Українознавство рибак Неля ВасилівнаСкачати 488.74 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір488.74 Kb.
1   2   3
Тема досвіду: Активізація пізнавальних інтересів школярів на уроках історії засобами інформаційних технологій.
Анотація досвіду: Основна ідея досвіду – творчий підхід учителя у виборі методичних прийомів і засобів, наочного матеріалу та використання аудіовізуальних засобів. При цьому одним з найбільш вагомих пріоритетів стає формування творчого і критичного мислення учнів, орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння учнями досвіду самостійної роботи. Одним із засобів розвитку особистості учня в цьому напрямі, а також активізації пізнавальної мотивації учня на уроках історії є учбово-дослідницька діяльність, яка включає в себе постановку творчих, дослідницьких завдань і наукове, поетапне їх вирішення.

При використанні аудіовізуальних та мультимедійних засобів вчитель орієнтується на особистість учня, на можливість кожного учня окремо зрозуміти, осмислити і пояснити певну проблему, яка висувається вчителем за допомогою відеофільму, аудіозапису чи історичного документу. Досить ефективне в цьому плані застосування різних форм організації навчання, починаючи від колективної роботи, роботи в парах, в групах та індивідуального навчання. Інтерактивні технології створюють комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Для уроків різних типів і форм проведення учитель використовує різні види відеоматеріалу: відео-пояснення (розповідь), відео-ілюстрацію, відео-підтвердження, відео-тест тощо. Для кожного конкретного уроку вчитель ретельно відбирає той відеоматеріал, який відповідає меті, плану і структурі уроку. Відібраний навчальний відеоматеріал ділиться на невеликі фрагменти (кадри), які розташовані в логічній послідовності. Окрім нової навчальної інформації, кожен відео фрагмент має також і завдання, яке необхідно виконати після отримання інформації ( це може бути питання, завдання та ін.). Після виконання завдання учнями вчитель аналізує, як воно виконане.

Використання аудіо матеріалів найбільш ефективне при вивченні тем з культури, наприклад, музика Відродження, музика народів Сходу та ін.

Мультимедійні програми можуть забезпечити принципово нову якість навчання. Використання інформаційних технологій у школі – об'єктивний і природний процес. Комп'ютер дозволяє використовувати готові електронні програмні продукти: мультимедіа підручники, енциклопедії та довідники, галереї, тестові програми й тренажери для підготовки до ЗНО. Комп'ютер дозволяє творчому вчителеві створювати свої освітні ресурси, тобто створювати власні презентації.

Робота з комп'ютером дала можливість систематизувати вже наявні методичні розробки, перевести їх у електронний формат. Тематичне планування для всіх курсів історії, навчальні картки, схеми, варіанти тестування легко оновлюються, тиражуються при змінах у навчальних програмах, підручниках. Удосконалюючи навички роботи з комп’ютером, у практику було включено програми складання тестів, презентацій, навчальних комп'ютерних програм; накопичено багато матеріалу.

Творча робота вчителя приносить певні результати: практично щороку школа має переможців, або призерів районних олімпіад та конкурсів науково-дослідницьких робіт з історії. Ставали призерами ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з історії Валявська Катерина (зараз аспірант кафедри історії України ЧНУ), Проданчук Наталія, у 2011 році третє місце в міжрегіональному конкурсі «Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді» посів Монеску Руслан. У 20012-2013 н.р. кабінет історії Михальчанської ЗОШ І-ІІІ ст. посів ІІ місце в обласному конкурсі навчальних кабінетів суспільно-гуманітарного профілю. Певні успіхи стимулюють роботу вчителя та його вихованців в освоєнні нових форм і методів пізнання минулого нашої країни і всього людства.
Форма узагальнення та апробація: Папка з матеріалами опису досвіду роботи. Створена районна опорна школа інноваційних технологій. Досвід схвалено радою райметодкабінету управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сторожинецької райдержадміністрації.

ІСТОРІЯ ТА ПРАВОЗНАВСТВО
Гашпан Оксана Миколаївна,

вчитель історії та правознавства

Чудейського НВК Сторожинецького району,

спеціаліст вищої категорії.
Тема досвіду: Упровадження інноваційних форм навчання на уроках історії та правознавства – шлях до вдосконалення вивчення дисциплін.
Анотація досвіду: У своїй професійній діяльності поряд із традиційним навчанням учитель вдало застосовує різні інноваційні технології. Інноваційні технології – це нові прогресивні методи навчання, що спрямовані на розвиток здібностей учнів до спільної діяльності в нових безпрецедентних ситуаціях. В інноваційному навчанні головною дієвою особою є учень. Це і є принциповою його відмінністю від традиційного. Групова робота на уроці є одним із таких видів навчальної діяльності. Форма організації навчання відбувається в малих групах (3-6 учнів) з чітко розподіленими завданнями для учнів, об’єднаних спільною навчальною метою, що сприяє формуванню вміння співпрацювати, спілкуватись. Така групова робота поєднується з різними методами навчання і застосовується на різних етапах уроку, але найбільше – під час закріплення матеріалу.

Для уроків різних типів педагог використовує різноманітні види групової роботи: «мозковий штурм» – ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників проявляти свою увагу та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок усіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми; метод «навчаючи-вчуся» надає можливість взяти участь у навчанні та передачі своїх знань іншим учням під час уроку; «конференція», коли групи розглядають одну проблему під різними кутами зору.

Одним із варіантів продуктивного навчання, метою якого є не засвоєння суми знань і не проходження освітніх програм, а реальне використання, розвиток та збагачення власного досвіду учня є проектне навчання (учнівський проект). Вчитель вдало застосовує метод проектів як на уроках історії, так і на уроках правознавства. Останнім розробленим проектом був проект з правознавства з теми «Незнання законів не звільняє від відповідальності», де було продемонстровано якісну роботу учнів разом зі співпрацею вчителя. Даний проект було представлено на районному методоб’єднанні вчителів історії та правознавства.

Учнівський проект – це індивідуальне або групове учнівське дослідження, здійснене на основі вільного вибору учнів з урахуванням їхніх інтересів. На практиці вивчення історії та правознавства методом проектів полягає в підготовці до нестандартного уроку або позакласного заходу (збирання по групах інформації – написання сценарію – презентація – підбиття підсумків).

Результати виконаних проектів повинні бути матеріальними, тобто оформлені у певний спосіб – відеофільм, комп’ютерна презентація, створення схематичних плакатів тощо.

Проект – це багаторівнева робота, яка вимагає від учня знання матеріалу, вміння добирати аргументи і використовувати їх у належному вигляді, презентувати їх так, щоб вони були доступними для розуміння. Таким чином учень підвищує свій рівень знань з певної теми, з певного розділу. Особливо важливим є те, що тут використовується індивідуальна, парна і групова діяльність учнів (що в свою чергу є інноваційними формами навчання).

Найголовнішою метою вчителя є забезпечення цілеспрямованого, творчо і цікаво організованого навчально-виховного процесу, що обумовлене потребами навчання та виховання всебічно освіченої, інтелектуально розвиненої дитини, здатної орієнтуватися в інформаційному просторі.
Форма узагальнення та апробація: Матеріали з досвіду роботи надруковані у газеті «Освіта Буковини». Відкриті уроки, презентації учнівських проектів. Досвід схвалено радою райметодкабінету управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сторожинецької райдержадміністрації.

історія та правознавство
Брябін Людмила Вікторівна,

заступник директора з навчально-виховної

роботи, вчитель, ЗОШ І–ІІІ ступенів

Черленівської сільської ради, спеціаліст вищої

категорії.
Тема досвіду: Розвиток пізнавальних здібностей учнів та формування практично-спрямованих компетентностей учнів на уроках правознавства в умовах реалізації двомовного навчання у сільській школі.
Анотація досвіду: Розбудова української системи освіти на засадах демократизації, гуманізації, цінності особистісного розвитку людини зумовлює особливу актуальність проблеми методики розвитку пізнавальних інтересів учнів. Тому Людмила Вікторівна ставить перед собою проблему: чи можна створити ідеальний механізм, знайти ідеальний метод навчання? Надати перевагу традиційним методам викладання, чи інноваційним технологіям?

Звісно, сучасна школа повинна виявляти і розвивати творчий потенціал всіх учасників навчально-виховного процесу. Діяльність на уроках правознавства та в позаурочний час спрямована на організацію пізнавальної діяльності школярів, розвиток їх інтелектуальних, творчих здібностей, вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації, нормативно-правовими актами, формувати громадянську позицію, прищеплювати почуття любові до Батьківщини, виховувати почуття цінності та гармонійного розвитку.

Вчителька переконана, що розвиток пізнавальних інтересів учнів у вивчені правознавства залежить від багатьох чинників. По-перше, від застосування як традиційних, так і інноваційних форм і методів навчання; використання та розробки відповідних дидактичних матеріалів і засобів навчання з правознавства для учнів 9–х класів. По-друге – є складовою частиною загально-педагогічної професійної підготовки вчителя. По-третє – має свою специфіку, яка визначається особливостями і закономірностями розвитку методики викладання права, удосконаленням змісту, форм та методів розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення предмета. В період розвитку та становлення молодої незалежної України правові знання набувають особливого значення для сучасної молоді, громадян держави. Адже саме зараз їм необхідно усвідомити своє місце в суспільстві, застосовуючи на практиці свої права та свободи, які затвердженні Конституцією України та нормативно-правовими актами.

Вчителькою впроваджується проблемний виклад навчального матеріалу, який багатий на можливості створення правових ситуацій. Використовуються суперечності, які мають місце між науковим і суто життєвим розумінням норм права. Цьому сприяє, наприклад, постановка проблемних запитань.

Організація зустрічей з працівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, юстиції, лікарні, керівниками підприємств дає змогу учням краще засвоїти програмовий матеріал і правильно оцінити різні факти суспільного життя та власного досвіду.

Наступним елементом практики є надання можливості учням розв’язувати правові задачі, які передбачають умовне включення їх у правові ситуації з усією складністю і суперечністю, що допоможе їм будувати в майбутньому правильну норму поведінки. Юридичні задачі ознайомлюють учнів з правовими фактами, розширюють і конкретизують їхні уявлення про право.

Ефективним методом активізації навчальної діяльності учнів на уроці є імітаційні або рольові ігри: «Суд від свого імені», «Захист прав дітей у нашій державі», «Життя в новій державі», які вимагають більш ретельної підготовки, тому заздалегідь готуються пам’ятки для учасників гри, розробляються відповідні «документи».

Велика увага звертається на позакласну роботу з правознавства. Реалізація всіх запланованих заходів дають змогу мені звернути увагу громадськості до проблем правової освіти школярів.


Форма узагальнення та апробація: Статті у газетах: „Слово правди”, „Освіта Буковини, „Крайова освіта”, рубрики на сайті Чернівецького ОІППО.

Результатом роботи є знання учнів. ЇЇ вихованці конкурентноспроможні на ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади, конкурсів з правознавства.Публікації:Дата

Місце

Тема

1.

16.01.2009

«Освіта Буковини» №1

Українське козацтво

2.

29.05.2009

Районна газета «Слово правди» № 22

Свято душі

3.

22.01.2010

Районна газета «Слово правди»№4

Тиждень правових знань у Черленівській ЗОШ

4.

2010

Науково-методичний вісник

Збірник наукових праць. Випуск №8

«Історія та правознавство»


Поєднання традиційних та інноваційних форм роботи в ході правознавчої освіти школярів у двомовній школі, ст..252


5.

2011

«Освітній простір»

Розвиток учнівських історичних мовленнєвих компетентностей як основа успішності навчання

6.

29.04.2011

Районна газета «Слово правди»

«Чорнобиль: наш біль і тривога»

7

Жовтень 2012

Науково –методичний журнал «Педагогічна майстерня» №10

«Атестація –творча сходинка до Евересту професіоналізму»

8.

04.01.2013

Чернівецька обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини» №1

Традиції та звичаї села Черленівка

9.

25.01.2013

Інформаційний громадсько-політичний щотижневик «Слово правди»№04

«Україно, соборна державо, сонценосна колиска моя!»


ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
Антоненко Олена Олександрівна,

заступник директора з виховної роботи, вчитель

основ здоров’я Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

м. Чернівці.
Тема досвіду: Використання проектної діяльності у формуванні активної життєвої позиції молоді та підготовка їх до самостійного життя.
Анотація досвіду: Людина приходить в цей віт чиста, як крапелька роси, не маючи за плечима досвіду. Але за своє коротке життя, що є миттю порівняно з існуванням Космосу, людина будує свій неповторний життєвий світ, не менш складний і різноманітний ніж, Всесвіт.

Допомогти дитині знайти, для кого, або для чого жити – це означає, що потреби в самореалізації знайдуть своє русло в необхідній формі активності і не лише наповнять радістю дитяче існування, а й допоможуть розвинути необхідні уміння та здібності для розв'язання інших важливих життєвих задач. Підвищення життєвої компетентності неможливе без формування нових життєвих навичок дитини, системи комунікації, умінь взаємодії з навколишнім світом.

Саме на реалізацію цього непростого завдання спрямована діяльність навчального закладу. Спільно з класними керівниками, соціально-психологічною службою школи розроблено різновікові творчі програми («Національна веселка» – громадянсько-патріотичного напрямку (для учнів 1-4 класів), «Ми – однокласники» – трудового напрямку (для учнів 5-х класів), «Ми разом!» – екологічного напрямку (для учнів 6-х класів), «Твоє життя – твій вибір» – здоровий спосіб життя (для учнів 7-х класів), «Я – особистість» – художньо-естетичного напрямку (для учнів 8-х класів) та Програма особистісного зростання «Знайди себе»морально-правового напрямку (для учнів 9-11-х класів), згідно Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Регіональної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки та міського багатовекторного проекту «Модернізація змісту виховної роботи, орієнтація на системний розвиток рівного доступу до якісної освіти», розроблена ціла система підтримки дитини в життєвому просторі.

Зокрема це:

-робота соціально-психологічної служби школи, яка передбачає перш за все вивчення соціального портрету школярів та систематичний соціальний супровід дітей, дослідження адаптації, способу життя, морального клімату колективу та сім’ї, життєво-ціннісних орієнтацій. Індивідуальна діагностика, спостереження, супровід та консультування дуже часто стають незамінними в роботі з дітьми різних вікових категорій та соціальних статусів для підтримки дитини в житті.

-навчальна діяльність учнів, профільне навчання (технологічний профіль), факультативи та спецкурси (основи економіки, основи домашнього господарювання, моделювання одягу, автослюсар, «Рівний – рівному» та «Школа проти СНІДу»), які викладаються у нашій школі допомагають дітям у формуванні ключових життєвих компетенцій.

-позаурочна діяльність є однією з найважливіших стратегій підтримки дитини в життєвому просторі. Адже, займаючись у різнопрофільних гуртках, клубах, секціях як школи так і позашкільних закладів, беручи участь у проектній діяльності, дитина вчиться реалізовувати власні здібності та вміння, набуває практичних навичок життєдіяльності. Так гуртковою роботою в школі охоплено 73 % учнів.

- важливою ланкою у підтримці дитини є співпраця навчального закладу з позашкільними закладами, громадськими та державними організаціями. Саме вони допомагають реалізуватися в житті, надають професійну допомогу у різних сферах: професійній орієнтації (тиждень профорієнтації, конкурс «Світ робітничих професій» з міським та обласним центрами зайнятості), формують мотивацію до ЗСЖ (цикл лекцій, бесід, відео презентацій «Сім’я та здоров’я»), виховують почуття толерантності, співчуття, підтримки у скрутних життєвих ситуаціях (організація Червоного Хреста).Надзвичайно важливим в даному напрямку є робота учнівського самоврядування. Воно являє собою зменшену модель дорослого повсякденного життя, коли необхідно приймати рішення, нести за них відповідальність, вміти відстояти власну точку зору. Структура учнівського самоврядування, практично, є однаковою в кожному навчальному закладі. Проте у нас вона має і свої особливості. Я хотіла би зупинитися на конкурсі, який був започаткований більше 10 років тому, але припав до душі учням нашої школи. Назвали його «Супер-клас року». За право отримати звання супер-класу змагаються учні 5-11 класів. Традиційно, на загальношкільній конференції, у вересні діти приймають рішення про критерії оцінювання учасників та про кількість балів, яка надається класам за участь. Так в цьому навчальному році було вирішено, що основою є щоденна діяльність колективу, яка фіксується у Рапорті класу. Додаткові бали надаються практично за всі види діяльності, в яких беруть участь члени класного колективу (предметні олімпіади, конкурси, змагання, акції, КТС, навіть щоденна робота учнів на уроках). З кожного класу можуть і зніматися бали за пасивність у життєдіяльності школи. Бали знімають також за порушення поведінки на уроках, за пропуски уроків учнями без поважних причин. Результати заносяться у відповідну таблицю кожні два місяці, обговорюються на класних годинах спілкування. Оцінювання абсолютно є прозорим і не викликає сумнівів у перемозі чи навпаки у відставанні від решти класних колективів. Клас переможець отримує почесне звання «Супер клас року», яке вручається на лінійці разом з цінним подарунком, а також їм надається право зробити коло пошани під оплески всієї шкільної громадськості на святі «Останнього дзвоника».
Форма узагальнення та апробація: Саме завдяки цьому конкурсу ми маємо можливість максимально розвинути учнівське самоврядування, він є стимулом до активної участі в шкільному житті, діти в ході змагання набувають необхідних життєвих навичок; підвищується позитивний вплив колективу на особистість дитини та навпаки; розвиваються творчі, інтелектуальні, організаційні здібності; створюється сприятлива атмосфера для зменшення кількості правопорушень в школі та мікрорайоні, підвищується відповідальність за власну поведінку. А також кожна дитина має можливість самовизначитися у власній позиції, в професії, в житті. Спільними зусиллями учителів, учнів, батьків в школі закладено механізм самореалізації особистості, в основі якої лежить принцип активної діяльності, який допоможе кожній дитині адаптуватися у життєвому просторі та реалізувати себе.

Художня культура
Жуковська Еліна Миколаївна,

вчитель образотворчого мистецтва та художньої

культури Чернівецької гімназії №2, вища

категорія, старший учитель.
Тема досвіду: Створення креативного середовища засобами мистецтва.
Анотація досвіду: Протягом 2008/2012 н.р працювала над проблемою «Створення креативного середовища засобами образотворчого мистецтва та художньої культури через використання сучасних технологій»: проектувальні, тестові та ІК-технології навчання. Набула досвіду участі у міжнародних та національних телекомунікаційних проектах художньо-естетичного спрямування: «Малюємо свою планету», «Світ мрії», «Збагачуємо нашу культуру» та ін., результатом яких є збірки творчих робіт гімназистів. Координатор авторського проекту: «Через терни до зірок», у якому презентовано малюнки засобами комп`ютерної графіки. Розробила інтегрований проект «Історія шкільної форми на Буковині», який поєднує дослідницько-пошукову роботу з архівними матеріалами із моделюванням шкільної форми різних історичних епох. Організувала міні-проект «Чернівчанка епохи модерну», в якому учнями гімназії вивчено і відтворено в ляльках–моделях різні образи чернівчанок ХІХ – ХХ ст. Результатом проектувальної діяльності є перемоги учасників проектів на Всеукраїнських та міжнародних конкурсах: «Слідами історії», конкурс-захист МАН, «Міжнародний форум з історії авіації». Укладено методичний посібник щодо викладання курсу «Образотворче мистецтво» в 5-7-х класах. Для впровадження курсу «Художня культура» розробила збірник дидактичних матеріалів, пакет тестових завдань, створила навчально-методичний DVD–посібник, який містить відеофрагменти, ілюстрації, малюнки, фотографії. Організовує дитячі майстер-класи для учнів початкової школи: «Орігамі», «Декупаж», «Бісероплетіння», «Листівка», «Валяння виробів з бавовни». Керівник міського методичного об`єднання вчителів художньої культури.
Форма узагальнення та апробація: Добірка описових матеріалів. Апробовано на міських методичних об`єднаннях, семінарах. Презентовано на Всеукраїнському семінарі методистів з образотворчого мистецтва та художньої культури. Досвід схвалено методичною радою ММК управління освіти Чернівецької міської ради.

Музичне мистецтво
Крайський Олександр Миколайович,

вчитель музичного мистецтва

Глибоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів,

спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка