У вихованні немає головного і другорядного, як немає головноїСторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.8 Mb.
#6405
  1   2   3
У вихованні немає головного і другорядного, як немає головної

пелюстки серед багатьох пелюсток, що творять красу квітки.

У вихованні все головне: і урок, і розвиток різнобічних

Інтересів дітей поза уроком, і взаємовідносини вихованців у

колективі.
В.Сухомлинський

Сучасний стан розвитку суспільства, складний характер політичної та соціально-економічної ситуації в державі вимагають визначити правову підготовку та правове виховання як пріоритетні напрями в освіті.

Загальновідомо, що моральний стан будь-якого суспільства залежить від того, як воно відноситься до своїх дітей. Якщо сьогодні юні громадяни визнаються самостійними особистостями зі своїми правами, то в цьому є велика заслуга сучасних стандартів прав людини, прав дитини, системи правової освіти та правового виховання школярів, яка існує та розвивається в Україні.

Ми вважаємо, що розвиток правової компетентності учнів повинен складати основу життєтворчості громадянина — патріота України. Подолати всеосяжний правовий нігілізм, розвинути високу правову культуру в суспільстві неможливо без зусиль сучасної школи, системи освіти в цілому, демократизації засад, що базуються на загальнолюдських правових цінностях: виховання поваги до прав людини й основних свобод, піднесення культури прав людини, утвердження людської гідності та вартісності особистості.

В Полтавській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №5 створена власна правовиховна система.

Правовиховна робота не може бути відокремлена від виховної роботи в цілому. Серед завдань, які вирішуються в цьому напрямку у Полтавській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №5 м.Полтави є формування в особі сьогоднішніх школярів цвіту нації, конкурентоспроможної особи, створення умов для самовизначення, самовиховання та самореалізації особистості — носія не тільки особистісних, сімейних, а й етнонаціональних, полікультурних, толерантних, громадянських, загальнолюдських цінностей.Правовиховна система

Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5


Головна мета

Формування і розвиток високо інтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, професійне самовизнання, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.Основне завдання

Поєднати виховну і правовиховну роботу через:

 • виховання громадянина України;

 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свободи людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії,

свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

 • розвиток здібностей, обдарувань і талантів дітей;

соціальний та матеріальний захист творчо обдарованих, здібних, трудолюбивих учасників навчально-виховного процесу.

Основні форми виховної роботи в школі:

Інформаційно масові (дискусії, диспути, конференції, диспути, ринги, вечори).

Діяльнісно - практичні групові (творчі групи, екскурси, свята, ярмарки, огляди, олімпіади). Однією з таких форм є традиційні щорічні свята творчих досягнень учнів, батьків, вчителів.

Вони проходяться в три етапи: класні, свята по паралелях, загальношкільне свято. Під час їх проведення учні не тільки гарно співають, танцюють, декламують вірші, грають на музичних інструментах, але і демонструють своє вміння в декоративно - прикладному мистецтві, досягнення в спорті, туризмі та інше.Інтегративні ( КВК, фестивалі, шкільний клуб інтелектуалів, гуртки, секції). В школі працює: загін юних інспекторів руху, дружина юних пожежників, екологічна бригада, агітбригади, якими керують вчителі валеології, англійської мови та інформатики).

Індивідуальні (доручення, творче завдання, звіти, індивідуальна робота).

Діалогічні ( бесіда, між рольове спілкування).

Наочні ( виставки, стенди). Однією із таких важливих форм процессу виховання дітей є шкільний музей та кімната бойової слави, де старшокласники самостійно організовують дослідницько-пошукову діяльність поповнюють фонди шляхом проведення екскурсій, створюють тематичні виставки, проводять освітньо-виховну роботу серед учнів молодшої школи.

Правовиховна робота в школі постійно заслуховується на: • педагогічних радах;

 • нарадах при директорові;

 • засіданнях методичного об'єднання класних керівників;

загально шкільних конференціях, батьківських зборах

Планування заходів по правому вихованню та профілактиці правопорушень:

Щотижня

1. В щоденниках поведінки всіх учнів і особливо "проблемних" відмічати все те позитивне, що було в їх поведінці за кожний тиждень.

2. Проводити консультативні дні для батьків.

3. Проводити зустрічі батьківського комітету класу із заступниками директора.


Щомісяця

1. Контролювати та систематично коректувати роботу з дітьми, що мають фізичні вади, затримку у розумовому розвитку, з дітьми з неблагополучних сімей, малозабезпечених сімей, з «проблемними», дітьми підвищеної педагогічної уваги та дітьми батьків-активістів. В разі, коли поведінка батьків чи учня не піддається корекції, ставити питання про вплив на них відповідними організаціями, а у випадку зразкового виконання батьківських обов'язків — максимально заохочувати.

2. Забезпечити відвідування школи вчителів батьками "проблемних" дітей.

3. Проводити батьківські рейди у мікрорайоні школи з метою:

а)перевірки дотримання учнями рекомендованого режиму дня;

б)виявлення та допомоги батькам, які не забезпечують правильного сімейного виховання дітей, організації роботи з ними. 1. Класним керівникам домогтися 100% явки учнів школи в шкільній формі, в одязі, що відповідає роду учбової діяльності.

Проводити дні відкритих дверей.
Щочверті

1. Вчителям особисто зустрітися з батьками невстигаючих учнів.

2. Вносити пропозиції адміністрації щодо паралельного переводу учнів із класу в клас.


 1. Проводити інструктажі з техніки безпеки. Змістом відповідного учбового матеріалу сприяти проведенню тижнів здоров'я, попередження травматизму, правопорушень. Зміст проведеного записувати в журнал.

 2. Проводити моніторинг вихованості серед учнів та батьків, з подальшим заповненням табеля здоров'я.

 3. Залучати батьків до проведення тижнів здоровля, тижнів попередження правопорушень.

 4. Організувати вивчення і проводити перевірку знань учнями шкільних нормативних документів.

Проводити і контролювати роботу з "проблемними" дітьми.Щосеместра

1. Проводити рейди-перевірки зайнятості учнів вдома

2. Практику вати організацію спільного відпочинку батьків, учнів та вчителів.

3. Контролювати роботу класних керівників та вчителів в класах, що потребують індивідуальної

педагогічної уваги.

Щорічно

Працювати над виконанням державних , обласних та міських програм.

Також в школі щорічно проходять місячники попередження правопорушень у рамках яких відбуваються зустрічі учнів та батьків з працівниками дитячого приймальника - розподільника, представниками правоохоронних органів, суддями, слідчими. У цей час учні відвідують музей МВС, протипожежної безпеки, дитячий приймальник - розподільник, притулок, по можливості судові засідання, обговорюють статті періодичної преси та кінофільми з відповідних тем, пишуть твори, диктанти з даної тематики, випускають газети, проводять конкурси на кращий малюнок про СНІД, пишуть реферати про шкідливість алкоголю, наркотиків тощо.

Школа співпрацює з обласним центром соціальних служб для молоді, які за системою „рівний-рівному" готують до праці групи волонтерів. Вони надають соціальну допомогу незахищеним категоріям , перш за все , людям похилого віку, інвалідам, дітям - сиротам , підшефним ветеранам; організовують і проводять культурно масові заходи , розповсюджують рекламне - інформаційну друковану продукцію , що пропагує здоровий спосіб життя.

В школі створено інформаційні куточки де розміщено повідомлення міського і загально шкільного значення ; витяги з плану роботи школи в урочний та позаурочний час , вказані телефони довіри в місті, школі, години праці шкільної психологічної служби. В школі працює два психологи та соціальний педагог.


Робота правового гуртка «Я громадянин України»

До форм і методів проведення профілактичної роботи з учнями належить також і робота правового гуртка «Я-громадянин України» (керівник гуртка вчитель правознавства Кінаш А.В.). Мета його діяльності виховання школярів у дусі поваги до прав людини та основних свобод, у піднесенні прав людини, у ствердженні людської гідності та вартості особистості, робота гуртка спрямована на переконання учнів, що життя в демократичному суспільстві залежить від свободи і незалежності його членів. Але свобода і незалежність не може бути самоціллю й кінцевою метою суспільства, - це лише об'єктивно необхідні для умов існування демократичного співробітництва.

Робота гуртка сприяє усвідомленню учнями необхідності побудови правової держави, дотримання принципів верховенства демократичного закону як державними органами, так і окремими громадянами.

Виховання у школярів переконань у необхідності дотримання правових обов'язків - важлива умова підвищення ефективності профілактики правопорушень і соціальної пасивності .

В школі діє клуб інтелектуалів, який складається з різних предметних секцій, зокрема члени секції правознавства є постійними учасниками міської гри «Дебати».Зміст куточка права:


В школі створені куточок права в кабінеті правознавства та в кабінеті заступника директора з виховної роботи:

Постійно діючий куточок права (змінна інформація):

 • Загальна декларація прав людини.

 • Конвенція про права дитини;

 • Конституція України, як основний закон держави;

 • Права дитини в ілюстрованому матеріалі;

 • Порадник молодого громадянина (права батьків та дітей);

 • Матеріали – дослідження Генерального секретаря ООН про насильство щодо дітей

 • Шкільні нормативні документи(правила внутрішнього розпорядку спеціалізованої школи №5 для учнів, Положення про книгу честі спеціалізованої школи №5, Закон про захист честі і гідності в школі№5, Декларація співробітництва учнів, батьків, вчителів )

 • Витяг з адміністративного кодексу України

 • Пам’ятка для учнів «Де я можу більше дізнатися про права своїх дітей?»

Зміст правових стендів:


Стенди з правової тематики розміщені в кабінеті правознавства, учительській та в коридорах школи. Вони містять інформацію:

 1. Шкільні нормативні документи(правила внутрішнього розпорядку спеціалізованої школи №5 для учнів, Положення про книгу честі спеціалізованої школи №5, Закон про захист честі і гідності в школі№5, Декларація співробітництва учнів, батьків, вчителів ).

 2. Витяг з адміністративного кодексу України.

 3. Пам’ятка для учнів «Де я можу більше дізнатися про права своїх дітей?».

 4. Соціальні норми, види соціальних норми;

 5. Конвенція про права дитини (ілюстративний матеріал);

 6. Пам`ятка для учнів (відносини толерантності);

 7. Громадянство, громадянин, громадянство України;

 8. Державний устрій;

 9. Правові норми;

 10. Поради молодого громадянина;

 11. Шлюб- основа сім’ї;

 12. Рівні права та рівні можливості чоловіків і жінок;

 13. Цивільні права малолітніх і неповнолітніх та їх цивільно-правова відповідальність;

і інший матеріал правової тематики

Правовиховна система спеціалізованої школи № 5 має чітку ступінчату організацію роботи результатом якої є відсутність кримінальних злочинів серед учнів школи протягом останніх 12 років, а новизна в діяльності школи полягає у принципово новому, науковому підході до визначення поняття „виховання"


Моніторинг вихованості


В.В.Кловацький, директор спеціалізованої школи №5 м.Полтави, заслужений працівник освіти.

Виховання мистецтво? Наука!

Словосполучення „мистецтво виховання" в науковій, методичній та художній літературі зустрічається часто, практично завжди, коли мова йде про вихованим.

Ми ж пропонуємо принципово новий, науковий підхід до цього процесу. Наші теоретичні відкриття перевірені практикою виховної роботи спеціалізованої школи №5 м. Полтави. Результатом же виховної системи спеціалізованої школи №5 м. Полтави є те, що за останні 10 років учні школи не скоїли жодного правопорушення; учні школи є незмінними переможцями різноманітних конкурсів, змагань; самодіяльні колективи школи, в тому числі народний хореографічний колектив „Міленіум" відомий не лише в Полтаві, а і в Україні.

Новизна нашого підходу полягає в наступному: 1. Авторське визначення поняття „виховання".

Виховання - це процес цілеспрямованого впливу на фізичний, морально-психологічний, духовний розвиток.

 1. Ідея моніторингу виховання. Переконані, що для підвищення ефективності педагогічної діяльності, для аналізу стану та висновків щодо ефективності того чи іншого впливу, необхідно кількісно оцінювати те, на що ми намагаємося впливати, і те, що хочемо змінювати. Для того, щоб будь-який процес, зокрема виховання, був науково керованим, потрібно, щоб він не тільки спирався на певні закономірності, алей мав кількісний апарат виміру того, на що він намагається вилинути.

 2. Нами запропоновані продуктивні визначення фізичного, морально-психологічного, духовного розвитку та розгляд їх як трьох іпостасей гармонійно розвинутої, вихованої людини гармонізовані між собою, а також із процесами та параметрами зовнішнього природного середовища.

Ідеальний фізичний розвиток ми розуміємо як стан, при якому фізико-хімічні процеси людини гармонізовані між собою, а також із процесами та параметрами зовнішнього природного середовища. Ідеальний морально-психологічний розвиток, на наш погляд, - це стан, при якому психічні процеси людини гармонізовані між собою, а також із морально-психологічними параметрами та нормами навколишнього людського середовища. Ідеальний духовний розвиток, з нашої точки зору, - це стан, при жому ціннісні орієнтації та установки людини гармонізовані з гуманістичними ціннісними орієнтаціями та світоглядними ідеями людства.

4. Запропонований метод кількісною вимірювання морально психологічного та духовного розвитку (а фізичний - вимірюємо згідно оздоровчої програми ,ДПколяри) .Нами розроблені параметри для цих вимірів та методика їх здійснення.

 1. Запропоновано до виміру рівнів фізичного, морально психологічного та духовного розвитку залучаємо дітей та батьків. Це необхідно із декількох причин. Ми звертаємо увагу учнів, батьків на існування проблеми; знайомимо учнів, батьків із параметрами оцінювання (тим самим виконуємо просвітницьку місію); на підставі оцінок, які дають учні, батьки, ми робимо висновок про їх стан розвитку та розуміння проблематики, а можливо, і дізнаємось нове про дитину, коректуємо свою оцінку.

 2. Проведення кожної чверті моніторингу вихованості учнів.

 3. Висунута ідея оцінки стану вихованості класного колективу і на підставі цієї оцінки планування роботи класного керівника.

Стан вихованості класного колективу, в першому наближенні, на наш погляд, можна оцінити середнім значенням оцінки рівня розвитку учнів класу (фізичного, морально-психологічного, духовного).

8. Висунута ідея порівняння вихованості учня із рівнем вихованості класног колективу, і на підставі цього робиться висновок про стан комфортності учня в класі та планування роботи класного керівника.

Моніторинг вихованості ми здійснюємо в кінці кожної чверті.

Моніторинг фізичного розвитку. Проводить вчитель фізвиховання на підставі результатів медичних оглядів учнів, а також методичних рекомендацій „Про затвердження комплексної міжвідомчої програми „Школяр" №170 від 14. 03. 94. р. (для лікувальних закладів, центрів здоров'я, учителів фізвиховання)". Оцінка виставляється від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень.).

Моніторинг морально-психологічного розвитку. На сьогодні в психології немає єдиної загально визначеної точки зору на теорію характеру і практику його діагностики, що спонукало нас розробити чіткі параметри морально-психологічного розвитку дитини та методику його виміру (на основі загальновідомої і широко вживаної „Методики особистішої діагностики за Т. Лірі") (детальніше див. газету „Психолог" №7 (103) лютий 20004р. В. Кловацький, Т. Горошко, Н. Макарчук ,,Моніторинг морально-психологічного розвитку").

Моніторинг духовного розвитку учнів оцінюють вчителі зарубіжної літератури на підставі розроблених нами параметрів. Основою для них стали загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з гуманітарних предметів, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України 04. 09. 2000р. №428/48. (див. газ. Психолог №7(108) лютий 2004р. стор. 17)

Безумовно, критерії вимірювання рівнів фізичного, морально-психологічного, духовного розвитку учня, методику оцінювання можна й необхідно вдосконалювати.

Можливо, можна дати й інше визначення виховання...

Та ми переконані в тому, що:1. Для підвищення ефективності виховної роботи, для аналізу виховного впливу необхідно вимірювати те, що ми намагаємося змінювати та вдосконалювати.

 1. Необхідна спеціально організована і кількісно контрольована робота по фізичному, морально-психологічному та духовному розвитку учня; актуальною проблемою сьогодення є моніторинг виховання.

До моніторингу виховання по очевидних, зрозумілих критеріях необхідно зштучати не тільки вчителів, але і самих учнів та їх батьків. (Параметри духовного та морально-психологічного розвитку учнів додаються до матеріалів конкурсу)

Моніторинг вихованості є одним із основних напрямків роботи нашої школи.

Теоретичні основи даної теми викладені у статтях директора спеціалізованої школи №5 м. Полтави Кловацького Володимира Вікторовича, та лауреат міського конкурсу «Класний керівник 2008 року» Антоненко Олеся Миколаївна захищала роботу з даної теми.


Моніторинг вихованості.


Словосполучення „мистецтво виховання" в науковій, методичній та художній літературі зустрічається часто, практично завжди, коли мова йде про виховання.

Ми ж пропонуємо принципово новий, науковий підхід до цього процесу. Наші теоретичні відкриття перевірені практикою виховної роботи спеціалізованої школи №5 м. Полтави. Результатом же виховної системи спеціалізованої школи №5 м. Полтави є те, що за останні 10 років учні школи не скоїли жодного правопорушення; учні школи є незмінними переможцями різноманітних конкурсів, змагань; самодіяльні колективи школи, в тому числі народний хореографічний колектив „Міленіум" відомий не лише в Полтаві, а І в Україні; а за результатами рейтенгування управлінням освіти м. Полтави спеціалізована школа №5 зайняла достойне місце в місті. Новизна нашого підходу полягає в наступному:1. Авторське визначення поняття „виховання".

Виховання - це, на наш погляд, процес цілеспрямованого впливу на фізичний, морально-психологічний, духовний розвиток. Але для того, щоб будь-який процес, зокрема виховання, був науково керованим, необхідно щоб він не тільки спирався на певні закономірності, але й мав кількісний апарат виміру того, на що він намагається вплинути. Пропонується нове визначення, а звідси і новий підхід до виховання.

2. Розроблено логічно послідовні та продуктивні означення фізіологічного, морально-психологічного та духовного здоров'я та розгляд їх як трьох іпостасей здорової людині (на відміну від моделей, у яких головна увага приділяється зміцненню фізичного, менше - морально - психологічному і майже не згадується про духовне).

 • Фізичне здоров'я ми розуміємо як стан, при якому фізико-хімічні процеси людини гармонізовані між собою, а також із процесами та параметрами зовнішнього середовища.

 • Морально-психологічне здоров'я ми розуміємо як стан ,при якому психічні процеси людини гармонізовані між собою, а також із морально-психологічними параметрами та нормами навколишнього людського середовища.

 • Духовне здоров'я ми розуміємо як стан, при якому ціннісні орієнтації та установки людини гармонізовані з гуманістичними ціннісними орієнтаціями та світоглядними ідеями людства.

3. Запропоновано кількісно вимірювати морально-психологічне та духовне здоров'я (а фізіологічне — вимірюємо згідно оздоровчої програми „Школяр").

Переконані, що для підвищення ефективності педагогічної діяльності, для аналізу стану та висновків щодо ефективності того чи іншого впливу,

необхідно кількісно оцінювати те, на що ми намагаємося впливати, змінювати.

4. Розроблені параметри для цих вимірів та методика їх здійснення.

5. Запропоновано до оцінки стану фізіологічного, морально - психологічного та духовного розвитку залучати дітей та батьків. Це необхідно із декількох причин. Ми звертаємо увагу учнів, батьків на існування проблеми, знайомимо учнів, батьків із параметрами (тим самим виконуємо просвітницьку місію); на підставі оцінок, які дають учні, батьки, ми робимо висновок про їх стан розвитку та розуміння проблематики, а можливо, і дізнаємось нове про дитину, коректуємо свою оцінку.

6. Проведення кожної чверті моніторингу вихованості учнів.

7. Висунута ідея оцінки стану вихованості класного колективу і на підставі цієї оцінки планування роботи класного керівника.

Стан вихованості класного колективу, в першому наближенні, на наш погляд, можна оцінити середнім значенням оцінки рівня розвитку учнів класу (фізичного, морально-психологічного, духовного).8. Висунута ідея порівняння вихованості учня із рівнем вихованості
класного колективу, і на підставі цього робиться висновок про стан комфортності учня в класі та планування роботи класного керівника.

Завдяки чому проходить розвиток та зміцнення фізичного, морально-психологічного, духовного здоров'я:

1. Розвиток та зміцнення фізичного здоров'я:

а) зарядка; б) фізкультхвилинка; в) рухомі перерви; д) уроки фізвиховання, уроки на стадіоні, вивчення рухливих ігор; є) харчування, безкоштовне харчування на 4,5 перервах і фіточаї; ж) одяг; з) озеленення; к) гуртки, секції, ч) сандружини; м) шкільний медпункт; н) домашній лікар; о) медичний та фізичний контроль, моніторинг (вчитель, учень, батьки).

2.Розвиток та зміцнення морально - психологічного здоров'я:

а) декларація співробітництва; б) суд честі школи; в) рада класу, рада школи; г) світовий кодекс прав людини, дитини; д)самопізнання, самовиховання; є) свято творчих досягнеш., ж)організація роботи психологічної служби; з) телефон довіри; к) організація отримання зворотнього зв'язку, соціологічні дослідження; л) диференціація впливу: м) день відкритих дверей; н) психолого-педагогічні консіліуми; о) шкільне самоврядування, «Школяда»; п) організація шефства; р) психологічний контроль; с) морально-психологічний моніторинг (вчитель, учень, батьки).

З.Розвиток та зміцнення духовного здоров'я:

а) виховний потенціал уроків; б) духовно-моральний потенціал літератури, образотворчого мистецтва, музики; в)музеї, виставки, театр; г) шкільні гуртки, студії, «Міленіум»; д) позашкільні гуртки, студії; є) соціалізуюча роль бібліотеки, Іпїегпеї; ж) день міста; з) політ культурна інформація; к)світоглядні системи; л) релігійні системи, традиції; м) моніторинг (учитель, учень, батьки ).

Моніторинг вихованості ми здійснюємо в кінці кожної чверті.


Моніторинг фізичного розвитку. Проводить вчитель фізвиховання на підставі результатів медичних оглядів учнів, а також методичних рекомендацій „Про затвердження комплексної міжвідомчої програми „Школяр" №170 від 14. 03. 94. р. (для лікувальних закладів, центрів здоров'я, учителів фізвиховання)". Оцінка виставляється від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень).

Рівні духовного розвитку учнів оцінюють вчителі зарубіжної літератури на підставі розроблених школою параметрів за 5-тибальною системою, в якій кожному балу відповідають рівні: 1 - низький 2 -нижче середнього 3 - середній 4 - вище середнього 5 - високий Оцінку морально-психологічного здоров'я на підставі розроблених школою параметрів (від 1 до 5 балів) виставляє класний керівник. Дитина оцінюється за 8- ма параметрами. Кожен параметр - це певна риса характеру, що має 9 проявів. Класний керівник вибирає один з 9-ти проявів в межах кожного з 8-ми параметрів, який, на його думку, найбільш відповідає рівню розвитку дитини за цим параметром. Оптимальний варіант розвитку певної риси 1 характеру оцінюється в 5 балів і у переліку проявів стоїть їм 5-му місці (посередині). Віддалення від середини (5) вгору чи вниз в межах параметру означає зниження гармонійності розвитку даної риси характеру Загальний бал, що визначається для побудови трикутника здоров'я, виводиться як середні арифметичне всіх балів.

До речі, склавши всі оцінки учнів по морально-психологічному розвитку, виставлені вчителем, і поділивши їх на кількість цих оцінок, можна у першому наближенні оцінити морально-психологічний потенціал колективу і на підставі цього приймати певні рішення щодо подальшої роботи з даним колективом.

Крім того, дані параметри дають можливість шкільному психологу проводити більш глибоку та детальну діагностику морально-психологічного розвитку особистості. Ця робота описана в статті Кловацького В.В., Горошко Т.В., Макарчук Н.О. «Моніторинг морально-психологічного розвитку»

Таким чином, у кінці кожної чверті в щоденнику кожного учня з'являються оцінки фізіологічного, морально-психологічного і духовного розвитку, виставлені вчителями. На класній годині, в кінці кожної чверті, класний керівник, роблячи аналіз діяльності класу, пропонує учням і самим виставити собі оцінки, спираючись на приведені параметри. Це пропонується зробити батькам дітей. На канікулах учень малює в щоденнику трикутники свого здоров'я за оцінкою вчителів, власної, батьків, а також робить короткий аналіз своїх невдач та досягнень за минулу четверть. У результаті одна із сторінок щоденника має приблизно такий вигляд (до речі, на другій сторінці виставлені оцінки за четверть)


Оцінка вчителя

Самооцінка

Оцінка Батьків

Фізіологічне здоров'я

5

3

2

Морально — Психологічне

1

2

4

Духовний розвиток

2

4

4:

Каталог: data -> files
files -> Уроках галузей «математика» та «природознавство»
files -> Подбор торгового персонала
files -> Звіт Проект Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області про виконання плану роботи на 2013 рік Вступ
files -> Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи на допомогу заступникам директорів шкіл
files -> Семінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 р
files -> Вербець Марія Тарасівна, директор Комунального закладу «Рівненська обласна бібліотека для молоді»
files -> Виконання Плану роботи дпі у м. Червонограді гу міндоходів у Львівській області
files -> Державна фіскальна служба україни лист 20. 01. 2015 №1519/7/99-99-19-03-03-17
files -> Метабібліографічні ресурси України: сучасний стан та напрями вдосконалення в електронному середовищі
files -> С. В. Осауленко „ " грудня 2013 року затверджую начальник гу міндоходів в Одеській області О. В. Чернобай „ " грудня 2013 року План роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка