Тести. 9 кл. Визначте правильнуСкачати 315.75 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір315.75 Kb.
#10922
Тести. 9 кл.

Визначте правильну відповідь

Рівень 1. Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал


 1. Економічні потреби – це:

а) природні ресурси, капітал та праця;

б) блага, які необхідні людині;

в) речі та послуги, які Ви можете придбати на обмежені ресурси;

г) потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання товарів або послуг. 1. Нижче наведені “трійки” понять. В якій із “трійок” представлені приклади трьох груп виробничих ресурсів:

а) гроші, фермер, газ;

б) вчитель, нафта, трактор;

в) геолог, машинобудівник, банкір;

г) облігації, вугілля, бригадир. 1. Чи відносяться гроші до виробничих ресурсів?

а) Так, якщо на ці гроші купують капітальні ресурси;

б) Ні, бо гроші є фінансовим засобом;

в) Так, але тільки за умов, коли оплачуються товари та послуги;

г) Ні, якщо вони не знаходяться на банківському рахунку.
 1. Яке з тверджень не відноситься до розкриття сутності альтернативної вартості?

а) Вибір чогось одного при обмеженості ресурсів означає відмову від чогось іншого;

б) Людина має альтернативні витрати, коли її уявлення про економіку не співпадають із реальними економічними процесами;

в) Відмова від використання ресурсів в іншому напрямку і є вартістю втрачених можливостей;

г) Ціна вибору – це цінність товару (послуги), від якого (якої) відмовились, коли здійснювали вибір. 1. Про існування конкуренції в галузі свідчить:

а) присутність на ринку значного числа фірм з однаковими товарами (послугами);

б) неможливість для інших фірм “увійти” в галузь;

в) закон держави про конкурентну боротьбу;

г) присутність на ринку різних фірм із різними товарами (послугами).
 1. Основні питання економіки:

а) що виробляється, як виробляється, ким споживається;

б) що виробляється, хто виробляє, ким споживається;

в) що виробляється, ким виробляється, як споживається;

г) для чого виробляється, як виробляється, як споживається.
 1. Взаємною вигодою в результаті економічного обміну для кожного його учасника є:

а) економія праці;

б) підвищення якості обмінюваних товарів;

в) задоволення потреб;

г) одержання прибутку.
 1. В умовах командної економіки дефіцитом є:

а) гроші;

б) ресурси;

в) час;

г) товари і послуги.
 1. Що є прикладом традиційної економічної системи в Україні?

а) Збільшення попиту на купальники в травні;

б) збільшення попиту на курячі яйця перед Великоднем;

в) збільшення пропозиції свіжих помідорів у серпні;

г) зменшення пропозиції полуниці взимку.
 1. У схемі ринкового кругообігу плата за електроенергію сімейним кафе відображає рух:

а) грошових потоків від домогосподарств на ринок товарів та послуг;

б) грошових потоків від домогосподарств безпосередньо до держави;

в) грошових потоків від фірм на ринок товарів і послуг;

г) грошових потоків від фірм на ринок ресурсів.


Рівень 2. За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали.
11. Номінальна вартість монети - це:

а) вартість матеріалу, з якого зроблена монета;

б) собівартість виробництва монети;

в) сума, зазначена на монеті;

г) вартість товару чи послуги, які можна купити за цю монету.
12. Якою причиною обумовлене існування економічних проблем:

а) наявністю інфляції і безробіття;

б) обмеженістю ресурсів і безмежністю потреб;

в) забрудненням навколишнього середовища;

г) збільшенням народонаселення на Землі.
13. Крива виробничих можливостей ілюструє:

а) кількість виробничих ресурсів, що має суспільство;

б) обмеженість ресурсів та обмеженість потреб;

в) альтернативи виробництва двох товарів при обмежених ресурсах;

г) альтернативи споживання двох товарів при обмежених ресурсах.
14. Закон зростаючих альтернативних витрат діє, якщо крива виробничих можливостей має вигляд:

а) будь-якої лінії;

б) прямої лінії;

в) прямої чи опуклої кривої;

г) опуклої кривої.
15. Економіка ефективна, якщо вона знаходиться:

а) на кривій виробничих можливостей (КВМ);

б) у точці, що знаходиться праворуч від КВМ;

в) у точці, що знаходиться ліворуч від КВМ;

г) немає правильної відповіді.
16. Крива попиту зміщується ліворуч, якщо

а) доходи сім’ї зростають;

б) кількість покупців збільшується;

в) ціна на товар-доповнювач зменшилась;

г) ціна на товар-субститут зменшилась.
17. Ціна товару Х дорівнює 1,5 грн., а товару Y – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y в 30 ютилів і прагне досягти найбільшого задоволення від покупки товарів Х та Y, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару Х за:

а) 45;


б) 30;

в) 20;


г) 15.
18. Площа прямокутника, заштрихованого на малюнку, показує:

а) прибуток продавців; Рб) виторг продавців; P0 A

в) видатки продавців; D

г) обсяг попиту. Q0 Q

19. Визначте, чим відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва:

а) нічим не відрізняються;

б) до факторів виробництва не включаються інформаційні ресурси;

в) фактори виробництва – це економічні ресурси, які безпосередньо приймають участь у виробництві.

г) у фактори виробництва включається грошовий капітал.
20. Продуктивність праці на підприємстві визначається:

а) сукупним обсягом виробництва;

б) кількістю працівників, що зайняті у виробництві;

в) обсягом виробництва з розрахунку на одного виробника;

г) обсягом прибутковості з розрахунку на одного виробника.

Задачі

Задача 1

Вартість товарів та послуг, що виробляються компанією за день, зросла наприкінці року в 3 рази. Ціни за рік зросли в 2 рази, а чисельність працюючих збільшилась в 1,5 рази. Як змінилась продуктивність праці наприкінці року?Задача 2

Припустимо, що підприємство “Альфа” має 20 робітників, а підприємство “Бета” – 40. Припустимо також, що один робітник “Альфи” може за день зробити або 2 телевізори, або 10 магнітофонів; один робітник “Бети” відповідно або 1 телевізор, або 8 магнітофонів.
 1. Намалюйте криві виробничих можливостей для обох підприємств в одній системі координат.

 2. Нехай на підприємстві “Альфа” 12 робітників зайнято виробництвом магнітофонів, а 8 – виробництвом телевізорів; на підприємстві “Бета” – 20 робітників займалося виробництвом магнітофонів і 20 – виробництвом телевізорів. Чому дорівнює загальний обсяг виробництва магнітофонів і телевізорів на обох підприємствах?

 3. Знайдіть альтернативну вартість виробництва 1 телевізора на підприємстві “Альфа” та на підприємстві “Бета”. Визначте альтернативну вартість виробництва 1 магнітофону на підприємстві “Альфа” та на підприємстві “Бета” .

 4. На якому з підприємств більш доцільно виробляти телевізори, а на якому – магнітофони і в якій кількості?

 5. Як зміниться загальний обсяг виробництва магнітофонів та телевізорів на підприємствах “Альфа” та “Бета” після спеціалізації ?


Творче завдання

На схемі кругообігу змішаної економіки знайдіть місце ринковим суб'єктам, об'єктам та грошовим потокам: 1. Сімейне кафе “Пролісок” сплатило за електроенергію.

 2. Приватне підприємство з надання послуг по ремонту телевізорів сплатило податок із прибутку.

 3. Сім'я Петренко сплатила за комунальні послуги.

 4. Акціонерне товариство заплатило рекламному агентству за послуги.

 5. Програміст.

 6. Пенсіонер, колишній робітник приватної фірми, одержав пенсію.

 7. Гроші.

 8. Народні промисли одержали субсидії на розвиток.

 9. Міська адміністрація організувала “Свято міста”.

 10. Сім'я Петренко одержала юридичну консультацію.

 11. Держадміністрація закупила комп'ютери.

 12. Вчитель найнявся на роботу в державну школу.

 13. Державне підприємство з виробництва взуття одержало прибуток.

 14. Студент державного ВУЗу одержав освіту.


Тести. 10 кл.

Визначте правильну відповідь.

Рівень 1. Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал.
1. Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем?

а) Безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів;

б) Наявністю безробіття та інфляції;

в) Зростанням населення Землі;

г) Забрудненням навколишнього середовища.
2. Проблема обмеженості може бути вирішена, якщо:

а) усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;

б) будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;

в) люди та країни відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;

г) усі наведені вище відповіді є неправильними.
3. Яке з наведених нижче положень не пов’язане з тим, що вивчає економіка?

а) Ефективне використання ресурсів;

б) Необмежені виробничі ресурси;

в) Задоволення потреб;

г) Обмеженість.
4. Бюджетна лінія – це:

а) лінія, що показує безліч варіантів виробництва двох товарів, що мають однакову корисність;

б) лінія, що показує безліч варіантів споживання декількох товарів при даному бюджеті;

в) лінія, що показує безліч варіантів придбання двох товарів при даному бюджеті;

г) лінія, що показує безліч варіантів придбання двох товарів, що мають однакову корисність при даному бюджеті.
5. Зниження ціни на бензин зміщує:

а) криву попиту на автомобілі вправо;

б) криву попиту на автомобілі вліво;

в) криву пропозиції автомобілів вправо;

г) криву пропозиції автомобілів вліво.
6. Петро Іванов купив у фірми «Подарунок» 1 одиницю товару. Сума грошей, що він заплатив, є:

а) для Петра – збитком, для фірми – прибутком, для Петра і для фірми – ціною;

б) для Петра – корисністю, для фірми – виторгом, для Петра і для фірми – прибутком;

в) для Петра – витратами, для фірми – прибутком, для Петра і для фірми – ціною;

г) для Петра – витратами, для фірми – виторгом, для Петра і для фірми – ціною.
7. Взаємозамінні товари – це:

а) товари першої необхідності;

б) такі пари товарів, для яких збільшення ціни одного призводить до зниження попиту на інший;

в) такі пари товарів, для яких збільшення ціни одного призводить до збільшення попиту на інший;

г) такі пари товарів, що мають зворотне співвідношення між зміною ціни одного з них і зміною величини попиту на інший.
8. Цілком імовірно, що причиною зниження ціни на продукт є:

а) ріст податків на підприємницьку діяльність;

б) зниження ціни на взаємодоповнюючий товар;

в) зниження ціни на виробничі ресурси;

г) підвищення ціни на товар-субститут.
9. Майже 100 років тому відомий учений запропонував теорію, яка пов’язує безробіття з плямами на Сонці. Ця теорія – приклад:

а) альтернативної вартості в дії;

б) кривої виробничих можливостей;

в) виробничих ресурсів;

г)економічної моделі.
10. Спеціалізація мала велике значення у розвитку суспільства і призвела до:

а) зниження загального рівня потреб;

б)необхідності виникнення грошей;

в) того, що певного товару стали виробляти більше, ніж у ньому існує суспільна потреба;

г) зростання трудомісткості виробництва.
Рівень 2. За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали.
11. Величина прибутку визначається:

а) актив мінус пасив;

б) доходи мінус витрати;

в) виторг мінус зарплата;

г) виторг мінус витрати.
12. Підприємство «Місячне світло» випустило у вільний продаж акції, дане підприємство:

а) акціонерне товариство відкритого типу;

б) акціонерне товариство закритого типу;

в) індивідуальне приватне підприємство;

г) товариство з обмеженою відповідальністю.
13. Орендар, що взяв в оренду автомобіль, є:

а) потенційним власником автомобіля;

б) повним власником автомобіля;

в) користувачем автомобіля;

г) усі відповіді вірні.
14. Крива попиту зміщується вліво, якщо:

а) збільшується чисельність покупців;

б) доходи споживачів збільшуються;

в) ціна на товар-субститут зменшується;

г) ціна на товар-комплімент зменшується.
15. Визначите, що є загальним для ринків досконалої монополістичної конкуренції:

а) кожна фірма має горизонтальну криву попиту на товари, що випускаються;

б) випускаються однорідні товари;

в) випускаються диференційовані товари;

г) на ринку діє безліч продавців і покупців.

16. За рік вартість виробленої продукції на бісквітній фабриці зросла у три рази, а інфляція в країні склала 50%. Отже, за цей період на фабриці продуктивність праці:

а) збільшилася в 2,5 рази;

б) збільшилася на 100%;

в) знизилася в 2 рази;

г) збільшилася в 3 рази.
17. Максим хоче купити два квитки на концерт улюбленої рок-групи. Ціна одного квитка 30 грн. Для цього йому потрібно простояти в черзі 3 години робочого часу. Якщо денний заробіток Максима 24 грн., то альтернативна вартість двох квитків дорівнює:

а) 9 грн.:

б) 24 грн.;

в) 60грн.;

г) 69 грн.
18. Ціна товару Х дорівнює 1,5 грн., а товару Y – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y в 30 ютилів і прагне досягти найбільшого задоволення від покупки товарів Х та Y, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару Х за:

а) 45;


б) 30;

в) 20;


г) 15.
19.Якщо в ринковому кругообігу величина грошової маси (за інших рівних умов) збільшується на 7%, то це призведе до того, що ціни:

а) ціни зменшаться на 7%;

б) ціни зростуть більш ніж на 7%;

в) інфляція складе 7%;

г) інфляція зменшиться на 7%.
20. Бабуся приїхала із села до міста і продає на ринку відро картоплі з свого городу за існуючою на ринку ціною. Її дії:

а) підвищують ціну на картоплю;

б) знижують ціну на картоплю;

в) підвищують ціну на помідори;

г) не впливають на ринкову ціну картоплі.


Задачі
Задача 1

Упродовж року ціни зросли на 4,6% за перше півріччя і на 5,2% за друге. Випуск продукції у поточних цінах зріс на 12,5% при скороченні кількості робітників на 1,5%. За другий рік після зростання цін ще на 10,6% обсяг випуску збільшився на 20% при зростанні кількості робітників на 12%. Визначте зміни продуктивності праці за два роки.Задача 2

Функція попиту населення на товар: QD = 80 – 2Р. Функція пропозиції: QS = – 40 + 2Р.

А) Визначте рівноважні ціну і обсяг продажу.

Б) Якщо ціна даного товару знизилась на 10 гр. од., то яка ситуація спостерігатиметься на ринку? Покажіть графічно і зробіть розрахунки.

В) Припустимо, що на даний товар вводиться акцизний збір у розмірі 10% до встановленої рівноважної ціни товару. Розрахуйте загальну суму податкових надходжень до бюджету.

Творче завдання
Два автори відомих бестселерів, отримавши гонорари однакового розміру по 5000 грн., поклали їх на депозити у різні банки, але під однакові відсотки (11%). Через 2 роки вони зняли гроші, але з’ясувалось, що отримали вони різні суми. За допомогою необхідних розрахунків доведіть або спростуйте можливість такої ситуації.

Тести. 11 кл.

Визначте правильну відповідь.

Рівень 1. Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал.
1. Що мають на увазі, коли стверджують, що кожна економічна система стикається з фактом обмеженості ресурсів?

а) Деякі продукти можна купити тільки за дуже високими цінами;

б) Бідні держави стикаються з нестачею певних продуктів, а багаті держави такої проблеми не мають;

в) Виробничі ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити усі людські потреби;

г) У будь-якій економіці бувають занепади, коли існує нестача чого-небудь.
2. Який із факторів впливає на збільшення змінних витрат фірми?

а) Підвищення процентної ставки банківських кредитів;

б) Підвищення заробітної плати адміністрації;

в) Підвищення заробітної плати основних робітників;

г) Підвищення орендної плати.
3. Поява на ринку одного нового продавця може:

а) призвести до переміщення всієї кривої пропозиції;

б) призвести до переміщення кривої пропозиції на окремій її ділянці;

в) не викликати зміни рівноваги ціни і рівноважної кількості;

г) усі відповіді вірні.
4. Яка подія вплине на ціну газет не так, як інші?

а) Підвищення продуктивності праці в паперовій промисловості;

б) Закриття ряду великих целюлозно-паперових комбінатів;

в) Введення високої абонентської плати на користування телебаченням;

г) Підвищення інтересу виборців до передвиборчої президентської кампанії.
5. Спеціалізація і міжнародний поділ праці, які супроводжуються розвитком світової торгівлі:

а) знищують різницю у рівнях життя в різних країнах;

б) призведуть до зниження рівня життя в бідних країнах;

в) збільшать світове виробництво товарів і послуг;

г) збільшать чисельність безробітних у багатьох країнах.
6. Яка подія призведе до підвищення споживчих витрат?

а) Підвищення величини прибуткового податку;

б) Підвищення споживчих доходів;

в) Зниження державних субсидій населенню;

г) Очікувана дефляція.
7. Основними перевагами ринкової економіки є:

а) забезпечення ефективного розміщення ресурсів та економічної свободи;

б) рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної зайнятості;

в) забезпечення стабільності цін і справедливого розподілу особистих доходів;

г) ліквідація дискримінації і зведення до мінімуму забруднення навколишнього середовища.
8. Проблема «Що виробляти?»:

а) може стояти тільки перед приватним підприємцем, але не перед суспільством;

б) може розглядатися як проблема вибору альтернативи на кривій виробничих можливостей;

в) виникає тільки в умовах гострого дефіциту ресурсів;

г) ефективно зважується тільки в умовах державного регулювання.
9. Спеціалізація мала велике значення для розвитку суспільства і призвела до:

а) зниження загального рівня потреб;

б) необхідності виникнення грошей;

в) того, що певного товару стали виробляти більше, ніж у ньому існує суспільна потреба;

г) зростання трудомісткості виробництва.
10. Крива байдужності – це:

а) лінія рівних можливостей;

б) лінія однакової загальної корисності;

в) лінія однакових витрат;

г) лінія однакових продуктів.
Рівень 2. За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали.
11. Для фірми постійними витратами є:

а) витрати, що постійно мають місце при раціональному використанні всіх ресурсів;

б) мінімальні витрати, що мають місце при раціональному використанні всіх ресурсів;

в) витрати на фактори виробництва, що фірма здобуває за постійними цінами;

г) витрати, що фірма несе навіть при відсутності випуску продукції.
12. Що з перерахованого, менш за все характеризується як суспільне благо:

а) суспільний транспорт;

б) освітлення вулиць у великому місті;

в) національна оборона;

г) міська система захисту від повені.
13. Величина загальних витрат визначається за формулою:

а) AFS+АVС+MC;

б) АVС – AFS;

в) AFS+АVС;

г) (AFS+АVС)* Q.
14. Політика уряду в області витрат і оподатковування називається:

а) монетарною політикою;

б) політикою розподілу витрат;

в) фіскальною політикою;

г) політикою, яка базується на кількісній теорії грошей.
15. При бартерному обміні українського цукру на російське паливо:

а) Україна виграла, Росія програла;

б) Україна програла, Росія виграла;

в) Ніхто не виграв;

г) Обидві країни виграли.
16. Якщо бухгалтерський прибуток дорівнює нулю, то економічний прибуток:

а) додатний;

б) від’ємний;

в) дорівнює нулю;

г) може бути від’ємним або нульовим.
17. Марина може найнятися на роботу нянею за 2000 грн. на місяць, або піти на комп’ютерні курси з оплатою 600 грн. на місяць і через два місяці влаштуватись на роботу у типографію із місячною зарплатою 3000 грн. Марина вибрала другий варіант. Через півроку альтернативні витрати її вибору складуть:

а) 1 200 грн.;

б) 10 800 грн.;

в) 12 000 грн.;

г) 13 200 грн.
18. За перший місяць ціни на товари та послуги спочатку зросли на 5%, а за другий знизились на 5%. Це означає, що в середньому ціни:

а) не змінювались;

б) знижувались менше ніж на 1%;

в) знижувались на 0,25%;

г) зростали на 5%
19. Встановлення державою “стелі ціни” призводить до:

а) зростання виграшу споживачів, зменшення виграшу виробників за відсутності втрат суспільного добробуту;

б) зменшення виграшу споживачів, зростання виграшу виробників, виникнення чистих суспільних втрат;

в) зростання виграшу як споживачів, так і виробників;

г) зменшення виграшу виробників і виникнення втрат суспільного добробуту.
20. Для споживача товари Х і Y є абсолютними замінниками в пропорції 1:1. Ціна товару Х – 1 грн., товару Y – 1,5 грн. Споживач максимізує корисність, якщо:

а) гранична норма заміни товару Х товаром Y становить 2/3;

б) витрачає весь свій доход на товар Х;

в) витрачає весь свій доход на товарY;

г) гранична норма заміни товару Х товаром Y становить 3/2.
Задачі
Задача 1

Попит на маргарин описується рівнянням: Qd = 10 - Р, а пропозиція: Qs = 4Р - 5 (де Р вимірюється в грн., Q - у тоннах). Через зниження ціни на вершкове масло величина попиту на маргарин змінилася на 10 % за кожного значення ціни. Одночасно, через підвищення ціни на молоко пропозиція маргарину змінилася на 20% за кожного значення ціни. 1. Визначте нові функції попиту і пропозиції маргарину.

 2. Розрахуйте абсолютні зміни рівноважної ціни і рівноважного обсягу продажу маргарину.Задача 2

На підприємстві 4 бригади можуть виготовляти термометри або барометри. Про щоденний випуск продукції відомо:
Бригада

Кількість термометрів

Кількість барометрів

№ 1

20

28

№ 2

16

32

№ 3

25

40

№ 4

22

26

Використовуючи закон зростаючих альтернативних витрат, побудуйте криву виробничих можливостей підприємства за день.

Визначте:

1) альтернативну вартість виробництва 50 барометрів;2) яка кількість лише термометрів або тільки барометрів повинна бути ще виготовлена і якою з бригад, щоб забезпечити ефективний варіант виробництва, якщо на даний момент уже вироблено 70 термометрів і 10 барометрів.


Творче завдання
Обґрунтуйте необхідність існування в економіці природних монополій.


Відповіді та розв»язки ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2013-2014 н.р.

9 клас

Тести


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г

Б

Б

Б

А

А

Г

Г

Б

Г11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Б

Б

В

Г

В

Г

А

Б

В

ВЗадачі
Задача 1 (10 балів)
Вартість товарів та послуг, що виробляються компанією за день, зросла наприкінці року в 3 рази. Ціни за рік зросли в 2 рази, а чисельність працюючих збільшилась в 1,5 рази. Як змінилась продуктивність праці наприкінці року?

Рішення: необхідно врахувати інфляцію, тому що зміна обсягу виробництва дасться у вартісному вираженні.

Індекс продуктивності = .

Індекс обсягу виробництва у вартісному вираженні = 3.

Індекс чисельності робітників = 1,5.

Індекс цін = 2.

Індекс продуктивності = = 1.

Відповідь: продуктивність праці не змінилася.

Задача 2 (20 балів)
Припустимо, що підприємство “Альфа” має 20 робітників, а підприємство “Бета” - 40. Припустимо також, що один робітник “Альфи” може за день зробити або 2 телевізори, або 10 магнітофонів; один робітник “Бети” відповідно або 1 телевізор, або 8 магнітофонів.


 1. Намалюйте криві виробничих можливостей для обох підприємств в одній системі координат.

 2. Нехай на підприємстві “Альфа” 12 робітників зайнято виробництвом магнітофонів, а 8 - виробництвом телевізорів; на підприємстві “Бета” – 20 робітників займалося виробництвом магнітофонів і 20 - виробництвом телевізорів. Чому дорівнює загальний обсяг виробництва магнітофонів і телевізорів на обох підприємствах?

 3. Знайдіть альтернативну вартість виробництва 1 телевізора на підприємстві “Альфа” та на підприємстві “Бета”. Визначте альтернативну вартість виробництва 1 магнітофону на підприємстві “Альфа” та на підприємстві “Бета” .

 4. На якому з підприємств більш доцільно виробляти телевізори, а на якому – магнітофони і в якій кількості?

 5. Як зміниться загальний обсяг виробництва магнітофонів та телевізорів на підприємствах “Альфа” та “Бета” після спеціалізації ?

Рішення

1.Бета

Альфа

2. Виробництво у фірмах до спеціалізації:

Фірма

Телевізори

Магнітофони

“Альфа”

16

120

“Бета”

20

160

Разом

36

280

3. Фірма “Альфа”: 1 телевізор = 5 магнітофонам або 1 магнітофон = 1/5 телевізора

Фірма “Бета”: 1 телевізор = 8 магнітофонів або 1 магнітофон = 1/8 телевізора
4. Фірмі “Альфа” доцільно спеціалізуватися на виробництві телевізорів, вона зможе виробити 40 од., а фірмі “Бета” – на виробництві магнітофонів (320 од.)

5. Після спеціалізації загальний обсяг виробництва телевізорів зросте на :

40 - 36 = 4 за день; а магнітофонів збільшиться на: 320 - 280 = 40 за день.
Творче завдання (10 балів)

На схемі кругообігу змішаної економіки знайдіть місце ринковим суб'єктам, об'єктам та грошовим потокам: 1. Сімейне кафе “Пролісок” сплатило за електроенергію.

 2. Приватне підприємство з надання послуг по ремонту телевізорів сплатило податок з прибутку.

 3. Сім'я Петренко сплатила за комунальні послуги.

 4. Акціонерне товариство заплатило рекламному агентству за послуги.

 5. Програміст.

 6. Пенсіонер, колишній робітник приватної фірми, одержав пенсію.

 7. Гроші.

 8. Народні промисли одержали субсидії на розвиток.

 9. Міська адміністрація організувала “Свято міста”.

 10. Сім'я Петренко одержала юридичну консультацію.

 11. Держадміністрація закупила комп'ютери.

 12. Вчитель найнявся на роботу в державну школу.

 13. Державне підприємство з виробництва взуття одержало прибуток.

 14. Студент державного ВУЗу одержав освіту.Відповідь

группа 2

10 клас

Тести


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

Г

Б

Б

В

В

В

Б

Г

Б11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

А

В

Б

В

Г

В

Г

А

В

Г


Задачі

Задача 1 (10 балів)
Упродовж року ціни зросли на на 4,6% за перше півріччя і на 5,2% - за друге. Випуск продукції у поточних цінах зріс на 12,5% при скороченні кількості робітників на 1,5%. За другий рік після зростання цін ще на 10,6% обсяг випуску збільшився на 20% при зростанні кількості робітників на 12%. Визначте зміни продуктивності праці за два роки.
Рішення
Для розв’язання задачі використовуємо індексний метод.

ІПП за два роки = ІПП1× ІПП2


1. Оскільки за перший рік відомі дані про вартість виготовленої продукції, то враховуємо зміну цін:

ІПП1вартості продукції : (Іцін × Ікількості робітників)

ІПП1= 1,125 : (1,0461,052 × 0, 985) = 1,0383
2. За другий рік відомі зміни обсягу випуску продукції, тому зміни цін не враховуємо:

ІПП2= Івипуску продукції : Ікількості робітників

ІПП2= 1,2 : 1,12 = 1,0714
3. ІПП за два роки = 1,0383× 1,0714 =1,1124

Так як ІПП за два роки>1, то продуктивність праці за два роки зросла на (1,1124 – 1) × 100% = 11,24%


Задача 2 (20 балів)

1. Функція попиту населення на товар:  = 80 – 2Р. Функція пропозиції:  = – 40 + 2Р.

А) Визначте рівноважні ціну і обсяг продажу. Б) Якщо ціна даного товару знизилась на 10 гр. од., то яка ситуація спостерігатиметься на ринку? Покажіть графічно і зробіть розрахунки.

В) Припустимо, що на даний товар вводиться акцизний збір у розмірі 10% до встановленої рівноважної ціни товару. Розрахуйте загальну суму податкових надходжень до бюджету.Рішення

А) Функція попиту на товар:  = 80 – 2Р. Функція пропозиції:  = – 40 + 2Р.

Умова рівноваги : Qd = Qs

80 - 2P = -40+2P; 4Р = 120; РЕ = 30 (грош. од.); QЕ = 80 - 230 = 20 (млн. штук).

Б) Якщо Р = 30-10=20 грош. од., то Р<РЕ (20<30). Отже, виникне дефіцит товару.

Відобразимо ситуацію, що склалася на ринку, графічно:

Розрахуємо величину дефіциту товару:

QS (20)=80-220=40 млн. шт. QD (20)=-40 +2*20=0 млн. шт. Дефіцит = 40 – 0 = 40 млн. шт.

В) Акцизний збір = 40*0,1 = 4 грош од.

Після введення податку з продавців у розмірі 4 грн. за одиницю товару — його ціна збільшується на 4 грн і крива пропозиції зміститься ліворуч і вгору, а функція пропозиції стане такою:

Qs1 = -40+2(P-4); Qs1 = 2P -48 – нова крива пропозиції.

Знайдемо нові параметри рівноваги (P1 та Q1):

2P - 48 = 80 - 2P; 4P = 128; P1 = 32 (грош. од.); Q1 = 80 – 32 = 48 (млн. штук).

Сума акцизного збору = 48*4 = 192 (грош од.).Творче завдання (10 балів)
Два автори відомих бестселерів, отримавши гонорари однакового розміру по 5000 грн., поклали їх на депозити у різні банки, але під однакові відсотки (11%). Через 2 роки вони зняли гроші, але з’ясувалось, що отримали вони різні суми. За допомогою необхідних розрахунків доведіть або спростуйте можливість такої ситуації.
Відповідь
Ця ситуація цілком можлива. Це зумовлене тим, що письменники могли покласти гроші, як в різні банки, так і в один і той самий банк, за різних умов: при нарахуванні простих або складних відсотків.
1. Простий відсоток.

За методом простої відсоткової ставки кожен рік первинна сума збільшуватиметься на величину суми вкладу помноженій на річну відсоткову ставку. Тобто розмір нагромадженої суми буде дорівнювати Sn= P (1 + ni),

де Sn – сума через певний проміжок часу, Р – сума вкладу, n – термін вкладу, i – річна відсоткова ставка, яка представлена у вигляді десяткового дробу.

Так, наприклад, якщо 5000 грошових одиниць покласти під 11%, то через 2 роки отримаємо 5000 (1 + 2 × 0,11) = 6100 грошових одиниць.


2. Складний відсоток.

За методом складного відсотка після кожного періоду зростає не первинна сума вкладу, а сума попереднього року, тому його ще називають відсоток на відсоток. Загальна формула для n року має вигляд Sn= P (1 + i)n

Звертаючись до попереднього прикладу, поклавши ті ж самі 1000 грошових одиниць покласти під 11%, але з нарахуванням складного відсотку, отримаємо

5000 (1 + 0,11)2 =6160,5 грошових одиниць.11 клас

Тести


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В

В

Г

Г

Б

Б

А

Б

Б

В11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Г

Г

Б

В

Г

Г

Г

Б

Г

БЗадачі

Задача 1 (10 балів)
Попит на маргарин описується рівнянням: Qd = 10 - Р, а пропозиція - Qs = 4Р - 5 (де Р вимірюється в грн., Q - у тоннах). Через зниження ціни на вершкове масло величина попиту на маргарин змінилася на 10 % за кожного значення ціни. Одночасно, через підвищення ціни на молоко пропозиція маргарину змінилася на 20% за кожного значення ціни.

1. Визначте нові функції попиту і пропозиції маргарину.

2. Розрахуйте абсолютні зміни рівноважної ціни і рівноважного обсягу продажу маргарину.
Розв’язання:
Враховуючи, що маргарин та масло є товарами - замінниками, зниження ціни на масло приводить до зменшення попиту на маргарин на 10%. Тому нова функція попиту буде мати вигляд Qd1 = 0,9(10 - Р) або Qd1 = 9 - 0,9Р.

Молоко є ресурсом для вироблення маргарину, тому підвищення цін на молоко приводить до зниження пропозиції маргарину на 20%. Нова функція пропозиції буде мати вигляд Qs1 = 0,8(4Р - 5) або Qs1 = 3,2Р - 4.

Рівновага досягається при рівності величин попиту та пропозиції Qd = Qs.

Визначаємо рівноважну ціну і рівноважний обсяг до змін.

10 - Р = 4Р - 5, отримуємо РЕ = 3 грн.; QЕ = 7 т

Визначаємо нову рівноважну ціну і новий рівноважний обсяг.

9 - 0,9Р = 3,2Р - 4, отримуємо РЕ = 3,17 грн.; QЕ = 6,15 т

Таким чином, абсолютна зміна рівноважної ціни складає 3,17 - 3 = 0,17 грн.

Абсолютна зміна рівноважного обсягу складає 6,15 - 7 = - 0,85 т


Задача 2 (20 балів)
На підприємстві 4 бригади можуть виготовляти термометри або барометри. Про щоденний випуск продукції відомо:Бригада

Кількість термометрів

Кількість барометрів

№ 1

20

28

№ 2

16

32

№ 3

25

40

№ 4

22

26

Використовуючи закон зростаючих альтернативних витрат, побудуйте криву виробничих можливостей підприємства за день.

Визначте: 1) альтернативну вартість виробництва 50 барометрів;

2) яка кількість лише термометрів або тільки барометрів повинна бути ще виготовлена і якою з бригад, щоб забезпечити ефективний варіант виробництва, якщо на даний момент уже вироблено 70 термометрів і 10 барометрів;


Розв’язання
Максимально можливий випуск термометрів = 83

Максимально можливий випуск барометрів = 126

Визначаємо альтернативну вартість виробництва, наприклад, 1 термометра:

А.В. 1 терм. у бригади № 1 = 28:20 = 1,4 бар.

А.В. 1 терм. у бригади № 2 = 32:16 = 2 бар.

А.В. 1 терм. у бригади № 3 = 40:25 =1,6 бар.

А.В. 1 терм. у бригади № 4 = 26:22 = 1,2 бар.

Відповідно до закону зростаючих альтернативних витрат, термометри бригади будуть виробляти в такій послідовності: спочатку бригада № 4, потім № 1, потім № 3 і нарешті № 2.

Графік КВМ будуємо в такий спосіб: спочатку максимально можливі варіанти виробництва, а потім у черговості, яка визначена вище, відкладаємо від початку координат кількість вироблених термометрів, а від максимально можливої кількості барометрів віднімаємо втрачену їх кількість. Наприклад, бригада №4 виробляє 22 термометра, але втрачає при цьому 26 барометрів і т.п.

полотно 42группа 53
Барометры

72


100

72


126

32

прямая соединительная линия 43


F

Е
группа 77


 1. А.В. 50 бар. = А.В.32 бар. на відрізку ED + А.В. (50 – 32) бар. на відрізку DC = 16 терм. + 18 * (25:40) терм.= 27,25 терм.

 2. Нинішній варіант виробництва відповідає точці F. Отже, щоб досягти ефективного варіанта виробництва необхідно досягти відрізка ED, а це умови виробництва бригади № 2. Отже, додаткову кількість термометрів чи барометрів буде виробляти бригада № 2.

Додаткова кількість товарів можна розраховувати по-різному.

Для визначення додаткової кількості термометрів визначимо альтернативну вартість 10 перших барометрів. А.В. 10 бар. на відрізку ED = 10 * 0,5 = 5 терм. Отже, ефективним при виробництві 10 бар. було би виробництво 83 – 5 = 78 терм., а значить виробити потрібно ще 78 - 70 = 8 терм.А.В. цих 8 терм. = 2 * 8 = 16 бар. Тобто виробництво барометрів потрібно збільшити на 16.
Творче завдання (10 балів)

Обґрунтуйте необхідність існування в економіці природних монополій.
У деяких випадках існування однієї, а не кількох фірм у галузі більше відповідає суспільним інтересам. Тому держава дозволяє фірмі зберегти становище монополіста. Найчастіше це буває обумовлено особливостями технологій, при яких тільки великомасштабне виробництво є рентабельним. Прикладом може бути електропостачання, водопостачання, залізниця. Через переваги великого масштабу довгострокові середні витрати виробництва будуть найменшими саме в однієї великої фірми при дуже великій кількості виробленого блага, а не у кількох невеликих. Саме в мінімізації витрат виробництва і полягає значення природної монополії для суспільства. Якби існували в галузі кілька фірм, то ціна на продукцію були б значно вищою, і споживачі купували б значно меншу кількість даного блага. Для природних монополій характерні також високі початкові капіталовкладення, що не під силу окремим виробникам. Як правило, природні монополії знаходяться під «чуйним» керівництвом держави. Збереження природних монополій відповідає стратегічним інтересам держави і дозволяє тримати під контролем життєво важливі і оборонозначимі галузі (енергетика, транспорт, зв'язок). Її існування дає можливість уніфікувати і стандартизувати продукт, наприклад, розміри залізничної колії, напруга в мережі електропередач і т.д. І, головне, принцип рівного доступу громадян до основоположних благ. Вважається, що в сучасному суспільстві всі співгромадяни повинні мати право і можливість користуватися в рівній мірі досить дешевими і доступними кожному електроенергією, водою, зв'язком, транспортними засобами
Скачати 315.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка