ТемпераментСкачати 72.08 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір72.08 Kb.
ТЕМПЕРАМЕНТ.

Мета уроку: розказати про типи вищої нервової діяльності; темпераменту; допомогти встановити типи темпераменту.

Матеріали: таблиця «Головний мозок людини», розбірна модель головного мозку, тести для визначення сили нервової системи, комп'ютерні тести для. визначення типу темпераменту.

Психолог. Почнемо урок зі слів Мерліна: Уявіть собі дві річки: одну спокійну, а іншу швидку, «гірську». Течія першої майже непомітна, вона повільно несе свої води, у неї немає сплесків, вигинів і водограїв. Течія іншої — протилежна; річка має швидкоплинну течію, вода вирує, розбивається об каміння, піниться.

Особливості течій таких річок залежать від природних умов. Щось схоже спостерігається і в особливостях поведінки людей. Одна людина зовні завжди врівноважена й спокійна, вона рідко сміється, їі погляд зазвичай холодний, а рухи скуті. Потрапляючи в складні умови або у смішну ситуацію, вона залишається зовні спокійною, її міміка і жести скупі, а розмова розважлива. Натомість в іншої — емоційна. Така людина, навпаки, дуже рухлива й завжди енергійна. Її розмова швидка й емоційна, рухи хаотичні, міміка багата і виразна, а жестикуляція надмірна.

Відмінність між цими людьми зумовлена природніми, тобто присутніми в них від народження психічними особливостями, що виявляють динаміку діяльності людини. Сукупність таких властивостей називають її темпераментом.

Мотивація навчальної діяльності Психолог

Як ви вже зрозуміли тема нашого уроку «Темперамент». Доведено, що темперамент істотно впливає на розвиток багатьох рис людини, її здібностей, визначаючи в деяких випадках і професійну придатність, а також має значний вплив на психологічну сумісність, а отже на психологічний клімат сім ї. Тому, сьогодні ми маємо з вами вивчити поняття «темперамент», розкрити суть «типи нервової системи», а також визначити властивий Вам тип темпераменту. ВчительТемперамент - це природжені динамічні особливості психічних процесів індивіду (інтенсивність, швидкість, темп,ритм). Всі види діяльності, вміння, навички зберігаються в корі головного мозку у вигляді активних центрів. Злагоджена робота цих центрів створює у кожного з нас унікальну свідомість — «Я», відмінне від інших.

Спитайте себе: «Хто я?». Що є основою психолого - фізіологічної індивідуальності людини?Психолог

Вивчення нового матеріалу

Кожна людина — неповторна особистість, яка має індивідуальні характеристики фізіологічних процесів і психічної діяльності.

Творцем учення про темперамент вважають лікаря Гіппократа, який висунув гіпотезу, що в тілі людини циркулюють чотири основні «соки»: • кров;

 • флегма, лімфа,

 • слиз;жовта жовч;

 • чорна жовч.

Теорію Гіппократа розвинув античний лікар Клавдій Гален, який розробив першу класифікацію темпераментів:

 • сангвініки — переважає кров;

 • холерики — жовта жовч;

 • флегматики — флегма, лімфа;

 • меланхоліки — чорна жовч.

Вчитель. Проблема темпераменту має велику історію і хвилює людство на протязі 25 століть. Дослідженням вищої нервової діяльності займався І. Павлов, а саме індивідуальні особливості поведінки, збудження і гальмування нервових процесів і властивості нервової діяльності. Павлов дійшов висновку, що для вищої нервової діяльності характерні збудливість, рухливість, активність. Залежно від поєднання цих властивостей розрізняють такі типи вищої нервової діяльності:

- сильний - слабкий

- врівноважений - неврівноважении

- рухливии - інертнии.

Вони утворюють різні комбінації, серед яких виділяють чотири основні, що відповідають чотирьом типам темпераменту:


 • сильний урівноважений активний — сангвінік;

 • сильний урівноважений інертний — флегматик;

 • сильний неврівноважений — холерик;

 • слабкий гальмівний — меланхолік.

Психолог

Тип нервової системи є вродженим і складає основу психічної діяльності людини, а також впливає на формування характеру, його рис. Неправильно вважати, що один тем­перамент — «вищого» сорту, а інший — «нижчого». Серед осіб із різними типами темпераменту є не лише талановиті, але й геніальні люди, (портрети ст..242)Учитель. Більшість людей мають змішаний тип темпераменту з деяким переважанням одного чи двох. У чистому вигляді найчастіше трапляються холеричний та сангвінічний,

при цьому серед холериків більше чоловіків, а серед сангвініків — жінок. Слід за­значити, що немає «поганого» темпераменту.

Психолог. Давайте визначимо, який тип темпераменту найбільш виражений у кожного з вас. А допоможе нам у цьому тест «Формула темпераменту А.Белова.»

Практична робота Визначення типу темпераменту за тестом «Формула темпераменту А.Белова» Практикум (50 хв)

Ставте 1 бал, якщо названа риса вам притаманна. На виконання роботи — 10 хвилин.

Бланк «Паспорт темпераменту»

Блок І. Ви: непосидючі й метушливі, нестримані та запальні, різкі і прямолінійні у стосунків із людьми, рішучі й ініціативні, вперті та нетерплячі, спритні у суперечці, працюєте ривками схильні до ризику, незлопам'ятні та невразливі маєте швидку мову, неврівноважені і схильні до гарячковості. Вас можна назвати агресивним забіякою, ви нетерпимі до вад інших людей маєте виразну міміку, здатні швидко діяти й вирішувати, прагнете невпинно до нового, маєте різкі рвучкі рухи, наполегливі в досягненні поставленої мети, схильні до різких змін настрою

Блок П. Ви спокійні та холоднокровні, обережні й розважливі, послідовні та доскіпливі у справах, умієте чекати, мовчазні і не любите безглуздих теревенів, говорите спокійно й

розмірено, без різко виражених емоцій, жестикуляцій та міміки, стримані й терплячі, доводите розпочату справу до кінця, не витрачаєте даремно сил, дотримуєтеся виробленого розпорядку життя; системи в роботі, легко стримуєте пориви гніву сприйнятливі до схвалення та критики, незлобливі й поблажливо ставитесь до іронії щодо себе, постійні у своїх стосунках та інтересах, повільно включаєтеся в роботу й переключаєтеся з однієї роботи на іншу, рівні у взаєминах з усіма, любите акуратність і порядок у всьому, важко пристосовуєтеся до нового оточення, малорухомі, інертні, стримані.Блок ІІІ. Ви веселі та життєрадісні, енергійні й ділові, часто не доводите розпочатої справи до кінця, схильні переоцінювати себе, здатні швидко схоплювати нове, нестійкі в інтересах та схильностях, легко переживаєте свої невдачі й неприємності, легко пристосовуєтеся до різних обставин, захоплено беретеся за нову справу, швидко відволікаєтесь, якщо справа перестає цікавити, швидко включаєтеся в роботу й переключаєтеся з однієї справи на іншу, вас напружує одноманітність, рутинна робота, ви товариські й чуйні, не почуваєтесь скуто з новими людьми, витривалі та працездатні, маєте, голосну, швидку мову, що супроводжується жвавими жестами, виразною мімікою, зберігаєте самовладання у непередбачуваних обставинах. У вас переважає бадьорий настрій, швидко прокидаєтеся і засинаєте, часто буваєте незібрані, виявляєте поспіх у рішеннях, схильні інколи відволікатися.

Блок IV. Ви сором'язливі й боязкі, губитеся в новому оточенні, вам складно встановити контакт із новими людьми, не вірите у свої сили, легко переносите самотність, відчуваєте пригніченість і розгубленість при невдачах, схильні замикатись у собі, швидко втомлюєтеся, маєте тиху, неспішну мову, мимоволі пристосовуєтеся до характеру співрозмовника, вразливі до сліз, надзвичайно сприйнятливі до схвалення й осуду, ставите високі вимоги до себе та оточення, схильні до поміркованості, болісно чутливі, легко, навіть надмірно вразливі, потайні й нетовариські, не ділитеся ні з ким своїми думками, малоактивні та боязкі, покірні, прагнете викликати співчуття і допомогу оточення.

Обробка результатівДля визначення прояву певного типу темпераменту необхідно за кожним із чотирьох типів порахувати кількість плюсів і поділити їх на загальну кількість плюсів. Наприклад, у вас вийшло 10 плюсів у холеричному темпераменті, а всього 40 плюсів, отже, у вашому темпераменті 25 % холеричного.

При 40 % і вище — якийсь тип виразно домінує, при 30—40 % — досить яскраво виражений, при 20—29 % — середньо виражений, при 10—19 % — проявляється мало.

Блок І — холерик, блок II — флегматик, блок III — сангвінік, блок IV — меланхолік. Слід зазначити, що немає «поганого» темпераменту

Підсумок уроку.

Закріплення.

Визначіть тип темпераменту на картинках.


Вибираючи професію, важливо зва­жати на тип темпераменту.

Уявіть на хвилинку холерика або сангвініка, які працюють фармацевтом чи маніюорником, сидять на заводі годинників і всю зміну виконують одно­манітну роботу. Або — енергійну та ініціативну медсестру, в якої обов'язково буде конфлікт не тільки з оточуючими, а й насамперед із самою собою, адже загальними рисами такої професій є урівноваженість, витримка і спокій. Відтворимо портрет пілота-флегматика: у повітрі залишається кілька секунд для обмірковування ситуації — по­годьтеся, що за таких обставин немає часу для життєвої навички подумати чи порадитися.

Проте більшість професій можна засвоїти лю­дині з будь-яким типом темпераменту. Люди при­стосовуються до різних вимог професій за рахунок індивідуального стилю діяльності, що допомагає використовувати переваги типу темпераменту і зводить до мінімуму його слабкі сторони.

Індивідуальний стиль проявляється в тому, що людина знаходить і використовує різні при­йоми, за допомогою яких компенсуються безвід­повідальність типу темпераменту і вимоги, що постають перед працівником.

У разі явних протиріч пристосування до про­фесії може бути дуже виснажливим, що про­являється у постійному навантажені, перевто­мі, неврозах, невдоволенні і собою, і роботою. Наприклад, рухливу людину втомлює одно­манітна робота, що потребує зосередженості. Тривожним людям, які перебільшують непри­ємності, небезпеку й надмірно хвилюються, не варто виконувати відповідальну роботу, проте вони можуть бути дуже потрібними, уважними й спостережливими при виконанні одноманітної та копіткої роботи. Емоційно нестабільним людям (чутливим до зауважень) небажано пропонувати відповідальні пости. За сприятливих умов такі люди можуть проявляти принциповість, точність оцінювання, високу майстерність.

Особливості темпераменту слід брати до уваги й використовувати, а за необхідності компенсу­вати шляхом підбору діяльності.Сумісність типів темпераменту:

На завершення уроку хочу вам подякувати і побажати


У повсякденному житті бути сангвініком,
у важливих подіях — меланхоліком,
щодо вражень, які глибоко торкаються ваших інтересів, — холериком,
у виконанні прийнятих рішень — флегматиком.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка