Тренінг для практичних психологів педагогічні конфлікти та шляхи їх подолання основна метаСкачати 391.1 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір391.1 Kb.
Затверджую

в.о.керівника РНМК

___________І.В.Грекова

________________2013р.

Тренінг для практичних психологів

ПЕДАГОГІЧНІ КОНФЛІКТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Основна мета: Приклад роботи для практичних психологів щодо профілактики й корекції конфліктної поведінки серед вчителів.

Основні завдання тренінгу: • навчитися краще розуміти себе;

 • сприяти позитивній комунікації;

 • навчитися розв'язувати конфліктні ситуації;

 • усвідомлювати причини власної конфліктної поведінки;

 • вчитися управляти своїми емоціями.

Обладнання: Папір А-1, різнокольорові маркери, плакати «З лялечки на метелика», «Зображення повара», плакат із зображенням дерева, стікери, зображення «Сітки Томаса- Кілменна», тексти ситуаційних задач, бланки для засповнення, «методична скарбничка»

Місце проведення: Центр ДЮТ

Дата: 14 березня 2013 року

Відповідальний: Гринчук С.О.

Тривалість: 180 хв.

План тренінгу


з/п


Вид роботи

Тривалість (хв.)

Ресурсне забезпечення

Вступний блок

1

Повідомлення мети

2
2

Правила

10-15

Папір А-1, різнокольорові маркери

3

Гра-асоціація на слово «конфлікт»

5

Дошка, крейда

4

Очікування

3-5

Плакат «З лялечки на метелика», стікери

5

Актуалізація проблеми. Історія «Сприйняття та реальність»

7-10
6

Оцінка рівня інформованості. Вправа «Дерево-конфлікт»

15-20

Плакат із зображенням дерева, різнокольорові маркери

Основний блок

7

Вправа «Скляночка». Рефлексія «Тут і зараз»

10
8

Міні-лекція «Структура та динаміка конфліктів»

5-7

Наочний матеріал

9

Діагностичний етап. Вправа «Лінія-до»

5
10

Діагностична тренінгова методика «Рівень конфліктності»

5

Текст тесту

11

Вправа «Лінія-після». Обговорення результатів

15
12

Інформація тренера: «Стратегії поведінки в конфлікті»

5

Сітка Томаса- Кілменна

13

Корекційний етап. Вправа «Малюнок у парі». Обговорення результатів

25

Маркери, папір А-4

14

Міні-лекція «Особливості реалізації способу Я-висловлювання в конфлікті»

5-7
15

Розвиток практичних навичок. Вправа «Я-висловлювання»

20-25

Текст ситуаційних задач, бланк для заповнення

Заключний блок

16

Вправа «Квітуче дерево»

10

Плакат із зображенням дерева, стікери

17

Завершення роботи

5

Плакат «З лялечки на метелика», стікери у формі метеликів

18

Підсумок модуля. Рефлексивна технологія «Ресторан»

7-10

КарткиХід тренінгу
За вміння працювати з людьми я готовий платити більше, ніж за будь-яке інше вміння на світі.

Джон Рокфеллер

  1. Гра-асоціація на слово «конфлікт»

Мета: оцінка актуальності проблеми, креативності мислення учасників.

Завдання: передаючи м'яч по колу тому, хто сидить поряд, запропонуйте будь-яку асоціацію на слово «конфлікт».

ОчікуванняМета: з'ясування очікувань, діагностування мотивації до роботи.

Завдання: стікери з очікуваннями прикріпити на плакаті з малюнком лялечки метелика, розташовуючи їх ближче до нижнього краю плакату.

  1. Історія «Сприйняття та реальність»

Історія про те, як цікаво й по-різному сприймають дві людини одну й ту саму ситуацію. Сутність цієї історії спонукає нас дослідити власну поведінку, перш ніж критикувати інших.
История «Восприятие и реальность»

(Паркин М. Сказки для управления изменениями. Как использовать

сказки для развития людей и организаций, пер. с англ. — М. : Добрая книга, 2007. — 240 с.)

Два молодых человека долго работали в одной и той же компании и были очень расстроены, когда безо всякого предупреждения компания закрылась и они оказались на улице. Оба отправились на поиски работы.

Первый молодой человек очень беспокоился. Ему была ненавистна сама мысль об изменениях, о том, что ему придется учиться чему-то новому и встречаться с новыми людьми. Но он говорил себе, что, если хочет заработать какие-то деньги, у него нет выбора. Второй отнесся к этой ситуации философски и рассматривал изменения как возможность двигаться вперед. Независимо друг от друга, оба молодых человека отправились на интервью в одну и ту же компанию, очень похожую на ту, где они работали раньше.

Первый молодой человек очень нервничал на интервью, и в конце его спросили, есть ли у него какие-то вопросы.

— Да, — ответил он. — Скажите мне, пожалуйста, что за люди работают в этой компании?

Интервьюер, мудрый пожилой человек, один из основателей компании, перегнулся через стол и спросил: «Прежде, чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы знать о той компании, которую вы недавно покинули. Что за люди в ней работали?»

«Боюсь, не слишком приятные, — ответил молодой человек довольно эмоционально. — Это были сложные люди, вздорные и упрямые».

«Я, к сожалению, должен сказать вам, что здесь люди такие же», — ответил интервьюер.

На следующий день интервью проходил второй молодой человек, и его тоже спросили, есть ли у него какие-то вопросы.

«О да, — сказал он бодро. — Скажите мне, пожалуйста, что за люди работают в этой компании?»

И снова интервьюер произнес: «Сначала расскажите мне о компании, которую вы покинули. Что за люди в ней работали?»

«О, прекрасные люди, — с радостью ответил молодой человек. — Теплые и приветливые, вежливые и добрые; мне было жаль с ними расставаться».

Пожилой человек сказал с улыбкой: «Если так, я счастлив вам сообщить, что здесь вы найдете таких же людей».

Мораль: что посеешь, то и пожнешь.

Мета: сприяти об'єктивному дослідженню власної поведінки.

Питання для обговорення:   1. Чи згодні ви з висловом «Що посієш, те й пожнеш»;

   2. Чи демонструє ця історія, як Ви або інші ставляться до людей.

  1. Вправа «Дерево»

Мета: розширити уявлення про конфлікт; усвідомити причинно-наслідкові зв'язки конфліктної поведінки; проаналізувати негативні наслідки нерозв'язаних конфліктів.

Учасники тренінгу найчастіше називають такі позиції. Пропонуємо орієнтуватися на них:

Ознаки конфліктної особистості:

 • неадекватна оцінка своїх можливостей;

 • прагнення бути лідером завжди й скрізь;

 • небажання переборювати застарілі традиції й пізнавати нове;

 • зайва принциповість і прямолінійність у висловлюваннях;

 • постійний стан тривоги, агресії, дратівливості;

 • нездатність до самоконтролю й самокритики.

Причини конфліктів у педагогічному колективі:

 • неповажне ставлення один до одного;

 • дуже часті нововведення;

 • несправедливий розподіл педагогічного навантаження;

 • непорозуміння між учителями різного віку;

 • авторитарний стиль керівництва.

Причини конфліктів між педагогами й учнями

(за М. М. Рибаковою): • невміння педагога прогнозувати поведінку учнів, його роздратування й прагнення усунути «перешкоду» будь-якими засобами;

 • прагнення педагога зберегти свій соціальний статус;

 • оцінка педагогом не окремого вчинку учня, а його особистості загалом;

 • суб'єктивне сприйняття вчинку учня й недостатня поінформованість про його мотиви, риси особистості, умови життя в сім'ї;

 • поспішність із покаранням учнів (адже, на думку частини педагогів, певна суворість не завадить).
  1. Вправа «Скляночка»

Мета: сфокусувати увагу учасників на своїх почуттях; усвідомити власну реакцію на фрустрацію; сформувати мотивацію для роботи.

Завдання: уявити власні цілі, бажання й віртуально помістити їх у пластикову склянку. Розповісти про власні переживання, що виникли у відповідь на дії тренера, який зім'яв стаканчик.

Примітка. Цю вправу необхідно проводити обережно, оскільки вона має психотерапевтичне спрямування. Після проведення вправи намагатися зняти напругу в групі й негативне ставлення до тренера.

  1. Міні-лекція

План

  1. Поняття конфлікту, його види.

  2. Структура та динаміка конфліктів.

  3. Специфіка педагогічного конфлікту.

  4. Умови розв'язання конфліктів.

   1. Як відомо, конфлікт — це зіткнення сторін/думок, сил. Причинами таких зіткнень можуть бути життєві установки, матеріальні проблеми, особистісні (емоційно-психологічні) розходження і т. ін.

Виділяють такі види конфліктів: внутрішньоособистісний, між- особистісний, міжгруповий.

   1. Структура конфлікту передбачає виокремлення таких елементів:

 • сторони (учасники конфлікту);

 • умови перебігу конфлікту (соціальне середовище);

 • образи конфліктної ситуації (внутрішні картини конфліктної ситуації: про самих себе, про конфліктні сторони);

 • можливі дії учасників конфлікту (набір дій на основі образів конфліктної ситуації);

 • виходи конфліктних дій (учасники зі самого початку мають образ можливих виходів і поводять себе відповідно до нього).

Динаміка конфлікту передбачає виділення декількох стадій конфлікту:

  1. Виникнення об'єктивної конфліктної ситуації (зіткнення);

  2. Усвідомлення об'єктивної конфліктної ситуації (адекватно зрозумілий конфлікт і неадекватно зрозумілий конфлікт, удаваний конфлікт);

  3. Перехід до конфліктної поведінки (конфліктна поведінка — гостра стадія);

  4. Розв'язання конфлікту.

   1. Л. В. Туріщева [7] розділяє педагогічні конфлікти на три великі групи.

До першої групи відносять мотиваційні конфлікти. Вони виникають між педагогами й учнями через те, що школярі або не хочуть учитися, або вчаться без інтересу, з примусу. Конфлікти цієї групи, як правило, розростаються, і в результаті між учителями й дітьми виникають взаємна ворожість, певне протистояння. Основна причина таких конфліктів у тому, що в учнів і вчителів різні цілі й різна спрямованість. До другої групи належать конфлікти, пов'язані з поганою організацією навчання в школі. Маються на увазі чотири конфліктних періоди, через які проходять учні в процесі навчання. Починаючи навчання, першокласник переживає досить складний і хворобливий етап у своєму житті (перший конфліктний період). У середньому психологічна адаптація до школи може тривати від 3 місяців до 1,5 року. Перехід до середньої школи — другий конфліктний період: поява декількох викладачів, а також початок вивчення нових, більш складних предметів. На початку 9-го класу виникає нова болісна проблема: потрібно вирішувати, що робити після 9 класу. Це — третій конфліктний період. І, нарешті, четвертий конфліктний період: закінчення школи, вибір майбутньої професії, іспити до ВНЗ, початок особистого життя.

Третя група педагогічних конфліктів — конфлікти взаємодій учнів між собою, учителів і школярів, учителів один з одним, учителів та адміністрації. Ця група конфліктів викликає найбільший інтерес у психологів. У цьому аспекті виділяють: • «горизонтальний» конфлікт, що відбувається між людьми, які мають однаковий статус у суспільстві, наприклад, конфлікт між учителями;

 • «вертикальний» конфлікт, у якому беруть участь, з одного боку, керівник, а з іншого — підлеглий, наприклад, конфлікт між директором і вчителем.

  1. Знання того, як необхідно себе поводити в конфліктній ситуації, уміло розв'язувати суперечності, які виникають, знаходити правильні шляхи профілактики конфліктів, є надзвичайно важливим у роботі педагога. Основна задача в розв'язанні педагогічних конфліктів полягає в тому, щоб не допустити переростання цілеспрямованих ділових конфліктів в емоційні. Коли людина охоплена емоціями, їй складно висловлювати свої думки й уважно слухати противника. Знати правила розв'язання конфліктів й уміло їх використовувати означає отримати дієвий важіль в управлінні собою, у взаєминах з партнерами та оточуючими.

Розв'язання конфлікту можливе шляхом:

а) перетворення власне об'єктивно існуючої конфліктної ситуації;

б) зміни образів ситуації, які мають сторони.

Конструктивне розв'язання конфлікту можуть забезпечити такі умови:   1. Адекватність відображення конфлікту;

   2. Відкритість та ефективність спілкування сторін, що конфліктують;

   3. Створення клімату взаємної довіри сторін, що конфліктують;

   4. Визначення сутності конфлікту.

6.Вправа «Лінія-до» (за І. А. Хозраткуловою)

Мета: усвідомлення власної позиції, розвиток уміння об'єктивно оцінювати себе.

Завдання: вишикуватись у лінію від дуже конфліктних до абсолютно безконфліктних людей.

Проведення тестової методики «Рівень конфліктності особистості» (за Л. В. Туріщевою).

(Туріщева Л. В. Психологія управління. — Х. : Основа, 2005.)

Інструкція. Виберіть відповідь на кожне із запропонованих питань.


 1. Чи є характерним для Вас бажання підкорити своїй волі інших? (Ні — 1 бал, інколи — 2 бали, так — 3 бали).

 2. Чи є у Вашому колективі особи, що Вас ненавидять? (Так — 3 бали, важко відповісти — 2 бали, ні — 1 бал).

 3. За яким принципом Ви живете? («Моя хата скраю» — 1 бал, «А чому?» — 3 бали, «Якщо не я, то хто ж?» — 2 бали).

 4. Як часто Вам доводиться виступати з критичними судженнями? (Часто — 3 бали, час від часу — 2 бали, рідко — 1 бал).

 5. З чого б Ви почали роботу в новому колективі?

(Розробив(ла) б програму розвитку колективу на рік уперед і переконав(ла) б членів колективу в її перспективності — 3 бали; вивчив(ла) б колектив й установив(ла) б контакт із його лідерами — 2 бали; частіше радив(ла)ся б з людьми — 1 бал).

 1. Який душевний стан у випадку невдач для Вас найбільш характерний? (Песимізм — 2 бали; поганий настрій — 3 бали; образа на самого себе — 1 бал).

 2. Чи дотримуєтеся Ви традицій свого колективу? (Так — 3 бали; скоріше так, ніж ні — 2 бали; ні — 1 бал).

 3. Чи відносите Ви себе до людей, яким краще сказати гірку правду, ніж промовчати? (Так — 3 бали; скоріше так, ніж ні — 2 бали; ні — 1 бал).

 4. Яку з трьох якостей Ви намагаєтеся подолати в собі?

(Дратівливість — 2 бали; уразливість — 1 бал; нетерпимість критики інших — 3 бали).

 1. Як би Ви себе схарактеризували? (Незалежний — 3 бали; лідер — 1 бал; генератор ідей — 2 бали).

 2. Якою людиною вважають Вас друзі? (Оптимістом — 1 бал; наполегливим — 3 бали; екстравагантним — 2 бали).

 3. З чим Вам доводиться найчастіше боротися? (З бюрократизмом — 2 бали; несправедливістю — 3 бали; егоїзмом — 1 бал).

 4. Що є причиною Вашого конфлікту з іншими людьми? (Зайва критичність — 2 бали; зайва прямолінійність — 3 бали; невитриманість — 1 бал).

 5. Як Ви оцінюєте свої здібності? (Недооцінюю — 2 бали; як правило, правильно оцінюю свої здібності — 1 бал; переоцінюю — 3 бали).

Обробка результатів.

Обчисліть отриману суму. Визначена сума характеризує рівень конфліктності особистості: 14-17 балів — дуже низький;18-20 балів — низький; 21-23 бали — нижче за середній;

24-26 балів — ближче до середнього; 27-29 балів — середній;

30-32 бали — ближче до середнього; 33-35 балів — вищий за

середній; 36-38 балів — високий; 39-42 бали — дуже високий.7.Вправа «Лінія-після» (за І. А. Хозраткуловою)

Мета: діагностика самооцінки, розвиток критичного мислення.

Завдання: знову вишикуватись у лінію від дуже конфліктних до абсолютно безконфліктних людей.

Обговорення результатів: хто змінив місце? У який бік? З чим це пов'язано? Які висновки можна зробити?

Примітка: вправа «Лінія-після» проводиться відразу після експрес-методики, яка довела свою надійність і валідність.

Запропонована тестова методика дозволяє учасникам отримати чіткий результат рівня конфліктності, який легко проранжувати в групі.8.Міні-лекція «Стратегія поведінки в конфлікті»

Психологи виділяють п'ять типових стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях: пристосування, компроміс, співпраця, уникання, суперництво. Конфлікт вирішується успішніше, якщо обидві сторони зацікавлені в досягненні деякого спільного результату, який спонукає їх до співпраці (дуже часто людина навіть не уявляє собі, що можна співпрацювати з опонентом, який знаходиться з нею в конфліктних стосунках).

У їх основі є розподіл за принципом: активність/пасивність і наполегливість, увага до своїх інтересів, кооперація, увага до інтересів іншого.

Сітка Томаса-КілменнаКооперація, увага до інтересів іншого

Наполегливість, увага до своїх інтересів
Активність

Активність

Співпраця

Суперництво

КомпромісПасивність

Присто -сування
Пасивність

Уникання
Наполегливість, увага до своїх інтересів

Кооперація, увага до інтересів іншого

Наприклад, К. Томас пропонує використовувати тактику змагання в тих випадках, коли:

 • необхідно швидко прийняти рішення або Ви перебуваєте в критичній ситуації, що вимагає негайного реагування;

 • важливим є результат конфлікту;

 • є достатній авторитет і впевненість, що запропоноване рішення є найкращим;

 • підлеглі віддають перевагу авторитарному стилю керівництва;

 • відчуваєте, що вибору немає, і Вам є, що втрачати;

 • необхідно навести порядок заради загального благополуччя.

Компроміс рекомендується застосовувати в тих випадках, коли:

 • необхідно прийняти термінове рішення за наявності обмеженого часу й інформації;

 • інші шляхи розв'язання проблеми виявилися неефективними;

 • обидві сторони може влаштувати тимчасове рішення;

 • можна одержати хоч щось, а не втратити все;

 • обидві сторони наводять переконливі доводи.

Співробітництво можливе в тих випадках, коли:

 • сторони, що перебувають у конфлікті, володіють рівними владними повноваженнями або зорієнтовані на рівних шукати рішення в конфліктній ситуації;

 • є час попрацювати над проблемою, що виникла;

 • основною метою обговорення є здобуття спільного досвіду роботи щодо одержання необхідної інформації;

 • пропозиції обох сторін надзвичайно важливі;

 • сторони здатні вислухати одна одну і разом попрацювати над розв'язанням конфлікту.

Уникання рекомендується застосовувати в тих випадках, коли:

 • предмет суперечки не стосується справи;

 • підлеглі самі можуть урегулювати конфлікт;

 • немає можливості (чи бажання) розв'язати конфлікт на свою користь;

 • потрібно виграти час для того, щоб одержати додаткову інформацію;

 • результат конфлікту не дуже важливий;

 • виникає велика напруженість і необхідно послабити її інтенсивність.

Пристосування варто вибирати в тому випадку, коли:

 • Вас не цікавить і не хвилює конфлікт, що стався;

 • Ви зацікавлені в гарних відносинах з конфліктуючою стороною;

 • Ви розумієте, що в цьому випадку результати конфлікту важливіші для іншої людини, ніж для Вас;

• Ви сподіваєтеся, що конфлікт згодом сам розв'яжеться за рахунок того, що сторони продовжуватимуть підтримувати дружні стосунки.

9.Вправа «Малюнок у парі»Мета: відчути проблемну ситуацію; усвідомити власний стиль поведінки в конфлікті.

Завдання: об'єднатися в пари. На одному аркуші, використовуючи одну ручку, не розмовляючи, за 1 хвилину намалювати картину.

Обговорення результатів: які у вас виникли відчуття? Чи хотілося вам поговорити? У чому переваги вербалізації? Назвіть вашу стратегію поведінки, використовуючи «Сітку Томаса-Кілменна».

10.Міні-лекція «Особливості реалізації способу Я-висловлювання»

За будь-яких обставин, особливо коли людина розсерджена, роздратована або незадоволена чимось, корисним є Я-висловлювання — усвідомлення своїх відчуттів і передача іншій людині свого ставлення до певного предмета без звинувачень і вимог, щоб інша людина змінила своє ставлення.

Цей спосіб допомагає зберегти свою позицію, не перетворюючи іншу людину на супротивника, дозволяє знизити напругу й сприяє народженню взаєморозуміння.

Представимо Я-висловлювання схематично:


  1. подія — «Коли...» (опис небажаної ситуації);

  2. ваша реакція — «Я відчуваю...» (опис ваших відчуттів);

  3. причини виникнення почуття — «Тому, що...», «оскільки це...»;

  4. висловлювання прохання — «Мені хотілося б, щоб...» (опис бажаного варіанту).

Щоб освоїти техніку Я-висловлювання, важливо навчитися добре усвідомлювати те, що відбувається з вами.

На першому етапі необхідно розвинути здатність до об'єктивного опису події або ситуації, що призвела до виникнення проблеми, або об'єктивного формулювання самої проблеми, тобто без власної оцінки того, що відбувається.

На другому етапі потрібно буде чітко описати свої відчуття, викликані цією подією. При цьому необхідно уникати елементів засудження співрозмовника як причини вашої реакції.

Третій етап Я-висловлювання — опис причини виникнення почуття. При цьому необхідно уникати елементів засудження співрозмовника як причини вашої реакції.

Четвертий етап Я-висловлювання — бажаний результат — вимагає ясного й чіткого формулювання того, чого ви хочете досягти, і варіантів досягнення цього результату.

Вони необхідні, оскільки часто люди, не маючи вибору, відчувають загрозу своїй свободі, автономії.

11.Розвиток практичних навичок

Мета: відпрацювати техніку Я-висловлювання, з'ясувати необхідність її реалізації для створення клімату взаємної довіри й співпраці.

Завдання групі: запропонуйте варіант відповіді, використовуючи техніку Я-висловлювання в такій ситуації: наприклад, Ви вчитель, розмовляєте з батьком, дитина якого систематично пропускає уроки без поважних причин. Або колега звинувачує Вас в некомпетентності.Педагогічні ситуації

  • 1. Увійшовши до класу на урок, учитель побачив на дошці карикатуру на себе. Діти розраховували, що почнеться пошук винуватця й урок буде зірвано. Що робити? (Учитель посміхнувся, підійшов до дошки, підправив малюнок і почав урок. Учні засмутилися та здивувалися. Урок пройшов нормально. Більше такого не повторювалося.)

  • Учні збиралися втікти з додаткового уроку, причому вчителеві потрапила до рук записка, у якій вони домовляються піти з уроку й не дуже добре відгукуються про нього. Що робити? (Учитель демонстративно прочитав класові записку й сказав, що він тепер обізнаний щодо їхньої підготовки прогулу уроку, що
   його хвилює їхня думка про нього, але він не збирається мститися, а хоче розібратися, чому так сталося.
   Дуже хоче вислухати дітей, але просить і їх вислухати
   його. Зрештою учні й учитель порозумілися і виявилися
   задоволеними одне одним, урок тривав далі.)


  • На прохання завідувача з навчальної роботи ти заміняєш хворого вчителя в чужому класі. Почався урок. Клас важко піддається управлінню. Ти вітаєшся - жодної уваги. Як бути? (Учителька, зовсім не звертаючи уваги на клас, почала малювати на дошці дуже цікаву картинку. Розмови потихеньку припинилися. Діти почали уважно розглядати малюнок. Тоді вона запитала, що б це означало. Деякі діти висловили свою думку. Вона подякувала. Почався нормальний урок.)

Перед вами — ряд скрутних педагогічних ситуацій. Познайомившисьзі змі-

стом кожної з них, необхідно вибрати з числа запропонованих варіантів реа-гування на дану ситуацію таку, яка з педагогічної точки зору найбільш пра-вильна, на вашу думку. Якщо жоден із запропонованих варіантів відповідей вас не влаштовує, то можна указати свій, оригінальний, у двох нижніх рядках після всіх перерахованих для вибору альтернатив. Це, як правило, будуть 7-й і наступні варіанти відповідей на ситуацію».

Ситуація 1

Ви приступили до проведення уроку.Всі учні заспокоїлися, настала тиша, і раптом у класі хтось голосно засміявся. Коли ви, не встигнувши нічого сказати, питально і здивовано подивилися на учня, що засміявся, він, дивлячись вам прямо в очі, заявив: «Мені завжди смішно дивитися на вас і хочеться сміятися, коли ви починаєте вести заняття».

Як ви відреагуєте на це? Виберіть підходящий варіант слів наведених реакцій учителяз

числа запропонованих нижче.

1. «От тобі і на!»

2. «А що тобі смішно?»

3. «Ну, і заради бога!»

4. «Ти що, дурачок?»

5. «Люблю веселих людей».

6. «Я радий(а), що створюю в тебе веселий настрій».

7. Власний варіант ____________________________.

Ситуація 2

На самому початку заняття або вже після того, як ви провели кілька занять, учень заявляє вам: «Я не думаю, що ви як педагог, зможете нас чомусь навчити».Ваша реакція:

1. «Твоя справа — учитися, а не учити вчителя».

2. «Таких, як ти, я, звичайно, нічому не зможу навчити».

3. «Може бути, тобі краще перейти в інший клас або учитися віншого вчителя?»

4. «Тобі просто не хочеться учитися».

5. «Мені цікаво знати, чому ти так думаєш».

6. «Давай поговоримо про це докладніше. У моємуповодженні, напевно, є щось таке, що наводить тебе на подібну думку».

7.___________________________________

Ситуація 3

Учитель дає учневі завдання, а той не хоче його виконувати і при цьому заявляє: «Я не хочу це робити!» — Якаповинна бути реакція вчителя?

1. «Не хочеш — змусимо!»

2. «Для чого ж ти тоді прийшов учитися?»3

3. «Тим гірше для тебе, залишайся неуком. Твоє поводження схоже на поводження люди-

ни, що на зло собі хотів би відрізати свій ніс».

4. «Чи усвідомлюєш ти, чим це може для тебе закінчитися?»

5. «Не міг би ти пояснити, чому?»

6. «Давай сядемо й обговоримо — може бути, ти і правий».

7. _______________________________________Ситуація 4

Учень розчарований своїми навчальними успіхами, сумнівається у своїх здібностях і в тому, що йому коли-небудь, удасться зрозуміти і засвоїти матеріал. Вінговорить учителеві: «Як ви думаєте, чи удасться мені коли-небудь учитися на відмінно і не відставати від інших хлопців у класі?». Що повинен на це йому відповісти вчитель?

1. «Якщо чесно сказати — сумніваюся».

2. «Пак, звичайно, у цьому ти можеш не сумніватися».

3. «У тебе прекрасні здібності, і я пов'язуюз тобою великі надії».

4. «Чому ти сумніваєшся в собі?»

5. «Давай поговоримо і з'ясуємо в чому тут проблема».

6. «Багато чого залежить від того, як ми з тобою будемо працювати».

7. ________________________

Ситуація 5

Учень говорить учителеві: «На два найближчих уроки, що ви проводите, я не піду, тому що в цей час хочу сходити на концерт молодіжного ансамблю (варіанти: погуляти з друзями, побувати на спортивних змаганнях як глядач, просто відпочити від школи)».

Як потрібно відповісти йому?

1. «Спробуй тільки!»

2. «Наступного разу тобі прийдеться прийти в школу з батьками».

3. «Це — твоя справа, тобі ж здавати іспит (залік). Прийдеться все-одно звітувати за

пропущені заняття, я потім тебе обов'язково запитаю».

4. «Ти, мені здається, дуже несерйозно відносишся до занять».

5. «Може, тобі взагалі краще залишити школу?»

6. «А що ти збираєшся робити далі?»

7. «Мені цікаво знати, чому відвідування концерту (прогулянка з друзями, відвідування змагання) для тебе цікавіше, чим заняття в школі».

8. «Я тебе розумію: відпочивати, ходити на концерти, бувати на змаганнях, спілкуватися з друзями дійсно цікавіше, ніж учитися в школі. Але я, проте, хотів би знати, чому це так саме для тебе».

9. _________________________

Ситуація 6

Учень, побачивши вчителя, коли той ввійшов у клас, говорить йому:«Ви виглядаєте дуже втомленим». Як на це повинен відреагувати вчитель?

1. «Я думаю, що з твоєї сторони не дуже пристойно робити мені такі зауваження».

2. «Так, я погано себе почуваю».

3. «Не хвилюйся про мене, краще на себе подивися».

4. «Я сьогодні погано спав, у мене багато роботи».

5. «Не турбуйся, це не перешкодить нашим заняттям».

6. «Ти — дуже уважний, спасибі за турботу!»

7.________________________________ 5
Ситуація 7

«Я відчуваю, що заняття, яківи ведете, не допомагають мені», — говорить учень вчителеві і додає: «Я взагалі думаю кинути заняття». Як на це повинен відреагувати вчитель?

1. « Перестань говорити дурниці!»

2. «Нічого собі, додумався!»

3. «Може, тобі знайти іншого вчителя?»

4. «Я хотів би докладніше знати, чому втебе виникло таке бажання?»

5. «А що, якщо нам попрацювати разом над вирішенням твоєїпроблеми?»

6. «Може, твою проблему можна вирішити якось інакше?»

7.__________________________________Ситуація 8

Учень говорить учителеві, демонструючи зайву самовпевненість: «Немає нічого такого, що я не зумів би зробити, якби захотів. У тому числі мені нічого не варто засвоїти і ваш предмет». Якоюповинна бути на це репліка вчителя?

1. «Ти занадто добре думаєш про себе».

2. «Із твоєми-тоздібностями? — Сумніваюся!»

3. «Ти, напевно, почуваєш себе досить упевнено, якщо заявляєш так?»

4. «Не сумніваюся в цьому, тому що знаю, що якщо ти захочеш, тов тебе усевийде».

5. «Це, напевно, потребує від тебе великої напруги».

6. «Зайва самовпевненість шкодить справі».

7. ____________________________________

Ситуація 9
У відповідь на відповідне зауваження вчителя учень говорить, що для того, щоб засвоїти навчальний предмет, йому не потрібно багато працювати: «Мене вважають досить розумною людиною». — Що повинен відповісти йому на це вчитель?

1. «Цій думці, ти навряд чи відповідаєш».

2. «Ті труднощі, що були дотепер у тебе, і твої знання аж ніяк не свідчать про це».

3. «Багато людей вважають себе досить розумними, але далеко не усі на ділі є такими».

4. «Я радий(а), що ти такої високої думки про себе».

5. «Це тим більше повиннозмусити тебе додавати більше зусиль у навчанні».

6. «Це звучить так, начебто ти сам не дуже віриш у свої здібності».

7. ___________________________Ситуація 10

Учень говорить учителеві: «Я знову забув принести зошит (виконати домашнє завдання і т.п.)». Як повиненна цевідреагувати вчитель?

1. «Ну от, знову!»

2. « Чине здається тобі це проявом безвідповідальності?»

3. «Думаю, що тобі настав час почати відноситися до справи серйозніше».

4. «Я хотівби знати, чому?»

5. «У тебе, імовірно, не було для цього можливості?»

6. «Як ти думаєш, чому я щораз нагадую про це?»

7.___________________________________

Ситуація 11
Учень у розмові з учителем говорить йому: «Я хотів би, щоб ви відносилися до мене краще, ніж до інших учнів». Як повинен відповісти вчитель на таке прохання учня?

1. «Чому це я повинний відноситися до тебе краще, ніж до всім інших?»

2. «Я зовсім не збираюся грати в мазунчиків і фаворитів!»

3. «Мені не подобаються люди, що заявляють так, як ти».

4. «Я хотів би знати, чому я повинний особливо виділяти тебе серед інших учнів?»

5. «Якби я тобі сказав, що люблю тебе більше, ніж інших учнів, то ти почував би себе від цього краще?»

6. «Як ти думаєш, як насправді я до тебе відношуся?»

7. __________________________Ситуація 12

Учень, виразивши учителеві свої сумніви з приводу можливості гарного засвоєння його предмета, говорить: «Я сказав вам про те, що мене турбує. Тепер ви скажіть, у чому причина цього і як мені бути далі?». Що повинен на це відповісти вчитель?

1. «У тебе, як мені здається, комплекс неповноцінності».

2. «У тебе немає ніяких підстав для занепокоєння».

3. «Перш, ніж я зможу висловити обґрунтовану думку, мені необхідно краще розібратися

в суті проблеми».

4. «Давай почекаємо, попрацюємо і повернемося до обговоренняцієї проблеми через

якийсь час. Я думаю, що нам удасться її вирішити».

5. «Я не готовий зараз дати тобі точнувідповідь, мені треба подумати».

6. «Не хвилюйся, і в мене усвій час нічого не виходило».

7. ___________________________________________

Ситуація 13

Учень говорить учителеві: «Мені не подобається те, що ви говорите і пояснюєте на заняттях». Якоюповиннабути відповідь учителя?

1. «Це — погано».

2. «Ти, напевно,у цьому не розбираєшся».

3. «Я сподіваюся, що надалі, у процесі наших занять твоя думка зміниться».

4. «Чому?»

5. «А що ти сам любиші готовий захищати?»

6. «На колір і смак товаришівнема».

7. «Як ти думаєш, чому я це говорю і пояснюю?»

8. __________________________________Ситуація 14

Учень, явно демонструючи своє погане ставлення до кого-небудь з товаришів по класі, говорить: «Я не хочу працювати (учитися) разом з ним». Як на це повинен відреагувати вчитель?

1. «Ну і що?»

2. «Нікуди не дінешся, все одно прийдеться».

3. «Це нерозумно з твоєї сторони».

4. «Але він теж не захоче після цього працювати (учитися) з тобою».

5. «Чому?»

6. «Я думаю, що ти не правий».

7. ___________________________

Оцінка результатів і висновки

Кожна відповідь випробуваного — вибір нимтого чиіншого з запропонованих варіантів оцінюється в балах відповідно доключа, представленим у таблиці. Ліворуч по вертикалі в цій таблиці своїми порядковими номерами зазначені педагогічні ситуації, а праворуч зверху також в порядку їхнього проходження представлені альтернативні відповіді на ці ситуації. У самій же таблиці приведені бали, якими оцінюються різні варіанти відповідей на різні педагогічні ситуації.Оцінка в балах різних варіантів відповідей на різні ситуації №

Обраний варіант відповіді і його оцінка в балахОбраний варіант відповіді та його оцінка в балах

1

2

3

4

5

6

7

8

1

4

3

4

2

5

5

-

-

2

2

2

3

3

5

5

-

-

3

2

3

4

4

5

5

-

-

4

2

3

3

4

5

5

-

-

5

2

2

3

3

2

4

5

5

6

2

3

2

4

5

5

-

-

7

2

2

3

4

5

5

-

-

8

2

2

4

5

4

3

-

-

9

2

4

3

4

5

4

-

-

10

2

3

4

4

5

5

-

-

11

2

2

3

4

5

5

-

-

12

2

3

4

5

4

5

-

-

13

3

2

4

4

5

4

5

-

14

2

2

3

4

4

5

-

-


Примітка. Свої власні відповіді оцінюються окремо, і відповідні оцінки додаються до загальної суми балів.

Здатність правильно вирішувати педагогічні проблеми визначається по сумі балів, набраної випробуваним по всім 14 педагогічним ситуаціям, діленої на 14.

1.Якщо випробуваний одержав середню оцінку вище 4,5 бали, то його педагогічні

здібності (за даною методикою) вважаються високорозвиненими.

2.Якщо середня оцінка знаходиться в інтервалі від 3,5 до 4,4 бали, то педагогічні

здібності вважаються середньорозвинутими.

3.Нарешті, якщо середня оцінка виявилася менше, ніж 3,4 бали, те педагогічні здіб-

ності випробуваного розглядаються як слаборозвинені.Примітка. З метою економії часу рекомендуємо об'єднати учасників у 3-4 групи, кожна з яких відпрацьовує «Я-висловлювання» в певній ситуації.

Групове обговорення. Чи можна сказати, що Я-висловлювання — це ключ до початку розмови? Чи дійсно, використовуючи цю техніку, ви покращуєте взаємини з опонентом? Які можливості спілкування відкриває ця техніка? Чи можливо навчити цієї техніки дітей та їх батьків?

12.Міні-лекція «Технологія конструктивного вирішення конфлікту»

Відкрите та ефективне спілкування конфліктуючих сторін — основна умова конструктивного розв'язання конфлікту.

У будь-якому конфлікті партнери переживають змішані почуття (з одного боку — злість, ненависть, з іншого — приглушені доброзичливі відчуття, породжені досвідом попереднього спілкування). Тут криється небезпека виникнення упередженості, яка може призвести до так званого припущення, що самопідтвер- джується: допускаючи, що ваш партнер налаштований виключно вороже, тобто не помічаючи в ньому ніяких інших відчуттів, окрім озлобленості й ворожості, ви починаєте оборонятися, переходячи в наступ.

Як реакція на це, у вашого партнера виникає ворожість до вас, і ваше попереднє припущення, хоча воно і було хибним, підтверджується.Дженні Грецем Скотт у своїй книзі «Конфлікти. Шляхи їх подолання» [6] пропонує для пошуку ефективних засобів розв'язання ситуації визначити суть конфлікту.

Поведінка, спрямована на подолання конфлікту в цілому, припускає декілька етапів:   1. Визначення основної проблеми. Партнерам необхідно усвідомити точки зіткнення й відмінності між ними, а саме:

а) як ви розумієте проблему; які ваші дії та які вчинки партнера призвели до виникнення й закріплення конфлікту;

б) як ваш партнер бачить проблему; які, на його думку, ваші та його дії лежать в основі конфлікту;

в) чи відповідає поведінка кожного з партнерів ситуації, що склалася;

г) як можна найлаконічніше й повніше визначити загальну проблему;

д) у яких питаннях ви з партнером розходитеся;

е) у яких питаннях ви солідарні й розумієте один одного;   1. Визначення причини конфлікту. Для того, щоб конфлікт не повторився, треба знати його причини. Тому потрібно зрозуміти таке:

а) що в діях партнера здається вам неприйнятним;

б) які ваші дії в конфліктній ситуації неприйнятні для партнера;

в) що саме стало причиною виникнення конфлікту. Пошук можливих шляхів вирішення конфлікту необхідно вести в напрямі з'ясування таких питань:


 • що ви могли б зробити для вирішення конфлікту;

 • що може зробити для цього партнер;

 • які ваші загальні цілі, в ім'я яких необхідно знайти вихід з конфлікту;

  1. Спільне рішення про вихід з конфлікту полягає в з'ясуванні такого:

а) які вірогідні наслідки кожного з можливих шляхів вирішення конфлікту;

б) що потрібно зробити для досягнення поставленої мети;

в) який із способів вирішення конфлікту викликає взаємне відчуття задоволення своєю конструктивністю.


  1. Реалізація спільно наміченого способу розв'язання конфлікту; оцінка ефективності зусиль, докладених до розв'язання конфлікту.

Якщо проблему вирішити не вдалося, потрібно повторити всі попередні кроки, прагнучи при цьому усвідомити переживання, що виникають як у разі

успішного вирішення проблеми, так й у випадку, якщо бажані результати не досягнуто.

Отже, конструктивному розв'язанню конфлікту можуть сприяти такі форми спілкування:


 • вислови, що передають те, як ви зрозуміли слова або дії опонента, і прагнення одержати підтвердження того, що ви зрозуміли їх правильно;

 • відкриті й особистісно забарвлені вислови, що стосуються вашого стану, відчуттів і намірів;

 • інформація, що містить зворотний зв'язок щодо сприйняття вами партнера та його поведінки;

 • демонстрація того, що ви сприймаєте партнера як особу всупереч критиці або опору по відношенню до його конкретних вчинків.

13.Вправа «Квітуче дерево»

Мета: оцінка й закріплення одержаних знань на занятті, формування позитивного мислення.

Завдання: зверніть увагу на крону дерева та запропонуйте заходи щодо «порятунку дерева», дайте рекомендації щодо попередження й корекції негативних наслідків конфліктів.

Примітка. Вправа «Квітуче дерево» проводиться в завершальному блоці. Краще використовувати плакат із вправи «Дерево», заклеюючи написи.

Пропонуємо орієнтуватися на поради вчителеві щодо розв'язання та запобігання конфліктних ситуацій (за М. М. Рибаковою):

 • завжди пам'ятайте: урок — це найкраще місце для з'ясування стосунків;

 • намагайтеся називати учня по імені, навіть тоді, коли ви гніваєтеся на нього;

 • добре знайте «важких учнів» та тих, хто погано навчається з предмета, виявляйте до них увагу, вчасно надавайте допомогу в засвоєнні навчального матеріалу;

 • не можна карати учнів за поведінку поганими оцінками;

 • будьте вимогливими, проте, навіть за незначних успіхів учнів, — щедрими на похвалу;

 • хвалити слід у присутності колективу, а зауважувати наодинці;

 • у разі виникнення конфлікту слід своєчасно зупинитися, не переходячи на особистість;

 • не затягуйте конфлікт, а йдіть на розумний компроміс.

14.Вправа «Від лялечки до метелика»

Мета: діагностування кількості реалізованих очікувань на початку тренінгу.

Завдання: перемістити до верху стікер-метелика з очікуваннями залежно від того, здійснилися очікування у роботі чи ні. Бажано озвучити власні думки.

15.Рефлексивна технологія «Ресторан» (за І. В. Орловою)Мета: підсумувати роботу модуля.

Завдання: на дошку кріпимо малюнок із зображенням кухаря й запитанням «Наїлися?» Кожному учаснику пропонується набір карток, які розпочинаються словами: «Я би ще цього з'їв...», «Більше за все мені сподобалось...», «Я майже перетравив...», «Цей ресторан...», «Я переїв...», «Будь ласка, додайте...». Кожний учасник індивідуально заповнює свій набір карток, потім зачитує отримані результати й прикріплює до дошки із запитанням «Наїлися?»

! Можна запропонувати учасникам групувати картки залежно від початку речення, а потім проаналізувати, що сподобалось, що виявилося зайвим, що корисним, що ще потрібно обговорити.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка