Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5Сторінка2/34
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.6 Mb.
#10187
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

183

თამთა კაპანაძე. კომერციული ბანკები – ბიზნესის ხელშემწყობი თუ ხელის შემშლელი სუბიექტები აბსტრაქტი


184

ნინო ჭონიშვილი. სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემები საქართველოში: დაკრედიტების პრობლემები


186

მირანდა ყაჩლავაშვილი. მონოპოლიური ბაზრის რეგულირებისთვის საქართველოში აბსტრაქტი


188

Кенева Ольга. Моделювання динаміки розвитку бізнесу фірми

189

Козаченко Любов. Удосконалення управління організаційним розвитком в організації сфери послуг


191

Кондратов Максим. Формування раціональної структури джерел фінансування підприємницьких структур


193

Кондратов Максим. Проблеми монетарної політики в системі державного регулювання економіки


195

Кривошей Татьяна. Индустриальные парки, проблемы и перспективы развития Ставропольского края


196

Кужим Олександра. Удосконалення процесу управління корпоративною культурою організації туристичної сфери


198

Куцарська Дар’я. Суть макроекономічної стабільності в перехідний період


200

Лазарєв Кирило. Моделі стратегічного управління підприємством

206

Лєбєдєв Ігор. Роль електронної торгівлі в сучасному суспільстві

207

Ляшко Ганна. Організаційні аспекти сертифікації готельних послуг підприємства індустрії гостинності


209

Макарова Анастасія. Проблеми інтеграції України до Європейського Союзу


211

Манойлова Альона. Оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства


213

Маслова Анастасия. К вопросу о безопасности в туризме

215

Мельникова Яна. Удосконалення процесу управління якістю готельних послуг


216

Моргун Юлія. Міжнародний маркетинг – проблеми та перспективи розвитку в Україні


218

Мухін Віктор. Суть та значення економічної безпеки підприємства

220

Мухін Віктор. Формування механізму оптимізації структури капіталу та його вплив на фінансовий стан підприємства


222

Нестеренко Ольга. Використання інформаційної функції грошей в сучасних умовах ринкової економіки


224

Орлов Андрій. Формування та розвиток фінансового ризик-менеджменту на підприємстві


225

Петрова Марина. Моделювання залежності рівня інвестицій в Україну від макроекономічних показників


227

Печєнева Карина. Формування інвестиційної стратегії підприємств

229

Печєнева Карина. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств


231

Попова Анастасія. Особливості формування фінансового ринку як форми руху фінансового капіталу


233

Проценко Ксенія. Шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства


234

Раджабова Кристина. Роль механизмов рынка жилья в развитии муниципального образования г. Невинномысска


236

Ротарєв Михайло. Світова фінансова криза та її вплив на економіку України


238

Руденко Яна. Удосконалення організації рекламної діяльності туристичного підприємства


241

Северіна Надія. Перспективи вступу України в ЄС

243

Судакова А. Управління іміджем організації як елементом конкурентоспроможності на ринку санаторно-курортних послуг


245

Сипченко Дмитро. Удосконалення фінансової діяльності малих підприємств


247

Соколов Олександр. Підтримка малих інноваційних підприємств центрами науки, інновацій та інформатизації


249

Сугоняко Світлана. Податкова політика України в контексті створення умов для економічного зростання


251

Трикозенко Роман. Интернет-маркетинг как инструмент развития организиции


253

Уварова Вікторія. Шляхи удосконалення системи управління санаторно-курортним закладом


254

Федотова Юлія. Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем в Україні


255

Фурс Татьяна. Медиапланирование как технология управления в средствах массовой коммуникации


257

Цуркан Людмила. Інноваційна діяльність як спосіб підвищення конкурентоспроможності підприємства


259

Чайка Анжела. Вплив світової глобалізації на розвиток України

260

Шевєлєв Владислав. Управління оборотними активами підприємства та шляхи його вдосконалення


262БІОЛОГІЯ.ЕКОЛОГІЯ.БЖД.ЗДОРОВ’Я.СПОРТ.РЕАБІЛІТАЦІЯ.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Арішака Юлія. Інтерактивні технології навчання – ефективний засіб формування компетентності молодшого школяра на уроках з “Основ здоров’я”265

Бабич Євген. Стан захворюваності дихальної системи на туберкульоз населення смт.Васильківки Дніпропетровської області


266

Бесіда Даря. Причини виникнення втоми в дітей шкільного віку

268

Будник Максим. Аналіз основних причин зменшення чисельності населення Бердянська


270

Васильковський Андрій. Ядерна зброя – жахливий кат природи

271

Віватенко Вікторія. Методика проведення занять фізичної культури з дітьми 5-6 років з використанням елементів футболу


273

Вертипорох Олександра. Особливості використання рухливих ігор для розвитку швидкості учнів 1-2 класів на уроках ФК з легкої атлетики275

Ворожцов Олександр. Ефективні засоби активізації пізнавального процесу на заняттях з фізичної культури


276

Горват Галина. Проблема туберкульозу в Україні

278

Гресова Анна. Основания использования продуктов переработки корневища имбиря в качестве источника физиологически активных ингредиентов280

Деревянкіна Наталія. Використання рухливих ігор з метою розвитку і вдосконалення спритності та швидкості на уроках з баскетболу в 4-х класах282

Деревянко Роман. Аналіз захворюваності на туберкульоз в Україні та Росії


283

Каліберда Вікторія. Актуальні проблеми стану здоров’я майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій у вищих педагогічних навчальних закладах285

Кальцева Євгенія. Курортні ресурси Бердянська

287

Кравченко Юлія. Фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні


288

Кравченко Юлія. Визначення стану фізичного розвитку і фізичної підготовки учнів 8-9 років


290

Кошик Олександр. Значення суддівства в хортингу

292

Кузьменко Інна. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів


295

Кулибка Оксана. Оздоровчий біг та ходьба як профілактика захворювання серцево-судинної системи


296

Морозіков Олександр. Особливості та засоби лікування рахітизму в немовлят


297

Олійник Альона. Побутові відходи – реалії сьогодення

299

Омеляненко Ганна. Попередження та профілактика травматизму під час занять оздоровчою ходьбою та бігом


301

Перегудова Роксолана. Проблеми ВІЛ/Сніду в Україні

303

Петров Роман. Стан фізичного і психічного здоров’я населення України


305

Попова Аліна. Організація процесу фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі з цілеспрямованим використанням елементів футболу306

Пронін Павло. Методика визначення рівня фізичної підготовленості студентської молоді


307

Сігаєва Олена. Основні заходи у сфері цивільного захисту

309

Сухотько Ірина. Дисбактеріоз як основна причина розладу травлення серед дітей та підлітків


311

Тимофєєв Анатолій. Алкогольна та тютюнова залежність в Україні


312

Федько Євген. Вплив 3D технології на здоров’я людини

314

Халак Катерина. Сучасні методи вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів316

Хоменко Юлія. Типологічні особливості ВНД спортсменів

317

Хорунжий Роман. Професійні вміння вчителя фізичної культури

319

Хохлова Анастасія. Методи управління керівним персоналом служби цивільного захисту України


321

Чайка Артем. Вплив анаболічних стероїдів на організм людини

322

Чиняєв Руслан. Фосфати в миючих засобах: реальність і перспективи


324

Чумак Тетяна. Характеристика інфекційних захворювань у студентів

326

Шатіло Даря. Формування здоров’язбережувальної компетентності в початковій школі на міжпредметній основі


328

Шутак Надія. Управління процесом навчання цивільному захисту студентів та учнів


329

Юрченко Інна. Проблема штучного переривання вагітності

331

Ярощук Анна. Фактори, що впливають на репродуктивне здоров’я

332ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. КРЕСЛЕННЯБалан Євген. Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання


335

Белаусова Светлана, Болдырева Юлия. Требования к учителю по реализации проектного подхода


336

Буднік Анастасія. Організація історичних проектів на уроках трудового навчання


338

Вільган Юлія. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів під час уроків технологій340

Воронкін Максим. Роль навчально-дослідницької діяльності учнів

341

Губар Анастасія. Інформаційно-комунікаційні технології в процесі графічної підготовки студентів технологічних факультетів


343

Дериведмідь Яна. Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках технології в старшій школі


345

Домарева Александра, Молчанова Татьяна. Варианты проектов, формирующих способности социального действия у школьников


347

Гунченко Дмитро. Використання віртуального навчального простору в процесі підготовки майбутніх учителів технологій


348

Іотова Анастасія. Методика використання засобів мультимедіа при вивченні спеціальних дисциплін при підготовці майбутніх учителів технологічної освіти350

Лазарев Виталий. Разработка конструкции демонстрационной подставки и определение затрат на ее изготовление


351

Книш Ганна. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках технології


353

Кудінов Олексій. Використання мультимедійних засобів навчання при підготовці майбутніх учителів технологій


355

Підопригора Ганна. Особистісно-орієнтований підхід в процесі профільного трудового навчання


356

Свиридова Олеся. Обеспечение здоровьесберегающей среды на занятиях технологии


358

Сергеев Илья. Моделирование в проектно-технологический подготовке будущих учителей


360

Циганок Ксенія. Методика навчання учнів створювати екологічні проекти на уроках трудового навчання


362

Шептій Ярослав. Декоративно-прикладне мистецтво та його суть

363

Нелін Сергій. Еволюція фізичної картини світу

364

Лукяненко Максим. Формування поняття ентропії в шкільному курсі фізики


366

ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ
Валентина Аджі,

студентка VI курсу факультету

фізико-математичної і технологічної освіти

Наук. керівник: Н. С. Вагіна,

кандидат пед. наук, доцент (БДПУ)
УРІЗНОМАНІТНЕННЯ ЗАСОБІВ ВИВЧЕННЯ АРКФУНКЦІЙ

У СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
Проблема посилення уваги до урізноманітнення засобів вивчення аркфункцій у старшій профільній школі зумовлюється кількома суперечностями: між роллю аркфункцій у підготовці випускників до навчання у ВНЗ (особливо фізико-математичного і технічного напрямів) та оглядовим розглядом цієї теми в школі; між низькими показниками засвоєння відповідних основних понять школярами та відсутністю у вчителя важелів реального впливу на їх покращення внаслідок відсутності навчального часу; між вимогами щодо знань і вмінь із розв’язування тригометричних рівнянь і нерівностей і розповсюдженим недоліком математичної підготовки учнів, що проявляється у недостатній сформованості вмінь визначати їхні розв’язки через обернені тригонометричні функції. Крім того, відомості з теорії і практики аркфункцій значно посилюють обчислювальну змістову лінію шкільного курсу математики. Проте, на практиці ця навчальна тема викликає серйозні методичні труднощі, особливо у молодих учителів, оскільки недостатньо висвітлюється у педагогічній пресі (наприклад, у виданні «Математика в школах України» за 2012-2013 рр. не було жодної статті зазначеної тематики). У 2012 році вийшла в світ праця О. Істера «Аркфункції від А до Я», насичена цікавим матеріалом, але застосування цих доробок потребує визначення їх конкретного місця у навчальному процесі, виділення й доповнення методичними вказівками щодо самостійної роботи учнів та інших дій вчителя, зокрема розгляду можливостей використання комп’ютерної підтримки.

З огляду на вищезазначене метою нашого дослідження виступало наукове обґрунтування, розробка та перевірка на практиці методичних рекомендації, спрямованих на розширення та поглиблення знань і вмінь учнів з теми «Аркфункції».

У процесі роботи над дослідженням нами було розроблено програму та інші компоненти навчально-методичного забезпечення елективного курсу «Аркфункції», розрахованого на 12 годин. Програма цього курсу охоплює такі питання: поняття та графіки обернених тригонометричних функцій; операції над оберненими тригонометричними функціями; рівняння і нерівності з аркфункціями; прикладні задачі. Вивчення цього елективного курсу передбачено в класах математичного профілю.

Аналіз та узагальнення результатів дослідження показали доцільність створення електронного інтерактивного посібника з тригонометрії для школярів, що ми вважаємо перспективним напрямком для продовження методичних розвідок.


ЛІТЕРАТУРА

1. Істер О. Аркфункція від А до Я / О. Істер. – Тернопіль: НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН, 2012. – 176 с.Юлія Арсеменко,

студентка VI курсу факультету

фізико-математичної і технологічної освіти

Наук. керівник: Н. С. Вагіна,

кандидат пед. наук, доцент (БДПУ)
ЗАСОБИ ОСОБИСТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НАВЧАННЯ СТЕРЕОМЕТРІЇ В КЛАСАХ ПРИРОДНИЧОГО Й ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛІВ
В умовах націленості на побудову системи математичної освіти на засадах впровадження особистісно орієнтованого підходу є актуальним виділення та наукового обґрунтування відповідних напрямів і засобів організації навчально-виховного процесу (З. Слєпкань, О. Скафа, О. Чашечнікова та ін.). Особливого значення ця проблема набуває для старшої, профільної школи з точки зору забезпечення відповідності застосовуваних освітніх технологій завданням всебічного особистісного розвитку учнів та зміцнення їхніх профільних інтересів.

Питанням, пов’язаним з організацією навчання математики у старшій профільній школі присвячені праці Н. Віленкіна, А. Жарфярова [1], З. Слєпкань , М.Шкіля та ін..

Метою нашого дослідження є модифікація та розширення наявних методичних напрямів і засобів організації навчання математики у старшій профільній школі, розробка та перевірка під час навчального процесу відповідних методичних рекомендацій.

У ході дослідження нами було розкрито профільно-орієнтовану математичну діяльність учнів на прикладі задач природничо-наукового і технологічного характеру.

Результати дослідження як підтвердили його актуальність, так доцільність продовження методичних розвідок за обраним напрямом.


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> -


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка