У вихованні немає головного і другорядного, як немає головноїСторінка2/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.8 Mb.
#6405
1   2   3

Для зручності та наочності, кінцевий результат - трикутник вихованості -зображується графічно. Основа - три осі: вісь фізичного, вісь морально-психологічного, вісь духовного розвитку. На кожній осі є цифри, що означають відповідний бал. Наприклад, „ідеальна особистість" по всім параметрам отримала оцінку 5 балів. У результаті графічне зображення (профіль особистості) буде правильним (рівностороннім) трикутником. На відповідній осі дитина відмічає виставлений собі бал. Сполучивши точки між собою , вона отримує трикутник, який буде „трикутником вихованості”

Оцінку її батьками та вчителями дитина теж зображує у вигляді трикутників. В езультаті вона має: 1. «яким мене бачать вчителі»;

 2. «самооцінку»;

 3. «яким мене бачать батьки».

Ці трикутники креслять різними кольорами. Наочне представлення „трикутників вихованості" учня дає змогу із часом більш об'єктивізувати самооцінку та оцінку дитини, зробити певні педагогічні висновки та намітити шлях подальшого виховання дитини.

Таким чином, спираючись на розроблені школою означення вихованості, параметри та методику її оцінки, залучаючи до цієї роботи учнів та батьків; отримуючи в результаті цього інформацію про стан розвитку учня, класного колективу і, приймаючи на підставі цього виважені та продуктивні педагогічні рішення, ми намагаємось досягти головної мети - гармонійної, фізично, морально-психологічно та духовно розвинутої особистості. Для того, щоб пізнати світ, який нас оточує, людина, в першу чергу, повинна пізнати себе, усвідомити себе як неповторну особистість, яка, розвинувши свої „сильні якості™, може принести людству багато користі, а , відповідно, і само реалізуватися у цьому суспільстві. У своїй роботі ми спрямовані на створення умов для самопізнання, особистісного розвитку та самореалізації кожної дитини. Це в подальшому, на нашу думку, допоможе їм бути самодостатніми людьми, а у професійному плані -спеціалістами, готовими (здатними) приймати виважені та правильні рішення. Це створює умови для успішності діяльності. Розвиток же всіх сфер діяльності приведе до розвитку держави в цілому — її процвітання і підвищення конкурентоспроможності. Важливим фактором для розвитку якоїсь системи у інформаційному суспільстві є достатнє володіння та правильне використання потрібної інформації. Для цього необхідно знати шляхи отримання потрібної інформації, вміти самостійно її одержати. Саме на це ми і спрямовані. Крім того, в суспільстві із високорозвиненими технологіями дуже важливим є питання духовного розвитку членів даного суспільства, бо низький розвиток духовних якостей неминуче призведе до занепаду чи знищення цього суспільства. Духовні якості треба розвивати ще із малечку, тому в роботі із дітьми ми, звертаємо увагу не лише на фізичний , морально-психологічний, а і на духовний розвиток особистості. Таким чином ми намагаємось виховати гармонійну особистість, яка в подальшому буде спроможна створити розвинуте, збалансоване суспільство.Форми і методи проведеня профілактик-чної роботи з ”проблем-ними” учнями.

На етапі трансформації суспільства посилюється місія і роль школи у плеканні людського образу , забезпеченні фізичного, психічного, морального, духовного здоров'я дитини. Школа покликана попередити дитину про небезпеки життя; зберегти у кризових ситуаціях ; озброїти особистісними механізмами, які дозволяють молодій людині успішно долати проблеми.

Які ж форми і методи проведення профілактичної роботи з учнями в нашій школі? Виявити неблагополучні сім'ї, та учнів схильних до правопорушень ( пропуски занять без поважних причин, схильність до аморальних вчинків, вживання алкоголю та наркотичних речовин і т. д.), можуть психологи, вчителі, батьки, держ. служби (кримінальна міліція, служба у справах неповнолітніх, наркодиспансер та ін.) шляхом спостережень, фактів, тестів тощо. Зі своїми думками, пропозиціями вони обов'язково звертаються до класного керівника „проблемного"1 учня якій в свою чергу організовує з учнем первину профілактичну роботу. Це індивідуальні бесіди з класним керівником, або добровільним класним керівником, зустрічі з психологом, виховні години на відповідні геми із залученням до їх підготовки «проблемного учня» заслуховування його поведінки на класних учнівських та батьківських зборах, зустріч його батьків з батьківським комітетом. Паралельно з класним керівником з ним працюють вчителі, які викладають в цьому класі, чи близько знайомі з учнем. Профілактичну бесіду за необхідністю також проводить адміністрація школи, якщо ж первина профілактика класного керівника відповідних результатів не дала , то поведінка учнів розглядається на методичному об'єднанні класних керівників, педраді або нараді при директорові, загально шкільній конференції чи Раді школи; за результатами їх рішення учні, поведінка яких заслуховувалася , ставляться на шкільний облік і список їх затверджується директором школи. Шкільний облік. З учнями , які потрапили на шкільний облік, проводжується розпочата класним керівником профілактична робота „+" в дію вступають штаб по профілактиці правопорушень , психологічна служба, батьківська громадськість школи, згідно наказу по школі закріплюються наставники. Наставники обираються не з числа класних керівників оскільки класний керівник може мати упереджене ставлення до учнів.Робота наставника з проблемним учнем

Наставник відвідує учня вдома , з’ясовує умови проживання та навчання учнів прагнучи зрозуміти в чому криється проблема .Потім аналізуючи інформацію заводить особову справу на підшефного:

 • Заповнює облікову картку;

 • Пише характеристику на учня;

 • Пише характеристику на сім'ю учня;

 • Складає план індивідуальної роботи на семестр;

 • Веде облік роботи ;

 • Проводить роботу по залученню проблемного учня у секції, гуртки;

 • Охоплює його громадськими дорученнями , відвідує сім'ю вдома не
  менше одного разу на місяць;

 • Підгримує зв'язок з виробництвом де працюють батьки проблемного учня;

• Забезпечує 100% відвідування батьками дітей батьківських зборів, зустрічами з учителями школи не менше ніж раз на тиждень, Днів відкритих дверей.

Згідно наказу про роботу штабу по профілактиці та попередженню правопорушень , обов'язками його членів є • Організація індивідуальної консультації психолога з батьками проблемних учнів;

 • Проведення рейдів перевірок неблагополучних сімей з метою виявлення та покращення відносин в них;

 • Організація педагогічної допомоги батькам, які не забезпечують правильне сімейне виховання;

 • Проведення зустрічі батьків з представниками правоохоронних органів;

 • Активна участь під час проведення Тижнів по попередженню правопорушень, місячників правової пропаганди та т. п.

Директором школи затверджується план роботи штабу на рік, секретарем штабу ведуться протоколи його засідань(документація зберігається в окремій папці).


Запорукою роботи з проблемними учнями е єдність і одночасність дій всіх вище перелічених суб'єктів профілактики, систематичність, а не епізодичність в їх діяльності, контроль з боку адміністрації школи.


Якщо учень показав позитивні зрушення в своїй поведінці,, то його класний керівник повторно звертається до методичному об'єднання класних керівників, педради, наради при директорові, загально шкільної конференції чи Ради школи з пропозицією зняти його з шкільного обліку . Якщо ж зміни не відбулись то в дію вештає на прохання адміністрації ніколи кримінальна міліція або служба у справах неповнолітніх району , які до цього часу в нашій спільній роботі жодного разу не відмовили. Суттєву увагу адміністрація школи приділяє веденню відповідної документації.

Окремо ведеться облік учнів, які проходять первину профілактику:

• Список, клас, відомості про батьків;• Засідання психолого-педагогічного університету (облік відвідування, тема заняття)

В папці з матеріалами проучнів, схильних до правопорушень є:

 • їх список,

 • План роботи на рік затверджений директором заходи , дата,
  відповідальний);

 • Короткий банк даних( прізвище, клас, дата народження, відомості про
  батьків, дом. адреса, причина взяття на облік, наставник);

 • Облік відвідування занять (прізвище, клас, дата, всього пропусків з них
  по поважній причині наявність довідки, проведена робота);

 • Матеріали класного керівника: облікова картка, характеристики на учня та його сім'ю, план роботи на семестр, проведена робота акти відвідування сім'ї вдома);

 • Копії документів, надіслані в відповідні органи та відповіді на них.

В папці і матеріалами про учнів і неблагополучних сімей є:

 • їх список,

 • План роботи на рік затверджений директором( заходи , дата, відповідальний);

 • Короткий банк даних(відомості про батьків, кількість дітей, дом. адреса, причина взяття на облік, відомості про дітей );

 • Матеріали класного керівника( облікова картка, характеристики на учня та його сім'ю, план роботи на семестр, проведена робота, акти відвідування сім'ї вдома);

 • Копії документів, надіслані в відповідні органи та відповіді на них.

На обліку також діти позбавлені батьківського піклування та діти-сироти:

 • їх список;

 • План роботи на рік затверджений директором (заходи, дата,відповідальний);

Короткий банк даних (прізвище дитини, клас, дата народження, дом. адреса, причина встановлення опікунства відомості про опікуна).

Свідоме дотримання законів суспільства виховується в учнів нашої школи шляхом дотримання шкільних нормативно-правових актів.

Такими документами є:

 • Гімн школи, яким закінчується шкільне свято;

 • Закон про захист честі та гідності в спеціалізованій школі № 5 м. Полтави;

 • Декларація співробітництва учнів , батьків , вчителів ;

 • Положення про Книгу честі;

 • Правила внутрішньо-шкільного розпорядку для учнів ;

Положення про організацію чергування в школі


Стан просвітницької роботиЗ 2006 року в школі діє кабінет правознавства, обладнаний інтерактивною дошкою, принтером, комп'ютером із СД - ромомом. Кабінет з'єднаний локальною мережею з двома кабінетами інформатики, фізики, адміністративними кабінетами (директор, секретар, діловод). Всі вони мають вихід в ІНТЕРНЕТ,зокрема на сайти Президента, Верховної Ради, Кабміну, місцевого самоврядування, правозахисних, правоосвітніх організацій. Це дає можливість здійснювати записи відео-, аудіо- матеріалів, нормативних документів та урізноманітнити форми проведення уроків права, позакласних заходів. Створено відеотеку.

Презентації уроків правознавства із застосуванням інтерактивної дошки та матеріалів з Інтернету додаються до матеріалів конкурсу.

Шкільна бібліотека є однією з найкращих в області, її фонди налічують близько 24 тис. книг художньої літератури; 20 тис. підручників; 40 найменувань періодичних видань.

Останні поповнення бібліотечного фонду - це сучасні книжні видання (довідники, словники, енциклопедії) на суму понад 2000 грн.Стан забезпечення нормативне - правовими актами, державними і регіональними посібниками:

  • Закони України.

  • Юридична енциклопедія 1 том.

  • Юридична енциклопедія 6 том.

  • А.С. Чайковський - Історія держави і права України.

  • Хрестоматія з правознавства.

  • С.Я. Фурса, Є.І. Фурса – Спадкове право.

  • А.І. Мовчун – Кожна дитина має право.

  • С. Гавриш – Маленькі історії про великі істини. 3 екз.

  • Права дитини ( За книгою С. Гавриша).

  • В. Олуйко. - Парламентське право України.

  • О.С. Баб’як, П..Д. Біленчук – Екологічне право України.

  • Екологічне законодавство України ч.1.

  • Закони України про ветеринарну медицину, про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину.

  • Закони України про цінні папери і фондову біржу.

  • Закони України про рекламу.

  • Закони України про інвестаційну діяльність.

  • Закони України про Національний банк України.

  • Закони України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону.

  • Закони України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом

  • Закони України про державну виконавчу службу, про виконавче провадження.

  • Закон України про планування і забудову територій.

  • Закон України про аварійно – рятувальні служби.

  • Закон України про Конститаційний Суд України.

  • Закон України про музеї та музейну справу.

  • Закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі.

  • Закон України про товарну біржу.

  • Закон України про оподаткування підприємств.

  • Кодекс України про адміністративні правопорушення.

  • Жилищный кодекс України.

  • Кодекс законів про працю України.

  • Цивільний кодекс України.

  • Кримінально – процесуальний кодекс України.

  • Житловий кодекс України.

  • Кримінальний кодекс України.

  • Бютжетний кодекс України.

  • Гражданский процессуальный кодекс Украины.

  • Земельный кодекс Украины.

  • Гражданский процессуальный кодекс Украины.

  • Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України.

  • Права людини і громадянина в Україні.

  • Кодекс законів про працю України 1992р.

  • Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України.2003р

  • Загальна декларація прав людини.

  • Конвенція ООН про права дитини.1997р.

  • Конвенция о правах ребёнка. 2 екз.

  • Права дитини.1998р.

  • Загальна декларація прав людини.

  • Котюк - Основи правознавства. 2002р. 90 екз.

  • Наровлянський - Основи правознавства. 25 екз.

  • Журавський – основи правознавства. 2004р. 33екз.

  • Конституція України. 100 екз.

  • Конституція України для школярів.

  • Усенко - Конституція України і основи правознавства в школі. Книга для вчителя.

Читальний зал обладнаний комп'ютером з СД-ромом, аудіо - і відео - технікою, сканером, а також сучасною міні компонентною системою з функцією карооке. В кожному кабінеті школи є класний куточок , який містить матеріали з виховної та право виховної тематики.

Кожний класний керівник має власну папку із матеріалами власної право виховної роботи з учнями класу. Вміст папки: 1. звіти про проведені заходи (конспекти класних годин , фотоматеріали зустрічей, тощо);

 2. список учнів соціальних категорій (список додається);

 3. графік відвідування учнів вдома (за вимогою річного плану як мінімум 1 раз на чверть);

4. відвідування учнів занять.

Кількість та якість лекцій,

бесід, диспутів, зустрічей і представниками

правоохоронних органів.


Підростаюче покоління - це майбутнє будь-якої країни, будь-якої держави. Тож яким буде це майбутнє - багато залежить від стану здоров'я, моральних якостей дітей та молоді.

Протягом усього навчального року в нашій школі проводяться індивідуальні бесіди для учнів школи та їх батьків з лікарями (наркологом, гінекологом, терапевтом, психіатром), психологами, співробітниками правоохоронних органів. Тематика бесід різноманітна: «Не будьте ворогом собі», «Здоровий спосіб життя», «Що я знаю про СПІД?», «Шкідливі звички та їх наслідки», «Наркоманія: модно чи небезпечно?», тощо. Усього таких бесід проведено 114.

Правова робота проводиться більш за все в аспекті роз'яснення кримінального законодавства. І тому, дуже велике значення мають приклади. Ось чому в нашій школі необхідні консультації проводять співробітники юстиції та правоохоронних органів: Гончарук С.І., Бичков В.В., Борщ Р.Ю., Ковган М.І., Люблін Л.І.., Волинець Л.О., Петрова Н.В., Попітченко В.М.., Стонога А.М.Таких зустрічей було 44 .

Діти повинні знати основи законодавства України, вчитисґ поводити себе в екстремальних ситуаціях, а головне - отримати навички усвідомленого виконання закону. Тому в нашій школі проводяться екскурсії в музей УМВС. З цією метою дуже активними є бесіди: «Чи знаю я Кримінальний Кодекс?», «Як захистити себе від злочинного світу?», «Підліток і закон», «Закон і ми», «А як би вчинив ти?» (вирішення ситуаційних завдань) та ін. Бесід з такою тематикою було 35, а екскурсій - 10.

Одним із методів формування самостійних правових переконань учнів є проблемне навчання. Формами проблемного навчання, які використовуються в нашій школі, є диспути, дискусії. Тематика їх різноманітна і черпається в періодичній пресі. Усього диспутів проведено 18.

Класні керівники нашої школи при роботі з класними колективами при вивченні особистості учня використовують тести. Наприклад, малюнкові тести «Психогеометрична тополгія», «Геометрична людина», «Намалюй характер», «Прояви фантазію». До речі, у самих учнів процес самопізнання за допомогою тестів викликає велике зацікавлення. Також у виховній роботі в нашій школі використовують тести, які виявляють

відхилення в поведінці дітей, такі як „На скільки ви терплячі?", „Чи схильні ви до вживання наркотиків?", „Чому я продовжую палити?" тощо.

Правове виховання учнів в нашій школі спрямоване на необхідність дотримуватись правил поведінки в школі. В цьому напрямку продуктивно використовується пояснювально-ілюстративний метод навчання (бесіди, перегляд кінофільмів).

Загально профілактичне значення правової роботи серед учнів нашої школи полягає в розумінні неповнолітніми того, що за здійснене правопорушення настає індивідуальна відповідальність.
Кілька назв заходів з правової тематики:


 1. Диспут „Право бути собою".

 2. Юридичний діалог „Молодь і закон".

 3. Дискусійна година „Закон. Чи охороняє він мене?"

 1. Турнір юних правознавців „Чи володієте ви правовою культурою?"

 1. Зустріч за круглим столом з працівником правоохоронних органів.

 2. Літературно-правова година „Не переступи межу".

 3. Бесіди для учнів на тему: „Закон про тебе і для тебе".

 4. Зустріч з членом загону „Беркут" Григор'євим В.М.
Ефективність правовиховної освіти

та виховання

• В школі створена картотека фактів правопорушень громадського порядку та чинного законодавства учнями школи.

• Дисципліна та відвідування навчального закладу учнями свідчать про відсутність фактів правопорушень громадського порядку та чинного законодавства

09.04.2009 правовиховна робота перевірялася спільною комісією обласного та міського управління юстиції. Члени комісії відмітили належний стан ведення профілактичної роботи та відповідної документації.
Правовиховна діяльність школи заслуховувалась неодноразово на відкритих засіданнях Київського райвиконкому м. Полтави за участю представників освіти, служби у справах неповнолітніх, правоохоронних органів міста, району як діяльність, що може бути прикладом для інших навчальних закладів.


Зв'язок школи з правоохоронними органами,

органами юстиції, службами у

справах неповнолітніх

Форми та результативність право просвітницької роботи з батьками.

Школа тісно співпрацює із службою в справах непонолітніх Київського райвиконкому міста Полтави під керівництвом Синяговського Сергія Олександровича.

Наставники та педагоги школи постійно приймають участь у спільних рейдах, що проводяться районною службою у справах неповнолітніх в мікрорайоні школи з метою відвідування «проблемних» учнів вдома та обстеження житлово-побутових умов неблагополучних сімей.

Жодного разу не відмовили у допомозі працівники Кримінальної міліції у справах неповнолітніх Київського РВ ПМУМВС

Постійними гостями школи є представники різноманітних громадських організацій, міських та обласних соціальних служб для молоді, працівники нарко- та шкір-вен диспансерів, тощо.

Систематичними є зустрічі в бібліотеках міста, таких як обласної ім. І.Котляревського, юнацької ім. О.Гончара, дитячих бібліотек по вул. Халтуріна та вул. Жовтневій та ін.


Значну роль у вихованні віднесено спільним діям школи і сім'ї. Головні завдання роботи школи з сім'єю є:

 • пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків;

 • проведення заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

 • гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин педагоги- батьки.

В нашій школі батьки та вчителі є партнерами, активними співучасниками великого творчого процесу - виховання учнів.

При організації і проведенні правового виховання батьків, яке в школі здійснюється в рамках психолого-педагогічного університету, а також класними керівниками, ми керуємося


Конституцією України,

Законом про освіту,

кодексом законів України про сім'ю та шлюб

в розділах про „Права та обов'язки батьків по вихованню дітей", де говориться, що батьки зобов'язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їх здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці.

Правова культура батьків підвищується формами, які перевірені в школі практикою. Ця система в школі складається з індивідуальної і групових форм.

Групові форми правового виховання - псшсолого-педагогічний університет (заняття проводяться щомісяця), лекторії правових занять (зустрічі з лікарями, представниками правоохоронних органів та виконавчої влади), лекторії педагогічних знань (заняття проводять вчителі, класні керівники), загально шкільні конференції, батьківські збори. Для ефективності цієї роботи в школі батьки діляться на групи по паралелям 1-3 кл.,5-6 кл, 7-8 кл., 9 кл., 10-11 кл. Ці форми мають велике значення і великий вплив на батьків. На кожних батьківських зборах йдеться про правове виховання дітей.

Велику роль відіграє й індивідуальна робота з батьками і відвідування сімей учнів вдома, індивідуальні бесіди та консультації, зустрічі з батьками під час проведення „дня відкритих дверей" (щомісяця).

Неодноразово запрошувалися батьки „проблемних" учнів та з неблагополучних сімей на засідання штабу по профілактиці дитячої бездоглядності та правопорушень Київської районної у м. Полтаві ради.

Добре зарекомендувала себе така форма роботи, як написання старшокласниками творів на теми :"Мої батьки", „Як моя сім'я проводить вихідний день" та ін. Ці твори дають матеріал для обговорення багатьох важливих питань відносно моральної поведінки окремих батьків вдома.

вживання нецензурної лексики дітей і батьків, недружелюбне ставлення окремих батьків до школи, залучення неповнолітніх в злочинну діяльність, вживання спиртних напоїв.

В нашій школі практика показала, що один раз в навчальному році доречно проводити батьківські конференції по обміну досвідом морального, правового виховання дітей, питання для обговорення на них пропонуються батькам заздалегідь, щоб вони мали змогу підготуватися. На шкільні конференції виносилися такі проблеми: • виховання дітей в сім'ї;

 • правила гуртожитку, антиалкогольне виховання в сім'ї:

 • турбота батьків про використання дітьми вільного часу, позашкільна освіта;

 • заохочення та покарання дітей в сім'ї ;

 • книга, телебачення, комп'ютер.

але батьки дітей, які допускають анти суспільні вчинки, ухиляються від форм групових методів по підвищенню правової культури. Тому для роботи з ними використовуються індивідуальні бесіди, консультації з різноманітних питань права. Для таких батьків деякі класні керівники використовують і таку форму правового виховання як „педагогічна папка". Це вирізки з газет, журналів з питань права. Ця папка передається батьками. Ця папка передається батькам.

Головній напрямок у правовій роботі нашої школи з неблагополучними сім'ями здійснюється в індивідуальному підході до внутрішньо сімейних стосунків, врахуванні індивідуальних особливостей батьків і дітей.У тісному контакті працює школа із дільничими, із відділом кримінальної міліції, службою в справах неповнолітніх, запрошуючи їх працівників на зустрічі з батьками.

Таким чином підвищення правової культури батьків забезпечує підвищення правової культури, правосвідомості неповнолітніх.

Організація учнівського самоврядування

полтавської спеціалізованої школи №5 м.Полтави


Структура шкільного учнівського самоврядування.

Основні принципи шкільного об’єднання

«Школяда»


«Школяда»

Сім законів дії.

Мета створення шкільного об’єднання «Школяда»:

Перспективи шкільного обєднання «Школяда»:У шкільному об’єднані

«Школяда» існують групи:

Основною задачею учкому

Задачі і зміст роботи учнівського комітету.

Організація роботи учкому.

Види діяльності секторів .

Загальне положення

про шкільне товариство

інтелектуалів.

Країна Барвінкова

Основні закони, за якими живуть жителі

Барвінкової країни.

Учком і класні колективи (групи «Школяди»)
Конференція учнів

Голова учнівського комітету

Учнівський комітетШтаб тимчасової дії

1

Організаційний сектор

- керує діяльність груп «Полярна зірка» та «Я-родина-Батьківщина»

- організовує чергування (по школі, по класам, на шкільній території)

- проводить різноманітну трудову діяльність…2

Сектор дисципліни та порядку

-веде облік запізнень, відвідування уроків, дотримання вимог форми, слідкує за дисципліною…3

Екологічний сектор

- керує роботою групи «Пролісок».

- оволодіває знаннями з екології…

4

Навчальний сектор

- співпрацює з клубом інтелектуалів,

- веде облік успішності,

- готує і приймає участь в олімпіадах та МАН…


5

Спортивний сектор

- керує роботою групи «Олімп»,

- організовує змагання,

- інформує про спорт новини…6

Шефський сектор

- керує діяльністю групи «Країна Барвінкова»

- організовує шефську роботу між класами,

- організовує соціальне волентерство…7

Інформаційний сектор

 • редакція шкільного вісника…8

Сектор краєзнавства

- керує групою «Джерело пам’яті народної»

- ведуть пошукову роботу,

- проводять екскурсії в кімнатах «Бойової слави» та

«Історії нашої школи»…

9

Культурно-масовий сектор

- керує діяльністю групи «Наші таланти»,

- організовує та приймає участь в худ. самодіяльності.


1. Відділ пошуку цікавих ідей.

2. Відділ колективних творчих справ.
 • Даруй себе людям!

 • Не помились!

 • Не пошкодь!

 • Будь надією для учнів!

 • Знай чого прагнеш!

 • Завжди шукай в дитині багатство її душі!

 • Будь терплячий в очікуванні чуда та готовий до зустрічі з ним у дитинстві!


Ми, працівники, шкільного об’єднання «Школяда», заохочуємо дітей до обновлення.

Ми дійсно прагнемо виховувати в них риси нової людини.

Вважаємо, що педагогічний процес тільки тоді можна назвати задовільним, коли в ньому виховання йде попереду навчання. Тому визвані ним до дії духовні сили будуть вбирати знання як їжу, необхідну для подальшого росту на становлення особистості дитини.

1.Закон активності:

Знайди собі роботу, щоб не було зівоти.
2. Закон правої руки:

Вислуховувати іншого умій, перебивати його не смій!
3. Закон доброти:

Наша головна робота піклуватися про оточуючих.
4. Закон дискування:

Не згоден-заперечуй, заперечуєш-пропонуй, пропонуєш-роби.
5. Закон колективізму:

Один за всіх і всі за одного.
6.Закон хороших відносин:

До товариша стався так, як би ти хотів, щоб він відносився до вас.
7.Закон ділової людини:

Роби все завжди в строк, тоді від діла буде користь.

Діти нашої школи повинні вміти та любити мріяти.

Мрія-колискова реальності, яку сьогодні вже затверджуємо ми, а завтра її затверджуватимуть наші діти.

 • розкрити в кожній дитині індивідуальні багатства її душі,

 • опираючись на здобутки національної та світової культури;

 • створити мир взаємовідносин дітей. в який ввести різні

 • види творчості – музику, живопис, прикладне мистецтво,

 • елементи сценічного дійства;

 • формувати у дітей самостійність відповідальність,

 • серйозність за доручену справу, усвідомлення себе

 • громадянином України, світу;

 • виховувати у дітей відношення до книги як джерела

 • мудрості, вчити дітей терпимості по відношенню до

інших людей, доброті, чуйності, сердечній мудрості та

 • розумової премудрості.
 • близькі;

 • середні;

 • загальні.

Важливо щоб перспективи колективу були для всіх дітей усвідомленими, зрозумілими та привабливими.

Використовуючи засоби довірливості, введення маленької людини в належні сфери бажаної і очікуваної діяльності, були запропоновані в дитячому об’єднанні «Школяда» групи , які мають певні напрямки діяльності. В суспільно-корисній діяльності шкільного об’єднання «Школяда» групи поєднуються таким чином:

трудовим;

естетичним;

фізичним розвитком дітей.

Згідно річного та тижневих планів члени груп мають можливість проявити себе в конкретних справах, відчути свій ріст, розквіт сил , розуму, таланту в масштабах своєї праці, що йде на загальну користь суспільного життя.«Полярна зірка».

«Пролісок».

«Олімп».

«Наші таланти».

«Джерело пам’яті народної».

«Країна Барвінкова».

«Я-родина-Батьківщина».

Учнівський комітет.

Товариство інтелектуалів.

Група «Пролісок»

Діти цієї групи чутливі до природи, один до одного як до частини вічності. Вони займаються озелененням класних кімнат. Одним із своїх рішень рада групи пропонує класам з числа дітей люблячих, знаючих кімнатні рослини, вміючи доглядати за ними, які мають бажання це робити вибрати одного квіткаря та звільнити його від чергування у класі. Члени групи спостерігають за прикметами природи, біологічним циклом розвитку рослин. У весняно-літній період група займається збором декоративних та лікарських рослин.Група «Олімп»

Діти цієї групи ставлять перед собою завдання проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів, оптимальних фізичних вправ в повсякденному житті учнів. Члени групи підтримують зв'язок з усіма позашкільними закладами такого напрямку. Група «Олімп» розробляє програму «Веселих стартів» та проводить їх, готується до проведення шахових та шашкових турнірів тощо.Група «Наші таланти»

Її учасники допомагають ровесникам ввійти у світ мистецтва, викликати інтерес до творчості, любов до літератури, театру, образотворчого мистецтва. Група готує та проводить концерти як в стінах школи, так і за її межами. Проводить виставки та конкурси дитячих малюнків і т. д.


Група «Полярна зірка»

До цієї групи входять учні чергових класів. Вони організовують чергування по школі згідно нормативних документів, зокрема «Положення про організацію чергування в школі».Група «Джерело пам’яті народної»

Члени цієї групи ставлять перед собою задачу виховання любові до своєї родини, до краю в якому народився; утвердження, збереження та примноження традицій свого народу; знайомство з історичним минулим України, прагнення жити в мирі та дружбі з дітьми інших народів тощо.Група «Я-родина-Батьківщина»

(Це найбільша за кількістю членів група, яка діє за трьома напрямками)І. Я.

Я-виховую віру в себе, Розкриваю і розвиваю свої здібності, поспішаю творити добро, намагаючись розділити радість і горе інших;

Я-пізнаю, бережу та примножую красу у всьому, розумію щодо істини веде безліч шляхів, відшукую в них свій;

Я-утверджую себе в праці, шаную будь-яку корисну справу, прагну стати сильним, витривалим та смілим.ІІ. Родина.

Я-шаную свою родину, бережу тепло батьківської оселі;

Я-поважаю старших, піклуюсь про молодших, живу турботами та радощами своїх рідних, близьких, друзів;

Я-готуюсь до сімейного життя.ІІІ. Батьківщина.

Я-вивчаю, утверджую бережу та примножую традиції та святині свого народу, України;

Я-прагну жити в мирі та дружбі з дітьми інших народів, пам’ятаючи: «Земля-наш спільний дім»;

Я-живу у злагоді з природою.Товариство інтелектуалів

Це громадське шкільне товариство, створене на добровільних засадах, є самодіяльним об’єднанням учнів школи та дорослих. У своїй діяльності керується Статутом школи .Метою діяльності товариства є підвищення інтелекту, загального рівня та культури членів товариства; захист прав та інтересів членів товариства .
Керівництво групами «Школяди» здійснюється відповідними секторами УЧНІВСЬКОГО КОМІТЕТУ. Голова сектору учкому та кілька представників групи утворюють раду групи.
Нині на думку сучасних вчених вихователів, структура органів учнівського самоврядування може бути визначена в трьох варіантах:

 • представницький;

 • комунарський;

 • комісійний.

В нашій школі використовується представницький варіант, який передбачає, що до учнівського комітету входять старости всіх класів. така структура є оперативною, вона дає змогу швидко передавати учнівському загалу нагальні постанови учнівського комітету, організовувати будь-яку акцію, забезпечити її проведення і підведення підсумків.

Організація шкільного життя і виховної роботи сш№5 базується на певних постійних , тривалих, сталих елементах. які діють протягом досить довгого часу без значних змін:

 • різні види чергування;

 • виховні години;

 • інформаційні години;

 • свята;

 • подорожі;

 • неформальні зустрічі;

 • концерти.

В організації шкільного життя сш№5 закладені як постійні так і тимчасові форми виховної роботи.

Структура шкільного об’єднання «Школяда» поділяється на групи та учнівський комітет. В свою чергу учком поділяється на сектори: • навчальний;

 • організаційний;

 • дисципліни та порядку;

 • спортивний;

 • шефський;

 • інформаційний;

 • культурно-масовий ;

 • екологічний;

 • сектор краєзнавства.

Виконавчим органом учнівського самоврядування в школі є учнівський комітет.

Є всебічне сприяння керівництву школи , педагогічному колективу у глибокому засвоєнні школярами основ наук і придбання ними трудовими навичок .

Учком сш№5 приймає активну участь в організації трудового виховання, в позаурочній виховній роботі, у вихованні свідомої дисципліни і культури поведінки школярів.

Також учком організовує облік відвідувань учбових занять, бореться з прогулами або запізненнями на уроках; допомогає вчителям в обладнанні учбових кабінетів, в підготовці і проведені олімпіад, конкурсів, вечорів.1. Основною задачею учкому є всебічне сприяння керівництву школи, педагогічному колективу, глибокому засвоєнню школярами основ наук і придбання ними трудових навичок. Учком приймає активну участь в організації трудового виховання, позаурочній виховній роботі, в вихованні свідомої дисципліни і культури поведінки школярів.

2. Учком організовує облік відвідування учбових занять, вживає відповідні заходи до тих хто прогулює і запізнюється на уроки, контролює виконання учнями режиму дня; допомагає вчителям в обладнанні учбових кабінетів, в підготовці і проведенні олімпіад, конкурсів, вечорів та т. і.

3. Учком приймає участь в обладнанні шкільних майстерень в організації трудової практики учнів.

4. Учком організовує самообслуговування: прибирання класів, кабінетів, і інших приміщень школи, благоустрій шкільної території; забезпечує участь школярів в ремонті меблів, обладнання, підручників, а під час канікул – в проведенні ремонту школи.

5.Учком сприяє вихованню свідомої дисципліни і культури поведінки учнів в школі і за її межами, виконанню правил внутрішнього розпорядку школи, контролює зовнішній вигляд учнів, організовує відпочинок під час перерв, бере участь в обговоренні оцінок поведінки учнів.

Учком сш № 5 сприяє вихованню свідомої дисципліни і культури поведінки учнів в школі і за її межами, виконання правил внутрішнього розпорядку школи, контролює зовнішній вигляд учнів, організовує відпочинок школярів під час перерв, бере участь в обговоренні оцінок поведінки учнів.

До складу учкому входять старости класів на даний момент їх 30 чоловік. Із числа своїх членів учком вибрав голову активу, його замісника та секретаря. Голова учкому організовує роботу учкому. Секретар учкому організовує контроль за виконанням рішень учкому, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленням про виконання рішень. Голова учкому, секретар та голови секторів складають комісію учкому, яка контролює і координує діяльність учнівського комітету. Засідання учкому проводяться раз на місяць згідно річного плану, засідання комісії учкому та секторів кожного тижня. Гласність роботи учкому, оперативність доведення всіх його рішень до кожного учня, забезпечують регулярною інформацією членів учкому на класних зборах, через стінгазети. Під час організації самоврядування з’являється можливість залучити до постійних видів діяльності тих учнів, які можуть добре виконати вимоги педагогів чи організаторів за певним напрямком роботи й в одночас задовольнити власні прагнення у самоствердженні, самопізнанні та самовдосконаленні. Лише за цієї умови ця справа має найефективніший результат.

Члени організаційного сектору поновлюють інформацію на загально шкільному стенді права “Мораль і право” (аналогічні куточки має кожний клас). Незмінним лише є куточок – інформаційний довідник “Не залишайся на самоті із своїми проблемами”, в якому вказано телефони, адреси соціальних служб для молоді.


Під час підготовки та проведення культурно – масових заходів створюється штаб тимчасової дії для пошуку цікавих ідей; організації колективних творчих справ тощо.

1. Із числа своїх членів учком вибирає голову активу школи, його замісника і секретаря.

2. Голова, секретар та голови секторів складають комісію учкому.

3. Голова учкому організовує та направляє діяльність учкому; по запрошуванню директора присутній на засіданнях педагогічної ради і приймає участь у обговоренні питань, пов’язаних з діяльністю учкому.

4. Секретар учкому організовує контроль за виконанням рішень учкому, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень, збирає всю інформацію по рейдах, перевірках.

5. По відношенню до основного змісту роботи учком утворює сектори: навчальний, організаційний, сектор з дисципліни та порядку, спортивний, шефський, інформаційний та культурно-масовий, екологічний, сектор краєзнавства.

6. Голова сектора учкома є головою групи «Школяди». До складу сектора входить педагог-консультант, який допомагає, направляє, корегує діяльність сектора учнівського комітету.

7. Засідання учкому проводиться не менш один раз один на місяць, де обговорюється:

 • звіт класних активів про проведену роботу;

 • діяльність секторів за минулий місяць;

 • питання за річним планом роботи.

8. Засідання комісії учкому та засідання секторів проводяться щотижнево для розв’язання поточних питань та координації діяльності. На засідання комісії може прийти будь-хто зі своїми пропозиціями та побажаннями.

9. Гласність роботи учкому, оперативність доведення всіх його рішень до кожного учня забезпечується регулярною інформацією членів учкому і старост на класних зборах, через стінгазети, спеціальний стенд об’яв учкому.

10. Учком налагоджує чергування по школі і в класах.
Навчальний сектор:

 • співпрацює з товаристом інтелектуалів;

 • надає допомогу в навчанні;

 • веде облік успішності класу шляхом перевірки журналів, опитування вчителів;

 • проводить гурткові заняття;

 • допомогаєв організації олімпіад та МАН;

 • перевіряє стан підручників, зошитів, щоденників;

 • допомагає у проведенні читацьких конференцій, виставок, та обговоренні нових книг, Днів відкритих дверей, заліків, конкурсів;

 • за результатами випускає інформацію.

Сектор дисципліни і порядку.

 • проводить роботу по організації заходів щодо формування вмінь та навичок у відповідності з правилами поведінки;

 • планує пояснення правил, самооцінку та оцінку виконання правил, обговорення їх виконання;

 • веде облік запізнень, прогулів, порушень форми одяг, порушення дисципліни на уроках та перервах;

 • проводить роботу щодо усунення вищезгаданого.

Організаційний сектор:

 • керує діяльністю груп «Полярна зірка» та Я-родини-Батьківщина»;

 • контролює чергування (по класах, в їдальні, на шкільній території);

 • трудова діяльність пов’язана насамперед з самообслуговуванням в школі, працею на пришкільній дільниці, збором макулатури, роботою в дитячих садках, в шкільних майстернях;

 • за результатами перевірок-випускає інформацію.

Інформаційний сектор:

 • організовує і проводить роботу з юнкорами учнівських колективів;

 • організовує і проводить інформаційний дайджест;

 • організовує і проводить круглі столи, диспути , Брейн - ринги, найрозумніший, Що?Де?Коли?

Шефський сектор:

 • керує діяльністю групи «Країна Барвінкова»;

 • організовує різноманітну діяльність в підшефному класі – ранки, гуртки, екскурсії, трудові десанти та інше;

 • організовує роботу з підшефними ветеранами ВВв, воїнами інтернаціоналістами, ветеранами школи та мікрорайону.

Спортивний сектор:

 • керує роботою групи «Олімп»;

 • проводить заняття з фізичної культури у вигляді секцій, турпоходів, спортивних змагань, Днів здоров’я;

 • проводить ранкову зарядку;

 • фізкультхвилинки під час занять;

 • рухомі перерви.

Культурно-масовий сектор:

 • керує діяльністю групи «Наші таланти»;

 • організовує та приймає участь в художній самодіяльності, її оглядах, концертах в образотворчих гуртках, конкурсах, роботі шкільних ансамблів.

Сектор краєзнавства.

 • вивчає історію України, зберігає звичаї свого народу, поважає могили та справи предків;

 • оберігає пам’ятники України, гордиться своїм народом, примножує спадщину: зберігає святині України, поважає і цінує святині народів;

 • веде пошукову роботу з історії нашої школи та 8-ої гвардійської повітряно-десантної дивізії, яка першою звільнила м. Полтаву від німецько-фашистських загарбників;

 • проводить екскурсії в кімнатах «Історія нашої школи» «Бойової слави» для учнів.

Екологічний сектор.

 • керує роботою групи «Пролісок»;

 • займається озелененням класних кімнат, школи, пришкільної території;

 • веде календар спостережень;

 • любить природу, охороняє її;

 • оволодіває знаннями по екології.


І. Шкільне товариство інтелектуалів є громадським, створеним на добровільних засадах, самодіяльним об’єднанням учнів школи та дорослих.

ІІ. У своїй діяльності керується Статутом №5.

ІІІ. Метою діяльності товариства є:

підвищення інтелекту загального рівня та культури членів товариства;

захист прав та інтересів своїх членів.

Закони-заповіді товариства.

Інтелектуал-інтелектуалу-друг, товариш і брат.

Щастя –в гармонійному об’єднанні особистих та громадських інтересів.

Обов’язки членів товариства.

1.Членами товариства можуть бути учні, які беріть участь у роботі товариства, мають переважну кількість 10-12 балів або досягли призових місць на шкільних предметних олімпіадах, Манах, визнають Статут товариства.

2.Дорослим дозволяється бути членами товариства в тому випадку, коли вони беруть безпосередню участь і роботі товариства або сприяють його діяльності в різних формах.

3.Члени товариства зобов’язані:

дотримуватися Статуту товариству;

брати участь в роботі товариства, максимально сприяти захисту прав членів товариства;

піклуватись про поповнення своєї організації.

Права членів товариства.

Члени товариства мають право:

Брати участь в будь-якому заході;

Вносити свої пропозиції для обговорення на загальних зборах, готувати свої програми.

Користуватися переважним правом при запрошенні гостей (за погодженням з керівником товариства);

Звертатись з будь-яких питань і з пропозиціями до адміністрації школи позачергово;

Вільного відвідування уроків.

ІV.Прийом в члени товариства здійснюється при голосуванні «за» більше двох третин від кількості присутніх.

V. Членство в товаристві припиняється:

за власним бажанням;

за порушенням Статуту товариства.

Керівництво товариством.

Керівником товариства є президент, який призначається наказом директора з числа педагогів школи.

Президент товариства вибирається загальними зборами із членів даного товариства. Він координує роботу мікро груп, слідкує за дисципліною і заміняє керівника клубу у його відсутність.

Товариство має молодшу, середню і старшу групи, ними керують віце-президенти, які обираються на загальних зборах цих груп.

Рішення загальних зборів у групі є обов’язковими для виконання відповідних членів товариства, рішення президента обов’язкове для виконання всіх членів товариства, якщо на нього не покладено «вето» віце-президента або директором школи .

Це країна наймолодших школярів віком від 6-10 років, яка є об’єднанням колективів 1-3-их класів. Членами або друзями можуть стати і батьки і діти. Після 10-річного віку за бажанням дітей та згоди батьків жителі країни можуть стати членами інших груп «Школяди».

В країні є свої традиції, закони, символи, і атрибути. Для всіх жителів існує єдиного зразка значок із зображенням Барвінка, а кожен первинний колектив має право на свої знаки розрізнення: шеврони, емблеми, прапорці, значки тощо. Члени об’єднання виступають проти політизації, за партнерські стосунки з усіма дитячими об’єднаннями, які керуються загальнолюдськими законами. Діти знайомляться з основними законами життя, звичаями та традиціями Барвінкової країни. Весною, коли починає пробуджуватися природа, пригріває сонце і з’являються найрізноманітніші квіти, а разом з ними і найкрасивіша квітка-барвінок можна проводити посвяту в жителі країни Барвінкової. Перед цим діти повинні оволодіти певними вміннями, навичками, заручитися згодою батьків.

Закон доброти, честі, поваги і любові до рідних, близьких людей.

Закон взаємодопомоги, взаємовиручки.

Повага до себе та оточуючих людей.

Повага національних традицій.

Вивчення історії країни.

Розвиток власних здібностей і талантів.

Навчання і труд, спорт і здоров’я.

Кожне з дитячих об’єднань на загальному зборі обговорює і приймає основні напрямки добрих і корисних справ.
Пропонуємо орієнтовні напрямки роботи:

Моя родина, Україна (народознавство, краєзнавство).

Швидше, хлопче, повертайся

Треба все, Барвінку, знати,

Розпитай, почуй, дізнайся,

В дідуся, у мами й тати.

Знайдеш тайну калинову

В скрині кожної родини:

Казку, пісню, чисту мову,

Долю неньку України.
До кришталевих криниць.

Де барвінків гурт ступає -

Сяє сонце проминисте,

Веселкові барви мають,

Б’є вода джерельно чиста.
3. Подорож у світ прекрасного (розвиток і розкриття своїх здібностей і талантів). У Барвінковій країні

Дуже добрі і чемні діти.

Всіх дорослих поважають,

Меншим себе помагають.

Гарне слово завжди знають,

Вчасно його приміняють.

Гей, малята, поспішайте,

В цю країну вирушайте.


4. Рости розумним, трудолюбивим

(подорож у країну “Помогаїв”)

Гей, барвінки, любі братці,

Досить пустощів і сміху,

Руки загартує праця,

Розум загартує книга.

5. Рости сильним – міцним – здоровим

( подорож до Котигоршка)

Як барвіночок росою

Вмийся вранці, прибирися.

Руки вбік, над головою,

Відштовхнись, підтягнися.

Нежить, грип слідкує пильно,

Ходить, бродить по оселям.

Не лінуйся бути сильним,

І здоровим, і веселим.
6. У колі друзі.

Усміхнись, потисни руку

Стань у коло барвінкове.

Хай летить в дарунок другуЩира пісня, добре слово.

1. Зв’язок учкому з класними колективами (групами) здійснюється через старост, що були вибрані на класних зборах (голову відповідного сектора учкома, що є головою групи).
2. Класні збори (збори групи)в класі (групі) проводяться не менше одного разу в місяць.

3. Класні (групові) збори приймають рішення щодо питань діяльності класного колективу (групи), слухають інформацію про рішення учкому, намічають конкретні заходи по виконанню цих рішень, приймають участь в обговоренні оцінок поведінки учнів класу (групи), а у випускних класах – і в підготовці характеристик на учнів, визначають порядок і затверджують графік чергування учнів по класу.

4. Староста (голова групи) організовує роботу учнів класу (групи) по виконанню рішень учкому і класних зборів(зборів групи), дає доручення учня, забезпечує підготовку і проведення класних зборів, роботу чергових в класі.

5. Староста класу веде щоденник пропусків учнями уроків та поведінки класу, де виставляється інформація за кожний урок.

6. Під час чергування класу по школі староста є відповідальним черговим по школі; контролює випуск своїм класом листка «Голос чергового» та його передачу в папку учкому, який знаходиться в чергового адміністратора. Представник учкому контролює чергування та виставляє свою оцінку за чергування в листок «Голос чергового».

Організація позакласної виховної роботи

Основними формами виховної робот в школі є:Говорити про правовиховну роботу окремо від виховної роботи в цілому, і тим більше про. її результати не можна, тому що прагнення кожної людини, а особливо дитини бути соціальне значимою, знайти своє самовираження, самоствердження. Якщо цього не відбувається в школі чи позашкільному закладі^ гуртку, секції, тоді дитина проявляє себе в асоціальних формах поведінки. Тому основне завдання, яке стоїть перед педагогами нашої школи - це вміло поєднати виховну і право виховну роботу в своїй діяльності, щоб реалізувати головну мету — формування і розвиток високо інтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

 • дискусії, диспути, конференції, диспути, ринги, вечори:

 • творчі групи, екскурсії (щомісячні Дні міста), свята, ярмарки, огляди (шкільні свята творчих досягнень);

 • КВК, фестивалі, шкільний клуб інтелектуалів, гуртки, секції, в школі працюють загін юних інспекторів руху, дружина юних пожежників, екологічна бригада, агітбригади якими керують вчителі валеології, англійської мови та інформатики,
  доручення, творче завдання, звіти, індивідуальна робота;

 • бесіда, між рольове спілкування;

 • виставки, стенди, шкільний музей та кімната бойової слави.
Декларація співробітництваМи, вчителі, учні батьки СШ №5 рішуче заявляємо:

Втомившись від взаємних образ, ми подивились на себе з висоти Країни та часу і побачили, залишившись людьми. Будемо жити так, щоб кожен наш день був вкладом в наш час, в мир, процвітання країни і нашої школи.

Ми всі, і діти, і дорослі, дуже не хочемо, щоб життя в школі було наповнене зайвих тривог, щоб воно і надалі було одноманітним, нудним. Ми хочемо співробітничати, жити в дружбі, одним колективом, де люди радісно трудяться і допомагають один одному: учні - вчителям і батькам, вчителі і батьки - учням, де поважають бажання і обоготворяють всі думки.

Ми всі люди добрі, розумні, веселі і справедливі, розуміємо і поважаємо одне одного. У турботі про наш спільний колектив школи і вчителі, учні і батьки - рівноправні, ми всі господарі і творці.Закон про захист честі і гідності в школі №5 м. Полтави

ВСТУП

Школа №5 прагне до розвитку вільної людини і проголошує:

 1. У нашій школі дозволено ВСЕ, що не загрожує життю людини, не принижує її прав, честі і гідності.

 2. Ми гарантуємо (утверджуємо) в нашій школі недоторканість особи, захист честі і гідності. Чи то дорослий, чи дитина, кожна людина (незалежно від віку, статі і суспільного становища) не повинна лишатися безкарною, якщо вона посягає на честь і гідність іншого.

 3. Захист честі і гідності кожної людини — не обов'язкова умова
  благополуччя всіх.

РОЗДІЛ І. Образою честі гідності ми вважаємо:

 1. Рукоприкладство — нанесення побоїв.

 2. Загроза, залякування і шантаж, які мають мету приховати протизаконні дії.

 3. Моральне знущання:

а) вживання образливих прізвиськ;

б) дискримінація за соціальними і національними ознаками;

в) висміювання фізичних вад;

г) нецензурна лайка;

д) навмисне доведення людини до стресу, зриву;

є) розповсюдження заздалегідь брехливих вигадок, що ганьблять честь і гідність особи.

4. Приниження людиною власної гідності в очах оточуючих:

а) поява у нетверезому стані;

б) знущання над тваринами;

в) добровільне прийняття на себе функції раба (шестірки);

г) крадіжки, псування майна.

РОЗДІЛ ІІ.


 1. Захист принципів викладених у цьому законі, покладається на Суд честі
  школи.

 2. Головою Суду є директор, співголовами — заступники директора, членами Суду - старости 5-11 класів. Свої засідання Суд честі проводить у складі визначеному Головою.

 3. Потерпілий або його друзі подають заяву у канцелярію школи на ім'я Голови Суду.

 4. Заява розглядається Судом честі впродовж двох тижнів. Термін давності - півроку з дня пригоди;. Справа розглядається в присутності сторін (потерпілого і звинуваченого) і осіб, вибраних ними адвокатами (тобто, захисниками). За згодою потерпшого справа може бути розглянута публічно.

 1. Якщо звинувачуваний не приходить на суд без поважних причин, то справа розглядається без нього.

 2. Адвокатами можуть бути особи, запропоновані потерпілим і звинуваченим, крім тих, кого запросили свідками.

 3. Адвокат має право :а) вимагати запрошення свідків;

б) задавати питання протилежній стороні;

в) звертатись до загальних зборів для перегляду рішення Суду честі.РОЗДІЛ ІІІ. СУД ЧЕСТІ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

Намагатися виявити справжні причини конфлікту, аж до примирення сторін. При веденні справи уникати всього, що може викликати нові конфлікти. До прийнятті рішення людину вважати невинною.СУД ЧЕСТІ НЕ МАЄ ПРАВА:

Давати накази, що ображають гідність і честь звинуваченого.РОЗДІЛ IV. СУД ЧЕСТІ МАЄ ПРАВО ВИНЕСТИ ТАКЕ РІШЕННЯ:

 1. Примирення сторін.

 2. Пробачення.

 3. Оголошення догани.

 4. Оголошення суворої догани.

 5. Оголошення догани з попередженням про виключення зі школи.

 6. Передати на поруки з урахуванням характеру правопорушень.

 7. Попередження про виключення зі школи.

 8. Умовне виключення зі школи терміном, встановленим Судом .

 9. Виключення зі школи. Винний зберігає за собою право звертатися для перегляд}' справи до загальних зборів учнів та вчителів.

 1. Компенсація матеріальних збитків.

 2. Клопотання перед адміністрацією про адміністративне покарання аж до звільнення зі школи вчителя або робітника школи.

 3. Рішення Суду честі обов'язково оголошується по шкільному радіо та через інші шкільні засоби масової інформації і доводиться до відома сторін.

Прийнято на загальних зборах колективу школи №5 м. Полтави 21 березня 1990 р., зміни внесеш загальними зборами 16 вересня 1993 року.

Правила внутрішнього розпорядку для учнів спеціалізованої школи №5 м.Полтави

 1. Учень прибуває до місця проведення уроку або заняття за 5 хвилин до його початку.

 2. На кожному уроці на столі перед учнем знаходяться робочий зошит, підручник, необхідне канцприладдя.

 3. Учень вітається в школі з усіма дорослими, дає їм дорогу.

 4. При вході в школу необхідно зняти головний убір, очистити взуття. У кабінетах і коридорах забороняється бігати, стрибати, кричати. У випадку нанесення збитків винуватець відшкодовує їх протягом трьох днів , несе матеріальну відповідальність по ринкових цінах.

 5. Звільненням від занять є медична довідка або дозвіл директора школи. Заяви, листи з пирханням про звільнення на ім'я директора подаються заздалегідь з попередньою реєстрацією класного керівника, чи вчителя - предметника.

 6. Старости класів, чергові учні є представниками керівництва школи і несуть повну відповідальність з доручену справу. В разі не виявлення винуватців вони самі ліквідовують збитки, нанесені школі. Чергові учні і старости класів несуть підвищену відповідальність за свої слова і вчинки.

 7. Невиконання розпорядження чергового є грубим порушення правил внутрішнього розпорядку школи.

Під час уроку забороняється без дозволу вчителя: вставати з місця, займатися сторонніми справами, розмовляти

8. Учень прибуває до місця проведення уроку або заняття за 5 хвилин до його початку. 1. При вході в школу необхідно зняти головний убір, очистити взуття. У кабінетах і коридорах забороняється бігши, стрибати, кричати, У випадку нанесення збитків винуватець відшкодовує їх протягом трьох днів , несе матеріальну відповідальність по ринкових цінах.

 2. Звільненням від занять є медична довідка або дозвіл директора школи. Заяви, листи з пирханням про звільнення на ім'я директора подаються заздалегідь з попередньою реєстрацією класного керівника, чи вчителя - предметника.

 3. Старости класів, чергові учні є представниками керівництва школи і несуть повну відповідальність з доручену справу. В разі не виявлення винуватців вони самі ліквідовують збитки, нанесені школі. Чергові учні і старости класів несуть підвищену відповідальність за свої слова і вчинки.

 4. Невиконання розпорядження чергового є грубим порушення правил внутрішнього розпорядку школи.

Під час уроку забороняється без дозволу вчителя: вставати з місця, займатися сторонні ми справами, розмовляти


Положення про книку честі спеціалізованої школи №5 м.Полтави

1. До книги честі школи можуть бути занесені учні, які завоювали призові місця на республіканських та обласних олімпіадах, або не менше двох разів займали І, II, III місце на міських олімпіадах , при зразковій поведінці і активній участі у громадському житті школи.

За поданням колективу класу, класних керівників, учителів школи заступників директора.

2. . До книги честі школи можуть бути занесені педагоги школи , які підготували не менше 5 призерів міських предметних олімпіад, конкурсів.

За поданням педагогічної ради школи, заступників директора, зав. кафедрами.

3. До книги честі школи можуть бути занесені робітники учбово-допоміжного персоналу школи , які працювали не менше 10 років.

За поданням Ради школи, голови ПК, заступника директора по АГЧ.

4. До книги честі школи можуть бути занесені батьки школи, шефи, спонсори та інші громадяни, які внесли великий вклад у розвиток школи.

За поданням директора школи, Ради школи, голови ПК, заступників директора.

4, До книги честі школи можуть бути занесені члени колективу школи на підставі наказу директора.


Положення про організацію чергування в школі


 1. В школі організовується чергування адміністрації, вчителів, учнів 6-7 та 8-11 класів згідно графіка.

 1. Обов'язки чергового:

а) контроль за виконанням у школі режиму дня і правил внутрішнього розпорядку. Інформування колективу школи про результати контролю;

б) забезпечення чистоти та порядку, прибирання приміщень школи, шкільного подвір'я та закріпленої території;

в) забезпечення збереження державного та особистого майна. Чергові несуть відповідальність з невиконання п. 2-в цього Положення.


 1. У відповідності з графіком директора на кожен день в школі призначається черговий адміністратор, старший черговий. Він вирішує всі поточні питання, що виникають у діяльності школи. Про його прізвище та місце знаходження можна довідатись у чергового вахтера.

 2. Помічниками старшого чергового є класні керівники і старости чергових класів, котрі з'являються у школу до початку уроку, проводять інструктаж чергових, а по закінченню останнього уроку підводять підсумок чергування, дозволяють залишити школу черговим лише після приведення її в ідеальний порядок,

5. Чергування щоденно починається з лінійки, під час якої нагадуються положення про чергування, особливості чергування на окремих ділянках, перевіряється наявність чергових ,. їх готовність до чергування, робочий одяг, пов'язка, розподіл по постах.

 1. Черговий клас може залишити школу лише після приведення в ідеальний порядок закріпленої території, що визначається помічниками старшого чергового самі ж помічники припиняють діяльність після дозволу старшого чергового.

 2. Пости чергових: ґанок, подвір'я, вахта, коридор, сходи, їдальня вул. Жовтнева, умивальник, сходи, і коридор нової школи, внутрішнє подвір'я, вул. Духова.

 3. Після дзвоника протягом 5 хв. чергові збирають качани, папірці, сміття. При необхідності (відсутність прибиральниці, велика засміченість території) проводять прибирання. Чергові біля вахтера на сходах прибирають на вулиці після кожної перерви. Листя виносити за спортивний майданчик. У зимовий період розчищати доріжку шириною 1 метр по вул. Жовтневій і Духова.

 4. Відповідальність за виконання цього положення несуть класні керівники і старости чергового класу.

11.Якщо під час чергування було зруйноване шкільне майно, то черговий клас виявляє порушника, якщо ж такого не було виявлено, то чергові не пізні ніж за три дні відновлюють зруйноване. 12.Письмові та громіздкі усні завдання чергових класах не задаються 12

Встановити

чергування батьків чергового класу II зміни з 16.00 до 19.00 по 5 чоловік кожного

дня, та батьків І зміни з 11.00 до 14.00.Затверджено на загально шкільних,

зборах середньої школи №5 м. Полтави 27 вересня 1990року.Урок з курсу

"Права людини"


Каталог: data -> files
files -> Уроках галузей «математика» та «природознавство»
files -> Подбор торгового персонала
files -> Звіт Проект Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області про виконання плану роботи на 2013 рік Вступ
files -> Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи на допомогу заступникам директорів шкіл
files -> Семінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 р
files -> Вербець Марія Тарасівна, директор Комунального закладу «Рівненська обласна бібліотека для молоді»
files -> Виконання Плану роботи дпі у м. Червонограді гу міндоходів у Львівській області
files -> Державна фіскальна служба україни лист 20. 01. 2015 №1519/7/99-99-19-03-03-17
files -> Метабібліографічні ресурси України: сучасний стан та напрями вдосконалення в електронному середовищі
files -> С. В. Осауленко „ " грудня 2013 року затверджую начальник гу міндоходів в Одеській області О. В. Чернобай „ " грудня 2013 року План роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка