Українська література 1920-1930 pp. Урок №1 -2 українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії. Українська література й духовне відродження нації в першу третину xx


Орієнтовний зразок виконання роботиСкачати 12.11 Mb.
Сторінка2/50
Дата конвертації15.04.2016
Розмір12.11 Mb.
#10096
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Орієнтовний зразок виконання роботи

Назва

угрупо

вання

Роки

діяль

ності

Члени

угруповання

Естетична платформа
1923-

В. Еллан-Блакит-

Мета організації: об’єднання
1925

ний, 0. Довженко,

українських пролетарських

*
В. Сосюра,

письменників, прагнення

«Гарт
П. Тичина, Ю. Янов-

до створення єдиної інтер
ський, 0. Копи- ленко, М. Куліш, М. Хвильовий

національної комуністичної культури, пропаганда комуністичної ідеології, боротьба з міщанством і націоналізмом

Назва

Роки

Члени

угруповання
угрупо

вання

діяль

ності

Естетична платформа
1922-

С. Пилипенко,

Орієнтація письменни
1932

А. Головко, П. Панч, І. Скляренко, Т. Степовий, Г. Епік,

ків на досконале і всебічне вивчення життя українського села, допомога обда

і-*
І. Кириленко,

рованій селянській молоді

ч
Д. Бедзик, А. Панів,

в знаходженні свого місця

К
І. Сенченко,

0. Копиленко,

Д. Гуменна, І. Шевченко, В. Гжицький, П. Усенко

в літературі; свідоме надання творам максимальної простоти й доступності форми; курс на масовість літератури
1925-

М. Зеров, М. Драй-

«Засвоєння величного
1928

Хмара, М. Риль

досвіду всесвітнього пись

н
ський, П. Фили

менства, тобто хороша літе

и

н
пович, Юрій Клен

ратурна освіта письменника

о

cd

t-H
(Освальд Бургардт)

і вперта систематична робота

иколо перекладів, вияснення

ф

telнашої української традиції

инта переоцінка нашого літературного надбання; мистецька вибагливість»
1925-

М. Хвильовий,

Боролися за високу письмен
1928

В. Яловий,

Г. Коцюба, М. Май- ський, Г. Епік,

ницьку майстерність, творчу якість і академізм, за європейський рівень української

*
0. Копиленко,

літератури проти масовізму,

н

н
М. Куліш, А. Люб-

просвітництва й епігонського

R
ченко, Ю. Шпол,

наслідування російської літе

К

<1

М
М. Бажан, І. Сенченко, М. Йоган- сен, П. Тичина,

П. Панч, Ю. Смолич, 0. Досвітній, І. Дніпровський, 0. Слісаренко, Г. Епік

ратури
1927-

І. Кулик, В. Коряк,

Об’єднання всіх митців, які

К

1932

І. Микитенко, І. Ки

прагнули до створення єди

К

о

>>
риленко, 0. Близько,

ної інтернаціональної про
К. Гордієнко, Н. За

летарської літератури і були

ffl
біла, 0. Корнійчук, Іван Ле

лояльними до режиму
Назва

угрупо

Роки

діяль

ності

Члени

угруповання

Естетична платформа

«Молодняк»

1926-

1932

П. Усенко, JI. Перво- майський, І. Момот, В. Кузьмич,0. Кун- дзіч, Я. Гри- майло, Д. Гордієнко; Б. Коваленко, 0. Корнійчук,

М. Шеремет,

А. Шиян, А. Клоччя

Виявлення талановитої молоді та активізації її літературної творчості. Оголосили себе одним із бойових загонів єдиного літературного фронту 1. Допишіть у графи таблиці про інформацію інші угрупування

 2. Дати письмову відповідь на питання

Що стало причиною виникнення літературної дискусії 1925- 1928 років та які питання в її ході намагалися розв’язати?

(Дискусія виникла через глибокі розходження в розумінні природи і мети художньої творчості серед українських письменників, ідейну і політичну конкуренцію літературних організацій. У ході літературної дискусії 1925-1928 років на публічне обговорення були винесені питання шляхів розвитку, ідейно-естетичної спрямованості та завдань нової української радянської літератури, місця і ролі письменника в суспільстві). 1. Домашнє завдання

 1. Повторити матеріал уроку.

 2. Творче завдання на розвиток ситуативного мислення. Уявіть, що ви молодий літератор періоду 20-х років XX століття. До якого угрупування ви примкнули б? Відповідь умотивуйте.

 3. Випереджувальні індивідуальні завдання: підготувати повідомлення на тему:

 • Вершинні досягнення в поезії 20-х років XX століття.

 • Проза. Її жанрово-стильове та тематичне розмаїття. Найвидат- ніші представники прози в українській літературі 20-х років XX століття.

 • Розвиток українського театру та драматургії.

 • Українська література за межами України. Розвиток літератури на західноукраїнських землях. Емігрантська література.

 • Втручання влади в літературний процес.

 • Основні напрями розвитку літератури: модернізм, абстракціонізм, соцреалізм.

 • Масові репресії письменників у 1930-ті роки. «Розстріляне відродження».

 • Розвиток української літературної критики та літературознавства.

 1. Підсумок. Рефлексія

Продовжити речення: «Я зрозумів (зрозуміла), що...»

«Мені вдалося ...»УРОК № 3-4

МОДЕРНІСТСЬКІ ТА АВАНГАРДИСТСЬКІ ТЕЧІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ВЕРШИННІ ДОСЯГНЕННЯ В ПОЕЗІЇ, ПРОЗІ, ДРАМАТУРГІЇ. ПЕРШИЙ З’ЇЗД УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 1934 p., ЙОГО НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ. РЕПРЕСІЇ В 1930-ті РОКИ. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ.

EM І ГРАЦІ Й НА ЛІТЕРАТУРА. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Мета: розкрити новаторство української літератури, вер

шинні досягнення в поезії, прозі, драматургії; ознайомити із модерністськими та авангардистськими течіями в українській літературі; розповісти про масові репресії письменників у 1930-ті роки, про втручання влади в мистецький процес; дати загальне уявлення про розвиток літератури в 1930-і роки на західноукраїнських землях і в еміграції; розвивати вміння користуватися довідковими виданнями, словниками; виховувати допитливість, бажання більше знати про розвиток української літератури та літературознавства.

Теорія літератури: «розстріляне відродження», авангардизм, соцреалізм.

Обладнання: портрети письменників, книжкова виставка їхніх творів.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ


 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Слово вчителя

П. Тичина, В. Сосюра, М. Хвильовий, В. Підмогильний, Б. Антоненко-Давидович, М. Куліш, М. Зеров, М. Рильський, Є. Плужник, Г. Косинка, М. Семенко, Ю. Яновський, Т. Осьмачка, М. Бажан та ін. Такого грона яскравих унікальних талантів, яке дала літературна дійсність в Україні 20-х pp., не було в жодному іншому періоді розвитку нашого письменства. Цей період привертає увагу також і розмаїттям стильових течій — авангардизм із своїми відгалуженнями (футуризм і конструктивізм), революційний романтизм, неоромантизм, неореалізм, «неокласика», імпресіонізм, експресіонізм тощо. А ще, як ми вже знаємо, цей час характеризується великою кількістю різних видань, калейдоскопом літературних угруповань, пристрасними полеміками про сутнісні проблеми творчості. Усе це і давало підстави вважати 20-ті pp. «ренесансними». Отже, сьогодні поговоримо про новаторство української літератури 20-х років, вершинні досягнення в поезії, прозі, драматургії та дізнаємося про трагічну сторінку в історії розвитку літератури в 30-і роки, що ввійшла в історію під назвою «розстріляне відродження». 1. Актуалізація опорних знань

 1. Скачати 12.11 Mb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка