Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка1/13
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Науково-допоміжний анотований

бібліографічний покажчикукладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук

Житомир

2012

УДК 016:37:1

ББК 91.9:74:87

Д 48


Рекомендовано до друку вченою радою

Житомирського державного університету імені Івана Франка

(протокол № 9 від 27.04.2012 року)
Рецензенти:

Сейко Н. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи ЖДУ ім. І. Франка;

Дем'янчук О. Н., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна";

Смагіна Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання навчальних предметів ЖОІППО.

Д 48 Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / уклад.: Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук. – Житомир, 2012. – 146 с.


Покажчик уміщує бібліографічний опис, зміст та анотації дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора педагогічних та філософських наук з 2004 року, які зберігаються в науковому читальному залі бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів.


УДК 016:37:1

ББК 91.9:74:87


© Т. Є. Клименко

© Т. А. БондарчукЗМІСТ

Агапов Юрій Юрійович........................................................................... 8

Агапова Марина Борисівна...................................................................... 9

Андрійчук Наталя Михайлівна............................................................... 10

Арешонков Володимир Юрійович.......................................................... 11

Бабенко Тамара Василівна....................................................................... 12

Багно Юлія Миколаївна........................................................................... 13

Базуріна Валентина Михайлівна............................................................ 14

Білан Людмила Леонідівна....................................................................... 15

Благова Тетяна Олександрівна............................................................... 16

Бовсунівська Наталія Миколаївна......................................................... 17

Бойчук Ірина Дмитрівна........................................................................... 18

Борейко Олександр Михайлович............................................................ 19

Бричок Світлана Борисівна..................................................................... 20

Бугрій Володимир Станіславович........................................................... 21

Булига Ірина Іванівна............................................................................... 22

Васильєва Регіна Юхимівна..................................................................... 23

Вербівський Дмитрій Сергійович........................................................... 24

Вергелес Костянтин Миколайович......................................................... 25

Вітвицька Світлана Сергіївна................................................................. 26

Вознюк Лідія Володимирівна................................................................... 28

Вознюк Олександр Васильович............................................................... 29

Войналович Людмила Петрівна.............................................................. 30

Волченко Ольга Михайлівна................................................................... 31

Гагіна Наталія Вікторівна........................................................................ 32

Галів Микола Дмитрович......................................................................... 33

Горай Ольга Віцентіївна........................................................................... 34

Горохова Людмила Вікторівна................................................................ 35

Григор'єва Тетяна Юріївна...................................................................... 36

Гуманкова Ольга Сергіївна...................................................................... 37

Гуцал Людмила Антонівна....................................................................... 38

Гуцан Тетяна Григорівна.......................................................................... 39

Данильчук Лариса Олексіївна................................................................. 40

Даюк Жанна Юріївна................................................................................ 41

Довгань Лариса Іванівна.......................................................................... 42

Жиляєва Юлія Миколаївна...................................................................... 43

Жиров Олександр Анатолійович............................................................ 44

Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна........................................... 45

Зарва Ольга Миколаївна.......................................................................... 46

Захарчишина Юлія Михайлівна............................................................. 47

Іванцова Оксана Петрівна....................................................................... 48

Іванчук Галина Петрівна.......................................................................... 49

Ілліна Ольга Володимирівна.................................................................... 50

Калінін Вадим Олександрович................................................................ 51

Карлінська Яніна Валеріївна................................................................... 52

Карплюк Світлана Олександрівна......................................................... 53

Клименюк Юлія Михайлівна................................................................... 54

Кобельська Ольга Мирославівна............................................................ 55

Коваленко Світлана Миколаївна............................................................ 56

Ковтун Юрій Васильович......................................................................... 57

Козак Тетяна Михайлівна........................................................................ 58

Козловець Микола Адамович.................................................................. 59

Колесник Наталія Євгенівна.................................................................... 61

Копил Галина Олексіївна......................................................................... 62

Корнійчук Юрій Григорович................................................................... 63

Королюк Олена Миколаївна.................................................................... 64

Костюк Оксана Юріївна............................................................................ 65

Костюшко Юрій Олексійович.................................................................. 66

Кравець Наталія Леонідівна..................................................................... 67

Кротік Наталія Леонідівна........................................................................ 68

Круковська Ірина Миколаївна................................................................ 69

Кульчицький Віталій Йосипович............................................................ 70

Левицька Людмила Ярославівна............................................................ 71

Лещенко Альона Михайлівна.................................................................. 72

Литньова Тамара Вікторівна................................................................... 73

Луценко Віктор Васильович..................................................................... 74

Мазурок Володимир Григорович............................................................ 75

Малярчук Олена Валентинівна............................................................... 76

Марасюк Сергій Станіславович.............................................................. 77

Мартич Руслана Василівна...................................................................... 78

Маслак Людмила Петрівна...................................................................... 79

Мельничук Максим Святославович...................................................... 80

Мілютіна Ольга Костянтинівна.............................................................. 81

Мірошниченко Олена Анатоліївна......................................................... 82

Міськова Наталія Миколаївна................................................................ 83

Міщенко Ірина Борисівна......................................................................... 84

Можарівська Інна Миколаївна................................................................ 85

Моркотун Сергій Борисович.................................................................... 86

Мороз Інна Вікторівна............................................................................... 87

Москвіна Тетяна Пилипівна.................................................................... 88

Муранова Наталія Петрівна..................................................................... 89

Овчаров Сергій Михайлович................................................................... 90

Павленко Віта Віталіївна.......................................................................... 91

Падалко Ніна Йосипівна........................................................................... 92

Панасюк Анжела Валентинівна............................................................... 93

Папіжук Валентина Олександрівна........................................................ 94

Пасічник Олександр Сергійович............................................................. 95

Пастовенський Олександр Вікторович.................................................. 96

Петренко Анатолій Андрійович............................................................... 97

Піддубна Оксана Михайлівна.................................................................. 98

Плотницька Оксана Віталіївна................................................................ 99

Погоріла Людмила Михайлівна............................................................ 100

Поліщук Людмила Петрівна.................................................................. 101

Полубоярина Ірина Іванівна.................................................................. 102

Поплавська Світлана Дмитрівна.......................................................... 103

Репко Інна Петрівна................................................................................. 104

Розлуцька Галина Миколаївна.............................................................. 105

Романишин Микола Ярославович........................................................ 106

Романчук Наталія Олександрівна........................................................ 107

Ростами Афшин......................................................................................... 108

Семенець Сергій Петрович..................................................................... 109

Сердюк Наталія Юріївна........................................................................ 111

Ситняківська Світлана Михайлівна.................................................... 112

Сікора Ярослава Богданівна.................................................................. 113

Скоробагатська Оксана Іванівна.......................................................... 114

Слінчук Валентина Іванівна.................................................................. 115

Слоньовська Оксана Богданівна........................................................... 116

Смелянська Вікторія Володимирівна................................................... 117

Соколовський Олег Леонідович............................................................ 118

Спіріна Тетяна Петрівна......................................................................... 119

Стахів Лілія Григорівна.......................................................................... 120

Стойко Світлана Валеріївна................................................................... 121

Столярчук Тетяна Олександрівна........................................................ 122

Танана Світлана Михайлівна................................................................ 123

Тандир Лариса Володимирівна.............................................................. 124

Танська Валентина Володимирівна...................................................... 125

Тюска Валентина Борисівна................................................................... 126

Усата Олена Юріївна............................................................................... 127

Форостян Анатолій Федорович.............................................................. 128

Халимон Ірина Йосипівна...................................................................... 129

Ціось Наталія Володимирівна................................................................ 130

Чаговець Алла Іванівна.......................................................................... 131

Чемерис Ольга Анатоліївна.................................................................... 132

Чепурна Наталія Миколаївна................................................................ 133

Чорна Наталія Володимирівна.............................................................. 134

Чорноус Віра Петрівна............................................................................. 135

Шапошнікова Лариса Миколаївна....................................................... 136

Швидун Віктор Миколайович............................................................... 138

Шигонська Наталя Вікторівна.............................................................. 139

Шквир Оксана Леонідівна...................................................................... 140

Шліхта Ганна Олександрівна................................................................ 141

Шмельова Тетяна Всеволодівна............................................................ 142

Шумаєва Світлана Петрівна.................................................................. 143

Щерба Наталія Сергіївна........................................................................ 144

Щербань Микола Петрович................................................................... 145

Яценко Світлана Леонідівна.................................................................. 146
37.018:37.058(09У)

А 23
Агапов, Юрій Юрійович.

Становлення і розвиток приватної освіти на Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Агапов Ю. Ю. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 302 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 183-217. - Дод.: с. 217-302Зміст:

Наукові принципи та підходи до проблеми дослідження розвитку приватної освіти на Волині. - С.12-23

Категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.23-36

Історіографія вивчення проблеми розвитку приватної освіти на Волині. - С.36-55

Головні передумови становлення і розвитку приватної освіти на Волині. - С.57-85

Приватні навчальні заклади в системі освіти Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - С.85-108

Зміст, форми і методи навчання та виховання в приватних закладах Волині. - С.108-127

Характеристика організації навчання й виховання національних меншин Волині у приватних навчальних закладах. - С.130-141

Жіноча приватна освіта на Волині у ХІХ – на поч. ХХ ст. - С.141-157

Індивідуальні форми приватної освіти на Волині. - С.157-177


Анотація:

Метою дослідження є визначення ролі і місця приватної освіти в системі освіти Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Предмет дослідження: зміст, форми та методи навчання і виховання в системі приватної освіти на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об'єктом дослідження є приватна освіта на Волині як історико-педагогічне явище.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 17 одноосібних наукових та науково-методичних праць: 1 параграф у колективній монографії; 16 статей, зокрема 6 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 7 – у збірниках матеріалів конференцій; 3 – у збірниках наукових праць аспірантів, дослідників.


377.1:370.1

А 23
Агапова, Марина Борисівна.

Формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Б. Агапова ; наук. кер. Н. Г. Сидорчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 297 с. : табл. - Бібліогр.: с. 269-297. - Дод.: с. 177-268Зміст:

Історико-педагогічний аспект розвитку професійно-технічної освіти. - С.12-44

Методологічні основи та категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.44-62

Структура професійних інтересів учнів ПТНЗ в умовах розвитку сучасної професійно-технічної освіти. - С.62-72

Обґрунтування концептуальної основи технології формування професійних інтересів учнів ПТНЗ. - С.75-82

Технологія формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки. - С.83-104

Визначення рівня сформованості професійних інтересів кваліфікованих робітників. - С.108-138

Аналіз та узагальнення результатів експерименту. - С.138-170


Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.

Предмет дослідження: зміст, форми та методи формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження: процес фахової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

За темою дослідження автором опубліковано 23 одноосібні наукові та науково-методичні праці: 1 розділ у колективній монографії; 1 методичні рекомендації; 21 стаття, зокрема 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 11 статей у збірниках матеріалів конференцій та 1 – у зарубіжному виданні.


37(09)(477.4/7)

А 65
Андрійчук, Наталя Михайлівна.

Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1917рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Андрійчук ; наук. кер. Н. А. Сейко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 250 с. : табл. - Бібліогр.: с. 209-250. - Дод.: с. 185-208Зміст:

Науково-методологічні засади та історіографія проблеми підготовки вчителя для народних шкіл України. - С.10-27

Характеристика початкової народної школи та особливості педагогічної і суспільно-просвітницької діяльності народних учителів. - С.27-53

Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. - С.54-80

Загальна характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. - С.81-103

Організаційно-методичні засади та кадрове забезпечення діяльності учительських семінарій України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - С.103-178


Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст та головні тенденції професійної підготовки вчителів народних шкіл у вчительських семінаріях України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – підготовка вчителів народних шкіл в учительських семінаріях.

Предмет дослідження – організаційно-змістові характеристики та тенденції загальноосвітньої, загальнопедагогічної і практичної підготовки вчителя в учительських семінаріях України другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.

Основний текст дослідження вміщено в 8 одноосібних публікаціях, 6 з яких опубліковано в фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка