

немає вірної відповіді.


20.

Про географію розселення слов’ян-венедів і поширення їхньої культури свідчить:


A.

Прокопій Кесарійський;


B. *

Певтінгерова карта;


C.

Маврикій Стратег;


D.

Менандр Протиктор;


E.

немає вірної відповіді.


21.

Основу празької культури складають:


A.

білогрудівська і комарівська культура;


B.

мізинська і черняхівська культцура;


C.

культура Ноа і київська;


D. *

черняхівська і київська культура;


E.

немає вірної відповіді.


22.

Індоєвропейці, на думку О. Пріцака, принесли на територію України важливий культурний елемент в суспільній сфері:


A.

культ роду;


B.

матріархат;


C. *

патріархат;


D.

культ общини;


E.

немає вірної відповіді.


23.

Геокультура України включила її у сферу впливу культури:


A. *

давньогрецької;


B.

давньоримської;


C.

давньосхідної;


D.

передньоазійської;


E.

немає вірної відповіді.


24.

Модель часу, втілена у структурі слов’янського святилища:


A.

позачасова;


B. *

циклічна;


C.

спіральна;


D.

лінійна;


E.

немає вірної відповіді.


25.

В яку епоху людина винайшла першу механічну зброю дистанційної дії – лук і стріли:


A.

енеоліту;


B.

неоліту;


C.

палеоліту;


D. *

мезоліту;


E.

немає вірної відповіді.


26.

Перший метал яким оволоділа людина:


A.

залізо;


B.

бронза;


C. *

мідь;


D.

олово;


E.

немає вірної відповіді.


27.

Назвіть дві галузі господарства, що складали основу життя первісних людей:


A.

мисливство і рибальство;


B. *

полювання і збиральництво;


C.

збиральництво і бортництво;


D.

полювання і землеробство;


E.

немає вірної відповіді.


28.

Назва основного матеріалу, який використовували для виготовлення більшості знарядь праці та зброї на початку І тис. до н. е.:


A. *

залізо;


B.

мідь;


C.

бронза;


D.

олово;


E.

немає вірної відповіді.


29.

Чи мала трипільська культура пряме генетичне продовження:


A.

трипільці – безпосередні родоначальники українців;


B.

так;


C.

трипільці – прямі нащадки українців;


D. *

ні;


E.

немає вірної відповіді.


30.

Які джерела української культури можна вважати автохтонними:


A.

комарівську культуру;


B.

білогрудівську культуру;


C. *

трипільську культуру, кіммерійсько-скіфсько-сарматський культурний симбіоз;


D.

культура східних слов’ян;


E.

немає вірної відповіді.


31.

Для культури кіммерійців була характерна:


A.

висока культура обробки заліза;


B.

невисока культура обробки бронзи та кераміки з кольоровими інкрустаціями;


C. *

висока культура бронзи та кераміки з кольоровими інкрустаціями;


D.

низька культура обробки заліза;


E.

немає вірної відповіді.


32.

З якого часу бере початок писемний період української історії та культури:


A.

мізинської культури;


B. *

грецької колонізації;


C.

празької культури;


D.

палеоліту;


E.

немає вірної відповіді.


33.

Як називалася культура, що функціонувала на території сучасної України у ІІІ – ІІ ст. до н. е.:


A. *

зарубинецька культура;


B.

комарівська культура;


C.

празька культура;


D.

мізинська культура;


E.

немає вірної відповіді.


34.

Як ще називають трипільську культуру:


A.

мізинська культура;


B.

антична культура;


C. *

культура мальованої кераміки;


D.

первісна культура;


E.

немає вірної відповіді.


35.

Коли вперше були відкриті і досліджені пам’ятки трипільської культури:


A.

у 1900 р.;


B. *

у 1896 р.;


C.

у 1950 р.;


D.

у 1850 р.;


E.

немає вірної відповіді.


36.

Яку територію займали кіммерійці:


A. *

між річками Дністром і Доном, Кримський і Таманський півострови;


B.

межиріччя Тигрі і Євфрату;


C.

Кримський півострів, Іран, Ірак;


D.

Таманський і Кримський півостріви, річку Ельбу і Сян;


E.

немає вірної відповіді.


37.

Що лежало в основі світогляду стародавніх слов’ян:


A.

вчення про Всесвіт;


B.

вчення про Космос;


C.

вчення про людину;


D. *

вчення про єдність людського, божественного і природного розуміння світу;


E.

немає вірної відповіді.


38.

Як трипільські гончарі виготовляли посуд:


A.

вони не виготовляли посуд;


B.

завозили з інших країн;


C. *

ліпили вручну;


D.

на гончарному крузі;


E.

немає вірної відповіді.


39.

Зображення оленя, барана, коня, фантастичного грифона, гірського козла є характерним для культури:


A. *

скіфської;


B.

кіммерійської;


C.

трипільської;


D.

мізинської;


E.

немає вірної відповіді.


40.

Основним стилем скіфської кераміки був:


A.

тотемістичний;


B. *

анімалістичний;


C.

класичний;


D.

готичний;


E.

немає вірної відповіді.


41.

Зображення бога Папая – оригінальна пам’ятка:


A.

пізньопалеолітичного мистецтва;


B.

мізинської культури;


C.

трипільської культури;


D. *

скіфської скульптури;


E.

немає вірної відповіді.


42.

Шедевром скіфського мистецтва є:


A.

малюнки людської руки у Піренеях;


B.

зображення на скелях;


C. *

золота пектораль з Товстої Могили;


D.

золотий меч;


E.

немає вірної відповіді.


43.

Скільки синів за легендою мав перший скіф Таргітай (Таргітаон):


A. *

трьох;


B.

двох;


C.

чотирьох;


D.

п’ять;


E.

немає вірної відповіді.


44.

З якою культурою пов’язана культура антів найбільше:


A.

комарівською;


B.

зарубинецькою;


C. *

черняхівською;


D.

мізинською;


E.

немає вірної відповіді.


45.

Як вироблялася кераміка зарубинецької культури і який колір був домінуючим:


A.

на гончарному крузі, зелений колір;


B. *

вручну, чорний колір;


C.

вручну, жовтий колір;


D.

на гончарному крузі, білий колір;


E.

немає вірної відповіді.


46.

Як вироблялася кераміка черняхівської культури і який колір був домінуючим:


A.

на гончарному крузі, білий колір;


B.

вручну, жовтий колір;


C.

вручну, чорний колір;


D. *

на гончарному крузі, сірий колір;


E.

немає вірної відповіді.


47.

Одним із релігійних культів у сарматів був:


A. *

культ коня;


B.

культ вівці;


C.

культ тигра;


D.

культ орла;


E.

немає вірної відповіді.


48.

Одним із найбільших скіфських курганів вважається:


A.

Ольвія;


B.

Солоха;


C. *

Чортомлицький;


D.

Товста Могила;


E.

немає вірної відповіді.


49.

На чолі скіфського пантеону богів була богиня;


A.

Астарта;


B. *

Табіті;


C.

Афіна;


D.

Велика матір;


E.

немає вірної відповіді.


50.

Основними у сарматів були культи:


A.

землі, води, Табіті, бога врожаю;


B.

неба, гір, Афіни, бога добра;


C.

води, лісу, Гери, бога спокою;


D. *

сонця і вогню, Астарти, бога війни;


E.

немає вірної відповіді.


51.

У Херсонесі найпопулярнішим був культ:


A. *

Діви;


B.

Табіті;


C.

Астарти;


D.

Афіни;


E.

немає вірної відповіді.


52.

У VI – V ст. до н. е. найголовнішим божеством у Північному Причорномор’ї вважався:


A.

Зевс;


B.

Гермес;


C. *

Аполлон;


D.

Посейдон;


E.

немає вірної відповіді.


53.

До якого періоду європейської культури належить культура Київської Русі:


A.

до античного;


B.

до готичного;


C. *

до середньовічного;


D.

до первісного;


E.

немає вірної відповіді.


54.

Одигітрія – це зображена:


A.

Богоматір, схилившись до Ісуса, обнімає й пестить Сина, Ісус ніжно обнімає Матір за шию, притулившись до її щоки;


B.

Богоматір з піднятими до неба руками, на рівні її грудей розміщено круглий медальйон, у якому зображено Ісуса Христа, якого ще називають Спас Емануїл;


C. *

Богоматір з маленьким Ісусом на руках, Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення;


D.

Богоматір, схилившись до Ісуса, Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення;


E.

немає вірної відповіді.


55.

Елеус – це зображена:


A.

Богоматір з маленьким Ісусом на руках, Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення;


B. *

Богоматір, схилившись до Ісуса, обнімає й пестить Сина, Ісус ніжно обнімає Матір за шию, притулившись до її щоки;


C.

Богоматір з піднятими до неба руками, на рівні її грудей розміщено круглий медальйон, у якому зображено Ісуса Христа, якого ще називають Спас Емануїл;


D.

Богоматір з піднятими до неба руками, , Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення;


E.

немає вірної відповіді.


56.

Акафістні ікони – це:


A.

ікони, що мають чітку іконографічну традицію;


B. *

Неопалима Купина, Руно Орошене, Гора Нерукотворна;


C.

ікони, що не були поширені у православній іконописній традиції;


D.

ікони, що не були поширені;


E.

немає вірної відповіді.


57.

Гривня Володимира Мономаха (“чернігівська гривня”) – це:


A.

чеканний золотий медальйон ХІІ ст.;


B.

змійовик на одному боці якого зображено чоловічу голову в клубку восьми змій;


C. *

змійовик на іншому боці якого зображено архангела Михаїла, що має захищати власника гривні;


D.

чеканний золотий медальйон ХІІІ ст.;


E.

немає вірної відповіді.


58.

На златниках Володимира Великого зображували:


A.

з одного боку князя, його родовий знак з написом “Ярославъ на столе”;


B. *

з іншого – Христа з Євангелієм з написом “Владимир, а сє є злато;


C.

у центрі монети;


D.

з лівого боку монети;


E.

немає вірної відповіді.


59.

“Повчання Володимира Мономаха” складається з:


A.

однієї частини;


B.

двох частин;


C. *

трьох частин;


D.

п’яти частин;


E.

немає вірної відповіді.


60.

Крім Нестора-літописця над “Повістю минулих літ” працював і остаточно її відредагував монах:


A.

Никон;


B.

Алімпій;


C. *

Сильвестр;


D.

Ярослав;


E.

немає вірної відповіді.


61.

Тематично апокрифи поділяються на:


A. *

старозавітні, новозавітні, есхатологічні;


B.

біблійні, апокрифічні, євангельські;


C.

старозавітні, апокрифічні, євангельські;


D.

есхатологічні, євангельські, біблійні;


E.

немає вірної відповіді.


62.

Новозавітні апокрифи поділяються на:


A.

перекази про життя і діяльність Іакова, Хоми і Никодима;


B. *

апокрифічні “ходіння” апостольські, які розвивали і доповнювали книгу “Діянь апостольських”;


C.

потойбічне і загробне життя, про рай і пекло;


D.

загробне і потойбічне життя;


E.

немає вірної відповіді.


63.

Основою для есхатологічних апокрифів послужили апокаліпсичні:


A.

“Одкровення апостола Петра”;


B.

“Одкровення Никодима Патарського”;


C. *

“Одкровення Іоанну Богослову на горі Фаворській”;


D.

“Одкровення апостола Івана”;


E.

немає вірної відповіді.


64.

Автором п’ятитомного видання “Апокрифи і легенди з українських рукописів” (1896 – 1910) був:


A.

І. Котляревський;


B. *

І. Франко;


C.

М. Коцюбинський;


D.

Т. Шевченко;


E.

немає вірної відповіді.


65.

Найдавнішою книгою, що вийшла у київській майстерні при Софійському соборі є:


A.

Остромирове Євангеліє;


B. *

Реймське Євангеліє;


C.

Мстиславове Євангеліє;


D.

Міланське Євангеліє;


E.

немає вірної відповіді.


66.

У Києві існували осередки писемної школи у:


A.

Десятинній церкві;


B.

Троїцькому монастирі;


C. *

Видубицькому монастирі;


D.

Почаївській лаврі;


E.

немає вірної відповіді.


67.

Хто з вказаних осіб відіграв важливу роль у розробці “Правди Ярославичів”:


A.

львівський воєвода Микула Чудин;


B.

чернігівський посадник Коснячко Перенег;


C. *

княжий радник Никифор Киянин;


D.

новгородський радник Микула Чудин;


E.

немає вірної відповіді.


68.

Згідно норм “Правди Ярослава” штраф у розмірі 12 гривень встановлювався за:


A.

втрату пальця;


B. *

за удар батогом, жердиною, рогом, неоголеним мечем;


C.

за вбивство княжого радника;


D.

втрату руки;


E.

немає вірної відповіді.


69.

“Розширена Правда” складається з таких частин, як:


A. *

“Суд Ярослава Володимировича. Правда Руська” (52 статті);


B.

“Найдавніша Правда” (121 стаття);


C.

“Устав Володимира Великого” (з 153 по 221 статті);


D.

“Первісна Правда” (123 статті);


E.

немає вірної відповіді.


70.

Найдавнішими розділами медицини у Київській Русі були:


A. *

акушерство та хірургія;


B.

хірургія та терапія;


C.

аптечна справа;


D.

хірургія та аптечна справа;


E.

немає вірної відповіді.


71.

Доместики – це:


A.

учителі математики;


B.

учителі початкових класів;


C. *

учителі мистецтва церковних співів;


D.

учителі малювання;


E.

немає вірної відповіді.


72.

У центрі Софійського собору лежить тип:


A. *

п’ятинефного хрестовобаневого храму;


B.

тринефного храму;


C.

семинефного храму;


D.

однонефного храму;


E.

немає вірної відповіді.


73.

За київською традицією в апсиді вміщували:


A. *

Богоматір Оранту, під нею “Причастя”, ще нижче – “Поклоніння Офірі”;


B.

“Стрітення” та апостолів Павла і Петра;


C.

“Благовіщення”, “Успіння Богоматері”;


D.

всі відповіді правильні;


E.

немає вірної відповіді.


74.

“Галицько-Волинський літопис” складається з:


A. *

двох частин;


B.

трьох частин;


C.

чотирьох частин;


D.

п’яти частин;


E.

немає вірної відповіді.


75.

У науковій літературі галицька частина літопису називається:


A.

“Літописець”;


B.

“Літописець Юрія”;


C. *

“Літописець Данила Галицького”;


D.

“Літописець Галицький”;


E.

немає вірної відповіді.


76.

Галицько-Волинський літопис складається із таких самостійних частин:


A. *

галицької (1201 – 1261 рр.), волинської (1262 – 1292 рр.);


B.

волинської (1201 – 1261 рр.), чернігівської (1360 – 1390 рр.);


C.

стрийської (1262 – 1292 рр.), галицької (1262 – 1292 рр.);


D.

львівської (1262 – 1292 рр.), галицької (1201 – 1261 рр.);


E.

немає вірної відповіді.


77.

Волинська частина літопису починається роком:


A.

1199;


B.

1240;


C.

1260;


D. *

1261;


E.

немає вірної відповіді.


78.

Ченстоховська ікона Божої Матері, що зберігається у монастирі Павлинів на Ясній горі в Ченстохові (Польща) насправді ж є:


A.

українською іконою ХV ст.;


B. *

Белзькою чудотворною іконою 1362 р.;


C.

українською іконою ХІІ ст.;


D.

Перемишльською чудотворною іконою 1362 р.;


E.

немає вірної відповіді.


79.

Про фортецю Тустань вперше згадується в польських літописах:


A. *

1340 р.;


B.

1245 р.;


C.

1365 р.;


D.

1532 р.;


E.

немає вірної відповіді.


80.

Повчання “О п’янстві”, “К попам” відомі як твори:


A.

князя Данила;


B.

монаха Юрія;


C. *

Григорія Філософа;


D.

митрополита Купріяна;


E.

немає вірної відповіді.


81.

Панівним типом письма в рукописних пам’ятках ХІІІ ст. був:


A.

напівустав;


B. *

устав;


C.

скоропис;


D.

звіриний стиль;


E.

немає вірної відповіді.


82.

До галицько-волинських літературних пам’яток належать:


A. *

Бучацьке Євангеліє ХІІІ ст.;


B.

Холмське Євангеліє Х ст.;


C.

Галицьке Євангеліє 1066 – 1100 рр.;


D.

“Бесіди” Григорія Богослова Х ст.;


E.

немає вірної відповіді.


83.

У великих містах магістратські музики служили:


A.

трубачами на околицях міста;


B.

трубачами на княжому дворі;


C. *

трубачами на ратушах;


D.

трубачами на ринках;


E.

немає вірної відповіді.


84.

Головними осередками церковного співу були:


A.

парафіяльні церкви;


B. *

єпископські кафедри;


C.

монастирські школи;


D.

церковно-приходські школи;


E.

немає вірної відповіді.


85.

У Свято-Юрському соборі у Львові зберігається:


A. *

дзвін з 1341 р., якого відлив Яків Скора;


B.

дзвін з 1440 р.; відлитий невідомим монахом;


C.

дзвін з 1290 р., якого відлив ігумен Григорій;


D.

дзвін з 1435 р., якого відлив монах Нестор;


E.

немає вірної відповіді.


86.

Порядок і способи дзвоніння на різних службах регламентувалися:


A.

розпорядженням парафіяльного священика;


B. *

церковними “Типіконами”;


C.

розпорядженням єпископа;


D.

монастирськими розпорядженнями;


E.

немає вірної відповіді.


87.

“Паренесис” – це:


A.

збірник повчань світського характеру;


B.

збірник повчань дидактичного характеру;


C. *

збірник “Повчань” Єфрема Сирина;


D.

збірник “Повчань” Кипріяна;


E.

немає вірної відповіді.


88.

Як називається найбільша за масштабом композиція у соборі Софії Київської, що розміщена під постаттю Марії-Оранти в апсиді у вигляді пояса:


A.

“Сім’я Ярослава Мудрого”;


B.

“Скоморохи”;


C.

“Розп’яття”;


D. *

“Євхаристія”;


E.

немає вірної відповіді.


89.

Як називається вид мистецтва Київської Русі, який використовувався при оформленні книжок:


A. *

книжкова мініатюра;


B.

станкове мистецтво;


C.

малярство;


D.

живопис;


E.

немає вірної відповіді.


90.

Яку техніку використовували під час роботи ювеліри Київської Русі:


A.

палення, ліплення, декорації;


B. *

скані, штампування, тиснення;


C.

штампування, оздоблення, пластики;


D.

тиснення, сканування, палення;


E.

немає вірної відповіді.


91.

Які імена поетів, композиторів і виконавців зафіксувала нам писемна спадщина Київської Русі:


A.

Алімпій (ІХ ст.), Григорій (Х ст.);


B.

Никодим (ХІ ст.), Никодим (ХІІ ст.);


C. *

Боян (ХІ ст.), Митуса (ХІІІ ст.);


D.

Боян (ХІ ст.), Петро (ХІІ ст.);


E.

немає вірної відповіді.


92.

Визнані майстри малярства Київської Русі:


A.

Боян, Петро;


B.

Никодим, Павло;


C.

Григорій, Боян;


D. *

Алімпій, Григорій;


E.

немає вірної відповіді.


93.

Де утворився перший осередок церковного співу в Київській Русі:


A.

у соборі св. Юра;


B. *

у Києво-Печерській лаврі;


C.

у Видубицькому монастирі;


D.

у Почаївській лаврі;


E.

немає вірної відповіді.


94.

Де в мозаїчному ансамблі Софії Київської знаходяться найбільш довершені мозаїки:


A. *

під “Євхаристією”;


B.

при вході;


C.

в апсиді;


D.

в куполі;


E.

немає вірної відповіді.


95.

Де розгорталася основна літургічна дія у Софії Київській:


A.

при входу у храм;


B.

у боковому нефі;


C. *

у підкупольному квадраті, де стояв амвон;


D.

в апсиді;


E.

немає вірної відповіді.


96.

Хто є автором “Ізборника Святослава” (1073):


A.

Боян;


B.

диякон Григорій;


C. *

диякон Іоанн;


D.

Митуса;


E.

немає вірної відповіді.


97.

Котрим роком датується найстаріша літописна згадка про килими в Київській Русі:


A.

1000 р.;


B.

1100 р.;


C.

990 р.;


D. *

997 р.;


E.

немає вірної відповіді.


98.

Офіційною датою хрещення Київської Русі вважається:


A. *

988 р.;


B.

998 р.;


C.

1057 р.;


D.

1089 р.;


E.

немає вірної відповіді.


99.


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Звіт це A. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях і запитах B. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі C
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> ?Вкажіть основні хімічні компоненти, що входять до складу зовнішніх клітинних мембран?
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Натрій ацетату
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Подрібнення, просіювання, дозування, пакування
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> У відповідності до законодавства України ліцензуванню підлягають
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Фізостигміну саліцилат
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Коли буде спостерігатися максимальна гострота зору?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка