Тренінгове заняття для батьків «Мудрість батьківської любові»Скачати 107.44 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір107.44 Kb.
Тренінгове заняття для батьків «Мудрість батьківської любові»
Надія Рачова,

методист міського методичного кабінету

управління освіти та спорту

Козятинської міської ради


Вимогливість батьків до себе, повага до своєї родини,

контроль батьків за кож­ним своїм кроком — ось перший і найголовні­ший метод виховання.

А. Макаренко

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільних навчальних закладів з батьківською громадою, яка спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин.

Робота педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів має спрямовуватися на активне залучення сім’ї до нав­чаль­но-виховного процесу, на гуманізацію стосунків між членами родини та педагогами ДНЗ.


Інтерактивні форми роботи з батьками — це форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови спілкування та навчання батьків, за яких кожен учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спромож­ність, є рівно­правним, рівнозначним суб'єк­том.

Під час інтерактивного навчання батьки вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими, критично мислити, приймати продумані рішення.


В основі виховання лежить особистий приклад поведінки батьків, культура їхніх взаємин та ставлення до інших, а головне — любов до дитини.
Мета:

 • сприяння усвідомленню учасни­ками важливості відповідального ставлення до батьківства;

 • поглиблення знань батьків із питань застосування різних методів виховання дітей;

 • сприяння висловлюванню батьками творчих пропозицій.

Хід заняття
Ведучий. Наше заняття я пропоную розпочати зі слів С. Гавриш «Тільки в лю­бові виростають діти, батькам на втіху і людям на радість».

Вправа «Слова схвалення»

Ведучий. Я пропоную вам уявити себе дитиною будь-якого віку. Як вас хвалили в дитинстві? Що вам хотілося почути? Які слова для вас були найважливішими?

Тепер ці слова чи фразу «подаруйте» су­сіду ліворуч. Він, у свою чергу, робить те са­ме стосовно свого сусіда ліворуч. І так - по колу, аж поки воно не зімкнеться.Запитання для обговорення:

Визначення теми заняття

Ви, напевно, бажаєте дізнатися, чому присвячене наше заняття?

Для цього я розповім історію одного ди­тячого психолога (з книжки Ю. Гіппенрейтер).

На консультацію прийшов батько і розповів про такий випадок. Його син був залишений у дитячому ліжечку, поряд з яким знаходився стіл. Малюк якось умудрився перелізти через спинку ліжка на стіл, де його і застав батько, котрий увійшов до кімнати. Дитина, стоячи на колінах, сяяла, а тата охопив страх. Він під­біг до малюка, різко схопив його, поклав на міс­це і строго пригрозив пальцем. Дитина гірко за­плакала і довго не могла заспокоїтися.

Психолог запропонував батькові спро­бувати відчути себе у шкірі свого сина, уявити, що йому рік.


 • І ось він, малюк, уперше в житті, доклав­ши героїчних зусиль, виліз із обридлого ліжка на нову, незвідану територію. Що б він відчув?

Батько відповів:

 • Радість, гордість, торжество.

 • А зараз,- продовжував психолог,- уявіть, що з’являється дорога людина, тато, і ти запрошуєш його розділити свою радість. Замість цього батько сердито тебе карає. І ти зовсім не розумієш, за що!

 • Боже, — сказав батько, схопившись за го­лову, - що я зробив?! Бідний хлопчик!

Цей приклад, звісно, не свідчить про те, що не треба оберігати дітей від падіння зі столу. Та оберігаючи і виховуючи, ми повинні усвідомлювати, яке даємо дитині повідомлен­ня. Покарання дитина найчастіше сприймає як повідомлення «Ти погана!», критику поми­лок - «Ти не можеш!», ігнорування - «Мені ти не цікавий», і навіть «Я тебе не люблю».
Інформаційне повідомлення

Отже, сьогодні ми з вами маємо поговорити про важливе в житті кож­ної людини - про батьківську любов. Потреба в батьківській любові - одна з найсильніших і найтриваліших потреб лю­дини будь-якого віку, особливо раннього.

Особистість, яка сформувалась у результаті депривації бать­ківської любові, характеризує почуття вну­трішньої порожнечі, їй притаманна по­треба в тому, щоб про неї піклувались.

Батьківська любов гарантує почуття без­пеки, підтримує сприятливий емоційний стан, вчить любові, моральної по­ведінки й загалом стає джерелом життєвого досвіду. Від задоволення цієї життєво важливої потреби багато в чому залежить фізичний і психічний розвиток дитини, відчуття захищеності.

Батьківська любов формується у процесі очікування


й виховання дитини, ґрунтується на бать­ківському інстинкті й потребі малюка в лю­бові та прихильності.

Усі ми - діти своїх батьків, а зараз і самі є батьками. Усі ми любимо своїх дітей. Але батьки мають не тільки любити свої дітей, а й давати їм право на помилки та самостійний вибір. Турбота про дітей зовсім не означає, що їх треба захищати від будь-яких самостійних кроків. Кожна проблема, яка виникає в житті дитини, - це, насамперед, проблема батьків. Ваша любов та ваше ставлення до дитини визначають те, як ваші діти будуть справлятися з більшістю своїх проблем. У міру сил і можливостей ми виражаємо свою любов, але не за­вжди знаходимо бажану відповідь на неї в душах своїх дітей. Можливо, ми щось робимо не так? Або, чого ми взагалі не робимо для того, щоб наші діти могли з повагою впевнено сказати: «Мої батьки люблять мене».Ведучий. Щоб ми могли ефективно пра­цювати, необхідно прийняти правила.

Вправа «Правила для групи»

У кожній сім’ї є свої неписані пра­вила. Пропоную створити правила й у нашій групі. 1. Говорити від себе, висловлю­ватися коротко й аргументо­вано.

 2. Бути позитивно налаштованими.

 3. Не крити­кувати, поважати думку іншого.

 4. Бути щирими.

 5. Не перебивати, говорити по черзі.

 6. Висловлювати власну думку з кожного питання.

 7. Дотримуватися конфіденцій­ності.


Вправа «Ланцюжок імен»

Вправа проводиться по колу. Кожен учасник групи проговорює своє ім’я. Наступний учасник називає своє ім’я та ім’я попереднього члена групи. Так на ланцюжок нанизується все більше імен. З кожним разом доведеться запам’ятовувати їх більше; водночас окремі імена будуть повторені декілька разів.


Вправа «Чарівна скринька»

Учасникам роздаються невеликі аркуші паперу, на яких необхідно написати, чого саме вони очікують від заняття. Після чого кожен учасник зачитує свій запис і кидає аркуш до скриньки.Ведучий. Бенджамін Спок писав: «Не бійтеся любити своїх дітей. Кожна дитина потребує ніжності, обіймів, щоб її брали на руки, посміхались до неї, гралися з нею. Коли ви показуєте своїй дитині, що вона найкраща в світі, це підживлює її душу так само, як молоко - тіло».

Обговорення:

- Як ви ставитесь до думки Спо­ка, що дитині необхідно показувати свою любов?

- Який ваш життєвий досвід у стосунках з вашими батьками?
Вправа «Асоціації до слово­сполучення «батьківська любов»

Мета: підвести учасників тре­нінгу до усвідомлення важливості поняття.

Дуже часто ми чуємо про велике значення «батьківської любові» для дитини та в житті. Чим для вас є батьківська любов? І які асоціації виникають?

Вправа «Малювання в парах»

Мета: навчити учасників розу­міти один одного, визначити спільну мету, прислухатися до думки свого товариша.

Учасники об’єднуються в пари, сідають спиною один до одного і отримують картки з геометрич­ними фігурками, з’єднаними між собою різними способами. Завдання: той, хто отримав аркуш, розповідає іншому, що на ньому зображено. Інший учасник намагається за сло­вами партнера намалювати це в себе на чистому аркуші. Після цього учасники міняються ролями.

Обговорення:

- Які труднощі ви відчували, виконуючи це завдання?

- Що було легше - розповідати чи малювати?


Вправа «Квітка дитинства»

Кожний учасник отримує білу па­перову квітку. Ведучий пропонує написати на серединці квітки слово «дитина», а на пелюстках - ті потрібні речі, якими кожен батько хоче ото­чити свою дитину. Потім учас­ники обговорюють зміст написано­го, визначають спільне й відмінне. Спільне ведучий записує на плакаті із заголовком: «Чим батьки хочуть оточити свою дитину?»

Потім роздає учасникам блакитні паперові квітки й просить їх уявити себе дітьми. На серединці знову пи­шеться слово «дитина», а на блакит­них пелюстках ті речі, які учасники хо­тіли б мати у своєму дитинстві. Після виконання завдання відбуваєть­ся обговорення змісту написаного на пелюстках кожної блакитної квітки, визначається спільне й відмінне. Спільне записують на плакаті із за­головком «Чим діти прагнуть оточи­ти себе?»

Після цього ведучий звертає увагу учасників на обидві квітки у руках кожного та обидва плакати й пропо­нує всім відповісти на такі запитання: • Чим відрізняється зміст білих квіток від змісту блакитних?

 • Чим зміст блакитних квіток від­різняється від змісту білих?

 • Чому виникли відмінності?

 • Чи можуть існувати «дитячі кві­ти» без батьківського піклу­вання?

Матеріал: 8 комплектів роздаткового матеріалу: паперова квіт­ка -жовта серединка і 7 білих пе­люсток; паперова квітка - жовта серединка і 7 блакитних пелюсток; ручки, маркер, плакати з написами «Чим батьки хочуть оточити свою ди­тину?»; «Чим діти прагнуть оточити себе?»
Вправа «Ситуації з життя»

Мета: закріпити навички актив­ного слухання.

Учасники об’єднуються в пари. Кожна пара отримує картку з ситу­ацією. Завдання учасників — зрозуміти і описати почуття, які відчуває в цій ситуації дитина:

- Випадково розбив кришталеву вазу.

- Посварився з найкращим другом в дитячому садочку.

- Розмалював щоденник старшого брата.

- Поламала мамину губну помаду.

- Пофарбував волосся в неймо­вірний колір.

- Хотів полагодити магнітофон, розібрав, а зібрати не зміг.


 • Грав вдома у футбол в кімнаті і розбив скло в серванті.


Вправа«Конвертна мозкова атака»

Батьки об’єднуються в чотири групи «Зима, весна, літо, осінь». У кожного учасника є конверт, на якому написане основне речення: «Мудрість батьківської любові…». Кожен дописує на конверті свою думку, передає конверт сусіду, той на картці пише можливе її вирішення, вкладає її в конверт і передає по колу.

Після того, як конверт здійснить повне коло, кожен учасник читає запропоновані йому шляхи вирішення проблеми.

Заключне обговорення. Батьки діляться своїми ідеями як у малих групах, так і перед всією аудиторією.
Вправа «Згода — незгода — оцінка»

Учасники розраховуються на «сонце-місяць-зорі» та об’єднуються у три малі групи. Кожна група отримує ка­ртку з варіантом завдання та аркуш паперу А 4. Завдання виконуються протягом 5 хвилин.Варіанти завдань

 1. Складіть перелік слів та вира­зів, за допомогою яких ви ви­словлюєте свою згоду.

 2. Складіть перелік слів та вира­зів, за допомогою яких ви ви­словлюєте свою незгоду.

 3. Складіть перелік слів та вира­зів, за допомогою яких ви оці­нюєте дії чи вчинки іншого.

Через 5 хв кожна група по черзі демонструє результати своєї робо­ти. Триває коротке обговорення, піс­ля чого вихователь пропонує підкрес­лити ті вирази на плакатах, які доцільно використовувати під час спі­лкування з дитиною. Підводить уча­сників до висновку, що важливо вмі­ти висловлювати свою точку зору, не ображаючи іншого. Таким чином можна запобігти виникненню низки конфліктних ситуацій.

Потім роздає учасникам соціальні пам’ятки з варіантами виразів, які доцільно використовувати під час спілкування.Пам'ятка для батьків

Висловити згоду допоможуть такі слова:

«Це не викликає сумніву...

«Це не викликає заперечень...

«Я готовий (готова) із цим пого­дитися ...

«Мені теж близька ця думка...

«Я поділяю таку ж точку зору...

«Я теж хотів (хотіла) про це ска­зати ...

«Моя думка повністю збігаєть­ся з ...Ви не образите іншого, якщо ви­словлювання своєї незгоди почнете зі слів:

«Мені так не здається...

«Я думаю інакше...

«Я дотримуюсь іншої думки...

«У мене інша точка зору...

«Я дозволю собі не погодити­ся з...

«На жаль, не можу погодитися з...

«Мені хотілося б висловити свою незгоду...Висловити оцінку дій чи вчинків іншого допоможуть такі слова:

«Я пишаюся тобою...

«Я пишаюся твоїм вчинком...

«Мені подобається (не подоба­ється), як ти вчинив...

«Це — справді прогрес!

«Я задоволений (незадоволений) твоєю поведінкою...

«Мені було приємно (неприєм­но) дивитися, як ти ...

«Мені було приємно (неприєм­но) почути, що ти ...

«Дякую за...

«Чудово! Так тримати!

Матеріал: пам’ятки за кількіс­тю учасників, 3 картки із завдання­ми, 3 аркуші паперу А 4, ручки.
Вправа «Чарівна скринька»

Кожен учасник може висловитись, чи збулись його очікування від проведеного заняття.Підсумки батьківських зборів

Казка для натхнення «Легенда про Нарциса»

Мавки на березі струмочка оплакували смерть Нарциса, якого покарав Зевс за те, що він милувався ляше собою і не помічав нікого на­вкруги. І помітили мавки, що Струмок також у зажурі.

- Що трапилося з тобою? - спитали мавки у Струмочка. - Хто тебе образив?

Струмок відповів: • Я сумую за Нарцисом... Як сумно, що він більше не прийде до мене.

 • О-о-о! Ти такий щасливий! Ми бачили цього чарівного юнака лише мимохідь, коли він пряму­вав до тебе. Ми милувалися його волоссям, граці­озною ходою, але лише секунди. Ми любили його, бо він схожий на нас... Але розглядати його світлий образ годинами - це таке щастя, яке не випало на нашу долю. Ти найщасливіший у світі! Нарцис годинами милувався собою у твоїх водах. Ти міг до­схочу насолодитися від споглядання його надзви­чайної краси, - шепотіли в захваті лісові мавки.

- Хіба він був красивий? — спитав здивовано Струмок.

- Він - надзвичайний красень. Красивішого за нього ніколи не було, немає і не буде... Невже ти цього не помітив? - розгублено промовили


лісові мавки.

- Ні, - відповів Струмок. - Я не помітив його краси, бо щоразу, коли він дивився у мої води, я був зачарований своїм відображенням, побаченим у його очах... Кожного разу в його очах я бачив свою красу... себе!Тож побажаємо собі й кожному, щоб в очах ді­тей ми бачили свою красу, а вони в наших очах - любов.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка