Удосконалення системи ризик-менеджменту в системі управління банкомСторінка8/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.62 Mb.
#942
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

В результаті проведеного дослідження можна сказати, що ПАТ «Платинум Банк» має стійкий фінансовий стан і банкрутство у найближчому майбутньому йому не загрожує, але це не є причиною для припинення розвитку. Що стосується вдосконаленої моделі Р. Ліса, то можна сказати, що вона більш адаптована для економічних умов України, тобто у разі потребі її можна використовувати для розрахунку ймовірності банкрутства будь-якої банківської установи в наший країні.

Висновки до розділу 3

У ході написання третього розділу ми провели аналіз факторів впливу на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк». Було проведено кореляційний та регресійний аналіз впливу кожного фактору окремо та виявлено, котрі з них є значущими, а які не несуть суттєвих наслідків для фінансової стійкості банку.

До значущих ми можемо віднести такі, як власний капітал, прибуток, рентабельність активів та капіталу. При чому, найбільш вагомим з них можна вважати рентабельність активів, котра в декілька разів перевищує показники інших елементів, а її значення коефіцієнта кореляції та детермінації наближені до максимальних.

До незначущих відносимо нормативи адекватності регулятивного та основного капіталів, норматив поточної ліквідності, величину валютних резервів НБУ та фінансову глибину. Найменший вплив на фінансову стійкість банку, за результатами розрахунків, мають показники нормативів НБУ. При цьому норматив адекватності регулятивного капіталу та норматив поточної ліквідності приблизно однакові по рівню їх незначущості.

Після того було проведено оцінку ймовірності банкрутства ПАТ «Платинум Банк» за декількома моделями. В результаті проведених розрахунків за моделями Е. Альтмана, Р. Ліса та К. Спрінгейта було визначено, що Банк є фінансово надійним і його банкрутство в найближчий час малоймовірне. Але, зважаючи на певні недоліки даних моделей, а саме на їх не адаптованість до економічних умов України, отримані результати не можна назвати вичерпно правильними. Тому, нами було вдосконалено одну з використовуваних моделей та проведено аналіз Банку за нею. Для вдосконалення було взято прогнозну модель Р. Ліса для оцінювання фінансового стану. У процесі вдосконалення було використано додавання ще одного коефіцієнту, а саме – прибутковості активів. Також було перераховано ступені значущості для кожного з коефіцієнтів та проведено ретроспективний аналіз по ПАТ «АКБ «Базис» для адаптації результатів відповідно до проблемних банків України. В результаті проведеного аналізу можна з точністю сказати, що в найближчий час ймовірність настання банкрутства ПАТ «Платинум Банк» дуже низька.

Не зважаючи на отримані результати, Банку ще є над чим працювати та куди вдосконалюватися. Зважаючи на те, що система ризик-менеджменту є невід’ємною частиною системи менеджменту та організаційної структури банку загалом, її ефективна діяльність дозволить зменшити негативний вплив ризиків на функціонування банківської установи, в результаті чого почне збільшуватися дохід, зменшуватися витрати та покращуватися фінансова стійкість у цілому. Такий процес розвитку забезпечить для ПАТ «Платинум Банк» успішне майбутнє та зведе до мінімуму ймовірність банкрутства даної установи.

РОЗДІЛ 4


ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»

Як відомо, успіх організації у більшій мірі залежить від роботи її персоналу. Тому не дарма велика кількість банківських установ відчувають на собі тиск конкурентів у боротьбі за вправних банківських спеціалістів та досвідчених управлінців. Це, в першу чергу, виражається у коригуванні розміру заробітної плати, наданні привабливої перспективи кар’єрного зростання, а також поліпшення умов праці, рівень якого у значній мірі демонструє імідж банку.

Велика кількість небезпечних та шкідливих пристроїв робітника відділення банку вимагають від нього дотримання усіх правил користування даними пристроями, а з боку банку – відповідально ставитися до забезпечення працездатного обладнання належної якості.

Особлива увага банку до охорони праці і безпеки своїх співробітників – це запорука успіху банківської установи і перший його крок до статусу банку № 1 у запеклій конкурентній боротьбі ведення бізнесу.

4.1 Система управління охороною праці в ПАТ «Платинум Банк»

Управління охороною праці в банку здійснюється згідно Законів України та інших нормативно правових актів (табл. Н.1). Менеджмент охорони праці є складовою частиною менеджменту організації, незалежно від форми власності і вирізняється більш поглибленим аналізом, так званого, правового праце-охоронного менеджменту, а також гігієнічного, технічного та соціально-економічного.

Впродовж всієї своєї діяльності ПАТ «Платинум Банк» гідно підтримує імідж банку соціального розвитку, беручи активну участь у соціальних програмах.

Організаційна структура банку не виокремлює службу з охорони праці, але функціонування банківської установи проходить згідно чинних нормативно-правових актів України та внутрішніх положень банку. Як було зазначено, служби з охорони праці у відділенні немає, але створено наказ про призначення відповідального з охорони праці. Відповідно до ЗУ «Про охорону праці» функції служби з охорони праці у відділенні банку, чисельність працівників якого не перевищує 50, може виконувати 1 людина – начальник відділення або його заступник [62].

Так, у відділенні ПАТ «Платинум Банк» відповідальною особою з питань охорони праці є начальник відділення. Служби охорони праці в банку не створено, так як чисельність працюючих є невеликою. Начальник відділення проводить обов’язкове ознайомлення з текстом електронного документу відповідної тематики з подальшим проходженням он-лайн тестування щодо засвоєного матеріалу.

При влаштуванні на роботу кожен майбутній працівник проходить інструктаж з охорони праці, та підписує інструкцію про ознайомлення з охороною праці в банку. В цей час працівник повинен ознайомитися в першу чергу з основними положеннями про особливості діяльності банку, умовами колективного договору, інструкціями з охорони праці та протипожежного інструктажу.

Розділ «Охорона праці» колективного договору, що укладається між роботодавцем і трудовим колективом, складається з 4 сторінок, де зазначено умови праці, графік роботи, вихідні дні, обсяги відпусток, основні положення у випадку тимчасової непрацездатності, основні вимоги до оформлення лікарняних та інше. Розділ «Охорона праці» колективного договору є цілком вичерпним, достатньо повним та зрозумілим.

Одним з основних недоліків організації роботи банку у сфері охорони праці є відсутність у відділенні наявності спеціально обладнаного місця зі всіма документами відповідної тематики. Це може негативно вплинути на знання матеріалу співробітниками, а тому можливе порушення останніми правил та рекомендацій служби охорони праці при роботі з електроприладами та іншим обладнанням. В результаті цього рекомендується створення куточку з повним переліком внутрішньобанківських документів, що стосуються охорони праці, у друкованому вигляді для своїх співробітників.

Також варто зазначити, що відділення ПАТ «Платинум Банк» щороку витрачає значні кошти на охорону праці. Детальні дані за останні 3 роки наведені в таблиці П.1.

Таким чином, організація охорони праці і відповідність її чинним нормам українського законодавства у межах цього підрозділу оцінено на «задовільно».

4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПАТ «Платинум Банк»

Відділення ПАТ «Платинум Банк» розташовано в двоповерховому цегляному будинку. Саме приміщення розташовано на першому поверсі і займає площу 50 м2 , має довжину – 10 м, ширину – 5 м та висоту – 3,5 м. У відділенні працюють 6 осіб, в тому числі: 4 спеціалісти з обслуговування фізичних та юридичних осіб, 1 охоронець та начальник відділення. На кожного робітника приходиться 8,3 м2 площі приміщення і 29,1 м3 об’єму приміщення, тобто нормативи площі і об’єму виробничого приміщення на одного працюючого дотримані (6 м2; 20 м3 відповідно). Робоче місце обслуговуючого персоналу оснащене відповідним обладнанням, що дозволяє в повному обсязі виконувати персоналом банку належним чином покладених на них обов’язків.

Що стосується питань промислової естетики, то слід зазначити, що стіни забарвлені в білий колір, що сприяє ненапруженій атмосфері, стелі сіро-білого кольору. Взагалі, забарвлення приміщення виконано в світлих та тонізуючих тонах, що сприяє гарному настрою робітників, сприяє візуальному розширенню об’єму кімнат, а також кращій освітленості приміщення. Підлога – з покриттям із мармурних плит, зручна для обов’язкового щоденного вологого прибирання. Робочі місця обладнані сучасними виробничими меблями, чиї розміри регулюються відповідно до анатомо-фізіологічних особливостей працівників.

Дані, які стосуються метеорологічних умов праці, а також їх відповідність нормативним значенням наведені в таблиці 4.1.


Таблиця 4.1 – Параметри санітарно-гігієнічних умов праці відділенняПараметри

Фактичне значення

Норматив

Відповідність фактичним значенням нормативу

1.

Температура повітря в

холодний період, оС22

21-24

відповідає

2.

Температура повітря в

теплий період, оС23

22-25

відповідає

3.

Відносна вологість, %

60

40-60

відповідає

4.

Швидкість руху повітря, м/с

0,09

0,1

відповідає

5.

Запиленість, мг/м3

0,1

4

відповідає

6.

Освітленість, лк

450

400

відповідає

7.

Рівень шуму, дБл

60

65

відповідає

У відділенні встановлено 2 кондиціонери потужністю 600 м3/год, які автоматично підтримують в приміщенні задані параметри повітряного середовища в холодний та теплий період. Систему вентиляції в даному приміщенні можна охарактеризувати як суміщену припливно-витяжну і загальнообмінну. Що стосується холодного періоду, то для забезпечення нормативних параметрів температури повітря додатково використовується кондиціонер.

В досліджуваному приміщенні освітлення суміщене. Природне освітлення – бокове, одностороннє через 2 великих вікна. Штучне - загальне рівномірне освітлення світильниками типу ЛСП 01 з люмінесцентними лампами типу ЛБ, які вмонтовані в підвісну стелю.

Вікна даного відділення виходять на алею і достатньо віддалені від центральної дороги, тобто захищені від прямого вилучення у вікна пилу і вихлопних газів від транспортних засобів. В приміщенні відсутні джерела шкідливих речовин.

Специфіка роботи в відділення банку полягає в тому, що кожен день відбувається поєднання телефонних розмов з клієнтами з інтенсивним використанням комп’ютерів та принтерів. Все це у поєднанні з шумом від кондиціонеру створює рівень шуму в середньому 54 Гц, що не перевищує нормативного значення. Рівень вібраційного навантаження складає 68 дБ, що знаходиться в межах його допустимих значень згідно з ГОСТ 12.1.012-90 і цілком заслуговує оцінки «комфорт». Рівні електромагнітних випромінювань різних діапазонів в межах допустимих значень [65- 68].

Конструкція робочого місця користувача ПК забезпечує підтримання нормальної робочої пози, завдяки оптимальним розмірам стола та стільця, а також розміщення складових ПК згідно вимог. Забезпечується підтримання оптимальної робочої пози відповідно таким ергономічним характеристикам: ступні ніг – на підлозі (не передбачено підставки для ніг), стегна - в горизонтальній площині, лікті - під кутом близько 85 град. до вертикальної площини, що відповідає нормативним вимогам [71].

Периферійні пристрої (принтер, сканер тощо) розміщується на одному робочому столі з одного боку, відносно користувача. Розміщення принтера на робочому місці не впливає на видимість монітору, а також забезпечує зручність ручного керування пристроєм введення-виведення інформації. Кут між поздовжніми осями основного та приставного столів складає 90 град. Висота робочої поверхні столу для персонального комп’ютера складає 730 мм, а ширина – близько 900-1200 мм. в залежності від виконуваних обов’язків, ширина - 700 мм. Робочий стіл для персонального комп’ютера має простір для ніг висотою близько 800-900 мм.

Робоче крісло користувача ПК має основні елементи: сидіння, спинку та знімні підлокітники. Поверхня сидіння, спинки та підлокітників неслизька, повітропроникна, напівм’яка.

Отже, виходячи з принципів гігієнічної класифікації, умови праці ПАТ «Платинум Банк» відносяться до 1 класу – оптимальні умови праці.

Санітарно-побутові приміщення розташовані й обладнані відповідно до встановлених норм [64]. Туалетна кімната сполучена з умивальником і знаходиться наприкінці коридору. Також є побутова кімната, в якій стоїть шафа для верхнього одягу, стіл, стільці, холодильник та мікрохвильова піч. Санітарний стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам завдяки щоденному прибиранню. Таким чином, всі санітарно-гігієнічні характеристики приміщення відповідають нормативним вимогам.

Джерелом електромагнітного випромінювання в банку є монітори ЕОМ, що представляють собою електронно-променеві трубки. Однак в банку застосовуються рідкокристалічні монітори сучасного покоління, які відповідають санітарним вимогам стосовно захисту від випромінювань.

Рівень травматизму та одержаних професійних захворювань працівників відділення ПАТ «Платинум Банк» є мінімальним у зв’язку з дотриманням працівниками банку всіх правил та рекомендацій стосовно охорони праці, постійною заміною застарілого обладнання новим, а також періодичною їх діагностикою. Крім того, було проведено загальну оцінку стану охорони праці Банку, що детальніше зображено у таблиці Р.1.

Отже, під час дослідження умов праці на даному відділенні проблемні питання, що потребують негайного вирішення, не виявлено. Основними факторами, що впливають на працездатність спеціалістів відділення є температура повітря та рівень шуму. У першому випадку банком було встановлено 2 кондиціонери для більш оперативного реагування на відхилення фактичного значення температури повітря від бажаного.

ПАТ «Платинум Банк» також розробив систему обслуговування клієнтів у формі договірної зустрічі з визначенням часу. Такий підхід роботи банківської установи частково зменшує навантаження на відділення у пік напливу клієнтів, компенсуючи часом їх низької активності, що позитивно впливає на рівень шуму.

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях у ПАТ «Платинум Банк»

Оскільки приміщення відділення ПАТ «Платинум Банк» не запилене, параметри температури та вологості повітря в межах норми, то його можна класифікувати за ступенем ураження електричним струмом як нормальне приміщення або приміщення без підвищеної небезпеки.

Системи електропостачання, монтаж електричного освітлення виконано з урахуванням нормативних документів. Електрообладнання, електропроводи та кабелі відповідають класу зони за ПВЕ (приміщення, де є тверді горючі речовини, горючий пил і волокна не виділяються).

В приміщенні є 6 комп’ютерів та 2 багатофункціональних пристрої. Що стосується іншої техніки, то у відділенні є 2 кондиціонери для охолодження/нагріву повітря. Устаткування працює під напругою 220 V. Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагоджування ЕОМ виконана в приміщенні як окрема групова три-провідна мережа, шляхом прокладання фазового, нульового робочого та нульового захисного провідників.

Все електрообладнання має апаратуру захисту від струму короткого замикання та інших аварійних режимів: зокрема, в усі ЕОМ вмонтовані датчики системи перевантаження, і при щонайменших негараздах з електрикою комп’ютери автоматично вимикаються. В відділенні проведена внутрішня електропроводка, оснащена 15 розетками для підключення електроприладів. Заміри опору ізоляції електричних мереж проводяться 1 раз на рік, про що складається відповідний акт [63].

Між робочими місцями встановлено перегородку зі скла на відстані 0,5 м від кожного працюючого. Робочі місця розміщені на відстані 1 м від стін, відстань між тильною поверхнею одного відеотерміналу та екраном іншого дорівнює 3 м.

Відповідно до положення «Про навчання з питань охорони праці» ДНАОП 0.00-4.12-99 всі посадові особи до початку виконання своїх посадових обов’язків і періодично, один раз у три роки, відповідно до наказу керівника управління проходять навчання і перевірку знань з охорони праці.

Ступінь вогнестійкості будівлі, де знаходиться приміщення відділення – І. Категорія приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою – В, тому, що в приміщенні знаходяться тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали (папір, пластик, деревина) [69]. З погляду пожежної безпеки можливими причинами виникнення пожежі у відділенні можуть бути:

- необережне поводження з вогнем;

- використання зіпсованого обладнання;

- паління в недозволених місцях;

- незадовільний стан електротехнічних пристроїв;

- порушення правил їх експлуатації.

Заходами щодо попередження пожежі є:

- своєчасне усунення несправних комутуючих елементів, електричних мереж;

- недопущення у використанні зіпсованого обладнання, відкритого вогню, паління у приміщенні філії .

У відділенні визначено шлях евакуації працівників у випадку виникнення пожежі [70]. Евакуаційний вихід чітко позначений і він знаходиться завжди вільним. Схема евакуації знаходиться на видному місці у приміщенні і з нею ознайомлені всі (рис. С.1). Двері на шляху евакуації відчиняються у напрямку виходу з приміщення, вони замикаються на запори, які легко відмикаются без ключів. Ширина евакуаційного виходу 1,5 м.

Приміщення оснащене 2 вуглекислотними вогнегасниками типу ВВ-5, які придатні для гасіння пожежі електрообладнання під напругою до 10000 В. Вогнегасники навішені на вертикальній конструкції на висоті 1,5м від рівня підлоги. Маса вогнегасників 13,5 кг. Приміщення відділення обладнане системою автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами.

Проведений аналіз і виконаний розрахунок свідчать, що у відділенні ПАТ «Платинум Банк» приділяється увага створенню безпечних та нешкідливих умов праці: дотримані санітарно-гігієнічні норми, норми електробезпеки та основні норми пожежної безпеки.

Разом з тим, слід відзначити наявність евакуаційного виходу з приміщення без чого неможливо забезпечити, у випадку виникнення пожежі, безпечну евакуацію людей протягом необхідного часу.

Висновки до розділу 4

Система організації умов праці у відділені ПАТ «Платинум Банк» побудована належним чином, відповідно до умов українського законодавства. Приміщення достатньо просторе, світле, обладнане сучасними електроприладами, діагностика яких проводиться планово. Також у відділенні організована робота вологого прибирання задля зменшення пило забрудненості у приміщенні.

Хоча приміщення відділення відноситься до вогненебезпечних, все ж таки, банківська установа приділила достатньо уваги організації аварійного виходу, наявності вогнегасників тощо. Однак поруч з цим існують декілька недоліків організаційного характеру.

Основним недоліком, що було виявлено, стала відсутність систематично повного переліку (архіву) нормативних документів у галузі охорони праці та спеціалізованого куточка для користування співробітниками банку. Все ж таки, відповідно до законодавства, відділення має у наявності журнали електро- та пожежної безпеки, журнали відвідування техніків та спеціалістів, журнали, що фіксують поломки та разові виходи з ладу банкоматів, електрообладнання та інших пристроїв.

ПАТ «Платинум Банк» також сприяв забезпеченню відділення додатковим кондиціонером для більш оперативного реагування на зміну температури повітря у небажаному напрямку, а також запровадив консультаційні зустрічі з клієнтами банку у найменш завантажений робочий час для зменшення рівня шумового забруднення.

Проведений аналіз свідчить, що у відділені ПАТ «Платинум Банк» приділяється увага створенню безпечних та нешкідливих умов праці: дотримані санітарно-гігієнічні норми, норми електробезпеки, основні норми пожежної безпеки.


ВИСНОВКИ

У ході виконання дипломної роботи ми прийшли до наступних висновків.

Розглянуто поняття банківських ризиків, ризик-менеджменту, порівняно категорії «ризик» та «невизначеність», а також розглянуто хронологію еволюції ризик-менеджменту з точок зору багатьох вчених. В процесі дослідження було виявлено, що останнім часом система управління ризиками користується методом «згори-вниз», тобто процес керування йде від начальників до робітників нижчих ланок, що надає змогу більш структуровано підходити до вирішення проблеми та використовувати ширшу методологічну базу з залученням меншого обсягу витрат.

Досліджено сутність системи ризик-менеджменту: мету, завдання, суб’єкти та об’єкти управління, структурні підсистеми, принципи впливу на процес прийняття рішень, а також наведено узагальнюючу систему управління банківськими ризиками та етапи управління ними.

Проаналізовано функціональну підсистему ризик-менеджменту, її структуру та особливості. Також було розглянуто агентства Standard & Poor’s та Moody’s Fitch , які вираховують оцінку ефективності системи ризик-менеджменту та здійснюють оцінку внутрішньої продуктивності роботи системи управління ризиками, а також агентство «Кредит-рейтинг», що займається даними питаннями на внутрішньодержавному рівні. Також було піднято питання проблеми оцінки як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту системи ризик-менеджменту, від якої залежить усунення недоліків у процесі управління ризиками, а отже й ефективність роботи банку в цілому.

Детально досліджено економічне становище ПАТ «Платинум Банк», проведено оцінку ризиків за 2010-2012 роки та розглянуто організацію системи управління ризиками загалом.

Проведено аналіз банківських ризиків, а саме кредитного, ринкового та ризику ліквідності. Слід зауважити, що до ринкового ризику входять процентний, валютний, операційний, правовий, географічний та стратегічний. В процесі дослідження було проаналізовано саме кредитний, процентний, валютний та ризик ліквідності. Варто сказати, що Банк дотримується усіх нормативів НБУ щодо кредитного ризику та ризику ліквідності. Аналізуючи кредитні ризики слід відмітити, що значно збільшився рівень прострочених кредитів, а саме майже у 7 разів, порівняно з 2010 роком, що є наслідком значного зростання кількості клієнтів. Що стосується процентного ризику, то вразливість до нього нівелюється за рахунок контрактів Банку з міжнародними організаціями, що надають змогу залучати кошти за фіксованими ставками. Але, це є й негативним фактором, так як приводить до надлишкової ліквідності. Загалом ситуація стосовно ризиків у Банку знаходиться на достатньому рівні, що є заслугою розвинутої та прогресивної системи ризик-менеджменту банківської установи.

Відображено систему ризик-менеджменту Банку, включно з її організаційною структурою та методиками щодо управління різними видами ризиків. У Банку запроваджено комплексну систему управління ризиками, що функціонує на засадах своєчасної ідентифікації, контролю, оцінки ризиків та прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно їх мінімізації. Організаційна структура ризик-менеджменту ПАТ «Платинум Банк» складається з Правління, Департаменту ризиків, профільних комітетів та служби внутрішнього аудиту. Кожен з наведених елементів має унікальну структуру та здійснює властиві лише йому функції, що допомагає якнайшвидше та якнайефективніше сприяти досягненню поставлених цілей та виконанню задач системи ризик-менеджменту.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка