Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій монографія міністерство освіти І науки україни тернопільський національний технічний університетСторінка1/22
Дата конвертації10.09.2017
Розмір4.75 Mb.
#44840
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

МОНОГРАФІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ


МОНОГРАФІЯ

За редакцією професора Р.В. Федоровича


Тернопіль

2017

УДК 339.13

ББК 65.9(2)30

С-30
Рецензенти:М.М. Микитюк, докт. економ. наук, професор,

Б.М. Андрушків, докт. економ. наук, професор,

М.М. Тимошик, директор рекламного агентства

«Маркетингові технології ПБС», голова ТГО «Альянс

рекламістів Тернопільщини»
В авторській редакції
Авторський колектив:

Р. В. Федорович, кандидат економічних наук, професор;

М.М. Шкільняк, доктор економічних наук, професор;

О.М. Загородна, кандидат економічних наук, доцент; В.М. Серединська, кандидат економічних наук, доцент та ін..
Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського

національного технічного університету імені Івана Пулюя

(протокол № 2 від 21.02. 2017 р.)


С-30

Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій / Р. В. Федорович [та ін.] ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2017. – 303 с.
Монографія є результатом наукових досліджень колективу авторів та присвячена аналізу тенденцій розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій. Розглянуто маркетингові особливості розвитку економіки, нові інструменти та технології, приділено увагу питанням управління маркетинговою діяльністю в умовах трансформацій економіки.

Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів та бізнесменів.

УДК 339.13

ББК 65.9(2)30© Тернопільський національний технічнийуніверситет імені Івана Пулюя, 2017

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………..

4

Бакуліна Н.М. Формування комплексної програми мотивації з метою підвищення рівня управління персоналом………………………………

6

Бурліцька О.П. Мерчандайзинг як інструмент утримання покупця…..

30

Галущак М.П., Галущак О.Я. Практичні аспекти реформи державних (публічних) закупівель в Україні…………………………………………

40

Голда Н.М., Міщук О.І. Рекламна діяльність підприємств туристичної галузі Тернопільської області……………………………...

55

Голяш І.Д. Маркетинговий аудит електронних ресурсів підприємства

79

Загородна О.М., Спільник І.В. Збутова діяльність підприємства: аналіз ефективності..……………………………………………………..

93

Кравчук Н.В., Білоус О.С. Роль та необхідність застосування бенчмаркінгу в системі бухгалтерського обліку………………………...

106

Крамар І.Ю. Деякі аспекти міжнародної інтеграції України…………..

117

Краузе О.І. Моніторинг ринку автомобілебудівної промисловості…...

133

Мариненко Н.Ю. Основи стратегічного управління: аналіз методологічних підходів до розвитку промислових підприємств……..

149

Оксентюк Б.А., Оксентюк С.О. Стадія зрілості у життєвому циклі товару та її основні стратегії........................................................................

157

Пижик О.А. Україна-Євросоюз: імплементація європейської системи технічного регулювання, труднощі розвитку та нові виклики…………

165

Рожко Н.Я, Якимишин Л.Я. Стратегічне програмування маркетингового менеджменту промислових підприємств……………..

173

Семенюк С.Б., Шпилик С.В. Освітні заклади як особливі суб’єкти інноваційного розвитку суспільства.………………….…………………

185

Серединська В.М. Метод сум в аналізі конкурентоспроможності продукції………………………………………....…………………………

195

Тимошик Н.С., Химич І.Г. Оцінка результатів макросередовища та ділової активності підприємств………………………….………………...

205

Фалович В.А., Піняк І.Л. Оптимізація тактичного плану ланцюга поставок машинобудівної продукції..........................................................

215

Федорович Р.В. Аналіз в управлінні збутовою політикою підприємства..…..………………………………………….........................

234

Феш М.С., Запорожан Л.П. Форми кооперованих зв’язків підприємств у сучасних соціально-економічних умовах розвитку України……………………………………………………………………..

250

Фроленко О.М., Фроленко Р.В. Особливості реалізації маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування.………..…….……………………………….………...

275

Шкільняк М.М. Концептуальні підходи до управління державною власністю в умовах соціально орієнтованої економіки…….………......

289

ПЕРЕДМОВА
Мінливість та нестабільність економіки змушують підприємства все частіше використовувати маркетингові засоби для забезпечення стабільності функціонування та успішної адаптації до впливу чинників. На сьогоднішній день ефективне використання підприємством маркетингових технологій може забезпечити стабільні перспективи його зростання, і саме тому маркетингове забезпечення відіграє чи не найважливішу роль у підприємницькій діяльності.

Важливим напрямом підвищення ефективності систем управління підприємствами є удосконалення маркетингового механізму в напрямку переходу від традиційно пасивного до його активних форм із забезпечення управління інформацією та обґрунтування організаційних та управлінських рішень, та виявлення резервів підвищення ефективності роботи підприємств.

Якщо раніше основним пріоритетом для більшості підприємств було виробництво, то сьогодні ситуація дещо змінилась – головним орієнтиром стає споживач продукції та максимальне задоволення його потреб, що здійснюється у процесі реалізації маркетингового механізму діяльності підприємства.

Маркетинговий механізм є комплексом заходів, який спрямований на вивчення ринкових потреб споживачів та максимальне їх задоволення через організацію, виробництво та збут продукції (послуг) з метою отримання прибутку.

Об’єктивна необхідність удосконалення маркетингового механізму на різних рівнях ієрархії, пошук шляхів можливої їх взаємодії в сучасних умовах господарювання , а також потреба в перегляді багатьох теоретичних і практичних положень потребує проведення ґрунтовних досліджень і розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо покращення їх організації та функціонування.

В представленій монографії автори закликають звертатись до вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення та розвитку маркетингу як науки, до праць вчених, які все життя присвятили дослідженням цієї проблеми. Незважаючи на плинність часу, багато питань, розглянутих в наукових працях попередників, є актуальними і сьогодні.

Колектив авторів висловлює щиру вдячність рецензентам: доктору економічних наук, професору кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету Микитюку Петру Петровичу, доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Андрушківу Богдану Миколайовичу, директору рекламного агентства «Маркетингові технології ПБС», голові ТГО «Альянс рекламістів Тернопільщини»Тимошику Михайлу Морозенковичу.

Особливу подяку висловлюю кандидату економічних наук, доценту кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. Івана Пулюя Оксентюк Богдані Андріївні, яка редагувала, формувала та готувала до видання колективну монографію.

Представлена на розсуд читача монографія містить низку суперечливих положень, що налаштовує авторів на одержання конструктивних зауважень і побажань та готовності до дискусії.

За достовірність поданих до друку матеріалів відповідальність несуть автори.Роман Федорович
Кандидат економічних наук, професор

дійсний член (академік) Академії економічних наук України,

завідувач кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. І. ПулюяПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка