Тетяна Заяць, методист науково-методичноого відділу


ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙСкачати 462.17 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір462.17 Kb.
#651
1   2   3

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

В РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ


Сучасні інформаційні Інтернет-технології розвиваються у бібліотеках за двома напрямками:

- надання доступу до корпоративних каталогів бібліографічних даних, Інтернет-ресурсів, інформації в соціальних мережах;

- створення інформаційних Web-сайтів, блогів.

Ці напрямки автоматизації бібліотечних процесів спираються на два варіанти рішень: • автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів, пов'язаних з технологічним циклом традиційної роботи бібліотеки з паперовими джерелами - замовлення, обробка, зберігання, видача літератури користувачам;

 • автоматизація процесів, орієнтованих на створення повнотекстових електронних документів, їх зберігання, пошук і видача безпосередньо в електронній формі.

Крім того, Інтернет-технології, які використовуються при створенні сайтів, блогів суттєво розширюють бібліотечний сервіс, поєднуючи пошук по внутрішніх ресурсах бібліотек, з відсилкою користувача до інформації, яка знаходиться безпосередньо в Мережі. По суті сучасна бібліотека починає функціонувати одночасно, як зовнішня і внутрішня електронна бібліотека.

За допомогою Інтернету користувач може отримати наступні послуги: • дізнатися, які книги знаходяться у будь-якій бібліотеці світа і замовити їх;

 • ознайомитися з усіма книгами, що вийшли у видавництвах України та області;

 • ознайомитися з повним бібліографічним описом видань в електронній бібліографії або у будь-якому каталозі центрів бібліографічної обробки видань;

 • користуватися тематичними базами даних, які акумулюють інформацію з усіх сфер практичної і наукової діяльності;

 • переглядати, а при необхідності імпортувати на свої комп'ютери файли повнотекстових БД оцифрованих документів;

 • обмінюватись звуковою і мультимедійною інформацією;

 • брати участь в телеконференціях .

Все це можна мати завдяки використанню основних режимів Інтернет. В першу чергу до них відносяться базові програмні засоби:

- електронна пошта (використовується бібліотеками для відсилки і отримання кореспонденції, доставки електронних видань в операціях МБА, в електронних конференціях);

- віддалений доступ, який дозволяє місцевому комп'ютеру підключатися до віддаленого комп'ютера, також підключеного до Інтернету в якості термінала (бібліотеки користуються ним для підключення до чужих каталогів, баз даних, університетських інформаційних і громадських мереж);

- передача файлів, або FTP (використовується бібліотеками для електронної доставки документів, "анонімного" розповсюдження інформації і передачі каталогізаційних записів).

Робота в Інтернеті потребує кардинальної перебудови всіх традиційних бібліотечних служб, і в першу чергу інформаційно-бібліографічного відділу та підрозділів аналітичної обробки інформації, а з часом технології традиційних бібліотечних процесів - каталогізації і зберігання. Бібліотека зобов'язана не тільки мати спеціально підготовлені кадри, які орієнтуються у електронних каталогах і БД, що представлені в світовій мережі, але й здатних навчити роботі в мережі будь-якого читача.

Завдяки Інтернету відкрилися можливості дистанційного навчання.

Активний розвиток Інтернет-технологій відкриває реальні можливості для ефективних шляхів реалізації бібліотечних систем інформаційного обслуговування користувачів в режимі on-line. Тільки за допомогою глобальної інформаційної мережі буде забезпечена загальнодоступність світових інформаційних ресурсів, тому доступ до неї найближчим часом стане необхідним кожній бібліотеці, адже - це ідеальне середовище, що дає можливість географічно віддаленим організаціям створювати спільні проекти, координувати та об'єднувати свої ресурси.

Це використання сучасних технологій для об'єднання бібліотек в інформаційному просторі. Але він не може замінити інших форм інформаційного обслуговування користувачів. Мережа повинна стати складовою частиною інформаційних ресурсів бібліотеки, яка компенсує нестачу інформації, що надходить по іншим каналам.


МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ – БІБЛІОТЕКА

Поради користувачу

Ти маєш право:

- отримувати в тимчасове користування видання з фонду бібліотеки на абонементі на термін до 15 днів;

- отримувати довідкові та періодичні видання в необмеженій кількості для роботи в читальній залі;

- брати участь в усіх заходах і програмах, що проводяться бібліотекою;

- висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки;

- пропонувати книги з домашньої бібліотеки, якими ти можливо не користуєшся, але вони будуть цікаві іншим читачам бібліотеки;

- оформити індивідуальний запит та добір матеріалів із теми, що тебе цікавить;

- отримати інформацію про наявність у бібліотеці потрібного видання.

Ти зобов’язаний:

- дотримуватися правил користування бібліотекою;

- дбайливо ставитися до видань, отриманих у бібліотеці.

Книгозбірні рекомендують:


 • для записів завести щоденник читання;

 • зробити гарну закладку для книги.


СТВОРЮЄМО БІБЛІОТЕКИ МАЙБУТНЬОГО

Бібліотека майбутнього має бути обов’язково обладнана сучасними комп’ютерами, об’єднаними між собою та мережею Інтернет, де у електронному вигляді будуть зберігатися каталоги, бази даних читачів та ін. За допомогою електронної пошти можна буде повідомляти читачів про новинки, що надійшли до бібліотеки, або про повернення книги, яку очікував читач, або нагадати йому про строк повернення книг, або запросити його на якісь заходи, що провадитиме бібліотека тощо. Це все буде робити значно легше, зручніше та швидше, якщо всі бібліотеки будуть комп’ютеризовані.

Ще вишукують зручну форму полиць, щоб верхні полиці автоматично спускались до потрібної висоти у разі потреби.

Для людей із фізичними вадами будуть передбачені зручні пандуси та додаткові поручні та освітлення.

Щодо приміщення, то у макеті - це окрема будівля у сучасному стилі, що символізує розгорнуту книгу.

Самі ж бібліотеки у майбутньому будуть відігравати роль культурних центрів для населення, їх буде всіляко підтримувати держава, бо держави майбутнього вже зрозуміють роль бібліотек для високого рівня розвитку цивілізації.

Працювати у таких бібліотеках буде почесно та радісно. Такі бібліотеки майбутнього відвідуватиме велика чисельність народу. Несучи просвітництво до найширших верств населення, бібліотеки будуть відігравати роль вихователів та освітян суспільства.

Проводячи різні культурні заходи, урізноманітнюючи їх тематику та зацікавлюючи читачів, бібліотеки зроблять читання книг одним із природних занять майбутньої людини. Не дивлячись на те, що вже давно можна читати книжки з екранів комп’ютерів, людині значно цікавіше, зручніше та приємніше буде в усі часи тримати у руках надруковану книгу, тому бібліотеки ніколи не зникнуть!

Для бібліотеки майбутнього абсолютно необхідно бути яскравим центром для суспільства знань, дозвілля та спілкування.

Нижче наводяться три сценарії майбутнього бібліотек, котрі ілюструють можливі сфери, де бібліотеки ще не проявили повною мірою свій потенціал.
Сценарій 1. Знання для бізнесу

Виходячи з можливостей бібліотек, не важко побачити, що вони можуть  відігравати роль секретної зброї в глобальній конкуренції інновацій. Доступ до платних мережевих ресурсів  дає бібліотекам гарну можливість взяти на себе роль  основного постачальника знань в конкурсі інновацій. Бібліотеки проявляють себе не тільки  в якості  центрів для обслуговування населення і інших державних установ, але і як очевидні партнери для приватного сектору.  Адже малі та середні підприємства, не маючи ресурсів для підтримки компетенцій шляхом утримання спеціальної групи фахівців для хеджування, дуже часто потребують необхідної для бізнесу інформації і знань. І якщо бібліотеки проявлять свої можливості в цій сфері, то це сприятиме зміцненню конкурентноспроможності підприємств. Сценарій 2. Бібліотека як центр  освіти та інновацій

Ще один сценарій для майбутнього бібліотеки - бібліотека для розвитку та навчання, де всі громадяни можуть набути необхідні навики для використання інновацій. Ці навики включають пошук знань, розвиток здатності до інновацій, співпраці та прояву ініціативи.

Надто багато дітей стали менше читати  - кожна четверта або кожна шоста дитина в залежності від місця проживання. І проблема читання для багатьох із цих дітей полягає у низькому ступені інтегрованості  та соціальній напрузі, що його створює інформаційна прогалина. І саме бібліотека має надати творчий простір та  досвід роботи в якості основи для навчання та інноваційного навчання. Тому подальша роль бібліотеки як культурного посередника та навчального центру з довгостроковим потенціалом зростатиме.

Сценарій 3. Центр культур

Третій сценарій робить ставку на роль бібліотеки в інтеграції громадян різного етнічного походження і різних культур, посилення ролі бібліотеки як посередника. Бібліотеки в цьому плані можуть використовувати свої позиції в якості установи, куди люди приходять добровільно. Бібліотеки також можуть виступати в якості центрів національної спадщини, ще більшою мірою проявляючи цю свою функцію.

Спільним для всіх трьох сценаріїв є необхідність прийняття рішень на основі вивчення потреб користувачів.
Бібліотека – це інформаційний Інтелект-центр. Це поєднання, насамперед, традиційної бібліотеки, фонди якої складаються із широкого спектра друкованої класичної й сучасної літератури, відео й аудіоматеріалів, електронних носіїв інформації, мережевих ресурсів, медіацентру (з можливістю використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій) і спеціалізованих служб, які сприяють корекції поведінки молоді, а також розвитку її інтелекту, навичок спілкування, мовної й інформаційної культури.

Поряд з типовою моделлю «Бібліотеки - інформаційний Інтелект-центр» можуть включати: традиційне бібліотечне обслуговування (абонемент і читальний зал), службу електронної доставки документів, Інтернет-клуб, відділ правової й психологічної підтримки, відділ профорієнтації й адаптації, центр розвитку творчих здібностей, дозвіллєвий і оздоровчо-спортивний комплекс, різні клуби й гуртки за інтересами, пропонуються варіанти можливості функціонування.

Спеціалізація інформаційного Інтелект-центру може здійснюватися з урахуванням вікових, соціальних параметрів користувачів, тематичних пріоритетів діяльності, складу базових інформаційних ресурсів, провідних форм профільної роботи, територіального розміщення, складу фонду тощо.

Спеціалізація Інтелект-центрів може здійснюватися за наступними напрямками: за віковими та соціальними категоріями (діти, юнацтво, сім’я, підприємці, інваліди); за тематичними ознаками (центр російської словесності та культури, центр правової та ділової інформації, комп’ютерна бібліотека); за видами інформаційних ресурсів (друковані, аудіо-, відео-, мультимедіа документи, електронні бази даних); за формами роботи (клуби, студії, лекторії, музеї, консультаційні центри).

Типова модель Інтелект-центру може включати наступні послуги: інформаційно-довідкову службу, електронну доставку документів; Інтернет-клуб; відділ правової та інформаційної підтримки; центр соціально-психологічної адаптації; відділ профорієнтації; центр розвитку творчих здібностей; зал для виставок, концертів, культурних програм; дозвіллєвий комплекс; електронний читальний зал, абонемент, спеціалізовані відділи. 
Сільська молодь не має великого вибору місць для проведення вільного часу. Саме бібліотека може стати центром відпочинку та дозвілля, зацікавивши молодь масовими святковими акціями, конкурсними програмами з можливістю отримати приз. Для цього необхідно шукати партнерів, пропонуючи співпрацю на взаємовигідних умовах.

Як це зробити? У кожному селі є представник косметичної компанії Oriflame, Avon, Mary Kay та ін. Запропонуйте їм провести на базі бібліотеки майстер-класи із візажу, презентацію косметичної продукції або стати членом журі в конкурсній програмі за умови надання невеличких призів для нагородження переможців. Якщо представник сам не може надати таку послугу, запропонуйте йому звернутися до свого керівництва з метою рекламування продукції, бренду в даному регіоні. І повірте – це спрацює. Партнерам взамін можна пропонувати інформаційні послуги, адже кожний захід можна висвітлити в місцевих ЗМІ, написати статтю, розмістити інформацію на сайтах. Для проведення інформаційної кампанії не обов’язково мати власний сайт і комп’ютер у бібліотеці. Шукайте волонтерів серед сільської молоді, яким це буде цікаво.

Одним із ефективних методів привернення уваги партнерів до бібліотеки є формування звітного портфоліо заходу. Подібні звіти формуються як для партнера, так і для бібліотеки. До портфоліо включаємо: подяку (бажано розробити свій власний фірмовий бланк подяки), інформацію про захід (прес-анонс, прес-реліз), копії інформацій, розміщених на сайтах (ксерокс), копії ефірних довідок та статей у газетах, фотозвіт. До своєї папки додатково включаємо сценарій, копії роздаткових матеріалів, якщо такі використовувались під час заходу.

Не забувайте про PR-партнерів та спонсорів. Адже люди повинні знати, чиї кошти витрачені на покращення життя громади. Інструментом інформування може слугувати дошка пошани, зустрічі партнера з громадою на базі бібліотеки, інформація в ЗМІ. Якщо це подарунок, наприклад комп’ютер, обов’язково поряд розміщуйте інформацію, за чиї кошти або за чиєї підтримки придбано цю річ. У книгах, подарованих бібліотеці, можна зробити помітки, де буде вказано інформацію про дарувальника.

Бібліотека має постійно рекламувати свою діяльність, послуги, використовуючи різні види реклами. Розмістити рекламу можна в магазинах, на пошті.

Інформація бібліотеки повинна постійно розміщуватися на дошці оголошень школи і сільської ради. Про розміщення інформації слід обов’язково домовлятися з головою сільської ради та директором школи.

Одна із головних можливостей реклами бібліотеки – це реклама через ЗМІ. Потрібно налагоджувати зв’язки із представниками ЗМІ. Це можуть бути сільські, районні, обласні та навіть Всеукраїнські ЗМІ. Якщо це місцеві ЗМІ, запропонуйте їм співпрацю щодо ведення постійної рубрики: «Інформація про нові надходження», «Реклама майбутніх заходів, акцій», «Історія села», «Корисні поради від бібліотекаря» тощо. Якщо це районні або обласні ЗМІ, запрошуйте їх на великі заходи, не бійтесь надсилати їм свої анонси. Обов’язково потрібно писати та надсилати статті в профільні видання

5

3

5 вер 2012

Буккроссинг - Вінниця
Сьогоднішня молодь одержує освіту в Україні та за її межами, успішно займається політичною та суспільною діяльністю, працює в державних структурах, у бізнесі та різних галузях економіки. Саме молодь здатна сказати нове, свіже слово в науці, культурі та мистецтві, бути зразком здорового способу життя та щасливої української родини. Молодь виступає провідником демографічного, соціально-економічного, політичного та духовного поступу, визначальним чинником перетворень, адекватних назрілим потребам і викликам часу.
Пропонуємо сучасні меседжі для бібліотечних працівників:

Бібліотекарю!  Проведи акцію “МОДНЕ ЧИТАННЯ” і запропонуй молоді познайомитись з найцікавішими бестселерами сучасної літератури. Наприклад: Ці книги читають всі!  Про них говорить і дискутує весь світ!  Приєднуйтеся!!!  

Як Вам бібліотека з читаючим кріслом? І ось рецепт - візьміть за зразок і зробіть ще краще!

На цiй фотографії: undefined
Бібліотекарю! Влаштуй в бібліотеці свято книжкової випічки!Оля Давида

Книжные пироженки!2

3 лип о 8:11

Оля Давида
Бібліотекарю! Проведи онлайн-конкурс до Всеукраїнського дня бібліотек: "Бібліотечний фен-шуй"! Метою конкурсу є підтримка бібліотек, які розробляють власний неповторний стиль та створюють затишні умови для користувачів.
Бібліотекарю! Започаткуй у своєму місті (селі) «Відкриті бібліотеки». На зупинках, в метро і парках встановлюються міні-бібліотеки. На книжкових стелажах під відкритим небом чекають видання, подаровані міськими бібліотеками і самими мешканцями міста.
Бібліотекарю! Організуй і проведи танцювальний флеш-моб «Казковий гопак літературних персонажів світу».

«Казковий гопак» -  це танцювальний флеш-моб. Подія, під час якої велика кількість учасників синхронно танцюватиме. До участі запрошуються всі бажаючі! Наш фестивальний гопак – казковий! Учасники цього дійства мають бути стилізовано вбраними за власним вибором як літературні персонажі світу! Буратіно, Герда, Лисичка-сестричка, Том Сойєр чи, навіть, Мауглі та Солом’яний бичок стануть рекордсменами разом з нами і книжками! Всі, хто затанцює гопак, мають шанс спільно встановити унікальний РЕКОРД УКРАЇНИ!

Відчувається смак інновацій і завдяки яскравим проектам:


 • «Крути педалі уперед» – велотур бібліотеками Рівного, який виконувала Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека;

 • створення бібліотечної відеостудії «Кіноторба», завдяки якій учасники матимуть змогу набувати навичок роботи з ІТ-програмами (відеозйомка, відео- та звукомонтаж тощо), презентувати свій творчий доробок на розмаїтих фестивалях аматорського кіно, брати участь у мистецьких конкурсах (ЦБС м. Львів);

 • «Бібліотечна школа батьківства» – проект Перечинської центральної районної бібліотеки (Закарпатська область), який передбачає надання інформаційної та віртуальної допомоги майбутнім та молодим батькам у вихованні і розвитку дітей, взаємовідносин у сім’ї, набутті батьківського досвіду, а також навчання молодих батьків роботи на комп’ютері і в мережі Інтернет;

 • «Інноваційні бібліотечні послуги – військовослужбовцям» - започаткувала Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка;

 • проект "Промінь надії" бібліотеки-філії № 30 села Забужжя Сокальського району Львівської області, який передбачає роботу з людьми з обмеженими можливостями, зокрема з людьми з особливими потребами, дітьми та молоддю із малозабезпечених сімей та членами родин трудових емігрантів;

 • Viribus unitis (Спільними зусиллями) – проект Чернівецької центральної міської бібліотеки, в рамках якого відбувається робота направлена на згуртованість чернівецької громади, виховання толерантності в суспільстві, бережливого ставлення до історичних, культурних пам’яток міста його екологію та благоустрій, осмислення Чернівців як феномену багатокультурного, багатонаціонального регіону.

Марафон інтелектуалів «Я в цьому місті (селі) живу, я це місто (село) знаю», приурочений до святкування Дня міста (села), який можна провести у 3-и тури.

1-й тур – Естафета-анкета «Наше місто (село)» читачі заповнюють протягом 3-х тижнів. Сюди входять 10 найрізноманітніших питань.

2-й тур – «Довга дистанція» - творчий конкурс «Найкраще місто (село) на землі для мене ви, мої Чернівці (назва села)», до якого читачі готують заздалегідь малюнки, вірші, пісні, захоплюючі легенди та бувальщини.

3-й тур – «Фініш»-вікторина «З найдавніших часів до сьогодення» - містить питання з різних історичних періодів міста (села).

Буккросинг – це книжковий рух, що об’єднує понад 500 тис. осіб у 150 країнах світу. Учасники руху сповідують ідеологію «звільнення книжок». Прочитані книжки залишають у громадських місцях, де будь-хто може їх забрати й прочитати, а потім залишити наступним читачам. Завдяки унікальному коду, згенерованому на сайті www.bookcrossing.com, можна відстежити, куди мандрує книжка разом із наступним її читачем. Цілком імовірно, що книжка рано чи пізно покине місто і навіть країну, де вона була запущена. Особливістю буккросингу є те, що це не збір макулатури, а живий процес спілкування через книжку. Зазвичай на поличках буккросингу залишають ті книжки, які справді можуть припасти до душі тому, хто їх візьме. Обов’язкове правило буккросингу – «коли береш щось, віддай взамін». Полиця буккросингу ніколи не може бути пустою!

Правила прості:

- знайшов книгу, прочитай;

- передай другому:

- залиши в парку;

- залиши на зупинці.


Враховуючи важливість ролі бібліотек, які обслуговують дітей та юнацтво, загальні тенденції світового розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, усвідомлюючи свою корпоративну і особисту відповідальність за якість та оперативність задоволення сучасних потреб юнацтва та молоді, розширення репертуару послуг, рекомендуємо визначити пріоритети для бібліотек, що обслуговують юнацтво:

 • розвиток технологій соціального партнерства з метою консолідації сил суспільства для вирішення проблем молоді;

 • посилення взаємодії бібліотек для юнацтва із метою обміну професійною інформацією, результатами інноваційної діяльності, створення і реалізації корпоративних програм та проектів;

 • підвищення ефективності роботи з метою задоволення інформаційних потреб юнацтва та молоді й престижу читання;

 • запровадження на базі бібліотек для юнацтва сучасних електронних технологій, оптимізацію основних бібліотечних процесів; забезпечення оптимальної кількості АРМів для користувачів; створення регіональних фактографічних баз даних на допомогу соціальній адаптації молоді; розвиток корпоративної вебліографії;

 • фахівцям бібліотек, що обслуговують юнацтво активніше використовувати сервіс віртуального клубу спеціалістів „Lib-club.kiev.ua”.

 • участь у проектній діяльності як можливість додаткового залучення коштів. Більшість сільських бібліотек в Україні вже мають досвід проектної діяльності. Міжнародні фонди постійно оголошують конкурси, на які можуть подавати свої проектні пропозиції як бібліотеки, так і громадські організації. Якщо в селі є чинна громадська організація, то бібліотека може виступати ініціатором написання й реалізації спільних проектів роботи з молоддю.


Зміст


 1. Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні…………….4

2. Бібліотека – центр формування молодої особистості………………………..5


3. Бібліотека як методичний, консультаційний центр з молодіжних проблем…………………………………………………………………….….5

4. Пошукова діяльність як метод активізації пізнавальної творчості читачів…………………………………...……………………………………..6


5. Роль бібліотеки у формуванні етико-естетичних ідеалів…………………....8
6. Клуби та читацькі об’єднання як креативна форма спілкування користувачів…………...…………………………………………………..….12
7. Активізація роботи бібліотек по формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя підростаючого покоління…………………………13
8. Екологічна освіта молоді — основа безпеки третього тисячоліття…….....13
9. Бібліотека для молоді з особливими потребами…………………………....14
10. Роль бібліотеки в системі інформаційного обслуговування молоді……..15
11. Моніторинг вивчення інформаційних потреб юнацтва та молоді………..17

12. Використання Інтернет-технологій в роботі бібліотеки…………………..18

13. Місце зустрічі – бібліотека……………………………………………….....19


14. Створюємо бібліотеки майбутнього………………………………………..20
ВІДДРУКОВАНО НА ОБЛАДНАННІ

Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка


58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47, тел.: 52-62-05

НАКЛАД 20


2013 р.

Скачати 462.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка