Тиждень хімії в школіСторінка7/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.11 Mb.
#908
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Цілі: зміцнити теоретичні знання учнів з хімії; перевірити вміння учнів використовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях, коментувати й пояснювати факти; розвивати самостійнемислення учнів та поглибити інтерес до хімії.

Під час проведення інтелектуальної гри формується одна команда з шести-семи учнів з різних класів, учитель виконує роль ведучого.

Ведучий зготує запитання, які демонструються на екран з допомогою мультимедійного проектора. Кожний учень, який першим правильно відповів, одержує один бал. Гра проходить у три тури, на кожному з них учні заробляють бали.

I ТУР

1. Метал, рідкий за звичайних умов. (Ртуть)

2. Яка формула хлоридної (соляної) кислоти? (НСІ)

3. Найлегша речовина. (Водень)

4. Хімічно неподільна частинка. (Атом)

5. Будь-які зміни у світі називаються... (Явищами)

6. Хімічна формула інею. 2О)

7. Якого газу найбільше у складі атмосфери Землі? (Азоту)

8. Хімічна формула марганцівки (калій перманганату). (КМпО4)

9. Чи є повітря сумішшю газів? (Так)

10. Кипіння води й конденсація водяної пари — це явище... (Фізичне)

11. Закон збереження маси був відкритий ученими... (М.Ломоносовим і А.Лавуазьє)

12. Скільки частинок містить 1 моль речовини? (6,02∙1023)

II ТУР

Учні команди обирають категорію й відповідають на питання.Категорія «Кисень»

1. Відносна молекулярна маса кисню дорівнює... (32)


2. За звичайних умов кисень — це... (Газ без кольору, запаху, смаку)

3. Хто відкрив кисень? (Прістлі)

4. Який колір кисню в рідкому стані? (Блакитний)

5. Речовини, які складаються тільки з двох елементів, один з яких Оксиген. (Оксиди)

6. Найпоширеніший на Землі елемент. (Оксиген)

Категорія «Залізо»

1. Руйнування заліза у природних умовах називають... (Корозією)

2. Залізо взаємодіє з киснем під час нагрівання з утворенням... (Fе3O4, залізна окалина)

3. Залізо з домішками вуглецю — це... (Сталь)

4. Якого кольору залізо? (Сріблясто-білого)

5. Яке родовище в Україні найбагатше на залізні руди? (Криворізьке)

6. В якій групі й підгрупі розміщений Ферум у Періодичній системі? (VIII групі, побічній підгрупі)

Категорія «Вода»

1.Як називається вода, що містить Дейтерій? (Важка)

2. Яка речовина утвориться внаслідок взаємодії вуглекислого газу з водою? (Карбонатна кислота)

3. Під час отвердіння води її об'єм... (Збільшується)

4. Вода в природі, що містить цінні для здоров'я речовини. (Мінеральна)

5. Яка маса 2 моль води? (36 г)

6. Якого кольору набуває вода на дуже великих глибинах? (Блакитна)

Категорія «Оксиди»

1. Найважливіший природний оксид. (Вода)

2. Загальна формула оксидів. (RmОn)

3. Як називають оксиди, які відповідають кислотам? (Кислотними)

4. Найпоширеніший оксид у літосфері Землі. (SіO2, пісок)

5. Яка речовина утвориться внаслідок взаємодії негашеного вапна (кальцій оксиду) з водою? (Гашене вапно, Са(ОН)2)

6. Назвіть формулу піску. (SiO2)

Категорія «Кислоти»

1. Яка формула сірководневої кислоти? 2S)

2. Який газ виділиться в результаті взаємодії цинку з розбавленою кислотою? (Водень)

3. Як називається реакція взаємодії кислоти й основи? (Нейтралізації)

4. Як кислоти змінюють забарвлення індикаторів? (Лакмус — червоніє; метилоранж — рожевіє)

5. Які речовини утворяться внаслідок нагрівання силікатної кислоти? (SіO2, Н2O)

6. Назвіть летку кислоту. (Нітратна, НNО3)

Категорія «Основи»

1. Як називають розчинні у воді основи? (Луги)

2. Як хімічною мовою називається гашене вапно? (Кальцій гідроксид)

3. Яка хімічна формула «їдкого натру»? (NаОН)

4. Який йон надає спільних властивостей основам? (Гідроксид -ОН)

5. Які основи не діють на індикатори? (Нерозчинні)

6. Які речовини утворюються в результаті взаємодії основ з кислотами? (Сіль і вода)

Категорія «Солі»

1. Яка формула крейди? (СаСO3)

2. Яка формула кухонної солі? (NаСl)

3. Яка речовина утвориться в результаті взаємодії кальцій оксиду з водою? (Кальцій карбонат)

4. Якого кольору купрум(ІІ) сульфат? (Блакитного)

5. Які речовини утворяться в результаті термічного розкладу СаSO3? (СаО SO2)

6. Солі за звичайних умов. (Кристалічні)
III ТУР

На екрані зображено таблицю з числами. Під кожним числом зашифровані питання, які вимагають пояснення.1

2

3

4

5

6

1. Нагріваємо в колбі воду. Через деякий час вода закипить і почне випаровуватись. Якщо над парою потримати холодний предмет, що спостерігаємо? Поясніть, які явища ви спостерігали. (На поверхні з'являться краплі води. Будемо спостерігати фізичні явища, бо пара — це і є вода, але в іншому агрегатному стані)

2. Поясніть, чи не суперечить закону збереження маси речовин той факт, що маса іржавого відра може бути трішки більшою, ніж маса такого самого нового відра.

3. Перегляд відео фрагмента. Дослід взаємодії натрій гідроксиду з купрум (II) сульфатом. Поясніть чому відбулося знебарвлення розчину. (Відбулася реакція нейтралізації)

4. Під час виверження вулканів у атмосферу надходять сполуки. Перша сполука, розчиняючись у воді, утворює сульфідну кислоту, а друга, реагуючи з водою,— сульфітну. Назвіть ці сполуки. (Сірководень і сірчистий газ)

5. Яка проста речовина є чудовим будівельним матеріалом? (Сірка, армована скловолокном, з якої виготовляють великі блоки для стін житлових будинків)

6. Який елемент є основою всього мінерального світу нашої планети? (Силіцій становить 27,6 % доступної нашому дослідженню земної кори та є головним елементом серед мінералів і гірських порід, які практично складаються зі сполук Силіцію)


Підбиття підсумків гри. Нагородження переможців.
ВІКТОРИНА

Положення про конкурс-вікторину.

Вікторина має велике навчально-виховне значення, вона викликає інтерес учнів до предмету, розширює їх загальний кругозір, розвиває кмітливість, спостережливість, поглиблює знання з хімії і біології.

Вікторина складається з цікавих запитань, що вимагають творчого застосування теоретичних знань і практичних навиків. При підготовці до вікторини було використано питання з журналу «Химия и жизнь».

Вікторина проводиться серед учнів середніх і старших класів. Спосіб проведення вікторини — опублікування питань у стінній газеті. Свої відповіді учні опускають в спеціальний ящик. Журі, до складу якого входять і члени хімічного гуртка, пізніше оцінює відповіді і нагороджує переможців подарунками. Функції керівника залишаються за вчителем хімії.Конкурс-вікторина.

1. В назви яких хімічних елементів входять назви тварин?

2. Назви яких живих організмів походять від назв хімічних елементів?

3. Назва якого хімічного елементу в перекладі з німецької звучить «вовча піна»?

4. В зв'язку з чим одержав свою назву миш'як?

5. Який хімічний елемент алхіміки зображали у вигляді вовка з розкритою пащею?

6. Який хімічний елемент алхіміки зображали у вигляді змії?

7. Назва якого хімічного елементу не відповідає його ролі в живій природі?

8. Назвіть хімічний елемент, назва якого співпадає з назвою соснового лісу.

9. Назви яких дерев походять від назв хімічних елементів?

10. Назви яких хімічних елементів пов'язані з назвами квіток?

11. Назва якого хімічного елементу в перекладі з латинського означає «Молода зелена гілка»?

12. Назва якого елементу IV періоду в перекладі з арабської означає «зола рослин»?

13. Замінивши першу літеру в назві елементу першої групи, отримаєте назву ділянки зволоженої землі, яка заросла рослинами.

14. В назву якої важливої для життя рослин сполуки, що зумовлює їх зелене забарвлення, входить назва хімічного елементу?

15. Змінивши лише одну літеру в назві хімічного елементу IV періоду на іншу, одержите прізвище німецького зоолога і мандрівника, автора багатотомної праці «Життя тварин».

16. Що таке «золотий корінь»?

17. В назви яких структурних одиниць ядра клітини, що містить ДНК, входить назва хімічного елементу?

18. Який метал може хворіти чумою?

19. Про людину, яка страждає розладом нервової системи, іноді кажуть «Лікарі призначили їй пити бром». Чи можна пити бром?

20. Нестача якого елементу в організмі людини призводить до карієсу зубів?

21. В якій галузі медицини застосовують тантал?

22. Сполукою якого хімічного елементу було отруєно Наполеона?

23. На який хімічний елемент багата морська капуста — ламінарія?

24. Чим корисні радонові ванни?

25. Який метал виявляє бактерицидні властивості?
ХІМІЧНА ОЛІМПІАДА

В хімічній олімпіаді беруть участь учні старших класів. Підготовка завдань і проведення підсумків здійснюється журі, до складу якого входять вчителі хімії. Завдання готуються згідно з програмою курсу «Хімія» і складають такі етапи:1. Конкурс ерудитів. Запитання даного етапу потребують коротких відповідей. Запитання подаються у вигляді таблиць на листах паперу було і учасникам олімпіади залишається лише вписати відповіді. Пропонується 10 запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 бала. Час на виконання завдань — 30 хвилин.

2. Теоретичний тур. Пропонується у вигляді письмових завдань, які складено у 15 варіантах. На виконання письмових завдань відводиться 1 година. Загальна сума балів при виконанні завдань теоретичного туру — 13.

3. Заочний тур. Задачі для заочного туру, тобто домашнього виконання завдань, підбираються для кожного окремо. Ці задачі відображають основні теми курсу «Органічна хімія». Правильно виконана задача оцінюється в 5 балів. Таким чином, переможець олімпіади може набрати максимальну кількість балів — 22.

Результати олімпіади оголошуються в школі. Визначається переможець (І місце) та II і III місця.КОНКУРС ЕРУДИТІВ

1. Очищений гідрогенізований жир, змішаний з різними харчовими добавками: молоком, яйцями, вітамінами та ін. Що це таке?

2. Вибухова речовина, яка виготовляється на основі нітрогліцерину.

3. Напишіть формули: ацетону, хлористої кислоти, сулеми.

4. З якого вуглеводню в ряду алканів починається ізометрія?

5. За рахунок якого зв'язку можливі реакції заміщення в молекулах насичених вуглеводнів?

6. Чим відрізняється один від одного бутен-1, бутен-2?

7. В пробірці знаходиться безбарвна рідина з характерним запахом: вона окислюється оксидом міді на мідній спіралі, не дає реакцію «срібного дзеркала». Про яку речовину йде мова?

8. Чим відрізняються один від одного гомологи?

9. В якому гібридному стані знаходяться атоми карбону в глюкозі?

10. В якому вуглеводі міститься більше вуглецю: в глюкозі чи в буряковому цукрі?

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР

1. Дано речовини А, Б і В. Речовина А — вуглеводень. При термічному розкладі речовини А утворюється речовина Б. Речовина Б при реакції гідратації утворює оцтовий альдегід, а при реакції гідрування створює речовину В. Речовина В вступає в реакцію полімеризації і утворює високомолекулярну речовину, яка знаходить широке застосування. Визначити дані речовини, записати рівняння реакцій. (6 балів)

2. Як здійснити такі перетворення:

С ------> СаС2 ------> С2Н2 ------>СН3СО

Н ------>СНзСО (1 бал)

3. Визначити, скільки бутану необхідно для одержання 30 кг. оцтової кислоти при виході продукту — 10% від теоретично можливого. (5 балів)

4. В лабораторії є натрій, оцтова кислота, сода, мідний купорос, вода. Які нові речовини можна одержати, використовуючи тільки вказані речовини? (5 балів)

5. За допомогою яких хімічних реакцій можна здійснити наступні перетворення:

СН4--->СН3СІ--->СН3ОН--->НСО-Н--->НСО-ОН--->НС-О-ОСН3

Вказати умови проходження процесів і назвати продукти реакції. (2 бала)

6. При спалюванні 3,5г газу утворилось 11г СО2 і 4,5г води. 1л цього газу важить 1,25г при н.у. Визначити молекулярну формулу газу. (5 балів).

ЗАДАЧІ ЗАОЧНОГО ТУРУ

Варіант № 1

Яку масу етилового ефіру оцтової кислоти можна отримати зі 120 г оцтової кислоти і 92 г спирту, якщо вихід ефіру складає 90% від теоретично можливого?Варіант N° 2

Яку кількість речовини і яку сіль отримують при пропусканні продуктів горіння 11,2л етану через розчин натрію гідроксиду?Варіант № 3.

Чи вистачить 234г розплаву хлориду натрію, щоб електролізом отримати такий об'єм хлору, яким можна повністю замінити всі атоми водню в метані об'ємом 22,4л?Варіант № 4

Який склад (в % по об'єму) 20л бутана і бутена, якщо ця суміш реагує з бромом масою 71,42 г?Варіант № 5

Який об'єм бутадієну може згоріти в повітрі об'ємом 70 л?Варіант № 6

Скільки % домішок міститься в технічному зразку карбіду кальцію, якщо відомо, що при розчиненні його зразку масою 20г виділяється 6,3л ацетилену (н.у.)?Варіант № 7

Для нітрування 0,2моля толуолу потрібно 50 г 94,6%-ної азотної кислоти. Яка маса утвореного тринітротолуолу?Варіант № 8

Який об'єм бензолу (густина 0,8 г/мл) можна отримати з 33,6л ацетилену?Варіант № 9

Яка маса гідроксиду натрію потрібна для взаємодії з фенолом, одержаним з хлорбензолу об'ємом 200мл (густина) 8 г/мл.Варіант № 10

В результаті окиснення етилового спирту масою 6,9г добули оцтовий альдегід, який потім окислюється в відповідну кислоту. Цю кислоту розчиняють в 80г води. Яка процентна концентрація одержаного розчину?Варіант №11

Для реакції з етиловим спиртом взято оцтову кислоту, що одержано при каталітичному окисленні бутану об'ємом 56л (н.у). Чому дорівнює маса утвореного ефіру, якщо його вихід — 75% від теоретичного?Варіант №12

При гідруванні акрилової кислоти було використано водень, одержаний при крекінгу метану об'ємом 4л (н.у). Яка маса пропіонової кислоти утворилась?Варіант № 13

При гідролізі 0,5моль тристеарину утворився гліцерин, маса якого — 40г. Скільки жиру не піддано гідролізу?Варіант №14

Яка маса глюконату кальцію може бути отримана з глюконової кислоти масою 200г (що містить 10% домішок), якщо вихід солі — 80% від теоретично можливого.Варіант №15

При взаємодії 96%-го розчину етанолу об'ємом 200мл (густина 0,8 г/мл) з оцтовою кислотою утворився ефір, 0,05% якого випарувалось при відгонці. Яка маса ефіру, що утворився?ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ КОНКУРС «НАЙКМІТЛИВІШИЙ»

«Думати і діяти, діяти і думати—ось мета нашої мудрості.» (Гете)Цілі: продовжувати поглиблювати інтерес учнів до вивчення предметів хімії та біології, вдосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати різні факти, активізувати розумову діяльність учнів, застосовуючи інформаційні технології під час вивчення хімії та біології; сприяти виробленню дослідницьких навичок, розвитку логіки; виховувати самостійність, активність, наполегливість, відповідальність.

Обладнання: дошка з магнітами, ромашка, два кристалізатори, щипці, сірники, носова хустинка.

Реактиви: дистильована вода, етиловий спирт.

Міжпредметні зв'язки: хімія, біологія, географія, історія, література.

ХІД КОНКУРСУ

1. «Дешифрувальник»

Проводиться одночасно для з'ясування черговості виступу в конкурсі «Презентація», правильне його виконання дозволить командам заробити 3 бали. Оцінюється швидкість та правильність виконання.Правильна відповідь: необхідно було розташувати елементи у такий спосіб: Гідроген, Нітроген, Оксиген, Фосфор, Сульфур (Н, N. О, Р, S).

2. «Презентація команд»

Журі оцінює конкурс за 5-бальною системою. Оцінюються назва команди, емблема, захист.3. Експериментальна вправа «Хустка, що не горить»

Хід експерименту

Ведучі виходять на сцену і демонструють звичайну носову хустку. Змочують її в кристалізаторі з водою, віджимають і далі змочують її у кристалізаторі зі спиртом. Кінець хустки беруть щипцями і підпалюють її. Хустка палає, коли ж горіння припиняється, то хустка залишається неушкодженою.Запитання до команд. У чому змочували хустку? Чому хустка не згоріла?

Правильна відповідь: Спочатку хустку змочили у воді, потім у спирті (можна ацетоні). Температура займання вологої тканини вища за температуру займання спирту. Тому, коли спирт згоряє, горіння припиняється і хустка залишається неушкодженою.

4. Загадковий пелюсток «Впізнай мене»

Гравцям даються завдання, відповіді на які потребують уміння логічно мислити, швидкості реакції, знання теоретичного матеріалу.

Для встановлення черговості участі команд другому конкурсі слово надається журі. Та команда, яка набрала найбільше балів протягом попередніх конкурсів, має право першою зривати пелюстку ромашки із завданням. Кожна команда має три спроби, щоб дати відповідь на питання, причому чим швидше відповість команда на питання, тим більше балів вона отримає.

Відповідь з першої спроби оцінюється в 3 бали, з другої — 2 бали, з третьої — 1 бал. Якщо команда не знає відповіді після першої спроби, то вона говорить далі.5. Обери тему

Кожній команді ставиться десять питань з обраної теми. Якщо члени команди не знають правильної відповіді, її представник каже: «Далі». Теми, що пропонуються на вибір:

• «Періодична система Д. І. Менделєєва»;

• «Метали»;

• «Неметали»;

• «Загадки»;

• «Хімія та біологія».

Право першою вибрати тему отримує та команда, яка за підсумками попередніх конкурсів набрала більшу кількість балів.


ХІД ЗАХОДУ

1-й ведучий. Доброго дня, любі друзі й шановні гості! Ми раді вітати вас на інтелектуальному хіміко-біологічному конкурсі «Найкмітливіший», присвяченому двом найвидатнішим наукам — хімії та біології.

2-й ведучий.

Наш захід сьогодні не простий,

Не всім відомий і незвичний.

Ми пропонуємо провести

Практичний бій хімічний.

1-й ведучий.

Отож озбройтеся знаннями,

Згадайте всі закони.

Ми сподіваємось, удасться вам

Здолати перепони.

2-й ведучий. На сцену запрошуються команди учасники. Оцінювати сьогодні ваші досягнення та поразки буде журі у такому складі:_________________.

1-й ведучий. Друзі! Від вас сьогодні потрібні увага, знання з хімії та біології і кмітливість.

2-й ведучий. Усі ми в дитинстві читали багато цікавих казок про добрих фей та могутніх чаклунів, які творили незвичні дива. Але в житті, як відомо, ні фей, ні чаклунів не існує. Натомість дива насправді бувають, хоча створюють їх зовсім не джини й не чаклуни, а звичайні люди. Люди, озброєні знаннями. І якщо вже говорити про дива, то з-поміж інших наук найвідомішими чаклунками є хімія і біологія.

1-й ведучий. Отже, розпочинаємо наш конкурс.

2-й ведучий. Для з'ясування порядку в конкурсі «Презентація» проводиться завдання «Дешифрувальник». Правильне його виконання дозволить командам заробити 3 бали.

1-й ведучий. Шановні члени команд, ми пропонуємо вам поринути в неорганічну хімію і пригадати Періодичну систему Д.І.Менделєєва та принцип розташування у ній атомів хімічних елементів. Вам необхідно розташувати їх у такому порядку, в якому вони подані в періодичній системі Д. І. Менделєєва.

Команда після виконання завдання здає свій аркуш журі. Черговість та правильність виконання завдання командами дозволить визначитися з порядком їх виступові в першому конкурсі.2-й ведучий. Вашій увазі пропонуються такі хімічні елементи, як Гідроген, Фосфор, Сульфур, Нітроген та Оксиген. (Проектувати на екран)

2-й ведучий (після того як команди здадуть свої завдання). Необхідно було розташувати елементи у такий спосіб: Гідроген, Нітроген, Оксиген, Фосфор, Сульфур.

1-й ведучий. Зараз вас вітає з номером художньої самодіяльності команда _________________.

(Журі оголошує черговість виступу команд)2-й ведучий. За підсумками журі першою в конкурсі «Презентація» виступатиме команда_________________.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Команди представляють свою назву, захищають її, демонструють емблему. Журі оцінює за п'ятибальною системою.Експериментальна вправа «Хустка, що не горить»

1-й ведучий. Майже жодна задача не обходиться без дослідів, майже жодна лабораторія не обходиться без експериментів. Наша творча лабораторія теж приділяє експерименту значну увагу. Але експеримент у нас непростий.

Хід експерименту.

Ведучі виходять на сцену і демонструють звичайну носову хустку. Змочують її в кристалізаторі з водою, віджимають і далі змочують її у кристалізаторі зі спиртом.

Кінець хустки беруть щипцями і підпалюють її. Хустка горить. А коли горіння припиняється, то хустка залишається неушкодженою.

2-й ведучий (запитання до команд). У чому змочували хустку? Чому хустка не згоріла?

1-й ведучий. У кого є правильна відповідь? (Треба вислухати варіанти відповідей усіх команд)

2-й ведучий. Правильна відповідь така: спочатку хустку змочили у воді, потім у спирті (можна в ацетоні). Температура займання вологої тканини вища за температуру займання спирту. Тому, коли спирт згоряє, горіння припиняється, і хустка залишається неушкодженою.

1-й ведучий. Поки наше шановане журі підбиває підсумки попередніх конкурсів, до вашої уваги пропонується номер художньої самодіяльності, який презентує команда _________.

1-й ведучий.

Змагаймося далі!

Слухайте уважно

Питання всі мої

Та намагайтесь швидше

На них відповісти.2-й ведучий. Для встановлення черговості участі команд в другому конкурсі слово надається журі. Та команда, яка набрала найбільше балів за попередні конкурси, має право першою зривати пелюстку ромашки з завданням. (Підсумки журі)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка