Українська література 1920-1930 pp. Урок №1 -2 українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії. Українська література й духовне відродження нації в першу третину xx


УРОК № 25 НОВЕЛА М. ХВИЛЬОВОГО «Я (РОМАНТИКА)»Скачати 12.11 Mb.
Сторінка19/50
Дата конвертації15.04.2016
Розмір12.11 Mb.
#10096
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   50

УРОК № 25

НОВЕЛА М. ХВИЛЬОВОГО «Я (РОМАНТИКА)».

ПРОБЛЕМА ДОБРА І ЗЛА В ЖИТТІ ТА В ДУШІ ЛЮДИНИ, ВНУТРІШНЬОГО РОЗДВОЄННЯ ЛЮДИНИ МІЖ ГУМАНІЗМОМ Й ОБОВ’ЯЗКОМ

Мета: ознайомити учнів з однією з найкращих новел

М. Хвильового; дослідити, як письменник розв’язує проблему добра і зла в житті та в душі людини, внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом й обов’язком; розвивати навички аналізу твору, досягти розуміння учнями світоглядних позицій автора та ствердження гуманістичних ідей твору на противагу антигуманним; виховувати найкращі моральні якості.

Обладнання: текст твору.

Теорія літератури: психологізм, новела (повторення).

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ


 1. Організаційний момент

 2. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація

Слово вчителя

У грудні 1923 року М. Хвильовий читав «Я (Романтика)» у київському театрі ім. Т. Г. Шевченка, і твір, як написано в журналі «Нова громада», «справив глибоке враження на аудиторію». На думку вченого-філолога О. Білецького, «Я (Романтика)» «силою своєю не має собі аналогій в новітній прозі». Я думаю, що вас цей твір теж не залишив байдужими й спонукав до роздумів над вічними проблемами буття: що таке добро і зло, що в житті важливіше — завжди залишатися на засадах гуманізму чи бути сліпим виконавцем обов’язку. 1. Актуалізація опорних знань

Дати відповіді на питання.

 1. Справжнє прізвище Миколи Григоровича:

А Яловий;

Б Фітільов;

В Губенко;

Г Кандиба.


 1. Один із ключових мотивів творчості М. Хвильового...

А вірності ідеалам;

Б ночі, тьми;В дороги;

Г безвиході, пустоти. 1. Народився М. Хвильовий у:

А м. Зіньків на Полтавщині;

Б с. Тростянець на Харківщині;

В м. Груні на Полтавщині;

Г с. Романівці на Житомирщині.


 1. Батько М. Хвильового був:

А управителем маєтку;

Б лікарем;

В священиком;

Г учителем.


 1. За спогадами прозаїка, українська мова в нього від...

А батька;

Б матері;

В дядька;

Г бабусі.


 1. Перша поетична збірка М. Хвильового має назву:

А «В електричний вік»;

Б «Молодість»;

В «Поезії»;

Г «Замість сонетів і октав».


 1. Разом із однодумцями створив творче ядро угруповання...

А «Гарт»;

Б «Урбіно»;

В «Танк»;

Г «Ланка».


 1. З ким М. Хвильовий здійснював керівництво ВАПЛІТЕ?

А з Г. Яковенком та О. Довженком;

Б з П. Тичиною та Ю. Яновським;

В з О. Слісаренком та Г. Епіком;

Г з М. Яловим та О. Досвітнім.


 1. Літературну дискусію письменник розпочав циклом памфлетів...

А «Україна чи Малоросія?»;

Б «Думки проти течії»;

В «Камо грядеши?»;

Г «Про сатану в бочці, або про графоманів, спекулянтів та інших «просвітян».


 1. Перша прозова збірка М. Хвильового:

А «Сині етюди»;

Б «Мати»;

В «Наречений»;

Г «Редактор Карк». 1. Останній день життя М. Хвильового:

А 13 травня 1933 p.;

Б 13 грудня 1930 p.;

В 13 січня 1928 p.;

Г 13 березня 1931 р. 1. Могила М. Хвильового знаходиться в:

А Києві;

Б Львові;

В Тростянці;

Г Харкові.


 1. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

Літературний помічник

Синедріон — це вищий урядовий і судовий орган у юдеїв, якому всі вони зобов’язані були підкорятися. Він перебував у Єрусалимі, його рішення стосувалися всіх питань релігійного, державного і громадського життя. В умовах римського панування Синедріон був органом юдейського самоврядування з широкими повноваженнями, зокрема з правом виносити смертні вироки, проте для їх виконання потрібен був дозвіл римського правителя.

У християнські часи це іронічна назва неправедного суду.

Інсургент — повстанець, учасник повстання. За традицією інсургентами називали учасників народних повстань.

Версальці — назва, яку дали учасники Паризької комуни 1871 року силам контрреволюції, що зосередилися у Версалі (передмістя Парижа). Версальці за допомогою пруських військ у травні 1871 року вчинили криваву розправу над комунарами; перен. озвірілі, оскаженілі контрреволюціонери.

«Відправити в штаб Духоніна» — цей фразеологізм у роки громадянської війни вживали в значенні «негайно розстріляти». (Духонін — верховний головнокомандувач російською армією в листопаді — грудні 1917 року. Не визнав революції і був розстріляний за рішенням Верховного трибуналу.)

М’ята — це символ очищення, дівочості, цнотливості, відвернення злих духів. У Європі набула значення смутку та горя. У народній поезії українців це поширений фольклорний символ. Часто символізує розлуку, самотність, нерозділене кохання.

Новела (італ. novella, від лат. novellas — новітній) — невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вима- льованою дією. Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів. Серед різновидів епічного жанру новела вирізняється строгою й усталеною конструкцією. До композиційних канонів новели належать наявність строгої та згорненої композиції з яскраво вираженим композиційним осередком (переломний момент у сюжеті, кульмінаційний пункт дії, контраст чи паралелізм сюжетних мотивів і т. ін.), перевага сюжетної одноліній- ності, зведення до мінімуму кількості персонажів.

Персонажами новели є особистості, як правило, цілком сформовані, які потрапили в незвичайні життєві обставини. Автор у новелі концентрує увагу на змалюванні їх внутрішнього світу, переживань і настроїв. Сюжет новели простий, надзвичайно динамічний, містить у собі момент ситуаційної чи психологічної несподіванки.

Психологізм — якість художнього твору, через яку письменник передає внутрішній світ своїх персонажів.Романтика — незвичайність, казковість чого-небудь, що викликає до себе емоційне, піднесене ставлення з боку людини; героїка, піднесення (боротьби, праці і т. ін.).

 1. Робота над змістом твору

 • Як ви розумієте назву твору? (Назву слід розуміти як людину в період героїчної боротьби й звершень.)

 • За жанром «Я (Романтика)» — психологічна новела. Що це означає? (Що основна увага в творі звертається не на події., а на свідомі чи підсвідомі порухи душі, на думки й емоції персонажа.)

 • Яка історична епоха зображена в творі? (Період громадянської війни)

 • Яку посаду займає головний персонаж? («Главковерх чорного трибуналу комуни»)

 • Хто ще входить до трибуналу? Що ми дізнаємося про цих персонажів із думок Я?

 1. Заповнити «Поняттєву таблицю»

(Це доктор Тагабат, жорсткий, з залізною волею, «холодним розумом і каменем замість серця»; дегенерат — «вірний вартовий на чатах», налаштований слухняно, швидко, акуратно виконати наказ; Андрюша — молодий хлопець із «кволою волею», призваний у чека насильно, інколи він не витримує, проситься на фронт.)


Ознаки

Дійові особи

Я

Доктор

Тагабат

Дегенерат

Андрюша

Риси

«нікчема в

«людина

«Вірний варто

«квола

харак

його руках

з холод

вий на чатах».

воля», коли

теру

(доктора Тага-

ним розу

«Був солда

потрібно
бата), яка

мом і каме

том революції

розписатися
віддалася на

нем замість

і тільки тоді

під темною
волю хижої

серця»,

ЙШОВ 3 поля,...

постановою-
стихії»

безглуздо

коли закопу

«розстрі-жорстокий

вали розстрі

лять»,п’яниця,

ляних, тобто

завждибезжаль

був жорсто

мнетьсяний убивця,

кий, з яскраво

і ставитьмає залізну

вираженою

незрозуміволю

тваринною

лий хвостик


вдачею


Дійові особи

Ознаки

я

Доктор

Тагабат

Дегенерат

Андрюша

Порт

«Блідий,

Біла

Дегенера

Розгублене

ретні

майже мерт

лисина;

тивна будівля

обличчя

деталі

вий із роз

надто висо

черепа; низьгубленими

кий лоб;

кий лоб; чорнаочима, як

шалений

копа розкузацькований

цинічний

йовдженогововк »

регіт

волосся; при- плюснутий ніс, трохи безумні очі
Пси

Роздвоєний

Збуджений
Переляка

холо

«Я —чекіст,

(динаміч
ний, три

гічний

але я

ний)
вожний;

стан

людина», зне- моженийголос тремтячий, непевний «Невеселий комунар»

Став

Про, людей,

Ненави
Діяльність

лення

яких приво

дить людей.
членів три

до

дили на суд

3 Я цинічно
буналу роз

людей,

думає: «Оби

знущається,
цінює як

один до

вательський

коли той
«вакхана

одного

хлам»; «док

між арешто
лію», гово
тор Тагабат —

ваних поба
рить, «що
зла моя воля,

чив матір
так не
мій безвихід

(«Мамо»?!
чесно, що
ний хазяїн,

Ох ти, чор
так кому
мій звірячий

това кукло!
нари не
інстинкт»;

Сісі захо
роблять»,
дегенерат —

тів?»)
просить
палач із гільЯ відпус
йотини»,тити його на
«сторож моєїфронт
душі»


• Визначте місце кожного чекіста на драбині сходження вниз, до повної деградації особи. Думку обґрунтуйте. 1. Міні-диспут

Якими моральними засадами, на вашу думку, керуватиметься суспільство, побудоване такими людьми?

 1. Скачати 12.11 Mb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   50
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка