Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка19/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41

"Ой хто мі-ні зіл-ляч-ка дос-та-не, до тоймі-ні, до тоймі-ні за дру-жи-ну ста-не".

220


455(572). Ой не жалко міні та й ні на кого

Moderato Данило Мовчан

Ой не жал – ко ми – ні та й ні на ко – го,

Ші


тіль-ко жал – ко мі – ні на йот – ця сво – го.

456(573). Ой Микито, Микито

Andante Данило Мовчан

JP у г Г

1 ЙП.П 1

§І Г Г

Ой – Мі


а г і

и – ки = І

1

го, Ми – к

 1 h


и – то,

г і% г J

чи є


–J •-

ріл – ля

 J =-

на жи – то1/


1 LJj 1

Гей,

Ф=
-г 'ІТИ
^–

ь^и
чи є ріл

1)

ля нато?

457(569). А в Київі на риночку табун дівок ходить

Adagio ^ ~ Степанида Ленчицька

іг
Hr

-іТ-ї

^ Г J 14 Л
Ч1 J "

А в К]


А

ГГ^Г


4–1 

ї – ВІ


/– на f

Г 15 (

)И = – ноч –

–щ3 Г f –


ку

2> – ,

та – бун

1 $ J


ді – ВОІ (• ф Iі

<: хо

дить – ?–

,, мо-ло

да – я

h її


§ J J


У Г 18 " 1

Бон – да – рів – на всім пе – ред ви

во – дить.

221

Вар. 1) – в строфахз зайвою сіллябою

і

2)4)

CJг чи


-да – я – рів-на – рів – на

1. А в Києві на риночку табун дівок ходить, Молодая Бондарівна всім перед виводить.

2. А де взявся пан Канівський, її обогнав же,*) В біле личко, в чорні брови її вцілувавши.

458(570). Прийшов Яків да й до удівоньки

Andantino

ш

Степанида Ленчицька1 .При – йшов Я – ків да й до й у – ді – вонь – ки да в о•–

)
¥
і–

J–

т • р+-кон – це стук,

стук:


"Ой вий-ди, вдо – во,

вий – ди, мо – ло – да – я, бо те – пер – же я тут.

2.Вийшла вдо – ва, ви – йшла мо – ло – да – я, ста – ла

т

во – ри k"Ой у – бий, у – бий

£

Ісво – ю пер-ву жін – ку, то – ді бу-ду сто – бой жи – ти".

!) ^^ !) ^ – ч. 2) ^

LT LLr 11

*) Або: її обогнавши

222

459(312). Ой Одесо моя милаModerato

ЙосипЯнковсъкий

£

Ой О – де – со мо-я ми – ла, що ти з ме – не на – ро – би – ла,и

¥

ха – зя – ї – на бур – ла – ко – ю, п'я – ни – це – ю, гу – ля – ко – ю!460(314). Ой вербо, вербо, та кучерява

Moderato Ганна Вовк

НГН)

¥

Ой вер – бо, вер – бо, та ку – черя – ва,

/Tv


вер – бо,

рі звів? та ко-рінь під-мив?

хто то – бі,

та ку – че

461(322). Гей, сидить пугач в степу на могилі

J

да все "пугу!” да ’’пугу!"Largo

ё= 60


JL

Андрій Меляницъкий

1 .Гей, си – дить пу – гач

в сте-пу Н^1 мо-ги

J – 70 /CS

тш

яд г~Л]QГ ЦГ^У/?1Р f:

wm

да все "пу j-:гу!

-–76


да "пу-гу"

J =60


Гей, та збі-рай – тесь,

£

слав – ні чу – ма – чень – ки,зі – му – ва – ти 3 1 на Лу-гу!

| rl”p”pprl[fl”pPpprj-J 1^

2.Гей, – ко-то-рі-ї

пи – ли та гу – ля – ли, то ті в сте-пу зі – му –

223

ПппГР


РРСг 'чДГІР

ва – ли,


геи, ко-то-pi – і

гір – ко за – poo – ля – ли,

ш

то ті в Лу – зі зі – му – ва – ли.462(319).Дарувала Катерина та й чотирі лимани! і

г* лla – р:

у – вала

1 г г г г

Ка-те-ри-ната й

чо –

ти – рі
#=

ли


м

а
ни,' г •1 ' "О' (

.1

щоб ло-ви-ли хлоп-ці ри-бу та справ-ля – ли жу – па – ни.

463(317). Ой їхав Харько та із Жаботина, меду-горілки напився

Andante Хведір Мироненко

к “А...1 h h л
':-v1

(

1% г г гі= ЭЙ ї – X

0 9І=-. ав Ха

ірь

КО

0 0 * ш

та із Жа – і

 


1 л

00 – ти 1)ш

і 5

§ * Р Р f

ме – ду – го –=3= 

ріл – ки


і–Н=г-

Н£

L – ПІ-

їв – ся

J і

, ОЙ ВІН свс

“–' к ГГ


) – є

-

 4

му


Ц 4 Чр ^
^ С1 J J {Т.

ш=

4-' •
ко-ню бу-ла – но – му на гри-вонь-ку по – хи – лив – ся.

464(318). Ой Боже наш, ой Боже наш милостивий

Moderato Ганна Черниш

1)

Ой Бо-же наш, ой Бо-же наш, ой Бо-же наш ми – ло – сти224

і*


2)3)4)

• #


і

Ой я – кі ж ми по – ро – би – лись та й у сві – ті не – щас – ли – ві! 1) 2) 1-й раз 2) 2-й раз у репризі 4)

І

3.-бим жуЗ.амиза-ро – би – ли З.амиза-ро – би-ли 4.чине дасть нам Гос-подь4.-мо – ся

1. Ой Боже наш, ой Боже наш, Ой Боже наш милостивий!

Ой які ж ми поробились ч Та й у світі нещасливі! / 2

2. Дарувала Катерина Аж чотири лимани,

Щоб ловили хлопці рибу

Та справляли жупани. j 2

3. Ми думали, хлопці,

Що заробим жупани,

А ми заробили ч

Та й на ноги кайдани. ) 2

4. Ой вставайте, хлопці, Помолимося Богу,

Чи не дасть нам Господь ^ Та за Дунай дорогу? ) ‘

465(316). Вой да славний город та Ведмедівка та й усима сторонами

Andante Андрій МеляницькийЩ І>1–

1 * * и

*–р* 


–'■ ф 6
А

Вой да слав-ний го – род

та Вед – ме – дів – ка ==^=

та и у – си – ма сто – ро – на – ми, гей, та не мож – на
\–

*1–

г–1


Т*– 1

О
\ •

 ^
^
 1

нам, брат – ця, про – жи – ти

та и і за во – ро – га – ми.

466(315). Ой славний город та Видмедівка а всима сторонами

Andante


^5=
*1 

*1–
г •

о
І.Ой слав – ний го – род та Вид – ме – дів – ка

а вси – ма

ро – на

225


jfff

m

* aта тіль – ки ни мож – на нам в ньо – му – про – жи – ти

Ф

та заро – га – ми.

I

2–10.Тай заро – га

т

Що Вид – медів – ський та Пи – ща – лен – ко

а дріб – ні лис

1. Ой славний город та Видмедівка А всима сторонами,

Та тільки ни можна нам в ньому прожити Та за ворогами.

2. Та й за ворогами...

Що Видмедівський та Пищаленко,

А дрібні листи пиши.

3. А дрібні листи пиши...

Пиши, пиши він та дрібні листи Аж до старого діда.

4. Аж до старого діда...

Ой нихай вийде а Видмедівка Напротів орди з хлібом.

5. Напротів орди з хлібом...

А старенькийдід та й описує:

Ми ни будем кориця.

6. Ми ни будем кориця...

Ох і єсть у нас а ясне ружжя, Ми будем борониця.

7. Ми будем борониця...

Що на Першую та Причистую А всі дзвони дзвонили.

8. А всі дзвони дзвонили...

А малесинькі та й усі діти Уголос голосили.

9. Уголос голосили ...

Що старих людей і малих дітей Та й усіх вирубали.

10.Та й усіх вирубали...

А молодую та чилядоньку У полонь забрали.

467(321). Ой ходив журав по горі

Andantino _ Васса Царюк

Ой хо – див жу – рав

жу


і !>| >
–г-§ v л-


ф


рав – ка

по дру


Пи – та

жу – рав


226

їм
–Г– 1

–*я–о
u=i

'–d
–6
Кот – ра жш – ка ха – зяй

ка?


468(320). Жила вдова, жила вдова на Подолі

Moderato Ганна Черниш

Жи – ла

жи – ла


J iJ~n

вдо – ва на По – до – лі, та – не ма

ш

У ♦


тя – до

227


3. Полтавська губернія

(повіти: Гадяче, Конград [Константиноград], Лохвиця, Дубні, Миргород, Пирятин, Прилука, Полтава)

469(377). Питалася дівчинонька молодого козаченька

Adagio Мавра Мороз
У Р #

#

Пи – та – ла – ся "Шо у сте – пу

дів – чи – нонь – ка скир – да сі – на,

мо – ло – до – го да то на – ша
П. . ь.
^F=

^ h N
 k rj p *"t

# # # Јf'
^ _ у Фо
Каталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка