Удосконалення механізму забезпечення стійкості банкуСторінка11/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Таблиця Г.2 –Динаміка та структура власного капіталу АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.Пасиви

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп росту, %

сума, тис.грн.

пито-ма вага,%

сума, тис.грн.

питома вага,%

сума, тис.грн.

питома вага,%

впорівнянні з попереднім роком

За

період


аналізу

впорівнянні з попереднім роком

За

період


аналізу

На 01.01.2012

На 01.01.2013

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Статутний

капітал


13892000

83,55

14496000

82,14

15537900

85,76

604000

1041900

1645900

104,35

107,19

111,85

Емісійні різниці

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритийз биток) минулих років

1253194

7,54

854 286

4,84

1242899

6,86

-398908

388 613

-10295

68,17

145,49

99,18

Резерви та інші фонди банку

376469

2,26

116399

6,62

126499

0,70

791930

-1 041 900

-24 970

310,36

10,83

33,60

Резерви переоцінки

110665

6,64

112295

6,39

1210849

6,68

23630

82 554

106184

102,14

107,32

109,61

Усього власного капіталу

16 626 329

100,00

1764679

100,00

18118147

100,00

1 020 650

471 168

1491818

106,14

102,67

108,97

Таблиця Г.3 – Динаміка та структура зобов’язань АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.Зобов'язання

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп росту, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

впорівнянні з попереднім роком

Заперіоданалізу

Впорівнянні з попереднім роком

за періоданалізу

на

01.01.2012на

01.01.2013на

01.01.2012на

01.01.20131. Кошти банків

15859360

37,41

15847923

28,14

19224482

28,32

-11437

3376559

3365122

99,93

121,31

121,22

2. Кошти юридичних осіб, усього

4940353

11,65

1335 870

23,72

9545473

14,06

8416517

-3811397

4605120

270,36

71,46

193,21

у тому числі

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.1 кошти юридичних осіб на вимогу

3871073

9,13

4287715

7,61

6 095 672

8,98

416642

1807957

2224599

110,76

142,17

157,47

3. Кошти фізичних осіб, усього

19480222

45,95

25228543

44,79

29 853 659

43,98

5748321

4 625 116

10373437

129,51

118,33

153,25

у тому числі

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.1 кошти фізичних осіб на вимогу

8748830

20,64

9378287

16,65

10 410 728

15,34

629457

1 032 441

1661898

107,19

111,01

119,00

4. Боргові цінні папери, емітовані банком

511231

1,21

204267

0,36

204 194

0,30

-306964

-73

-307037

39,96

99,96

39,94

5. Інші залучені кошти

0

0,00

0

0,00

5 715 614

8,42

0

5715614

5715614

0,00

0,00

0,00

Продовження таблиці Г.36.Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

12946

0,03

0

0,00

0

0,00

-12946

0

-12946

0,00

0,00

0,00

7.Відстрочені податкові зобов’язання

510723

1,20

413107

0,73

0

0,00

-97616

-413107

-510723

80,89

0,00

0,00

8. Інші фінансові зобов’язання

216752

0,51

352060

0,63

2246629

3,31

135308

1894569

2 29877

162,43

638,14

1036,50

9.Субординований борг

823441

1,94

827 416

1,47

842180

1,24

3975

14764

18739

100,48

101,78

102,28

Таблиця Г.4 – Динаміка та структура активів АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 рікАктиви

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, %

сума, тис. рн..

питома вага, %

сума, тис. грн..

питома вага, %

сума, тис. грн..

питома вага, %

впорівнянні з попереднім роком

За

період


аналізу

впорівнянні з попереднім роком

За

період


аналізу

на

01.01.2012на

01.01.2013на

01.01.2012на

01.01.2013


1. Грошові кошти та їх еквіваленти

5455665

9,24

495 571

7,43

15405006

17,91

39 906

9909435

9949 341

100,73

280,32

282,37

2. Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ

0

0,00

58326

0,08

83556

0,10

58 326

25230

83556

0,00

143,26

0,00

3. Торгові цінні папери

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

4. Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

5. Кошти в інших банках усього

530553

0,90

607743

0,82

666161

0,77

77 190

58418

135608

114,55

109,61

125,56

6. Кредити та заборгованість клієнтів, усього

39203425

66,42

50483952

68,25

51186647

59,52

11 280 527

702695

11983222

128,77

101,39

130,57

6.1 у тому числі кредити та заборгованість юридичних осіб

39749674

67,35

54368 988

73,50

56782867

66,03

14 619 314

2413879

17033193

136,78

104,44

142,85
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка