Творчий пошук сучасної школиСторінка1/4
Дата конвертації04.04.2016
Розмір0.94 Mb.
#237
  1   2   3   4
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»

Творчий пошук

сучасної школи
(З досвіду роботи комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів,

дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»)

Методичний посібник

Друкується за рішенням вченої ради КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

КІРОВОГРАД

2013

ББК 74.03Т 28
Федірко Ж. В. Творчий пошук сучасної школи (З досвіду роботи комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»): Методичний посібник / Ж. В. Федірко, С. О. Колосова. – Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2013. – 60 с.

У посібнику висвітлено досвід роботи педагогічного колективу комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» над науково-методичною проблемою «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, життєвої активності та загальної культури учнів».

Матеріали посібника розкривають актуальні проблеми сучасної школи щодо особливостей впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес, специфіку системи роботи із створення активного розвивального середовища, що оптимізує творчий розвиток особистості.

Видання адресоване працівникам методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад; керівникам і педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.


Рецензенти:Калініченко Надія Андріївна -

завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,

доктор педагогічних наук, професор,

заслужений учитель України;


Коваленко Надія Миколаївна -

директор гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.


© Ж.Федірко, 2013

© КЗ «КОІППО», 2013ЗМІСТ

ВСТУП…………………….…………………………………………......................4


РЕАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВНУТРІШКІЛЬНОЇ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ…………………………………………………………….5
Ж. В. Федірко. Системний підхід до роботи над єдиною

науково-методичною проблемою в загальноосвітньому

навчальному закладі.....................................................................................................5
М. В. Крупченко. Сучасні підходи до організації роботи

над єдиною науково-методичною проблемою……………………………………..8


О. В. Бондар. Створення психолого-педагогічних умов для

підвищення рівня навчальних досягнень з математики…………….....................17


Н. М. Котляренко. У серце увійде лише те, що йде від серця…………………...22
Г. П. Стецюк. Від творчого вчителя – до творчого учня

початкових класів……………………………………………………………….......27


В. В. Прищепа. Педагогічна майстерність учителя – результат

творчого пошуку…………………………………………………………………….30


Н. І. Кушнірова, Т. Л. Пустовойт. Дитина в школі – центр

Всесвіту…………………………………………………………………...................33


М. П. Гончарова. Розвивальне навчання як засіб розвитку

пізнавальної активності вихованців……………………………………………….37


ТВОРЧИЙ ДОСВІД УЧИТЕЛІВ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДО

ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ

ПРОБЛЕМИ ЗАКЛАДУ……………………………………………………………40
Г. П. Стецюк. Творчий розвиток педагогічних ідей

В.О. Сухомлинського в навчально-виховній діяльності закладу………………..40


В. О. Ішова. Формула успіху молодших школярів……………………………….42
В. В. Ланецька. Розвиток зв’язного мовлення на уроках

російської мови……………………………………………………………………...44


Ю. С. Веселова. Формування життєвих компетентностей учнів

як запорука майбутнього успіху вчителя………………………………..............48


О. А. Жук. Розвиток творчих здібностей молодших школярів…………………..51
І. В. Плахотня. Використання ігрових технологій навчання

на уроках біології………………………...................................................................52


І. Л. Доценко. Формування компетентнісного підходу для підвищення

рівня навчальних досягнень учнів…………………………………………………54


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………......................56
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ…………………………………………....................58

ВСТУП
Навчання ніколи і нікого не залишає байдужим. Бо ввесь сенс життя, як зазначав Еміль Золя, полягає в нескінченному завоюванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше. Кожне нове покоління бачить щось нове в навчанні та підходах до нього, хоче започаткувати новий відлік часу, коли все йтиме ліпше, ніж раніше.

Праця вчителя – це не просто виконання обов’язків – це поклик душі і серця. Це шляхетна справа – розвивати, виховувати, навчати, оберігати майбутнє – наших дітей.

Василь Сухомлинський вважав, що вчителем підлітка, юнака, дівчини стає той, хто щодня відкривається перед допитливим юним розумом і полум’яним серцем якоюсь новою гранню. Якщо ви хочете бути улюбленим учителем, турбуйтесь про те, щоб вашому вихованцю було що у вас відкривати [20]. Якщо ж ви кілька років один і той самий, якщо день, що минув, нічого не додав до вашого багатства, ви можете стати осоружним і навіть ненависним.

Зважаючи на викладене вище, педагогічний колектив нашого закладу постійно працює над пошуком сучасних інноваційних форм навчання, які дитина зможе застосовувати у своєму житті.

У суспільстві знань інформація миттєво старіє. Тому мета школи не може формулюватись у площині навчити раз і назавжди. Це було актуально років 30 тому. Нині треба мотивувати дитину вчитися впродовж усього життя, не «вбивати» потрібне в голову, а вчити шукати інформацію. А також слід учити не що думати, а як думати. Школа має сприяти ціннісному орієнтуванню. Якщо ми прагнемо створити демократичне суспільство, це мають бути цінності європейської цивілізації.

Досвід нашого закладу невеликий, але розроблена система роботи має певні результати та надбання, а головне – вона дієва і зрозуміла всім учасникам навчально-виховного процесу.

С. О. Колосова

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ

ВНУТРІШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Ж. В. Федірко
Системний підхід до роботи над єдиною науково-методичною

проблемою в загальноосвітньому навчальному закладі
Колектив із декількох десятків чоловік не може об’єднатися, держатися і міцніти лише на основі особистої взаємної симпатії всіх членів. Для цього люди дуже різні, а почуття симпатії нестійке і зрадливе. Щоб об’єднати людей, потрібна більш ясна і міцна основа – це ідея

К. Станіславський
Найефективніший шлях трансформації педагогічної ідеї в практику - це організація роботи над науково-методичною проблемою. У зв’язку з цим першочергового значення набуває проблема створення таких педагогічних колективів, де сприятливий психологічний мікроклімат, де панує атмосфера творчості та відповідальності, де завжди прагнуть пізнати нове.

Під науково-методичною роботою потрібно розуміти цілісну систему взаємопов'язаних дій, яка має забезпечити: поінформованість педагогів стосовно наукових досліджень і передового досвіду в галузі педагогіки, психології, теорії викладання; ознайомлення їх з методами навчально-виховної роботи; надання дієвої допомоги в удосконаленні їх професійної підготовки [5].

Колектив загальноосвітнього навчального закладу, працюючи над єдиною науково-методичною проблемою, активізує методичну діяльність кожного вчителя, сприяє підвищенню його теоретичної підготовки. А це, в свою чергу, значно підвищує ефективність та результативність навчально-виховного процесу.

Одним із найважливіших чинників, який стимулює зростання професійної майстерності педагогів, допомагає становленню власного педагогічного почерку, розвитку творчості в педагогічному колективі, прискорює формування передового досвіду в необхідному для навчального закладу напрямі, є цілеспрямована робота над єдиною науково-методичною проблемою.

Розроблення алгоритму роботи над науково-методичною проблемою є

важливою умовою розвитку освіти тому, що сьогодні йде мова не про окремих учителів, які, виявляючи творчість, самотужки впроваджують нові ідеї науки, а про створення колективного досвіду на основі єдиної науково-методичної ідеї.Алгоритм роботи над науково-методичною проблемою

 1. Психолого-педагогічна підготовка колективу

  1. Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в школі.

  2. Дослідження реального рівня професійної майстерності, творчих здібностей педагогів, потреб та інтересів як всього колективу, так і кожного вчителя. Це передбачає здійснення таких заходів: відвідування уроків, позакласних занять, застосовування експертних оцінок, проведення анкетування, бесід, аналіз змісту педагогічних рад, творчих конференцій, методичних об’єднань, аналіз вчителем власної діяльності.

  3. Регулярне визначення ступеня розбіжності між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їхньої праці, та вимогами суспільства до рівня діяльності педагогічних колективів.

  4. Діагностика педагогічних умов, що спричинили таку розбіжність.

  5. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки та інформаційними педагогічними технологіями, що стосуються проблем, визначених у системі підвищення кваліфікації вчителів району.
 1. Теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми школи

  1. Вибір і формування теми (проблеми) школи на основі результатів підготовчого етапу:

- опрацювання творчою групою 3-4 проблем (мета, форми та методи впровадження);

- підготовка діагностичного матеріалу для обговорення його педагогічним колективом школи.  1. Ознайомлення всіх членів колективу з обраними варіантами тем та вибір одного з них для колективу школи.

  2. Обговорення методичної теми, планування форм роботи над нею: розробка плану теоретичної підготовки до виконання даної теми; підготовка членів методичного об’єднання до практичної реалізації теми.

  3. Ознайомлення всіх членів педагогічного колективу з проектом реалізації єдиної методичної теми, її обговорення та затвердження педагогічною радою школи.
 1. Теоретична підготовка до впровадження теми

  1. Загальна теоретична підготовка педагогічного колективу до впровадження в практику нових наукових ідей, концепцій, рекомендацій:

- лекційно-практичні заняття з питань впровадження науково-методичної роботи в школі;

- обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі науково-методичної роботи школи.  1. Аналіз літератури з теми.

  2. Аналіз досвіду впровадження теми в практику.

  3. Опис власного досвіду кожного члена педагогічного колективу в межах обраної теми.

  4. Розробка творчою групою моделі впровадження: виділення основних положень, рекомендацій, прийомів, методів роботи; визначення змін у функціях усіх категорій педагогічних кадрів, коригування діяльності учасників, виявлення специфічних засобів реалізації завдань моделей, експертна оцінка реального досвіду.
 1. Творчий етап

  1. Творче опрацювання кожним учителем педагогічної ідеї у своїй навчально-виховній діяльності.

  2. Самоосвіта педагогів:

- формування особистої педагогічної проблеми й узгодження її з науково-методичною проблемою школи;

- вибір, аналіз, експериментальна перевірка нових методів роботи, використання їх на практиці;

- осмислення, узагальнення своєї діяльності та порівняльний аналіз позитивних результатів з рекомендаціями.


  1. Звіт про хід реалізації науково-методичної теми:

- використання масових форм методичної роботи (цільові семінари, науково-методичні конференції);

- оформлення постійно діючої педагогічної виставки;

- проведення відкритих уроків.


  1. Варіанти організаційних форм роботи колективу школи над проблемою:

- кожен учитель вивчає на різних об’єктах одне питання;

- вивчення та розв’язання членами творчої групи складних науково-педагогічних питань.  1. Створення банка даних щодо результатів науково-методичної роботи.
 1. Поточний аналіз та управління процесом упровадження

  1. Аналіз та самоаналіз учителями результатів упровадження: як впливає використання пропонованих методів та прийомів на якість знань учнів.

  2. Контроль адміністрацією школи роботи колективу над науково-методичною темою: аналіз інформації про стан реалізації, планування контролю за виконанням науково-методичної теми, координація роботи над темою колективу школи та науково-дослідницьких груп, закладів освіти (інститут, райметодкабінет), організація семінарів, лекцій, конференцій, відкритих уроків з метою узагальнення досвіду роботи над єдиною проблемою.

  3. Контрольно-аналітична діяльність методичної служби школи в процесі виконання роботи за темою: порівняльний аналіз проблематики та ходу роботи педагогічного колективу над темою зі станом її розробки в науці та практичними результатами, координація й об’єднання зусиль усіх ланок систем освіти, забезпечення переходу від стихійного пошуку до моделювання та проектування роботи колективу над темою.

 2. Підбиття підсумків роботи

  1. Обговорення результатів роботи над єдиною проблемою на педагогічній раді.

  2. Вироблення і прийняття рекомендацій [23].

Отже, робота над єдиною науково-методичною проблемою базується на активному новаторському пошуку шляхів її вдосконалення, що передбачає відсутність будь-яких штампів і стандартів, є неприпустимим формальне ставлення до здійсню вальної діяльності – це дає суттєві позитивні результати, що відображається в зростанні педагогічної майстерності педагогів, підвищенні якості знань учнів.

М. В. Крупченко


Сучасні підходи до організації роботи над єдиною

науково-методичною проблемою
Все починається з творчості.
У 2009 році школа пройшла державну атестаційну експертизу на достатньому рівні. На основі матеріалів атестаційної експертизи та її підсумків було визначено конкретні напрямки роботи на майбутнє та пріоритетні цілі і завдання, якими повинен керуватися навчальний заклад.

Сучасні тенденції розбудови системи освіти зумовили реформування змісту і структури навчального закладу. Зокрема, виникла необхідність у підвищенні рівня навчальних досягнень учнів та профілізації закладу. Така профільна диференціація мала б цілком задовольнити освітні запити й вирішити потреби учнів у самовдосконаленні та саморозвитку.

У зв’язку з цим виникла потреба нової моделі розвитку навчального закладу на 2009-2014 роки, яка передбачала роботу педагогічного колективу над новою науково-методичною проблемою: «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, життєвої активності та загальної культури учнів».

Вона є передумовою для переосмислення підходів до навчання і виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі життєтворчості учня, створення сприятливих умов для зростання його особистості, самореалізації в різних видах діяльності.

Для її реалізації розроблено відповідне науково-методичне забезпечення: консультації, співбесіди, оперативні та інструктивно-методичні наради, виставки та презентації науково-методичної літератури. А також проведена самоосвітня робота, обмін досвідом між педагогами різних навчальних закладів [6].

Основними напрямами в роботі над науково-методичною проблемою були визначені: • удосконалення навчальних та виховних програм, відбір підручників, методичного забезпечення, що розвивають особистість; психолого-педагогічне забезпечення розвитку внутрішнього світу дитини, створення комфортних умов для розвитку духовності кожної особистості через креативність, творчість;

 • забезпечення подальшого переходу навчального закладу на новий зміст, структуру, новий державний стандарт освіти;

 • підтримка науково-дослідницької роботи вчителів НВО, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів;

 • матеріально-технічне оснащення НВО, забезпечення новими засобами навчання, швидкісним Інтернетом;

 • посилення відповідальності кожного вчителя за якість навчання і виховання, об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • пошук і впровадження нових та дієвих форм роботи з обдарованими, здібними учнями;

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через упровадження перспективного педагогічного досвіду видатних педагогів на всіх ступенях навчання;

 • активне використання в практиці роботи сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Реалізація єдиної науково-методичної проблеми − центральна ланка в науково-методичній роботі. Ця робота здійснювалась у п’ять етапів:

1. Діагностичний.

2. Теоретичний (дослідження проблеми).

3. Практичний.

4. Підбиття підсумків роботи над проблемою.

5. Пропаганда перспективного педагогічного досвіду.

Робота над єдиною методичною проблемою чітко простежується як у діяльності педагогічної ради − головного органу методичної роботи, так і в роботі науково-методичної ради, при проведенні семінарів, нарад, конференцій тощо (рис. 1).

Структура методичної роботи НВО № 33

Підвищення фахової майстерності педагогів

Педагогічна рада

Методична рада

Науково-методичне забезпечення

Виставки та презентації

науково-методичної літератури

Консультації, співбесіди, інструктивно-методичні нарадиЦиклове МО вчителів історико-природничого напрямку

Циклове МО вчителів

фізики, математики та інформатики

Циклове МО вчителів захисту Вітчизни, фізичної культури, трудового навчання та предметів естетичного циклу

Циклове МО

вчителів-словесників

МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД

Школа молодого вчителя: «Становлення молодого спеціаліста – основа розвитку освіти»

Творча група з проблеми: «Забезпечення принципу наступності через партнерство всіх учасників виховного процесу»

МО класних керівників

Науково-методична проблема закладу:

«Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування життєвої активності та загальної культури учнів»

Основні методичні заходи

Місячник «Я атестуюсь»

Творчі звіти вчителів

Конкурс «Учитель року»

Шкільні предметні тижні

Самоосвітня робота,

обмін досвідом

Олімпіади з базових дисциплін

Педагогічні читання та конференції

Фестиваль педагогічних ідей

Рис. 1. Структура методичної роботи комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Програма роботи колективу закладу над науково-методичною проблемою розрахована на п’ять років і відповідним чином розподілена (кожен рік включає ключове питання, яке досліджується та шляхи його реалізації):


1. 2009/2010 н. р. – «Форми і методи створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень учнів» (загальні питання розглядалися всім педагогічним колективом, вивчалися на засіданнях МО; учителі знайомилися з відповідною науково-методичною літературою, аналізувалася готовність педагогів до освітньої діяльності).

Серед основних шляхів реалізації проблеми закладу на кожному етапі роботи були визначені:1.1. Управлінські рішення:

 • Оперативна нарада «Особливості роботи педагогічного колективу школи над науково-методичною проблемою в поточному навчальному році».

(Серпень, заступник директора з НМР.)

 • Методична нарада керівників ШМО «Мета, зміст і основні напрями науково-методичної роботи в школі з реалізації науково-методичної проблеми».

(Серпень, заступник директора з НМР.)

1.2. Нарада при директорові:

 • Організація навчання і виховання учнів 9-х класів у період переходу загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання.

(Жовтень, заступник директора з НМР.)

 • Форми і методи створення освітнього простору для підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

(Грудень, заступник директора з НМР.)

 • Формування особистості школяра в початковій школі.

(Лютий, заступник директора з НМР.)

 • Моніторинг професійної компетентності вчителів з питань диференційованого підходу до навчання.

(Квітень, заступник директора з НМР.)

1.3. Питання, що виносяться на розгляд науково-методичної ради:

 • Шляхи реалізації науково-методичної проблеми на І етапі її впровадження.

(Вересень, заступник директора з НМР.)

 • Використання методу проектів у плеканні обдарованої особистості (аналіз діяльності шкільного осередку МАН, захист творчих, науково-дослідницьких проектів).

(Листопад - грудень, заступник директора з НМР.)

(Квітень, керівники ШМО.)

1.4. Питання для обговорення на педагогічних радах:

 • Концепція і програма розвитку школи та завдання на 2009-2010 н.р. Затвердження плану роботи школи.

(Серпень, заступник директора з НМР.)

 • Форми і методи створення психолого-педагогічного простору в навчальному процесі для підвищення рівня навчальних досягнень учнів (педрада-презентація).

(Листопад, заступник директора з НМР.)

 • Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ (програма).

(Лютий – березень, заступник директора з виховної роботи.)

1.5. Методична робота з педагогічними кадрами.

Організація роботи педагогічного колективу полягала в проведенні таких заходів:

1. Теоретичний семінар із проблеми.

2. Педагогічні читання.

3. Лекції на засіданнях МО.

4. Методичний практикум (проведення відкритих занять, позакласних заходів, семінарів-практикумів, вироблення методичних рекомендацій).

(Протягом року, голови МО, заступник директора з НМР.)

5. Презентація доповідей, рефератів, досліджень з проблеми школи.

(Травень, вчителі – предметники.)

1.6. Науково-практична конференція «Форми і методи створення психолого-педагогічного простору в навчальному процесі для підвищення рівня навчальних досягнень учнів».
2. 2010/2011н. р. – «Формування творчої особистості та професійної компетентності вчителя» (працювала творча група вчителів, діяв проблемний семінар-практикум; проводилося діагностування професійної компетентності та педагогічного досвіду вчителів; питання обговорювалося на засіданнях МО, проводився Тиждень педагогічної майстерності).

2.1. Управлінські рішення.


  • Оперативна нарада «Особливості діяльності педагогічного колективу у 2010-2011 н.р. в умовах реалізації науково-методичної проблеми, на II етапі» (поступовий перехід від вивчення проблеми до більш широкого залучення вчителів до реалізації проблемних питань).

(Серпень, заступник директора з НМР.)


Каталог: arhiv -> druk
druk -> Програма «Обдарована особистість» Додаток Заходи на виконання програми «Обдарована дитина»
arhiv -> Одне із основних завдань школи виховати творчу особистість
arhiv -> Додаток №11 до наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 12. 2013 р. №1689 Програма зовнішнього незалежного оцінювання
arhiv -> Досвід роботи шкільних бібліотекарів з проблеми виховання громадянина-патріота
arhiv -> Захист трудових прав людей похилого віку ткаченко Лідія Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка