Тематика рефератів для аспірантівСкачати 50.71 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір50.71 Kb.
#1318
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ АСПІРАНТІВ


 1. Філософські ідеї Давньої Індії та їх сучасне значення.

 2. Матеріалізм та ідеалізм у філософії Давнього Китаю.

 3. Становлення матеріалізму та діалектики в історії філософської думки.

 4. Ідеалізм Платона. Місце Платона в історії філософії.

 5. Філософське вчення Аристотеля.

 6. Проблема людини в філософії Сократа.

 7. Схоластика та містика як основні напрямки середньовічної філософії.

 8. Філософська система Фоми Аквінського.

 9. Номіналізм та реалізм у середньовічній філософії.

 10. Гуманізм епохи Відродження та сучасність.

 11. Головні ідеї філософії Відродження та їх світоглядне значення.

 12. Проблема пізнання у філософії Нового часу.

 13. Матеріалізм та пантеїзм Б. Спінози.

 14. Філософські ідеї європейського Просвітництва та їх сучасне значення.

 15. Французькі матеріалісти XVIII століття.

 16. Сутність монадології Лейбниця.

 17. Філософське вчення І. Канта.

 18. Філософія Гегеля: система та метод.

 19. Раціональний зміст філософії Гегеля.

 20. Сутність філософського вчення Л. Фейєрбаха.

 21. Виникнення філософії марксизму. Вчення К. Маркса про людину та суспільство.

 22. Філософські погляди В.С. Соловйова.

 23. М. Бердяєв та його філософія.

 24. Філософський постмодерн: основні ідеї та особливості.

 25. Основні ідеї філософії неопозитивізму, їх значення для розвитку пізнання.

 26. Вплив ідей філософської антропології на сучасне розуміння людини.

 27. Персоналізм як напрямок філософії ХХ століття.

 28. Основні напрямки релігійної філософії ХХ ст.

 29. Основні ідеї структуралізму.

 30. Феноменологія Е. Гусерля.

 31. Основні ідеї фрейдизму та неофрейдизму, їх вплив на духовне життя суспільства у ХХ ст.

 32. Проблема раціонального та ірраціонального у філософії ХХ століття.

 33. Сутність філософії прагматизму.

 34. теоретико-пізнавальна концепція постпозитивізму.

 35. Своєрідність філософії України у контексті світової культури.

 36. „Український дух” філософії Г.С. Сковороди.

 37. Філософсько-світоглядні ідеї Т.Г. Шевченка.

 38. І.Я. Франко – філософ.

 39. Світогляд та філософія – порівняльний аналіз.

 40. Структура та типологія світогляду. Роль світогляду в житті людини.

 41. Особливості історичного зародження філософії. Філософія та міфологія.

 42. Категорія буття в історико-філософській думці.

 43. Діалектика основних форм буття.

 44. Проблема буття в екзистенціалізмі.

 45. Значення проблеми буття для філософії.

 46. Еволюція поняття „матерія” в філософії та науці.

 47. Філософія про єдність руху, матерії, простору та часу.

 48. Відображення як загальна властивість матерії. Форми відображення.

 49. Відображення та інформація.

 50. Визначна роль соціальності у виникненні свідомості.

 51. Проблема ідеального у філософії. Ідеальність свідомості.

 52. Свідомість та мова.

 53. Співвідношення біологічного та соціального у виникненні свідомості.

 54. Проблема „діалогу” людини та комп’ютерних систем.

 55. К. Маркс та З. Фрейд про безсвідоме та свідомість: порівняльний аналіз.

 56. Діалектика як теорія розвитку.

 57. Діалектика кількісних та якісних змін.

 58. Діалектичне протиріччя як джерело розвитку.

 59. Особливості закону заперечення заперечення.

 60. Метафізика – альтернатива діалектики як теорії розвитку.

 61. Категорії діалектики як універсальні форми мислення.

 62. Пізнання як вид духовної діяльності та феномен культури.

 63. Проблема критерію істини у філософії та науці.

 64. Діалектика істини та помилки у сучасній філософії.

 65. Головні напрямки розробки гносеологічних проблем у сучасній західній філософії.

 66. Співвідношення раціонального та ірраціонального, дискурсивного та інтуїтивного у процесі пізнання.

 67. Структура, форми та функції практики у процесі пізнання.

 68. Практика як специфічний людський спосіб освоєння світу.

 69. Основні принципи сучасної наукової гносеології.

 70. Загальні та специфічні методи пізнання у природничих, технічних та суспільних науках.

 71. Філософський аналіз проблеми істини та помилки.

 72. Наукове пізнання як вид духовної діяльності, теоретичний спосіб відображення світу.

 73. Структура наукової теорії та її основні функції.

 74. Класифікація наукових методів та рівні методології.

 75. Основні методи теоретичного рівня пізнання.

 76. Наука та глобальні проблеми сучасності.

 77. Диференціація та інтеграція як закономірності розвитку науки.

 78. Основні проблеми сучасної філософії та методології науки.

 79. Наукове передбачення соціальних процесів.

 80. Наука та техніка, їх функції та місце у суспільному розвитку.

 81. Аналіз закордонної філософії техніки.

 82. Технічні науки як специфічна система знань.

 83. Проблема гуманізму у взаємовідносинах людини та техніки.

 84. Ідеї космізму у світовій та вітчизняній філософській думці.

 85. Сутність та основні напрямки сучасного етапу науково-технічної революції.

 86. Основні соціальні наслідки науково-технічної революції.

 87. Науково-технічний прогрес, науково-технологічна (інформаційна) революція та сучасний суспільний розвиток.

 88. Людина в інформаційному суспільстві.

 89. Наукова картини світу та її функції.

 90. Соціальне прогнозування: сутність, методи та функції.

 91. Творчість та світогляд.

 92. Технічна творчість та її основні форми.

 93. Проблема скінченого та безкінечного у спеціальних науках та філософії.

 94. Фізичне знання та закони діалектики.

 95. Системний підхід у пізнанні дійсності.

 96. Соціально-філософські проблеми розвитку енергетики.

 97. Філософія та інформатика.

 98. Природничо-науковий матеріалізм Д.І. Менделєєва.

 99. Діалектика та періодичний закон Д.І. Менделєєва.

 100. Футурологія, її можливості та межі.

 101. Психоаналіз та проблема людини.

 102. Проблема людини в екзистенціалізмі.

 103. Особистість та суспільство. Роль особистості в історії.

 104. Діалектика свободи та відповідальності особистості на сучасному етапі світової цивілізації.

 105. Закони розвитку суспільства та свідома діяльність людей.

 106. Теорія суспільно-економічних формацій та реалії сучасного історичного процесу.

 107. Прогрес та регрес та історична дійсність.

 108. Політична система як об’єкт соціально-філософського аналізу.

 109. Діалектика форм суспільної свідомості.

 110. Суспільство як система: основні елементи суспільного життя.

 111. Філософські проблеми взаємовідносин людини та машини.

 112. Мозок та машина. Віртуальна реальність.

 113. Комп’ютерний експеримент як метод наукового пізнання.

 114. Логіко-методологічні аспекти технічного знання.

 115. Моральні аспекти наукового знання.

 116. Естетичний потенціал природничих наук.

Каталог: philosophy -> wp-content -> uploads -> sites -> 124 -> 2015
philosophy -> Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология»
philosophy -> Бондаренко С. В. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості
philosophy -> Владимир Николаевич Лавриненко Философия
philosophy -> Тема «История развития психологии»
philosophy -> 1. На заседании кафедры онтологии декан философского факультета и теории познания Ю. Н
philosophy -> Рабочая учебная программа наименование дисциплины психология и педагогика специальность 020400. 62 Биология профиль Экология
philosophy -> Учебно-методический комплекс по дисциплине «Философия» Для направления 032100. 62 «Физическая культура»
philosophy -> Рабочая учебная программа по психологии и педагогике разработана в соответствии с требованиями фгос -3 впо и Примерной учебной программы по психологии для специальности Биотехнология
philosophy -> Не искать никакой науки кроме той, какую можно найти в себе самом или в громадной книге света Рене Декарт
2015 -> Закон єдності та боротьби протилежностей

Скачати 50.71 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка