Українська літератупа 11 клас Тема: Історія написання «Зачарованої Десни»Дата конвертації29.04.2016
Розмір77.2 Kb.
#23451
НИКИСЛА НЕЛЛЯ ІВАНІВНА,

вчитель української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії,

вчитель-методистУкраїнська літератупа 11 клас

Тема: Історія написання «Зачарованої Десни», її автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

Мета: ознайомити учнів з історією написання кіноповісті «Зачарована Десна», змістом твору; дати характеристику образам - персонажам; простежити разом з учнями процес становлення людської особистості на прикладі Сашка, розкрити оригінальність дитячого світобачення й сприйняття, щирість і безпосередність суджень та оцінок; проаналізувати морально-етичні проблеми твору;

 • розвивати уміння і навички учнів проникати в інтертекстову сферу художнього твору, вміння аналізувати, робити висновки;

 • виховувати почуття святості родини, України.

Тип уроку: урок - дослідження.

Форми організації навчання: групові, індивідуальні, колективні

Обладнання: портрет О.Довженка, тексти кіноповісті «Зачарована Десна», картки з індивідуальними завданнями, кінофільм «Зачарована Десна», мультимедійні презентації.

Зачарована Десна» - це задушевна лірична сповідь,

по вінця напоєна любов’ю до рідного краю,

до трудового народу, до України

Максим Рильський

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Бесіда з учнями:

1. Розкажіть про дитячі роки Сашка Довженка.

- Перегляд презентацій про життєвий і творчий шлях письменника, підготовлених учнями.


 1. Чи можна вважати, що життя О.Довженка було трагічним? Доведіть.

 2. Що ви довідались про роботу О.Довженка над кіноповістю «Зачарована Десна» з біографії письменника та «Щоденника»?

 3. Розкрийте поетику назви «Зачарована Десна».

 4. У чому полягає своєрідність композиції твору?

 5. Визначте тему та ідею твору.

 6. Що спонукало О.Довженка поринути у своє далеке минуле?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку

1. Слово вчителя:

Із дитинства був неперевершеним мрійником і фантазером. Та й зрілим уже майстром, як писав Остап Вишня, «завжди він говорив не про те, що було, і не про те, що є, а про те, що колись буде». Мріяв усю землю перетворити на розкішний квітучий сад. Для початку посадив фруктові сади на Київській кіностудії та на Мосфільмі. Його називали «живим акумулятором ідей». Умів розповіддю захопити слухачів, був надзвичайно артистичною людиною. Скрізь бажав втрутитися. Мав пристрасть усе перебудовувати і змінювати.

Це – Олександр Довженко. Кінорежисер, сценарист, письменник, художник, публіцист.

Ми вирушимо сьогодні у казкову подорож дитинства Олександра Довженка. Генії починаються змалку... Пам'ятаєте? Або: усі ми родом з дитинства. Ми сьогодні на уроці простежуємо становлення людської особистості на прикладі Сашка, розкриваємо оригінальність дитячого світобачення й сприйняття, проаналізуємо морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

Задум "Зачарованої Десни" виник у Довженка ще перед війною, про що свідчить запис у "Щоденнику" 5 квітня 1942 року: "А вчора, пишучи спогад про дитинство, про хату, про діда, про сінокіс, один собі у маленькій кімнаті. Боже мій!  Скільки ж прекрасного і дорогого було в моєму житті, що ніколи-ніколи не вернеться! Скільки краси на Десні, на сінокосі і скрізь - усюди, куди не гляне моє душевне око!"

Ми маємо привілей доторкнутися душею до тієї краси, щоб вийти після уроку іншими - кращими, чистішими, добрішими. Слово - сила. Увіковічене на письмі, воно здобуває владу над думками і мріями людей, і неможливо ні виміряти, ні уявити межу цієї влади. Слово панує над простором і часом. Але, тільки схоплене сіткою літер, думка живе і діє. Все решта розвівається вітром. Прогрес у розвитку людської думки, досягнення розуму людського народилися з оцих слабеньких літер - стеблинок на білому полі, паперу2. Робота над текстом твору

 1. В якій сім’ї ріс Сашко?

 2. Що найбільше любила Сашкова мати?

 3. Що мав на увазі О. Довженко, говорячи про батька: «Багато бачив я гарних людей, але такого, як батько, не бачив»?

 4. Опишіть Сашкового діда Семена. Чому він був незвичайний?

 5. Без чого не могла прожити й дня баба Марусина?

 6. Який перший гріх скоїв Сашко?

 7. Що найбільше ненавидів батько Сашка?

 8. Яких домашніх тварин описує О.Довженко? Символом чого були у повісті коні?

 9. Як О. Довженко описує природу Десни?

( Учні зачитують уривки із кіноповісті, коментують)

ІІІ. Характеристика образів-персонажів повісті. «Робота в парах».

Варіант проведення : 1. поставте учням питання для дискусій. Після пояснення дайте дітям небагато часу для того, що продумати можливі відповіді самостійно ;

 2. об'єднайте учнів в пари, визначте, хто починатиме висловлюватись, попросіть їх обговорити свої ідеї одне з одним. Відразу визначте час на висловлювання кожного, це допоможе учням звикнути до чіткої організації роботи в парах. Вони мають досягти згоди щодо відповіді або рішення ;

 3. кожна пара обмінюється своїми ідеями з усім класом, що допомагає провести дискусію.

Завдання для роботи в парах (учні отримують на окремих картках):

А. Проблемні запитання для активізації мислення.

 • Які люди оточували героя повісті?

 • Від чийого імені ведеться розповідь - малого чи дорослого Сашка?

 • Яким було розуміння життя і смерті дитиною?

 • Як гармоніювала природа і дитина?

 • Яке завдання художника, митця?

 • Чи може дитина усвідомлювати себе як представника роду, нації?

 • Чи уявляв Сашко свій родовід через конкретні заняття родичів?

 • Яке місце в житті людей займає праця?

 • Яка роль пейзажу в повісті?

 • Яке місце фольклору в творі?

 • З якою метою вдається письменник до засобів сміху у "Зачарованій Десні"?

 • Якими стежинами увійшов Довженко до вашого серця?

 • Про що свідчить мова твору, яка вона?

 • Прокльони - це творчість чи крик зболеної душі?

 • Виразне читання окремих уривків твору.

Б. Створити інформаційне гроно про кожного із персонажів твору.

ІУ. Характеристика образу ліричного героя: малого Сашка і зрілої людини.

Групові форми дослідження методом навчального мозкового штурму.

Технологія проведення.

Робота в малих групах

Цей прийом дозволяє учням набути навичок, необхідних для спілкування та


співпраці. Учитель об'єднує учнів в малі групи, розподіляє завдання. Діти мають за 10-15 хв. виконати це завдання та представити результати роботи своєї групи. Коли ви починаєте роботу з групами :

 1. швидко об'єднайте дітей, в групи (4-6 осіб) ;

 2. ознайомте їх з ролями, які вони можуть виконувати.

Спікер (керівник групи) зачитує завдання, організує порядок виконання, заохочує до роботи, підбиває підсумки, визначає доповідача.

Секретар веде записи результатів роботи, але має бути готовим висловити думку групи.

Посередник стежить за часом.

Доповідач чітко висловлює думку групи.

3) Дайте кожній групі конкретне завдання та інструкцію щодо організації груп роботи :

а) можна починати висловлюватися спочатку за бажання, а потім по черзі;

б) коли хтось говорить, усі слухають і не перебивають. Треба обговорювати


ідею, а не особи учнів, які висловили цю ідею ;

в) утримуватися від оцінок та образ учасників ;

г) намагатися в групі дійти спільної думки.


 1. Дайте час на виконання груп роботи.

 2. Запропонуйте групам представити результати роботи.

 3. Прокоментуйте роботу груп.

Мозковий штурм можна провести в три етапи:

І етап – визначення ідеї, теми, головної думки;

ІІ етап - експертний аналіз і відбір;

ІІІ етап - група відбирає 2-3 найкращих варіанти, обирає доповідача, який знайомить з думкою та висновками групи.

Завдання для І групи

Знайти в тексті і прокоментувати цитатні характеристики Сашка, проаналізувати характер персонажа, визначити основні риси характеру, його вподобання, моральні принципи. Створити цитатний проект характеристики образу повісті так, щоб наймісткіше передати його колорит.Завдання для ІІ групи

Про яку красу говорить автор у творі? (красу природи, душевну красу людини). Доведіть. Які саме ключові уривки з кіноповісті слід озвучити, щоб світ Довженкового дитинства постав у всій красі і повноті?Завдання для ІІІ групи

Які морально-етичні проблеми порушено у творі? Як розв’язується проблема «природа і людина»?Завдання для IV групи

Дослідити художні особливості кіноповісті. Підтвердити свої висновки прикладами з твору. • Озвучення результатів роботи в групах.

- Експертна оцінка роботи учнів учителем.

У. Визначення проблематики твору. Узагальнення вивченого матеріалу.

УІ. Перегляд епізодів із кінофільму «Зачарована Десна» з подальшим коментуванням

УІІ. Підведення підсумків уроку. Заключне слово вчителя.

УІІІ. Домашнє завдання. Індивідуальні завдання на окремих картках.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка