Тиждень безпеки дитини в дитячому садкуСкачати 463.86 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір463.86 Kb.
#34301
ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ

В ДИТЯЧОМУ САДКУ

Передмова

Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у


становленні особистості. Саме в цей час дитина формується фізично, психічно й інтелектуально, набуває необхідних знань, умінь та навичок. І
саме в цей період вона потребує найбільшої уваги, спілкування і захисту.

Підготовка дітей в дошкільних закладах освіти проводиться у дитячих групах і в групах батьків за тематикою охорони здоров'я та життя дітей і спрямована на виховання у дітей почуття свідомого та обов'язкового виконання установлених правил і норм поведінки при спілкуванні на вулиці з однолітками та старшими за віком людьми, в місцях переходу вулиці, у


місцях купання, у відкритих водоймищах; формування вмінь щодо користування вдома газом та електричними побутовими приладами, ліф том,
іграшковими і малими транспортними засобами біля свого будинку тощо.

У роботі з батьками наголошується на їх особистій відповідальності за виховання у своїх дітях духовного і фізичного здоров'я як основної передумови їх щасливого майбутнього, майбутнього нашої Батьківщини -


України. Духовність і мораль батьків - взірець для дітей.

Протягом навчального року в дошкільному закладі проводиться


планом ірна робота за тематикою "Охорона здоров'я і життя дітей". Підсумки
цієї роботи підводяться в кінці навчального року під час проведення "Тижня
безпеки дитини".

Метою проведення "Тижня безпеки дитини" і в цілому навчання і
виховання з питань захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях
повинно бути формування у дітей:

- розуміння цінності власного життя та здоров'я, основ здорового


способу життя;

- правил безпечної поведінки на ігрових і спортивних майданчиках під


час ручної праці;

- правил безпечного перебування на вулицях, правила поводження з


незнайомими людьми;

- навичок безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків


або дорослих;

- уявлень про небезпечні для життя отруйні рослини, ягоди, гриби;

- уявлень про стихійні природні явища (землетрус, повінь, буря,
ожеледиці , гроза, град тощо), ознайомлення дітей з їх природою,
характерним и ознаками, негативними наслідками;

- уявлень про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях;

- обережного поводження з лікам и, хімічним и, речовинам и і побутовою
хімією;

- відчуття небезпеки щодо вогню, електричного струму і правил


пожежної безпеки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

" ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ"

Перехід дошкільної освіти до особистісно-орієнтованої моделі вимагає


переосмислення змісту, критеріїв оцінювання ефективності освітньої
діяльності, орієнтації педагога на визначення пріоритету виховання у
формуванні особистості дитини дошкільного віку. Ці зміни відображено у
принципово новому документі дошкільної освіти - базовому компоненті,
який поряд з іншими завдання ми має на меті забезпечення достатнього рівня
психофізичного роз витку та необхідної компетенції дитини для безпечного
перебування у навколишньому середовищі.

Відповідно до вимог директиви начальника Цивільної оборони -


прем 'єр - міністра України від 10 лютого 2000 року №2-дск та організаційних вказівок Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2000 року № 1/9- 38 щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу до захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, з метою поліпшення якості організаційної практичної і навчально-виховної роботи у дошкільних закладах України по забезпеченню без пеки у надзвичайних ситуаціях, започатковано проведення щорічно у травні "Тижня безпеки дитини", що має за мету:

 • поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми у дошкільних
  закладах з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних
  ситуаціях;

 • удосконалення теоретичних і практичних навичок педагогічних
  працівників дошкільних закладів з питань захисту та дій в умовах
  надзвичайних ситуацій:

 • пропаганду кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та
  організації заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Підготовка та проведення "Тижня безпеки дитини" здійснюється,
обласним та районними(міськими)органами управління освітою за участю
представників Головного управління МНС України у Хмельницькій області,
управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій, курсів цивільної:
оборони (цивільного захисту), санітарно-енідеміологічної служби охорони
праці, управління внутрішніх справ.

Районні{міські)органи управління освітою на місцях вивчають роботу


дошкільних закладів з організації навчально-виховної роботи з особистої
безпеки і захисту життя у надзвичайних ситуаціях, оцінюють загальний стан
по забезпеченню безпеки життєдіяльності у дошкільних закладах, вживають
заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, пропагують та впроваджують
кращий педагогічний досвід.

За підсумками роботи районні (міські) органи управління освіти визначають переможців серед дошкільних закладів, подають до обласного


управління освіти узагальненні матеріали про кращий колективний та
індивідуальний педагогічний досвід роботи з дітьми з питань особистої
безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ " ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ"
1. Стан організації виховання і навчання дітей з питань особистої безпеки та захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях.

1.1 Планування та проведення навчально-виховної роботи з формування


у дітей уявлень про можливі небезпеки природного і техногенного характеру та відпрацювання стереотипів поведінки під час надзвичайних ситуацій.

1.2 Ознайомлення дошкільнят під час екскурсій, прогулянок, ігор, роз ваг


та інших виховних моментів з причинами надзвичайних ситуацій з метою усвідомлення дітьми цінності свого життя та здоров'я, гуманного ставлення їх до людей, які потрапили у біду.

1.3. Забезпечення дітей у групах ігровим матеріалом (тематичні ігри та

іграшки, атрибути для творчих, ігор з елементами безпечної поведінки тощо), які б дали змогу відпрацьовувати стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
1.4 Проведення заходів агітаційно - пропагандистського характеру з
питань надзвичайних ситуацій та захисту від їх наслідків.
Пропаганда серед батьків та залучення їх до заходів з питань з життя та здоров'я дітей під час надзвичайних ситуацій.
1.5 Оснащення наочними посібниками, навчально-методичними
матеріалами, використання території дошкільних закладів з метою

закріплення навичок поведінки у дітей в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій,

2. Підготовка керівного складу та організація превентивного навчання

педагогічного і допоміжного закладу з основ безпеки життєдіяльності.

2.1 Дотримання періодичності навчання керівного складу дошкільного

закладу на курсах цивільної оборони області та їх участь у навчально-методичних зборах, навчаннях та тренуваннях з ЦО (цивільного захисту) (відповідно до планів місцевих органів управління освітою).

2.2 Організація навчання у групах працівників дошкільного закладу та
оцінка рівня їх знань та умінь в обсязі курсу "Основи безпеки життєдіяльності" для педагогічних кадрів освіти.

3. Ступінь впровадження комплексу спеціальних заходів щодо


реагування на надзвичайні ситуації.

3.1. Розробка інструкцій функціональних обов'язків посадових осіб щодо


безпеки у надзвичайних ситуаціях та потенційної небезпеки від прилеглих об'єктів економіки. Проведення періодичних тренувань виконавців.

3.2 Створення належних умов з цивільного захисту дітей і персоналу


дошкільного закладу:

 • стан захисних споруд (сховище, протирадіаційне укриття), а у раз і їх
  відсутності - обсяги робіт з дообладнання підвальних та інших заглиблених приміщень , створенні умови щодо підвищення захисних якостей дошкільних будівель на випадок надзвичайних ситуацій;

 • забезпечення дітей і працівників дошкільного закладу найпростішим и
  засобами захисту органів дихання. Наявність документації на отримання засобів індивідуального захисту із складів резерву Готовність дошкільного закладу до проведення санітарної обробки персоналу і дітей та спеціальної обробки споруд;

 • наявність плануючих матеріалів з проведення екстреної евакуації або
  тимчасового відселення та розрахунків на організоване виведення дітей і працівників у разі загрози виникнення критичних умов для безпечного перебування, витягів з плану евакуації району (міста);

 • організація медичного обслуговування та спроможність персоналу
  дошкільного закладу до надання першої медичної допомоги постраждалим.

4. Діяльність дошкільного закладу із створення безпечних санітарних умов для життя і здоров'я та по запобіганню виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

5. Виконання комплексу організаційно-технічних заходів щодо запобігання пожежі та створення умов для її гасіння.

При плануванні у дошкільному закладі заходів з питань підготовки та
проведення "Тижня безпеки дитини" слід чітко визначити час і місце їх проведення для кожної з вікових груп та призначити відповідальних.
Особлива увага звертається на виконання вимог заходів безпеки для усіх
учасників "Тижня безпеки дитини" під час практичного відпрацювання
заходів.

Подальша розробка та реалізація планів підготовки та проведення


"Тижня безпеки дитини" не носить суворо регламентованого характеру, а
залежить від місцевих умов, традицій, природно техногенних особливостей
територій і рівня педагогічної роботи дошкільного закладу,професіонального
досвіду, творчих здібностей вихователів та підготовленості дітей.

У загальну частину плану тижня безпеки дитини, як правило


включається:

 • урочисте відкриття (урочисті збори дітей старшого дошкільного віку,

 • вихователів, батьків із запрошенням представників державних служб
  допомоги, засобів масової інформації, спонсорів тощо);

 • свята, розваги, вікторини, змагання, комбіновані естафети для дітей,
  які планують та проводять фахівці та вихователі;

 • перегляд театралізованих вистав (відвідування театру в місті, вистав,
  що підготовленні вихователями або старшими дошкільниками для молодших);

 • огляд-конкурс на кращий дитячий малюнок з безпеки життя та здоров'я;

 • зустрічі працівників дошкільного закладу, батьків, а також дітей з
  працівникам и штабів ЦО та з надзвичайних ситуацій, пожежникам и,
  лікарями тощо;

 • заходи агітаційно-пропагандистського характеру серед батьків з
  питань надзвичайних ситуацій, охорони, захисту від їх наслідків;
  профілактики захворювань, зміцнення здоров'я; . ,

 • навчально-методичні заходи з педагогічними працівниками та
  обслуговуючим персоналом з основ безпеки життєдіяльності;

 • виставки, огляди-конкурси наочних посібників, ігрового , та
  навчального обладнання, виготовлених власноруч.

Підготовлений варіант загального плану розглядається та уточнюється
на педагогічній нараді дошкільного закладу. Базуючись на загальному плані, вихователі складають план "Тижня безпеки дитини" для кожної вікової групи. Загальний план наповнюється конкретним змістом навчально-виховної роботи з дітьми.

Важливе значення у цей період має робота з батьками. Разом з ними


обговорюється підготовлений загальний план проведення, вислуховуються
поради. Батьки запрошуються до участі у підготовці та проведенні заходів
"Тижня безпеки дитини".

Остаточний варіант загального плану проведення "Тижня безпеки


дитини" у дошкільному закладі подається на узгодження до місцевих органів
управління освітою

На підставі загального, плану дошкільного закладу вихователі складають


календарні плани навчально-виховної роботи з дітьми з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів

Особлива увага при плануванні та проведенні заходів приділяється


раціональній організації рухової активної діяльності дошкільнят через ігри та
заняття, що складають різні рівні фізичного та емоційного навантаження..

Під час проведення "Тижня безпеки дитини" традиційні навчальні


заняття збагачуються сюжетно-ігровим змістом (групові ігри, виконання
вправ загального характеру, ігри драматизації з музичним супроводом тощо).

Поряд із сюжетно-рольовими іграми, де діти вчаться орієнтуватись у


світі природи, техніки, людей, значне місце при проведенні займають
дидактичні ігри, що дозволяють більш спрямовано керувати поведінкою
дітей. Ігровий характер таких занять забезпечується введенням елементів
сюжету, яскравістю та привабливістю матеріалів та постановкою завдань.

Вихователі вчать дітей знаходити істину шляхом запрошення їх до


обговорення та направленими питаннями підводять до відповіді.

Велику зацікавленість викликає у дітей взаємне відвідування у групах


занять, вікторин, змагань, виступів самодіяльних артистів, виставок дитячих

робіт.


Педагог за допомогою вірного підбору методів і прийомів керує дитячою діяльністю, поглиблює позитив ні взаємовідношення дітей, розвиває чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини, збагачує емоційні Враження під час відпрацювання стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Декілька слів щодо психологічної готовності дітей сприймати навчальний матеріал про небезпеки та практичного відпрацювання дій.

Практика засвідчила, що екстремальна поведінка людей у більшості,
визначається фізіологічно нормальним явищем жаху. Він сприяє екстремальній мобілізації фізичної та психологічної напруги, що необхідна
для самозбереження. Але при плануванні занять з дітьми вихователям слід
Додатково враховувати "вікові" жахи, які властиві дошкільнятам та базуються на високій емоційності, малому досвіді життя і великому уявленні.

Обережна корекція емоціональної готовності дитини до реакції жаху


відбувається за умови активного збагачення знань дитини про предмети,
явища природи, світу людей і взаємовідношень, формування звички до
ситуацій, в яких вони можуть виникнути. Коли ситуація не таїть в собі
елементів несподіванки, тоді незрозумілих і тим лякаючих явищ біля дитини
стає менше.

Крім заходів, що організовуються безпосередньо вихователем, під час


"Тижня безпеки дитини" обов'язково створюються умови для сам остійних

форм дитячої діяльності.

Наприкінці "Тижня без пеки дитини" доцільно в групах провести з дітьми бесіду, з'ясувати, що сподобалось та запам'яталось дітям. Це допоможе зробити оцінку проведеної вихователем роботи

По завершенню відпрацювання заходів загального плану з підготовки і


проведення "Тижня безпеки дитини" у дошкільному закладі відзначаються
діти, які стали переможцями в іграх, змаганнях, виставках малюнків тощо;
Керівник закладу готує інформаційний матеріал для подання у районні,

міські органи управління освітою та складає наказ за підсумками заходів.Орієнтовне календарне планування

" Тижня безпеки дитини"

Перший день

1. Урочисті збори вихователів, дітей, гостей, спонсорів.

2. Дидактична гра "Свої-чужі".

Мета: дати уявлення дітям про те, що окремі дорослі можуть бути


небезпечними, що не завжди приємна зовнішність людини збігається з
добрими намірами. Навчити дитину сказати "ні" іншим дітям, які хочуть
втягнути їх у небезпечну ситуацію. Виховувати обережність у поведінці з

іншими


3. Сюжетно-рольова гра "Сім'я".

Мета: учити дітей правильної поведінки вдома, коли є батьки і коли їх


немає; не заходити в під'їзд самому; не говорити по телефону, що батьків
немає вдома.

4. Планові заняття з групою працівників дитячого закладу згідно з


розкладом за тематикою відповідно до програми занять (проводить керівник
групи).

Другий день

1. Дидактична гра "Стихійні лиха".

Мета: дати дітям уявлення про небезпечні природні явища та ознайом йти
їх з правилами поведінки під час стихійних лих. Формувати свідому,
правильну поведінку, уміння надавати першу медичну допомогу.

2, Екскурсія у природу.

Мета: ознайом йти дітей з проблемами забруднення довкілля. Пояснити
як погіршення екологічних умов відбивається на людині та живій природі.
Роз повісти, що небезпечною для здоров'я людини стала вода з різних джерел. Виховувати вміння правильно користуватися дарам и природи.

3. Екологічна вистава "В гостях у знахарки".

Мета: дати дітям уявлення про рослини корисні і небезпечні, гриби
їстівні і неїстівні, учити розрізняти їх у природному середовищі, правильно
поводитися з ними. Виховувати любов до рідної природи.

4. Лекція з працівниками дитячого закладу на тему "Правила надання


першої медичної допомоги дітям при ураженнях і трамвах" (проводить
медичний працівник дитячого закладу або закріплений за дитячим закладом
лікар).

Третій день

І .Розповідь-бесіда "Що шкідливо".

Мета: формувати уявлення дітей про шкідливий вплив хімічних речовин
на здоров'я. Учити правил поведінки під час користування термометром.
Використовувати обережну поведінку в побуті.

2. Дидактична гра "Аварія".

Мета: учити дітей використовувати найпростіші засоби захисту, в
найкоротший термін вийти з небезпечної зони. Виховувати спритність,

сміливість.

3. Конкурс малюнків

Мета: учити дітей правильно поводитися з електроприладами,


побутовою технікою. Розвивати творчість, уяву. Виховувати позитивне
ставлення до заборони дорослих.

Четвертий день

1 .Бесіда з дітьми "Що таке здоров'я".

Мета: дати можливість дітям зрозуміти, що здоров'я - це одна з
головних цінностей життя. Формувати в них бажання бути здоровими,
бадьорими, енергійними. Учити викликати швидку допомогу, не вживати
ліків без дозволу батьків.
2. Спортивна розвага "Ми-весела дітвора".

Мета: учити дітей бігати, їздити на велосипеді, метати в ціль; звертати


увагу на самопочуття, внутрішнє відчуття. Розвивати бажання
самовдосконалюватися. Виховувати уміння поводитись під час масових

заходів.


З. Гра-моделювання "Землетрус".

Мета: дати дітям уявлення про землетрус, його можливі наслідки. Учити


правил поведінки під час землетрусу. Виховувати почуття взаємодопомоги.

4. Лекція для працівників на актуальну тему (вибирає її керівник


дитячого закладу. Для проведення лекції рекомендується запросити
відповідного фахівця: лікаря, пожежника, автоінспектора, еколога тощо).

П'ятий день '

1. Сюжетно-рольова гра "Лікарня".

Мета: учити дітей надання правил першої медичної допомоги,


поведінки у лікарні. Розвивати зосередженість. Виховувати правила
культурної поведінки, розуміння необхідності лікування.

2. Заняття. Сигнал "Увага всім".

Мета: формувати в дітей поняття про причини подання сигналу, учити
правил поведінки під час екстремальних повідомлень (при аваріях, стихійних
лихах, загроз і хімічного та радіаційного зараження). Виховувати уважність,
організованість, дисциплінованість.

З.Спортивна естафета. Гра "Юний пожежник".

Мета: учити дітей профілактичних заходів щодо запобігання пожеж,
ознайом йти їх з причинам и виникнення пожеж, пояснити правила поведінки
під час пожеж, навчити викликати пожежну службу, виховувати спритність,
сміливість, турботу про менших братів і сестер.

4. Бесіда з батьками про правила поведінки дорослих і дітей під час


надзвичайних ситуацій (використання підготовлених матеріалів, наочної
агітації).

5. Підведення підсумків Тижня безпеки дитини.

Мета: підбити підсумки, визначити недоліки, розробити заходи для їх
усунення. Видати наказ про результати проведеного Тижня безпеки дитини.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ В ДНЗ

Назва заходу

Відповідальний

1.

1 день День ЦО

1. Урочисте відкриття Тижня безпеки дитини і Дня ЦО

2. Відпрацьовування дій працівників і дітей за сигналом ЦО " Увага всім!"

3. Практична евакуація людей з приміщення


керівник штабу ЦО
2

2 день " Дивина і природа"

1. Тематичні заняття:

* Дружимо з водою" (1 мол.гр.)

* Про чисту та брудну воду ( !! мол.гр.)

* Чужа собака ( сер.гр.)

*Чарівний світ рослин" ( ст..гр.)

*Все про гриби ( 1-й клас)

2. Консультація " Фітолікування та аромотерапія

3.Тематичні бесіди з дітьми " Стихійні лиха і правила поведінки при них

вихователі

ст. медсестра
вихователі


3

3 день " Захисти себе сам"

1. Тематичні заняття:

* Про Сірого Вовка та нерозумних козенят ( 1 мол.гр.)

* Я вмію гратися сам ( 11 мол.гр.)

*Один вдома" ( сер. гр.)

" Свої і чужі люди ( ст..гр.)

*Захисти себе сам ( 1-й клас)

2. Виставка пам'яток для батьків " Дитина одна вдома"

3. Засідання музичної студії " Веселика" 9 вистава " Азбука безпечної поведінки")


вихователі


вихователі
музичні керівники

4

4 день " Вогонь-друг, вогонь- ворог"

1. Екскурсія до пожежної частини

2. Тематичні бесіди

3 Виставка дитячих малюнків" Як урятуватися від пожежі"
старші групи

вихователі
вихователь зобр.д-ті


5

5 день " День здоров"я"

1. Піші переходи і правила вуличного руху

2. Валеологічні бесіди

3. Спортивні змагання з участю батьків та педагогів ДНЗ


педагоги


інструктори фіз..вих


Безпека життєдіяльності та охорона здоровя дитини

Мало любити життя - треба з ним ще й добре поводитись

Народна мудрістьВступ

Стрімкі темпи розвитку нашого суспільства висувають вимоги принципово нової стратегії виховання, нових підходів до розвитку дитини. Реалізацію цих вимог передбачає Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

Зважаючи на те, що з кожним роком збільшується кількість травмованих дітей внаслідок несформованих навичок користування предметами, речами, поведінки з незнайомими людьми, у природному довкіллі та в різних ситуаціях, постала потреба в систематичній роботі з дошкільниками, аби виробити в їхній свідомості стереотипи щодо безпеки в життєвому середовищі.

Теоретичні засади.

Мета, завдання та структура програми

Розглянувши проблему безпеки життєдіяльності та охорони життя дитини, ми визначили для себе два напрямки роботи: • створення дорослими максимально безпечних умов перебування дитини в оточуючому середовищі: в дитячому закладі, вдома, у дворі, на вулиці, в транспорті, в природному довкіллі тощо;

 • формування у дітей усвідомлення цінності власного здоров'я та життя шляхом цілеспрямованої навчально-виховної роботи.

Результатом цієї роботи стала авторська програма "Безпека життєдіяльності та охорона здоров'я дитини"

Мета програми:

- формувати у дітей розуміння того, що своє здоров'я, своє життя треба вміти берегти і захищати;

- навчати дітей способів регулювання власної поведінки в довкіллі, серед людей, предметів, в умовах стихійних природних явищ та катастроф.

Основні завдання програми:

- дати дітям знання про предмети та явища, особливості стосунків між людьми, які можуть спричинити хвороби, нездужання тощо;

- формувати елементарні вміння, навички поведінки в різних ситуаціях;

- навчати неухильно дотримуватись правил безпечної поведінки вдома, на вулиці, в природі, з іншими людьми;

- вправляти дітей в умінні надавати посильну допомогу і самодопомогу в разі нещасного випадку.
Структура програми:

Програма розроблена за сферами життєдіяльності Базового компонента дошкільної освіти в Україні: "Природа" "Культура" "Люди '', "Я сам".

Програма побудована на основі концептуальних засад розвитку і виховання дітей дошкільного віку, з урахуванням їхньої природи, вікових особливостей та індивідуальних можливостей.

Програма складається з п'яти розділів:

І. "Дитина і природа''.

II."Дитина і побут''.

III."Дитина і вулиця''.

IV."Дитина та інші інші люди''.

V. "Здоров'я дитини''.

Кожен розділ має свої блоки, у кожному блоці визначені теми, які можуть розкриватись впродовж одного або серії занять.

Основний зміст реалізується через систему занять "Школа безпеки'', які введено в розклад навчально-виховної роботи, а також через інтегровані заняття за сферами життєдіяльності відповідно до змістових ліній як частина занять, як елемент індивідуальної роботи, режимних моментів, прогулянок.

Програма охоплює всі вікові групи, починаючи з молодшої.

Слід пам'ятати, що постійна, цілеспрямована робота з факторами, які можуть становити загрозу життю і здоров'ю людини, може негативно впливати на психологічне здоров'я дітей. Дошкільники можуть отримувати значні психічні навантаження, у них може виникнути "інформаційний невроз'', розвинутись страхи, підвищитись рівень тривожності. Тому необхідно постійно стежити за психологічним здоров'ям дошкільників, регулярно діагностуючи рівень тривожності та емоційний стан дітей.

Робота з формування основ безпеки життєдіяльності повинна спрямовуватись не на залякування дошкільників, а опиратись на усвідомлення ними цінності власного життя та здоров'я.

Отже, важливим завданням є профілактика негативного впливу на емоційне здоров'я дітей. У навчально-виховну роботу з дітьми обов'язково повинні включатись релаксаційні паузи, етюди з психогімнастики тощо.Зміст програми

Сфера життєдіяльності "Природа"
Зміст освіти:

- дати дітям реалістичні уявлення про природне довкілля, небезпечні об'єкти природи і природні явища; • підвести дошкільників до свідомого розуміння взаємо­залежності існування природи і людини;

 • формувати у дітей практичні уміння дбайливого ставлення до природних компонентів і навички життєбезпечної та екологічно доцільної поведінки.

Змістова лінія "Природа планети Земля"

Світосприймання природного довкілля:

Явища природи:

- дати уявлення про найпоширеніші явища природи: грозу, туман, блискавку, ожеледицю, хуртовину, зливу, град, а також про природні катаклізми: землетрус, повінь, виверження вулкану, посуху, бурю, зсув, їх особливості, можливі наслідки для життя і здоров'я людини;

- відпрацювати навички безпечної поведінки в екстре­мальних умовах, викликаних природогенними при­чинами.

Рослини:

- дати поняття про лікарські та отруйні рослини, їстівні та неїстівні гриби, їх властивості; • вчити вмінню надавати посильну допомогу в разі отруєння ягодами, рослинами, грибами.

Тварини:

 • підвести до розуміння того, що контакти з тваринами, комахами, плазунами тощо, можуть нести як користь і задоволення, так і шкоду та небезпеку життю і здоров'ю людини;

 • вчити дітей навичкам безпечної поведінки при контактах з тваринами, дотримуватись правил особистої гігієни, вмінню надавати першу допомогу в разі нещасного випадку.

Екологічно доцільна поведінка:

- формувати у дошкільників свідоме розуміння залежності стану природи від діяльності людини;

- дати дітям елементарні уявлення про аварії та катаклізми техногенного характеру (радіація, викиди хімічних речовин тощо), відпрацювати дії в екстремальних умовах, навчити діяти за сигналом "Увага всім!";

- заохочувати до посильної допомоги в очищенні природного середовища, вчити берегти і не забруднювати природне довкілля."Дитина і природа"

Блок І. "У природи є різна погода"

Тема 1. "Вітер пустун, але з ним не жартуй" (вітер, суховій, буря).

Тема 2. "Зима прийшла - хуртовину принесла" (сніг, лід, мороз, ожеледиця, хуртовина).

Тема 3. "Зійшли сніги - шумить вода" (бурульки, повінь, кригохід).

Тема 4."Загриміло, блиснуло вдалині, покотились крапельки по вікні" (дощ, калюжі, град, злива, гроза, туман).

Тема 5. "Літо краснеє прийшло" (посуха, поведінка біля водойм і на воді, сонячний та тепловий удари''.

Тема 6. "Стихійні лиха" (зсув, землетрус, виверження вулканів, шторм).

Блок II. "Всі рослини і тварини вкрай потрібні для людини"

Тема 1. Гаї та діброви, зеленії луки" (лікарські та отруйні рослини).

Тема 2. "А що в кошик беремо?" (їстівні та отруйні гриби).

Тема 3. "Друзі наші менші" (дикі та свійські тварини і їх дитинчата, бездомні тварини, плазуни, комахи).Блок III. "До природи не неси шкоди"

Теми 1. "Смачна водиця з кришталевої криниці" (охорона водойм, економія питної води).

Тема 2."Чорнобиль - лихо земне "(радіаційне забруднення).

Тема 3."Увага всім! "(ознайомлення з сигналом '' Увага всім!'', відпрацювання дій за цим сигналом).

Тема 4. "Земля - наш спільний дім" (праця в природі, правила безпеки під час роботи).

Тема 5. "Хай буде чистим рідний край" (проблема забруднення навколишнього середовища, природоохоронна діяльність).Сфера життєдіяльності "Культура"

Зміст освіти:

- навчати дітей орієнтуватись у розмаїтті предметів навколишнього середовища; • вчити свідомо розуміти те, що кожна людина є користувачем предметів та їх творцем; визначати безпечне і небезпечне в оточуючому;

 • розвивати навички практичного життя, дотримуючись правил безпечної поведінки.

Змістова лінія "Предметний світ"

Ознайомлення з предметним довкіллям та практична діяльність:

Житлове середовище:

 • ознайомити з предметами домашнього побуту, які є джерелом потенційної небезпеки для дитини (технічні засоби, побутові прилади, продукти побутової хімії, ліки, інструменти);

 • формувати свідоме розуміння наслідків необачної поведінки, порушення правил користування речами та речовинами;

 • формувати розуміння небезпечності відчинених вікон, балконів;

 • дати елементарні уявлення про пожежу, протипожежні засоби; виробити стереотипи безпечної поведінки;

 • вчити орієнтуватись під час пожежі, діяти в цій ситуації.

За межами житла:

 • формувати розуміння доцільності поділу міста на вулиці, відведення спеціальних місць для руху людей і транспорту:

- вчити дітей орієнтуватись у правилах дорожнього руху, керуватись ними; розуміти трагічність наслідків їх порушення;

- відпрацьовувати правила поведінки в надзвичайних дорожньо-транспортних ситуаціях.Змістова лінія "Світ гри"

Гра як форма пізнання світу:

 • формувати свідоме розуміння зовнішніх особливостей іграшок та інших їх характеристик, які за невмілого користування можуть зашкодити життю та здоров'ю людини;

 • підводити до розуміння необхідності раціонального розподілу часу для комп'ютерних ігор, перегляду телепередач тощо;

- виховувати розуміння можливості небезпеки як невід'ємної складової небезпечних розваг (петарди, запальнички, хлопавки тощо).

"Дитина і побут"

Блок І. "Побутові машини і прилади"

Тема 1. "Помічники для мами - загроза для дитини" (користування електроприладами, струм, газова плита).

Тема 2. "Коли інструменти творять диво, а коли - лихо" (виделка, ніж, голка, ножиці, цвях, молоток та ін.).

Тема 3. "В гостях у Айболита" (обережне поводження з ліками, хімічними речовинами).

Тема 4."Коли відчинено вікно..."(обачність біля відчинених вікон, балконів).

Блок ІІ. "Про добро і зло вогню"

Тема 1."Вогонь - добрий, вогонь - злий "(сірники, поведінка з ними, небезпечна свічка, легкозаймисті матеріали - папір, солома тощо, вогненебезпечні предмети вдома).

Тема 2. "Наш номер - 01" (ознайомлення з професією пожежника, пожежним інвентарем).

Тема 3. "Коли в квартирі пожежа" (дії під час пожежі, виклик пожежників, неприпустимість телефонних жартів зі спеціальними службами).Блок III. "Іноді гра не доводить до добра"

Тема 1. "Світ іграшки" (небезпечні предмети-замінники, дрібні та поламані іграшки, ігри з ними - намистинки, ґудзики та ін.).

Тема 2. "Щоб свято не перетворилось на лихо" (ознайом­лення з правилами поведінки на масових гуляннях, поводження з петардами, аерозолями, газовими балончиками, хлопавками, запальничками; правила поведінки біля новорічної ялинки).

Тема 3. "Юний технік" (перегляд телепередач, комп'ютер, аудіо- та відеотехніка, користування ними)."Дитина і вулиця"

Блок І. "Вулиця і транспорт"

Тема 1. "Азбука автомобільних доріг" (розподіл міста на вулиці, дорога, тротуар, види транспорту, машини спеціального призначення; попереджувальні, заборонні, наказові, вказівні знаки дорожнього руху, робота працівників ДАІ). Робота в автомістечку, на схемі-килимі, на макеті вулиці.

Тема 2."Ми - пасажири"(пасажирський транспорт, правила

безпечної поведінки в громадському транспорті, безпека на зупинках).

Тема 3."Щоб не трапилось лиха"(не гратись на дорозі, біля дороги; правила катання на самокаті, велосипеді; нещасні випадки на дорозі та дії в цих ситуаціях).

Сфера життєдіяльності "Люди"

Зміст освіти:


 • формувати у дітей соціальну компетентність;

 • вчити свідомо розуміти те, що саме може бути небез­печним у спілкуванні з незнайомими;

 • вчити адекватно реагувати на слова і вчинки інших людей, поводитись обачно.

Змістова лінія "Інші люди"

Диференціювання людей за ознакою спорідненості:

- формувати поняття, що чужі люди - це люди, які між собою не знайомі;

- вчити помічати стан, інтереси, потреби сторонніх.

Особливості спілкування з людьми:

- вчити свідомо розуміти, що саме може бути небезпечним у спілкуванні з незнайомими, правильно реагувати на пропозиції чужих людей; • знайомити з правилами поводження з незнайомими людьми; твердо відмовлятись від небезпечних контактів;

 • навчати прийомам самозахисту, коли чужа людина намагається здійснити насильницькі дії.

"Дитина та інші люди"

Блок І. "Незнайомці"

Тема 1. "Незнайомець - друг чи ворог?" (рідні, чужі люди, незнайомці, небезпечні контакти з ними, шляхи їх уникнення).

Тема 2. "Якщо чужий приходить у дім "(навички спілкування з незнайомими людьми вдома, за відсутності дорослих).

Тема 3. "Один серед чужих" (правила поводження з незнайомцями у дворі, на вулиці, у громадських місцях).Сфера життєдіяльності "Я сам"

Зміст освіти:

- вчити вільно орієнтуватись у показниках здорового способу життя та факторах, які загрожують життю та здоров'ю людини;

- формувати компетентність у напрямі психічного "Я";


 • вчити виконувати правила безпеки життєдіяльності та не чинити будь-якої шкоди собі та іншим. і

Змістова лінія "Фізичне Я"

Образ тіла:

 • формування системи знань дошкільника про своє тіло, його

функціонування, здоров'я.

Живлення організму:

- формувати розуміння значення їжі для росту та здоров'я людини;

- вчити відрізняти корисну їжу від некорисної та шкідливої.

Гігієна тіла:

- формувати навички особистої гігієни з метою запобігання інфекційним хворобам, отруєнням, сонячним опікам; профілактика гельмінтозів та педикульозу; профілактика порушень постави;

- вчити дотримуватись режиму раціональної фізичної, розумової праці і відпочинку.

Загартування організму:

- формувати свідоме ставлення і залучати до загартування

як необхідної умови здоров'я.

Здоров'я. Хвороба:


 • формувати розуміння того, що людина хворіє; вміння помічати ознаки захворювання; вчити правил поведінки хворої людини; формувати вміння користуватись ліками;

 • дати елементарні уявлення про шкідливі звички та їх згубний вплив на здоров'я людини;

 • вміти надавати першу допомогу та самодопомогу в разі

необхідності.

Розвиток рухової активності:

 • формувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою;

 • вчити правил безпечної поведінки під час рухливих та

спортивних ігор; безпека катання на лижах, санчатах, льодових доріжках.

Змістова лінія "Психічне Я"

Розвиток свідомості:

- вчити адекватно реагувати на різні життєві ситуації (невдачі, образи, кривди та ін.);

- вчити орієнтуватись у назвах та специфіці проявів основних емоцій (інтересу, радості, подиву, горя, гніву, огиди, презирства, страху, сорому, провини), стримувати негативні емоції, розуміти їх наслідки для себе і оточуючих;


 • вчити виявляти активність без агресивності, розуміти наслідки останньої для себе та інших, володіти навичками розумної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих;

 • розвивати здатність орієнтуватись у своїх чеснотах і вадах, виявляти самоповагу;

 • вчити дітей володіти елементарними прийомами релаксації.

"Здоров'я дитини"

Блок І. "Друзі твого здоров'я"

Тема 1. "Я - такий складний" (організм, органи, системи організму).

Тема 2. "Ми - те, що ми їмо" (їжа як джерело енергії і будівельний матеріал клітин організму; некорисні та шкідливі продукти харчування; недоїдання та переїдання; страви національної кухні).

Тема 3. "Чистота - запорука здоров'я" (правила особистої гігієни, догляд за тілом і органами).

Тема 4." Сонце, повітря, вода - наші найкращі друзі" (основи загартування, масаж).

Тема 5. "Ми зі спортом дружимо!" (фізична культура, правила безпечної поведінки під час її проведення).

Тема 6. "Вчимося володіти собою" (настрій, емоції, самооцінка, навички релаксації).

Блок П. "Вороги твого здоров'я"

Тема 1."Як чинити, щоб менше хворіти" (збудники хвороб, ознаки захворювання, правила поведінки хворої людини; коли тобі боляче).

Тема 2."Про шкідливі звички"(смоктання пальців, гризіння нігтів та ін.; алкоголь, тютюнопаління, наркотичні речовини).

Тема 3. "Про деякі інші проблеми" (негативні риси характеру, агресивність тощо).Блок ІІІ. "Сам собі лікар"

Тема 1. "Швидка допомога" (допомога та самодопомога при кровотечах, опіках, укусах, травмах).

Тема 2."Уроки Айболита"(ліки, лікування, методи народної медицини).

Тема 3. "Енциклопедія профілактики" (профілактика захворювань, збереження психічного здоров'я).Орієнтовна тематика занять для дітей молодшого дошкільного віку

Тема 1. Вступне заняття. Нові знайомі

Визначення загального рівня підготовленості дітей в групі та наявності у них знань і навичок правил безпечної поведінки.Тема 2. Живі істоти в природі

Що таке природа? Що таке жива природа: живі рослини, живі тварини? Людина - така ж жива істота, як рослина або тварина. Вона дихає, п'є воду та їсть.Тема 3. Що ти знаєш про себе?

Скільки тобі років? Яке у тебе ім'я? Яке ти маєш прізвище? Хто твої батько та мати: як їх звати, яке у них прізвище?Тема 4.Твій дім

Вивчи свою адресу: назву міста та вулиці, номер будинку та квартири. Розкажи, де знаходиться твій дім. Для чого потрібні ці знання?

Тема 5. Голосистий телефон

Для чого потрібен телефон? Як користуватися телефоном? Як набрати номери: 01,02,03? Що це за номери і для чого вони існують? Чи можна гратися з телефоном? Який телефонний номер у тебе вдома?Тема 6. Хто такий "незнайомець"?

Яких дорослих людей, окрім членів твоєї родини, ти знаєш? Хто вони такі? Де ти їх зустрічаєш? Як називається людина, якої ти не знаєш? Знайомі та незнайомі дорослі люди: з ким і як можна поводитися? Що потрібно робити, коли незнайомець просто звертається до тебе на вулиці та у випадках, коли така людина до тебе чіпляється або робить боляче?Тема 7. Спитай дозволу

Що б ти не захотів зробити та куди б не забажав піти - завжди спитай на це дозволу у своїх батьків або у інших дорослих членів родини.Тема 8. Дозвіл на подарунок

Малим дітям не варто приймати подарунки та цукерки від незнайомців, сідати в автомобілі до незнайомих дорослих, давати згоду на те, щоб чужі люди брали їх на руки.Тема 9. Жодних таємниць

Що таке таємниця? Чи потрібні таємниці поміж членами родини, які довіряють та допомагають один одному? Ніхто не може наказати дитині щось приховувати від батьків чи своїх рідних.Тема 10. Вчись допомагати

Кому може бути потрібна твоя допомога? Що слід знати та


вміти для того, щоб допомогти іншому?

Основні вимоги до знань і вмінь дітей на кінець навчального року:

1.Діти повинні знати, що у природному довкіллі існують живі істоти: тварини і рослини.

 1. Діти повинні розуміти, що й людина така ж жива істота.

 2. Діти повинні пам'ятати своє ім'я та прізвище.

 3. Діти повинні завчити назву своєї вулиці, номери будинків і квартир.

 4. Діти повинні вміти користуватися телефоном і набирати номери: 01, 02, 03.

 5. Діти повинні розуміти, що необхідно відрізняти знайомих дорослих людей від незнайомих та орієнтуватися, як не можна поводитися з незнайомими людьми.

 6. Діти повинні звикати до правила: перед тим, як щось зробити, слід спитати дозволу у батьків або в інших дорослих членів родини.

 7. Діти повинні розуміти, чому їм не варто приймати подарунки від незнайомих людей.

 8. Діти повинні розуміти, яка користь від того, що у них немає ніяких таємниць від батьків.

10.Діти повинні знати, що інколи живі істоти (і рослини,
і тварини, і люди) потребують допомоги.


Орієнтовна тематика занять для дітей середнього дошкільного віку

Тема 1. Вступне заняття. Приємна зустріч

Знайомство дітей групи з вихователем та між собою. Ознайомлення дітей з курсом, місцем для занять, посібником, допоміжними матеріалами та макетами. Визначення загального рівня підготовленості дітей до засвоєння змісту запрогра­мованого матеріалу.Тема 2. Жива та нежива природа. Живі істоти

Ознайомлення дітей з поняттями "жива" та "нежива" природа. Виявлення ознак представників живої природи. Жива істота. Живі тварини. Живі рослини. Живі тварини та рослини вдома і на вулиці.Тема 3. Життя живих істот

Які зміни трапляються з живими істотами впродовж їхнього життя? Кожна з живих істот з'являється на світ, росте, старіє і помирає. Життя потрібно цінувати та захищати, тому що воно дається живим істотам лише єдиний раз.Тема 4. Небезпека навколо живих істот

Що таке небезпека? Впродовж життя на всі живі істот* чатує небезпека. Якщо на живу істоту напасти, завдавши їй шкоди, то вона може загинути. Приклади небезпечних ситуацій для живих істот.Тема 5. Хто як захищається?

Усі живі істоти повинні вміти поводитися у небезпечних ситуаціях. Приклади самозбереження серед тварин та рослин: "захисні малюнки" на шкірі у тварин, зміна кольору шкіри, отруйні гриби та ягоди тощо.Тема 6. Людина - жива істота

Усі дівчатка та хлопчики й усі дорослі народжуються людьми. Люди живуть (з'являються на світ, ростуть, старіють і помирають), отже вони - живі істоти. Кожна людина повинна цінувати та захищати своє життя, тому що воно дається їй лише єдиний раз.Тема 7. Захисти своє життя

Небезпека навколо життя людини. Усе незнайоме може бути для людини небезпечним. Приклади небезпечних ситуацій для життя дитини в місті та за містом.Тема 8. Снігопад та ожеледиця

Природні стихійні явища взимку: хуртовина, ожеледиця, заметіль. Приклади нещасних випадків. Правила поведінки під час зимових розваг.Тема 9. Бережи себе

З чого складається людина? Ознайомлення дітей з частинами тіла та органами людини. Що може бути небез­печним для очей, рук, ніг, голови? Чого не слід робити дітям, щоб уникнути виникнення загроз побутового характеру?Тема 10. Будь здоровим

Хвороби - то вороги-невидимки, що існують всередині людини. Які бувають хвороби? Як потрібно захищатися від хвороб? Як себе захистити від бруду та мікробів? Як себе захистити, коли щось болить? Мама та лікар - надійні помічники. Ліки - потенційна загроза отруєння.Тема 11. Якщо ти загубився.

Що необхідно робити, щоб не загубитися? Що слід згадати, коли ти. загубився? До кого можна звернутися за допомогою? Пам'ятай своє прізвище. Не забувай своєї адреси: назву міста та вулиці, номер будинку.Тема 12. Кусючі-приставучі

Чому кусаються собаки? Чому не слід дратувати собак? Чому жалять бджоли? Чому дряпається кішка? Роздратовані тварини можуть налякати або покусати. Як можна навчитися розуміти тварин, допомагати їм, щоб не боятися.Тема 13. Хитруваті незнайомці

Як треба поводитися, коли на вулиці до тебе заговорила незнайома людина? Що потрібно робити, коли у двері твоєї квартири постукав незнайомець? Що може трапитись, коли знехтувати правилами поведінки з незнайомою людиною?Тема 14. Швидкий вогонь

Що таке вогонь і дим? Як виникає вогонь? Для чого потрібен вогонь людям? Що таке пожежа? Чого не слід робити, щоб не спричинити пожежі. Пожежа - то велика біда для всіх живих істот.Тема 15. Вітер, гроза та грім

Причини, ознаки та наслідки природних явищ. Можливі нещасні випадки під час сильного вітру та грози. Правила поведінки.Тема 16. Ти - талановита дитина. Підсумкове заняття

Підведення підсумків за рік, що минув. Результати спостережень за ставленням дітей до змісту та форми проведення занять.Основні вимоги до знань і вмінь дітей на кінець навчального року:

 1. Діти повинні вміти розділяти природу на живу та неживу.

 2. Діти повинні розуміти, що кожна жива істота проживає одне життя, яке потрібно цінувати і захищати.

 3. Діти повинні знати, що людина як жива істота має одне єдине життя, яке необхідно берегти.

 4. Діти повинні розуміти, що для того, аби себе захистити, необхідно знати, як це зробити.

 5. Діти повинні знати, як поводитися з колючими та ріжучими речами і предметами, слюсарними інструментами, ліками, предметами зі скла, засобами побутової хімії тощо.

6.Діти повинні пам'ятати своє прізвище та домашню
адресу.

7. Діти повинні знати, як поводитися з тваринами.8. Діти повинні мати уявлення, як поводитись при
зустрічі з незнайомою людиною.


9. Діти повинні знати, як поводитися з вогнем.

10.Діти повинні мати уявлення про природні явища і
стихійні лиха.


Орієнтовна тематика занять для дітей старшого дошкільного віку

Тема 1. Вступне заняття. От і знову ми всі разом

Знайомство вихователя з дітьми. Визначення загального рівня знань дітей та рівня засвоєння програми для дітей середнього віку.Тема 2. Спогади про літо

Діти розповідають, хто де відпочивав, що бачив цікавого, які небезпечні ситуації траплялися під час літнього відпочинку, і що доводилося робити в таких ситуаціях. Під час розповідей з'ясовують, кому знадобилися знання та навички, отримані у минулому навчальному році.Тема 3. Ми їхали та й приїхали

Діти розповідають, якими транспортними засобами вони їздили влітку. Які є транспортні засоби та які правила поведінки існують при користуванні автобусом, тролейбусом, трамваєм, поїздом, електричкою тощо.Тема 4. Тече річка невеличка

Яка користь людям від води та яке лихо може скоїти вода людям? Правила поведінки біля річки та на воді. Чому потрібно вчитися плавати?Тема 5. Подорож до лісу

Отруйні гриби та ягоди. Як уникнути отруєнь? Що слід робити, щоб не заблукати в лісі? Як виникають пожежі в лісі? Правила поведінки біля вогнища.Тема 6. Природа - наш дім

Забруднення людьми навколишнього природного сере­довища хімічними речовинами. Хімічна небезпека, отруєння, радіація, радіаційна небезпека. Чому одні люди не цінують життя інших людей?Тема 7. Коли надворі гроза

Причини, ознаки та наслідки природних явищ. Які небезпечні ситуації можуть виникнути? Що слід робити під час сильного вітру, дощу, грому та блискавки?Тема 8. Поважай висоту

Чому потрібно поважати висоту? Правила поведінки на балконах, на дахах будинків, при відчинених вікнах у квартирах багатоповерхівок, у ліфтах, на високих берегах річок тощо.Тема 9. Хто сказав "гав!"?

Чи всі тварини добрі, лагідні та безпечні? Як вони ставляться до нас, людей? Коли тварини кусаються, вони тоді нападають чи захищаються? Правила поведінки з тваринами.Тема 10. Коли ти заблукав

Коли можна заблукати? Що необхідно робити, коли ти опинився у незнайомій частині міста або у незнайомій місцевості? До кого можна звернутися за допомогою? Що треба знати для того, аби тобі допомогли знайти твій дім та батьків?Тема 11. Обережно, машини!

Де треба ходити на вулиці людям, а де повинні їздити машини? Де необхідно переходити вулицю? Правила для пішоходів.Тема 12. Хто такий "дорожний знак"?

Навіщо на дорозі встановлюють дорожні знаки? Що станеться, якщо їх усі зняти? Які існують дорожні знаки? Які дорожні знаки ти знаєш або бачив?Тема 13. Його величність світлофор

Для чого людям і машинам світлофор? Сигнали світлофора. Як реагувати на окремі сигнали світлофора?Тема 14. Будь уважним!

Підвищена небезпека на дорозі, спровокована природними явищами. Як слід поводити себе на дорозі під час туману, дощу, грози, снігу чи ожеледиці.Тема 15. Твій дім - твоя фортеця

Поради дитині у тих випадках, якщо вона залишається вдома одна. Чого не слід забувати, коли дитина виходить з квартири на вулицю?Тема 16. Небезпечні незнайомці

Які потрібно мати навички поведінки при зустрічі з незна­йомою людиною у ліфті, в під'їзді, на вулиці? Що може трапитись, якщо знехтувати правилами поведінки з незна­йомими людьми?Тема 17. Твої друзі

Хто із дітей з ким товаришує? Навіщо кожному з нас потрібен товариш, вірний друг? З ким приємно товаришувати? Кого можна запрошувати до себе додому?Тема 18. Хто такий вогонь?

Як виникає вогонь? Що таке пожежа? Можливі наслідки пожежі. Які правила поведінки необхідно виконувати, щоб не сталося пожежі? Що слід робити, коли ти побачив вогонь та дим?Тема 19. Ти ще не дорослий

Чому дітям не слід самим користуватися газовими та електроприладами? Чому їм не варто брати незнайомі речі та пристрої і гратися ними? Можливі наслідки використання предметів не за призначенням.Тема 20. Яскраві пляшечки

Хімічно небезпечні речовини вдома та на вулиці: фарби, засоби побутової хімії, отрута для знищення шкідників, лаки, ліки, клей тощо. Чому вони такі небезпечні для життя людини? Як поводитися з хімічно небезпечними речовинами?Тема 21. Допоможи іншому

Кому і коли може бути потрібна допомога? Чому потребують, чуйного ставлення до себе люди, які потрапили в біду, літні та хворі люди? Що таке перша допомога?Тема 22. Перевір себе. Підсумкове заняття Підведення підсумків за рік. Виконання дітьми тестів та практичних завдань за темами курсу.

Основні вимоги до знань і вмінь дітей на кінець навчального року:

 1. Діти повинні чітко знати своє прізвище, адресу та необхідні номери телефонів.

 2. Діти повинні мати уявлення про правила поведінки при користуванні транспортними засобами.

3. Діти повинні вміти поводитися біля річки та на воді.

 1. Діти повинні розуміти, як потрібно поводитися з вогнем.

 2. Діти повинні мати уявлення про природні стихійні явища та наслідки таких подій.

 1. Діти повинні розуміти, як треба поводитися з тваринами.

 2. Діти повинні мати уявлення, як поводитися при зустрічі з незнайомою людиною у ліфті, в під'їзді, на вулиці.

 3. Діти повинні мати елементарні уявлення про екологічну небезпеку - забруднення навколишнього природного середовища.

 4. Діти повинні знати, чим небезпечна висота.

 1. Діти повинні володіти правилами безпечної поведінки на дорозі.

 2. Діти повинні мати навички поведінки у тих випадках, коли вони зостаються вдома одні.

 3. Діти повинні мати уявлення про те, що не всі їхні однолітки можуть бути вірними друзями.

 4. Діти повинні вміти поводитися з хімічно небезпечними речовинами.

14.Діти повинні розуміти, що літні та хворі люди
потребують до себе чуйного ставлення та допомоги.

Скачати 463.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал