Теми магістерських робітСкачати 78.52 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір78.52 Kb.
#39966
ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ


 1. Етноестетичний компонент моделювання змісту трудового виховання в початковій школі.

 2. Комп’ютерні ігри як засіб формування соціальних взаємин молодших школярів.

 3. Педагогічні основи громадянського виховання учнів початкових класів.

 4. Педагогічні засади формування культури мислення молодшого школяра на уроках трудового навчання.

 5. Етнокультурне виховання учнів початкової школи засобами українського декоративно-вжиткового мистецтва.

 6. Розвиток економічного мислення учнів початкової школи у процесі трудового навчання.

 7. Використання народних традицій господарсько-трудового виховання в педагогічному процесі школи першого ступеня.

 8. Гендерне виховання молодших школярів засобами творчих ігор.

 9. Методика використання народних звичаїв та обрядів у процесі трудового виховання молодших школярів.

 10. Проблема збереження здоров’я дітей в умовах модернізації початкової освіти України.

 11. Стимулювання пізнавальних інтересів учнів засобами усної народної творчості.

 12. Гендерний підхід до формування читацьких інтересів молодших школярів

 13. Збагачення лексичного запасу молодших школярів на уроках української мови засобами дидактичних ігор.

 14. Збагачення лексичного запасу молодшого школяра дієслівними формами на уроках рідної мови.

 15. Збагачення мовлення молодших школярів іншомовною лексикою на уроках літературного читання.

 16. Формування мовної особистості молодшого школяра під час опрацювання фольклорних творів на уроках літературного читання.

 17. Формування мовної особистості молодшого школяра у процесі вивчення прикметника на нестандартних уроках української мови.

 18. Збагачення мовлення молодших школярів у процесі ознайомлення з синонімами та антонімами на уроках української мови.

 19. Збагачення мовлення молодшого школяра засобами прикметникової синоніміки на уроках рідної мови.

 20. Літературне краєзнавство як чинник виховання національно-мовної особистості молодшого школяра на уроках української мови.

 21. Методика групової роботи над текстом на уроках читання

 22. Методика розвитку мовлення молодших школярів під час роботи над лексичним значенням слова на уроках рідної мови.

 23. Патріотичне виховання молодшого школяра засобами сучасної української літературної казки на уроках позакласного читання.

 24. Розвиток діалогічного мовлення молодшого школяра у процесі вивчення розділу «Текст» на уроках рідної мови.

 25. Розвиток діалогічного мовлення на уроках англійської мови (читання) засобами інтерактивних методик.

 26. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів засобами творчих переказів.

 27. Розвиток мовлення молодших школярів засобами прикметникової синонімії на уроках української мови.

 28. Розвиток мовлення молодших школярів засобами фразеології на уроках української мови.

 29. Розвиток мовлення молодших школярів під час вивчення морфології на уроках рідної мови ( на матеріалі граматичних категорій іменних частин мови).

 30. Розвиток мовлення молодших школярів у процесі ознайомлення з дієсловом на уроках української мови.

 31. Розвиток монологічного мовлення учнів на уроках англійської мови у початковій школі.

 32. Розвиток навичок усного англійського мовлення у початковій школі

 33. Розвиток самостійного дитячого читання на уроках класного і позакласного читання.

 34. Розвиток читацьких інтересів молодших школярів засобами літературного регіонального краєзнавства.

 35. Розвиток читацької культури молодших школярів засобами популярної книги для дітей.

 36. Сучасні твори для дітей як засіб розвитку інтересу до читання в молодших школярів.

 37. Формування комп’ютерної грамотності молодших школярів (мовний аспект)

 38. Формування комунікативних умінь і навичок у процесі роботи з автентичними текстами на уроці англійської мови.

 39. Формування комунікативних навичок молодших школярів на уроках літературного читання.

 40. Формування комунікативних умінь молодших школярів у навчальному діалозі на уроках української мови.

 41. Формування комунікативної компетенції молодших школярів на уроках англійської мови.

 42. Формування культури мовлення молодших школярів на основі вивчення фразеології.

 43. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках української мови за умов закарпатського говору.

 44. Формування літературознавчої компетенції молодших школярів засобами літературних ігор.

 45. Формування мовних знань і навичок на уроках англійської мови у початковій школі.

 46. Формування монологічної компетенції учнів 3-х класів на уроках розвитку зв’язного мовлення.

 47. Формування національної свідомості учнів початкових класів на уроках рідної мови.

 48. Формування національно-мовної компетентності майбутніх педагогів у педагогічному процесі школи І ступеня.

 49. Формування образності мовлення молодших школярів на уроках літературного читання.

 50. Формування орфографічних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови.

 51. Формування орфографічної грамотності на уроках української мови засобами дидактичних ігор.

 52. Формування орфоепічної компетенції молодших школярів на уроках української мови.

 53. Формування правильності мовлення молодших школярів на уроках української мови.

 54. Формування риторичних умінь молодших школярів на уроках української мови та літературного читання.

 55. Формування риторичної компетентності молодших школярів у педагогічному процесі школи І ступеня.

 56. Формування соціокультурної компетенції молодших школярів за допомогою рольової гри на уроках англійської мови.

 57. Формування соціокультурної компетенції на уроках літературного читання (за оновленою програмою).

 58. Формування читацької самостійності на основі опрацювання додаткової літератури для дітей.

 59. Фразеологізми як засіб розвитку мовлення молодшого школяра на уроках рідної мови.

 60. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами пісенної народної творчості.

 61. Виховання громадської культури молодшого школяра засобами музичного мистецтва.

 62. Музична етнопедагогіка в початковій школі.

 63. Діагностування та розвиток обдарованості молодших школярів

 64. Співпраця сім’ї та школи щодо формування моральних норм учнів.

 65. Психолого педагогічний супровід дітей з особливими потребами у зош.

 66. Чинники впливу на ефективність самовиховання уснва початкових класів.

 67. Соціокультурне виховання молодших школярів засобами української етнопедагогіки.

 68. Етноестетичний компонент моделювання змісту трудового виховання в початковій школі.

 69. Соціокультурне виховання молодших школярів засобами української етнопедагогіки.

 70. Педагогічні умови активізації розумового виховання молодших школярів у процесі навчання.

 71. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами диференційованого навчання.

 72. Полікультурне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі школи І ступеня.

 73. Формування моральних почуттів молодших школярів засобами дитячої літератури у навчальному процесі початкової школи.

 74. Педагогічні умови впровадження технологій інтерактивного навчання в освітній процес школи І ступеня.

 75. Організаційно-педагогічні засади розвитку обдарованості молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи.

 76. Розвиток творчих здібностей молодих школярів у навчальному процесі загальноосвітньої школи І ступеня.

 77. Педагогічні умови формування навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів.

 78. Казка як засіб формування здорового способу життя молодших школярів.

 79. Зміст і форми взаємодії школи та сім’ї у формуванні культури здоров’я молодших школярів.

 80. Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів засобами позаурочної і позакласної роботи.

 81. Формування здорового способу життя учнів початкових класів засобами фізкультурно-оздоровчої роботи.

 82. Проблемні ситуації на уроках «Основи здоров’я» як фактор формування пізнавальної активності молодших школярів.

 83. Проектна діяльність як засіб формування здорового способу життя учнів 1-4 класів.

 84. Інноваційні форми організації навчання на уроках “Основи здоров’я”»

 85. Використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі початкової школи.

 86. Формування здорового способу життя молодших школярів на уроках «Основи здоров’я» засобами самостійної роботи

 87. Тренінг у формуванні здоров’язбережувальної компетентноті учнів 1-4 класів.

 88. Використання інтерактивних методів навчання у формуванні здорового способу життя молодших школярів

 89. Формування здорового способу життя майбутніх вчителів початкових класів при вивченні «Методики навчання основ здоров’я»

 90. Формування культури здоров’я учнів 1-4 класів у навчально-виховному процесі. Розвиток умінь діалогічного спілкування молодших школярів засобами мовленнєво-ситуативних завдань на уроках української мови.

 91. Розвиток творчого мислення молодших школярів засобами інноваційних педагогічних технологій (на прикладі НВК КМДШ I – ступеня м.Львів)

 92. Попередження аморальної поведінки молодших школярів: етнопедагогічний контекст.

 93. Психолого - педагогічні засади формування професійних цінностей у майбутніх учителів початкових класів

 94. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів

 95. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання українського пісенного фольклору в навчально – виховному процесі ЗОШ I ст.

 96. Пристання українського пісенного фольклору в навчально – виховному процесі ЗОШ I ст.

 97. Психолого - педагогічні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до діагностичної діяльності

 98. Психолого - педагогічні засади взаємодії сім’ї та школи у формуванні особистості молодшого школяра.

 99. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до дидактичного проектування.

 100. Формування професійно-етичної культури майбутніх учителів початкової школи.

 101. Реалізація комунікативного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

 102. Розвиток мовлення молодших школярів у процесі ознайомлення з дієсловом на уроках української мови.

 103. Збагачення мовлення молодших школярів у процесі вивчення прикметника на уроках української мови.

 104. Особливості формування діагностичних умінь учителів початкових класів.

 105. Педагогічні умови реалізації естетичного виховання в початковій школі в умовах гірського середовища.

 106. Формування читацьких інтересів молодших школярів засобами літературного краєзнавства Коломийщини.


Скачати 78.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка