Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5Сторінка1/30
Дата конвертації12.04.2016
Розмір5.57 Mb.
#1858
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 15 травня 2014 року
Том 1.

Педагогічні науки

Бердянськ

2014

УДК 37.01(06)

ББК 74я5
З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 310 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 10 від 24.04.2014 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Саєнко Владислав Григорович – д.екон.н, доц., декан факультету економіки та управління; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 15 травня 2014 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, дошкільної, початкової, корекційної та професійної освіти.
© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ


ПЕДАГОГІКА

Архіпчук Еліна. Підготовка вчителя до формування етикетних норм поведінки учнів


10

Бонєнко Тетяна. Професійна діяльність і особистість педагога

11

Евдокимов Антон. Профессиональное самоопределение старших подростков


13

Кібанова Ганна. Поділ у значеннях прикметників оцінки професійної діяльності


14

Книш Ганна. Метод проектів: історія та сучасність

16

Куропятникова Кристина. Трансляция культуры безопасности в учебном процессе


17

Лавриненко Крістіна. Роль педагогічної техніки у професійній підготовці студентів педвузів


20

Литвиченко Дарина. Педагогічні ідеї Джона Локка

21

Лиханова Татьяна. О коммуникативной культуре учителя

24

Лозовенко Анастасія. Проблеми навчання обдарованих дітей у системі початкової освіти


25

Луцева Ирина. Единая школьная форма как элемент воспитательного процесса образовательного учреждения


27

Маслова Дарина. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій у початковій школі


29

Новік Аліна. Проблеми естетико-екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку


31

Пригородова Ксенія. Розвиток імпровізаційних здібностей артистів балету театру засобом джаз-модерного танцю


32

Семянчикова Анна. Педагогическая поддержка самоопределения школьников


34

Солонська Олена. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку пізнавальної активності учнів в позанавчальній діяльності


35

Спорник Альона. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації самостійної навчальної роботи в закладах інтернатного типу


37

Туманова Анастасия. Результаты изучения готовности к мобильности студентов в образовательной среде вуза (на примере провинциального вуза)40

Філіпєва Діана. Компетентність як проблема сучасної педагогічної науки


41

Яготинцев Сергей. Стили педагогического взаимодействия

43ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Акулова Юлія. Виховання милосердя в дітей старшого дошкільного віку


46

Бабак Олена. Розвиток зв’язного мовлення типу міркування в пошуково-дослідницькій діяльності старших дошкільників


48

Баннікова Марина. Роль дидактичної гри в розумовому розвитку старших дошкільників


49

Безштанько Тетяна. Формування уявлень про геометричні фігури в дітей дошкільного віку


51

Блей Юлія. Конфлікти у взаєминах дошкільників і педагогічні умови їх попередження


53

Бойко Вікторія. Формування взаємин дітей в грі

55

Давиденко Ольга. Взаємодія сім’ї та дошкільного навчального закладу


57

Звєрькова Ксенія. Роль моделювання у формуванні уявлень про довкілля у дітей дошкільного віку


59

Зерниченко Катерина. Вплив різних іграшок на взаємовідносини дітей молодшого дошкільного віку


61

Зінченко Марія. Фізична готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі


63

Константінова Тетяна. Деякі аспекти ознайомлення дітей дошкільного віку з об’єктами довкілля (зарубіжний досвід)


64

Макаренко Альона. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі продуктивно-творчої діяльності


66

Мелешко Валентина. Дидактична іграшка як засіб розумового розвитку дітей раннього віку


68

Моргун Юлія. Чергування як засіб формування відповідальності у дітей дошкільного віку


70

Панасенко Ольга. Профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання71

Прокопенко Інна. Використання фольклору у процесі фізичного виховання дітей раннього віку


73

Сахавчук Н. Розвиток ціннісних орієнтацій як чинник формування екологічної культури дітей старшого дошкільного віку


75

Снитко Катерина. До проблеми формування звички здорового способу життя в дітей старшого дошкільного віку


78

Таран Юлія. Гра як засіб екологічного виховання дітей дошкільного віку


80

Товаровська Дарина. Педагогічні умови формування в дітей старшого дошкільного віку вмінь переказувати художні твори


84

Фурманова Катерина. Формування основ національного менталітету в дітей старшого дошкільного віку на гурткових заняттях хореографією85

Чемерис Карина. Розвиток фізичних якостей дітей дошкільного віку засобами рухливих ігор


87

Шевкунова Карина. Розвиток уяви як умова підготовки до словесної творчості дітей старшого дошкільного віку


91ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ ТА КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Ахмедьянова Екатерина. Особенности формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня


93

Блей Юлія. Розвиток моральних почуттів у дітей дошкільного віку

94

Бобровська Анастасія. Професійно важливі якості особистості ведучого соціально-психологічного тренінгу


96

Бовенко Екатерина, Полякова Алина. Изучение экспрессивной речи у заикающихся подростков и взрослых (на примере групп семейной логопсихотерапии)98

Валуйських Юлія. Розвиток діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення засобами народної казки99

Вахрамеева Анна. Начальный этап формирования речи у детей моторной алалией


101

Вергун Яна. Використання логопедичної ритміки при корекції заїкання в дошкільників


103

Воробйова Влада. Корекційно-педагогічна робота з подолання дизартрії


105

Гринченко Олександра. Особливості корекційної роботи при афазії у дітей


106

Довгалюк Ірина. Агресивна поведінка в дитячому віці

108

Дубинська Юлія. Мотиваційна готовність дитини до навчання в школі

110

Исмагилова Гузель. Психолого-педагогический подход в коррекции заикания у дошкольников


112

Искалеева Эльмира. Развитие эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи


113

Искандырова Нина. Формирование лексико-семантической стороны речи у старших дошкольников с ОНР ІІІ уровня


115

Завьялова Анастасия. Развитие моторики у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи


117

Зерниченко Катерина. Темперамент та особливості його прояву в дошкільному віці


119

Калюжна Альона. Розвиток дрібної моторики в дітей з мовленнєвими порушеннями


120

Калюжна Світлана. Особливості словникової роботи з дітьми ЗНМ

122

Коптеева Олеся. Развитие связной монологической речи у дошкольников с общим недоразвитием речи


124

Кужемберлинова Айжан. Формирование лексической стороны речи у дошкольников с ОНР


125

Кузнецова Александра. Коррекция звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР с помощью речедвигательной ритмики127

Міщенко Марина. Театралізовані ігри як метод корекційної роботи з дітьми з обмеженими можливостями


129

Мурсалова Даря. Особливості розвитку ігрової діяльності в дітей з раннім дитячим аутизмом


130

Мусатова Ірина. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці


132

Немцева Евгения. Логопедическая технология подготовки детей с ФФНР к обучению грамоте


133

Пасічник Анастасія. Методика розвитку зв’язного мовлення у дошкільників з вадами мовлення


135

Рибакова Ольга. Корекційна робота з подолання мовленнєвих порушень у сенсорних кімнатах


136

Сіннікова Лілія. Коригування мовлення дітей із затримкою психічного розвитку в ігровій діяльності


138

Сирушон Оганесян. Коррекция ОНР у детей дошкольного возраста

140

Склянко Роман. Соціально-психологічний тренінг як засіб особистісного розвитку


142

Сосновська Альона. Звичка вживання нецензурних слів та її профілактика у дітей


144

Старцева А. Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами бісероплетіння


145

Тараско Софія. Пісочна терапія як засіб корекції мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення


147

Телюкова Дарья. Развитие лексической стороны речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи


149

Фоміна Оксана. Особливості розвитку здібностей дошкільників

151

Харченко Дарина. Вплив дидактичної гри на розвиток мислення дошкільника


153

Чемерис Олександра. Використання системи Марії Монтессорі в логопедичній практиці


154

Шемякова Елизавета. Развитие лексики детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи


156

Шиянова Светлана. Особенности коррекционной работы ОНР у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения


157

Ювакаева Анастасия. Профилактика заикания у детей дошкольного и младше школьного возраста


159ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Блинова Юлия. Особенности изучения лирических стихотворений младшими школьниками


161

Варяник Марина. Особливості використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови в початковій школі


163

Дідарова Катерина. Педагогічні умови формування екоцентричного світогляду майбутніх учителів початкової школи


164

Єрофєєва Анна. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання природотерапії у роботі з учнями


166

Евсютина Валерия. Интенсификация речового развития младших школьников приизучении предложения


168

Івашура Тетяна. Особливості організації навчання пропедевтичного курсу інформатики в початковій школі


170

Казикин Андрей. Жанр фентези в литературном образовании младших школьников


171

Катасонова Ганна. Духовна основа людини як визначальна якість її особистості


173

Кобець Анна. Підготовка майбутніх учителів до еколого-краєзнавчої роботи у початковій школі


174

Кравченко Наталія. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи


176

Курусь Тетяна. Огляд варіативного програмного забезпечення підтримки навчання початкового курсу інформатики


178

Павлова Надежда. Развитие речи учащихся младшего школьного возраста на материале призведений Б.В.Заходера


179

Павлович Ксения. Формирование у младших школьников лидерских качеств средствами досуговой деятельности в школе


182

Пазіна Ксенія. Використання алгоритмічних середовищ у початковому курсі інформатики


184

Присяжнюк Олена. Характеристика електронного забезпечення навчання теоретичних основ інформатики майбутніх учителів початкової школи186

Романенко Вікторія. Комп’ютерна підтримка навчання іноземної мови молодших школярів


187

Рослякова Екатерина. Формирование у младших школьников ориентации на нравственные ценности в процессе образования


189

Сігаєва Олена. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках рідної мови та літературного читання


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> -


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка