Українська мова (навчання грамоти: мова І читання)Сторінка1/6
Дата конвертації02.05.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6
УКРАЇНСЬКА МОВА

(НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ)

За підручником М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко(7 годин на тиждень1)
Розподіл годин здійснюється за тижнями: на одному тижні 4 години відводиться на читання і 3 години на письмо, а на наступному тижні — 3 години на читання і 4 години на письмо.


Тема уроку
Дата

Добукварний період


1.

Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний ГімнУкраїни. Опрацювання вірша Г. Чубач «Батьківщина».
2.

Ознайомлення із зошитом, письма,

приладдямладдям. Правила сидіння за партою під час письма.Роз­мальовування малюнків.3.

Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосібумовного позначення речення. Бесіда на тему «Розвагидітей улітку».
4.

Правила користування письмовим приладдям. Положенняручки (олівця) в руці під час письма. Розфарбовуваннямалюнків штрихами відповідної форми (прямими, півова­льними).5.

Закріплення знань про речення. Складання речень за по­даною графічною моделлю. Бесіда на тему «Режим дняшколяра».6.

Розташування зошита на парті під час письма. Рух кистіуздовж рядка у процесі виконання графічних вправ.

7.

Слухання й розповідь казки. Уявлення про діалог (безуживання терміна). Складання речень за поданою графіч­ною моделлю.8.

Основний рядок сітки зошита (верхня, нижня рядкові лі­нії). Зображення хвилястих ліній перервними і непере­рвними рухами руки. Письмо прямих ліній у рядку в на­прямку зліва — направо і згори — вниз.
9.

Розширення уявлень дітей про слово та речення. Розподілпредметів за семантичними групами

«Овочі — фрукти».Складання речень за поданими графічними схемами.
10.

Закріплення уміння писати в рядку. Зображення хвиляс­тих та петельних ліній перервними і неперервними руха­ми руки. Письмо ламаних і півовальних ліній у рядку.

1

Тема уроку Дата
  1. Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів. Порі­ вняння предметів. Складання речень за схемами.
  1. Міжрядкова (допоміжна) лінія сітки зошита. Складання речень за малюнком. Письмо коротких і довгих вертикаль­ них ліній, ліній із заокругленням.
  1. Ознайомлення зі словами, що означають дії предметів. Складання речень за малюнками та поданими графічними схемами. Робота з дитячою книжкою.
  1. Обведення контурних малюнків та їх розмальовування. Закріплення вміння писати в рядку з міжрядковою лінією короткі та довгі вертикальні лінії, лінії із заокругленням. Розвиток зв'язного мовлення.  1. Ознайомлення учнів зі складовою будовою слова. Поділ слів на склади. Поняття «наголос». Наголошений склад. Розподіл предметів за семантичними групами «Свійські тва­ рини — дикі тварини». Складання речень.
  1. Похила лінія сітки зошита. Письмо прямих похилих ліній, прямих із заокругленням унизу в основному рядку і за його межами. Складання речень за малюнком і графічни­ ми схемами.
  1. Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлен­ ня. Поділ слів на склади. Складання речень за поданими графічними схемами.
  1. Письмо похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі та внизу. Наведення елементів малюнка. Складання речень за малюнком і графічними схемами.
  1. Голосні та приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Формування навичок звукового аналізу простих за будовою слів. Моделювання звукової структури слів. Складання речень.
 1. Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих півовалів. Розмальовування малюнків.
 1. Тверді та м'які приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Формування навичок звукового аналізу слів.
 1. Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих овалів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів.
 1. Закріплення вмінь виконувати мовний аналіз слів та ре­ чень. Бесіда на тему «Заняття людей».
 1. Підготовчі вправи до написання букв. Письмо прямих похилих ліній із верхньою та нижньою петлями. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. ^

Тема уроку Дата


  1. Культура спілкування. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Складання графічних моделей речень.
  1. Підготовчі вправи до написання букв. Безвідривне поєд­ нання елементів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Складання речень за малюнком і графічни­ ми схемами.
 1. Узагальнення знань учнів про голосні та приголосні зву­ ки. Звуковий аналіз слів. Складання розповіді за серією малюнків. Робота з дитячою книжкою.  1. Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв. Звуко­ вий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Скла­ дання речень за малюнком і графічними схемами. Розви­ ток зв'язного мовлення.


Букварний період
 1. Звук [а], позначення його буквою «а». Виділення звука
ЗО. Письмо малої букви а. Підготовчі графічні вправи. Напи­ сання буквосполучення аа. Звуковий аналіз слів.
  1. Звук [у], позначення його буквою «у». Виділення звука [у] в складах і словах. Звуковий аналіз слів, його моделювання.
  1. Письмо великої букви А. Безвідривне з'єднання букв. На­ писання буквосполучення Аа. Складання речень за малю­ нками.
  1. Закріплення звукового значення вивчених букв. Звуковий аналіз слів, його моделювання.
  1. Письмо малої букви у. Написання буквосполучень. Виді­ лення вивчених букв у словах.
  1. Звук [о]. Позначення його буквою «о». Звуковий аналіз слів, його моделювання. Складання речень за поданими графічними моделями.
 1. Написання великої букви У, її поєднання з вивченими бук­ вами. Підготовчі графічні вправи.
37.- Звук [и]. Позначення його буквою «и». Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнками.
 1. Письмо малої букви о. Поєднання її з вивченими буквами. Виділення вивчених букв у словах.
 1. Звук [м], позначення його буквою «ем». Читання складів із вивченими літерами. Велика буква на початку речення.Тема уроку

Дата


40.

Письмо великої букви О. Поєднання її з іншими буквами.


Звуковий аналіз слів.
41.

Закріплення звукового значення вивчених букв. Написан­

ня імен з великої букви. Читання і доповнення речень.

Робота з дитячою книжкою.
42.

Письмо малої букви и. Безвідривне з'єднання букв. Розви­

ток зв'язного мовлення.
43.

Звук [і], позначення його буквою «і». Читання складів і слів

із вивченими буквами. Буква «і» в ролі окремого слова.

44.

Письмо великої букви И. Написання буквосполучення Ии.

Звуковий аналіз слів. Диктант вивчених букв.

45.

Закріплення звукового значення вивчених букв. Читання і

доповнення речень.

46.

Письмо малої букви м, буквосполучень. Написання пря­

мих і обернених складів із буквою м, слів.

47.

Звуки [н], [н'], позначення їх буквою «єн». Звуковий ана­

ліз слів. Читання складів і слів.

48.

Письмо великої букви М. Підготовчі графічні вправи. На­

писання складів та слів із буквою М.

49.

Закріплення звукових значень букви «єн», умінь читати

склади й слова з нею. Читання й доповнення речень.

50.

Письмо малої букви /. Написання буквосполучень, скла­

дів. Закріплення вміння писати вивчені букви. Виділення

вивчених букв у словах.

51.

Звуки [л], [л У, позначення їх буквою «ел». Звуковий ана­

ліз слів із твердими й м'якими приголосними. Читання

складів, слів і речень.

52.

Письмо великої букви /, поєднання її з вивченими буква­


ми. Написання слів і речень.
53.

Закріплення звукових значень букви «ел». Вправи на до­

повнення незавершених речень. Інтонаційне читання ре­

чень, текстів.

54.

Письмо малої букви н, буквосполучень, складів, слів із

нею. Списування буквосполучень, поданих друкованим

шрифтом.

55.

Звук [в], позначення його буквою «ве». Особові займен­

ники, їх вживання в реченнях. Читання складів, слів, ре­

чень. Робота з дитячою книжкою.  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка