Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка17/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

Сер – би – ноч – ку, сва – тай – ме – не, дів – чи – ноч – ку.

196


1)

w

Серби

404(299). Де взявся стрілець, стрілець-молодець

Andante Пелагея Острожинсъка

т

Девзяв – ся стрі – лець,

стрі – лець – мо – ло – дець,/ М \>\


=====

І=Р=^
-) J
‘її

бив го – луб – ця

з ира


криль

1. Десь взявся стрілець, стрілець-молодець, Убив голубця з правого крильця. (2)

2. Голубка гуде, їстоньки не йде.

Та єсть у мене сім пар голубків, Вибирай собі, котрий любий твій.

3. – Весь світ злітала, крильця зламала,

Не найшла того, кого кохала. (2)

405(304). Не пила горілки, не буду й вина

Moderato


Химка Куцюк
І=&


4=!Г

У

і
Не пи – ла го – ріл – ки, не бу-ду й ви – на..

Ъ^


Дав – но я, дав – но я в ба – тень – ка – бу – ла.

1. Не пила горілки, не буду й вина...

Давно я, давно я в батенька була.

2. Давно я, давно я в батенька була,

Вже ж тая стежечка терном заросла.

3. Ой заросла терном, ще й калиною,

Де я походила ще й дівиною.

4. Як же я схочу, терен висічу,

Червону калину в пучки пов'яжу.

5. Червону калину в пучки пов'яжу,

До свого батенька крильми полечу!

197


6. Ой сяду я, впаду в вишневім саду,

Чи ж вийде батько з відром по воду?

7. Ой там мій батенько по саду ходить, Малую дитину за ручку водить.

8. Малую дитину за ручку водить,

За своїх невісток стиха говорить:

9. – Вставайте, невісти, слухайте мене: Щось у нашім саду за пташина є!

10.Ой то не пташина, то рідная дочка, Без щастя вродилась і без долі зросла.

11 .Без щастя вродилась і без долі зросла, В чужу сторононьку та й заміж пішла.

12.В чужу сторононьку та й загубилася... Лихая доленька та й судилася!

406(306). Ой у саду, саду винограду

Moderato, risoluto Меланія Шпилька

і: ■H'J'.hjiippr'lpip

Ой у са – ду, са – ду, ви – но – гра

ду, сто – іть кінь во – ро – НИИ/ts

на ну – гра

ДУ,

сто – іть кінь во – ро – НИИна ну – гра

1. Ой у саду, саду, винограду,

Стоїть кінь вороний на нуграду. (2)

2. Ніхто ж того коне не купує,

Ніхто ж йому ціни не сцінує. (2)

3. Наїхали купці із Варшави,

Стали того коня цінувати. (2)

407(729). Ой у полі зацвіла лоза

Не швидко [Andante] Параска Гуцало

р

Ойщо

У з ко


лі за – цві – ла ло – за,

ком не – вір – но жи – ла,

т

в дів – ки го – ло – ва, ві – ри не ня – ла.бо

198


408(296).Ой на горі нивка, а в долині сливка

Andante Химка та Дмитро Куцюк

Solo

h – . h :

j–•J ’ С

=f•
Ой на го – рі нив – ка, а в до – ли – ні слив – ка,

Duetto


4? N't j j 111 ^

там дів – чи – на жи – то жа – ла, слав – на чор – нв-^брив – ка.Л 1) Вар. при соловім виконанні:

$ 111111 j і

там дів – чи – на жи – то жа – ла

1. Ой на горі нивка, Вона стала, одказала,

А в долині сливка, Серденям назвала.

Там дівчина жито жала, 4. А вже тая слава

Славна чорнобривка. По всім світі стала,

2. Жала вона, жала, Що дівчина козака

Сіла (й) оддихати, Серденям назвала,

їхав козак дорогою, 5. А вже тая слава

Мусив шапку зняти. По всім город очку,

3. – Здоров, здоров, дівчинонько, Що дівчина козакові

Ще й поможи, Боже! Вишила сорочку.

409(306). І учора не був, і сьогодня не був

Andantino Химка Куцюк

–p к

і hft h

У'Г • \ –

І у – чо – paне був, 9 0 л

і сьо-

год – ня

"–V h


-І*-

не і


5ув, де

ЇСЬ т 0 0

-J 1 1

и, сер – де – ня,

# 1F РJ 11

за ме-не за-був, десь ти, сер-де-ня, за ме-не за-був.

1.1 учора не був, і сьогодня не був,

Десь ти, серденя, за мене забув. (2)

2.–1 учора косив, і сьогодня косив.

Хто ж тобі, середня, обідать носив? (2)

3. – Носила мині дівчина моя.

Славная, чорнобрива, кохана моя. (2)

4. – 1 учора куліш, і сьогодні куліш, Прийди, сердонько, хоч душу потіш. (2)

199

5. Учора галушки, а сьогодня пампушки, Прийди, серденя, в мої подушки. (2)6. – 1 учора орав, і сьогодні орав.

Хто ж тобі, серденя, воли поганяв? (2)

7. – Поганяла мині дівчина моя,

Славная, чорнобрива, кохана моя. (2)

8. – 1 учора не був, і сьогодня нема.

Десь ти, серденя, забув за меня. (2)

9. – Я ще не забув. Забувать не буду.

В восімнадцять літ в салдати пойду. (2)

10.Когда вислужусь, тоді оженюсь – Візьму дєвушку-сємілєтушку, (2)

11 .Спішу дєвушку на паперочку,

Прибью на стіні, де спати мині. (2)

12.Та й пізно лягаю, раненько встаю,

За свою милу не забуваю. (2)

13.Дівчинонько моя, зарученая,

Чого ж ти така засмученая? (2)

14.А як тебе брав, як мак процвітав,

Тепер стала, як риба в'яла. (2)

15.Вставай, невістко, щоб ти не встала, Складай подушки, що мати дала. (2)

16.Я тиї складу, що мати дала,

А тих не буду, що в тебе застала. (2)

17.Вставай, невістко, щоб ти не встала, Подій корови, що ти нагнала, (2)

18.Я тих не буду, що я нагнала,

А тих подою, що тут застала. (2)

410(300). Присягала Богу ще й святій Покрові

Adagio Пелагея Острожинсъка

-Я-ч-–к n _–11 h к ••J j] J_J ^ J J

При – ся – га – ла Бо – гу

l(. |s > > , 1=


ще Й CBJ

^ k 4


1 – ТІІ

N–-


і Пі

0 – кр( Ґ

ф

э – ві,


k

–1
J' J 1 J –

І Л
4

л

J. J


i–\

і то – бі, мій ми – лий, гір – кій мо – їй до – лі.

1. Присягала Богу ще й святій Покрові,

І тобі, мій милий, гіркій моїй долі.

2. Присягала Богу ще й святій п'ятниці,

І тобі, мій милий, гіркії п'яниці.

3. А не йде до хати, та йде до кімнати,

Та йде до кімнати, та й лягає спати.

4. До стіни очима, до жінки плечима... Обернись, мій милий, бо ж я твоя мила!

200

411(295). Соловеєчку, рання пташечкоLento Химка та Дмитро Куцюки ^–В – В г~–Г

2)fMH


(

У

:o-j

щ–


У $ П И

ю – ве – єч – ку,9 \0 0 ~

Г

І=

Ш-І


1=

ІЯ п


та

9* * g-

шеч – КО


, ОЙ не ]

г^нн


г /

ще – бе – чи

j–

цр г


<)
£/ #
са – дом ле – тю – чи. – ве – єч – ку ран – ня пта – шеч – ко

1. Соловеєчку, рання пташечко,

Ой не щебечи, садом летючи.

2. Ой не щебечи, садом летючи,

Не збивай роси сивими крильми.

3. Нехай її зиб'є матінка моя,

До мене йдучи, спотикаючи.

4. До мене йдучи, спотикаючи, Дрібними слізьми умиваючи.

5. Дрібними слізьми умиваючи, Свойі дитини одвідаючи.

6. Чоловіче мій, дружино моя!

Завів ти мене, де й роду нема.

7. Завів ти мене в чужу сторону,

В чужу сторону між чужі люде.

8. Мині, молодій, та й горе буде, Нікуди піти, поговорити.

9. Нікуди піти, поговорити,

Свого серденька розвеселити.

10. – Ой жінко моя, ой любко моя, Через дорогу сусіда близька,

11. Піди собі та й поговори,

Своє серденько та й розвесели.

12. – Чоловіче мій, дружино моя, Ще ж я в сусіди нігде не була.

13. Ще ж я в сусіди нігде не була, Із сусідою не говорила.

14. Мене сусіда та й осудила, Щоб я до неї та й не ходила.

412(302). Ой мій милий вошопруде

Allegretto Пелагея Острожинсъкаіц


ч 

Ч–
1– – •

3=

ЧЫ
а=;

J

і– – 0

3=

Ой мій ми – лий во шо-пру – де, пус – ти ж ме – не

м

іЬ

Є – Я


fe

СИ л


J j

ю – де!


ч К

-Ой ко – ли

і

ж я во – шо – пруд,

N К і– І


ifU

си


)

ДИ


до

J) ^ ^

ма, во – ші плудь,си – ди до – ма

1

, бо не – во – ля!201

413(303). Гандзюню, щебетушечко

Moderato Білашки

ft . л

fr


.Ган-/]

зю –

ню,

ще-б

) ". *

ету – І


==н

леч –

hi-


ко, m

-£=.1

ска-жи


m

[ ми –

-J–

ні г


ірав –

ду,

мо – я =$==р=

і–4н

: ДУ –


ше^

[ – ко,

¥¥

я – КІ


ё ё

в те-бе 1та і

И"

без ме


не

гос –

ті бу-ли?
2.-Бу

в І – ва

н

3 Я –

но – m

-0– ,

ва, к


Н-

у-че-і


зя – ВИЙ ;

Мац – ко m m

з К

!ра –

ко –

-& 

ва, – і


УП #

' п V

і=

Р Р Р Р

1=£–1

а Ми-хай-ло-при-ди-бай-ло, сер-це мо – є спо – до – ба – ло, з Тур-бо – ва.

414(297). Викопав я криниченьку, викопав я дві

Moderato Химка та Дмитро Куцюк

Duetto


Ви – ко

ь J J її


-F

па

Nв я кри –

f–

ни


ч-г

чень – К)/,

1 $ 1

ви – ко


т \ f г

пав я дві І,, і ,і,

г ^

ви – ко


-

хав я
дів – чи і

т І fi

нонь – ку■г Р

лю – дям,не С(

Э

г

бі.


 1

1. Викопав я криниченьку, Викопав дві.

Викохав я дівчиноньку Людям, не собі.

2. А вже з тої криниченьки Орли воду п'ють.

А вже мою дівчиноньку До шлюбу ведуть.

202

3. Іден веде за рученьку, Другий за рукав,Третій гляне – серце в'яне – Любив, та не взяв.

4. Та привели під церковцю:

Тепер ти моя!

Вона стала, одказала:

Неправда твоя!

5. Як привели у церковцю:

Тепер ти моя!

Вона стала, одказала:

Неправда твоя!

6. Поставили на рушничку:

Тепер ти моя!

Вона стала, одказала:

Неправда твоя!

7. Як зв'язали білі ручки:

Тепер ти моя!

Вона стала, заплакала:

Неволя моя!^)

415(307). Як пішов Саврадим у поле йорати

Allegro moderato Химка Куцюк

v> j І""Р “Ь я Р*) I j

Як пі – шов Сав – ра – дим у по – ле йо – ра – ти,

йо – го жін – ка Сав – ра – дим – ка до корш – ми гу – ля – ти.

1. Як ішов Саврадим у поле йорати,

Його жінка Саврадимка до коршми гуляти.

2. Гуляла, гуляла, трошки напилася,

Наварила борщу й каші, в поле потряслася.

3. По полю блукала, милого шукала:

Подивися, мій миленький, яка ж бо я стала.

4. [Подивися, мій миленький, яка ж бо я стала,]

Не хоріла, не боліла, на личеньку спала.

5. Ой запріг Саврадим милую додому,

А поставив свою милу на житню солому.

6. Ой чи їла баба сіна, захотіла пити.

Запрягає в борону, начав волочити.

7. Випрягає з борони, запрягає в рало:

Ой соб, моя мила, ще й додому рано!

8. Випрягає з рала, запрягає біду:

Ой соб, моя мила, вже додому їду!

9. Поїдем до лясу, наріжем дубинки,

Ні тонкої, ні гнучкої до милої спини.

10. Рубає, рубає, дубина трясеця:

Ой випряжу свою милу, нехай попасеться.

1)

Вар.: нещасливая!203

11. Небагацько узяв, на три колоді.

Тепер тобі, моя мила, за хлопцями годі.

12. – Не журися, мій миленький, я ще й три довезу, Як нагляну гарних хлопців, як кобила заіржу.

13. Ой умер Саврадим, та й на лавці лежить.

Його жінка Саврадимка по горілку біжить.

14.1 горілку несе, і музику веде:

Ой тепера, Саврадиме, не боюся тебе.

15. Як на лавці лежав, тоді було трошки жаль,

Як із лавки взяли, то всі жалі одняли.

16. Як до гробу ішла, то й приплакувала,

Як од гробу ішла, то й прискакувала.

17. Редькою подзвонила, а морковою походила, Цибулею поминала, бо гіркеє життя мала.

416(261). Вот із-за гори да вєтер повіває

Largo Solo Coro

j *?Да


т

Пенязевичі

Вот із-за го-ри – вє-тер по – ві

є, да гей, гей,

щ

Г с/l тг-з-за дру – го – і хма – ра на – сту – па

Moderato


417(283). Нема в світі так нікому

Городище


Не-ма в сві – ті так ні – ко – му, як бур – ли – ці мо-ло –

до – му, гей, гей! Як бур – ла – ці мо – ло – до – му.

418(292). Ой на горі жито родить

Andante Вишевичі

Р Р І” "г Г Р

Ой на го – рі жи – то ро – дить, а в до – ли – ні ко – зак

204

f' о I 'Mле – жить, а в до – ли – ні ко

I–і ^


р і О J и

зак ле – жить.

419(289). Ой у лузі, лузі Василь сіно косить

Andante Торчинк \, 2 К к

\ )Ц 0 Ф 0 h 1Ffr#

1

ч-

Ой у лу

1 ф 1 – зі,

лу-

1)


-зі

Василь сі – н

І–

0

і:ко – сить,

1 • ) 0

ой там


же Р

4а-

т г <5

ри – я


р*

Й(


з-му си-на

1 J“h

но – сить.си – на

0 ф

СИ – Не


1
420(290). Да була собі Марусина

Мс

)dera1


–5–

р-Торчин t 

Да бу-ласо-бі Ма – ру – си – на, да ма-ла си – на

!) 1}

її Гг гіг її

I – ва – си – на. – ва – си-

421(262). Чиста водиця на вмиванєчко

Allegretto ^ Пенязевичі

JpppflppPpfrlPPГ г ҐІРРрр?

Чис-та во-ди-ця на вми-ва-нєч-ко, ви-ши-тий руш-ник на вти-ра-нєч-ко.

1. Чиста водиця на вмиванєчко,

Вишитий рушник на втиранєчко.

2. Ой умилася, причесалася,

Пішла у садок, нарвала квіток,

3. Нарвала квіток ізвила вінок,

Ізвила вінок, пустила на ставок.

205


4. Ой їхав козак та й дорогою,

Забачив вінка посеред ставка.

5. Прив'язав коня та й до явора,

А сам він пішов доставать вінка.

6. Перший раз ступив – по коліна вбрів, Другий раз ступив – по пояс убрів.

7. Третій раз ступив – тілько волос сплив.

Ой Боже, Боже! Що я наробив!

8. Ой Боже, Боже! Що я наробив!

Через ту дівку, що вірно я любив!

9. Ой біжи, коню, та й додомоньку,

Не кажи, коню, що я утопивсь,

10. Не кажи, коню, що я утопивсь,

А кажи, коню, що я оженивсь:

11. Були бояре – чорниї хмари,

Були світилки – яснії зірки,

12. Були світилки – яснії зірки,

Була молода – ясная зоря!

422(263). Коло млина, млина червона калина

Moderato Пенязевичі

ВІД' в (і Е Г Н |Г р М

Ко – ло мли – на, мли – на

чер – во – на ка – ли – на,

р Li: – 11 ”J|р

то ж(е) не ка – ли – на, мо-ло – да дів – чи – на.

1. Коло млина, млина Червона калина, – То ж(е) не калина, – Молода дівчина.

2. То ж не калина, – Молода дівчина, Молода дівчина Козака й любила.

3. Любила ж козака, Взяла й отруїла, – Ой винесла рибку І ще хліба скибку.

4. Ой винесла рибку

І ще хліба скибку.

То ж тобі, козаче, Вечеря й на швидку.

5. Вечеряй, козаче,

Да їдь йу дорогу,

А коли завгодно,

Да й ночуй зо мною.

6. – Рад би ж я, й серце,

І с тобой ночувати, – Ой єсть в мене

Й отець, родина й мати.

7. Ой є ж в мене жинка Ще й малиї діти, – Рад би я, серце,

До неї летіти.

8. – Ой годі, козаче,

До неї літати:

Тут тобі, серце,

Зо мной пропадати.

206


423(264). Ой устану я раненько

Andantino

Пезенявичі

pp Р pp [Цг

т

Ой у-ста-ну я ра-нень – ко, гей,да вбе – ру – ся че-пур-нень – ко.

ои у-ста-ну я ра-нень-ко,

424(265). Гей, як наїхали, як наїхали риболовчики рибки ловити

Moderato


Solo

Coro


і),

Пенязевичі 2)

и

(і) Гей,


іг г1 а

4)

$і

ЧИ – КИ


3)

1)

ри-бо-лов 2)риб – ки

4)

ло – ви5)

J J?J| II Л] II

ти.

6)nҐ

1.Гей, як наїхали, як наїхали риболовчики Рибки ловити,

2. Гей, не зловили, не зловили щуки-рибки, – Зловили лина.

3. Гей, роздивилися, роздивилися, розсмотрилися – Аж мале дитя.

4. Гей, да взяли дитя, да взяли дитя, понесли мале На казьонний двіір.

5. Гей, собирайтеся, собирайтеся, красни дівушки, На цей перебир,

6. Гей, да которая, да которая красна дівушка Дитя вродила?

7. Гей, не пустила, не пустила на білой сьвіт,

В Дунай бросіла?

8. Гей, у неділю, у неділю пойутру раненько Всі дзвони гудуть,

207

9. Гей, распроклятую, распроклятую Настасію Пуд наказ ведуть.10. Гей, а за єю йде, а за єю йде да стара мати, Плаче-ридае.

11. – Гей, не плач, мати, не плач, мати, не ридай, мать,

Бо ще вдома пять.

12. Гей, не пускай, мати, не пускай, мати, на досьвітки, Нехай дома сплять.

13. Гей, а на досьвітках, а на досьвітках да чужа мати Велить долі слать.

14. Гей, не 'дхристися, не 'дхристися, не 'дмолися, Треба постіль слать.

425(274). Була собі Марусина благородна

Moderato Путівка

г ГІ Р jlJ ГІ” – ІЧ

Бу – ла со – бі Ма – ру – си – на бла – го – род – на,

не лю – би ти дво – ра – ни – на, бу – диш доб – ра,

I г II Р(Рг г і рj>

бо дво-ра – нин

поз – но хо – дить, не ід – ну – ю дів – чи – нонь – ку

з у-ма зво – дить.

426(275). Чорна хмара наступає

Andantino

Русанівська

^ІР Ц-iN'H П

Чор – на хма – ра на – сту – па – є, чор – на хма – ра

т

Є

wна – кра – па

на – сту – па

є, дрі – бен до – щик

427(282). їхав Сербии з України

Городище (Радомишль)
І – хав Сер – бин з У – кра – ї – ни,

ї – хав Сер – бин

208

p J'~p р І ШPP

з У – кра – ї

ни да и за – і – хав до дів – чи – ни.

428(284). Ой за горою, за кам'яною

Andante

1) 2)


Торчин

Ой за го – ро – ю, за ка – м'я – но – ю, там си – дів го – луб-frb–
ч к 

Ч 
с 


j

ч к–

г.

\–

I

щ "

-Пв

=р=,

і– Ф

 Ф

3=

–J
=^5
і 

–ф


 J

1

із го – луб – ко – ю, там си – дів го – луб із го – луб – ко

2) в строфах з більшим 1) числом складів 3)

£

там си-


го – луб

429(260). Да журба мене сушить, да журба мене в’ялить

Adagio

1) 2)


Пенязевичі

3)


/7s

£

і' J 6Да жур – ба w

*

4*+ s*-ме – не су – шить, да жур – ба

Ф*=
г.
'4
a
=44=


LtpJ

kh
7i .


–f*
■+

ме – не в я – лить, да ця – я ме – не жур – ба з

7) 8) – 1) 2) 3)

ш

(ЗЕЗЩ


ва-лить!


бі – лих

4)

нут по5) ^ 6)

СУ"

7)

8)в я – лить да ця – я ме – не жур-

209


430(281). Под нашими воротами солома лежить

Allegro


j г r ifiJ j т

Федоска Козаченко

1)

Під на – ши – ми во – ро – та – ми со – ло – ма ле – жить,ч

со – ло – ма ле – жить.

Allegro 1) 

431(280). Ой у полі озеречко

2) 3) _4) 

Федоска Козаченко piu mosso

Ой у по – лі о – зе реч – ко,

там пла – ва – ло

о

ве – де – реч – ко, там пла – ва – ло ве – де – реч – ко. Ой у1)_ 1) 2) ^ 3^ 4) , ^

Р

Ой у Ой у по-432(258). Коли б же я знала, ой що мині буде

Moderato Пенязевичіg-

и

“і–h–

\
1,., j),

p r>-
Ту 9l 'J–pIL p J p

p г •
Ко – ли б же я зна – ла,

ой що ми – ні бу – де,
h . :

 =1
Ip p p pj

14 * ІЛ “

V


4^

S-

пи-лаб да гу – ля

л а, по-шла б по-миз лю – де

210

433(259). Ой коли б я знала, шо то мені будеAllegro Пенязевичі

А 1,

)


г--Qій

2)

1)

2)не йшла о по – між лю – де.

йшла б


434(266). Вставай, головата, товару давати

Moderato . ^ Пенязевичі


ч


\

г•

і л
ц.

^–J

N
#uu
LJ
R

)

ф
Вста-вай, го – ло –

ва – ти,


то – ва – ру да – ва – ти,
^–І

s К
N rJ ~j

^–


I'M

я

PJ J

1 J JІ”

Vy

LpJ
)

^ 0
І

а я по – йду на і)

зар со – лі ку – пу – ва – ти.

2) в строфах з меншим числом складів:

ір н рт

л е^сл


і

то – ва – ру да – ва 2) 

л_

Р Р Р f-fт

со – лі ку – пу – ва

435(270). Полинула чичиточка в вишневий садок

Andante


Пенязевичі

h J1 .h

5"

По-ли-ну-ла чи-чи-точ-ка ввиш-не-вий са – док, а ви – ве – ла$

11 J' j ji і

чи – чи – точ – ка се – ме – ро ді – ток: от Яв – до – сю і Фе – до – сю,

211
“F=“F=¥ ð *
^=і
^=І) – ва – ри – ну, Ка – те – ри – ну, і Я – ри – ну, і Ма – ри – ну,

а

рщщНас-ту-сюсво – ю, са-му мен-шу – ю, Пригра на лірі

га – га – га! Са-му мен-шу – ю.

WW

тш

і
Каталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка