Ткаченко Людмили Вікторівни 2013 рСторінка1/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.58 Mb.
#9964
  1   2   3   4   5
Помічнянська загальноосвітня школа I-III ступенів №3

Добровеличківської райдержадміністрації Кіровоградської області

Узагальнення досвіду роботи

вчителя початкових класівТкаченко Людмили

Вікторівни

2013 р.

ВЕЛИКА МЕТА ОСВІТИ – ЦЕ НЕ ЗНАННЯ, А ДІЯ

Г.СЕНСЕР

Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас оточує. Стрімко міняється техніка і технології, і щоб устигнути за запаморочливими новинками, щоб не відчути себе викинутими за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього її життя. Найкращі вчителі, інструктори, тренери всього світу шукають нові підходи до навчання. Вони об’єднують досвід навчання в дитячих садках, школах, професійних курсах, використовують новітні досягнення з вивчення мозку людини, спостерігають за рекламою, телебаченням, шоу-бізнесом, спортом, мистецтвом. 

«Навчання — найкраща у світі гра й розвага. Усі діти народжуються з таким переконанням і живуть із ним, поки ми не переконаємо їх, що це важка й неприємна праця. Тільки деякі діти все ще залишаються на своїх позиціях, маючи тверде переконання, що навчання приносить радість, що це чи не єдина гра, в яку варто бавитись. Ми знаємо, як називати цих дітей. Це генії.» - говорить Джаннетт Вос, американський педагог. 

Завдання сучасної школи – підготувати дитину до життя, вчити вирішувати проблеми, використовувати власний досвід, здобувати інформацію, критично мислити, вміти співпрацювати та працювати в групі, вміти організувати свою роботу. Завдання вчителя – формувати в учнів не тільки певні навички в опануванні знаннями з різних дисциплін, а й компетентності, тобто уміння використовувати одержані знання в нестандартних життєвих ситуаціях
Компетентність ( лат. сompeto-“досягаю”, “відповідаю”) – це оволодіння знаннями й досвідом настільки, що можна судити про що-небудь та висловлювати власну думку, це поінформованість у певній галузі, з певного питання, авторитетність.

У Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) визначено такі ключові компетентності: загальнонаукова, загальнокультурна, технологічна, комунікативна, соціальна. Одна з ключових компетентностей “Уміння вчитися”, якою повинні оволодіти учні початкової школи, розуміється як цілісне індивідуальне психологічне утворення, що інтегрує індивідуальний досвід успішної навчальної праці учня й характеризується наявністю в нього розвинених способів навчальної діяльності. Програмою формування даної компетентності передбачається:

- організація навчальної праці;
- робота з книжкою та іншими джерелами інформації;
- культура усного та письмового мовлення;
- сформованість операцій розумової діяльності;
- контрольно-оцінювальні вміння.

За яких же умов це можна здійснити? Шляхів багато. Один з них – формування компетентностей учнів початкової школи шляхом впровадження інноваційних технологій. Модифікація методів і форм навчання має забезпечити суттєве підвищення питомої ваги тих із них, які сприяють формуванню в учнів ключових компетентностей. Тому провідними видами інноваційних технологій, які можна впроваджувати в початковій школі є технологія критичного мислення, інтерактивні, проектні технології, гуманно-особистісна технологія (Ш.Амонашвілі), програма особистісно орієнтованого навчання “Крок за кроком”, технологія диференційованого навчання, інформаційна технологія, технологія особистісно-розвивального навчання Ельконіна – Давидова.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємонавчанні: вчитель – учень, учень – учень. При цьому, вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншими, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення.
Дослідники О.Пометун і Л.Пироженко поділили інтерактивні методи навчання на чотири групи: групове навчання, фронтальне, навчання у грі, навчання
у дискусії.

Групова навчальна діяльність – це форма організації навчання у малих групах учнів об’єднаних спільною навчальною метою. За такої організації вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. Таке навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формуванню вмінь. До групового навчання можна віднести роботу в парах, ротаційні трійки, ”Два – чотири – всі разом”, роботу в малих групах, “Акваріум”.


Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка