У якому рядку всі слова наголошені правильно?Сторінка2/21
Дата конвертації12.04.2016
Розмір3.05 Mb.
#3183
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
D.

НаркомАнія, пУристий, чИтання, сечовИй.


E.

ПсихопАтія, нЕнависть, правопИсний, черговИй.


28.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

СпектрогрАф, лНкарський обхід, ортодонтНя, одноразУвий.


B.

СпиртовИй, бородАвка, перетинчАстий, різнУвид.


C.

НезрУчний, урочИсто, токсикомАнія, тестУвий.


D. *

НаркомАнія, пУристий, читАння, сечовИй.


E.

ПсихопАтія, ненАвисть, правУписний, черговИй.


29.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

СпектрУграф, лНкарський обхід, ортодУнтія, одноразУвий.


B.

СпиртовИй, борУдавка, перетинчАстий, різновИд.


C.

НезрУчний, урУчисто, токсикомАнія, тЕстовий.


D.

НаркомАнія, пУристий, чИтання, сечовИй.


E. *

ПсихопАтія, ненАвисть, правопИсний, черговИй.


30.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A. *

НедУга, очнИк, кардіолУгія, дозимЕтрія.


B.

ПахвовИй, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармацНя.


C.

СередИна, клУбовий, квартАл, восковИй.


D.

РізкИй, флюорографНя, сітчАстий, атрофНя.


E.

ПоказнИк, шизофренНя, кИшка, рентгеномЕтрія.


31.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

КардіолУгія, очнИк, нЕдуга, дозимЕтрія.


B. *

ПахвУвий, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармацНя.


C.

СерЕдина, клубУвий, квартАл, восковИй.


D.

РізкИй, флюорографНя, сітчАстий, атрофНя.


E.

ПокАзник, шизофренНя, кишкА, рентгеномЕтрія.


32.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

НедУга, Учник, кардіолУгія, дозиметрНя.


B.

ПахвУвий, електрокардіографНя, рукУписний, фармацНя.


C. *

СерЕдина, клУбовий, квартАл, восковИй.


D.

РізкИй, флюорогрАфія, сНтчастий, атрофНя.


E.

ПоказнИк, шизофренНя, кИшка, рентгеномЕтрія.


33.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

НедУга, очнИк, кардіолУгія, дозиметрНя.


B.

ПахвУвий, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармАція.


C.

СерЕдина, клУбовий, квАртал, восковИй.


D. *

РізкИй, флюорогрАфія, сітчАстий, атрофНя.


E.

ПокАзник, шизофренНя, кишкА, рентгеномЕтрія.


34.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ДозимЕтрія, недУга, Учник, кардіолУгія.


B.

ПахвУвий, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармАція.


C.

СерЕдина, клУбовий, квартАл, вУсковий.


D.

РізкИй, флюорографНя, сітчАстий, атрофНя.


E. *

ПокАзник, шизофренНя, кИшка, рентгеномЕтрія.


35.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A.

Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: Здоров’я, 2002. - 365 с.


B.

Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77.


C.

Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’я». - 2002. - 365 с.


D.

Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191.


E. *

Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К.: Либідь, 1991. - 256 с.


36.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A.

Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: Здоров’я, 2002. - 365 с.


B. *

Бурячок А. Про прийменник по // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 1. - С. 76-77.


C.

Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’я». - 2002. - 365 с.


D.

Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191.


E.

Б.Д.Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», К.: Либідь, 1991. - 256 с.


37.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A. *

Литвиненко Н.П. Фахова мова медика. - К.: Здоров’я, 2002. - 365 с.


B.

Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77.


C.

Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’я». - 2002. - 365 с.


D.

Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191.


E.

«Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77.


38.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A.

Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: 2002, Здоров’я, - 365 с.


B.

Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77.


C.

Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’я». - 2002. - 365 с.


D. *

Черкес Н. Питання культури мови лікаря // Мова і культура нації. - 2001. - № 2. - С. 182-191.


E.

Б.Д.Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», К.: Либідь, 1991. - 256 с.


39.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A.

Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с.


B.

Ярослав Радевич-Винницький. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с.


C. *

Вороненко Ю.В. Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні // Медична освіта. - 1999. - № 1. - С. 6-11.


D.

Сердюк А.М., Комп’ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197.


E.

І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26.


40.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A.

Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с.


B. *

Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с.


C.

Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.: Медична освіта. - 1999. - № 1, С. 6-11.


D.

Сердюк А.М., Комп’ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197.


E.

І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26.


41.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A.

Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с.


B.

Ярослав Радевич-Винницький. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с.


C.

Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.: Медична освіта. - 1999. - № 1, С. 6-11.


D. *

Сердюк А.М. Комп’ютерні технології в медицині. - Рівне: Вертекс, 1997. - 197 с.


E.

І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26.


42.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A.

Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с.


B.

Ярослав Радевич-Винницький. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с.


C.

Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.: Медична освіта. - 1999. - № 1, С. 6-11.


D.

Сердюк А.М., Комп’ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197.


E. *

Вітенко І.С. Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні // Психіатрія і медична психологія. - 1995. - № 1. - С. 22-26.


43.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A.

Масенко Л.Т., Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - С. 100.


B. *

Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Українська мова і література в школі. - 1990. - № 9. - С. 83-84.


C.

Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24.


D.

Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с.


E.

Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32.


44.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A. *

Масенко Л.Т. Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - 100 с.


B.

Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84.


C.

Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24.


D.

Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с.


E.

Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32.


45.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A.

Масенко Л.Т., Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - С. 100


B.

Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84.


C. *

Непийвода Ф. Словник допомагає творити // Дивослово. - 2001. - № 12. - С. 22 - 24.


D.

Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с.


E.

Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32.


46.

У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?


A.

Масенко Л.Т., Мова і політика. - К., Соняшник, 1999. - С. 100


B.

Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84.


C.

Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24.


D. *

Огієнко І.І. Історія української літературної мови. - К.: Либідь, 1995. - 296 с.


E.

Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32.


47.

У якому реченні допущено помилку?


A.

Ліки приймайте згідно з приписом лікаря.


B. *

Адрес діагностичного кабінету.


C.

Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.


D.

Кардіограму зробили за п’ять хвилин.


E.

Препарат непридатний до вжитку.


48.

У якому реченні допущено помилку?


A. *

Ліки приймайте згідно припису лікаря.


B.

Адреса діагностичного кабінету.


C.

Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.


D.

Кардіограму зробили за п’ять хвилин.


E.

Препарат непридатний до вжитку.


49.

У якому реченні допущено помилку?


A.

Адреса діагностичного кабінету.


B.

У лікарню був прийнятий тяжкохворий.


C.

Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.


D. *

Кардіограму серця зробили за п’ять хвилин.


E.

Препарат непридатний до вживання.


50.

У якому реченні допущено помилку?


A.

Адреса діагностичного кабінету.


B. *

У лікарню поступив важкий хворий.Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> 1%20%D0%BA
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаються
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Бог дав людині свободу волі, а вона сама повинна вирішувати свою долю. Ці погляди належать мислителям
%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> ?Спортивна медицина це наука, яка вивчає: A. вплив занять спортом на організм спортсмена
%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> Таємнича здатність вміти діяти на речі і людей, навіть на „демонів" і „духів" без природних засобів, носить назву
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Звіт це A. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях і запитах B. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі C
1%20%D0%BA -> Вкажіть роки гетьманування Богдана Хмельницького


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал