Український фольклор як основа всієї української літературиСкачати 212.53 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір212.53 Kb.
#11251
Браїлко Юлія
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Український фольклор як основа всієї української літератури

План

 1. Поняття про фольклор та його особливості. Ознаки фольклору та дитячого фольклору.

 2. Казка як фольклорний твір, її типи. Тематика українських народних казок, їх виховний потенціал.

 3. Народні пісні, їх виникнення, тематика, види народних пісень.

 4. Малі фольклорні жанри, мета їх використання.

 5. Загадки та скоромовки як засіб розвитку мовлення та кмітливості.


Література

Веселка: Антологія української літератури для дітей у 3-х т. / Упор. Б.Й. Чайковський. – К.: Веселка, 1984–1985. – Т. 1.

Дитячий  фольклор.  Колискові пісні та забавлянки. - К.: Наук.думка,   1984. - 472 c.

Кіліченко Л.М. Українська дитяча література. – К.: Вища школа, 1988.

Дунаєвська  Л.Ф.  Українська  народна казка. - К.: Вища школа, 1987. - 127 c.

Удод Л.І. Вивчення усної народної творчості: Посібник для вчителів –К.: Рад. шк., 1986. -108 с.

Дитячий фольклор : Нар. творчість/ Ред. С.Д.Зубков та ін. -К.: Дніпро, 1986. – 302 с.

Лановик М.Б. Українська усна народна творчість: Підручник – К.: Знання-Прес, 2003. -591 с.

Закувала зозуленька. Антологія українського фольклору. – К.Веселка, 1989.

Ходить котик по лавочці: забави для наймолодших / Укл. Л.Пятночко. – Л.: Свічадо, 2008. – 64 с.

Український фольклор. Хрестоматія для 5-11 кл. – К: Освіта, 1998.

Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2-х частинах / Упор. І.А. Луценко та ін. – К.: Вища школа, 1992. – Ч. 1.

Щербак  І. Діти в традиційних обрядах українців // Народна творчість та етнографія. - 2003. - № 3. - C. 71 - 77.
Завдання


 1. Підготуватися до відповіді на теоретичні запитання.

 2. Вивчити напам’ять дві колискові, дві забавлянки, дві пестушки, два прислів’я, дві загадки, дві скоромовки.

 3. Прочитати українську народну казку та приготуватися до її переказування.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2


Тема: Давня українська література для дітей


Мета: Ознайомитись з історією розвитку давньої української літератури, у тому числі й тієї, що використовувалась у дитячому читанні.

План

1.Загальний огляд давньої української літератури для дітей.

2.Історія українського книгодрукування. Буквар.

3.Козацьке літописання (творчість Самовидця, С.Величка, Г.Грабянки).

4.Життя Г. Сковороди – життя справжнього народного мандрівного філософа. Ушанування пам’яті славетного земляка на Полтавщині.

5.Вплив життя й творчості Г. Сковороди на формування дитячої особистості. Аналіз віршів “От вона, молодість року!”, “Пснь 13-я” (“Ах поля, поля зелены”), “Пснь 18-я” (“Ой ты, птичко жолтобоко”) тощо. Притча “Благодарный Еродій”.

6. Г. Сковорода – новатор літератури, творець першої української збірки байок (збірка “Басни харьковскія”). Тематична розмаїтість байок письменника “Ворона і Чиж”, “Колеса часовіи”, “Дв курицы”, “Сова и Дрозд”, “Жабы”, “Пчела и Шершень” та ін. Філософське значення “сили” байок письменника.

Рекомендована література


Овчінніков В. Історія книги: Еволюція книжкової структури. В 2-х кн. / В.Овчінніков. – Л. : Світ, 2005. – 420с.

Ісаєвич Я. Перший надрукований в Україні буквар. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський "Буквар": (матеріали до уроків з теми: "Культура України в другій половині XVI ст.")/ Я. Ісаєвич // Історія в школах України. - 2008. – № 2. – C. 22 – 23.

Величко С. Літопис: У 2 т. – К., 1991. – Т. 1, 2.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992. – 134 с.

Рідне слово. Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2 кн. / Упор. З.Д. Варавкіної та ін. – К.: Либідь, 1999. – Кн. 1. – С. 113-115.

Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 част. / Упор. І.А. Луценко та ін. – К.: Вища школа, 1992. – Ч. 1. – С. 66-69.

Хрестоматія давньої української літератури: До кінця ХVІІІ ст. / упор. О.І. Білецький. – К., 1967. – С. 474-493.

Шевчук В. Самійло Величко та його літопис // Величко С. Літопис: У 2 т. – К., 1991. – Т. 1. – С. 4-21.

Сарапин В. Україна й українці в літописі Самійла Величка // Літературна краєзнавство. – Полтава, 2002. – С. 61-69.

Соболь В. Епоха та її герої в літописі Самійла Величка // Слово і час. – 1995. – №4. – С. 35-39.

Соболь В. Козацькі літописи. Літопис Самійла Величка // Дивослово. – 1996. – №7. – С. 45-49.

Яровий О. Величко Самійло // Українська література у портретах і довідках: давня література – література ХІХ ст.: Довідник. – К.: Либідь, 2000. – С. 41.

Луценко Ю. Літопис Григорія Грабянки як твір бароккової історіографічної прози // Радянське літературознавство. – 1989. – №2. – С. 46-52.

Денисюк С. Грабянка Григорій // Українська література у портретах і довідках: давня література – література ХІХ ст.: Довідник. – К.: Либідь, 2000. – С. 68-69.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література. – К.: Вища школа, 1978. – С. 273-281.

Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. – К.: Наук. думка, 1983. – 543 с. (чи інше видання творів Г. Сковороди).

Ротач П. Колоски з літературної ниви: Короткий літературний календар Полтавщини. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – С. 512-517.

Ніженець А.М., Стогній І.П. Григорій Сковорода: Пам’ятні місця на Україні. – К.: Наук. думка, 1984. – 93 с.

Пільгук І. Григорій Сковорода (художній життєпис). – К.: Дніпро, 1971. – 262 с.

Поліщук Ф.М. Григорій Сковорода. Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1978. – 264 с.

Кононенко П. Сковорода Григорій // Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник. – К.: Либідь, 2000. – С. 291-293.

Соя Б.Г. Г.С. Сковорода – гордість українського народу // Все для вчителя. – 1998. – №8. – С. 30-32.

Русова С. Виховні ідеї Г.С.Сковороди // Дивослово. – 1996. – №8. – С. 42-46.

Наливайко І. Народний любомудр (Г.С. Сковорода) // Добромисл. – 1993. – №1. – С. 60-63.

Електронний ресурс: http://litopys.org.ua

Завдання 1. Ознайомитись з рекомендованою літературою.

Завдання 2. Законспектувати притчу Г. Сковороди “Благодарный Еродій”.

Завдання 3. Ознайомитись із літописами С.Величка й Г.Грабянки, прочитати вірші Г. Сковороди “От вона, молодість року!”, “Пснь 13-я” (“Ах поля, поля зелены”), “Пснь 18-я” (“Ой ты, птичко жолтобоко”), збірку “Басни харьковскія”.

Завдання 4. Підготувати відповіді на питання.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3Тема:Українська дитяча література І половини ХІХ століття

Мета: З’ясувати значення творчості Л. Боровиковського, А. Метлинського, Є. Гребінки, Т.Шевченка для розвитку дитини, їх місце в українській дитячій літературі.

План

1.Становлення нової української літератури. Загальний огляд.

2.Левко Іванович Боровиковський – поет-романтик, байкар, фольклорист, мовознавець, педагог, перекладач. Аналіз збірки “Байки й прибаютки”, поезій “Ледащо”, “Материна стріча”, “Дніпр”.

3. Самобутній вияв національної ідеї, інтерпретація теми дитинства у творах Амвросія Лук’яновича Метлинського.

4.Життєвий шлях Євгена Павловича Гребінки, Полтавщина в його творчості. Художнє осмислення теми дитинства в романах письменника.

5.Байкарська спадщина Є. Гребінки як найцінніша частина його творчого спадку, байки поета в дитячому читанні.

6.Тарас Григорович Шевченко – ціла епоха в розвитку української літератури. Біографія поета, його зв'язок з полтавським краєм.

7.Поезія Т.Шевченка в дитячому читанні.

8.Огляд Шевченкової прози, доступної дітям. Автобіографічна передмова до повісті «Княжна».
Рекомендована література

Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2-х частинах / Упор. І.А. Луценко та ін. – К.: Вища школа, 1992. – Ч. 1. – С. 117-129, 132-135.

Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник. – К.: Либідь, 2000. – С. 30-31, 69-71, 196-197.

Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн. – К.: Либідь, 1995. – С. 188-211, 254-270.

Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Femina, 1995. – С. 340-349.

Ротач П. Поет із роду Боровиків. Матеріали до біографії поета і байкаря Л.І. Боровиковського. – Полтава: Верстка, 2003. – 63 с.

Ротач П. Колоски з літературної ниви: Короткий літературний календар Полтавщини. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – С. 59-61

Ротач П. “Коли б мені крила соловеєчка...” / Ротач П. І слово, і доля, і пам’ять... – Полтава: Верстка, 2000. – С. 31-37.

Деркач Б.А. Євген Гребінка. – К.: Дніпро, 1974. – 150 с.

Зубков С.Д. Євген Павлович Гребінка. Життя і творчість. – К., 1962. – 210 c.

Зленко Г. Постріл Амвросія Метлинського // Березіль. – 1998. – №7-8. – С. 182-186.

Рясний А. Із когорти романтиків: До 180-річчя з дня народження Амвросія Метлинського // Зоря Полтавщини. – 1994. – 25 січня . – С. 4.

Кирдан Б.П. Собиратели народной поэзии. – М., 1974. – С. 152-180.

Деркач Б.А. Байкарська спадщина Л. Боровиковського // Радянське літературознавство. – 1975. – №1. – С. 50-63.

Ротач П. Від Яготина до Полтави. Тарас Шевченко і Полтавщина. Книга 2. – Полтава: Верстка, 2002. – 260 с.

Ротач П. І слово, і доля, і пам’ять... Статті. Дослідження. Спогади. – Полтава: Верстка, 2000. – С. 256-285.

Загайко П. Полтавські дороги Кобзаря. – Полтава: Криниця, 1990. – 27 с.

Жур П. Літо перше. З хроніки життя і творчості Тараса Шевченка. – К., 1979. – 277 с.

Жур П. Третя зустріч. Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну. – К., 1970. – С. 52-71.

Жур П. Дума про Огонь. З хроніки життя і творчості Тараса Шевченка. – К., 1985. – 433 с.

Кіліченко Л.М. Українська дитяча література: Навч. посібник для учнів педучилищ. – К., 1988.

Шабліовський Є. Серце відкрите людям / Шевченко Т. Малий Кобзар (Вибрані поезії для дітей). – К.: Веселка, 1976.

Неділько Г. Тарас Шевченко і діти / Література. Діти. Час. – К.: Веселка, 1984.

http://www.ukrlit.vn.uaЗавдання 1. Ознайомитись з рекомендованою літературою.

Завдання 2. Прочитати рекомендовані твори Л.Боровиковського, А.Метлинського, Є.Гребінки, Т.Шевченка.

Завдання 3. Підготувати відповіді на питання.

Завдання 4. Вивчити напам’ять один з віршів Т.Шевченка, що використовується в дитячому читанні.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4Тема: Українська дитяча література ІІ половини ХХ століття

Мета: З’ясувати основні досягнення української дитячої літератури ІІ половини ХІХ століття, ознайомитись із творчістю для дітей Марка Вовчка, Леоніда Глібова, Олени Пчілки, Лесі Українки.

План

1. Біографія творця “сонячних слів” для дітей Л.І. Глібова. Жанрова різноманітність його творів: байки, віршовані казки, загадки й відгадки, акровірші, ліричні вірші, пісні.

2. Марко Вовчок як основоположник прози для дітей. Народність казок письменниці («Ведмідь», «Дев’ять братів і десята сестриця Галя»).

3.Відтворення історичних подій у повістях «Кармелюк», «Маруся».

4.Олена Пчілка – “людина, що мала виняткове відчуття потреб нації”. Життєвий шлях письменниці.

2. Роль Олени Пчілки у розвитку дитячої літератури:

а) Олена Пчілка як фольклорист;

б) оригінальні твори для дітей: вірші, байки, оповідання;

в) видавнича, наукова і культурно-громадська робота Олени Пчілки.

5. Ліричні твори Лесі Українки для маленьких читачів. Виховне значення казок Лесі Українки «Біда навчить», «Лелія», «Метелик», «Казка про Оха-Чудотворця».Рекомендована література

Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник. – К.: Либідь, 2000. – С. 59-60.

Історія української літератури ІІ половини ХІХ ст. ⁄За ред. В.М. Поважної. – К., 1986.

Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. ⁄ За ред. М.Т. Яценка. – К., 1996. – Кн. 2. – С. 144-164.

Гур’єв Б.М. Леонід Глібов. – К., 1965. – 100 с.

Сиваченко М., Деко О. Леонід Глібов. – К., 1969.

Пільгук І.І. Леонід Глібов. – К., 1977.

Деркач Б.А. Леонід Глібов. – К., 1982. – 252 с.

Ротач П. Колоски з літературної ниви: Короткий літературний календар Полтавщини. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – С. 121-124, 277-279.

Кодлюк Я., Одинцова Г. Розповіді про письменників. – Тернопіль, 1997. – С. 18-1, 80-82.

Гуляк А.Б. Олена Пчілка: Нарис життя і творчості. – К., 1996.  

Іскорко-Гнатенко В. Олена Пчілка і її “Молода Україна” // Література. Діти. Час. – К., 1990. – С. 26-31.

Одарченко П. Леся Українка: Розвідки різних років. – К., 1994. – 239 с.

Євселевський Л.І., Терещенко Г.М. Шлюпки пливуть по Пслу. – Х.: Прапор, 1973. – C. 61-62.

Шестопал А. Леся Українка і Гадяч // Зоря Полтавщини. – 1966. – 26 лютого. – С. 4.

Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2-х частинах / Упор. І.А. Луценко та ін. – К.: Вища школа, 1992. – Ч. 1.Завдання

 1. Підготуватися до відповіді на теоретичні запитання.

 2. Прочитати запропоновані твори.

 3. Вивчити напам’ять ліричний вірш (або байку) і загадку Л.Глібова.

 4. Вивчити напам’ять вірш Олени Пчілки для дітей.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5Тема: Роль І.Франка у розвитку української дитячої літератури

План

 1. Біографія І.Франка.

 2. І. Франко – теоретик і практик дитячої літератури:

а) вірші І.Франка в дитячому читанні («Дрімають села», «Дивувалися зима», «Червона калино…» тощо);

б) характеристика збірки казок «Коли ще звірі говорили»;

в) особливості композиції поеми-казки “Лис Микита”.

г) майстерне змалювання дитячої психології в автобіографічних оповіданнях «Малий Мирон», «У кузні», «Мій злочин»;

ґ) оповідання про навчання «Грицева шкільна наука», «Олівець», «Отець гуморист», «Красне писання»;

д) погляди І.Франка на освіту і виховання (статті «Женщина-мати», «Байка про байку»).


Література

Історія української літератури ХІХ століття ⁄ За ред. М.Т. Яценка. – К., 1997. Книга 2.

Історія української літератури ІІ половини ХІХ ст. ⁄За ред. В.М. Поважної. – К., 1986.

Хропко П.П. Світ дитини в автобіографічних оповіданнях І.Франка ⁄⁄ Література. Діти. Час. – К., 1981.

Франкова криниця: Вивчення творчості І.Я. Франка в школі. – К., 1991.

Веселка: Антологія української літератури для дітей у 3-х т. / Упор. Б.Й. Чайковський. – К.: Веселка, 1984–1985. – Т. 1.

Кіліченко Л.М. Українська дитяча література. – К.: Вища школа, 1988.

Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Femina, 1995. – С. 340-349.

Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник. – К.: Либідь, 2000. – С. 59-60.

Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн. – К., 1996. – Кн. 2. – С. 144-164.

Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2-х частинах / Упор. І.А. Луценко та ін. – К.: Вища школа, 1992. – Ч. 1.

Франко І. Хто такий “Лис Микита” і відки родом? // І.Франко. Зібр. творів: У 50-ти т. – Т.4. – К., 1976.


Завдання 1. Підготуватися до відповіді на теоретичні запитання.

Завдання 2. Законспектувати статті «Женщина-мати», «Байка про байку».

Завдання 3. Прочитати рекомендовані твори І.Франка.

Завдання 4. Вивчити один з віршів напам’ять І.Франка.

Завдання 5. Виписати з літературознавчого словника визначення термінів «поема», «оповідання».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6Тема: Поети-лірики О.Олесь, В. Самійленко, Б.Лепкий для дітей

Мета: З’ясувати індивідуально-художні особливості поезій О.Олеся,

В. Самійленка, Б.Лепкого для дітей.План

1. Загальна характеристика життєвого і творчого шляху Олександра Олеся.

2. Тематика лірики О.Олеся для дітей різних вікових груп. Аналіз віршів «Все навколо зеленіє», «Весна», «Веснянка», «Дощик», «Метелики», «Ялинка», «Снігурі», «Дві хмароньки», «Слово рідне!», «Рідна мова в рідній школі», «Бджілка і зозуля», «Алфавіт віршами…» тощо.

3. Художні особливості казки “Водяничок”.

4. В.Самійленко – митець з тонким відчуттям слова. Вірші «Україна», «Українська мова», «Гей, за наш рідний край», «Пісня», «На печі», «Вечірня пісня», «З весняних пісень». Привабливість сатири і гумору у творах «Господар і віл», «Школяр і різок», «Божий приклад», «Невдячний кінь», «Метелик і капуста».

5. “Чуєш, брате, мій…”. Б.Лепкий у духовній історії України.

6. Фольклорні мотиви поетичних казок Б.Лепкого «Про діда, бабу і качечку кривеньку», «Про лиху мачуху, сирітку Катрусю, чорну кицьку, дванадцять розбійників і про Князенка з казки», «Про дідову дочку Марусю і бабину дочку Галюсю», «Казка про Ксеню і дванадцять місяців».

Рекомендована література

Радишевський Р. “І в казці дійсність відіб’ю” // О.Олесь. Драматичні поеми. – К., 1990.

Олександр Олесь // Рідне слово. Хрестоматія. Кн.2. – К., 1999. – С.18-20.

Радишевський Р. Поетичний дарунок синові і кожній українській дитині // О.Олесь. все навколо зеленіє. – К., 1990.

Історія української літератури XX ст.. - К., 1998. - Кн. І - С. 83 - 87.

Гроно нездоланних співців: навч. пос. /Упор.В.І.Кузьменко. – К.: Український письменник, 1997. – С.27-33.

С.Єфремов. Історія українського письменства. – К., 1995. – С. 500-600.

Білик-Лиса Н. Богдан Лепкий у духовному відродженні українського народу. - Тернопіль: Збруч, 1999. - 142 с.

Жулинський М. Із забуття - в безсмертя . - К.,1990. - С. 81-107.

Богдан Лепкий // Євшан М. Літературознавство. Критика. Естетика. - К.,1998. - С. 188-194.

Богдан Лепкий - видатний український письменник: 3бірник статей і матеріалів урочистої академії присвяченої 120-річчю від дня народження письменника. -Тернопіль, 1993. -94 с.

В ключі української ментальності: Б. Лепкий //Качкан В. А. Українське народознавство в іменах: У 2-х ч.. - К., 1994. - Ч. 1. - С. 243 - 252.

Горак Р. Трагедія Богдана Лепкого // Дзвін. - 1990. - № 10. - С. 72 - 86.

Горинь В. Із вірою у відродження країни…: Кілька післяювілейних зауваг: (Значення творчості Б. Лепкого у вихованні поколінь) //Дзвін. - 1998. - № 7. - С. 134 - 138.

Гуць Н. Творча історія поезії-пісні “Чуєш, брате мій…” //Дивослово. - 1998. - № 5. - С. 7 - 8.

Жулинський М. Богдан Лепкий: Український письменник //Літ. Україна. - 1988. - 21 січ.

Ільницький М. “Найпопулярніша постать на галицькому грунті”: // Українське слово. В 3-х т. - К., 1994. - Т. 1. - С. 241 - 250.

Ільницький М. Настроєний життям, як скрипка: //Укр. мова і літ. в школі. - 1989. - № 10. - С. 3-10.

Камінська Н. Проблема морального виховання у спадщині Б. Лепкого “Казка мойого життя” //Освітянин. - 1997. - № 6. - С. 20.

Коцюбинський Ю. Чуєш, брате мій: (До стосунків Б. Лепкого і М. Коцюбинського) //Укр. мова і літ. в школі. - 1993. - № 2. - С. 53 - 55.

Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. - К., 1998. - Кн. 1. - С. 83 - 87.

Лепкий Б. (1872 - 1941): (Творча біографія) // Рідне слово: Хрестоматія. У 2-х кн. Кн. 2. - К., 1999. - С. 10 - 12.

Погребенник В. Поезія Богдана Лепкого і український фольклор //Народна творчість та етнографія. - 1992. - № 5 - 6. - С. 10 - 15.

Погребенник В. Поети-“Молодомузівці” та фольклор: (Б. Лепкий, П. Карманський, С. Чарнецький...) //Слово і час. -1990. - № 9. - С. 56 - 61.

Погребенник Ф. Богдан Лепкий - поет, прозаїк, учений //Жовтень. - 1988. - № 1. - С. 13 - 16.

Сивіцький М. Богдан Лепкий: Життя і творчість. - К.: Дніпро, 1993. - 375 с.

Фасоля А. Творчість Богдана Лепкого в школі //Дивослово. - 1995. - № 2. - С. 54 - 63.

Чириба В. “Казка мойого життя” Богдана Лепкого у позакласному читанні //Дивослово. - 1999. - № . 9. - С. 38 - 39.


Завдання 1. Підготуватися до відповіді на теоретичні запитання.

Завдання 2. Прочитати рекомендовані твори.

Завдання 3. Вивчити по одному віршу О.Олеся й Б.-І.Антонича для дітей.

Завдання 4. Вивчити напам’ять вірш В.Самійленка «Українська мова».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7Тема: Творчість Б.Грінченка та М.Коцюбинського для дітей

Мета: З’ясувати значення художньої й освітньої діяльності Б.Грінченка та М.Коцюбинського в розвитку української культури.

План

1. Освітня, педагогічна та видавнича діяльність Б.Грінченка.

2. Поетичні твори письменника, включені в коло дитячого читання («Шматок хліба», «Ластівка», «на волю», «Швидка робота, «Реп’ях» тощо).

3. Глибоке розуміння дитячої психології в оповіданнях «Олеся», «Сама, сама, зовсім сама», «Сестриця Галя», «Дзвоник», «Ксеня», «Кавуни», «Украла», «Грицько».

4.Звязок творчості М.Коцюбинського для дітей з його педагогічною діяльністю.

5. Образи дітей сільської та міської бідноти в оповіданнях «Харитя», «Ялинка», «Маленький грішник».

6. Твори для найменших (аналіз казок «Про двох цапків», «дві кізочки», «Десять робітників», «Івасик та Тарасик», «Чого ж вони зраділи».

Рекомендована література

С.Єфремов. Історія українського письменства. – К., 1995. – С. 500-567.

Животенко-Піанків А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 1999. – 176 с.

Левчик Н.В. Історія української літератури ХІХ ст.: у 3-х кн.. – К., 1998. – Кн.3. – 241-271.

С.Погрібний А. Грінченко Борис // Українська література у портретах і довідках. – К.: Либідь, 2000. – С.71-75.

Погрібний А.Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Питання ідейно-естетичної еволюції. – К.: Либідь, 1990. – 232 с.

Біографія Б.Грінченка. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=111

Кузнець Ю.Б., Орлик Б.І. Слідами феї Моргани. – К., 1990. – С. 171-180.

Майоров В.М. Твори М.Коцюбинського для дітей і про дітей // Українська мова і література в школі. – 1979. – №2. – С.21-31.

Купчинський Р. В Бережанський тихій стороні // Україна. – 1991. – №9. – С.56-61.

Агеєва В. Українська імпресіоністична проза. М. Коцюбинський, Г. Косинка, А. Головко. — К., 1994.

Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2-х частинах / Упор. І.А. Луценко та ін. – К.: Вища школа, 1992. – Ч. 1,2.Завдання 1. Прочитати вказані твори.

Завдання 2. Підготуватися до відповіді на теоретичні запитання.

Завдання 3. Виписати з літературознавчого словника визначення поняття «імпресіонізм».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8-9Тема: Традиції і новаторство української дитячої літератури 20-30-х років ХХ століття

Мета: З’ясувати основні тенденції розвитку української дитячої літератури вказаного періоду.

План

1. Розвиток дитячої літератури в умовах тоталітаризації суспільства.

2. Павло Тичина – сонячний геній України. Поетика віршів, що ввійшли в коло дитячого читання («А я у гай ходила», «Хор лісових дзвіночків», «Гаї шумлять», “Пастелі” (ІІІ “Коливалося флейтами”) та ін.).

3. Особливості (композиція, образи, мовна форма) казок П.Тичини “Дударик”, “Івасик-Телесик”.

4. Трагізм життя і творчості Б.-І.Антонича. Аналіз дитячих поезій (збірка «Росте хлоп’я, мов кущ калини»).

5. Загальна характеристика поезій В.Сосюри, що використовується в дитячому читанні.

6. Художні особливості лірики М.Рильського для дітей (вірші «Краса», «Крила нашої пісні», «Батьки і діти», «Веснянка», «Білі мухи», «Травнева пісня», «Річна», «Школярнці», «Дощик» та ін.).

6. С. Васильченко як дитячий письменник.

7. Гуманізм творів О.Донченка.

8. Північні повісті та оповідання М.Трублаїні.

9. М.Йогансен – тонкий знавець природи.

Рекомендована література

Історія української літератури ХХ століття: у 3-х кн. – К., 1993. – Кн.1. – С. 125-277, 301-307, 412-423.

С.Єфремов. Історія українського письменства. – К., 1995. – С. 567-680.

Ярмыш Ю.Ф. Детская литература Украины. – М.: Детская литература, 1982. – С.8-75.

Гроно нездоланних співців: навч. пос. /Упор.В.І.Кузьменко. – К.: Український письменник, 1997. – С.256-265.

Жулинський М. Із забуття - в безсмертя . - К.,1990. - С. 386-397.

Барка В. Відхід Тичини // Українське слово (Хрестоматія української літератури та літературної критики). - Кн.1. – С.542-550.

Стус В. Феномен доби (Сходження на Голгофу слова). – Там само. – С.578-587.

Весни розспіваної князь. Слово про Антонича: Статті, есе, спогади, листи, поезії / Упоряд. М. М. Ільницький, Р. М. Лубківський; Передм. Л. М. Новиченка. — Львів: Каменяр, 1989. — 430 с.

Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич: Нарис життя і творчості. — Київ: Радянський письменник, 1991. — 207 с. — (Серія «Час і доля»).

Новикова М. Міфосвіт Антонича // Сучасність. — 1992. — № 9. — С. 83-93.

Малик В. Олесь Донченко. Літературно-критичний нарис. – К.: Веселка, 1971. – 170 с.

Іванюк С.С. Адресат – майбутнє: Герой і концепція адресата української прози для дітей (1917-1941). – К., 1990. – С. 72-76.

Костюченко В. Українська радянська література для дітей. – К., 1984. – С. 303-306.

Острик М. Олесь Донченко, світ його книг / Донченко О. Вибрані твори: У 2 т. – К., 1984. – Т. 1. – С. 5-14.

Ткаченко Н. Оповідання О.В. Донченка “Вчителька” в 4 класі // Українська мова і література в школі. – 1991. – №12. – С. 48-51.

Кердівар Н.І. ”Шхуна ”Колумб“: поетика закритого твору / Електронний ресурс. – Р.дост.: www.bdpu.org/scientific_published/apsf_20_2009/kerdivar.pdf

М.М. Голубков. Он воспитывал победителей // Детская література. – 1984. – №8. – С.37-39.

Карацупа В., Левченко В. Минуле української фантастики: [Про українських письменників Володимира Винниченко, Дмитра Бузька, Юрія Смолича та Миколу Трублаїні] // УФО. – 2008. – №3. – с.52-60.
Завдання 1. Прочитати твори вказаних письменників.

Завдання 2. Опрацювати рекомендовану літературу.

Завдання 3. Підготуватися до відповіді на питання плану.

Завдання 4. Вивчити напам’ять по одному віршу П.Тичини й Б.-І.Антонича для дітей.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10Тема: Творчість Н.Забіли та О.Іваненко

Мета: з’ясувати внесок письменниць у розвиток літератури для дітей.

План

1. Внесок Н.Забіли у розвиток української літератури.

2. Зображення дитинства у збірках «Ясоччина книжка», «Про дівчину Маринку», повісті «Катруся вже велика».

3. Пізнавальне значення творів про природу «Прогулянка до лісу», «дванадцять місяців», циклів «Навесні та влітку» тощо.

4. Біографія О. Іваненко, її педагогічна, громадська та літературна діяльність.

5. Досягнення письменниці в галузі прози для дітей та дорослих, її роль у створенні літературної казки. Аналіз збірок “Лісові казки” та “Великі очі”.

6. Природничо-пізнавальна повість “Куди літав журавлик”.

7. Своєрідність історико-біографічних творів О. Іваненко для дітей (“Тарасові шляхи”, “Друкар книжок небачених”, “Богдан Хмельницький”, “Малим про великого Тараса”, “Паличка казкаря”).Література

1. Забіла Н. Казки і життя Оксани Іваненко / Слово про О. Іваненко. – К., 1986. – С. 22-37.

2. Ярмыш Ю.Ф. Детская литература Украины. – М.: Детская литература, 1982. – С. 188-201.

3. Ротач П. Колоски з літературної ниви: Короткий літературний календар Полтавщини. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – С. 167-169.

4. Костюченко В. На ниві розумного, доброго, вічного / Іваненко О. Твори: В 5 т. – К., 1986. – Т. 1. – С. 5-16.

5. Костюченко В. Добром зігріте серце // Українська мова і література в школі. – 1986. – №4. – С. 19-23.

6. Неділько В. Посол великої країни казок // Література. Діти. Час. 1986. – К., 1986. – Вип. 11. – С. 48-54.

7. Кодлюк Я., Одинцова Г. Розповіді про письменників: Посібник для вчителя початкових класів. – Тернопіль: Підручники & посібники, 1997. – C. 40-42.

8. Дереза Л. Жанр казки у творчості Оксани Іваненко // Літературне краєзнавство. – Полтава, 2002. – С. 39-45.

9. Калита Н. “Свої” і “чужі” у циклі казок О. Іваненко “Великі очі” (до проблеми витворення радянського міфа) // Молода нація: Альманах. – К., 1999. – Вип. 13. – С. 106-112.

10. Іванюк С.С. Адресат – майбутнє: Герой і концепція адресата української прози для дітей (1917-1941). – К., 1990. – С. 86-106.

11. Гребницька Н. Окраса дитячої літератури // Освіта. – 1996. – 12-17 квітня. – С. 7.

12. Лещенко П. Оксана Іваненко // Жовтень. – 1960. – №12. – С. 101-106.

13. Іваненко О. Мої Тарасові шляхи // Література. Діти. Час. 1981. – К., 1981. – С. 129-149.

14. Лугова О. Розвиток уяви, фантазії під час роботи з творами Оксани Іваненко і Данні Родарі // Початкова школа. – 1998. – №4. – С. 16-17.

15. Ткачук Г.П. Екологічне виховання засобами казок О. Іваненко // Початкова школа. – 1989. – №6. – С. 34-37.

16. Рідне слово. Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2-х кн. / Упор. З.Д. Варакіна та ін. – К.: Либідь, 1999. – Кн. 2 – С. 204-220.

17. Когутницька Г.К. Урок позакласного читання за казкою О. Іваненко “Великі очі” // Розкажіть онуку. – 2003. – №9. – С. 23.

18. Пелех М.Г. Працюємо над оповіданням О. Іваненко “Невольник” // Розкажіть онуку. – 2001. – №42. – С. 16-18.
Завдання 1. Прочитати вказані твори.

Завдання 2. Опрацювати рекомендовану літературу.

Завдання 3. Дати відповіді на питання плану.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №11

Тема: Виховна і навчальна спрямованість творчості П.Воронька, Г.Бойка, В.Бичка, Д.Білоуса

Мета: Ознайомитись із творчістю вказаних письменників.

План

1.Участь П.Воронька у розвитку літератури для дітей.

2. Тематична й жанрова різноманітність поезії П.Воронька для дітей.

3. Г.Бойко – неперевершений майстер сміху в поезії для дітей.

4. Виховний і пізнавальний потенціал віршів та оповідань В.Бичка.

5. «Лінгвістичні» й гумористичні поезії Д.Білоуса. Аналіз збірок «Диво калинове» і «Чари барвінкові».


Завдання 1. Укласти список літератури до теми заняття.

Завдання 2. Підготуватися до відповіді на питання плану.

Завдання 3. Вивчити напам’ять по 2 вірші П.Воронька, Г.Бойка, В.Бичка.

Завдання 4. Вивчити напам’ять один з «лінгвістичних» віршів Д.Білоуса.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №12Тема: Творчість письменників-шістдесятників для дітей

Мета: визначити стан української дитячої літератури у 60-70-х роках ХХ століття.

План

1. В.Симоненко – син Полтавщини. Поезії, що ввійшли в коло дитячого читання, казки для дітей («Цар Плаксій та Лоскотон», «Подорож у країну Навпаки»).

2. Творчість Ліни Костенко – національне багатство України, її поезії в дитячому читанні («Усе моє, що зветься Україна», «Синички на снігу», «Мурашки думають про зиму», «Білочка восени», «Праля», «Бузиновий цар» тощо).

3. Огляд творчості М.Вінграновського для дітей.

4. В.Близнець – найпроникливіший письменник-дослідник дитячої психології. Повість-казка «Земля світлячків».

5. Твори Є.Гуцала для дітей і про дітей.

6. Життєвість і дорослість творів Г. Тютюнника для дітей.

Література

Веселка: Антологія української літератури для дітей у 3-х т. / Упор. Б.Й. Чайковський. – К.: Веселка, 1984–1985. – Т. 3.

Василь Симоненко // Історія української літератури ХХ століття. – К.: Либідь, 1995. – С. 115-123.

Гончар О. Витязь молодої української поезії // Симоненко В. У твоєму імені живу. – К.: Веселка, 1994. – С. 5-10.

Гришаєнко Н.І. До вивчення поезії Василя Симоненка в школі // Початкова школа. – 1991. – №1. – С. 26-29.

Кіліченко Л.М. Українська дитяча література: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1988. – 264 с.

Курінний О. Біля батьківської хати Василя Симоненка // Полтавська Думка. – 2003. – №17. – С. 1.

Дяченко А., Коваленко А., Слісаренко Г. Література рідного краю (П. Бабанський, В. Симоненко) // Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в початкових класах та дошкільних закладах. – Полтава, 1996. – Ч. 2. – С. 99-106.

Пею Г.В. Життєвий та творчий шлях Василя Симоненка. Вірш “Лебедина казка”: Інтегрований урок-пам’ять // Розкажіть онуку. – 2000. – №4. – С. 52-54.

Дяченко Н.Г. “Подорож у країну Навпаки”: Урок-бесіда з позакласного читання // Бібліотека вчителя початкової школи. – 1998. – №1. – С. 25-28.

Томко М.А. Пам’яті Василя Симоненка: Урок-реквієм. 3 клас // Розкажіть онуку. – 1997. – №23-24. – С. 60-61.

Бурко О. Твір, що вчить дітей оптимізму // Дивослово. – 2003. – №2. – С. 67-70.

Єрмакова Н.С. Позакласна робота з української літератури. – Донецьк, 2000. – С. 135-148.

Ярмыш Ю.Ф. Детская литература Украины. – М.: Детская литература, 1982. – 336 с.

Ротач П. Грудочки любимої землі: Василь Симоненко і Полтавщина. – Опішня, 1995. – 76 с.

Ротач П. Колоски з літературної ниви: Короткий літературний календар Полтавщини. – Полтава: Полтавський літератор, 1999.

Ротач П. Біля гнізда соловейка: Літературно-краєзнавчі студії. – Полтава, 1993. – С. 125-128.

Українська літературна енциклопедія: В 5-ти т. – К.: УРЕ, 1988-1995. – Т.1–3.

Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2-х частинах / Упор. І.А. Луценко та ін. – К.: Вища школа, 1992. – Ч. 1, 2.

Шевченко А. Василь Симоненко вчора й сьогодні // Дивослово. – 1999. – №12. – С. 42-47.

Мороз Л.З. Григір Тютюнник. – К.: Дніпро, 1991. – С. 9-21, 140-157, 186-198.

Шевченко З. Творчість Григора Тютюнника у шкільному вивченні // Дивослово. – 1997. – №2. – С. 42-47.

Дзюба І. Великий людинознавець (До вивчення творчості Г. Тютюнника) // Урок української. – 2003. – №3. – С. 38-41.

Вітренко В.І. Вогник надії: Урок з позакласного читання // Українська мова і література в школі. – 1986. – №11. – С. 23-33.

Фещенко П. Встречи на дорогах войны: Дети в произведениях Григора Тютюнника // Детская литература. – 1984. – №5. – С. 16-19.

Шевченко А. Щастя й злощастя Григора Тютюнника // Дивослово. – 1999. – №1. – С. 55-61.

Ленська С. Любов і правда Григора Тютюнника // Рідний край. – 2002. – №1. – С. 67-70.

Неживий О. Педагогічна проблематика творчості Григора Тютюнника // Рідна школа. – 2001. – №12. – С. 44-46.

Філоненко С.А. Проблема збереження природи як одна із духовних потреб людини // Все для вчителя. – 2001. – №29. – С. 21.

Лучанінова Л.І. Григір Тютюнник про природу: Урок в початковому класі // Бібліотека вчителя початкової школи. – 2000. – №18. – С. 36.

Святовець В. Мистецтво художньої деталі у творчості Григора Тютюнника // Українська мова і література в школі. – 1993. – №11. – С. 7-9.

Литвин В. Концепція художньої деталі в “малій” прозі Григора Тютюнника // Дивослово. – 1998. – №11. – С. 7-10.Слабошпицький М., Брюховецький В., Малєєв П., Шевченко А. “З любові й муки народжується письменник...” // Українська мова і література в школі. – 1991. – №12. – С.3-9.
Завдання 1. Прочитати твори вказаних письменників.

Завдання 2. Опрацювати рекомендовану літературу.

Завдання 3. Дати відповіді на питання плану.

Завдання 4. Вивчити напам’ять по одному віршу В.Симоненка, Л.Костенко й М.Вінграновського, що ввійшли в коло дитячого читання.
Каталог: docs
docs -> Економічний факультет
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs -> Державний вищий навчальний заклад

Скачати 212.53 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал