Удосконалення механізму забезпечення стійкості банкуСторінка8/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.08 Mb.
#10844
ТипРеферат
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

У філії – Сумське обласне управління «Умовний банк» працює більше ніж 50, але менше, ніж 500 чоловік. Виходячи з цього, згідно з Типовим положенням про СОП, в банку створена служба охорони праці, яка здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів з охорони праці, колективних договорів та внутрішньої документації банку стосовно охорони праці [38].

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» сформульовані наступні завдання служби охорони праці в АТ «Умовний банк» [37]: • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншимвипадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

 • вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;

 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу «Охорона праці»;

 • колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах банку;

 • інформування та надання роз’яснень працівникам банку з питаньохорони праці.

Нормативно-правова база з питань охорони праці в АТ «Умовний банк» представлена в таблиці Е.1

Навчання й перевірка знань стосовно питань охорони праці працівників СОП згідно з порядком, встановленим законодавством: під час прийняття на роботу та періодично раз на півроку.

Робочі місця служби охорони праці знаходяться в окремому приміщенні, вони забезпеченні технічними засобами зв’язку та належною оргтехнікою. Так як кількість персоналу в банку менше 400 осіб, Філія – Сумське обласне управління «Умовний банк» не має кабінету з охорони праці. Для проведення інструктажу щодо правил безпеки при користуванні офісною технікою, евакуації з приміщення банку в разі надзвичайних ситуацій, профілактики професійних захворювань та травматизму використовується обладнаний спеціальними стендами куточок з техніки безпеки.

Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці здійснюється відповідно до законодавства України. Відповідно профспілковий комітет АТ «Умовний банк» зобов’язується співпрацювати з питань організації безпечних умов праці, брати участь в усуненні будь-яких виробничих ситуацій, які створюють загрозу життю і здоров’ю працівників Банку та інших осіб.

Аналіз розділу «Охорона праці» колективного договору показав, що інформація, розміщена в ньому, відповідає чинному законодавству та включає інформацію стосовно режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку, обов’язків керівників та працюючих щодо охорони праці, соціальні пільги та гарантії, створення на робочих місцях здорові та безпечні умови праці, проведення навчання та переатестації працівників з питань охорони праці, проведення інструктажу з безпеки праці, пожежної безпеки, екології, санітарії, та з питань надання першої медичної допомоги з усіма працівниками Банку, забезпечення інкасаторів бронежилетами, засобами індивідуального захисту та обмундируванням, а також зброєю, проведення медоглядів, розслідувань всіх нещасних випадків, пожеж, аварій та катастроф, загальнообов’язкового державне соціальне страхування працівників відповідно до чинного законодавства та ін [24].

В результаті проведеного аналізу переліку нормативно-правових актів зроблено висновок, що наявна нормативна база АТ «Умовний банк» з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях є повною та відповідає чинному законодавству, у тому числі діяльність СОП повністю регламентована у відповідності до законодавчих норм (табл.Е.2).

Оцінюючи ступінь ефективності служби охорони праці в АТ «Умовний банк», варто звернути увагу на обсяг витрат, спрямованих на її розвиток. За період з 2010 року по 2012 рік спостерігається зниження рівня витрат на охорону праці. Зокрема, в 2010 році даний показник становив 25586 грн., а в 2012 році – 24343 грн.

Аналіз витрат, пов’язаних з охороною праці банку, показав, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат на охорону праці мають доцільні витрати, які становлять 14 685 грн., а найменшу – частково доцільні витрати – 9658 грн., при цьому недоцільні витрати відсутні (табл. Е.3).

Таким чином, в результаті аналізу організації та управління охороною праці в АТ «Умовний банк» було встановлено, що в банку створена служба охорони праці, яка виконує всі, покладені на неї законодавством, функції. При аналізі колективного договору виявлено, що він відповідає законодавчим нормам. Щодо витрат, то в банку відсутні недоцільні витрати, що є позитивним в діяльності банку. А внутрішня нормативна база повністю відповідає висунутим законодавством вимогам.

4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в Філії – Сумське обласне управління АТ «Умовний банк»

Філія – Сумське обласне управління АТ «Умовний банк» розташована біля дороги, поруч з будівлею знаходяться житлові будинки та високі дерева, що погіршує природну освітленість приміщень банку. Даний фактор змушує працівників банку користуватися електроосвітлення при світлій порі дня. Крім цього кабінети обладнані комп’ютерами, принтерами, телефонами, факсами. Працівників банку проінструктовані щодо правил пожежної безпеки та правил користування електроприладами, тому користування електроприладами відповідає нормам.

Площа відділу з організації роздрібного кредитування становить 25 м2, об’єм – 80 м3. Кількість працюючих у відділі – 5 осіб, система опалення – центральна, вентиляція природна, освітлення як природне, так і штучне.

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98 [51], ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ [15] та НРБУ-97 [32] в АТ «Ощадбанк» на сьогодні діють такі норми:


 • іонізуючого випромінювання: потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 0,05 м від екрана та корпуса відеотермінала не перевищує 7,74 х10-12А/кг (100 мкР/год), що відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год;

 • напруженості електростатичного поля: гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях з ВДТ (як у зон екрана дисплея, так і на поверхнях обладнання, клавіатури, друкувального пристрою) не перевищує рівнів 20 кВ/м;

 • неіонізуючого електромагнітного випромінювання: напруженість електромагнітного поля на відстані 0,50 м навкруги ВДТ не перевищує за електричною складовою у діапазоні частот 30 МГц-50 МГц − 10 В/м; за магнітною складовою у діапазоні частот 30 МГц-50 МГц − 0,3 А/м;

 • іонізації повітря: n+ 2500 на 1 см 3 (2500000000 на 1 м3), n- 4500 на 1 см 3 (4500000000 на 1 м3)[19].

На шум у відділі впливають: друкувальні та копіювальні пристрої, ПК, розмови між співробітниками та клієнтами банку, автомашини за вікном. Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98 [19] приміщення кредитного відділу за видом трудової діяльності та робочого місця відноситься до програмістів ЕОМ, тому рівень звуку у приміщенні не повинен перевишувати 50 дБА, що зазвичай, не викликає шкідливого впливу на людину в процесі її трудової діяльності. Для захисту від автомобільного шуму у відділі стоять пластикові вікна, які не пропускають шум з вулиці.

Конструкція робочого столу відповідає сучасним вимогам ергономіки і забезпечує оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів. Висота робочої поверхні робочого столу становить 700 мм, а ширина і глибина – 600 мм та 800 мм відповідно, стіл має простір для ніг заввишки 600 мм, завширшки –600 мм, завглибшки 500 мм, на рівні простягнутої ноги – 650 мм. Робочий стілець має сидіння, спинку, стаціонарні підлокітники.

Монітор та клавіатура розташовані на оптимальній відстані від очей користувача – 750 мм. Розташування монітору має забезпечує зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом 30 град. від лінії зору працівника. Клавіатуру розміщена на поверхні столу на відстані 100 мм від краю, ближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури складає 8 град. Розміщення принтера або іншого пристрою введення-виведення інформації на робочому місці забезпечує добру видимість монітору.

Також, на нашу думку, доцільно здійснити аналіз приміщень АТ «Умовний банк» стосовно стану пожежної безпеки. Відповідно до класифікації категорій приміщення і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою, приміщення АТ «Умовний банк» відноситься до класу В, тобто є пожежо-небезпечними, а за класифікацією робочих зон приміщень з вибухової та пожежної безпеки – до класу В-ІІ.

До потенційних причин виникнення пожежі у Банку відносяться:


 • виникнення короткого замикання електроприладів, офісної техніки;

 • іскріння;

 • перегрів резисторів;

 • пересихання ізоляційних матеріалів;

 • виникнення надзвичайної ситуації – пожежі.

Система пожежної безпеки – це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збитків від неї. Відповідно до ГОСТ 12.1.004191 пожежна безпека АТ «Умовний банк»забезпечена системою запобігання пожежі, системою протипожежногозахисту і системою організаційно-технічних заходів. У будівлі на випадок пожежі передбачена евакуація людей з приміщень, що горять, через евакуаційні виходи [12].

Підводячи підсумки стосовно проведеного аналізу санітарно-гігієнічних умов праці в АТ «Умовний банк», варто зазначити, що працівники банку забезпечені необхідними та безпечними умовами праці, які відповідають нормам, встановленим законодавством України про охорону праці. Акт перевірки стану охорони праці в АТ «Умовний банк» представлений в таблиці Е.4.

4.3 Профілактика травматизму та професійних захворювань у Філії – Сумське обласне управління АТ «Умовний банк»

Під час виконання службових обов’язків працівником здійснюється взаємодія виробничого середовища та організму. У деяких випадках цей вплив може носити негативний характер.

Нещасні випадки та професійні захворювання є наслідком небезпечних ситуацій чи шкідливих факторів, що виникають у процесі виконання працівниками банку своїх службових обов’язків. Неможливо провести чітку границю між причинами професійних захворювань та виробничих травм, адже одна й та ж виробнича небезпека може привести як до ушкодження, так і до професійного захворювання.

Дослідження рівня травматизму та професійних захворювань на виробництві, його мінімізація є дуже важливим аспектом діяльності кожного суб’єкта господарювання. Забезпечення безпечних для життя й здоров’я працівників умов праці є одним з найпріорітетніших завдань підприємства.

Для проведення аналізу й профілактики травматизму та професійних захворювань важливо виділити основні фактори, що впливають на виникнення цих явищ.

Основними чинниками, які можуть зумовити виникнення травматизму в АТ «Умовний банк » є наступні: • санітарно-гігієнічні – порушення температурного режиму в приміщеннях, рівня вологості; недостатня вентиляція приміщень, в яких знаходиться технічне обладнання, необхідне для роботи (комп’ютери, принтери, ксерокси та ін.);

 • організаційні – пов’язані з порушенням правил експлуатації обладнання; порушення режиму праці та відпочинку; порушенням правил техніки безпеки; несвоєчасним інструктажем;

 • психофізичні – пов’язані з порушенням трудової дисципліни працівників банку, перевтомою.

У результаті проведеного аналізу за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, не було виявлено жодного випадку виробничого травматизму та професійних захворювань в АТ «Умовний банк», що свідчить про ефективність роботи служби охорони праці в банку.

Незважаючи на відсутність травматизму та професійних захворювань в АТ «Умовний банк», служба охорони праці повинна звернути увагу на профілактичні заходи, спрямовані на мінімізацію цих явищ у майбутньому.

На нашу думку, найбільш пріоритетними заходами щодо профілактики травматизму та професійних захворювань в банку є наступні:


 • організаційно-технічні заходи;

 • санітарно-гігієнічні заходи;

 • дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

 • доведення до норми рівня шуму, освітленості, параметрів мікроклімату на робочих місцях тощо;

 • перевірка знань та організація навчання працівників у галузі умов та охорони праці.

Важливим у забезпеченні безпечної праці і запобіганні травматизму на виробництві є фактори особистого характеру - знання керівником робіт особистості кожного працівника, його психіки й особливостей характеру, медичних показників та їх відповідності параметрам роботи, ставлення до праці, дисциплінованості, задоволеності працею, засвоєння навичок безпечних методів роботи, знання норм і правил з охорони праці й пожежної безпеки, його ставлення до інших робітників і всього колективу.

Висновки до розділу 4

У філії – Сумське обласне управління АТ «Умовний банк» створено службу охорони праці (СОП), так як чисельність працівників банку більше 50 чоловік. СОП в АТ «Умовний банк» на доброму рівні виконує свої обов’язки у відповідності до чинного законодавства України; всі працівники Банку ознайомлені із зазначеними нормативно-законодавчими актами і положеннями.

У філії – Сумське обласне управління є окремо куточок зі стендами, на яких зображено ілюстрований матеріал з правил безпеки при користуванні офісною технікою, план евакуації з приміщення Банку під час надзвичайних ситуацій, основні заходи щодо профілактики травматизму та професійних захворювань, а також розміщені засоби ручного гасіння пожежі з інструкцією їх використання.

Стан охорони праці АТ «Умовний банк» має в середньому оцінку 8,69, тобто рівень наближається до найкращого результату, а ефективність СОП в АТ «Умовний банк» знаходиться на високому рівні.

Філія – Сумське обласне управління АТ «Умовний банк» розташована біля дороги, поруч з будівлею знаходяться житлові будинки та високі дерева, що погіршує природну освітленість приміщень банку. Даний фактор змушує працівників банку користуватися електроосвітлення при світлій порі дня. Крім цього кабінети обладнані комп’ютерами, принтерами, телефонами, факсами. Працівників банку проінструктовані щодо правил пожежної безпеки та правил користування електроприладами, тому користування електроприладами відповідає нормам.

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98 приміщення кредитного відділу Банку за видом трудової діяльності та робочого місця відноситься до програмістів ЕОМ, тому рівень звуку у приміщенні не повинен перевищувати 50 дБА. Відповідно до ГОСТ 12.1.012-90 за видом вібрації робота у кредитному відділі банку відноситься загальної вібрації 3, типу «в», що означає критерій – «комфорт». Робоче місце у кредитному відділі за гігієнічною класифікацією відноситься до класу «Оптимальні умови праці».

Керівництво Банку забезпечує своїх працівників необхідними та безпечними умовами праці, підтвердженням чого є відсутність травматизму в АТ «Умовний банк».

На нашу думку, найбільш пріоритетними заходами щодо профілактики травматизму та професійних захворювань в банку є наступні:


 • організаційно-технічні заходи;

 • санітарно-гігієнічні заходи;

 • дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

 • доведення до норми рівня шуму, освітленості, параметрів мікроклімату на робочих місцях тощо;

 • перевірка знань та організація навчання працівників у галузі умов та охорони праці.

Відповідно до класифікації категорій приміщення і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою, приміщення АТ «Умовний банк» відноситься до класу В – пожежо-небезпечні, а за класифікацією робочих зон приміщень з вибухової та пожежної безпеки – до класу В-ІІ.

ВИСНОВКИ


Узагальнюючи вище викладене дослідження варто відмітити, що аналіз наукових праць із питань трактування категорії «стійкість банку» показав відсутність єдиного тлумачення даного поняття. Розглянувши три наукових підходи щодо визначення стійкості банку, ми дійшли висновку, що жоден з них в повному обсязі не розкриває його сутності.Таким чином, раціональним буде поєднання даних підходів та їх трансформація в єдине більш повне трактування.

Ми вважаємо, що категорія «стійкість» банку – це динамічна, інтегральна характеристика діяльності банку в ринковому середовищі, яка розкриває його здатність виконувати всі свої функції та зобов’язання з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів.

З’ясувавши сутність поняття «стійкість банку», можна зазначити, що дана категорія є комплексною характеристикою, яка формується з системи таких складових: фінансова стійкість, капітальна стійкість, організаційна стійкість, комерційна стійкість, функціональна стійкість.

Під механізмом забезпечення стійкості банку розуміється комплекс інструментів і методів, які спрямовується на підвищення рівня його стійкості.

Суб’єктами механізму забезпечення стійкості банку є відповідальні особи, органи банківського регулювання та контролю, діяльність яких здійснюється на макро- та макрорівнях.

Об’єктом механізму забезпечення стійкості банку є безпосередньо стійкість банківської установи як узагальнена сукупність таких складових як фінансова, капітальна, організаційна, комерційна та функціональна стійкість.

Оцінювання стійкості банку є комплексом заходів, який охоплює неперервне спостереження за основними показниками його функціонування, в тому числі включаючи її компонентний склад – фінансову, капітальну, організаційну, комерційну та функціональну види стійкості.

Розглянувши науково-методичні підходи щодо оцінки фінансової стійкості банку, на нашу думку, коефіцієнтний метод є найбільш раціональним та практичним методом аналізу даної складової стійкості банку, що передбачає визначення трьох груп показників: ліквідності, ділової активності, ефективності управління.

Для аналізу капітальної стійкості банків використовуються наступні показники: коефіцієнт надійності, коефіцієнт фінансового важеля, коефіцієнт достатності капіталу, коефіцієнт захищеності власного капіталу,коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу.

Здійснивши аналіз наукових досліджень та праць з питання оцінки організаційної стійкості, ми дійшли висновку про відсутність єдиної чіткої методики даної компонентної складової стійкості банку. Виходячи з цього, нами була запропонована власна методика дослідження організаційної стійкості за чітко встановленими критеріями.

Для оцінки функціональної стійкості банку було запропоновано поетапну систему аналізу, що спирається на таких аспектах дослідження: характер діяльності банку, клієнтоорієнтованість, обсяг банківських операцій, що надаються клієнтам.

На нашу думку, оцінку комерційної стійкості потрібно здійснювати за такими факторами: аналіз ринку банківських послуг, мотивація купівлі банківських послуг клієнтів, методи реалізації банківських продуктів, якість обслуговування клієнтів, інноваційна політика банку.

Проаналізувавши стійкість АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, можна зазначити, що протягом аналізованого періоду спостерігається збільшення загального обсягу пасивів на 45,71%, зумовлене як зростанням власного капіталу, так і зобов’язань.

Аналізуючи динаміку та структуру власного капіталу, слід зауважити, що за досліджуваний період загальний обсяг даного показника збільшився на 1491818 тис. грн. чи на 8,97%, що спричинено зростанням статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій АТ «Умовний банк».

Аналіз зобов’язань АТ «Умовний банк свідчить, що за період аналізу загальний обсяг зобов’язань банку збільшився на 25484585 тис. грн. Темп приросту склав 60,12%.

Дані зміни відповідали змінам активів банку, які також зросли за аналогічний період з темпом росту 45,71%.

Протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивна динаміка як доходів так і витрат банку. Зокрема, доходи зросли на 1238506 тис. грн., а витрати – на 1133282 тис. грн. Водночас простежується перевищення доходів над витратами, що свідчить про прибуткову діяльність АТ «Умовний банк».

За аналізований період обсяг чистого прибутку АТ «Умовний банк» збільшився на 22,84% чи на 105224 тис. грн.

В результаті проведеного аналізу фінансової стійкості АТ «Умовний банк» можна зробити висновок про її добрий стан за аналізований період. На нашу думку, необхідно спрямувати політику банку на підвищення рівня його миттєвої ліквідності та ділової активності.

Говорячи про здійснену оцінку капітальної стійкості, варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду її рівень в АТ «Умовний банк» знаходиться на досить високому рівні. Слід вважати, що його можна оцінити як добрий, адже більшість розрахованих показників відповідають оптимальним значенням. Необхідно зауважити, що банку потрібно звернути увагу на підвищення рівня мультиплікатора статутного капіталу, коефіцієнта фінансового важеля; на підвищення показника захищеності власного капіталу.

Розглянувши результати проведеної оцінки функціональної стійкості АТ «Умовний банк» слід зауважити, за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, на нашу думку, її стан оцінюється як добрий. АТ «Умовний банк» активно співпрацює як з фізичними, так і з юридичними особами, надаючи своїм клієнтам широке коло банківських послуг для задоволення максимальної кількості їх потреб. Слід зауважити, що з кожним роком, банк розширює масштаби своєї діяльності, збільшує кількість своїх клієнтів, що, в свою чергу, підвищує рівень його конкурентоспроможності на ринку банківських послуг.

Результати проведеного аналізу комерційної стійкості свідчать про її високий рівень протягом досліджуваного періоду. Але, незважаючи на це, АТ «Умовний банк» варто звернути увагу на підвищення оперативності обслуговування своїх клієнтів та введенні інноваційних банківських продуктів на ринок.

Підводячи підсумки щодо проведеного аналізу організаційної стійкості АТ «Умовний банк», можна зробити висновок про низький рівень якості корпоративного управління банком, про що свідчить низький рівень прозорості та розкриття інформації стосовно діяльності банку, неефективність корпоративної політики банку. На нашу думку, для підвищення ефективності діяльності АТ «Умовний банк», необхідно максимально сконцентрувати увагу на зростання якості корпоративного управління.

Проаналізувавши науково-методичні засади удосконалення механізму забезпечення стійкості АТ «Умовний банк» можна зробити наступні висновки.

Аналіз компонентних складових стійкості банку дав можливість розглянути кожну складову (фінансову, капітальну, організаційну, функціональну, комерційну стійкість) окремо. Виходячи з цього, виникає потреба формування комплексної оцінки стійкості АТ «Умовний банк» за досліджуваний період. Головною проблемою, що виникає при здійсненні аналізу загального рівня стійкості є кількісна оцінка якісних показників окремих компонентних елементів (організаційна, комерційна, функціональна стійкість) та зведення отриманих результатів до єдиного вимірника.

Для вирішенняданого питання ми пропонуємо використовувати бінарну оцінку стійкості АТ «Умовний банк».

В результаті проведеної бінарної оцінки АТ «Умовний банк» можна зробити висновок про добрий стан фінансової стійкості банку за аналізований період (80% згідно зі шкалою оцінювання).

Здійснивши бінарну оцінку капітальної стійкості, варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду її рівень в АТ «Умовний банк» знаходився на досить високому рівні, ми вважаємо, що його можна оцінити як добрий, адже більшість розрахованих показників відповідають оптимальним значенням.

Розглянувши результати проведеної оцінки функціональної стійкості АТ «Умовний банк» варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду, на нашу думку стан функціональної стійкості оцінюється як добрий (95-100% гідно зі шкалою оцінювання). Варто зазначити, що спостерігається позитивна динаміка даного показника за аналізований період, яка зумовлена зростанням обсягу банківських послуг, розширенні клієнтської бази АТ «Умовний банк».


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка