Тренінг-курс ефективного педагогічного спілкування та взаємодіїСкачати 50.28 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір50.28 Kb.
Тренінг-курс ефективного педагогічного спілкування та взаємодії (викладач Драпака А.В.)

Тема1: Специфіка педагогічного спілкування.

Особливості педагогічного спілкування. Функції. Спрямованість педагогічного процесу. Учбово-дисциплінарна та особистісно-орієнтована модель педагогічного спілкування. Тактики та засоби спілкування. Техніки ефективної і неефективної комунікації в різних ситуаціях спілкування.
Тема2: Соціально-психологічні аспекти педагогічного спілкування.

Основні сторони педагогічного спілкування. Механізми міжособистісного сприйняття в педагогічному процесі. Проекція. Децентрація. Ідентифікація. Емпатія. Стереотипізація. Фактори соціально–перцептивних викривлень в учбовому процесі. Бар’єри педагогічного спілкування. Вплив установок на педагогічне спілкування та способи їх подолання

Тема 3: Особистісно-професійні якості та вміння вчителя, важливі для спілкування.

Якості особистості педагога, важливі для спілкування. Фасцинація. Автентичність. Конгруентність. Комунікативні вміння, навички та їх характер. Стилі педагогічного спілкування. Вплив характеру педагогічного спілкування на психічний розвиток учнів. Методи розвитку комунікативних здібностей. Техніки активного слухання. Техніки налагодження контакту.

Тема 4: Роль невербального спілкування та його вплив на процес педагогічної взаємодії.

«Мова» тіла: пози, жести, міміка. Роль невербальної поведінки та її вплив на ефективність спілкування. Інтимний, міжособистісний, соціальний та публічний простір та його вплив на спілкування. Жести контакту, захисту, агресії. Вплив етнічної приналежності на характер та розуміння невербального спілкування.

Тема 6: Професійна мотивація педагога у взаємодії.

Усвідомлення та відреагування владних, агресивних та альтруїстичних мотивів у власних особистісних проявах. Аналіз впливу глибинних мотивацій на процес професійної взаємодії, визначення наслідків такого впливу. Розвиток вмінь самоаналізу, контролю над негативними емоційними проявамит, навичок конструктивного відреагування негативних імпульсів у поведінці. Розвиток мотивації до ефективної педагогічної взаємодії.Питання для самостійної роботи

Тема 5: Вплив темпераменту та характеру на спілкування.

Темперамент та його види. Характер людини. Вплив темпераменту на формування індивідуального стилю діяльності та спілкування. Тест на дослідження типу темпераменту (за Г. Айзенком). Типи характеру (за К. Леонгардом). Властивості можливої зміни характеру.

Література для виконання самостійної роботи:


 1. Белоус В. В. Функциональная роль типа темперамента в индивидуальной и совместной деятельности людей // Вопр. психол. 1984. № 4.

 2. Белоус В. В. К исследованию влияния типа темперамента на эффективность индивидуальной и совместной деятельности // Вопр. психол. 1986. № 3. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. − М., 1996.

 3. Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи. − М., 1988.

 4. Ильина А. И. Общительность и темперамент школьников. Пермь, 1961.

 5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. − М., 1998.

 6. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. − Х., 2007.

Теми індивідуальних творчих завдань:

 1. Види та стилі взаємодії педагога і учня.

 2. Проблема спілкування в психології.

 3. Міждисциплінарний підхід до спілкування.

 4. Педагогічне спілкування очима психологів.

 5. Основні функції педагогічного спілкування.

 6. Основні моделі педагогічного спілкування.

 7. Особливості комунікативної сторони спілкування в педагогічному процесі.

 8. Основні механізми міжособистісного сприйняття в педагогічному процесі, їх характеристика.

 9. Соціально-перцептивні стереотипи і особливості їх прояву в учбовому процесі.

 10. Основні фактори соціально-перцептивних викривлень в учбовому процесі.

 11. Бар’єри педагогічного спілкування.

 12. Особистісні якості вчителя, що визначають ефективність педагогічного спілкування.

 13. Комунікативні здібності.

 14. Базові вміння професійного спілкування вчителя.

 15. Стилі педагогічного спілкування.

 16. Вплив характеру педагогічного спілкування на психічний розвиток учнів.

 17. Дидактогенія як психолого-педагогічна проблема.

 18. Особливості невербальної взаємодії.

 19. Емпатія в спілкуванні та її роль.

 20. Монолог, діалог. Особливості мови та її вплив при взаємодії.

 21. Техніка розвитку комунікативних навиків.

 22. Шляхи оптимізації спілкування.

 23. Механізми регуляції поведінки людини в процесі спілкування.

Питання для самоконтролю:

 1. Педагогічне спілкування – це……............................................................................

 2. Спілкування протікає:

А) у мікросередовищі

Б) у макросередовищі

В) у малій групі

Г) серед друзів

Д) всі відповіді вірні

Е) всі відповіді невірні 1. Інтерактивна сторона спілкування це:

А) обмін інформацією між людьми, що спілкуються

Б) обмін діями

В) сприйняття, оцінка і розуміння людьми один одного

Д) всі відповіді вірні

Е) всі відповіді невірні


 1. Комунікативна сторона спілкування це:

А) обмін інформацією між людьми, що спілкуються;

Б) обмін діями;

В) сприйняття, оцінка і розуміння людьми один одного.

Д) всі відповіді вірні

Е) всі відповіді невірні


 1. Людину, що без сумнівів змінює свою поведінку у відповідності до групової дії, тобто що погоджується з думкою групи називають:

А) конформістом

Б) нонконформістом

В) колективістом

Г) всі відповіді вірні

Д) всі відповіді невірні


 1. Невербальна мова включає ..................., ………….…..., ……..……...., ……..…….., ………......

 2. Частота жестикуляції залежить від:

А) стажу роботи вчителя;

Б) від психічного стану;

В) від темпераменту і загальної культури;

Г) всі відповіді невірні. 1. Інтимна дистанція:

А) від 100 до 120 см

Б) від 30 до 45 см

В) до 45 см

Г) всі відповіді невірні. 1. Офіційна дистанція, відстань між начальником і підлеглим:

А) від 45 до 120 см

Б) від 120 до 400 см

В) від 400 до 500 см

Г) від 500 до 750 см 1. Дуга комфортної бесіди:

А) в межах 180-200 см

Б) 100-120 см

В) 200-250 см

Г) всі відповіді невірні 1. Свідчення впевненості в собі:

А) рідкісні, але впевнені жести

Б) тверде рукостискання

В) пряма поза з розгорненими плечима і піднятою головою

Г) всі відповіді вірні. 1. Уміння слухати включає:

А) активне слухання

Б) пасивне слухання

В) емпатійне розуміння

Г) уміння коректувати співбесідника 1. Професор Бердвістел вважає, що за допомогою невербальної мови, ми отримємо, приблизно:

А) 65% інформації

Б) 11% інформації

В) 0% інформації


 1. Каузальна атрибуція полягає в тому, що процес пізнання іншої людини відбувається шляхом:

А) психологічних тестів

Б) приписування причин поведінкиВ) кінестетичних відчуттів

Д) всі відповіді вірні


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка