Українознавство рибак Неля ВасилівнаСкачати 488.74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір488.74 Kb.
#731
  1   2   3
УКРАЇНОЗНАВСТВО
Рибак Неля Василівна,

вчитель українознавства

Старожадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Сторожинецького району.
Тема досвіду: Роль шкільного музею у вивченні українознавства.
Анотація досвіду: Школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де духовно збагачується кожен учасник навчально-виховного процесу, де формується громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України, у розбудову держави.

Над цим і працює вчителька на уроках українознавства. Прищеплює дітям любов до рідного краю, виховує національно-патріотичне почуття, вивчає дерево родоводу кожної сім’ї, займається з дітьми пошуковою, науково-дослідницькою роботою, збирає експонати до кімнати-музею «Народна світлиця», вивчає родинні звичаї і обряди.

Використовує різні підходи до вивчення українознавства. Вважає, що велику роль у національно-патріотичному вихованні школярів відіграє виховання засобами музею. Музей створено в школі у 1999 році. Уроки українознавства, проведені в музеї, допомагають учням краще зрозуміти, усвідомити історію буття свого народу, вивчати історію рідного села, ознайомитись з ремеслами, рослинним та тваринним світом.

Під час проведення занять використовуються активні форми роботи з учнями: робота в групах, у парах, «мікрофон», дебати, диспути тощо, застосовуються сучасні іноформаційно-комунікаційні технології.

Пошукова робота є стрижнем українознавчої роботи учнів під керівництвом вчителя. Виховання починається з родини, тому кожен учень займається вивченням генеалогічного дерева свого роду, історії свого села, освіти, культури, медицини, культових споруд, його видатних постатей. Останнім часом вчителька націлює учнів на роботу над різного типу проектами: пошуковими, українознавчими, творчими, соціальними: «З роду в рід кладе життя мости», «Зазоріла ніч різдвяна», «Світ професій – мій вибір, мій успіх», «Обжинки», «Писанкарство рідного краю», «Історія села Стара Жадова», «Україна – Європа», «Доповнювальні елементи традиційного народного костюма жителів с. Стара Жадова».

Неля Василівна є великою шанувальницею старовинних традицій, звичаїв та обрядів села. Нею розроблено сценарії різних сільських свят. Вона вивчає обряди і активно їх запроваджує в побуті. Фольклорний колектив «Мальви» бере активну участь в щорічному конкурсі «Кращий знавець традицій, звичаїв та обрядів рідного краю» і завойовує призові місця на районному та обласному рівнях. Її учні посідають призові місця у щорічному конкурсі з українознавства, беруть участь у районних учнівських науково-практичних конференціях з українознавства. Вчителька вважає, що виховати патріота України можливо тільки на знаннях свого коріння, історії своєї нації, звичаїв і традицій своїх пращурів, вивченні їх ремесел, місцевої кухні. Цьому сприяє проведення таких заходів: День місцевих обрядів, День української кухні, зустрічі з видатними постатями села, День моєї родини, День вишиванки тощо.


Форма узагальнення та апробація: Створено добірку матеріалів з досвіду викладання українознавства.

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
Бачук Тетяна Григорівна,

учитель російської мови та літератури

ЗОШ І-ІІІ ступенів №16,

вчитель-методист.
Тема досвіду: Культурологічний аспект формування творчої особистості в процесі вивчення світової літератури.
Анотація досвіду: Педагогічна діяльність вчителя відзначається ініціативністю, творчістю, новаторством та постійним пошуком оптимально-ефективного уроку, базується на ґрунтовній науково-теоретичній підготовці.

Пріоритетними напрямками роботи педагога є: • застосування інноваційних технологій;

 • пошук раціональних шляхів сприяння розвитку дитини;

 • формування творчого потенціалу особистості кожного учня;

 • забезпечення гуманізації взаємодії в системі «педагог-дитина»;

 • створення умов для прояву пізнавальної активності учнів;

 • забезпечення інтеграції предмету;

 • орієнтація на вияв індивідуальності кожного школяра.

Принципи навчання всистемі роботи Бачук Т.Г. включають в себе такі структурні елементи: вміння аналізувати художній твір; використання ефекту мультикультуралізму; співпраця з учнями. Учитель знаходиться в постійному творчому пошуку, застосовує ефективні форми роботи на уроці, майстерно проводить нестандартні уроки: урок культурологічного аналізу, урок-гру, урок- літературний портрет, урок-дослідження, урок-мандрівку, урок-диспут, урок-суд, сюжетні уроки, рольові ігри, театралізовані вистави.

На своїх уроках педагог застосовує різні методи навчання: бесіду, коментоване читання, диспут, компаративний аналіз твору, складання опорних схем, самостійне читання історичних, літературознавчих, мистецтвознавчих, культурологічних джерел та енциклопедично-довідкової літератури; розгляд та аналіз ілюстрацій, репродукцій картин; прослуховування музичних творів; перегляд уривків з кінофільмів; екскурсії до музеїв, пам’ятних місць; написання учнями рефератів, повідомлень тощо.

У викладанні навчального матеріалу Тетяна Григорівна опирається на міжлітературні зв’язки та міжпредметну інтеграцію, що забезпечує належний літературний і загальнокультурний розвиток школярів. Особливе місце в її роботі займає тема «Література й театр», відповідно до якої розроблені Програма та матеріали авторського спецкурсу «Історія світового театру», які отримали рецензію Ватутіної Л.М., методиста управління освіти Чернівецької міської ради та Горбачевської І.І., асистента кафедри зарубіжної літератури Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Її урокам характерний високий рівень методичної підготовки, досконалість у володінні предметом, відповідність сучасним вимогам дидактики, творчий пошук, різноманітність методів та прийомів навчання, особистісно – орієнтований підхід до учнів, застосування сучасних досліджень у галузі літературознавства. Її уроки емоційні, артистичні.

Результатом педагогічних досягнень є переможці міських олімпіад зі світової літератури.

Велику увагу Тетяна Григорівна приділяє позакласній роботі. Керуючи гуртком «Імена світових митців у назвах вулиць нашого міста», поєднує вивчення світової літератури з історією рідного міста. Пропагуючи вивчення історії рідного міста у навчальних закладах, учителька підготувала Програму та матеріал факультативного курсу «Імена світових митців у назвах вулиць нашого міста» (рецензія Ватутіної Л.М., методиста управління освіти Чернівецької міської ради та Горбачевської І.І., асистента кафедри зарубіжної літератури Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича).

Бачук Т.Г. ділиться власними напрацюваннями з педагогами школи та міста на методичних об’єднаннях, нарадах, щорічній науково-практичній конференції «Талант і елітарність». Неодноразово друкувала свої доробки в часописі «Освіта Буковини».

Велику увагу приділяє зміцненню матеріально-технічної бази кабінету, поповнює розробками, наочними посібниками, методичною та художньою літературою, кіноверсіями художніх творів.

Приймала участь у міському та обласному огляді-конкурсі на кращий кабінет. За результатами конкурсу нагороджена Дипломом І ступеня. Її кабінет відзначений як «Кращий кабінет міста» та «Кращий кабінет області».

Особистим прикладом, культурою взаємовідносин з учнями та колегами, врівноваженістю й доброзичливістю позитивно впливає на своїх вихованців і створює навколо сприятливий клімат. Уважне й чуйне ставлення до учнів завжди поєднує з вимогливістю й принциповістю.

Постійно вдосконалює свій фаховий та методичний рівень, методи і форми навчання, слідкує за новинками педагогічної та методичної літератури, щоб зацікавити учнів вивченням предмета, адже знання літератури збагачує душу і розум школярів, відкриває вікно у широкий світ, а від духовного здоров’я нації залежить майбутнє України.
Форма узагальнення та апробація: Міські семінари, фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2011», обмін досвідом на курсах при ІППОЧО; участь у конференціях, написання програм факультативу «Імена світових митців у назвах вулиць нашого міста» та спецкурсу «Історія світового театру» (від античності до епохи Відродження), матеріалів до них, проведення майстер-класів.
Публікації: газета «Освіта Буковини», ж-л «Всесвітня література» №2, 2012р. с.6-13.

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Ілларіонова Галина Олександрівна,

учитель російської мови та літератури Чернівецької

гімназії №1, вчитель-методист.

Тема досвіду: Виховання моральних цінностей у процесі формування комунікативної компетенції учнів з російської мови
Анотація досвіду: Взявши за основу своєї діяльності особистісно орієнтоване навчання, вчитель усіляко дбає, щоб стиль спілкування ґрунтувався на педагогіці співробітництва. Урок будує на діяльнісній основі, за якої учень активно працює сам, а також у парах, групах. Навчаючись самостійно здобувати знання і вдосконалюватись духовно.

Ставлячи за мету навчити учнів користуватися багатством засобів російської мови через практичне засвоєння основних мовних понять, визначень та правил, Ілларіонова Галина Олександрівна демонструє такі форми роботи з учнями, які розвивають їх творчі здібності, пізнавальну самостійність гімназистів, їхнє уміння працювати з інформацією, кращими зразками художньої літератури та застосовувати це у різноманітних життєвих ситуаціях.

У своїй діяльності Галина Олександрівна використовує пошуковий, діалогічний, евристичний методи та метод дослідження.

Провідна педагогічна ідея полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання, самовиховання, розвитку, саморозвитку, школярів на уроках російської мови з метою формування високодуховної особистості.

Новизною досвіду є створення вчителем моделі становлення грамотної, комунікативно активної, високоморальної особистості на основі висунення гіпотез, розмірковування над художнім словом, аналізу готових текстів та конструювання власних висловлювань.
Форма узагальнення та апробація: Діяльність вчителя забезпечує не тільки збагачення знань з будь-якого розділу російської мови та високу комунікативну компетентність учнів (з 2003-2004 н.р. щороку учні гімназії – призери ІІ і ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з російської мови) але й позитивні зміни в їхній емоційно-ціннісній сфері, що зумовлює становлення високодуховної особистості.
Публікації: посібник «Різноманітні форми роботи для розвитку комунікативних умінь та навичок учнів з російської мови», розробки уроків, статті в газеті «Освіта Буковини».

РУМУНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Попа Марія Костянтинівна,

вчитель румунської мови та літератури (румунської та

світової) Петрашівської ЗОШ І–ІІІ ступенів,

Герцаївського р-ну, Чернівецької області,

вчитель-методист, лауреат Премії Георгія Асакі.
Тема досвіду: Розвиток комунікативної та культурної компетенції.
Анотація досвіду: Рід живе завдяки мові, в якій він мислить, про яку думає, яку говорить, в якій пише.

Один з критеріїв оцінювання інтелігентної людини є спілкування – мистецтво правильно висловлюватись: стисло та виразно. Головна мета навчання румунської мови у загальноосвітніх закладах України полягає у виробленні в учнів мовленнєвих (комунікативних) умінь і навичок для майбутньої освітньої та суспільної діяльності. Тому велике відповідальне завдання вчителя полягає в орієнтуванні своєї роботи до нових технологій, які дозволяють реалізувати з успіхом навчання та виховання молодого покоління.

У процесі навчання румунської мови учні мають набути вміння самостійно здобувати знання, працювати з навчальною літературою, словниками, довідниками, контролювати правильність і точність своєї мовленнєвої діяльності

Матеріал для вправ і завдань необхідно добирати з пізнавальною, навчальною метою, виховуючи повагу як до рідної румунської, так і до державної – української мови. Формування завдань повинно нести проблемний характер, спрямований на розвиток пізнавальної активності й самостійності учнів.

На даному етапі, коли навчання орієнтоване на модернізацію до нових інформаційних та наукових технологій, роль вчителя стає найважливішим. Цей факт зобов’язує нас мати на увазі, що зміст і завдання виховання та навчання зорієнтовані до конкретної особистості.

Зміст навчання полягає: • у розвитку комунікативної та культурної компетенції;

 • у розвитку творчої діяльності;

 • у правильному виборі нових технологій;

 • викликати інтерес кожного учня до уроку.

Успіх у викладанні та навчанні залежить не від інновацій, а від майстерності вчителя. Також від його майстерності залежить вибір та застосування методів у виконанні поставленої мети.

Запорукою успіхів є педагогічна майстерність, пошук нового: нестандартних інтернет-технологій, завдань проблемно-пошукового характеру.


Форма узагальнення та апробація: Добірка описових матеріалів, презентація. Апробовано на семінарах районних методичних об’єднань вчителів румунської мови та літератури. Досвід схвалено радою РМК відділу освіти Герцаївської РДА.

Початкові класи
Матоніна Раїса Дем’янівна,

вчитель початкових класів ЗОШ № 24 м. Чернівці.


Тема досвіду: Використання елементів сучасних педагогічних технологій з метою виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися.
Анотація досвіду: В ході реалізації даної проблеми активно впроваджує в практику роботи елементи сучасних педагогічних технологій, в першу чергу таких як технологія критичного мислення, проектна технологія, методи активного та інтерактивного навчання, а також тренінги. При цьому вчитель використовує різноманітні форми організації навчальної діяльності учнів, в першу чергу такі як індивідуальна, парна та групова. Протягом останнього часу на уроках вчителя активно використовуються сучасні інформаційні технології, що дозволяє підвищити ефективність їх проведення. З 2011 року проводиться на базі класу обласний експериментальний майданчик по проблемі: «Розвиток критичного мислення в учнів початкових класів».
Форма узагальнення та апробації досвіду:

«Українська мова в другому класі. Методичні рекомендації».

«Освіта Буковини» № 4, 2009 р.

«Урок позакласного читання за творчістю В. Сухомлинського» 3 клас.

«В. Сухомлинський « Посмішка»». Урок українського читання 4 клас.Матеріали міських педагогічних читань, ММК, 2008 р

Відкритий урок в 1 класі « Маленькі Мов клубочки. Вивчення букви ї.»

Журнал « Відкритий урок» №2, 2010р.

«Розвиток критичного мислення учнів початкових класів.»

Матеріали науково- практичної конференції « Талант і елітарність», 2009р.

«Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів»

Матеріали науково – практичної конференції « Талант і елітарність», 2010р.

Методичний посібник «Розвиток критичного мислення в учнів початкових класів: теорія і практика»

Чернівці, 2011 р.

«Портфоліо учня початкових класів».

Журнал «Початкова школа», 2011р. № 10

«Вивчення творчості Т. Шевченка в початковій школі.

«Початкова школа» , 2009р. № 3

Панорама творчих уроків

Переможець у номінації «Вчитель початкових класів» 2011р.

«Портфоліо як засіб оцінки особистих досягнень учнів»

Газета «Початкова освіта», 2011, вересень.

Представлення досвіду роботи на тижні «Початкової освіти» в Києві.

Жовтень, 2011р


ПРАВОЗНАВСТВО__Гуцуляк_Тетяна_Борисівна,__учитель_історії_та_правознавства_Сторожинецької__районної_гімназії'>ІСТОРІЯ ТА ПРАВОЗНАВСТВО
Гуцуляк Тетяна Борисівна,

учитель історії та правознавства Сторожинецької

районної гімназії,

спеціаліст вищої категорії, старший учитель.
Тема досвіду: Шляхи удосконалення сучасного уроку історії та правознавства.
Анотація досвіду: Гуцуляк Тетяна Борисівна у своїй педагогічній діяльності вміло поєднує діяльнісний, особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи, доречно використовує фронтальні, колективні, групові та індивідуальні форми роботи, які стимулюють пізнавальну активність учнів. Вчителька використовує керовану самостійну роботу учнів, вирішення ними проблемних і творчих завдань, які формують і розвивають життєві та предметні компетентності школярів. Навчальний процес побудований на засадах постійної, активної взаємодії вчителя та учнів як рівноправних суб’єктів. На уроках історії та правознавства вчителькапрактикує моделювання та аналіз життєвих ситуацій, які ефективно сприяють формуванню у школярів ціннісних орієнтирів та установок, створенню в учнівському колективі атмосфери відкритості, співробітництва та емпатії.

Ще один напрям роботи педагога – підтримка викладання історії та правознавства. При використанні мультимедійних та аудіовізуальних засобів навчання вчителька використовує матеріальну базу кабінету, задіює міжпредметні зв’язки, орієнтується на особистість учня, здатність кожногошколяра зрозуміти, осмислити і пояснити певну проблему, яка висувається вчителем за допомогою відеофрагменту, аудіозапису чи історичного документу.

Результативність роботи: Гуцуляк Т.Б. – це не тільки щорічні переможці та призерів олімпіад та конкурсів з історії та правознавства, але й здорові, гармонійно розвинуті та успішні у житті випускники гімназії, немало з яких обрали фах історика чи юриста.
Форма узагальнення та апробація: Виступи на засіданнях шкільного та районного методичних об’єднань, педагогічних рад. Папка з матеріалами опису досвіду роботи. Видано брошуру з описом роботи з обдарованими дітьми. Популяризація передового педагогічного досвіду через організацію тематичних виставок та стендів, публікації у районній та педагогічній пресі.

ПРАВОЗНАВСТВО
Мазур Марина Октавіянівна,

вчитель правознавства

Старожадівської ЗОШ І-ІІІступенів

Сторожинецького району, спеціаліст вищої категорії.
Тема досвіду: Особистісно орієнтований підхід у навчально-виховній діяльності учнів на уроках правознавства.
Анотація досвіду: Оскільки метою особистісно орієнтованого навчання є розкриття інтересів, нахилів, здібностей учнів, виявлення самостійної творчості кожної особистості, то своїми пріоритетними завданнями учитель вважає:


 • організувати навчання таким чином, щоб учень міг проявити вибірковість стосовно предметного матеріалу, його виду і форми;

 • мотивувати кожен вид роботи;

 • будувати співпрацю з учнями за принципами добра, гуманізму, взаємної відповідальності;

 • створити умови для розвитку високоморальної особистості, формування стосунків у системі «особистість-суспільство-держава-довкілля».

Саме у такий спосіб свою роботу спрямовує на утвердження розвивальної, особистісно зорієнтованої педагогіки, оскільки найвища цінність на Землі – освічена й вихована людина.

Головна ціль уроків, виховних заходів – це розвиток індивідуальних здібностей і обдарувань дітей, істотне підвищення престижу інтелекту і загальної культури кожної особистості, формування її високоморальної громадянської позиції та національної свідомості.

Особистісно-зорієнтоване навчання надає кожному учневі, спираючись на його здібності, нахили, інтереси, особистісні цінності й суб’єктивний досвід, можливість реалізувати себе в пізнавальній та інших видах діяльності.

У навчальній діяльності активне впровадження технології формування та розвитку критичного мислення, яка допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей. Для цього застосовуються такі методи: «Розминка», «Асоціативний кущ», «Сенкан», «Прес», «Рюкзак», «Обери позицію», «Есе».

Учням пропонуються такі завдання: реферати, творчі роботи, порівняльні таблиці, схеми, міні-дослідження, робота з правовими документами, кросворди, які спрямовані на стимулювання самостійної пізнавальної діяльності, на формування компетентності самоосвіти та саморозвитку.

Також використовуються інтерактивні методи навчання, які зорієнтовані на розвиток особистості та різноманітних форм мислення кожного учня. Суть такого навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної та активної взаємодії учня і вчителя.

Основним результатом навчання стало вважатися набуття учнями певних компетентностей, що становлять складні вміння, які ґрунтуються на знаннях, досвіді та цінностях. Учні, на уроці правознавства, володіють такими вміннями: виступають перед однокласниками, аргументують власну позицію з посиланням на джерела, здійснюють побудову доказів чи спростувань, ведуть дискусії, які розвивають під час обговорення певних проблем, оперують правовими термінами, поняттями, назвами, розв’язують юридичні задачі, рівняння та нерівності.

Результатом роботи сучасного вчителя, який рухається вперед, працює по новому, досягає вагомих результатів є учні, упевнені у своїх знаннях, уміннях, навичках. Тому її вихованці – конкурентноспроможні на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства та є переможцями різноманітних конкурсів, змагань, акцій.

Свої напрацювання подавала до друку на сторінки газет: «Крайова освіта», «Освіта Буковини» та науково-методичного журналу «Історія та правознавство».

Таким чином, тільки наполеглива і систематична праця, творчий підхід до вирішення педагогічних завдань, використання методичних інновацій, пов’язаних із застосуванням інтерактивних методів навчання, у поєднанні їх з традиційними, дають змогу досягти певних вершин.


Форма узагальнення та апробація: Папка з матеріалами опису досвіду роботи. Узагальнені матеріали, надруковані у фахових газетах та журналах. Призер конкурсу «Учитель року – 2010» у номінації «Правознавство» (ІІ місце).

ІСТОРІЯ ТА ПРАВОЗНАВСТВО
Михайлюк Микола Дмитрович,

учитель історії та правознавства

Михальчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Сторожинецького району, спеціаліст вищої категорії,

учитель-методист.


Скачати 488.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка