Трикутник і його елементиСкачати 103.23 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір103.23 Kb.
План-конспект

уроку геометрії в 7-му класі

Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів


Підготувала

Царенко Марія

Федорівна,

спеціаліст вищої кваліфікаційної

категорії

2015

Тема уроку. Трикутник і його елементи
Мета уроку. Узагальнити та систематизувати навчальний матеріал по темі «Трикутники»;

Вдосконалювати уміння та навички учнів розв’язувати задачі, виконувати тестові

завдання;

Розвивати уяву, логічне та образне мислення;

Виховувати інтерес до вивчення математики.
Тип уроку. Урок узагальнюючого повторення
Обладнання. Комп’ютер, програмне забезпечення: мультимедійна презентація «Трикутники» у програмі Microsoft Power Point, тестові завдання у програмі My Test
План та хід уроку
І. Організаційна частина
Символічна назва нашого сьогоднішнього уроку «Сходинками до вершин». Піднімаючись сходинками, ми і повторимо навчальний матеріал по темі «Трикутники» відомий нам з молодших класів і підготуємося до вивчення однієї з найважливіших тем геометрії.

Трикутник – одна з перших геометричних фігур, про властивості якої людство дізналося ще в давнину. Задачі про трикутник були знайдені у давньогрецьких папірусах, старовинних індійських книгах. У папірусі Ахмеса згадується про рівнобедрений  і прямокутний трикутники. А давні вавилоняни 4000 років тому вже знали про властивість кутів при основі рівнобедреного трикутника.

Трикутник – це одна з перших геометричних фігур, про властивості якої ми дізнаємося в курсі геометрії 7-го класу.

То ж сьогодні ми і піднімемося такими сходинками:

- пасивне повторення,

- активне повторення,

- усні вправи,

- задачі за готовим малюнком,

- тестові завдання,

- образно-логічний диктант,

- сторінка цікавої математики,

- математичний кросворд,

- виставка рисунків

ІІ. Повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань


 1. Перша сходинка - пасивне повторення

Протягом трьох хвилин звучить музика і учні знайомляться з § 11 підручника «Трикутник і його елементи». Завдання учням: переглянути матеріал, пригадати теоретичний навчальний матеріал з даної теми, придумати кілька запитань по темі «Трикутники» до товаришів.
 1. Друга сходинка - активне повторення + бліц-опитування


Бліц-опитування (запитання вчителя)

 • Як називається відрізок, що сполучає вершини трикутника? (сторона)

 • Який трикутник називається прямокутним? ( трикутник, який має прямий кут)

 • Чи може в трикутнику бути два прямих кути ? Чому ?(ні, сума всіх кутів трикутника 180°)

 • Що таке периметр трикутника ? (сума всіх сторін трикутника)

 • Що називають вершинами трикутника ?(три точки, що не лежать на одній прямій)

 • Які види трикутників є залежно від кутів?(гострокутні, тупокутні, прямокутні)

 • Чому дорівнює сума кутів трикутника ?( 180°)

 • Який трикутник називається рівностороннім? (трикутник у якого всі сторони рівні)

 • Який трикутник називається рівнобедреним? (трикутник у якого дві сторони рівні)
 1. Третя сходинка - усні вправи

Учнів класу розділено на три групи. Кожній групі задано домашнє завдання приготувати суперникам по одній усній задачі з теми « Трикутники»


 1. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 10 см. Чому дорівнює периметр цього трикутника ?

 2. Кути трикутника пропорційні до чисел 2, 3, 4. Знайти кути цього трикутника.

 3. Гострий кут прямокутного трикутника дорівнює 100. Чому дорівнює другий гострий кут цього трикутника?

 4. ΔАВС = ΔMNK. Чому дорівнює периметр ΔMNK, якщо периметр ΔАВС = 27 см.

 5. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 60 дм. Чому дорівнює сторона цього трикутника ?

 6. Периметр трикутника 52 см. Знайдіть сторони цього трикутника, якщо вони пропорційні числам 3, 4 і 6.
 1. Четверта сходинка - задачі за готовим малюнком

На дошку проектується малюнок та короткий запис умови задачі. Учні знаходять ідею розв’язування задачі, розв’язуємо на дошці і в зошитах.Розв’язання:

Нехай сторона рівнобедреного трикутника дорівнює х см. Тоді

Р₁ + Р₂ + Р = 18 + 6х

60 = 18 + 6х

6х = 42

х = 7

отже сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 7 см.

Відповідь: 7 см
П’ята сходинка - тестові завдання

1. Чи існує трикутник із сторонами

А) 5, 4, 9, см; Б) 2, 5, 8 см; В) 5, 4, 8, см; Г) 12, 6, 5 см.
2. У трикутнику АВС кут А дорівнює 250, кут С на 100 більший від кута А. Знайдіть кути В і С.

А) 1200; 350; Б) 1100; 350; В) 1300; 350; Г) 350; 350.
3. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 50 см, а його бічна сторона – 17 см. Знайдіть основу трикутника.

А) 16,5 см; Б) 17 см; В) 16 см; Г) 8 см.


4. У прямокутному трикутнику

А)Два кути прямі; Б)Два кути гострі; В)Два кути тупі; Г)Всі кути прямі

 1. Трикутник має:

А) Чотири кути; Б) Два кути; В) Три кути; Г) один кут.
6. У тупокутному трикутнику

А)Два кути тупі; Б)Два кути гострі; В)Два кути тупі; Г)Всі кути тупі


1) 500; 2) 400; 3) 1400; 4) 700.

7. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 12 см, бічна сторона 5 см. Чому дорівнює основа цього трикутника ?

1) 5 см; 2) 10 см; 3) 2 см; 4) 2,5 см.
8. Трикутник має:

А) Чотири сторони; Б) Дві сторони; В) Три сторони; Г) одину сторону.


9. Кути трикутника відносяться, як 1:2:3. Чому дорівнює найбільший кут цього

трикутника ?

А) 300; Б) 500; В) 1200; Г) 900.
10. Гострий кут прямокутного трикутника дорівнює 480. Знайти другий гострий кут цього трикутника.

А) 480; Б) 600; В) 420; Г) 1300.


11. Один із кутів трикутника дорівню 400, другий – на 200 більший. Чому дорівнює третій кут цього трикутника ?

А)1000; Б) 800; В) 600; Г) 1200.


12. Кути трикутника пропорційні до чисел 2, 3, 5. Чому дорівнює найменший кут цього трикутника ?

А) 300; Б)540; В) 280; Г) 360.IV. Застосування узагальнених знань у нових умовах

 1. Шоста сходинка - образно-логічний диктант «Вірю - не вірю»

Учитель ставить до учнів класу запитання. Кожне запитання починається словами: «Чи вірите ви, що …»

Якщо учень вважає, що відповідь правильна, то піднімає праву руку, якщо неправильна, то – ліву руку (бажано виконувати завдання із заплющеними очима, що сприяє відпочинку очей, а також розвиває образну уяву і мислення). Через одну хвилину змінюється завдання: якщо учні вважають відповідь правильною, то – «хлопок ладонями», якщо відповідь неправильна, то – тиша.

Запитання до класу:

Чи вірите ви, що… 1. … у рівнобедреному трикутнику дві сторони рівні ?

 2. у прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 900 ?

 3. … кожний кут рівностороннього трикутника дорівнює 600 ?

 4. … існує трикутник, кути якого дорівнюють 900, 800, 200 ?

 5. у тупокутному трикутнику один кут тупий ?

 6. …дві геометричні фігури рівні, якщо їх можна сумістити накладанням?

 7. … у різносторонньому трикутнику всі сторони рівні?

 8. … існує трикутник зі сторонами 10 см, 5 см і 5 см ?

 9. … прямокутний трикутник може бути одночасно і рівностороннім ?
 1. Сьома сходинка - сторінка цікавої математики

1. На екран проектується малюнок.

Запитання:

а) Скільки всього трикутників зображено на малюнку ? (Відповідь: 10)

б) Скільки серед них рівнобедрених ? (Відповідь: 4)

в) Скільки на цьому малюнку прямокутних трикутників ? (Відповідь: 2)

 1. Восьма сходинка - математичний кросворд

На екрані – кросворд. Звучить музика, діти дають відповіді на запитання кросворду.

К р о с в о р д 1. Одиниця вимірювання кутів

 2. Частина площини, обмежена двома променями зі спільним початком.

 3. Наука, що вивчає властивості геометричних фігур

 4. Твердження, істинність якого встановлюється доведенням

 5. Де були знайдені перші задачі про трикутник

 6. Замкнена ламана, що складається з трьох ланок

 7. Перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на протилежну сторону або на її продовження

Ключове слово кросворду – Україна


3 г

4 т
6 те

е

5 г

Р


7 в

1 г
о

о

р

И


и

р
м

р

е

К


с

а
е

е

ц

У


о

д
т

м

і

т

Т


у

2 к

р

а

ї

Н


а

с

у

іИ
т

яК 1. Дев’ята сходинка – виставка рисунків

Учням роздаються листочки з завданнями, учні виконують завдання і прикріплюють їх на дошці навколо слова «трикутники»

 1. Накреслити гострокутний трикутник

 2. Накреслити тупокутний трикутник

 3. Накреслити прямокутний трикутник

 4. Накреслити різносторонній трикутник

 5. Накреслити рівносторонній трикутник

 6. Накреслити рівнобедрений трикутник

 7. Накреслити трикутник всі кути якого гострі

 8. Накреслити трикутник, у якого один кут тупий

 9. Накреслити трикутник, у якого один кут прямий

 10. Накреслити трикутник, у якого всі сторони рівні

 11. Накреслити трикутник, у якого всі сторони різніV. Підсумок уроку.
От наш урок і добігає кінця. Ми успішно піднялися сходинками до самої вершини, повторивши при цьому ввесь вивчений навчальний матеріал про трикутники.

- Які враження у вас залишилися від уроку? Учні пишуть на паперових вітрилах прикріплюють до вітрильника і закріплюють на дошці.


VI. Інформація про домашнє завдання.

Домашнє завдання у вигляді ЗНО
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка