Теоретичні питання для студентів фіот та мміф практичні заняття ведуть викладачі Сидоренко Л. М. та Тільняк Н. ВСкачати 41.22 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір41.22 Kb.
Теоретичні питання для студентів ФІОТ та ММІФ

Практичні заняття ведуть викладачі Сидоренко Л.М. та Тільняк Н.В.

За кожну правильну та повну відповідь, написану в зошиті з практики, студент отримає 1 бал. Результат – 40 додаткових балів до заліку.

1. Державотворча роль української мови

2. Функції  мови Дати характеристику

3. Стилі мови. Дати характеристику.

4. Дати характеристику офіційно-діловому стилю 

5. Літературна мова

6. Типи норм. Їх характеристика.

7. Основні  вимоги  до  мовлення 

8. Мовленнєвий етикет спілкування. Дати характеристику.

9.  Культура мовлення під час ведення дискусій.

10  Виступ – коротка характеристика.  Композиція  публічного виступу.

11. Що таке розумова діяльність людини?. Назвіть її види і форми.

12. Історія виникнення риторики.

13. Правила риторики

14.Техніка підготовки ораторського монологу

15. Поняття етики ділового спілкування.

16. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії

17. Ділове спілкування та його особливості

18. Культура ділового спілкування

19. Невербальні засоби ділового спілкування

20. Стилі спілкування

21. Службова бесіда

22. Службова нарада

23. Суть і функції переговорів

24. Техніка планування та проведення переговорів

25. Ділова телефонна розмова

26. Джерела формування фразеологізмів, значення та приклади.

27. Що таке документ? Що таке формуляр документа? Назвіть основні реквізити документа за державним стандартом.

28. Публічний виступ та вимоги до нього. Жанри публічних виступів

29. Ділове листування. Етикет листування. Обов’язкові реквізити листа.

30. Що таке пояснювальна записка? Які реквізити характерні для доповідної і пояснювальної записок? Чим відрізняється пояснювань на записка від доповідної?

31. Що таке заява? Які реквізити характерні для неї? Як вони розташовуються? Які бувають заяви?

32. Дати характеристику професійній лексиці. Що таке канцеляризми та мовні штампи?

33. Що таке доручення? Які ви знаєте види доручень? Які основні реквізити має доручення? Хто завіряє підпис того, хто доручає?

34. Що таке автобіографія? Які бувають види автобіографій? Чим відрізняється офіційна автобіографія від художньої? Які відомості вказуються в автобіографії?

35. Які значення має слово "резюме"? Чим резюме відрізняється від автобіографії?

36. Що таке характеристика? Які реквізити повинні бути в характеристиці? Хто підписує характеристику? Чим характеристика відрізняється від автобіографії, біографії?

37. Лексикографія. Основні типи словників.

38. Культура підготовки і проведення дискусій, публічного виступу

39. Культура підготовки і проведення наради, співбесіди, переговорів, телефонної розмови.

40. Що таке резюме як документ? Напишіть зразок резюме.

Тематика рефератів

1. Ділова взаємодія (розташування, позиції, міжособовий простір учасників) при спілкуванні.

2. Діловий портрет сучасного фахівця.

3. Ділові папери з фаху.

4. Ділові якості фахівця.

5. Конфлікт у діловому спілкуванні.

6. Культура ведення діалогу, полілогу.

7. Культура мови сучасної ділової мови.

8. Культура усного ділового спілкування.

9. Лексичні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови.

10. Мистецтво „читати” обличчя.

11. Мистецтво ведення ділової розмови.

12. Мова невербального спілкування (мова жестів).

13. Моральні й етичні засоби керівника та підлеглого, їх роль у практичній діяльності.

14. Моральні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови.

15. Психологічні засоби офіційно-ділового спілкування.

16. Психологія ділового спілкування.

17. Психологія телефонної розмови.

18. Різновиди писемного ділового мовлення.

19. Роль мовних кліше, канцеляризмів, усталених словосполучень в ОДС.

20. Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови.

21. Складні випадки керування у професійному мовленні.

22. Словник ділової мови фахівця.

23. Словник мови спеціаліста (відповідно до фаху).

24. Словництво в курсі “Ділова українська мова”.

25. Слухання. Його різновиди.

26. Спілкування з представниками преси (інтерв’ю, прес-конференція).

27. Стандартні вислови як явище усного та писемного професійного мовлення.

28. Стиль сучасного ділового листування.

29. Стиль сучасної ділової людини.

30. Суперечки та її різновиди.

31. Суржик та шляхи його уникнення.

32. Сучасна молодь у діловому світі.

33. Сучасний діловий мовленнєвий етикет в українській, російській, англійській, французькій, німецькій мовах.

34. Терміни та їх функціонування у професійній діяльності.

35. Українське термінознавство.

36. Типові мовностилістичні помилки в оформленні сучасних документів.

37. Формули офіційних звертань у країнах Західної Європи та США.

38. Фразеологічні засоби і прийоми стандартизації ділової української мови.

39. Функціонування вузьковживаної лексики (застарілих слів, неологізмів, термінів, професіоналізмів, жаргонізмів) у професійній сфері.40. Характерні ознаки культури усного професійного спілкування.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка